צוות המחלקה

מנהל בית ספר לימודי חוץ:

ידעיה לוין:  02-5320900 (שלוחה 892)  נייד: 052-4317262 |  yedayal@herzog.ac.il

מנהלת תכניות לימודי החוץ:

עדנה רייכנברג:  02-5889019  | ednar@herzog.ac.il