חוג ללשון תשפ"ג – קמפוס אלון שבות

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה גברים

קורסים מקוונים לשון עברית

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס בעניין הפיוט הארץ ישראלי עוסק בפיוטים שנכתבו בארץ ישראל מסוף תקופת האמוראים ועד סוף תקופת הגאונים. פיוטים אלה נפוצו בקהילות ארץ ישראל במשך מאות בשנים, וכן בקהילות בתפוצות, וחלקם נאמרים גם בבתי הכנסיות שלנו (למשל ונתנה תוקף, ועוד רבים). בקורס נכיר את המאפיינים הלשוניים של הפיוטים האלה ואת מקומם בתולדות הלשון העברית. הקורס מתאים גם למי שאינו תלמיד החוג ללשון ומתעניין בפרק הספרותי החשוב הזה בתולדות עמנו - אך נדרשת ידיעה בסיסית בלשון ובדקדוק

+  לשון וסגנון בעברית לתקופותיה | 32007400 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32007400 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32007400
מורה דר עציון יעקב
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס יילמדו יסודות העריכה הלשונית - כתיב, פיסוק, תיקוני תחביר וניסוח - מתוך מבט רחב על העברית לתקופותיה. במסגרת השיעורים יינתן דגש על כלי העבודה ואמצעי העזר העומדים לרשותו של העורך הלשוני

+  עריכה עיתונאית ועריכה מנהלית | 32007500 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32007500 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32007500
מורה דר עציון יעקב
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס יילמדו יסודות העריכה הלשונית - כתיב, פיסוק, תיקוני תחביר וניסוח - מתוך מבט רחב על העברית לתקופותיה. במסגרת השיעורים יינתן דגש על כלי העבודה ואמצעי העזר העומדים לרשותו של העורך הלשוני

+  הדרכה ביבליוגרפית בלשון | 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32001100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מקנה היכרות עם כלים שימושיים בלימודי הלשון ובחקר לשון המקרא. עוסקים בקורס בתרגומי המקרא ונוסחו, במילונות המקראית והמודרנית ובספרות הדקדוק של העברית. הקורס מלווה תרגילים שוטפים ושימוש במאגרים מתוקשבים.

קוד קורס 32010900
מורה דר עציון יעקב
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מה ההבדל בין השם יונתן ליהונתן? ובין אליה לאליהו? מה אפשר ללמוד מן השמות הפרטיים שבמקרא ובמקורות חזל על הלשון שדוברה בפי בני עמנו בתקופות השונות? ואילו תופעות לשוניות משתקפות בשמות הפרטיים שניתנים בתקופתנו אנו? בקורס ננסה לענות על שאלות אלו ועוד, ולהביט בעיניים לשוניות על השמות שנותנים הורים לילדיהם משחר עמנו ועד ימינו.

+  יסודות בעריכת לשון | 32006800 | דר עציון יעקב | סמסטר ב

| 32006800 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32006800
מורה דר עציון יעקב
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יילמדו יסודות העריכה הלשונית - כתיב, פיסוק, תיקוני תחביר וניסוח - מתוך מבט רחב על העברית לתקופותיה. במסגרת השיעורים יינתן דגש על כלי העבודה ואמצעי העזר העומדים לרשותו של העורך הלשוני 

+  מבוא לבלשנות כללית ושמית | 32001300 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32001300 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32001300
מורה הרב דר גמליאל חנוך
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בשני תחומים שונים,אך בעלי זיקה הדדית. חלק אחד בקורס עוסק בהכרת משפחת הלשונות השמיות ומאפייניה, תולדות השפות השמיות ופריסתן בזמן ובמרחב. חלק אחר בקורס עוסק ביסודות הבלשנות הכללית, תוך שימת דגש על הבלשנות המבנית מיסודו של דה-סוסיר ועל הבלשנות הגרנטיבית מיסודו של נעם חומסקי. כמו כן נעסוק בנקודות המגע שבין הבלשנות לתחומיםאחרים כמו חברה, פוליטיקה וזהות לאומית ותרבותית.
קוד קורס 32004400
מורה דר יעקב דורון
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בהכרת העברית דרך מסורותיה השונות. נלמד על המסורות העתיקות המשתקפות בכתבי היד, ונעבור למסורות שבעל פה שהתקיימו עד הדור האחרון לגלות ישראל במזרח ובמערב. העקרונות יילמדו<

+  עריכת ספרי עיון ועריכה תורנית | 32007600 | דר עציון יעקב | סמסטר ב

| 32007600 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32007600
מורה דר עציון יעקב
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יילמדו יסודות העריכה הלשונית - כתיב, פיסוק, תיקוני תחביר וניסוח - מתוך מבט רחב על העברית לתקופותיה. במסגרת השיעורים יינתן דגש על כלי העבודה ואמצעי העזר העומדים לרשותו של העורך הלשוני 

קורסים ביום א

 

+  לשון חכמים | 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 32000200 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32000200
מורה דר יעקב דורון
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בנושאי היסוד בתחום לשון חזל: השוואתה ללשון המקרא, השכבות השונות המרכיבות אותה, הראיות להיותה לשון חיה ומה השפעתה על

+  ארמית מקראית | 32001200 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 32001200 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32001200
מורה דר יעקב דורון
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הלשון הארמית היא שפה שמית חשובה, והיא מלווה את הלשון העברית לאורך הדורות. בקורס נקרא קטעים מןהארמית שבמקרא, נעסוק בתורת ההגה והצורות שלה וכן במילון. כמו כן נקרא קטעים מן הארמית הממלכתית מתקופת המקרא, וכמו כן נעסוק בתולדות הארמית ותקופותיה באופן כללי.

+  מבוא לבלשנות חינוכית- אנגלית- מעורב | 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | שנתי | 09:00 - 10:20

| 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62000800
מורה דר קופליוביץ שולמית
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
The course will provide basic knowledge of the major domains of Theoretical Linguistics, including semantics, morphology, and syntax. Students will gain an understanding of fundamental linguistic concepts and terminology and be introduced to basic methods and practices essential to their continued study of the structure of the language. The students will follow the development of linguistic ideas and revolutionary conceptions associated with outstanding scholars.This course provides explicit links to other courses taught in the English Department during the first year: methodology, proficiency and literature. The course will help non-native English students to strengthen essential language skills. Native speakers of English will understand the difficulties that schoolchildren have to overcome when they learn English.

+  מבוא לפונולוגיה- אנגלית- מעורב | 62006700 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 62006700 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62006700
מורה דר קופליוביץ שולמית
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס משלב היבטים תיאורטיים בתחום פונולוגיה והוראת הגיה נכונה בשיעורי אנגלית. התלמידים לומדים להכיר תכונות מיוחדות של צלילים וצירופי צלילים באנגלית, משווים אותם לצלילים בעברית ובשפות אחרות, מנתחים שיטות שונות לתרגול ושיפור מבטא נכון בשלבים שונים של לימוד שפה חדשה. התלמידים ילמדו לנתח מבנה פונולוגי של צלילים, הברות ומילים. הקורס משלב בין מונחים אקדמיים להומור אשר מבוסס על כללי בלשנות. (הקורס באנגלית!)

+  מבוא לשירה העברית בימי הביניים | 35001600 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 35001600 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 35001600
מורה דר הכהן עדן
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נכיר את יסודותיה של השירה העברית בימי הביניים, נלמד על סוגי הפיוט ומאפייניהם ונתוודע לגדולי הפייטנים הארץ-ישראליים. בהמשך נכיר את צמיחתה של שירת החול בספרד, את מאפייניהן הפואטיים של שירת החול ושל שירת הקודש בספרד ואת גדולי משוררי החול בספרד המוסלמית.

קוד קורס 32006900
מורה הרב דר גמליאל חנוך
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
לשון המקרא מוכרת לכולנו, ואף על פי כן היא צפונת בחובה שאלות רבות ומגוונות. מה הזיקה בין המצוי בה למצוי בלשונות קרובות? כיצד יש לגשת לביאור המילון המקראי? איך נפרש את מגוון השימושים התחביריים והצורניים בלשון זו?
שאלות אלה ועוד יידונו בקורס, הן לאור הידע הבלשני המודרני הן מתוך זווית הראייה של דורות קודמים, הפרשנים והמדקדקים שלנו
הקורס מוביל לכתיבת עבודה סמינריונית באחד הנושאים שיידונו בו והוא יאפשר היכרות מעמיקה עם סוגיות מעניינות בטקסט שנראה לנו פשוט וברור.

+  התפתחות שפה | 72000800 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000800 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000800
מורה דר רוזנברג שירה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה

+  נורמטיביות בעברית החדשה | 32002800 | דר יעקב דורון | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 32002800 | דר יעקב דורון | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32002800
מורה דר יעקב דורון
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

העברית החדשה באה לעולם כתוצאה ממאמץ מכוון של חידוש השפה, ותהליך תחייתה מלווה בהכוונה רצופה. אולם כעת, אחרי שהעברית שבה להיות לשון דיבור, יש הטוענים שיש לאפשר ללשון להתפתח באופן טבעי בלי כל הכוונה. בקורס נלמד (בשיעורים ובהצגת מאמרים) את הרקע התאורטי וההיסטורי למקומה של הנורמטיביות בלשון חיה, ואף נעסוק בשאלות היסוד של הכוונת העברית ובדרכו של המוסד המכוון הלא הוא האקדמיה ללשון העברית, תוך בחינת הדברים בסוגיות מרכזיות שנידונו בתחום זה, כגון המבטא הרצוי של העברית והכתיב האחיד.

+  עיון בכתבי היד של המשנה | 32005000 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 32005000 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32005000
מורה דר יעקב דורון
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס הוא המשך של קורס היסוד בלשון חזל. במהלכו נעיין בתצלומים של כתבי יד ונאפיין אותם, נעסוק בסוגיות העולות מתוך הקריאה בטקסטים ובסוגיות אחרות, ונכיר את המשאבים העומדים לרשותנו להכרת לשון חזל על פי מקורותיה הנאמנים.

+  יסודות העברית | 32000600 | בשירי אוהד | שנתי | 14:20 - 15:40

| 32000600 | בשירי אוהד | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32000600
מורה בשירי אוהד
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נלמד את יסודות הניקוד של שם העצם והפועל בעברית, וכן נושאים בסיסיים הקשורים לתקן הלשוני המודרני כמו כללי הכתיב וכללי הפיסוק של האקדמיה ללשון העברית. הקורס הוא חובה לשנה א ותנאי קדם לקורס דרכי הוראת לשון.

+  דרכי הוראת הלשון העברית | 90000900 | בשירי אוהד | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90000900 | בשירי אוהד | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000900
מורה בשירי אוהד
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

למה בכלל ללמוד וללמד עברית? מה מלמדים  בעברית ובאיזו כיתה? מהי תוכנית הלימודים? מהם יעדיה ועקרונותיה? ואיך, איך עושים את כל זה מעניין, משמעותי ורלוונטי???

הקורס יעסוק בתכנית הלימודים בעברית בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל יסודיים.  

במהלך הקורס נתוודע  למרכיבי הכשירות הלשונית שבאחריות המורה לעברית ללמד את תלמידיו ולטפח בהם, נכיר עקרונות מובילים בהוראת העברית כשפת אם, נרכוש כלים דידקטיים להוראה ולהערכה.

קורס חובה למורים.

+  תורת ההגה והצורות | 32000500 | הרב דר גמליאל חנוך | שנתי | 17:40 - 19:00

| 32000500 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 32000500
מורה הרב דר גמליאל חנוך
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
השיעור עוסק בפונטיקה ובמורפולוגיה של העברית. נכיר את מאפייני ההגאים בעברית המקראית, וכן את ההגאים בעברית החדשה. כמו כן נעסוק בתהליכים שעברו על מערכת ההגאים בעברית הקדומה, מתוך השוואה לשפות שמיות אחרות. בנוסף נכיר את עיקרי התצורה של העברית, מתוך השוואה למערכות התצורה של השפות השמיות האחרות.