חוג למדעי המחשב תשפ"ג – קמפוס אלון שבות

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה גברים

קורסים מקוונים מדעי המחשב

+  אנליזה נומרית למדעי המחשב | 937002600 | באט לאה | סמסטר א

| 937002600 | באט לאה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 937002600
מורה באט לאה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה ילמד הסטודנטים, פיתוח וניתוח של שיטותלקבלת פתרון נומרי של בעיות מתמטיות שונות.

המרצה תעלה חומרי לימוד ומטלות למודל.

 


+  דרכי הוראת מדעי המחשב | 90020300 | דר וסרמן אגוזה | שנתי

| 90020300 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 90020300
מורה דר וסרמן אגוזה
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נציג את עקרונות ההוראה במדעי המחשב. נלמד לבנות מערכי שיעור ונציע דרכים להתמודד עם תפיסות שגויות בהוראת המקצוע. נדון בתכנים של תוכניות הלימודים לפיהן מתנהלת הלמידה בבתי-הספר. כמו כן, נחשף למאמרים המציגים מחקרים ושיטות הוראה בתחום הוראת מדעי המחשב.

קורסים ביום א

 

+  אנליזה 1 | 87100200 | דר דה לאון יאיר | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87100200 | דר דה לאון יאיר | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100200
מורה דר דה לאון יאיר
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: סדרות, פונקציות ממשיות ותכונותיהן, גבולות.

+  מבוא למדעי המחשב | 937000000 | נחמן אבי | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 937000000 | נחמן אבי | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 937000000
מורה נחמן אבי
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הקורס מקנה מושגי יסוד במדעי המחשב, אלגוריתמיקה ותכנות, בנוסף הקורס מקנה ידע בפתירת בעיות וביישומן לשפת התכנות.Java יילמדו בקורס נושאים כמו: פתרון בעיות אלגוריתמיות, קלט פלט, ביצוע מותנה, ביצוע חוזר ומערכים חד ודו ממדיים. הקורס יילמד על-יד שיעורים פרונטאליים ותרגול במעבדות המחשב.

הקורס ילמד במתכונת היברדית דהיינו: 2 שש פרונטלי באופן היברידי. חלק מההרצאות יתקיימו בקמפוס וחלק בהוראה מרחוק[ בזום] . 

+  מבני נתונים | 937000400 | באט לאה | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 937000400 | באט לאה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 937000400
מורה באט לאה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  תכנות מונחה עצמים | 937000200 | באט לאה | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 937000200 | באט לאה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 937000200
מורה באט לאה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה יילמדו הסטודנטים מושגים יסודיים ומתקדמים בתכנות מונחהעצמים בשפת גווה.

כמו כן, בקורס יילמדו שימושים מורכבים בתכנות מונחה עצמים. 

הנושאים שיילמדו הם: מחלקות ועצמים, מחלקות מופשטות, ירושה ופולימורפיזם.

הקורס יילמד על-יד הרצאות פרונטאליות ותרגול המעבדות המחשבים.

הקורס ילמד במתכונת היברדית דהיינו:

1שש פרונטלי במכללה ובנוסף לכך  1 שש שילמד מקוון באופן הבא:

המרצה תעלה מטלה שבועית למודל.

המרצה תעלה למודל הקלטות של תרגילים בנושא שנלמד באופן פרונטלי.

 המרצה תפתח קבוצת וואטסאפ/מייל שבה יוכל להשיב לשאלות וקשיים של סטודנטים בפתרון מטלת הבית

+  בסיסי נתונים | 937001400 | נחמן אבי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 937001400 | נחמן אבי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 937001400
מורה נחמן אבי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס יחשפו הסטודנטים לשיטות לתכנון וניהול בסיסי נתונים עם דגש על המודל היחסי תוך שימוש בשפת ה - SQL. חלק מהנושאים המרכזיים שילמדו בקורס הם: מבוא למערכות מידע, מודל יישויות קשרי, נרמול בסיסי נתונים ושירותים של מערכת לניהול מסד נתונים. הקורס ילווה בהרצאות פרונטאליות ותרגול במעבדות המחשבים.אופן ההוראה: 

2 שש יחולקו באופן הבא: 1 שש ילמדו באופן פרונטלי [היברידי בקמפוס או בזום]. בנוסף 1 שש ילמדו באופן מקוון על ידי  הקלטה של החומר או התרגול שיועבר לסטודנט.כמו כן, המרצה יפתח קבוצת וואטסאפ פעילה למשלוח חומרים ולשאלת שאלות כפי שיפורט בשיעור הראשון. 

קוד קורס 937001100
מורה נגר יהודה יובל
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תוכנית הלימודים במדעי המחשב מתעדכנת מדי מספר שנים לפי הנושאים הרלוונטיים  בתחום.

הוראת מדעי המחשב מחייבת את המורה להשתלם בתחומים חדשים וללמוד למידה עצמית כדי להיות מוכן ללמד את הנושאים החדשים.

הסמינריון מקנה התנסות בלמידה עצמית בהנחיית המרצה. כל זוג סטודנטים יקבלו נושא ייחודי אותו יחקרו וילמדו ויפתחו שתי יחידות הוראה ראשונות בנושא.

המרצה ינחה את הסטודנטים בכניסה לנושא וילווה אותם בשאלות ובעיות שיתקלו בהם במהלך הלמידה.

בין הנושאים שהסטודנטים יכולים לעבוד הם : פיתוח אפליקציות בסקרטץ באמצעות mit app inventor, תכנות בקר ארדואינוויצירת פרויקטים משולבי ארדואינו, תכנות רובוט מתקדם ועוד.

+  אלגברה ליניארית 1 | 87100700 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87100700 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87100700
מורה דר שפרבר ישי
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נפתח את היכולות הלוגית והאנליטית שלנו בעזרת כתיבת הוכחות ומהלכים לוגים מורכבים. התוכן המתמטי יעסוק בעולמות מתמטיים חדשים כגון: שדות, מרחבים וקטורים, מטריצות ועוד, אך עיקרו של הקורס הוא ליטוש יכולת החשיבה הלוגית . בנוסף , נזכה להכיר את אחד התחומים היסודיים של המתמטיקה.

+  אלגוריתמיקה באמצעות Scratch | 937002400 | נגר יהודה יובל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 937002400 | נגר יהודה יובל | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 937002400
מורה נגר יהודה יובל
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

כתיבת תוכניות מחשב נלמד לרוב אך ורק באופן טכני. תכנות יצירתי יכול להעניק לילדים צורת חשיבה חדשה ומעצימה, שרלוונטית לכל תחומי החיים הדיגיטליים. תכנות בסקראץ הינו תכנות באמצעות פקודות גרפיות שמותאמות לאופן החשיבה והמשחק של הילדים.

כל הילדים אוהבים משחקי מחשב, אבל כמהמהם יוצרים משחק מחשב בעצמם? כלים ידידותיים כמו סקראץ יכולים להעצים ילדים לחשוב באופן יצירתי במקביל ללימוד של עקרונות בתכנות, ולפתוח אצלם חשיבה יצירתית טכנולוגית.

חשיבה יצירתית טכנולוגית היא היכולת להבין שטכנולוגיה יכולה להיות חומר ביד היוצר, להבין כיצד להשתמש בטכנולוגיה.

חשיבה דיגיטלית מכילה רעיונות כמו רצף והמשכיות, חזרה על פעולות, אירועים ועוד. הגישה מלמדת גם גישות עבודה, כמו ניסוי ותעייה, בחינה וניפוי טעויות, וראיית כולם המאפשרת לילד להביע את עצמו, להתחבר לעולם סביבו ועוד. כל אלה הם חלק מהחשיבה הדיגיטלית שנעשית יותר ויותר רלוונטית מיום ליום.

+  מבוא לרובוטיקה | 937001900 | נגר יהודה יובל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 937001900 | נגר יהודה יובל | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 937001900
מורה נגר יהודה יובל
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

רובוטים נכנסים לתחומים רבים בחיינו, הן בתעשיה בצבא ואף בבית. במסגרת הקורס נלמד לתכנת רובוטים באמצעות שפת סקרטש. הפקודות בשפה זו מוצגות בצורה גרפית למתכנת והוא משלב אותם לתוכנית שלמה. נושא זה נלמד בחטיבות הביניים כפיתוח מיומנויות אצל התלמידים בתחום הרובוטיקה וכהכנה לאתגרי העתיד. את התוכניות שאנו נפתח נוכל להריץ על רובוט בסימולציה והן על רובוט אמתי.

.הקורס ילמד 2 שש פרונטלי

1. 

+  אפליקציות באנדרואיד | 937002200 | נגר יהודה יובל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 937002200 | נגר יהודה יובל | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 937002200
מורה נגר יהודה יובל
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס היא להעמיק את יכולות התכנות בשפת JAVA תוך שימוש בפרדיגמת תכנות מונחה עצמים (OOP)
תחת מערכת ההפעלה אנדרואיד. 

בקורס נפתח אפליקציות אנדרואיד לטלפון חכם. 

+  אנליזה 2 | 87100400 | דר דה לאון יאיר | סמסטר ב | 14:20 - 17:20

| 87100400 | דר דה לאון יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 87100400
מורה דר דה לאון יאיר
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: פונקציות ותכונותיהן (טריגונומטריות, מעריכיות), נגזרות וחקירת פונקציות.

+  אלגוריתמיקה | 937002100 | באט לאה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 937002100 | באט לאה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 937002100
מורה באט לאה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
.במהלך קורס זה נכיר את המושג אלגוריתם, נלמד כללים לכתיבה של אלגוריתם.
נכיר אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות אלגוריתמיות, נכיר אלגוריתמים שונים ובתחומים שונים 
.כמו כן נכיר את המושג יעילות של אלגוריתם, נכיר כלים לאמוד ולנתח יעילות של אלגוריתם .

+  מתמטיקה למדעי המחשב | 937003300 | דר ברון יצחק | שנתי | 14:20 - 15:40

| 937003300 | דר ברון יצחק | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 937003300
מורה דר ברון יצחק
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

 הקורס יתקיים באופן פרונטלי [ לפעמים בזום] על ידי הרצאה ותרגול. בקורס זה נלמד נושאים המשמשים קורסים שונים במדעי המחשב. נכיר שיטות ספירה, מבוא לתורת הקבוצות, מבוא לתורת הגבולות ומבוא ללוגיקה מתמטית, מבוא לתורת הגרפים וכן מבוא לחישוב זמן ריצה

+  אשנב למתמטיקה | 87100100 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87100100 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87100100
מורה דר טייטלבאום אליענה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
בקורס זה תרכשו כלים שימושיים הנחוצים לכם במהלך לימודי הקורסים המתמטיים בשנה א והלאה. בין הנושאים: עצרת, חילוק פולינומים, הבינום של ניוטון, הסכם הסכימה ועוד. בנוסף נערוך חזרה מעמיקה על חומר הלימודים מהתיכון - פתרון משוואות, חזקות, שברים, ערך מוחלט, לוגריתמים, טריגונומטריה בסיסית, גרפים, משוואת ישר, אינדוקציה ועוד.

+  אלגברה ליניארית 1- תרגול | 87100800 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 87100800 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 87100800
מורה דר ברנס אבינועם
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
בתרגול נפתור תרגילים שיעזרו לפתור את התרגילים שיינתנו בקורס אלגברה לינארית 1 כדי לחבר בין הרעיונות התאורטיים שנלמדים בהרצאה לבין המיומנויות הנדרשות.

קורסים ביום ה

 

+  אנליזה 1- תרגול | 87100300 | ירחי צילה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87100300 | ירחי צילה | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87100300
מורה ירחי צילה
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
בתרגול נפתור תרגילים שיעזרו לפתור את התרגילים שיינתנו בקורס אנליזה 1 כדי לחבר בין הרעיונות התאורטיים שנלמדים בהרצאה לבין המיומנויות הנדרשות.

+  אנליזה 2- תרגול | 87100500 | ירחי צילה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87100500 | ירחי צילה | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87100500
מורה ירחי צילה
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
בתרגול נפתור תרגילים שיעזרו לפתור את התרגילים שיינתנו בקורס אנליזה 2 כדי לחבר בין הרעיונות התאורטיים שנלמדים בהרצאה לבין המיומנויות הנדרשות.