מבחן ידע כללי באזרחות

מבחן הידע הכללי יתקיים בחופשת הסמסטר ומיועד לתלמידי שנה ג' ומעלה.

מטרה המבחן: לבחון את בקיאות הסטודנטים במושגי יסוד באזרחות כחלק מתהליך הכשרתם לקראת הכניסה לעולם ההוראה והחינוך.

המבחן בנוי משאלות רב ברירה ("אמריקאי") על בסיס המושגון במקצוע האזרחות, מושגי יסוד שנלמדו במהלך שנות הלימוד בחוג לאזרחות.
הסטודנטים יקבלו בתחילת השנה את רשימת המושגים.

נדרש ציון: עובר.