חוג לספרות תשפ"ג – קמפוס מגדל עוז

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה נשים

קורסים מקוונים ספרות

+  לשון הפיוט הארץ ישראלי | 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א

| 32004200 | דר עציון יעקב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 32004200
מורה דר עציון יעקב
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס בעניין הפיוט הארץ ישראלי עוסק בפיוטים שנכתבו בארץ ישראל מסוף תקופת האמוראים ועד סוף תקופת הגאונים. פיוטים אלה נפוצו בקהילות ארץ ישראל במשך מאות בשנים, וכן בקהילות בתפוצות, וחלקם נאמרים גם בבתי הכנסיות שלנו (למשל ונתנה תוקף, ועוד רבים). בקורס נכיר את המאפיינים הלשוניים של הפיוטים האלה ואת מקומם בתולדות הלשון העברית. הקורס מתאים גם למי שאינו תלמיד החוג ללשון ומתעניין בפרק הספרותי החשוב הזה בתולדות עמנו - אך נדרשת ידיעה בסיסית בלשון ובדקדוק
קוד קורס 35007700
מורה דר עופר רחל
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס ייפגשו התלמידים עם יצירות מן השירה והאומנות שחוויות השואה במרכזן. במסגרת הקורס נעסוק ביצירותיהם של ניצולי השואה ושל בני הדור השני לשואה. וכן נעסוק במאפיינים האסתטיים המיוחדים לנושא השואה, ובאמצעי העיצוב האופייניים למדיום הלירי, האפי והאמנותי. 

+  מעשי חכמים | 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב

| 35004300 | יחיאלי חובב | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35004300
מורה יחיאלי חובב
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מעשי חכמים הוא שם כולל לסיפורים על חכמי התלמוד המופיעים בתלמודים ובמדרשים. בקורס זה נתחקה אחר המאפיינים הייחודיים של זאנר ספרותי זה, על מנת לאפשר ללומד לנתח בעצמו סיפורים מעין אלו. כמו כן, נעסוק בשאלות מתודולוגיות כגון: האם כל סיפור תלמודי הוא מעשה חכמים? למה השתמרו סיפורים אלו ומהי מטרת השימוש בהם? מה היחס בין הסיפור ובין המציאות ההיסטורית? מה מידת הזיקה בין הסיפור ובין ההקשר שבו הוא מופיע? בכל אחת מהיחידות מודגם החומר התיאורטי באמצעות מגוון סיפורים מן התלמודים והמדרשים.

+  ספרות ואומנות- מבט בין תחומי | 35008600 | דר עופר רחל | סמסטר ב

| 35008600 | דר עופר רחל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 35008600
מורה דר עופר רחל
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד יצירות ספרותיות לצד יצירות אומנותיות יוצר מפגשים מרתקים בין המדיום המילולי למדיום החזותי ומעשיר את החוויה התרבותית והרוחנית של הלומדים. בקורס זה נעסוק ביצירות משני המדיומים הללו שבמרכזן נושאים כדוגמת: הילדות והזקנה, הטבע והזמן.

קורסים ביום א

 

+  תנועה לבמה- מוכר מאספקלריא | 88000050 | נחמה אפרת | שנתי | 10:15 - 11:45

| 88000050 | נחמה אפרת | סמסטר ש | יום א | שעה 10:15 - 11:45
קוד קורס 88000050
מורה נחמה אפרת
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום 101 קומה 1 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:15
שעת סיום 11:45
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורסיעסוק בטכניקת אלתור תנועה (אימפרוביזציה) ככלי ליצירה כוריאוגרפית וחינוכית. נעשה שימוש במחקר טקסטים והתייחסות לקשר בין מילה לתנועה.

דרך האלתור בתנועה נלמד להכיר רבדים שונים של הגוף, הזמן, החלל, האני והקבוצה, ונאפשרלתהליכי יצירה להתרחש ולבוא לידי ביטוי.

קוד קורס 35000350
מורה דר הורביץ אסתר
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה יעסוק בתהליך שעברה הספרות העברית במשך מאה וחמישים שנה האחרונות, תוך התייחסות לאספקטים היסטוריים, תרבותיים ופואטיים. בסמסטר הראשון יידונו יצירות שנכתבו בגולה על ידי יוצרים מתקופת ההשכלה ומתקופת התחייה. בסמסטר השני יילמדו יצירות שנכתבו בארץ ישראל על ידי יוצרים מתקופת העליות החלוציות, הפלמח, דור המדינה והמחצית השניה של המאה העשרים.

+  יסודות השיר הלירי- אספקלריא | 35000551 | דר עופר רחל | סמסטר א | 12:00 - 13:20

| 35000551 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום א | שעה 12:00 - 13:20
קוד קורס 35000551
מורה דר עופר רחל
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום 103 קומה 1 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:00
שעת סיום 13:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס ייעשה ניסיון להכיר את אומנות השירה כצורת הבעה אמנותית לשונית - הנותנת ביטוי ייחודי לנפש האדם. נכיר חתך של משוררים שונים ונבחן את דרכי השירה האופייניות להם, תוך הצגת מגוון רחב של אמצעי עיצוב אמנותיים הקיימים בשירה.

קוד קורס 35000850
מורה דר עופר רחל
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס יתקיימו מפגשים בלתי אמצעיים של התלמידים עם יצירות מן הספרות העולמית (בעיקר סיפורים קצרים) המפגשים הללו מהווים פתיחת אשנב אל תרבויות שונות. בכל טקסט קיימים מרחבים רבים של עמימות. מרחבים אלה תובעים מהקוראים להיכנס לתוכם ולממשם באמצעות עולמם התרבותי והפנימי . במהלך תהליך הקריאה של טקסט הספרותי נוצרת הזדמנות המאפשרת לקוראים לצאת למסע אל הטקסט, ובעקבותיו אל עצמם.
~

קוד קורס 35008050
מורה דר סמט־שינברג יהושבע
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במהלך שנות העשרים והשלושים פעלה בארץ ישראל חבורה ספרותית בשם יחדיו. בין חברי הקבוצה בלטו שלושה משוררים שיצירתם היתה מגובשת וייחודית: אברהם שלונסקי, נתן אלתרמן ולאה גולדברג.
הקורס יעסוק בשלושת המשוררים הללו ויעקוב אחר הזיקות שקיימו ביניהם במסגרת הפעילות בחבורת יחדיו. 

במרכז הדיון יעמדו שלושת הספרים שלהם אשר יצאו בשנות פעילות החבורה: אבני בוהו (שלונסקי) כוכבים בחוץ (אלתרמן) וטבעות עשן (גולדברג).
בנוסף לעיסוק בשירתם נבחן כיצד השפיעה חבורת יחדיו על החיים התרבותיים בארץ ישראל בהקשרים רחבים יותר: ספרות ילדים, מחזאות, תרגומים, ביקורת ספרות ואפילו כתיבת פרסומות לעיתון ולרדיו. 

קוד קורס 62001150
מורה דר גלברט איימי
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course will offer students the opportunity to read a diverse range of short stories. In studying this genre, we will focus on the basic elements of a literary text, such as setting, characterization, point of view, imagery, motif and narrative, as well as the specific qualities of short fiction. Students will also be introduced to the practice of literary theory and we will work to develop a basic knowledge of some of the major theoretical approaches to critical reading. An emphasis will likewise be placed on the reading of literature as a means of language enrichment and some effective strategies for integrating the short literary texts into the classroom.

קורסים ביום ב

 

+  כתיבה לבמה- אספקלריא | 35015250 | אזולאי-שאול תהילה | סמסטר ב | 14:45 - 16:05

| 35015250 | אזולאי-שאול תהילה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:45 - 16:05
קוד קורס 35015250
מורה אזולאי-שאול תהילה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:45
שעת סיום 16:05
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 35009750
מורה דר הר שפי סיון
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 35009650
מורה דר הר שפי סיון
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 28014050
מורה דר יעקבס אחינעם
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס ספרות המדרש והאגדה, פותחת בפנינו את עולמם של חזל השואלים על העולם, על התורה, ועל האדם. במהלך השנה נלמד יחד את דרכם של חזל לשאול את השאלות הגדולות דרך דרשות הפסוקים ודרך סיפורי חכמים אשר מכניסים אותנו לעולם של התמודדות, של אמונה, של חיפוש וגעגוע, של חורבן נחמה ובקשת גאולה. נעבור דרך חיבורי המדרש השונים ונלמד יחד להלך עם חכמים ועם המילים שהשאירו לנו ולהכנס עמם יחד לתוך עולמם - ולאפשר להם להכנס אלינו לתוך עולמנו אנו.

הלימוד יהיה בדרך בית מדרשית ויכלול לימוד בחברותות ובחבורות, תוך מתן הזדמנות להתמודדות וקריאה אישית.

נכיר את חיבורי המדרש המרכזיים בארץ ישראל: בראשית רבה, ויקרא רבה, איכה רבה, ושיר השירים רבה - דרכם נתוודע למציאות בארץ ישראל לאחר החורבן ובהתמודדות החכמים עם השבר ועם בקשת הנחמה, וכן את הדרשות הרבות המצויות בתוך התלמוד הבבלי, ואת ייחודן.


+  משירה כתובה לSpoken word- אספקלריא | 35015050 | מרגליות צביה | שנתי | 11:25 - 12:45

| 35015050 | מרגליות צביה | סמסטר ש | יום ג | שעה 11:25 - 12:45
קוד קורס 35015050
מורה מרגליות צביה
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 11:25
שעת סיום 12:45
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  יסודות השיר הלירי | 35000550 | דר עופר רחל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 35000550 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 35000550
מורה דר עופר רחל
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס ייעשה ניסיון להכיר את אומנות השירה כצורת הבעה אמנותית לשונית - הנותנת ביטוי ייחודי לנפש האדם. נכיר חתך של משוררים שונים ונבחן את דרכי השירה האופייניות להם, תוך הצגת מגוון רחב של אמצעי עיצוב אמנותיים הקיימים בשירה.

קוד קורס 35002650
מורה דר הורביץ אסתר
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד יצירות ספרותיות לצד יצירותאומנותיות יוצר מפגשים מרתקים בין המדיום המילולי למדיום החזותי ומעשיר את החוויה התרבותיתוהרוחנית של הלומדים. בקורס זה נעסוקביצירות משני המדיומים הללו שבמרכזן נושאים כדוגמת: הילדות והזקנה, הטבע והזמן.
~

+  הפיוט- מניתוח לבמה- אספקלריא | 35015350 | יצחקי ליאת | סמסטר א | 13:10 - 14:25

| 35015350 | יצחקי ליאת | סמסטר א | יום ג | שעה 13:10 - 14:25
קוד קורס 35015350
מורה יצחקי ליאת
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 10 קומה מינוס אחד (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 13:10
שעת סיום 14:25
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ספרות ילדים לגיל הרך ואיורה | 35002550 | דר עופר רחל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 35002550 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35002550
מורה דר עופר רחל
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נכיר סוגות שונות בספרות הילדים. נדון בקריטריונים להערכת יצירות לילדים, תוך הדגשת ההיבטים הספרותיים, האומנותיים-אסטטיים והחינוכיים. נעסוק בתרומתה של ספרות הילדים ככלי ביבליותראפי, ובתרומתה של ספרות הילדים לפיתוח עולמם של הילדים. נדון בתרומתה של ספרות הילדים לפיתוח הדמיון היצירתי והעושר הלשוני. כמו כן, נבחן את היצירות הספרותיות לילדים מנקודת מבט היסטורית-השוואתית. דגש מיוחד יושם על נושא האיורים כחלק אינטגראלי מהיצירה הספרותית לילדים.

+  דיאלוג בין יצירות | 35005950 | דר עופר רחל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 35005950 | דר עופר רחל | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 35005950
מורה דר עופר רחל
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נפגש עם יצירות המשוחחות עם יצירות אחרות. נבחן את הדיאלוגים שמנהלים היוצרים השונים אלו עם אלו. מטרת הקורס