חוג לימודי ארץ ישראל תשפ"ג – קמפוס מגדל עוז

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה נשים

קורסים מקוונים לימודי ארץ ישראל

קוד קורס 45007100
מורה דר מאיר ערן
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

חזל,חכמינו זכרם לברכה. אין כמעט צעד שאנו עושים בלימודי קודש בלא להיתקל בחזלויצירתם. לרוב אנחנו מכירים אותם כדמויות וירטואליות דרך הטקסטים שכתבו. תלמידיהחוג ללימודי ארץ-ישראל נחשפים במהלך לימודיהם לאתרים שונים בהם פעלו אותם חכמים.אבל איך נראו הבתים בהם גרו? מה היה התפריט אותו צרכו? מה היתה שגרת יומם? באילומלאכות עבדו ומה מחיי הרוח שלהם נשאר בתרבות החומרית עד ימינו?
מטרת הקורס היא יצירת חיבור בין העולמות הללו. נפתח חלון אל חיי היומיום שלאבותינו בתקופת חזל.

+  ירושלים לדורותיה- קורס רגיונלי | 45008300 | דר דוידסון אייל | שנתי

| 45008300 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45008300
מורה דר דוידסון אייל
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

ירושלים היא עיר הנצח, וקצת קשה להכניס נצח לתוך קורס אחד. אבל אנחנו נשתדל לעשות את המיטב כדי להבין את הסיפור של העיר המופלאה, המורכבת והמסובכת ביותר בעולם. מתי עולה ירושלים על במת ההיסטוריה?  איך היא נראתה בימי דוד ושלמה ומדוע חרבה? מה היו קורותיה בימי הבית השני ומה משמעות שנאת החינם שהביאה לחורבן השני? האם באמת הייתה העיר שוממה אחרי החורבן, ומדוע עניינה את הנוצרים והמוסלמים? מתי החלה העת החדשה בירושלים ומה מאפייניה? עד כמה גדול נס ירושלים במאוחדת בירת ישראל?
הקורס ירושלים לדרותיה יהיה מקוון, וידרוש משמעת עצמית של עמידה במטלות ובבחנים, אבל המאמץ ישתלם...

+  מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל | 45000600 | דר מאיר ערן | שנתי

| 45000600 | דר מאיר ערן | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45000600
מורה דר מאיר ערן
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מקצוע הארכאולוגיה עוסק בחקר הממצא הדומם הנמצא במעמקי האדמה. הארכאולוגי מנסה לדובב את החרסים, הקירות והמטבעות אותם הותיר האדם ודרכן להבין את תולדות הארץ זהו קורס מקוון. בחלקו הראשון של קורס זה נלמד על כלי המחקר של מקצוע הארכיאולוגיה ועל התפתחות התחום במהלך הדרות. בחלקו השני נעסוק בהכרת המאפיינים של התקופות השונות מראשית ההיסטוריה ועד לסוף תקופת הבית הראשון. בנוסף לכך נדון בשאלות מקרא וארכיאולוגיה לאור הממצאים השונים.

קורסים מרוכזים

 

+  ארץ הנגב- קורס רגיונלי- מרוכז | 45020650 | דר שר-אבי דורון | סמסטר א

| 45020650 | דר שר-אבי דורון | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 45020650
מורה דר שר-אבי דורון
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בכל רבדי הנוף של הנגב החל במבנה הפיסי של המרחב בין באר שבע לאילת, דרך האירועים והאוכלוסיות בנגב לאורך הדורות, ועד הסוגיות האקטואליות המודרניות במרחב זה יושם דגש על הפתרונות השונים לאתגר האקלים המדברי והמחסור במים בציר הזמן

קורסים ביום א

 

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה | 45008950 | דר לאוב רונית | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45008950 | דר לאוב רונית | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45008950
מורה דר לאוב רונית
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בהכרות עם החומרים הבונים את כדור הארץ (סלעים ומינרלים) ותהליכי היווצרותם, המבנה הפנימי של כדור הארץ וכוחות פנימיים וחיצוניים המעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ ואחראיים לתופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות מגוונות כמו היווצרוות רכסי הרים, הרי געש, רעידות אדמה, מערכות נחלים ועוד.

+  מבוא לחי ולצומח של ארץ ישראל | 45000150 | נבו אביגיל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 45000150 | נבו אביגיל | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45000150
מורה נבו אביגיל
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בארץ ישראל, הממוקמת בצומת שבין שלוש יבשות, קיים מגוון גדול של בתי גידול ועושר רב של צמחים ובעח. במהלך הקורס נערוך הכרות ראשונית עם בתי גידול המאפיינים את הארץ ונתייחס להשפעת הגורמים הסביבתיים על השפע והתפוצה של האורגניזמים. נעמוד על הקשר בין בית הגידול ובין המינים המאכלסים אותו תוך התייחסות לאורח חייהם, התנהגותם, התאמותיהם לבית הגידול ויחסי הגומלין ביניהם. הקורס כולל הרצאות, יציאות לגיחות קצרות באזור המכללה וארבעה ימי סיור.
קוד קורס 45000450
מורה דר שר-אבי דורון
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
נכיר את יסודות החקר של הגיאוגרפיה ההיסטורית והארכיאולוגיה המקראית, וכן מקורות העזר והכלים לחקר תקופת המקרא. נבין את אירועי תקופת המלוכה על רקע הגיאוגרפיה הפיזית, הישובית והמדינית של ארץ ישראל והמזרח הקדום ונציג סוגיות מקראיות שימושיות בהוראת לימודי ארץ ישראל ותנך. ראשיתו של הקורס במבואות כלליים והמשכו ברצף ההיסטורי שמראשית המלוכה בישראל ועד חורבן הבית הראשון. הקורס משלב התנסויות בהוראה וחקר עם הצגת מהלך זיהוי האתרים של תקופת המקרא על ידי תלמידיו/ותיו.
קוד קורס 45000350
מורה דר מאיר ערן
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס שלפנינו עוסק בפרק זמן ארוך הנתחם על ידי הקמת בית המקדש השני בימי שיבת ציון מחד, ונמשך עד לשלהי העת העתיקה, ערב עלייתו של השלטון המוסלמי בארץ ישראל. בתוך מסגרת זמן זו נעמוד מקרוב על ימי עזרא ונחמיה, ראשית ההלניזם בארץ ישראל, ימי בית חשמונאי, שלטון הורדוס, תקופת הנציבים, מלחמות היהודים ברומא- מרד החורבן ומרד בר כוכבא, וכן התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית, עת הפכה הנצרות לדת רשמית באימפריה. 
 הקורס ישלב היכרות עם המקורות ההיסטוריים הרלוונטיים, לצד הממצאים הארכיאולוגיים והגיאוגרפיה ההיסטורית של התקופה. לקורס גם היבט פדגוגי וישולבו בו הפעלות ומשחקים.
הקורס יתקיים בסמסטר ב ויתנהל כשיעור כפול (עם הפסקה באמצע. במהלך הסמסטר נשלב גם גיחות- סיורים לאתרים קרובים , הסיור יתקיים בשעות של השיעור
קוד קורס 45001150
מורה דר שר-אבי דורון
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת העל של הקורס שלפנינו הינה לאפשר נחיתה רכה ולהכניס אתכן בשערי ידיעת הארץ ובעיקר לתוך עולם המחקר וההוראה בלימודי ארץ ישראל. נבין כיצד נולד בכלל חקר ארץ ישראל ועברה, ומהם המושגים הבסיסיים ביותר המהווים כלים הכרחיים בכל צעד, קטן ככל שיהיה, בשבילי חקר ארץ ישראל. עם מושגי היסוד האלה תוכלו להמשיך ולנווט בין קורסים, מאמרים, מטלות, עבודות ובסופו של דבר גם הדרכה והוראה של אחרים. תלמדו כיצד לפתוח ספר, כיצד להסתכל על מאמר, איך מתרגמים אותו למפה ולהבנת השטח ואיך הוא מתחבר בסופו של דבר לשדה.

קוד קורס 45008750
מורה דר קמינסקי תמי
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הסמינר התפתחות כוח המגן בשנות היישוב יתחקה אחר דרכי ההתמודדות של היישוב היהודי עם הבעיות הביטחוניות בארץ ישראל למן ימי היישוב הישן והעלייה הראשונה ועד למלחמת העצמאות. ההתמקדות תהיה בזירות השונות: אל מול השלטונות העותמניים והבריטיים$$ אל מול ערביי ארץ ישראל$$ אל מול המוסדות הציוניים והוועד הלאומי ואל מול פלגי העם השונים והגישות השונות שהתפתחו בהם. במהלך השיעורים נעסוק בשאלות יסוד כגון ליגאליזם או מחתרת$$ השימוש בכוח והיחס אליו$$ התפתחות החשיבה הצבאית$$ התפתחות המסגרות השונות והיחסים בין ארגוני המחתרת השונים.   

כל סטודנטית תכתוב עבודת מחקר- סמינריון או רפרט בנושא הקשור לתמה המרכזית שתילמד. העבודה תלווה גם בהצגת רפרט שיהווה חלק מציון הקורס ויועבר בכתה במהלך סמסטר ב. במהלך הקורס תינתן גם הנחיה אישית ויוקדשו שיעורים לכתיבה וזמן התייעצות. 

 


+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה | 45000750 | דר קמינסקי תמי | שנתי | 17:30 - 18:50

| 45000750 | דר קמינסקי תמי | סמסטר ש | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 45000750
מורה דר קמינסקי תמי
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתולדות ארץ ישראל בעת החדשה ויתחקה אחר התהליכים המדיניים, החברתיים, הדמוגרפיים והיישוביים שהשפיעו והביאו לשינוי הנוף הפיזי והאנושי בארץ ישראל במאות ה-19 וה-20. הקורס יבחן את דפוסי השלטון והמנהל בארץ בתקופת היישוב תחת השלטון העותמני ובתקופת המנדט הבריטי$$ התגבשות היישוב הישן והחדש ומעמדו של היישוב היהודי והעברי בארץ-ישראל$$ הזיקה בין היישוב היהודי לבין השלטון והאוכלוסייה הערבית$$ התיישבות, כלכלה והתפתחות היישוב. הקורס הקורס ינתח את המחקרים האקדמיים החדשים העוסקים בנושאים אלה וכן יעניק גם כלים לניתוח היסטורי, תוך שימוש במקורות אותנטיים החשובים לחקר התקופה, תעודות, תמונות ועוד.

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 45011650
מורה דר לונדון עקיבא
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ארץ הגליל והעמקים- קורס רגיונלי | 45004650 | דר לאוב עודד | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 45004650 | דר לאוב עודד | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45004650
מורה דר לאוב עודד
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום ממד מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

את הקורס נלמד מתוך תפיסה בינתחומית, הקורס בנוי קומה על גבי קומה, מן המסד הגיאולוגי דרך משאבי המים ועד הרובד האנושי. מטרת הקורס להכיר    את הגליל העליון והתחתון,  עמקי הרוחב והבקע, תוך ניתוח השטח, לימוד המקורות, היכרות עם הממצאים והאתרים בשטח ועם סוגיות מחקריות
 הקורס מתכתב עם יחידת צפון הארץ הנלמדת במערכת החינוך. במסגרת הקורס יתקיים יום סיור לגליל ולעמקים

+  יסודות הערבית | 32000950 | הרב דר גמליאל חנוך | שנתי | 12:10 - 13:30

| 32000950 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32000950
מורה הרב דר גמליאל חנוך
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הערבית היא שפה שמית חשובה, ומן השפות השמיות הבודדות הפעילות גם בימינו. הערבית הקלאסית דומה דמיון רב ללשון המקרא, ולימודה מאיר תופעות רבות בלשון המקרא, כפי שכבר הבינו חכמי הלשון בספרד בימי הביניים. בקורס נלמד אתהאב הערבי, את תצורת הפועל ונטיותיו כולל מערכת הבניינים, ואת תצורת השם. כמו כן נלמד את יסודות בניית משפט בערבית, ואוצר מילים בסיסי המשמש בתקשורת הערבית המודרנית. הקורס מלווה בצפייה קבועה בתקשורת הערבית המודרנית.

קוד קורס 45012650
מורה דר דוידסון אייל
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במשךמאות שנים חסו תושבי הארץ בצלו של חצי הסהר המוסלמי. מה היה מצבה של ארץ ישראל תחתשלטון האסלאם? איך הושפעו מכך תושבי הארץ? מה היה מצבם של היהודים? האם יכלו לנהלאת חייהם הרוחניים והקהילתיים? מי הנהיג אותם? אלו אירועים עברו עליהם, וכיצדהשפיעו עליהם?

בשאלותאלו ובשאלות נוספות רבות נדון בשיעורים, שיתמקדו במאות ה-18-13 – בתקופות הממלוכיתוהעותמאנית המוקדמת. הקורס מוגדר סמינריוני, ולכן חלק משמעותי מתוכויוקדש להנחייה לכתיבת העבודה הסמינריונית, ולכתיבתה בפועל.

קוד קורס 90001050
מורה דר שר-אבי דורון
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס דרכי הוראה בלימודי אי נעמוד מקרוב על מאפייניו של מקצוע זה כמקצוע רב-תחומי במערכת החינוך, נערוך היכרות עם מסגרות התוכן של יחידות הלימוד בהוראת התחום ונציג את אמצעי ההוראה המובילים בתחום. ננתח בעיות דידקטיות בהוראת ידיעת הארץ תוך קניין כלים לעבודה והכנה עצמית לקראת הוראת יחידת לימוד שלמה כמו גם מערך שיעור או סיור. בנוסף, נעמוד על הפוטנציאל החינוכי והערכי של הסיור במסגרת הוראת לימודי ארץ ישראל ושלח.

קוד קורס 45013550
מורה דר קמינסקי תמי
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום ממד מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יתחקה אחר דרכי ההתמודדות של היישוב היהודי עם הבעיות הביטחוניות בארץ ישראל בשלהי ימי השלטון העותמני ובתקופת המנדט. ההתמקדות תהיה בזירות השונות: הן אל מול השלטונות העותמניים ולאחריהם הבריטיים והן אל מול ערביי ארץ ישראל. מטרות הקורס הינן להכיר את התהליכים שעמדו ביסוד התפתחות כוח המגן העברי בשנות היישוב.  בקורס יוצג לעומק הממסד הביטחוני שהתפתח ביישוב היהודי בארץ ישראל בשנים הנידונות, בהם הקמת ארגוני המגן והמחתרות, תוך ניתוח הזיקה בין התיישבות וביטחון$$ צמיחת ההתארגנות הפוליטית והממסד הביטחוני על גישותיו השונות$$ התהליכים שהביאו לסכסוך היהודי הערבי בתקופת המנדט וביטוייוהשונים והמאבק היהודי בבריטים בשנות הארבעים. במהלך הקורס נעסוק בשאלות יסוד כגוןליגאליזם או מחתרת$$ השימוש בכוח והיחס אליו$$התפתחות החשיבה הצבאית$$ התפתחות המסגרות השונות בהגנה, מחתרות האצל והלחיוביחסים בין ארגוני המחתרת השונים.  הקורס ינוהל ברובו כהרצאות פרונטאלית מלווה במצגותובתעודות, וכן מדיונים שיתבססו על החומר הביבליוגרפי הנלווה לקורס. המסקנות יתבססו על מקורות אותנטיים ומחקרים עכשוויים. בהרצאות יינתנו כליםלניתוח היסטורי ומקרי המבחן יוצגו מפרספקטיבה השוואתית.