חוג למתמטיקה תשפ"ג – קמפוס אלון שבות

 
 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה גברים

קורסים מקוונים מתמטיקה חד-חוגי

קוד קורס 87103600
מורה דר אליצור צורית
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת שרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם תוכנת דסמוס וגיאוגברה(או תוכנות מקבילות), הוראת גיאומטריה בשילוב תוכנות דינאמיות (כגון גיאוגברה).
התייחסות מיוחדת תהיה לשילוב מיטבי של האמצעים הממוחשבים בשיעור מתמטיקה.
קוד קורס 87103900
מורה מאיר רחל
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

נפגוש את עולם המחקר של החינוך המתמטי.  במחצית הראשונה של הקורס יוצגו שיטות המחקר, סוגי המחקר והיכרות עם כלים לסיוע בחיפוש אחר מחקרים אקדמיים.   במחצית השנייה נסרוק את הנושאים המרכזיים שנחקרים בתחום החינוך המתמטי כיום: מחקרים העוסקים בנושאים קוגנטיביים, פדגוגיים, סוציו תרבותיים ונוספים. הקורס מקוון ויכלול קריאה או דפדוף במאמרים, צפייה במדיה, חיפוש והיכרות עם מקורות ומטלות מקוונות שונות.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים 1 | 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א

| 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101200
מורה דר ברנס אבינועם
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תולדות המתמטיקה 1 | 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א

| 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87102500
מורה דר שגב סטלה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בפרקים נבחרים מתוך תולדות המתמטיקה, רובם פרקים שתוכנם רלוונטיים לתוכנית הלימודים של חטהב. בין הנושאים: שיטות ספירה ופתרון בעיות אצל המצרים הקדמונים והבבלים, התפתחות המתמטיקה היוונית, תחילת האלגברה במאות ה-9-10.
קוד קורס 87103700
מורה וולף מירי
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  חשיבה כמותית | 87104300 | וולף מירי | סמסטר ב

| 87104300 | וולף מירי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87104300
מורה וולף מירי
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נבדוק את כושר ההתמצאות שלנו במספרים שלמים ובשברים, יחס ואחוזים. בנוסף נתנסה בהמרת מידות שונות. נושאים אלו יילמדו באמצעות כליםטכנולוגים חדשים וניחשף לסוגי הוראה שונים. ההוראה תתבצע בצורה סדנאית מפעילה....  והכל ...מבלי להזכיר את המושג אלגברה...

קוד קורס 87105800
מורה גולן נירית
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

אחוז לא מבוטל מהתלמידים שלנו מאובחנים כבעלי קשיים שונים ולקויות למידה, המשפיעים על הביצועים בתחום המתמטי. זאת כיוון שהמתמטיקה מורכבת מנדבך על נדבך וכוללת בתוכה מספר רב של מיומנויות בסיס ומנגנונים שונים. בקורס נתייחס למבנה של אבחון דידקטי, ננתח את הקשיים השונים העולים ממנו וניתן להם מענה בתוכנית עבודה מותאמת במתמטיקה לתלמידי חטיבה ותיכון.

+  גיאומטריה אוקלידית | 87101100 | דר ברנס אבינועם | שנתי

| 87101100 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 87101100
מורה דר ברנס אבינועם
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס מבואי העוסק בחלק ניכר מן הנושאים הנלמדים בגיאומטריה האוקלידית של המישור במסגרת התיכונית, תוך מתן דגש על המבנה הדדוקטיבי של התחום ועל יכולת בנית הוכחות. כולל חזרה על פרקי יסוד והעמקה בנושאים ידועים: מושגים ראשוניים, זוויות, משולשים, מרובעים, מעגל, שטחים ודמיון. המתכונת המקוונת הינה מרוכזת, ויפיקו ממנה תועלת סטודנטים שכבר למדו בעבר את התחום בהרחבה ברמת 4-5 יחל.

קורסים ביום א

 

+  אנליזה 1 | 87100200 | דר דה לאון יאיר | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87100200 | דר דה לאון יאיר | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100200
מורה דר דה לאון יאיר
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: סדרות, פונקציות ממשיות ותכונותיהן, גבולות.

+  פונקציות מרוכבות | 87101900 | רבינוביץ איריס | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87101900 | רבינוביץ איריס | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87101900
מורה רבינוביץ איריס
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס


~תאור קצר של הקורס :
~
~מטרת הקורס היא להעביר ידע בסיסי על הנושא של פונקציות אנליטיות של משתנה מרוכב אחד
~
~אנו נציג את שדה המספרים המרוכבים ואת האלגברה והגיאומטריה של מספרים מרוכבים.
~
~אנו נציג את הצגה האלגברית וכן את ההצגה הקוטבית של מספר מרוכב ונחקור את תכונותיהם.
~
~נוכיח את משפט דה-מואבר.
~בהמשך הקורס אנו נגדיר מושג - פונקציה של משתנה מורכב ונילמד פונקציות בסיסיות.
~
~הפונקציות logx,expx חזקות, שרשים, וביאורם הגיאומטרי.
~
~אפיון אזורים ותחומים במישור המרוכב (דיסק, טבעת. פונקציה של משתנה מרוכב. פונקציה כמיפוי. גבולות, רציפות, נגזרת. כללי גזירה, פונקציות אנליטיות, משואות קושי-רימן. מסקנות ושימושים של משואות קושי-רימן.
~
~ פונקציות טריגונומטריות, פונקציות היפרבוליות, לוגריתמים ומישור החתוך, ענפים, פונקציות הפכיות.
~

+  אלגברה ליניארית 2 | 87100900 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87100900 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100900
מורה יודקוביץ רוני
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נמשיך את שהתחלנו בסמסטר א ונמשיך לפתח את היכולות הלוגית והאנליטית שלנו בעזרת כתיבת הוכחות ומהלכים לוגים מורכבים. התוכן המתמטי יעסוק בהמשך חקירת המבנים שפגשנו בסמסטר א. נלמד על העתקות ליניאריות, מטריצות הפיכות, דטרמיננטות ולכסון מטריצות.

+  אנליזה מתקדמת | 87105100 | רבינוביץ איריס | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87105100 | רבינוביץ איריס | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87105100
מורה רבינוביץ איריס
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק ביסודות האנליזה בשני משתנים ומעלה ,חדוא של פונקציות בשני משתנים ומעלה

הסטודנטים לומדים מושגים באנליזה המתמטית. בעזרתם ידעו 1) לתאר ולייצג פונקציות שתי משתנים ומעלה 2) לחקור פונקציות רב משתנים 3) לחשב אינטגרל פונקציות שני משתנים

+  שיעור לדוגמא- הדרכת מרצים | 87101301 | הרבנית דר כהן שרית | סמסטר א | 10:00 - 11:00

| 87101301 | הרבנית דר כהן שרית | סמסטר א | יום א | שעה 10:00 - 11:00
קוד קורס 87101301
מורה הרבנית דר כהן שרית
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:00
שעת סיום 11:00
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

המושג של קבוצה הוא אבן יסוד בכל תחום אחר במתמטיקה וגם מפתח לחשיבה מתמטית מופשטת באופן כללי. 
בקורס זה נשתמש בשפה לוגית, נגדיר את מושג הקבוצה ומושגים חשובים הקשורים בו (פעולה, יחס, פונקציה, סדר, שקילות).
בסיומו של הקורס נקנח בתוצאות בסיסיות ומפתיעות בקשר קבוצות אינסופיות.
הקורס יכלול שיעורים פרונטליים, שיעורי רשת ולמידה עצמית.

+  אלגברה ליניארית 1 | 87100700 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87100700 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87100700
מורה דר שפרבר ישי
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נפתח את היכולות הלוגית והאנליטית שלנו בעזרת כתיבת הוכחות ומהלכים לוגים מורכבים. התוכן המתמטי יעסוק בעולמות מתמטיים חדשים כגון: שדות, מרחבים וקטורים, מטריצות ועוד, אך עיקרו של הקורס הוא ליטוש יכולת החשיבה הלוגית . בנוסף , נזכה להכיר את אחד התחומים היסודיים של המתמטיקה.

+  נושאים בפיזיקה למורי מתמטיקה 1 | 87105500 | דר דה לאון יאיר | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87105500 | דר דה לאון יאיר | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87105500
מורה דר דה לאון יאיר
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נעסוק בשימושים בכלים מתמטיים לצורך פתרון בעיות בפיזיקה. בין השאר נעסוק בקינמטיקה ונגזרות, וקטורים, חוקי ניוטון ומערכות קואורדינטות ועוד.

+  נושאים בפיזיקה למורי מתמטיקה 2 | 87105600 | דר דה לאון יאיר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87105600 | דר דה לאון יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87105600
מורה דר דה לאון יאיר
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נמשיך לעסוק בשימושים בכלים מתמטיים לצורך פתרון בעיות בפיזיקה. בין השאר נעסוק בתנועה הרמונית ומשוואות דיפרנציאליות, תנועה מעגלית וטריגונומטריה, אופטיקה וגיאומטריה, מטריצות.

+  תורת הקבוצות 2 | 87101400 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87101400 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87101400
מורה דר שזיפי אלישבע
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא ללוגיקה מתמטית | 87102400 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87102400 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87102400
מורה דר ברנס אבינועם
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יילמדו מושגים יסודיים בתורת הלוגיקה. הדגש בקורס יהיה על אופי השימוש בכלים ומושגים לוגיים ופחות על העמקה ברבדי הנושא המסובכים. נושאי הלימוד: מושגי יסוד, דדוקציה, תחשיב פסוקים, תחשיב היחסים, שיטות ההוכחה.

+  אנליזה 2 | 87100400 | דר דה לאון יאיר | סמסטר ב | 14:20 - 17:20

| 87100400 | דר דה לאון יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 87100400
מורה דר דה לאון יאיר
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: פונקציות ותכונותיהן (טריגונומטריות, מעריכיות), נגזרות וחקירת פונקציות.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים 2 | 87105000 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87105000 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87105000
מורה דר ברנס אבינועם
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נעמיק בידע שנרכש בקורס המבואי, נכיר שיטות נוספות ויישומים בחינוך ובהוראה.

+  אשנב למתמטיקה | 87100100 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87100100 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87100100
מורה דר טייטלבאום אליענה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
בקורס זה תרכשו כלים שימושיים הנחוצים לכם במהלך לימודי הקורסים המתמטיים בשנה א והלאה. בין הנושאים: עצרת, חילוק פולינומים, הבינום של ניוטון, הסכם הסכימה ועוד. בנוסף נערוך חזרה מעמיקה על חומר הלימודים מהתיכון - פתרון משוואות, חזקות, שברים, ערך מוחלט, לוגריתמים, טריגונומטריה בסיסית, גרפים, משוואת ישר, אינדוקציה ועוד.

+  סמינריון במתמטיקה | 87103100 | דר ברנס אבינועם | שנתי | 16:00 - 17:20

| 87103100 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87103100
מורה דר ברנס אבינועם
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס נועד להקנות ולחזק מיומנויות התמודדות עם טקסטים מתמטיים: קריאה, הבנה, ניתוח ועיבוד - זאת תוך הרחבת הידע של הלומדים בתחום דעת מתמטי ספציפי, שבדרך כלל אינו נדון לעומק במסגרת קורסי החובה. בחלקו הראשון יוקנה רקע תיאורטי ראשוני בנושא הנדון, וחלקו השני ימוקד בפרקי המשך שאותם יציגו המשתתפים.

+  אלגברה ליניארית 1- תרגול | 87100800 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 87100800 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 87100800
מורה דר ברנס אבינועם
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
בתרגול נפתור תרגילים שיעזרו לפתור את התרגילים שיינתנו בקורס אלגברה לינארית 1 כדי לחבר בין הרעיונות התאורטיים שנלמדים בהרצאה לבין המיומנויות הנדרשות.

+  אלגברה ליניארית 2- תרגול | 87101000 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 87101000 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 87101000
מורה דר ברנס אבינועם
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
בתרגול נפתור תרגילים שיעזרו לפתור את התרגילים שיינתנו בקורס אלגברה לינארית 2 כדי לחבר בין הרעיונות התאורטיים שנלמדים בהרצאה לבין המיומנויות הנדרשות.

קורסים ביום ב

 

+  שיעור לדוגמא- הדרכת מרצים | 87101301 | מרצים שונים | סמסטר א | 10:00 - 12:00

| 87101301 | מרצים שונים | סמסטר א | יום ב | שעה 10:00 - 12:00
קוד קורס 87101301
מורה מרצים שונים
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:00
שעת סיום 12:00
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

המושג של קבוצה הוא אבן יסוד בכל תחום אחר במתמטיקה וגם מפתח לחשיבה מתמטית מופשטת באופן כללי. 
בקורס זה נשתמש בשפה לוגית, נגדיר את מושג הקבוצה ומושגים חשובים הקשורים בו (פעולה, יחס, פונקציה, סדר, שקילות).
בסיומו של הקורס נקנח בתוצאות בסיסיות ומפתיעות בקשר קבוצות אינסופיות.
הקורס יכלול שיעורים פרונטליים, שיעורי רשת ולמידה עצמית.

קוד קורס 87104000
מורה ירחי צילה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נכיר מקרוב מאפיינים שונים של תלמידים מתקשים במתמטיקה בחינוך העל יסודי (חטיבה ותיכון) ואת תכנית הלימודים לקראת בגרות 3 יחידות.
נבחן אסטרטגיות וכלים שיעמיקו את ההבנה של תלמידים אלו, תוך התייחסות לדרך ההוראה בכיתה, לתכנון השיעורים ולבניית הנושאים להוראה. 
קוד קורס 87104200
מורה ירחי צילה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נעסוק בהוראת תכנים של כיתה י בדגש על גיאומטריה, טריגונומטריה והסתברות.
נפגוש תיאוריות שונות של הבנה, קשיים של תלמידים וכלים שונים לקדם את החשיבה של התלמידים.

+  נושאים במתמטיקה לכיתה י 1- מעורב | 87104100 | חנוכה אליענה | סמסטר א | 16:00 - 18:50

| 87104100 | חנוכה אליענה | סמסטר א | יום ב | שעה 16:00 - 18:50
קוד קורס 87104100
מורה חנוכה אליענה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נעסוק בנושאים מתוך תכנית הלימודים בדגש על החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי בעיקר לרמות 4-5 יחידות.
~הקורס עוסק בדרכי הוראה, ניתוח קשיים של תלמידים, הערכה של הלמידה, ובתכנים המתמטיים של הנושאים בקורס.
~.לצד נושאים תיאורטיים וקריאת מאמרים, ננהל דיונים במליאה, נשווה בין דרכי הוראה שונות והסטודנטים יציגו סקירה של יחידת הוראה באחד מנושאי הקורס

קוד קורס 87105300
מורה ירחי צילה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נתמקד במאפיינים רגשיים, חברתיים של תלמידים מתקשים במתמטיקה בעיקר בקבוצות הלימוד הגבוהות (4-5 יחידות).
נכיר אסטרטגיות וכלים שיסייעו לתלמידים אלו להעמיק את ההבנה, תוך התייחסות לדרך ההוראה בכיתה, לתכנון השיעורים ולבניית הנושאים להוראה. 

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 87105400
מורה גולן נירית
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בכיתות שאנו מלמדים ישנו מספר לא מבוטל של תלמידים יצירתיים ומוכשרים אך בעלי לקות למידה, שמתקשים בתחום המתמטי. בקורס הזה נתייחס למגוון של לקויות וקשיים המשליכים על התפקוד המתמטי של התלמידים בגילאי חטיבה ותיכון וניתן להם מענה פרקטי בהוראה מותאמת. 

קורסים ביום ה

 

+  תורת הקבוצות 1- הנחיה אישית | 87101300 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 87101300 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87101300
מורה דר שפרבר ישי
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המושג של קבוצה הוא אבן יסוד בכל תחום אחר במתמטיקה וגם מפתח לחשיבה מתמטית מופשטת באופן כללי. 
בקורס זה נשתמש בשפה לוגית, נגדיר את מושג הקבוצה ומושגים חשובים הקשורים בו (פעולה, יחס, פונקציה, סדר, שקילות).
בסיומו של הקורס נקנח בתוצאות בסיסיות ומפתיעות בקשר קבוצות אינסופיות.
הקורס יכלול שיעורים פרונטליים, שיעורי רשת ולמידה עצמית.

+  אלגברה וקטורית- מעורב | 87102300 | דר שגב סטלה | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87102300 | דר שגב סטלה | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87102300
מורה דר שגב סטלה
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאור המתמטי של המרחבים R^2 ו R^3 (המישור והמרחב) באמצאות וקטורים: הצגה גיאומטרטית והצגה אלגברית של וקטורים, מכפלה סקלרית ומכפלה וקטורית, הצגות פרמטריות של ישרים ומישורים במרחב התלת מימדי, חישובי זוויות ומרחקים

+  גיאומטריה של המרחב- מעורב | 87102900 | מאיר רחל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 87102900 | מאיר רחל | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87102900
מורה מאיר רחל
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד מושגים הגדרות משפטים ורעיונות מתחום הגאומטריה של המרחב. נתחיל במושגים הקשורים לישרים ומישורים במרחב, ולאחר מכן נתבונן בפינות ובגופים הנוצרים במרחב. הקורס מקנה ידע בגאומטריה של המרחב, ואסטרטגיות לפתרון בעיות. במהלך הקורס יושם דגש על הבנת הקושי שבתיאור המרחב על הנייר המישורי, והפתרונות לקושי זה. כמו כן הקורס ישלב אמצעי הוראה שונים כהדגמה לדרכי הוראת הגאומטריה והטריגונומטריה. השליש האחרון של הקורס יוקדש לנושא הטריגונומטריה במרחב, וישלב למידת הנושאים התאורטיים , יחד עם היכרות עם תכנית הלימודים ותרגול ברמת  4-5  יחידות לימוד כיום.

+  גיאומטריה אנליטית | 87101700 | פוזניק פניה | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87101700 | פוזניק פניה | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87101700
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור הקורס :
~
~הקורס הזה מרחיב את הידע בגיאומטריה אנליטית שנרכש בתיכון.
~
~אנו נילמד תכונות של קווים ממעלה ראשונה ושנייהכמקומות גיאומטריים.
~
~לאחר מכן אנו נלמד צורות מעגל, אליפסה, פרבולה, היפרבולה בתור מקומות גיאומטריים.
~
~בהמשך אנו נילמד על מעגל אפולוניוס. לאחר מכן אנו נילמד על חתכי החרוט ונעבור ללימוד גיאומטריה אנליטית במרחב.
~
~אנו נברר מהוא תנאי השקה לכל אחת מן הצורות הללו.
~

+  הסתברות 1 | 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87101500
מורה דר שפרבר ישי
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תורת ההסתברות היא בעלת תפקיד חשוב בתחומים רבים בחיינו. 
אינספור בעיות בחיי היום יום שלנו דורשות גישה הסתברותית. החלטות משפטיות ורפואיות רבות נובעות מידע בסיסי בתורת ההסתברות. כמו כן, ההסתברות חיונית מאוד לתחום הביטוח וגם שווקי המניות תלויים בו. דוגמאות אלה ורבות אחרות מדגישות עד כמה תורת ההסתברות הפכה לחלק בלתי  מחיינוהקורס יעסוק בהקנייתם של חוקים ומושגים בסיסיים בתורת ההסתברות, ויוקנו בו כלים לפתרון בעיות מעשיות ולניתוח תופעות מקריות בתנאיי אי-ודאות.
הנושאים העיקריים: מושגי יסוד בקומבינטוריקה, מרחב המדגם וחישובי הסתברויות, הסתברות מותנית, המשתנה המקרי הבדיד והתפלגויות מיוחדות.
הקורס יכלול שיעורים פרונטליים , שיעורי רשת, ולמידה עצמית
סרטון הכרות : סרטון

+  סוגיות בהוראת האלגברה- מעורב | 87104800 | מאיר רחל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 87104800 | מאיר רחל | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87104800
מורה מאיר רחל
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נתמקד בדרכי הוראת האלגברה של חזקות, לוגריתמים, בעיות גדילה ודעיכה, סדרות ואינדוקציה ובעיות מילוליות. נכיר את תכנית הלימודים של 4-5 יחידות בנושאים אלו, ונציג אסטרטגיות להבנה ופתרון תרגילים ברמת 4-5 יחידות. נעסוק בקשיים ובאתגרים הפדגוגיים, ונציע דרכי הוראה שיסייעו ללמידה מיטבית.

+  אנליזה 1- תרגול | 87100300 | ירחי צילה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87100300 | ירחי צילה | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87100300
מורה ירחי צילה
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
בתרגול נפתור תרגילים שיעזרו לפתור את התרגילים שיינתנו בקורס אנליזה 1 כדי לחבר בין הרעיונות התאורטיים שנלמדים בהרצאה לבין המיומנויות הנדרשות.

+  מתמטיקה ל-5 יחידות- מעורב | 87105700 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87105700 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87105700
מורה דר שפרבר ישי
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בשנים האחרונות יש מאמצים ממשלתיים להגביר את אחוז הנגשים ל5 יחידות לימוד במתטיקה. המאמץ נובע מהתפיסה כי לבגרות זו משקל משמעותי באיתור והכשרת הדור הטכנולוגי הבא של מדינת ישראל. בקורס נעסוק בנושאים מתוך תוכנית הלימודים ל5 יחידות שאינן זוכים ליחס מורחב בתוכניות ההוראה האחרות במכללה. בנוסף, נכין יחדיו חומר עזר לימודי לתלמיד ולמורה ל5 יחידות

+  אנליזה 2- תרגול | 87100500 | ירחי צילה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87100500 | ירחי צילה | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87100500
מורה ירחי צילה
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
בתרגול נפתור תרגילים שיעזרו לפתור את התרגילים שיינתנו בקורס אנליזה 2 כדי לחבר בין הרעיונות התאורטיים שנלמדים בהרצאה לבין המיומנויות הנדרשות.

+  סמינריון בהוראת המתמטיקה | 87104400 | דר שגב סטלה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87104400 | דר שגב סטלה | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87104400
מורה דר שגב סטלה
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס מלווה ותומך כתיבת עבודה סמנריונית בנושאי הוראת מתמטיקה. הקורס ילווה את המשתתפים במסע משותף של חיפוש והצגת מאמרים, עיבוד המידע לכדי סקר ספרות , וליווי צמוד בכתיבת העבודה על כל שלביה. בחלקו האחרון של הקורס יוצגו העבודות של המשתתפים.

+  תורת המספרים- מעורב | 87102000 | פוזניק פניה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87102000 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87102000
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$וכן פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית

+  הסתברות 2 | 87101600 | בך יוסי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87101600 | בך יוסי | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87101600
מורה בך יוסי
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
איך אפשר להתמודד עם אי~וודאות? האם אפשר לנסח כללים הגיוניים ולכמת הסתברויות עבור תרחישים שונים~ומשונים? ברוב העניינים הסובבים אותנו אי אפשר להגיע לידיעה ודאית, ולכן יש~ערך רב להבנות מסתברות.
~

תורת ההסתברות מנסה לאחוז את השור בקרניו, מפלסת דרך~להתמודדות עם אי הוודאות הזאת, ומייצרת כלים המאפשרים החלטות רציונליות גם~בסביבה לא החלטית.

~בקורס זה נעמיק ביסודות שלמדתן בקורס הסתברות 1, נדבר על התפלגויות שונות,~ונפריד בין התפלגויות בדידות ורציפות. לבסוף נלמד על חורבן המהמר, חוק~המספרים הגדולים ועל משפט הגבול המרכזי.~

לכל הנושאים האלה השלכות רחבות בתחומים רחבים: פיסיקה, ביולוגיה, כלכלה,~מדעי המחשב, מדעי החברה ועוד, וכמובן שיש גם יישומים בהיבטים הלכתיים.~בקורס נשתדל גם לפתוח אשנב להיבטים הללו ואחרים.

~
~
קוד קורס 87103300
מורה דר אליצור צורית
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קוד קורס 87103400
מורה ירחי צילה
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס, המשלב הרצאות וסדנאות, נעסוק בנושאים מגוונים הקשורים עם הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים:
א. היכרות עם תכנית הלימודים ועם נושאי הלימוד המופיעים בה. 
ב. חשיפה למגוון של דרכי הוראה ועקרונות דידקטיים. 
ג. התייחסות מעמיקה לנושאים הקשורים להוראה כגון שאלות ברמות חשיבה שונות, הכנת שיעור, טעויות נפוצות, התייחסות לתלמידים מתקשים ומצטיינים, שילוב יישומים דינמיים, דרכי הערכה ועוד
קוד קורס 87103500
מורה ירחי צילה
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  האפס והאינסוף- מעורב | 87105900 | דר ליסון אלעד | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87105900 | דר ליסון אלעד | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87105900
מורה דר ליסון אלעד
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אפס ואינסוף הם מושגים בעייתיים, אך באופן מפתיע הידע המתמטי מושתת עליהם. בדרך כלל עושים בבית הספר מאמץ להימנע מלעסוק באפס ובאינסוף: שאלות כמו למה אם מכפילים באפס התוצאה אפס? או למה אין אפשרות לחלק באפס? זוכות בדרך כלל למענה קבוע: ככה! אבל הפרדוקסים של המחשבה המתמטית והקשיים המלווים את ההצדקות המתמטיות אינם מקריים: רובם ככולם נעוצים במהות החמקמקה של האפס והאינסוף. מטרת הקורס היא להיחשף לפוטנציאל המערער והפורה שיש לקצוות ציר המספרים. יש לכך גם סיבה פדגוגית: עם הזמן להיות טוב במתמטיקה פירושו לחשוב באופן פורמלי. אבל ייתכן שתלמידים שרגישים לבעיות הללו בהצדקה המתמטית ולא מוכנים לחשוב פורמלית דווקא יהיה סיכוי אם המורים יהיו פתוחים להכיר את הבעיות הללו. חלק מקשיי ההפנמה של ילדים נערים ובוגרים במתמטיקה קשור בהכחשת הקשיים הללו. חשיפתם והכרה מעמיקה שלהם אפשר שתוביל להנחלה מעמיקה יותר של הידע המתמטי.