חוג לתנ"ך תשפ"ג – קמפוס מגדל עוז

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה נשים

קורסים מקוונים תנ"ך

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א

| 26011900 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 26011900
מורה דר רוזנברג ישי חי
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מקוון, חובה לתלמידי החוג לתנך. הקורס יעסוק בניתוח מדוקדק של דברי פרשנים (בעיקר רשי, רמבן וראבע).

+  עיונים בספר במדבר | 26024300 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א

| 26024300 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 26024300
מורה הרב דר אליצור יוסי
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק במחצית הראשונה של חומש במדבר, במטרה להכיר את מבנה החומש, את ההיגיון שבסדר הנושאים שמופיעים בו, ואת ייחודו של החומש בין החומשים האחרים (שמות, ויקרא). העיון ייעשה באמצעות עיון בדברי פרשנים קדמונים וחדשים, תוך עמידה על דרכי עיון ופרשנות שנתחדשו לאחרונה.

+  מישועה לתקומה- לימוד תנך חדשני | 26024500 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב

| 26024500 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26024500
מורה הרב דר רייס יהושע
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עיון משווה בפרשנות המקרא | 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב

| 26011901 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26011901
מורה דר רוזנברג ישי חי
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס מקוון, חובה לתלמידי החוג לתנך. הקורס יעסוק בניתוח מדוקדק של דברי פרשנים (בעיקר רשי, רמבן וראבע).

+  עיונים במגילת רות | 26005800 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב

| 26005800 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 26005800
מורה דר ציגלר יעל
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נלמד את מגילת רות לעומק ולרוחב, בניסיון לגלות את מסריה המרכזיים. בנוסף, נשתמש בספר זה כאמצעי לרכישת כלים ללימוד והוראת הסיפור המקראי. נתמקד בניתוח ספרותי, בהעמקה במדרשי חזל, ובפרשנות ימי הביניים.

קורסים ביום א

 

+  עיונים בספר יחזקאל | 26007950 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 26007950 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26007950
מורה הרב דר אליצור יוסי
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יבקש להציג את יחזקאל מזווית פחותמוכרת, שנראית במבט ראשון כאוקסימורון: נביא שייעודו המרכזי הוא נחמה אך לשם כךהוא נדרש להרחיב ולחדד את הפורענות. נביא שבלי גוזמא, האחריות שהוטלה על כתפיו הייתהכבדה (כמעט) יותר מכל נביא אחר בתולדות ישראל, אך מתנהג כליצן חצר פרובוקטיבי.

בפן התוכני יעסוק הקורס בלימוד חלקים מספריחזקאל, בארבעה רבדים: הבנת הנבואות מצד עצמן, השוואה לנבואות מקבילות בזמן, הבנתההקשר ההיסטורי של הנבואות, וחשיפת המבט הייחודית של יחזקאל. כל זאת במגמה לקבלתמונה בהירה ומאורגנת של הנבואות ושל המאורעות בסוף ימי הבית הראשון.

בפן המתודולוגי יבקש הקורס להעניק כלים ומיומנויות לחקירה, ניתוח ועיבוד של נבואות, במספר רבדים, עם דגש לפשט, פרשנות פנים-מקראית ומקורות היסטוריים. יכולת למקם נבואות בהקשרן ההיסטורי והכרונולוגי, ויצירת אינטראקציה בינן לבין מקורות מקבילים, פנים-מקראיים וחוץ-מקראיים, על מנת להגיע להבנה מעמיקה של הנבואות והקשרן.

+  עיונים בספר שמואל | 26017150 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 26017150 | דר רוזנברג ישי חי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 26017150
מורה דר רוזנברג ישי חי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עיון בנושאים העיקריים שבספר שמואל על פי פשוטו של מקרא. נעזר בספרות הפרשנית לתקופותיה, החל מפרשנות חזל, דרך הפרשנות הקלאסית וכלה בפרשנות המודרנית. נשלב מחקרים בהגות המקראית, בספרות המקראית ובגאוגרפיה של ארץ-ישראל בתקופת המקרא. נתאר את הדמויות הבולטות, מאורעות חשובים והתרחשויות חברתיות. לצד המגמה להקנות ידיעה מעמיקה בתכנים הנל, נחתור לראות בספר נבואה שנצרכה לדורות, ולהבין את המסר לדור ולדורות. במסגרת הקורס נברר את מקורותיו של ספר שמואל ומגמתו. נעסוק בחטיבות הספרותיות השונות: סיפורי עלי ובניו, סיפורי שמואל, פרשת המלוכה, סיפורי שאול וסיפורי דוד. הקורס יתמקד בקריאה ספרותית אם כי נעיר על היחס שבין חלקי הספר ועריכתו. בשיעורים נתמקד בפרקים הנלמדים בעיון בחטיבה העליונה בבתי הספר הממד לפי תכנית הלימודים החדשה בתנך.

+  עיונים בספר בראשית | 26007850 | דר אליצור ברכי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 26007850 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 26007850
מורה דר אליצור ברכי
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

סיפורי בראשית מתארים את תולדות האנושות מהבריאה ועד לבחירתם של היחידם כמי שיהוו את ראשיתו של העם הנבחר. במסגרת הקורס נעמוד מקרוב על תהליך הסינון והבחירה, דרך ניתוח סיפורי בראשית והבנת תפקידו של כל אחד מהם למארג הכללי של הספר. הקורס יקנה מיומנויות בסיסיות ללימוד הסיפור המקראי, ומיומנויות מרכזיות להוראתם.

+  ספר ויקרא | 26022950 | דר מרקוס יוסף | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 26022950 | דר מרקוס יוסף | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26022950
מורה דר מרקוס יוסף
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תאור הקורס והגדרת מטרותיו:

חומש ויקרא עוסק באופן כללי בשלושה נושאים: ענייני קורבנות, ענייני טומאה וטהרה וענייני קדושה. הציווים הנוגעים לעניינים אלו נמסרים לעם ישראל כאשר הוא חונה למרגלות הר סיני, והשכינה עברה מההר אל האוהל שנבנה מתחתיו. בשיעור זה נתמקד בעיקר בענייני הקורבנות המופיעים בחלקו הראשון של הספר. הנחת המוצא של השיעור הוא שדיני הקורבנות הם לא רק חוקה ללא טעם אלא ניתן לחדור מבעד למושגים ולהלכות ולגלות תפיסת עולם רחבה הקשורה לקשר שבין עם ישראל ומשכן ובין היחיד לבוראו. ראייה שכזו תאפשר להביט אל עולם הקורבנות באופן פחות מאיים וזר.  הקורס יעסוק גם ביחס שבין פשטי המקראות ובין ספרות חזל וספרות יהודית מימי בית שני. 

 מטרות הקורס הן:

 

1. הסטודנט יכיר את מבנה הספר ואת הקשרו בתוך התורה. 

2. הסטודנט יכיר את סוגי הקורבנות השונים, את משמעותם ותפקידם. 

3.  הסטודנט יכיר חיבורי פרשנות חשובים מתקופת הראשונים ומהתקופה המודרנית.

4. הסטודנט יחשף לדיונים הקשורים ליחס שבין פשט ודרשות חזל.

5. . הסטודנט יחשף באופן כללי לספרות בית שני ובאופן ספציפי למגילת המקדש מקומראן.  

6. הסטודנט ילמד כיצד להנחיל את המסרים העולים מן הספר לתלמידיו.

קוד קורס 26018950
מורה הרב דר אליצור יוסי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 204 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עיון משולב בנבואות חגי זכריה ומלאכיובספרי עזרא נחמיה דניאל ואסתר, יחד עם מקורות חוץ מקראיים ומספר סוגיות משלימותמדברי חזל. המגמה היא ליצור תמונה מאורגנת ומסודרת של התקופה לאורך צירהיסטורי-כרונולוגי, תוך חידוד והבהרה של התמורות שהתחוללו במהלכה.
סוגיות מרכזיות בתקופה שיודגשו: חלוםהגאולה ושברו, העליות השונות לארץ, קדושה ראשונה ושנייה, בעיות כרונולוגיה, חיתוםהנבואה וחיתום התנך, ועוד.

+  דרכי הוראת תנך | 900142450 | דר אליצור ברכי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 900142450 | דר אליצור ברכי | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 900142450
מורה דר אליצור ברכי
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בסוגיות מגוונות הקשורות להוראת תנך, ומציע דרכים לבניית שיעור ומתודות להוראתו, באופן שמגביר את שותפות התלמידים בחשיבה, ומקנה להם מיומנויות של הבנה. הקורס מציג את הסוגות המקראיות השונות (הלכה, סיפור, שירה, פרשנות) ואת מאפייני דרכי ההוראה המותאמות להן. הקורס כולל משימות תרגול, הצגתן בכתה וניתוחן.

+  דמויות משנה בתנך | 26017450 | דר לב רן צחי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 26017450 | דר לב רן צחי | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26017450
מורה דר לב רן צחי
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 26023850
מורה דר ציגלר יעל
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה הוא קורס חדש המשלב למידה עצמאית רציפה של הפרק היומי בתנך עם מפגש שבועי עיוני בחבורה לומדת בתוך מערכת השעות של החוג
~בחלקו הראשון של כל שיעור מעביר תלמיד אחד או שניים לכולם זווית סובייקטיבית שלו בפרקים הנידונים או בסוגיה מיוחדת המצויה בהם. ובחלקו השני מרחיב המרצה ומעשיר בסוגיות נוספות
~הלימוד מלווה בדף הנחיה שבועי שנשלח מראש לכל התלמידים
~הקורס פוטר את משתתפי הקורס הממלאים את מטלותיו מחובות עבודות השאלון

קוד קורס 26023950
מורה דר ציגלר יעל
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


~
~קורס זה הוא קורס חדש המשלב למידה עצמאית רציפה של הפרק היומי בתנך עם מפגש שבועי עיוני בחבורה לומדת בתוך מערכת השעות של החוג
~בחלקו הראשון של כל שיעור מעביר תלמיד אחד או שניים לכולם זווית סובייקטיבית שלו בפרקים הנידונים או בסוגיה מיוחדת המצויה בהם. ובחלקו השני מרחיב המרצה ומעשיר בסוגיות נוספות
~הלימוד מלווה בדף הנחיה שבועי שנשלח מראש לכל התלמידים
~הקורס פוטר את משתתפי הקורס הממלאים את מטלותיו מחובות עבודות השאלון

קורסים ביום ב

 
קוד קורס 26025701
מורה דר מאלי הלל
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 18:00
שעת סיום 20:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ג

 

+  סמינריון בתנך | 26022350 | דר גולן נעמה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 26022350 | דר גולן נעמה | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26022350
מורה דר גולן נעמה
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה נעסוק בקריאה ספרותית של מבחר סיפורים מהמקרא,שבמרכזן עומדות נשים. ננתח סיפורים אלו מבחינה ספרותית באמצעות קריאה צמודה שלהם, תוךהתייחסות לעיצוב הדמויות, לעלילה, לזמן, למרחב, לאנאלוגיות, למבנה הסיפור, תיחומוומשמעותו.

נעמוד על הזיקה בין הצורה לבין התוכן, נראה כיצדעיצובו הספרותי של הסיפור תורם להעברת מסריו הגלויים והסמויים, ונבחן כיצד פירשו את סיפורים אלו לאורךהדורות, תוך התייחסות לפרשנות פנים מקראית, פרשנות בית שני, ופרשנות חזל.

במהלך קורס זה תכתובנה הסטודנטיות עבודה סמינריונית ועל כן אחת מהמטרות המרכזיות של קורס זה תהיה להקנות ללומדות בו כלים מחקריים אשר יסייעו בכתיבת העבודות.

הסמסטר השני יוקדש לשיחות הנחייה אישיות לצד הצגת רפראטים מול שאר המשתתפות. 


+  מבוא למקרא- א | 26014550 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 26014550 | הרב דר רייס יהושע | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26014550
מורה הרב דר רייס יהושע
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס מבוא למקרא, נתוודע ונתמודד עם גישות מחקריות ומסורתיות בנוגעלסוגיות בסיסיות של לימוד תנך. במסגרת הקורס נדון במחלוקות סביבמאפייניהם של כד ספרים: מחבריהם, זמן חיבורים, ועריכתם. בהמשך נלמד עלהתהליך של הקנוניזציה של התנך. ננסה לברר כיצד נוצר תנך, מי החליטלהכניס את הספרים האלו ומתי, ומה היו הקריטריונים לכניסת ספרים לתנך. נלמדעל הספרים החיצונים ונראה אילו ספרים לא נכנסו לתנך וננסה לברר מדוע. נקדישיחידת לימוד לנוסח המסורה המוכר לנו כבר למעלה מאלף שנהונדבר על הבעיות של שמירת ומסירת כתב יד אמין לאורך דורות. נלמד על דרכם של בעלי המסורהשעמלו לשמר את נוסח המסורה, ועל כתבי היד החשובים שהם חיברו (כמו כתר ארם צובאוכתב יד לנינגרד).  נקדיש שיעור אחד להתפתחות הכתב והכתיבה ונלמד על כתב עבריוכתב אשורי. נקדיש יחידת לימוד לנושא של תרגומי המקרא. בסוגיה זו נעיין בקשייםשל תרגום טקסט והפרשנויות הרבות שניתן להבחין בתרגומים השונים. נכיר את המאפייניםשל תרגום השבעים והתרגומים הארמיים השונים. נדון ביחס המורכב כלפי תרגומים וחשיבותםכעדי נוסח. נקדיש יחידה ללימוד על המזרח הקדום ומצרים העתיקה. נלמד כיצד הגילוייםמשפיעים על הבנתנו של התנך – הסיפורים, החוקים והרקע הכללי. נתמקד במיוחדבארכיאולוגיה של ארץ ישראל. נדון באסכולות השונות בנושא של הארכיאולוגיה שלהתנך ונחשף לדיונים הסוערים שקיימים היום. לאורך לימודינו של הקורס, נעסוקבשאלות אמוניות וחינוכיות המלוות את המורה הדתי בהוראת נושאים רגישים אלו. 


+  מבוא למקרא- ב | 26014650 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 26014650 | דר ציגלר יעל | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 26014650
מורה דר ציגלר יעל
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס מבוא למקרא, נתוודע ונתמודד עם גישות מחקריות ומסורתיות בנוגעלסוגיות בסיסיות של לימוד תנך. במסגרת הקורס נדון במחלוקות סביבמאפייניהם של כד ספרים: מחבריהם, זמן חיבורים, ועריכתם. בהמשך נלמד עלהתהליך של הקנוניזציה של התנך. ננסה לברר כיצד נוצר תנך, מי החליטלהכניס את הספרים האלו ומתי, ומה היו הקריטריונים לכניסת ספרים לתנך. נלמדעל הספרים החיצונים ונראה אילו ספרים לא נכנסו לתנך וננסה לברר מדוע. נקדישיחידת לימוד לנוסח המסורה המוכר לנו כבר למעלה מאלף שנהונדבר על הבעיות של שמירת ומסירת כתב יד אמין לאורך דורות. נלמד על דרכם של בעלי המסורהשעמלו לשמר את נוסח המסורה, ועל כתבי היד החשובים שהם חיברו (כמו כתר ארם צובאוכתב יד לנינגרד).  נקדיש שיעור אחד להתפתחות הכתב והכתיבה ונלמד על כתב עבריוכתב אשורי. נקדיש יחידת לימוד לנושא של תרגומי המקרא. בסוגיה זו נעיין בקשייםשל תרגום טקסט והפרשנויות הרבות שניתן להבחין בתרגומים השונים. נכיר את המאפייניםשל תרגום השבעים והתרגומים הארמיים השונים. נדון ביחס המורכב כלפי תרגומים וחשיבותםכעדי נוסח. נקדיש יחידה ללימוד על המזרח הקדום ומצרים העתיקה. נלמד כיצד הגילוייםמשפיעים על הבנתנו של התנך – הסיפורים, החוקים והרקע הכללי. נתמקד במיוחדבארכיאולוגיה של ארץ ישראל. נדון באסכולות השונות בנושא של הארכיאולוגיה שלהתנך ונחשף לדיונים הסוערים שקיימים היום. לאורך לימודינו של הקורס, נעסוקבשאלות אמוניות וחינוכיות המלוות את המורה הדתי בהוראת נושאים רגישים אלו. 


+  שופטים- עתניאל עד גדעון | 26025250 | הרב בזק אמנון | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 26025250 | הרב בזק אמנון | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26025250
מורה הרב בזק אמנון
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בחלקו הראשון של ספר שופטים, פרקים א-ט, ובסיפוריהם של השופטים עתניאל, אהוד, דבורה וגדעון. נעמוד על מאפייניה של תקופת השופטים ועל תפקידה של תקופה זו. בשיעור גם נלמד את דרכי הניתוח הספרותי של התנך, את האמצעים שבהם התנך מבליט את המסרים שאותם הוא רוצה להעביר, כל זאת מתוך עיון מדוקדק בפשטי המקראות.

+  שופטים- יפתח, שמשון ופרקי הסיום | 26026950 | הרב בזק אמנון | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 26026950 | הרב בזק אמנון | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 26026950
מורה הרב בזק אמנון
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בחלקו השני של ספר שופטים, פרקים י-כא, בסיפוריהם של השופטים יפתח ושמשון, ובפרקי הסיום של ספר שופטים, המתארים את האירועים הקשים בזמן שאין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. נעמוד על מאפייניה של תקופת השופטים ועל תפקידה של תקופה זו. בשיעור גם נלמד את דרכי הניתוח הספרותי של התנך, את האמצעים שבהם התנך מבליט את המסרים שאותם הוא רוצה להעביר, כל זאת מתוך עיון מדוקדק בפשטי המקראות

+  ארץ מקרא | 26026750 | דר מאלי הלל | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 26026750 | דר מאלי הלל | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26026750
מורה דר מאלי הלל
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 0.6
תיאור קורס

חלומות ירושלים, עיר הצדק המשפט המלוכה והמקדשמונחים בתשתית הסולם עליו מטפסת התנועה הציונית בעת החדשה. תקוות ירושלים זורמותבעורקי התפוצה היהודית לובשות צורה ופושטות צורה ומסעירות את הלב היגע.

מטרת הקורס שלפניכם הוא לגעת ברגעי היסוד של כמהמהחלומות הירושלמים הגדולים: חזון השלום של ישעיהו וחזון המקדש של יחזקאל, ביתהתפילה של שלמה ועיר המלכות של דוד ולהבין אותם בהקשרם ההיסטורי והארכיאולוגי.במילים אחרות נבקש לגעת ברגעי היסוד הירושלמיים מפרספקטיבה חומרית: ארכיאולוגיתואפיגראפית. לשם כך נכיר את הממצאים הארכיאולוגיים החשובים מתקופת הבית הראשוןוהשני (כגון: ארמון דוד, החומה הרחבה, נקבת השילוח, חומת נחמיה ועוד) כתובותמרכזיות (מנסרת סנחריב, מצבת מישע, כתובת השילוח, מכתבי לכיש ועוד ועוד). צירהלימוד יהיה כרונולוגי ויעקוב אחר קורותיה של ירושלים בימי הבית הראשון מהעירהכנענית הקדומה, אל ירושלים של ימי דוד, שלמה חזקיהו וצדקיהו ועד ימי נחמיה. העיוןההיסטורי וההיכרות עם הממצא הארכיאולוגי תשמש לנו כתשתית לחשיבה מחודשת על אודותכמה מהפרקים המופלאים בנוגעים בעברה ועתידה של ירושלים ולהיכרות עם ההקשר הריאליוהקונקרטי של כמה מהתקוות הגדולות של העיר.

תקוותי היא שבסיום הקורסתרוויחו שלושה דברים: ראשית תתפסו בצורה טובה יותר את קורותיה של ירושלים מ1,800לפנהס ועד שנת 445 לפנהס, שנית תכירו לעומק את פרקי החזון והתקווה שלירושלים, ושלישית תכירו דרכים מגוונות ללימוד פרקי תנך.

+  עיונים בספר דברים | 26027050 | דר גולן נעמה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 26027050 | דר גולן נעמה | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 26027050
מורה דר גולן נעמה
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ספר דברים, המכונה משנה תורה,ומוצג בתור נאום ארוך שנושא משה ערב הכניסה לארץ, יעמוד במרכזו של קורס זה. במהלכונדון בסגנונו הייחודי של ספר זה ובבשורתו המהפכנית.

נעיין בסוגות שונות אשר מרכיבותאת הספר: נאום, חוק, פרוזה ושירה. דגש מיוחד יושם על בחינה של תפיסותיוהאידיאולוגיות והתאולוגיות של ספר דברים, כגון: תפיסת האלוהות והפולחן, אלוהיםאחרים, היחס בין ה לעמו ולעמים אחרים, תפיסות חברתיות ודתיות ועוד. תפיסות אלוייבחנו לאור השוואה לספרי מקרא אחרים ולאור זיקתו של ספר דברים לספרות המזרחהקדום.

קורסים ביום ו

 

+  עיון משווה בפרשנות המקרא- יום ו | 26011902 | הרב שנדורפי איתן | סמסטר א | 10:00 - 11:20

| 26011902 | הרב שנדורפי איתן | סמסטר א | יום ו | שעה 10:00 - 11:20
קוד קורס 26011902
מורה הרב שנדורפי איתן
כיתה
יום ו
סמסטר א
מיקום 103 קומה 1 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:00
שעת סיום 11:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מקוון, חובה לתלמידי החוג לתנך. הקורס יעסוק בניתוח מדוקדק של דברי פרשנים (בעיקר רשי, רמבן וראבע).

סרטון הכרות : סרטון