חוג לתנ"ך תשפ"ג – קמפוס אלון שבות

 
 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה גברים

קורסים מקוונים תנ"ך

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א

| 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 26011900
מורה דר רוזנברג ישי חי
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מקוון, חובה לתלמידי החוג לתנך. הקורס יעסוק בניתוח מדוקדק של דברי פרשנים (בעיקר רשי, רמבן וראבע).

+  עיונים בספר במדבר | 26024300 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א

| 26024300 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 26024300
מורה הרב דר אליצור יוסי
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק במחצית הראשונה של חומש במדבר, במטרה להכיר את מבנה החומש, את ההיגיון שבסדר הנושאים שמופיעים בו, ואת ייחודו של החומש בין החומשים האחרים (שמות, ויקרא). העיון ייעשה באמצעות עיון בדברי פרשנים קדמונים וחדשים, תוך עמידה על דרכי עיון ופרשנות שנתחדשו לאחרונה.

+  מישועה לתקומה- לימוד תנך חדשני | 26024500 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב

| 26024500 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26024500
מורה הרב דר רייס יהושע
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב

| 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26011901
מורה דר רוזנברג ישי חי
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס מקוון, חובה לתלמידי החוג לתנך. הקורס יעסוק בניתוח מדוקדק של דברי פרשנים (בעיקר רשי, רמבן וראבע).

+  עיונים במגילת רות | 26005800 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב

| 26005800 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26005800
מורה דר ציגלר יעל
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נלמד את מגילת רות לעומק ולרוחב, בניסיון לגלות את מסריה המרכזיים. בנוסף, נשתמש בספר זה כאמצעי לרכישת כלים ללימוד והוראת הסיפור המקראי. נתמקד בניתוח ספרותי, בהעמקה במדרשי חזל, ובפרשנות ימי הביניים.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 26000600
מורה דר פרגון יושי
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס הדרכה ביבליוגרפית בתנך מיועד להקנות ללומדיו מיומנויות וכלים לשימוש בספריה האקדמית, במאגרי מידע ובכלים מקוונים הזמינים במרשתת ובספרות הרחבה הקשורה ללימוד תנך על כל היבטיו. במהלך הקורס יעיינו הלומדים בספרי יסוד שונים במקרא, תוך תשומת-לב למהדורותיהם השונות, על מנת לעמוד על תכניהם, יתרונותיהם ומגבלותיהם, ועל האופן בו ניתן לנצלם בדרך היעילה ביותר. הלימוד יהיה מתוך דגש ביבליוגרפי, ולא מתוך ניסיון להקיף את הנושאים המדוברים. במהלך הקורס יילמדו גם שיטות שונות למציאת ביבליוגרפיה וכללי כתיבה אקדמית שלה.

קורסים ביום א

 

+  עיונים בספר שמואל | 26026000 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 26026000 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26026000
מורה דר רוזנברג ישי חי
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עיון בנושאים העיקריים שבספר שמואל על פי פשוטו של מקרא. נעזר בספרות הפרשנית לתקופותיה, החל מפרשנות חזל, דרך הפרשנות הקלאסית וכלה בפרשנות המודרנית. נשלב מחקרים בהגות המקראית, בספרות המקראית ובגאוגרפיה של ארץ-ישראל בתקופת המקרא. נתאר את הדמויות הבולטות, מאורעות חשובים והתרחשויות חברתיות. לצד המגמה להקנות ידיעה מעמיקה בתכנים הנל, נחתור לראות בספר נבואה שנצרכה לדורות, ולהבין את המסר לדור ולדורות. במסגרת הקורס נברר את מקורותיו של ספר שמואל ומגמתו. נעסוק בחטיבות הספרותיות השונות: סיפורי עלי ובניו, סיפורי שמואל, פרשת המלוכה, סיפורי שאול וסיפורי דוד. הקורס יתמקד בקריאה ספרותית אם כי נעיר על היחס שבין חלקי הספר ועריכתו. בשיעורים נתמקד בפרקים הנלמדים בעיון בחטיבה העליונה בבתי הספר הממד לפי תכנית הלימודים החדשה בתנך.

קוד קורס 26009900
מורה דר פרגון יושי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

אנחנו רגילים לחשוב על התנך כספר עתיק, ועל העם היהודי כעם הנצח. זוהי מחשבה מוצדקת במונחי ימינו, כי אנו מוקפים בדתות צעירות יותר, ובעמים שהופיעו רק במאות השנים האחרונות. אבל במונחי העולם הקדום, הישראלים היו עם צעיר ומוקף בתרבויות עתיקות, עשירות ומתוחכמות ממנו בהרבה.

הפיתוי שאותן אמונות עתיקות וגדולות הציבו בפני עמנו הצעיר, הובילו את נביאי המקרא למאבק עיקש באמונות האליליות ובדרכי הפולחן הפגאניות. אבל האם ניתן להעמיד את כל הזיקה בין ישראל ובין העמים שסביבם על מאבק?

השוואת הספרות המקראית ליצירות שמקורן בעולם הקדום (בדגש על טקסטים שמקורם במסופוטמיה), תלמד אמנם על ההבדלים התהומיים, אבל גם על הרקע התרבותי-אמוני שהיה משותף לישראל ולכמה מן העמים הקדומים. מתוך עיון במקבילות, נלמד מה מן הקיים בעולם הקדום היה ראוי בעיני המקרא לשימור ולאימוץ, מה היה ראוי לתיקון, מה חייב מלחמה מרה, וכמובן מה חסר בעולם וחודש על ידי המקרא.

בקורס יידונו גם האתגרים שהציבו התגליות מן העולם הקדום לפתחם של חכמי ישראל, ויוצגו תגובות שונות שהוצעו על ידי החכמים, החל בשלילה מוחלטת של המשמעויות העולות מן הממצאים, וכלה באימוץ נלהב שלהם.

+  מבוא למקרא- א | 26014500 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 26014500 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26014500
מורה הרב דר רייס יהושע
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכרת ספרי המקרא - חיבורם, אסיפתם, חלוקתם לתורה לנביאים ולכתובים$$ משמעותה של חלוקה זו על פי המפרשים לדורותיהם ועל פי חקר המקרא$$ הכרת דרכי הסגנון של המקרא והסוגים הספרותיים שבו$$ מסירת התנך ונוסחו לפני תקופת בעלי המסורה ואחריה$$ מגילות מדבר יהודה$$ התורה השומרונית$$ הכרת התרגומים העתיקים החשובים$$ הכרת פרשנות ימי הביניים והעת החדשה והשיטות של המפרשנים$$ התייחסות לביקורת המקרא, הנמוכה והגבוהה$$ השוואות לספרות המזרח הקדום.

+  שופטים- עתניאל עד גדעון | 26025200 | הרב בזק אמנון | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 26025200 | הרב בזק אמנון | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26025200
מורה הרב בזק אמנון
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בחלקו הראשון של ספר שופטים, פרקים א-ט, ובסיפוריהם של השופטים עתניאל, אהוד, דבורה וגדעון. נעמוד על מאפייניה של תקופת השופטים ועל תפקידה של תקופה זו. בשיעור גם נלמד את דרכי הניתוח הספרותי של התנך, את האמצעים שבהם התנך מבליט את המסרים שאותם הוא רוצה להעביר, כל זאת מתוך עיון מדוקדק בפשטי המקראות. 

+  מבוא למקרא- ב | 26014600 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 26014600 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26014600
מורה הרב דר אליצור יוסי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכרת ספרי המקרא - חיבורם, אסיפתם, חלוקתם לתורה לנביאים ולכתובים$$ משמעותה של חלוקה זו על פי המפרשים לדורותיהם ועל פי חקר המקרא$$ הכרת דרכי הסגנון של המקרא והסוגים הספרותיים שבו$$ מסירת התנך ונוסחו לפני תקופת בעלי המסורה ואחריה$$ מגילות מדבר יהודה$$ התורה השומרונית$$ הכרת התרגומים העתיקים החשובים$$ הכרת פרשנות ימי הביניים והעת החדשה והשיטות של המפרשנים$$ התייחסות לביקורת המקרא, הנמוכה והגבוהה.

+  שופטים- יפתח, שמשון ופרקי הסיום | 26026900 | הרב בזק אמנון | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 26026900 | הרב בזק אמנון | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26026900
מורה הרב בזק אמנון
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בחלקו השני של ספר שופטים, פרקים י-כא, בסיפוריהם של השופטים יפתח ושמשון, ובפרקי הסיום של ספר שופטים, המתארים את האירועים הקשים בזמן שאין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. נעמוד על מאפייניה של תקופת השופטים ועל תפקידה של תקופה זו. בשיעור גם נלמד את דרכי הניתוח הספרותי של התנך, את האמצעים שבהם התנך מבליט את המסרים שאותם הוא רוצה להעביר, כל זאת מתוך עיון מדוקדק בפשטי המקראות.

+  עיונים בספר מלכים א | 26020400 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 26020400 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26020400
מורה הרב דר אליצור יוסי
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בלימוד ספר מלכים-א בזיקההיסטורית-ריאלית, תוך השוואה עקבית לספר דברי הימים, והיעזרות בנביאים אחרוניםומקורות חוץ מקראיים, במגמה ליצור תמונה כללית מסודרת של התקופה, וחידוד סוגיותמרכזיות בכל תקופות המִשנֶה של תקופה זו, כגון: מאבקי שלטון בתוך בית דוד$$השינויים בין מלכות שלמה למלכות דוד$$ ההבדלים המהותיים בין מקדש שלמה למשכן$$ פילוגהמלוכה וגורמיו השונים$$ אחאב ואליהו - מי צודק?$$ וכו.
~נתייחס גם לסוגיות יסוד, כגון: ההבדליםהיסודיים בין ספרי מלכים ודברי הימים$$ עקרונות יסוד במלוכה בישראל$$ שיפוטנבואי-מוסרי מול שיפוט ארצי-רציונאלי$$ תיאום כרונולוגיה$$ ועוד.

+  סמינריון בתנך | 26025700 | דר פרגון יושי | שנתי | 12:10 - 13:30

| 26025700 | דר פרגון יושי | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26025700
מורה דר פרגון יושי
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הסמסטר הראשון של הקורס יוקדש להתמודדות רבת פנים עם הסוגייה של ראשית המלוכה בישראל – סוגיה שמוקדשים לה פרקי תנך רבים ושונים באופיים. במהלך הסמסטר נתמודד עם חוק המלך בספר דברים$$ עם סיפורי אין מלך בישראל והאופן שבו הם עיצבו את התפיסה ההיסטוריוגרפית המשתקפת בספר שופטים$$ עם סיפורי משיחת שאול ומשיחת דוד – והאור שהם שופכים על הקשיים בתפקידו של נביא מול המלך$$ עם סיפורי הדחת שאול ומשמעותם להבנת תפקידו של מלך בישראל$$ עם עלייתו ונפילתו של שלמה, והאופן שבו סדר הטקסט משפיע על אופן הקריאה שלנו את דמותו שלשלמה$$ עם מזמורים למלך ועם נבואות על שיבת המלוכה באחרית הימים.

 

ההתמודדות הזו, שכוללת את רוב הסוגות שבמקרא ומשקפת דיסציפלינות מחקריות שונות, תהווה תשתית לבחירה אישית של כל סטודנט בנושא לעבודה הסמינריונית והיכרות עם המתודולוגיה המחקרית המתאימה להתמודדות עם הנושא.

במקביל ללימוד הנושא המרכז, נקדם את ההכנות לכתיבת העבודה הסמינריונית – הגדרת מטרת העבודה, ניסוח שאלת מחקר, כתיבת ראשי פרקים, איתור ביבליוגרפיה וכללי הרישום שלה, ניתוח טקסטים וכתיבה אקדמית.

הסמסטר השני של הקורס יוקדש בעיקר לעבודה בספרייה, פגישות הנחיה אישיות, כלים מתקדמים בכתיבת העבודה, והרצאות של הסטודנטים (רפרטים) בפני כלל הקבוצה.


+  עיונים בספר שמות | 26018700 | דר פרגון יושי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 26018700 | דר פרגון יושי | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26018700
מורה דר פרגון יושי
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נעקוב אחרי צמיחתו המופלאה של משה רבנו כאדם, כנביא וכמנהיג, החל בסיפור לידתו ונעוריו (שמות ב), עבור במעמד הסנה (שמות ג-ד) ובשליחותו הראשונה לפרעה(שמות ה) וכלה בחידוש השליחות של משה בפרשת וארא (שמות ו). במהלך היחידה הזונדגיש את צמיחתו של משה, את לבטיו, את כישלונותיו ואת הצלחותיו.

מכאן נעבור לסיפורי המסע ממצרים להר סיני, על התלונות והפלאות שהוא רצוף בהם. נעמיק בקשיים שהעם מעמיד בפני משה ובצורך הדוחק לגבש לעצמו הבנה עמוקה של תפקידו כמנהיג וכנביא.

לבסוף נפגוש במשה כשהוא בשיא כוחו כנביא וכמנהיג. נראה כיצד משה תופס עמדה של מתווך בין הלבין ישראל אחרי הבגידה הנוראה של חטא העגל ומוביל אותם, צעד אחר צעד, לחידושה שלברית סיני (שמות לב-לד). נראה גם מה לא עלה בידיו של משה לתקן, ובאיזה אופן השתנה הקשר בין אלוהים לעם ישראל, למן הלוחות השניים ואילך.

+  פירוש רשי לתורה | 26027100 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 26027100 | פרופ יעקבס יהונתן | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26027100
מורה פרופ יעקבס יהונתן
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נלמד להכיר את עולמו הרוחני של רשי. זאת דרך סקירת דרכי הפרשנות שקדמו להתפשטות אסכולת הפשט, סקירת המצב ההיסטורי של היהודים בתקופה זו, ובעיקר לימוד ועיון מדוקדק בפרשנותו ובשיטתו של רשי. בין השאר נדון בנוסח פירושו, עקרונותיו הפרשניים, יחסו לפשט ולדרש, מקורותיו, ועולם המחשבה של פירושו.

+  עיונים בספר יחזקאל | 26017000 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 26017000 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26017000
מורה הרב דר אליצור יוסי
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יבקש להציג את יחזקאל מזווית פחותמוכרת, שנראית במבט ראשון כאוקסימורון: נביא שייעודו המרכזי הוא נחמה אך לשם כךהוא נדרש להרחיב ולחדד את הפורענות. נביא שבלי גוזמא, האחריות שהוטלה על כתפיו הייתהכבדה (כמעט) יותר מכל נביא אחר בתולדות ישראל, אך מתנהג כליצן חצר פרובוקטיבי.

בפן התוכני יעסוק הקורס בלימוד חלקים מספריחזקאל, בארבעה רבדים: הבנת הנבואות מצד עצמן, השוואה לנבואות מקבילות בזמן, הבנתההקשר ההיסטורי של הנבואות, וחשיפת המבט הייחודית של יחזקאל. כל זאת במגמה לקבלתמונה בהירה ומאורגנת של הנבואות ושל המאורעות בסוף ימי הבית הראשון.

בפן המתודולוגי יבקש הקורס להעניק כלים ומיומנויות לחקירה, ניתוח ועיבוד של נבואות, במספר רבדים, עם דגש לפשט, פרשנות פנים-מקראית ומקורות היסטוריים. יכולת למקם נבואות בהקשרן ההיסטורי והכרונולוגי, ויצירת אינטראקציה בינן לבין מקורות מקבילים, פנים-מקראיים וחוץ-מקראיים, על מנת להגיע להבנה מעמיקה של הנבואות והקשרן.

+  ארץ מקרא | 26026700 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 26026700 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26026700
מורה הרב דר אליצור יוסי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0.6
תיאור קורס הנחת המוצא של הקורס היא, שהבנה שלימה של המקרא אפשרית רק בחיבור בין הפסוקים לבין השטח הפיזי שבו התרחשו המאורעות ובו נאמרו הנבואות.
הקורס יתבסס על שילוב בין לימוד בכיתה לבין יציאה לימי סיורים בשטח, במטרה לחבר בין התנך לבין הממצא הפיזי הגאוגרפי והארכאולוגי, תוך התייחסות לפרשנות מקרא מחד, והתייחסות לסוגיות מחקריות מאידך.

+  דרכי הוראת תנך | 900142400 | שלזינגר נועם | שנתי | 16:00 - 17:20

| 900142400 | שלזינגר נועם | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 900142400
מורה שלזינגר נועם
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה מטרתו לחשוף את הסטודנטים לשיטות שונות כיצד להתכונן לשיעורי תנך, וכיצד ללמד את התלמידים כך שהם ידעו, יבינו, יזדהו עם הנלמד כתורת חיים ויהיו מסוגלים ללמוד בעצמם תנך. הקורס הוא יותר מעשי (ופחות תיאורטי) ועל כן הוא מורכב פחות מהרצאות ויותר מתירגול של הסטודנטים והשתתפותם הפעילה בזמן השיעור.

קוד קורס 26023800
מורה הרב דר אליצור יוסי
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה הוא קורס חדש המשלב למידה עצמאית רציפה של הפרק היומי בתנך עם מפגש שבועי עיוני בחבורה לומדת בתוך מערכת השעות של החוג
~בחלקו הראשון של כל שיעור מעביר תלמיד אחד או שניים לכולם זווית סובייקטיבית שלו בפרקים הנידונים או בסוגיה מיוחדת המצויה בהם. ובחלקו השני מרחיב המרצה ומעשיר בסוגיות נוספות
~הלימוד מלווה בדף הנחיה שבועי שנשלח מראש לכל התלמידים
~הקורס פוטר את משתתפי הקורס הממלאים את מטלותיו מחובות עבודות השאלון

קוד קורס 26023900
מורה הרב דר אליצור יוסי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה הוא קורס חדש המשלב למידה עצמאית רציפה של הפרק היומי בתנך עם מפגש שבועי עיוני בחבורה לומדת בתוך מערכת השעות של החוג
~בחלקו הראשון של כל שיעור מעביר תלמיד אחד או שניים לכולם זווית סובייקטיבית שלו בפרקים הנידונים או בסוגיה מיוחדת המצויה בהם. ובחלקו השני מרחיב המרצה ומעשיר בסוגיות נוספות
~הלימוד מלווה בדף הנחיה שבועי שנשלח מראש לכל התלמידים
~הקורס פוטר את משתתפי הקורס הממלאים את מטלותיו מחובות עבודות השאלון

קורסים ביום ב

 
קוד קורס 26025701
מורה דר מאלי הלל
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 18:00
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ו

 

+  מבוא למקרא- א- יום ו | 26014501 | הרב שחור מנחם | סמסטר א | 08:30 - 09:50

| 26014501 | הרב שחור מנחם | סמסטר א | יום ו | שעה 08:30 - 09:50
קוד קורס 26014501
מורה הרב שחור מנחם
כיתה
יום ו
סמסטר א
מיקום 103 קומה 1 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 08:30
שעת סיום 09:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכרת ספרי המקרא - חיבורם, אסיפתם, חלוקתם לתורה לנביאים ולכתובים$$ משמעותה של חלוקה זו על פי המפרשים לדורותיהם ועל פי חקר המקרא$$ הכרת דרכי הסגנון של המקרא והסוגים הספרותיים שבו$$ מסירת התנך ונוסחו לפני תקופת בעלי המסורה ואחריה$$ מגילות מדבר יהודה$$ התורה השומרונית$$ הכרת התרגומים העתיקים החשובים$$ הכרת פרשנות ימי הביניים והעת החדשה והשיטות של המפרשנים$$ התייחסות לביקורת המקרא, הנמוכה והגבוהה$$ השוואות לספרות המזרח הקדום.

+  מבוא למקרא- ב- יום ו | 26014601 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב | 08:30 - 09:50

| 26014601 | הרב שחור מנחם | סמסטר ב | יום ו | שעה 08:30 - 09:50
קוד קורס 26014601
מורה הרב שחור מנחם
כיתה
יום ו
סמסטר ב
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 08:30
שעת סיום 09:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכרת ספרי המקרא - חיבורם, אסיפתם, חלוקתם לתורה לנביאים ולכתובים$$ משמעותה של חלוקה זו על פי המפרשים לדורותיהם ועל פי חקר המקרא$$ הכרת דרכי הסגנון של המקרא והסוגים הספרותיים שבו$$ מסירת התנך ונוסחו לפני תקופת בעלי המסורה ואחריה$$ מגילות מדבר יהודה$$ התורה השומרונית$$ הכרת התרגומים העתיקים החשובים$$ הכרת פרשנות ימי הביניים והעת החדשה והשיטות של המפרשנים$$ התייחסות לביקורת המקרא, הנמוכה והגבוהה.

+  עיון משווה בפרשנות המקרא- יום ו | 26011902 | הרב שנדורפי איתן | סמסטר א | 10:00 - 11:20

| 26011902 | הרב שנדורפי איתן | סמסטר א | יום ו | שעה 10:00 - 11:20
קוד קורס 26011902
מורה הרב שנדורפי איתן
כיתה
יום ו
סמסטר א
מיקום 103 קומה 1 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:00
שעת סיום 11:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מקוון, חובה לתלמידי החוג לתנך. הקורס יעסוק בניתוח מדוקדק של דברי פרשנים (בעיקר רשי, רמבן וראבע).

סרטון הכרות : סרטון

+  ספר שופטים- יום ו | 26027300 | הרב דר רמר יאיר | סמסטר ב | 10:00 - 11:20

| 26027300 | הרב דר רמר יאיר | סמסטר ב | יום ו | שעה 10:00 - 11:20
קוד קורס 26027300
מורה הרב דר רמר יאיר
כיתה
יום ו
סמסטר ב
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:00
שעת סיום 11:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בחלקו הראשון של ספר שופטים, פרקים א-ט, ובסיפוריהם של השופטים עתניאל, אהוד, דבורה וגדעון. נעמוד על מאפייניה של תקופת השופטים ועל תפקידה של תקופה זו. בשיעור גם נלמד את דרכי הניתוח הספרותי של התנך, את האמצעים שבהם התנך מבליט את המסרים שאותם הוא רוצה להעביר, כל זאת מתוך עיון מדוקדק בפשטי המקראות. 

+  ספר יהושע- יום ו | 26027200 | הרב דר רמר יאיר | סמסטר א | 11:30 - 12:50

| 26027200 | הרב דר רמר יאיר | סמסטר א | יום ו | שעה 11:30 - 12:50
קוד קורס 26027200
מורה הרב דר רמר יאיר
כיתה
יום ו
סמסטר א
מיקום 103 קומה 1 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 11:30
שעת סיום 12:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בחלקו הראשון של ספר שופטים, פרקים א-ט, ובסיפוריהם של השופטים עתניאל, אהוד, דבורה וגדעון. נעמוד על מאפייניה של תקופת השופטים ועל תפקידה של תקופה זו. בשיעור גם נלמד את דרכי הניתוח הספרותי של התנך, את האמצעים שבהם התנך מבליט את המסרים שאותם הוא רוצה להעביר, כל זאת מתוך עיון מדוקדק בפשטי המקראות.