חוג ללשון תשפ"ג – קמפוס מגדל עוז

 
 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה נשים

קורסים מקוונים לשון עברית

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס בעניין הפיוט הארץ ישראלי עוסק בפיוטים שנכתבו בארץ ישראל מסוף תקופת האמוראים ועד סוף תקופת הגאונים. פיוטים אלה נפוצו בקהילות ארץ ישראל במשך מאות בשנים, וכן בקהילות בתפוצות, וחלקם נאמרים גם בבתי הכנסיות שלנו (למשל ונתנה תוקף, ועוד רבים). בקורס נכיר את המאפיינים הלשוניים של הפיוטים האלה ואת מקומם בתולדות הלשון העברית. הקורס מתאים גם למי שאינו תלמיד החוג ללשון ומתעניין בפרק הספרותי החשוב הזה בתולדות עמנו - אך נדרשת ידיעה בסיסית בלשון ובדקדוק

+  לשון וסגנון בעברית לתקופותיה | 32007400 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32007400 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32007400
מורה דר עציון יעקב
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס יילמדו יסודות העריכה הלשונית - כתיב, פיסוק, תיקוני תחביר וניסוח - מתוך מבט רחב על העברית לתקופותיה. במסגרת השיעורים יינתן דגש על כלי העבודה ואמצעי העזר העומדים לרשותו של העורך הלשוני

+  עריכה עיתונאית ועריכה מנהלית | 32007500 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32007500 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32007500
מורה דר עציון יעקב
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס יילמדו יסודות העריכה הלשונית - כתיב, פיסוק, תיקוני תחביר וניסוח - מתוך מבט רחב על העברית לתקופותיה. במסגרת השיעורים יינתן דגש על כלי העבודה ואמצעי העזר העומדים לרשותו של העורך הלשוני

+  הדרכה ביבליוגרפית בלשון | 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32001100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32001100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מקנה היכרות עם כלים שימושיים בלימודי הלשון ובחקר לשון המקרא. עוסקים בקורס בתרגומי המקרא ונוסחו, במילונות המקראית והמודרנית ובספרות הדקדוק של העברית. הקורס מלווה תרגילים שוטפים ושימוש במאגרים מתוקשבים.

קוד קורס 32010900
מורה דר עציון יעקב
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מה ההבדל בין השם יונתן ליהונתן? ובין אליה לאליהו? מה אפשר ללמוד מן השמות הפרטיים שבמקרא ובמקורות חזל על הלשון שדוברה בפי בני עמנו בתקופות השונות? ואילו תופעות לשוניות משתקפות בשמות הפרטיים שניתנים בתקופתנו אנו? בקורס ננסה לענות על שאלות אלו ועוד, ולהביט בעיניים לשוניות על השמות שנותנים הורים לילדיהם משחר עמנו ועד ימינו.

+  יסודות בעריכת לשון | 32006800 | דר עציון יעקב | סמסטר ב

| 32006800 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32006800
מורה דר עציון יעקב
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יילמדו יסודות העריכה הלשונית - כתיב, פיסוק, תיקוני תחביר וניסוח - מתוך מבט רחב על העברית לתקופותיה. במסגרת השיעורים יינתן דגש על כלי העבודה ואמצעי העזר העומדים לרשותו של העורך הלשוני 

+  מבוא לבלשנות כללית ושמית | 32001300 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32001300 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32001300
מורה הרב דר גמליאל חנוך
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בשני תחומים שונים,אך בעלי זיקה הדדית. חלק אחד בקורס עוסק בהכרת משפחת הלשונות השמיות ומאפייניה, תולדות השפות השמיות ופריסתן בזמן ובמרחב. חלק אחר בקורס עוסק ביסודות הבלשנות הכללית, תוך שימת דגש על הבלשנות המבנית מיסודו של דה-סוסיר ועל הבלשנות הגרנטיבית מיסודו של נעם חומסקי. כמו כן נעסוק בנקודות המגע שבין הבלשנות לתחומיםאחרים כמו חברה, פוליטיקה וזהות לאומית ותרבותית.
קוד קורס 32004400
מורה דר יעקב דורון
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בהכרת העברית דרך מסורותיה השונות. נלמד על המסורות העתיקות המשתקפות בכתבי היד, ונעבור למסורות שבעל פה שהתקיימו עד הדור האחרון לגלות ישראל במזרח ובמערב. העקרונות יילמדו<

+  עריכת ספרי עיון ועריכה תורנית | 32007600 | דר עציון יעקב | סמסטר ב

| 32007600 | דר עציון יעקב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32007600
מורה דר עציון יעקב
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יילמדו יסודות העריכה הלשונית - כתיב, פיסוק, תיקוני תחביר וניסוח - מתוך מבט רחב על העברית לתקופותיה. במסגרת השיעורים יינתן דגש על כלי העבודה ואמצעי העזר העומדים לרשותו של העורך הלשוני 

קורסים ביום א

 

+  מבוא לבלשנות חינוכית- אנגלית- מעורב | 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | שנתי | 09:00 - 10:20

| 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62000800
מורה דר קופליוביץ שולמית
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
The course will provide basic knowledge of the major domains of Theoretical Linguistics, including semantics, morphology, and syntax. Students will gain an understanding of fundamental linguistic concepts and terminology and be introduced to basic methods and practices essential to their continued study of the structure of the language. The students will follow the development of linguistic ideas and revolutionary conceptions associated with outstanding scholars.This course provides explicit links to other courses taught in the English Department during the first year: methodology, proficiency and literature. The course will help non-native English students to strengthen essential language skills. Native speakers of English will understand the difficulties that schoolchildren have to overcome when they learn English.

+  מבוא לפונולוגיה- אנגלית- מעורב | 62006700 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 62006700 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62006700
מורה דר קופליוביץ שולמית
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס משלב היבטים תיאורטיים בתחום פונולוגיה והוראת הגיה נכונה בשיעורי אנגלית. התלמידים לומדים להכיר תכונות מיוחדות של צלילים וצירופי צלילים באנגלית, משווים אותם לצלילים בעברית ובשפות אחרות, מנתחים שיטות שונות לתרגול ושיפור מבטא נכון בשלבים שונים של לימוד שפה חדשה. התלמידים ילמדו לנתח מבנה פונולוגי של צלילים, הברות ומילים. הקורס משלב בין מונחים אקדמיים להומור אשר מבוסס על כללי בלשנות. (הקורס באנגלית!)

+  תחביר העברית החדשה | 32001450 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 32001450 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32001450
מורה הרב דר גמליאל חנוך
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מהווה המשך לקורס יסודות התחביר, ובו נעסוק במשפט המורכב לסוגיו. נכיר את ההבדל בין איחוי לשעבוד, וסוגי שעבוד פסוקיות מגוונים. כמו כן נתוודע לשיטות ניתוח תחבירי מודרניות. הקורס מלווה בתרגילים רבים, והוא חשוב מאוד למורים.

קוד קורס 32007150
מורה דר יעקב דורון
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
העברית החדשה באה לעולם כתוצאה ממאמץ מכוון של חידוש השפה, ותהליך תחייתה מלווה בהכוונה רצופה ובשאיפה ללשון תקנית. אולם כעת, אחרי שהעברית שבה להיות לשון דיבור, יש הטוענים שאין טעם לתקן קבוע בלשון, ויש לאפשר ללשון להתפתח באופן טבעי בלי כל הכוונה. בקורס נלמד (בשיעורים ובהצגת מאמרים) את הרקע התאורטי וההיסטורי למקומו של התקן בלשון חיה, ואף נעסוק בשאלות היסוד של הכוונת העברית ובדרכו של המוסד המכוון הלא הוא האקדמיה ללשון העברית. נבחן את הדברים באמצעות סוגיות מרכזיות שנידונו בתחום זה, כגון המבטא הרצוי של העברית והכתיב האחיד.

+  דרכי הוראת הלשון העברית | 90000950 | דר שלוסברג גליה | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90000950 | דר שלוסברג גליה | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90000950
מורה דר שלוסברג גליה
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הקורס יעסוק בתכנית הלימודים בלשון בכיתות ז – יא. במהלך הקורס נכיראת התחומים השונים שאליהם מתייחסת תכנית הלימודים ונעסוק בדרכי ההוראה של המקצוע בתחומי הלימוד השונים. הבנה והבעה, תחביר ותורת הצורות.

קורסים ביום ב

 

+  התפתחות שפה | 72000852 | דר רוזנברג שירה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72000852 | דר רוזנברג שירה | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72000852
מורה דר רוזנברג שירה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה

+  התפתחות שפה | 72000853 | ברוס חגית | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72000853 | ברוס חגית | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72000853
מורה ברוס חגית
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה.

קורסים ביום ה

 

+  יסודות העברית | 32000650 | דר שלוסברג גליה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 32000650 | דר שלוסברג גליה | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 32000650
מורה דר שלוסברג גליה
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס יסודות העברית נלמד לנקד טקסטים של העברית בת זמננו יחד עם לימוד של מושגים ותופעות  שקשורים למערכת הניקוד בעברית. הקורס מאתגר ומהנה

+  יסודות התחביר | 32000850 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 32000850 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32000850
מורה הרב דר גמליאל חנוך
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
התחביר עוסק במבנה המשפט וביחס בין חלקיו השונים. בקורס נעסוק במשפט הפשוט, בהצרכת הפועל ומשלימי השם לסוגיהם. הקורס מלווה בתרגילים שוטפים, והוא הכרחי להוראת לשון.

+  פרקי לשון במקרא | 32000450 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 32000450 | דר יעקב דורון | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32000450
מורה דר יעקב דורון
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס הוא המשך לקורס תורת ההגה והצורות. בשיעורים נעסוק בהעמקה בכמה נושאים בתחום ההגה והצורות כמו מערכת זמני הפועל, גלגולי הגאים בעברית הקדומה, וכן בנושאים כלליים של לשון המקרא, כגון הרבדים בלשון המקרא, הבדלי דיאלקטים בלשון המקרא, סוגיות בתחביר ושאלת הכתיב והקרי מזווית לשונית.

+  יסודות הערבית | 32000950 | הרב דר גמליאל חנוך | שנתי | 12:10 - 13:30

| 32000950 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 32000950
מורה הרב דר גמליאל חנוך
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הערבית היא שפה שמית חשובה, ומן השפות השמיות הבודדות הפעילות גם בימינו. הערבית הקלאסית דומה דמיון רב ללשון המקרא, ולימודה מאיר תופעות רבות בלשון המקרא, כפי שכבר הבינו חכמי הלשון בספרד בימי הביניים. בקורס נלמד אתהאב הערבי, את תצורת הפועל ונטיותיו כולל מערכת הבניינים, ואת תצורת השם. כמו כן נלמד את יסודות בניית משפט בערבית, ואוצר מילים בסיסי המשמש בתקשורת הערבית המודרנית. הקורס מלווה בצפייה קבועה בתקשורת הערבית המודרנית.

+  הבעה בכתב | 32010250 | הרב סמט אורי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 32010250 | הרב סמט אורי | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32010250
מורה הרב סמט אורי
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להכשיר את התלמידים ללמד כתיבה ארוכת טווח כפי שנדרש בתכנית הלימודים של כיתה י. 
הקורס יתמקד בעיקר בהוראת כתיבה טיעונית.

במהלך הקורס נעסוק בהיבט התוכני ובהיבט האורייני של כתיבת מאמר, ונפתח מיומנות בקרה של כתיבה באמצעות משובים, מחוונים ורפלקציה.