סדרי חניה ותנועה בימי העיון

גם השנה יופעלו סדרי החניה שהונהגו בהצלחה בשנה שעברה.

 

  • אנשים שיגיעו ברכב פרטי יופנו למגרש חניה מחוץ לאלון שבות (ליד הבסיס הצבאי), ושם יעמדו לרשותם אוטובוסים לאלון שבות. בסוף יום הלימודים יעמדו אוטובוסים באלון שבות אל מגרש החניה. הינכם מתבקשים לפעול על פי הנחיות הסדרנים.
  • בהפסקות שבין השיעורים תעמוד תחבורה לרשות החונים במגרש החניה, ובמקרה הצורך יהיה ניתן לפנות גם למזכירות ימי העיון.
  • המשטרה ומחלקת האכיפה של המועצה הודיעו, שהם ירשמו דו"חות לכלי רכב שיחנו בצורה שאינה ראויה (חסימת מדרכות למעבר הולכי רגל, חסימת חניות פרטיות, חניה על מעברי חציה, חניה שמפריעה לזרימה תקינה של התנועה וכד').
  • בעקבות הנ"ל, אנו ממליצים לשקול שוב להשתמש במערך ההסעות של ימי העיון (ממקום מגוריכם או מירושלים), ולמנוע מעצמכם עיכובים מיותרים.
  • בשאלות ובירורים נא לפנות למזכירות ימי העיון: 9937313 – 02; tanach@herzog.ac.il

 

אנו מצידנו נעשה ככל יכולתנו, כדי שבאי ימי העיון יזכו לתנאים נאותים בהגעה, בחניה ובפיזור.

 

להתראות בשמחה ובנחת בימי העיון,

הנהלת המכללה