הרשמה

להדפסה

ההרשמה לימי העיון תשע"ט הסתיימה.

  • ההרשמה המקוונת באינטרנט לימי הלימוד בלבד תימשך עד יום שני כ"ו בתמוז (29.7).
    המועד האחרון להגעת טופסי הרשמה ולרישום לסיורים – יום ראשון י"ח בתמוז (21.7);
  • לפני ההרשמה – נא להיכנס שוב לאתר ולבדוק אם חלו שינויים בתוכנית.
  • מורי תנ"ך – הרשמה מקוונת בלבד.
  • כל משתתף צריך להירשם בעצמו (גם עבור תוכנית זהה לכמה נרשמים).
  • אין הרשמה ללא תשלום.
  • כל הקודם זוכה. שיעורים, סיורים, ארוחות וימי לימוד שיתמלאו לפני תום מועד הרישום – ייסגרו, ולא תהיה אפשרות להירשם אליהם.
  • אנו מבקשים להירשם במועד, כדי לאפשר לנו להתארגן כראוי לקראת ימי העיון. אנו מחזירים את התשלום במלואו למבטלים את הרישום (הבאים לימי העיון מבלי להירשם, ישלמו מחיר גבוה יותר עבור כל יום).

 

למחירים – לחצו כאן