ידידי מכללת הרצוג – תרומה בדרכים אחרות

ניתן לתרום כל סכום שהוא באחת מהדרכים הבאות:

  • באמצעות המחאה לפקודת "המכללה האקדמית הרצוג" ושליחתה ל:
    המכללה האקדמית הרצוג (פיתוח משאבים), אלון שבות, 9043300.
  • בהעברה בנקאית ישירות לחשבון הבנק של המכללה לחצו לטופס
  • תרומה מוכרת במס בארה"ב: באמצעות PEF.

על מנת לתרום למכללה בצורה שתוכר למס על פי פקודת המיסים בארה"ב יש לרשום המחאות לפקודת: P.E.F. Israel Endowment Funds
ולשלוח לכתובת:
P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc., 630 Third Ave, Ste 1501, New York, NY 10017
יש לציין בקשה ברורה כי התרומה תיועד עבור מכללת הרצוג Herzog Collage.