מחירים

מחיר מלא:

  • למבוגרים: לכל אחד מימי הלימוד 195 ש"ח; ליום הסיור 220 ש"ח.
  • לצעירים (עד גיל 30): לכל אחד מימי הלימוד 156 ש"ח ליום הסיור 176 ש"ח.

 

מחיר מוזל לנרשמים ברישום מקוון באתר האינטרנט עד י"ח בתמוז (1.7):

  • למבוגרים: לכל אחד מימי הלימוד 175 ש"ח; ליום הסיור 200 ש"ח.
  • לצעירים (עד גיל 30): לכל אחד מימי הלימוד 140 ש"ח ליום הסיור 160 ש"ח.

 

לטפסים שנשלחים בדוא"ל לא יינתן מחיר מוזל.

המחירים לימי הלימוד וליום הסיור אינם כוללים ארוחת צהריים.

נרשמים שמעוניינים לקבל ארוחה (בימי הלימוד), יירשמו במקום המתאים בתהליך ההרשמה (ידני או מקוון).

שובר כניסה לחדר האוכל יינתן רק לנרשמים מראש.

ניתן להירשם לארוחת צהריים בחמשת ימי הלימוד במחיר 25 ש"ח לארוחה.

כשנגיע למספר המקסימלי לו אנו יכולים לספק ארוחת צהריים, תיסגר ההרשמה לארוחה, ותימשך ההרשמה לימי העיון (במחיר ללא ארוחה).

 

המעוניינים להשתתף בימי העיון יירשמו באתר האינטרנט, או ימלאו טופס הרשמה, וישלחוהו אלינו בהקדם (בדוא"ל, בפקס או בדואר) בצירוף תשלום. המועד האחרון להגעת טופסי הרשמה ולרישום לסיורים: יום ראשון י"ח בתמוז (1.7); ההרשמה המקוונת באינטרנט לימי הלימוד תמשך עד יום שני כ"ו בתמוז (9.7).

  • לפני ההרשמה: נא להכנס לאתר כדי לראות אם חלו שינויים בתכנית.
  • אין הרשמה ללא תשלום.
  • תשלום מעל 280 ש"ח ניתן לחלק לשני תשלומים. מעל 400 ש"ח – לשלושה, ומעל 650 ש"ח לארבעה. התשלום הראשון בתאריך ההרשמה.
  • לא ניתן לשלם באמצעות כרטיסי דיינרס ואמריקן אקספרס.
  • כל הקודם זוכה. שיעורים, סיורים, ארוחות וימי לימוד שיתמלאו לפני תום מועד הרישום ייסגרו, ולא תהיה אפשרות להירשם אליהם. על הנרשמים באמצעות טופס הרשמה להכנס לאתר, ולבדוק אם נסגרו שיעורים, סיורים ו/או ארוחות.
  • אנו מבקשים להירשם במועד, כדי לאפשר לנו להתארגן כראוי לקראת ימי העיון. אנו נגבה מן הבאים לימי העיון מבלי להירשם מראש 250 ש"ח ליום (גם מצעירים), וחלק מהשיעורים יהיו סגורים. המעוניינים לאכול ארוחת צהריים (אם עדיין יהיה מקום פנוי) יוסיפו 25 ש"ח עבור הארוחה. אנא, הקפידו להירשם במועד, ומנעו מעצמכם את עגמת הנפש.