"יעקב: סיפורה של משפחה" ערב השקת ספר פרופ' יוני גרוסמן