מבחנים תואר שני

מיין על פי
 • הראיה קוק בין חסיד למתנגד
  508300
  דר ריקלין נתן חנה
  מועד א
  01/02/2022
  ל שבט התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  22/03/2022
  יט אדר ב' התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • הראיה קוק בין חסיד למתנגד
  508301
  דר ריקלין נתן חנה
  מועד א
  11/02/2022
  י אדר א' התשפב
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  25/03/2022
  כב אדר ב' התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • ויקרא: קדושת החיים
  300101
  דר חדד אליעזר
  מועד א
  08/02/2022
  ז אדר א' התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  29/03/2022
  כו אדר ב' התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • כי זה משה האיש: משה רבנו כנביא וכמנהיג בסיפורי התורה
  309800
  דר פרגון יושי
  מועד א
  25/01/2022
  כג שבט התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  22/03/2022
  יט אדר ב' התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • כיוונים במחשבת חזל
  490200
  דר פיינטוך יונתן
  מועד א
  01/02/2022
  ל שבט התשפב
  15:00 - 17:00
  מועד ב
  22/03/2022
  יט אדר ב' התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • מאחרית הימים עד המלך המשיח: ישעיהו בגישה היסטורית ריאלית
  306400
  הרב דר אליצור יוסי
  מועד א
  25/01/2022
  כג שבט התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  22/03/2022
  יט אדר ב' התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • מאחרית הימים עד המלך המשיח: ישעיהו בגישה היסטורית ריאלית
  306401
  הרב דר אליצור יוסי
  מועד א
  04/02/2022
  ג אדר א' התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  א
 • מבוא לכלכלת החינוך
  700200
  דר זהבי מור
  מועד א
  26/01/2022
  כד שבט התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  23/03/2022
  כ אדר ב' התשפב
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • מבית המקדש לבית המדרש
  400700
  דר בירנבוים חנן
  מועד א
  08/02/2022
  ז אדר א' התשפב
  15:00 - 17:00
  מועד ב
  29/03/2022
  כו אדר ב' התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • מודלים חדשניים לשילוב תלמידים עם לקויות תקשורת ולקויות למידה
  9000700
  קינד עומר
  מועד א
  31/01/2022
  כט שבט התשפב
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  21/03/2022
  יח אדר ב' התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • מליטא לירושלים: פרקים במחשבת המתנגדות והמוסר הליטאית
  501200
  דר גרין נעם
  מועד א
  25/01/2022
  כג שבט התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  22/03/2022
  יט אדר ב' התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • מקורות לתולדות החינוך היהודי - א
  600100
  הרב דר ביטי יהודה
  מועד א
  01/02/2022
  ל שבט התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  29/03/2022
  כו אדר ב' התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • נוער בסיכון: היבטים מערכתיים ובית ספריים
  706300
  פרופ רומי שלמה
  מועד א
  02/02/2022
  א אדר א' התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  23/03/2022
  כ אדר ב' התשפב
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • ניהול משאבי אנוש
  702000
  דר הופמן הודיה
  מועד א
  26/01/2022
  כד שבט התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  23/03/2022
  כ אדר ב' התשפב
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • סיפורי האבות בהגות הפילוסופית בימי הביניים
  500700
  דר אייזנמן אסתר
  מועד א
  08/02/2022
  ז אדר א' התשפב
  11:00 - 13:00
  מועד ב
  29/03/2022
  כו אדר ב' התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • עולמה של התפילה מהמקרא ועד חזל: היסטוריה, מבנה ומשמעות
  602500
  דר ספראי אורי
  מועד א
  25/01/2022
  כג שבט התשפב
  15:00 - 17:00
  מועד ב
  22/03/2022
  יט אדר ב' התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • שיטות מחקר כמותי
  700300
  דר חסידה יהודית
  מועד א
  09/02/2022
  ח אדר א' התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  23/03/2022
  כ אדר ב' התשפב
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • שיטות מחקר כמותי
  700301
  זריצקי רחל
  מועד א
  09/02/2022
  ח אדר א' התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  23/03/2022
  כ אדר ב' התשפב
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • שיטות מחקר כמותי א
  817000
  דר וסרמן אגוזה
  מועד א
  26/01/2022
  כד שבט התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  23/03/2022
  כ אדר ב' התשפב
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • תורת החוגים
  806100
  דר ברנס אבינועם
  מועד א
  26/01/2022
  כד שבט התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  23/03/2022
  כ אדר ב' התשפב
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • אחת שאלתי: אקדמיה חינוך ותורה- גישות ואתגרים
  202200
  הרב פרופ ברנדס יהודה
  מועד א
  06/07/2022
  ז תמוז התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • גיאומטריה לא אוקלידית
  802000
  דר ברנס אבינועם
  מועד א
  13/07/2022
  יד תמוז התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • הוראה חדשנית של פרקי תנך
  301600
  הרב דר רייס יהושע
  מועד א
  28/06/2022
  כט סיון התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • הוראת נושאים מתקדמים במתמטיקה 1
  810100
  דר אליצור צורית
  מועד א
  13/07/2022
  יד תמוז התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • הוראת נושאים מתקדמים במתמטיקה 2
  810200
  דר אליצור צורית
  מועד א
  29/06/2022
  ל סיון התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • היסטוריה ופילוסופיה של המתמטיקה
  807000
  דר שגב סטלה
  מועד א
  29/06/2022
  ל סיון התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • הפרשנות הפילוסופית למקרא
  504300
  דר מרציאנו יוסי
  מועד א
  12/07/2022
  יג תמוז התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • התגלות ותבונה: מהמקרא לעת החדשה
  203300
  דר חדד אליעזר
  מועד א
  05/07/2022
  ו תמוז התשפב
  16:00 - 18:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • חדשנות ויזמות בחינוך- במבחן התאוריה
  702701
  דר ברוכי תהילה
  מועד א
  04/07/2022
  ה תמוז התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  10/08/2022
  יג אב התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • חדשנות פדגוגית א
  210500
  הרב דר רייס יהושע
  מועד א
  12/07/2022
  יג תמוז התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • חדשנות פדגוגת ב
  210600
  זינגר ישי
  מועד א
  05/07/2022
  ו תמוז התשפב
  16:00 - 18:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • חינוך ורב תרבותיות
  603200
  דר לוין אריאל
  מועד א
  12/07/2022
  יג תמוז התשפב
  14:00 - 16:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • כי זה משה האיש: משה רבנו כנביא וכמנהיג בסיפורי התורה
  309801
  דר פרגון יושי
  מועד א
  05/07/2022
  ו תמוז התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • מועדי ישראל: מקרא, חזל ומחשבת ישראל
  602600
  הרב דר ביטי יהודה
  מועד א
  28/06/2022
  כט סיון התשפב
  14:00 - 16:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • מסע ההורות לילדים עם הפרעות למידה ולקויות מורכבות
  9004200
  דר אלון רעיה
  מועד א
  04/07/2022
  ה תמוז התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • מערכת החינוך בישראל
  700000
  דר בוזגלו אהרן
  מועד א
  13/07/2022
  יד תמוז התשפב
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  10/08/2022
  יג אב התשפב
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  ב
 • מקורות לתולדות החינוך היהודי - ב
  601800
  הרב דר ביטי יהודה
  מועד א
  28/06/2022
  כט סיון התשפב
  16:00 - 18:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • מתבגרים ומבוגרים עם הפרעות בספקטרום האוטיסטי
  9002500
  דר אלון רעיה
  מועד א
  04/07/2022
  ה תמוז התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • נוער במצבי סיכון ונשירה: יישומים לחינוך המיוחד
  9003300
  פרופ רומי שלמה
  מועד א
  27/06/2022
  כח סיון התשפב
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • נוער במצבי סיכון ונשירה: יישומים למחנך הכיתה
  309500
  פרופ רומי שלמה
  מועד א
  28/06/2022
  כט סיון התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • נושאים מתקדמים באנליזה ממשית
  801000
  דר ברנס אבינועם
  מועד א
  06/07/2022
  ז תמוז התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • נתיבי תפילה בעולמה של החסידות: מחשבה ומעשה
  503300
  הרב דר גרנות תמיר
  מועד א
  05/07/2022
  ו תמוז התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • סטטיסטיקה בחינוך
  706400
  דר וסרמן אגוזה
  מועד א
  06/07/2022
  ז תמוז התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  17/08/2022
  כ אב התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • סטטיסטיקה בחינוך
  706401
  דר וסרמן אגוזה
  מועד א
  06/07/2022
  ז תמוז התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  17/08/2022
  כ אב התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • סטטיסטיקה בחינוך
  706402
  זריצקי רחל
  מועד א
  06/07/2022
  ז תמוז התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  17/08/2022
  כ אב התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • סטטיסטיקה בחינוך המיוחד
  9000100
  דר חסידה יהודית
  מועד א
  27/06/2022
  כח סיון התשפב
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • סיפורי האבות בהגות הפילוסופית בימי הביניים
  500701
  דר אייזנמן אסתר
  מועד א
  01/07/2022
  ב תמוז התשפב
  08:30 - 10:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • עיונים בפירושי רשי לתורה
  300600
  פרופ יעקבס יהונתן
  מועד א
  12/07/2022
  יג תמוז התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • עיונים בפירושי רשי לתורה
  300601
  פרופ יעקבס יהונתן
  מועד א
  12/07/2022
  יג תמוז התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • עיקרי האמונה בימי הביניים: האם ובמה יהודי צריך להאמין?
  503500
  דר אייזנמן אסתר
  מועד א
  05/07/2022
  ו תמוז התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • צמצום ודיאלוג בשדה החינוך ב
  210700
  דר בן דוד רונן
  מועד א
  12/07/2022
  יג תמוז התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • שאול: מלך שנגזר עליו שלא ימלוך
  301800
  דר ציגלר יעל
  מועד א
  05/07/2022
  ו תמוז התשפב
  14:00 - 16:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • תורה לשמה- בין דביקות ללימוד תורה בהגות האחרונים
  405400
  הרב דר סמט נעם
  מועד א
  28/06/2022
  כט סיון התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • תורת השדות
  806200
  דר שזיפי אלישבע
  מועד א
  06/07/2022
  ז תמוז התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • תכנון לימודים בהוראת מתמטיקה
  813000
  דר לוין אריאל
  מועד א
  13/07/2022
  יד תמוז התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • תמורות בחברה הדתית בעת החדשה: היבטים חינוכיים
  200601
  הרב פרופ ברנדס יהודה
  מועד א
  05/07/2022
  ו תמוז התשפב
  16:00 - 18:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ב
 • בית המדרש ככלי להנחיית קבוצות
  210100
  כסלו שלומית
  מועד א
  28/06/2022
  כט סיון התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ש
 • הפרשנות החסידית למקרא
  590000
  הרב דר אלדר איתמר
  מועד א
  12/07/2022
  יג תמוז התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ש
 • מבוא למינהל החינוך
  705600
  דר ברוכי תהילה
  מועד א
  29/06/2022
  ל סיון התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  10/08/2022
  יג אב התשפב
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ש
 • מלכים, נביאים אחרונים, ומקורות חיצוניים
  301200
  דר מרקוס יוסף
  מועד א
  28/06/2022
  כט סיון התשפב
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ש
 • מסע בעקבות התנך
  302800
  הרב דר אליצור יוסי
  מועד א
  05/07/2022
  ו תמוז התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ש
 • סיפור האגדה בתלמוד הבבלי
  490300
  דר פיינטוך יונתן
  מועד א
  05/07/2022
  ו תמוז התשפב
  14:00 - 16:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ש
 • פרשנות האגדה והגות
  590200
  דר מרציאנו יוסי
  מועד א
  12/07/2022
  יג תמוז התשפב
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  ש

להלן לוח המבחנים הכללי

על כל סטודנט להתעדכן בלוח הבחינות האישי שלו הנמצא במידע האישי.

יש לוודא את מועד הבחינה כשבוע לפני הבחינה.