חוג לתורה שבעל-פה תשפ"ג – קמפוס אלון שבות

 
 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה גברים

קורסים מקוונים 2800

+  מבוא לספרי הגאונים והראשונים | 28000301 | הרב לייטר ינון | שנתי

| 28000301 | הרב לייטר ינון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000301
מורה הרב לייטר ינון
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת השיעורים היא לתת בידי העוסקים בלימוד גמרא עם ראשונים תמונה בהירה של הגאונים והראשונים וחיבוריהם לזמניהם ולבתי המדרשות שלהם. יושם דגש על הבנת השתלשלות לימוד התורה שבעל פה בין מרכזי התורה השונים בארץ ישראל ובבבל עד לארצות צפון אפריקה ואירופה.  הקורס הוא מקוון, כלומר יש צורך במיומנויות מחשב בסיסיות וגישה לאינטרנט. הלימוד הוא לימוד עצמי, כאשר כל שבוע יש ללמוד יחידה ולבצע מטלה קצרה. בסוף הקורס יתקיים מבחן מסכם.

+  מבוא לתורה שבעל פה | 28000100 | פרופ פוקס עוזי | שנתי

| 28000100 | פרופ פוקס עוזי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000100
מורה פרופ פוקס עוזי
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס מקוון זה נעסוק בחיבורים המרכזיים של התורה שבעל פה, ומתוך כך נעמוד גם על החכמים שביסוד החיבורים הללו, וכן על אופיה והשתלשלותה של התורה שבעל פה מתקופת שיבת ציון ועד לחתימת התלמוד הבבלי. נסקור את תקופותיה השונות של התורה שבעל פה ואת היצירות הספרותיות של כל תקופה. בין השאר נעסוק ביצירת המשנה, ביחס המשנה לתוספתא, במדרשי ההלכה, ובשני התלמודים הבבלי והירושלמי. חלק מן השיעורים יכללו גם רקע היסטורי קצר לתקופת הבית השני, ותקופת המשנה והתלמוד. כמו כן נדון בכמה שאלות יסוד  כגון: מסורת וחידוש בתורה שבעל פה$$ הקול האלוקי והקול האנושי בהלכה$$ מעבר התורה שבעל פה מן הפה אל הכתב$$ פשט מול דרש בהבנת מקורות סמכותיים$$ דרך עריכתן של יצירות התורה שבעל פה. 

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 28000300
מורה תל אור אליסף
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום חדר 411 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 28000401
מורה הרב לייטר ינון
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרות השיעורים:  המטרה העיקרית היא ללמוד כיצד לצטט ולאסוף חומר לעבודה או מאמר בתושבע [ספרים, מאמרים, שינויי נוסח וכדומה]. ביתר פירוט: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, שיכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. ד. שימוש בשינויי נוסח.
יתקיים יום מרוכז אחד במכללה בתאריך 8.8 ושאר הלימוד יהיה מקוון.
קוד קורס 28000400
מורה הרב לייטר ינון
כיתה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרות השיעורים:  המטרה העיקרית היא ללמוד כיצד לצטט ולאסוף חומר לעבודה או מאמר בתושבע [ספרים, מאמרים, שינויי נוסח וכדומה]. ביתר פירוט: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, שיכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. ד. שימוש בשינויי נוסח.
יתקיים יום מרוכז אחד במכללה בתאריך 8.8 ושאר הלימוד יהיה מקוון.

קורסים ביום א

 

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000201 | דר מרקוס יוסף | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 28000201 | דר מרקוס יוסף | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28000201
מורה דר מרקוס יוסף
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא היכרות עם ספרות האגדה של חזל, על הקשרה התרבותי וההיסטורי, רבדיה, חיבוריה העיקריים, הסוגות הספרותיות המשמשות בה ודרכי לימודן. 

בין השאלות שבהן נדון: היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? מהם הסוגים השונים של ספרות האגדה? מה הניע את חזל ליצור סיפורים, משלים ומימרות חכמה? במה שונה עולמם של חכמים מעולמם של קבוצות שונות בתקופתם ובתקופות שקדמו להם? כיצד יש ללמוד מדרשים הסותרים את פשטי המקראות ואיך לפענח אגדות תמוהות? ובכלל: מהי חשיבותה והשפעתה של האגדה.

קוד קורס 28015000
מורה דר שמאע אברהם
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 50 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  שבת ומועד במדרשי ההלכה | 28020100 | דר שמאע אברהם | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 28020100 | דר שמאע אברהם | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28020100
מורה דר שמאע אברהם
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יפתח במידת הצורך בהכרה בסיסית של מדרשי התנאים: מבוא בסיסי לסוגה הספרותית ולחיבורים עצמם, הן השלמים הן האבודים או המשוחזרים. בעיקרו יעסוק הקורס בסוגיות השבת ומועדי התורה ומדרשם התנאי, הן סוגיות כוללניות כגון עיצוב איסורי המלאכות בשבת וביום טוב ובחולו של מועד, הן סוגיות הנוגעות למועדים מוגדרים כגון ראש השנה ויום הכיפורים, סוכות ופסח. הקורס יתייחס גם לשאלה הכוללנית של יחסי המדרש ההלכתי אל פשטי המקראות.
קוד קורס 28018000
מורה דר קהלני עזרא
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000000 | דר לנדאו גלעד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90000000 | דר לנדאו גלעד | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000000
מורה דר לנדאו גלעד
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 41 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מטרתו לחשוף את הסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי משנה והלכה, וכיצד ללמד את התלמידים כך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד, יפנימו אותו ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם משנה והלכה. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תיאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותר מתירגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.

קוד קורס 72003900
מורה רבי בן ציון
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק ביצירת שפה משותפת בין תחום לקויות הלמידה לבין תחומי הדעת תנך ותושבע, ויקנה מיומנויות הוראה רלוונטיות. הקורס יעסוק בחומרים המתאימים לכיתות תיכון חנמ מכוונות בגרות על פי תכניות הלימודים החדשות.

+  דרכי הוראת גמרא | 90000401 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90000401 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90000401
מורה הרב דומוביץ עמירם
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, הקניית מיומנויות לתלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד של סוגיות תלמודיות.


קוד קורס 28015800
מורה דר מאלי הלל
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קוד קורס 45011600
מורה דר לונדון עקיבא
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  דרכי הוראת גמרא | 90000400 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90000400 | הרב דומוביץ עמירם | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000400
מורה הרב דומוביץ עמירם
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תפקידו המרכזי של המורה לגמרא הוא מציאת הדרך הנאותה שתתאים לתלמידיו בלימוד גמרא. בקורס נעסוק בשני המוקדים העיקריים בהוראת תלמוד הם: מחד, הקניית מיומנויות לתלמיד. מיומנויות העוזרות לפענוח את פשט הסוגיה התלמודית. מאידך, הפיכת הגמרא למשמעותית לחיי התלמיד. תחום נוסף שנעסוק בו בהרחבה היא באיזו מתודה עדיף ללמד. וגם פה נציע שתי שיטות מנוגדות, מחד לימוד שבו התלמיד במרכז הלמידה (לימוד עצמי או חברותות) והמורה משמש בעיקר כמנחה, מאידך לימוד שבו המורה במרכז הלמידה, והתלמיד יותר פאסיבי. ניבחן את היתרונות והחסרונות של כל מתודה. הדרכים השונות יודגמו עי לימוד של סוגיות תלמודיות.
קוד קורס 28014300
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נעסוק בסוגיות ממסכת קידושין בעיון, בדרך המשלבת עיון ישיבתי מסורתי (לסוגיו) ומחקר תלמודי. דרך הלימוד (המתוארת בהקדמות לספרי מדע תורתך על מסכתות כתובות וברכות, מבקשת להפיק מן הגמרא תובנות ומשמעות קיומיות ואקטואליות. לפי טבעה של המסכת הנלמדת, ינתן דגש על תובנות הנוגעות לענייני המשפחה.  

+  דרכי הוראת המשנה וההלכה | 90000001 | דר לנדאו גלעד | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90000001 | דר לנדאו גלעד | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90000001
מורה דר לנדאו גלעד
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה מטרתו לחשוף את הסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי משנה והלכה, וכיצד ללמד את התלמידים כך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד, יפנימו אותו ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם משנה והלכה. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תיאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותר מתירגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.
קוד קורס 28018600
מורה הרב לייטר ינון
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מכוון לכתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט (עבודה קטנה יותר). נלמד סוגיות נבחרות שדנות בתפילה, מבבלי וירושלמי ברכות, פרקים ד-ה. נתמקד בשאלות מרכזיות כמקור התפילות ואופן התפילה הראוי. נשלב בין הלימוד הישיבתי המוכר ובין כלי עזר מהעת החדשה (כתבי יד, לימוד השוואתי).  

קוד קורס 90026200
מורה שלזינגר נועם
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 27 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה מטרתו לחשוף את הסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי משנה וגמרא, וכיצד ללמד את התלמידים כך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד, יפנימו אותו ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם משנה וגמרא. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותר מתרגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.
קוד קורס 28019800
מורה דר גאולה עמוס
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אחת הצורות הספרותיות האהובות על חזל היא מעשה חכמים – סיפורים קצרים מעולמם של חכמים. חזל הביעו באמצעות סיפורים אלה את הגותם אבל לא פירשו אותה בצורה גלויה. על מנת ללמוד מן הסיפורים על עולמם הרוחני של חכמים, נלמד בקורס על דרכי עיצובם של סיפורים אלה, כיצד מנתחים אותם וכיצד מפיקים את הרעיון מן היחס שבין התוכן לבין הצורה. בין הסיפורים שנלמד: רבי תנחומא והגשמים, מעשה בחתן שמת ביום חופתו, שנת שבעים שנה של חוני, דלתותיו של ניקנור, ועוד רבים.
קוד קורס 28018700
מורה דר ליפשיץ אורי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הוראת הגמרא כוללת היבטים שונים ומגוונים, של מיומנויותלמידה וחשיבה ברמה גבוהה.

במהלך הקורס נלמד מבחר סוגיות , ונתנסה במגוון כלים שיסייעו בידינו לנוע מהחשיבה אל ההפנמה, ולאפשר לנו כמלמדי גמרא להביא את לבהסוגיה אל לב התלמידים.

קוד קורס 28014400
מורה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תורה שבכתב ותורה שבעל פה - שני מושגים שההבחנה ביניהם תפשה מקום משמעותי במשנת הקדמונים - עד לחתימת התלמוד. אי הבחנה ביניהם נתפשה כהפרת הברית. בין השניים שורר פער מובנה -בשפה ובתכנים, וביניהם - מתקיים דיאלוג שיש בו כללים ועקרונות מנחים. היוודעותלאלו מזמנת פתח לקריאות חדשות במדרש, תוך היוודעות לטיבו של השיח המתקיים בין המקרא לבין מדרש החכמים בו, בין אלוקים לבין אדם. הלימוד כולל כלים והמחשות.
קוד קורס 28003700
מורה הרב לייטר ינון
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מדוע לומדי התורה לומדים בבלי וממעטים לעיין בירושלמי? במה שני התלמודים שונים? מה הקשיים הניצבים בפני לומד הירושלמי וכיצד ניתן להתגבר עליהם? נענה על שאלות אלו ואחרות מתוך נקודת מוצא של הכרת הבבלי, כאשר נדגיש את הדברים הדומים והשונים בירושלמי – מינוח, התייחסות למקורות התנאיים, מבנה הסוגיא, מסורות פירוש והלכה, מציאות החיים, הניב הארמי השונה. נדון בדרך הפרשנית של חלק מהמפרשים. נלמד לפי נושאים- כיאה לקורס מבוא – תוך כדי לימוד רצוף בסוגיות פאה פח על מנת להתרשם מהירושלמי עצמו.

+  אגדות התלמוד הירושלמי | 28001300 | הרב לייטר ינון | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 28001300 | הרב לייטר ינון | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 28001300
מורה הרב לייטר ינון
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
השעור יעסוק באגדות שבתלמוד הירושלמי, ולהכרת כלי עזר שונים להבנת המילים והתוכן ולהפקת הלקח והערכים הטמונים באגדה. נשווה את האגדה למקבילותיה (בגמרא הבבלית ובמדרשי האגדה).

+  מבוא לתורה שבעל פה | 28000101 | הרב בזק אמנון | שנתי | 16:00 - 17:20

| 28000101 | הרב בזק אמנון | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 28000101
מורה הרב בזק אמנון
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעמוד על השתלשלות התורה שבעל פה, מתקופת המקרא ועד לתקופת הגאונים, תוך היכרות יסודית עם ספרות התורה שבעל פה - מדרשי ההלכה, המשנה והתוספתא, התלמודים ומדרשי האגדה. בשיעור ילובנו שאלות יסוד הקשורות בנושא, כגון: מהותם של מדרשי ההלכה ויחסם לפשוטו של מקרא, היחס בין התלמודים ובין המשנה, היחס לאגדה וכדומה. הקורס מחולק לחמישה פרקים: א. השתלשלות התורה שבעל פה תקופת המקרא ועד חורבן הבית השני. ב. מדרשי ההלכה. ג. המשנה. ד. התלמודים. ה. מדרשי האגדה. .

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000202 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 28000202 | דר גאולה עמוס | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28000202
מורה דר גאולה עמוס
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא היכרות עם ספרות האגדה של חזל, על הקשרה התרבותי וההיסטורי, רבדיה, חיבוריה העיקריים, הסוגות הספרותיות המשמשות בה ודרכי לימודן. 

בין השאלות שבהן נדון: היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? מהם הסוגים השונים של ספרות האגדה? מה הניע את חזל ליצור סיפורים, משלים ומימרות חכמה? במה שונה עולמם של חכמים מעולמם של קבוצות שונות בתקופתם ובתקופות שקדמו להם? כיצד יש ללמוד מדרשים הסותרים את פשטי המקראות ואיך לפענח אגדות תמוהות? ובכלל: מהי חשיבותה והשפעתה של האגדה.

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000200 | פרופ פוקס עוזי | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 28000200 | פרופ פוקס עוזי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 28000200
מורה פרופ פוקס עוזי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל ספרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? בקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה? על כל אלה נענה בקורס לאור הפרשנות הקלאסית והפרשנות המודרנית
קוד קורס 28018100
מורה דר שמאע אברהם
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורסיעסוק בסוגיות נבחרות מתחום הנישואין, כגון דרכי הנישואין, והיאך זה נתגבשו שלושהדרכים לכך, האם קיים פער בין דרך הנישואין במקרא לבין הדרך ההלכתית שבתורה שבעלפה, מה בין הנישואין כתופעה אנושית תרבותית כללית לבין הנישואין הדתיים$$ כיצד ומתיצמחה הכתובה, ומה בינה ובין המוהר המקראי$$ מה בין הנישואין כמעשה קניינן אישי לביןנוכחותם במרחב הציבורי$$ ריבוי נשים לאורך ההיסטוריה היהודית, תהליך גיבושו של טקסהנישואין והברכות, ועוד. מהם התהליכים המרכזיים שהתחוללו בתהליך הגירושין, מעמדםשל הייבום והחליצה והתמורות שחלו בהם. יידונו אף סוגיות שהתעוררו בעת החדשה ואףהעכשווית, כגון מתן טבעת מהכלה לחתן, ברכות על ידי נשים ועוד. 

הקורסהוא סמינריוני, ומכוון לעיון מעמיק יחסית, תוך פיתוח יכולות ורכישת כלים להבחנהבין טקסטים מתקופות שונות ומאזורים שונים, בין גלוי בטקסט לבין סמוי בו, בין ודאילמשוער, בין הנחיה הלכתית לבין עדות היסטורית, ועוד. תלמידים שיחפצו בכך יוכלולכתוב עבודה סמינריונית בתורה שבעל פה במסגרת קורס זה. תלמידים שיבחרו ללמוד אתהקורס בלא לכתוב עבודה סמינריונית, יכתבו מטלת סיום רגילה.

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 28000203
מורה דר אליצור תהילה
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרות הקורס המרכזיות הן הכרות בסיסית עם ספרות האגדההחזלית ורכישת כלים לעיון בה ובספרות עזר לגביה. נעסוק בניסיון להגדיר מהיספרות אגדה ומהם מאפיינה המרכזיים . נתייחס לשאלות שעלו במהלך הדורות ביחס לספרותזו ובגישות שונות אליה. מתוך קריאה במדרשי בראשית רבה ויקרא רבה תנחומא ועוד, נכיראת קבצי מדרש האגדה הבולטים ונעמוד על  מאפייניהםוסגנונותיהם, ועל צורות ספרותיות אופייניות למדרשי אגדה.  נעיין בסיפור הדרשני ובסיפורי חכמים: נבדוק אתמאפייניהם הספרותיים ונעמוד על דרכי פרשנותם. תוך העיון במדרשים נפנה תשומת הלבלשאלות האופייניות למחשבת חזל ולדרך בה הם עוסקים בשאלות אלו. את הקורס ילוותרגילים שמטרתם לפתח נגישות לספרות האגדה ולספרות עזר

+  מכינה בתלמוד- היכל שלמה מיתרים | 28011300 | דר אליצור תהילה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 28011300 | דר אליצור תהילה | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28011300
מורה דר אליצור תהילה
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 105 קומה 1 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קוד קורס 28016900
מורה דר הנמן אביגדור
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 101 קומה 1 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
 סמנריון בספרות האגדה הוא השיעור המתקדם בתורה שבעל פה
מטרת הסמנריון היא ללמוד איך מנתחים נושא בספרות האגדה
ואיך מגישים לכיתה נושא 
מן התנך דרך מדרשי חזל ועד היצירה בת ימינו
התלמידים יכתבו במסגרת הקורס עבודה סמנריונית
המדגימה את הטיפול בנושא אחד 
מן התנך עד ימינו אלה.

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 28000302
מורה הרב לייטר ינון
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת השיעורים היא לתת בידי העוסקים בלימוד גמרא עם ראשונים תמונה בהירה של הגאונים והראשונים וחיבוריהם לזמניהם ולבתי המדרשות שלהם. יושם דגש על הבנת השתלשלות לימוד התורה שבעל פה בין מרכזי התורה השונים בארץ ישראל ובבבל עד לארצות צפון אפריקה ואירופה.  הקורס הוא מקוון, כלומר יש צורך במיומנויות מחשב בסיסיות וגישה לאינטרנט. הלימוד הוא לימוד עצמי, כאשר כל שבוע יש ללמוד יחידה ולבצע מטלה קצרה. בסוף הקורס יתקיים מבחן מסכם.
סרטון הכרות : סרטון

קורסים ביום ו

 
קוד קורס 28000204
מורה
כיתה
יום ו
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 11:30
שעת סיום 12:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
היכן, איך ומתי כונסו האגדות והמדרשים? למה חזל ספרו וכתבו סיפורים ואגדות? איך להבין מדרשים הסותרים את פשטי המקראות? איך לפענח אגדות תמוהות? בקיצור: מהי אגדה, מה חשיבותה והשפעתה? על כל אלה נענה בקורס לאור הפרשנות הקלאסית והפרשנות המודרנית