מבחנים תואר שני

מיין על פי
 • אותיות שנבראו בהן שמיים וארץ: תפיסת הלשון בהגות היהודית
  504200
  דר אייזנמן אסתר
  מועד א
  25/02/2020
  ל שבט התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  05/05/2020
  יא אייר התשפ
  10:20 - 12:20
  סמסטר
  א
 • אותיות שנבראו בהן שמיים וארץ: תפיסת הלשון בהגות היהודית
  504201
  דר אייזנמן אסתר
  מועד א
  25/02/2020
  ל שבט התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  05/05/2020
  יא אייר התשפ
  10:20 - 12:20
  סמסטר
  א
 • גיאומטריה לא אוקלידית
  802000
  דר לוי עזרא
  מועד א
  12/02/2020
  יז שבט התשפ
  12:30 - 14:30
  מועד ב
  13/05/2020
  יט אייר התשפ
  11:00 - 13:00
  סמסטר
  א
 • גנטיקה וסביבה והשפעתן על תפקודו של ילד עם הפרעה בספקטרום האוטיסטי
  9003800
  דר אלון רעיה
  מועד א
  10/02/2020
  טו שבט התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  18/05/2020
  כד אייר התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • היבטים משפטיים בחינוך
  704000
  דר סט נעמה
  מועד א
  26/02/2020
  א אדר התשפ
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  06/05/2020
  יב אייר התשפ
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • הפרשנות הפילוסופית למקרא
  504300
  דר מרציאנו יוסי
  מועד א
  11/02/2020
  טז שבט התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  12/05/2020
  יח אייר התשפ
  13:30 - 15:30
  סמסטר
  א
 • הפרשנות הפילוסופית למקרא
  504301
  דר מרציאנו יוסי
  מועד א
  11/02/2020
  טז שבט התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  12/05/2020
  יח אייר התשפ
  13:30 - 15:30
  סמסטר
  א
 • כיוונים במחשבת חזל
  490200
  הרב דר פיינטוך יונתן
  מועד א
  11/02/2020
  טז שבט התשפ
  11:30 - 13:00
  מועד ב
  12/05/2020
  יח אייר התשפ
  13:30 - 15:30
  סמסטר
  א
 • מדע, פילוסופיה ואמונה: אתגרים ערכיים וחינוכיים
  309900
  הרב דר ברגר דב
  מועד א
  25/02/2020
  ל שבט התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  12/05/2020
  יח אייר התשפ
  09:00 - 11:00
  סמסטר
  א
 • מודלים חדשניים לשילוב תלמידים עם לקויות תקשורת ולקויות למידה
  9000700
  דר רנלס אסתר
  מועד א
  24/02/2020
  כט שבט התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  11/05/2020
  יז אייר התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • מליטא לירושלים: פרקים במחשבת המתנגדות והמוסר הליטאית
  501200
  דר גרין נעם
  מועד א
  18/02/2020
  כג שבט התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  05/05/2020
  יא אייר התשפ
  10:20 - 12:20
  סמסטר
  א
 • מקורות לתולדות החינוך היהודי -א
  600100
  הרב דר ביטי יהודה
  מועד א
  11/02/2020
  טז שבט התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  05/05/2020
  יא אייר התשפ
  12:20 - 14:20
  סמסטר
  א
 • נוער במצבי סיכון ונשירה: היבטים מערכתיים ובית ספריים
  706300
  פרופ רומי שלמה
  מועד א
  12/02/2020
  יז שבט התשפ
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  13/05/2020
  יט אייר התשפ
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • נוער במצבי סיכון ונשירה: יישומים למחנך הכיתה
  309501
  פרופ רומי שלמה
  מועד א
  11/02/2020
  טז שבט התשפ
  11:30 - 13:00
  מועד ב
  12/05/2020
  יח אייר התשפ
  09:00 - 11:00
  סמסטר
  א
 • נושאים מתקדמים באנליזה ממשית
  801000
  דר ברנס אבינועם
  מועד א
  26/02/2020
  א אדר התשפ
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  13/05/2020
  יט אייר התשפ
  09:00 - 11:00
  סמסטר
  א
 • ניהול משאבי אנוש
  702000
  דר הופמן הודיה
  מועד א
  12/02/2020
  יז שבט התשפ
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  06/05/2020
  יב אייר התשפ
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • סטטיסטיקה בחינוך המיוחד
  9000101
  דר בלאו רבקה
  מועד א
  17/02/2020
  כב שבט התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  18/05/2020
  כד אייר התשפ
  12:00 - 14:00
  סמסטר
  א
 • עבדות וחירות: מקרא, חזל ומחשבת ישראל
  502301
  דר חדד אליעזר
  מועד א
  18/02/2020
  כג שבט התשפ
  11:00 - 13:00
  מועד ב
  05/05/2020
  יא אייר התשפ
  10:20 - 12:20
  סמסטר
  א
 • עולמה של התפילה מהמקרא ועד חזל:היסטוריה, מבנה ומשמעות
  602500
  דר ספראי אורי
  מועד א
  25/02/2020
  ל שבט התשפ
  11:30 - 13:00
  מועד ב
  05/05/2020
  יא אייר התשפ
  12:20 - 14:20
  סמסטר
  א
 • עולמות נפגשים: עיונים בינתחומיים בספרות המדרש והאגדה
  501000
  דר גאולה עמוס
  מועד א
  25/02/2020
  ל שבט התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  12/05/2020
  יח אייר התשפ
  09:00 - 11:00
  סמסטר
  א
 • עולמות נפגשים: עיונים בינתחומיים בספרות המדרש והאגדה
  501001
  דר גאולה עמוס
  מועד א
  25/02/2020
  ל שבט התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  12/05/2020
  יח אייר התשפ
  09:00 - 11:00
  סמסטר
  א
 • עיונים בישעיהו בגישה היסטורית - ריאלית
  306400
  הרב דר אליצור יוסי
  מועד א
  11/02/2020
  טז שבט התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  12/05/2020
  יח אייר התשפ
  12:00 - 14:00
  סמסטר
  א
 • עיונים בישעיהו בגישה היסטורית - ריאלית
  306401
  הרב דר אליצור יוסי
  מועד א
  11/02/2020
  טז שבט התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  12/05/2020
  יח אייר התשפ
  12:00 - 14:00
  סמסטר
  א
 • פירוש רשבם לתורה
  303600
  פרופ יעקבס יהונתן
  מועד א
  11/02/2020
  טז שבט התשפ
  11:30 - 13:00
  מועד ב
  12/05/2020
  יח אייר התשפ
  12:00 - 14:00
  סמסטר
  א
 • פירוש רשבם לתורה
  303601
  פרופ יעקבס יהונתן
  מועד א
  11/02/2020
  טז שבט התשפ
  11:30 - 13:00
  מועד ב
  12/05/2020
  יח אייר התשפ
  12:00 - 14:00
  סמסטר
  א
 • פסיכולוגיה חיובית ויישומה בחינוך המיוחד
  9003500
  דר בלאו רבקה
  מועד א
  24/02/2020
  כט שבט התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  18/05/2020
  כד אייר התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • פרקי גמרא-לימוד מונחה במסכת עז חלק א
  28017100
  הרב פרופ ברנדס יהודה
  מועד א
  18/02/2020
  כג שבט התשפ
  11:00 - 12:30
  מועד ב
  12/05/2020
  יח אייר התשפ
  13:30 - 15:30
  סמסטר
  א
 • פרקים במשנת הראיה קוק
  509200
  דר צים אילן
  מועד א
  18/02/2020
  כג שבט התשפ
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  05/05/2020
  יא אייר התשפ
  12:20 - 14:20
  סמסטר
  א
 • שיטות מחקר איכותני בהוראת המתמטיקה
  200110
  דר לוין אריאל
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  15:45 - 17:45
  מועד ב
  13/05/2020
  יט אייר התשפ
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • שיטות מחקר כמותי
  700300
  דר וסרמן אגוזה
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  06/05/2020
  יב אייר התשפ
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • שיטות מחקר כמותי
  700301
  דר וסרמן אגוזה
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  12:00 - 14:00
  מועד ב
  06/05/2020
  יב אייר התשפ
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • שיטות מחקר כמותי
  700302
  דר חסידה יהודית
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  13:45 - 15:45
  מועד ב
  13/05/2020
  יט אייר התשפ
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • שיטות מחקר כמותי א
  817000
  דר וסרמן אגוזה
  מועד א
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  12:00 - 14:00
  מועד ב
  06/05/2020
  יב אייר התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • שיטות מחקר מתקדמות בחינוך
  600000
  דר לוין אריאל
  מועד א
  18/02/2020
  כג שבט התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  05/05/2020
  יא אייר התשפ
  10:20 - 12:20
  סמסטר
  א
 • תורת החוגים
  806001
  דר שזיפי אלישבע
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  10:30 - 12:30
  מועד ב
  06/05/2020
  יב אייר התשפ
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • תכנון לימודים בהוראת מתמטיקה
  813000
  דר לוין אריאל
  מועד א
  26/02/2020
  א אדר התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  06/05/2020
  יב אייר התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • דמויות מקראיות: תנך, ספרות בית שני וחזל
  307000
  דר אליצור ברכי
  מועד א
  28/07/2020
  ז אב התשפ
  12:30 - 14:30
  מועד ב
  11/08/2020
  כא אב התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • המחשבה המדינית בהגות היהודית בימי הביניים
  504100
  דר אייזנמן אסתר
  מועד א
  28/07/2020
  ז אב התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  18/08/2020
  כח אב התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  ב
 • המחשבה המדינית בהגות היהודית בימי הביניים
  504101
  דר אייזנמן אסתר
  מועד א
  28/07/2020
  ז אב התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  18/08/2020
  כח אב התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  ב
 • הראיה קוק בין חסיד למתנגד
  508302
  דר ריקלין חנה
  מועד א
  30/06/2020
  ח תמוז התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  11/08/2020
  כא אב התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  ב
 • חינוך לאמונה לאור משנת החסידות
  203101
  הרב דר גרנות תמיר
  מועד א
  30/06/2020
  ח תמוז התשפ
  14:20 - 16:20
  מועד ב
  11/08/2020
  כא אב התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • כי זה משה האיש: דמותו של משה בסיפורי התורה
  309800
  דר פרגון יושי
  מועד א
  07/07/2020
  טו תמוז התשפ
  11:00 - 12:30
  מועד ב
  18/08/2020
  כח אב התשפ
  09:00 - 10:30
  סמסטר
  ב
 • מועדי ישראל: מקרא, חזל ומחשבת ישראל
  602600
  הרב דר ביטי יהודה
  מועד א
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  11:30 - 13:00
  מועד ב
  18/08/2020
  כח אב התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  ב
 • מסכת אבות והוראתה כשער למחשבת חזל
  410400
  דר פוקס עוזי
  מועד א
  07/07/2020
  טו תמוז התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  11/08/2020
  כא אב התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  ב
 • מסע ההורות לילדים עם לקויות
  9004200
  דר אלון רעיה
  מועד א
  13/07/2020
  כא תמוז התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  17/08/2020
  כז אב התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • מקורות לתולדות החינוך היהודי - ב
  601800
  הרב דר ביטי יהודה
  מועד א
  30/06/2020
  ח תמוז התשפ
  12:10 - 14:10
  מועד ב
  18/08/2020
  כח אב התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  ב
 • מתבגרים ומבוגרים עם הפרעות בספקטרום האוטיסטי
  9002500
  דר אלון רעיה
  מועד א
  06/07/2020
  יד תמוז התשפ
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  10/08/2020
  כ אב התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • נוער במצבי סיכון ונשירה: יישומים לחינוך המיוחד
  9003300
  פרופ רומי שלמה
  מועד א
  06/07/2020
  יד תמוז התשפ
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  10/08/2020
  כ אב התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • נוער במצבי סיכון ונשירה: יישומים לחינוך המיוחד
  9003301
  פרופ רומי שלמה
  מועד א
  06/07/2020
  יד תמוז התשפ
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  10/08/2020
  כ אב התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • ניהול משאבי אנוש
  702001
  דר הופמן הודיה
  מועד א
  08/07/2020
  טז תמוז התשפ
  12:00 - 14:00
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • נתיבי תפילה בעולמה של החסידות: מחשבה ומעשה
  503300
  הרב דר גרנות תמיר
  מועד א
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  18/08/2020
  כח אב התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  ב
 • סטטיסטיקה בחינוך
  700102
  דר וסרמן אגוזה
  מועד א
  29/07/2020
  ח אב התשפ
  -
  מועד ב
  12/08/2020
  כב אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • סטטיסטיקה בחינוך
  706400
  דר ספראי מרדכי
  מועד א
  29/07/2020
  ח אב התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  12/08/2020
  כב אב התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • סטטיסטיקה בחינוך להתמחות
  706401
  דר ספראי מרדכי
  מועד א
  29/07/2020
  ח אב התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  12/08/2020
  כב אב התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • תאולוגיה ופילוסופיה במקרא: איוב בניתוח צמוד פשט
  309300
  הרב דר אליצור יוסי
  מועד א
  28/07/2020
  ז אב התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  18/08/2020
  כח אב התשפ
  09:00 - 10:30
  סמסטר
  ב
 • תאולוגיה ופילוסופיה במקרא: איוב בניתוח צמוד פשט
  309301
  הרב דר אליצור יוסי
  מועד א
  28/07/2020
  ז אב התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  18/08/2020
  כח אב התשפ
  09:00 - 10:30
  סמסטר
  ב
 • תורת השדות
  806200
  דר שזיפי אלישבע
  מועד א
  08/07/2020
  טז תמוז התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  12/08/2020
  כב אב התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • דרכי העיצוב בסיפור המקראי
  390300
  פרופ גרוסמן יונתן
  מועד א
  08/09/2020
  יט אלול התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  22/09/2020
  ד תשרי התשפא
  13:00 - 14:30
  סמסטר
  ק
 • עיונים בס שופטים
  390100
  פרופ יעקבס יהונתן
  מועד א
  08/09/2020
  יט אלול התשפ
  11:00 - 12:30
  מועד ב
  22/09/2020
  ד תשרי התשפא
  13:00 - 14:30
  סמסטר
  ק
 • בדיקות שרית- קורס נסיון- שנתי 2 מבחנים, טומקס ורגיל
  12345602
  כהן שרית
  מועד א
  10/11/2019
  יב חשון התשפ
  12:00 - 13:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ש
 • הוראת נביאים אחרונים וספר מלכים בגישה משלבת
  301100
  הרב דר בן נון יואל
  מועד א
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  11:30 - 13:00
  מועד ב
  11/08/2020
  כא אב התשפ
  12:30 - 14:30
  סמסטר
  ש
 • הוראת נושאים מתקדמים במתמטיקה
  810001
  דר אליצור צורית
  מועד א
  15/07/2020
  כג תמוז התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ש
 • הפרשנות החסידית למקרא
  590000
  הרב דר אלדר איתמר
  מועד א
  21/07/2020
  כט תמוז התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  18/08/2020
  כח אב התשפ
  09:00 - 10:30
  סמסטר
  ש
 • מבוא למינהל החינוך
  705602
  דר שטרית דורית
  מועד א
  26/02/2020
  א אדר התשפ
  16:00 - 18:00
  מועד ב
  13/05/2020
  יט אייר התשפ
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  ש
 • מבוא למקרא
  26000100
  הרב דר מרקוס יוסף
  מועד א
  05/05/2020
  יא אייר התשפ
  11:00 - 12:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ש
 • סיפור האגדה בתלמוד הבבלי
  490300
  הרב דר פיינטוך יונתן
  מועד א
  28/07/2020
  ז אב התשפ
  12:30 - 14:30
  מועד ב
  18/08/2020
  כח אב התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  ש
 • פרשנות האגדה והגות
  590200
  דר מרציאנו יוסי
  מועד א
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  11/08/2020
  כא אב התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ש