חוג לספרות תשפ"ג – קמפוס אלון שבות

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה גברים

קורסים מקוונים ספרות

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס בעניין הפיוט הארץ ישראלי עוסק בפיוטים שנכתבו בארץ ישראל מסוף תקופת האמוראים ועד סוף תקופת הגאונים. פיוטים אלה נפוצו בקהילות ארץ ישראל במשך מאות בשנים, וכן בקהילות בתפוצות, וחלקם נאמרים גם בבתי הכנסיות שלנו (למשל ונתנה תוקף, ועוד רבים). בקורס נכיר את המאפיינים הלשוניים של הפיוטים האלה ואת מקומם בתולדות הלשון העברית. הקורס מתאים גם למי שאינו תלמיד החוג ללשון ומתעניין בפרק הספרותי החשוב הזה בתולדות עמנו - אך נדרשת ידיעה בסיסית בלשון ובדקדוק
קוד קורס 35007700
מורה דר עופר רחל
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס ייפגשו התלמידים עם יצירות מן השירה והאומנות שחוויות השואה במרכזן. במסגרת הקורס נעסוק ביצירותיהם של ניצולי השואה ושל בני הדור השני לשואה. וכן נעסוק במאפיינים האסתטיים המיוחדים לנושא השואה, ובאמצעי העיצוב האופייניים למדיום הלירי, האפי והאמנותי. 

+  מעשי חכמים | 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב

| 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35004300
מורה יחיאלי חובב
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מעשי חכמים הוא שם כולל לסיפורים על חכמי התלמוד המופיעים בתלמודים ובמדרשים. בקורס זה נתחקה אחר המאפיינים הייחודיים של זאנר ספרותי זה, על מנת לאפשר ללומד לנתח בעצמו סיפורים מעין אלו. כמו כן, נעסוק בשאלות מתודולוגיות כגון: האם כל סיפור תלמודי הוא מעשה חכמים? למה השתמרו סיפורים אלו ומהי מטרת השימוש בהם? מה היחס בין הסיפור ובין המציאות ההיסטורית? מה מידת הזיקה בין הסיפור ובין ההקשר שבו הוא מופיע? בכל אחת מהיחידות מודגם החומר התיאורטי באמצעות מגוון סיפורים מן התלמודים והמדרשים.

+  ספרות ואומנות- מבט בין תחומי | 35008600 | דר עופר רחל | סמסטר ב

| 35008600 | דר עופר רחל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35008600
מורה דר עופר רחל
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד יצירות ספרותיות לצד יצירות אומנותיות יוצר מפגשים מרתקים בין המדיום המילולי למדיום החזותי ומעשיר את החוויה התרבותית והרוחנית של הלומדים. בקורס זה נעסוק ביצירות משני המדיומים הללו שבמרכזן נושאים כדוגמת: הילדות והזקנה, הטבע והזמן.

קורסים ביום א

 

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000201 | דר מרקוס יוסף | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 28000201 | דר מרקוס יוסף | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28000201
מורה דר מרקוס יוסף
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא היכרות עם ספרות האגדה של חזל, על הקשרה התרבותי וההיסטורי, רבדיה, חיבוריה העיקריים, הסוגות הספרותיות המשמשות בה ודרכי לימודן. 

בין השאלות שבהן נדון: היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? מהם הסוגים השונים של ספרות האגדה? מה הניע את חזל ליצור סיפורים, משלים ומימרות חכמה? במה שונה עולמם של חכמים מעולמם של קבוצות שונות בתקופתם ובתקופות שקדמו להם? כיצד יש ללמוד מדרשים הסותרים את פשטי המקראות ואיך לפענח אגדות תמוהות? ובכלל: מהי חשיבותה והשפעתה של האגדה.

+  דרכי הוראת ספרות | 90001100 | דר הורביץ אסתר | שנתי | 09:00 - 10:20

| 90001100 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90001100
מורה דר הורביץ אסתר
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מבקש לפתח מיומנויות דידקטיות בתחום הוראת הספרות. במהלך הקורס יידונו דרכים להוראת הזאנרים השונים הנלמדים בבתי ספר תיכוניים תוך התמקדות ביצירות המופיעות בתכנית הלימודים לספרות בבתי ספר תיכוניים. הקורס יעודד פיתוח השקפת עולם דידקטית תוך יישום תאוריות נרטיביות ופואטיות מאסכולות שונות (סטרוקטורליזם, פוסטסטרוקטורליזם, תאוריית הקורא , פמיניזם, פוסטקולוניאליזם ועוד) בתוך כך יעסוק הקורס בבעיות הייחודיות להוראת הספרות בבתי הספר הדתיים. הקורס יעסוק במיומנויות הקשורות בניהול מבחנים- ניסוח שאלות למבחן וקטיריונים להערכתו.

+  מבוא לספרות כללית | 35000100 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 35000100 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 35000100
מורה דר הר שפי סיון
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מטפל בשאלה מהי ספרות? מתוך סקירת הספרות הכללית לסוגותיה ועל פי מוקדים גיאוגרפיים-תרבותיים בהם נוצרה. במהלך הקורס ייקראו יצירות מרכזיות המדגימות את הזנרים הרווחים בפרוזה העולמית לדורותיה - למן האפוס והמיתוס, דרך המשל, המעשייה, המחזה, ועד לסיפור הקצר, הנובלה והרומן. במקביל, היצירות הנלמדות ייצגו מרכזי ספרות בעולם (הספרות האנגלית, האמריקנית, הגרמנית, הרוסית, ועוד) וידגימו את מאפייניהם הייחודיים.

+  מבוא לשירה העברית בימי הביניים | 35001600 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 35001600 | דר הכהן עדן | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 35001600
מורה דר הכהן עדן
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נכיר את יסודותיה של השירה העברית בימי הביניים, נלמד על סוגי הפיוט ומאפייניהם ונתוודע לגדולי הפייטנים הארץ-ישראליים. בהמשך נכיר את צמיחתה של שירת החול בספרד, את מאפייניהן הפואטיים של שירת החול ושל שירת הקודש בספרד ואת גדולי משוררי החול בספרד המוסלמית.

+  תולדות השירה העברית במאה העשרים | 35005200 | דר הר שפי סיון | שנתי | 12:10 - 13:30

| 35005200 | דר הר שפי סיון | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 35005200
מורה דר הר שפי סיון
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס ילווה את התפתחות השירה העברית במאה העשרים: יוצרים נבחרים ומיטב כתביהם, דורות ספרותיים, יחסי מרד והמשכיות, קנון ושוליים, אקולוגיה ספרותית, זרמים ספרותיים, השפעות ספרותיות, מניפסטים ומימושם הפואטי.

+  תורת הספרות א | 35001300 | דר הורביץ אסתר | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 35001300 | דר הורביץ אסתר | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35001300
מורה דר הורביץ אסתר
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יציג בפני הלומדים את האסכולות השונות של פרשנות וביקורת ספרותיות. במהלכו ייפגשו הלומדים עם ההוגים המרכזיים של תאוריות סטרוקטורליסטיות ופוסט-סטרוקטורליסטיות ויתנסו ביישום התאוריות השונות על יצירות ספרות.

+  תורת הספרות ב | 35007900 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 35007900 | דר הורביץ אסתר | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35007900
מורה דר הורביץ אסתר
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יציג בפני הלומדים את האסכולות השונות של פרשנות וביקורת ספרותיות. במהלכו ייפגשו הלומדים עם ההוגים המרכזיים של תאוריות סטרוקטורליסטיות ופוסט-סטרוקטורליסטיות ויתנסו ביישום התאוריות השונות על יצירות ספרות.

+  מבחר יצירות מן הספרות העולמית א | 35000800 | דר עופר רחל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 35000800 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 35000800
מורה דר עופר רחל
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס יתקיימו מפגשים בלתי אמצעיים של התלמידים עם יצירות מן הספרות העולמית (בעיקר סיפורים קצרים) המפגשים הללו מהווים פתיחת אשנב אל תרבויות שונות. בכל טקסט קיימים מרחבים רבים של עמימות. מרחבים אלה תובעים מהקוראים להיכנס לתוכם ולממשם באמצעות עולמם התרבותי והפנימי . במהלך תהליך הקריאה של טקסט הספרותי נוצרת הזדמנות המאפשרת לקוראים לצאת למסע אל הטקסט, ובעקבותיו אל עצמם.
~

+  מבחר יצירות מן הספרות העולמית ב | 35008100 | דר עופר רחל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 35008100 | דר עופר רחל | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 35008100
מורה דר עופר רחל
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס יתקיימו מפגשים בלתי אמצעיים של התלמידים עם יצירות מן הספרות העולמית (בעיקר סיפורים קצרים) המפגשים הללו מהווים פתיחת אשנב אל תרבויות שונות. בכל טקסט קיימים מרחבים רבים של עמימות. מרחבים אלה תובעים מהקוראים להיכנס לתוכם ולממשם באמצעות עולמם התרבותי והפנימי . במהלך תהליך הקריאה של טקסט הספרותי נוצרת הזדמנות המאפשרת לקוראים לצאת למסע אל הטקסט, ובעקבותיו אל עצמם.

קורס זה מהווה המשך לקורס שנלמד בסמסטר הראשון. במהלךהקורס נעסוק ביצירותיהם של: גובאני בוקאציו, אנטון צכוב, ויליאם פוקנר, גיימסגויס. או הנרי, גי די מופסאן, סופי עבדאלה, נגיב מחפוז, אידה  פינק ועוד. במהלך הקורס הסטודנטים יציגו רפראט על אחד הסיפורים על-פי התיאוריות שלמדנו בסמסטר הקודם.


ג

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000202 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 28000202 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28000202
מורה דר גאולה עמוס
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא היכרות עם ספרות האגדה של חזל, על הקשרה התרבותי וההיסטורי, רבדיה, חיבוריה העיקריים, הסוגות הספרותיות המשמשות בה ודרכי לימודן. 

בין השאלות שבהן נדון: היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? מהם הסוגים השונים של ספרות האגדה? מה הניע את חזל ליצור סיפורים, משלים ומימרות חכמה? במה שונה עולמם של חכמים מעולמם של קבוצות שונות בתקופתם ובתקופות שקדמו להם? כיצד יש ללמוד מדרשים הסותרים את פשטי המקראות ואיך לפענח אגדות תמוהות? ובכלל: מהי חשיבותה והשפעתה של האגדה.

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000200 | פרופ פוקס עוזי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 28000200 | פרופ פוקס עוזי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28000200
מורה פרופ פוקס עוזי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל ספרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? בקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה? על כל אלה נענה בקורס לאור הפרשנות הקלאסית והפרשנות המודרנית
קוד קורס 35004700
מורה דר עופר רחל
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

חנ ביאליק (1873-1934), מהאבות המייסדים שלהשירה העברית המודרנית, שבא מעומקעולמה של המסורת היהודית, שהיה בקי בלשונה ובמקורותיה זכה לכינוי המשורר הלאומי. בצדיצירותיו שביטאו את חוויותיו מתקופת בית-המדרש והישיבה, ואת רשמיו ורעיונותיובעקבות הפרעות ביהודים, ועוד נושאים לאומיים, ביאליק כתב שירים ליריים על אהבה,בדידות, טבע, כמיהה ליופי וגעגועים, שביטאו רגשות אישיים ואוניברסאליים. הקורס הסמינריונימבקש לבחון את המתח בין הדיוקן העצמי האישי והלירי של המשורר, לדיוקנו הלאומי-קולקטיבי.

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 62001100
מורה דר גלברט איימי
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course will offer students the opportunity to read a diverse range of short stories. In studying this genre, we will focus on the basic elements of a literary text, such as setting, characterization, point of view, imagery, motif and narrative, as well as the specific qualities of short fiction. Students will also be introduced to the practice of literary theory and we will work to develop a basic knowledge of some of the major theoretical approaches to critical reading. An emphasis will likewise be placed on the reading of literature as a means of language enrichment and some effective strategies for integrating the short literary texts into the classroom.

קורסים ביום ו

 
קוד קורס 28000204
מורה
כיתה
יום ו
סמסטר ב
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 11:30
שעת סיום 12:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל ספרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? בקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה? על כל אלה נענה בקורס לאור הפרשנות הקלאסית והפרשנות המודרנית