מדרשת גמלאי החמ"ד

מדרשת גמלאי החמ"ד
תוכנית פעילות שנתית תשפ"ד
מכללת מוריה בחסות מכללת ליפשיץ והרצוג
ימי שלישי 12:00-9:30 היכל שלמה ירושלים
מחיר התוכנית 800 ש"ח​

לבירורים נוספים או שאלות הנוגעות לתוכנית ניתן לפנות ל:

מדור רישום 02-9937337

תוכנית פעילות שנתית

הרב יצחק לוי: האדם בין האדמה לשמים.

הרב ד"ר אברהם קוסמן: כיצד סייע הוייטקונג

לפיטם אתרוג מהודר

ד"ר יאשיהו פרג'ון: גישות לא שיגרתיות בחז"ל ובראשונים להתהוות התורה

הרב ד"ר יונתן מילוא: נח, גלגמש וגיל האדם

ד"ר יובל ריבלין: חיוך הרפאים- הומור יהודי בקולנוע האמריקאי, האחים מרקס ומשפחות אחרות

הרב ד"ר אהרון אדלר: שאילת גשמים בארץ ובחוצה לארץ

הרב ד"ר מורדי כהן: ראשונים עולים – הרמב"ן

הגב' שרה ברנע: הר הבית בתפיסת הוגי התנועה הציונית

פרופ' אביגדור שינאן: פנים שונות לרבי מאיר

הרב ד"ר יונתן מילוא: אהבה ממבט ראשון?

הרב הלל ואן לואן: זהות יהודית בתפוצות

ד"ר עמיחי שוורץ: בעקבות ראשון חוקרי א"י –

אשתורי הפרחי

הרב ד"ר מורדי כהן: ראשונים עולים – בעלי התוספות

הגב' זוהרה כהן: כל הזכויות שמורות

הרב יצחק לוי: בית אל וירושלים – בין אבות לבנים

הגב' זוהרה כהן: כל הזכויות שמורות

פרופ' אביגדור שינאן: שרי הצבא לדוד

הרב ד"ר אהרון אדלר: חנוכה מדברי סופרים ורמזים בתורה

הרב ד"ר יונתן מילוא: דוד, גולית וערבותם

הרב הלל ואן לואן: הקו הדק שבין ביקורת לשנאה

הרב יצחק לוי: בנימין – בין יוסף ליהודה

ד"ר עמיחי שוורץ: קבר אחד דמויות רבות – על קבר חולדה הנביאה

דר' יאשיהו פרג'ון: לאן נעלמה משפחתו של משה רבנו

הגב' שרה ברנע: מוצא כסמל לנטיעה הציונית

ד"ר יובל ריבלין: חיוך הרפאים – הומור יהודי בקולנוע האמריקני – המגע של לוביטש

הגב' מירב ראובינוף: עגנון ומקורותיו בסיפורים "כבוד אב" "ומעשה העז"

הרב ד"ר מורדי כהן: ראשונים עולים – ר' יהודה הלוי

מר סיריל כחלון: השפעות הגיל על הראיה

מר גדי אילן: טו' בשבט

ד"ר עמיחי שוורץ: שילה לאחר חורבנה: מסורות ופולחן

 9:00   –  התכנסות לשיחת רעים וכיבוד

 10:00 – דברי פתיחה לסרט / ד"ריובל ריבלין

 10:30 – הקרנת הסרט

מר גדי אילן: רפואה והלכה (ה)ילכו יחדיו?

הגב' מירב ראובינוף: אגדות חז"ל והשתקפותם בספרות

בנושא הזוגיות

פרופ' אביגדור שינאן: המלך שאול במדרשי האגדה

ד"ר יובל ריבלין: חיוך הרפאים – הומור יהודי בקולנוע האמריקני: "היום בו בכה הליצן"

מר גדי אילן: רפואה והלכה (ה)ילכו יחדיו

ד"ר עמיחי שוורץ: היהודים תחת האיסלם בירושלים

ד"ר יובל ריבלין: חיוך הרפאים – הומור יהודי בקולנוע האמריקני – ביידיש זה נשמע יותר טוב

הגב' מירב ראובינוף: השתקפות התנ"ך בשירי נעמי שמר

9:30   – התכנסות לשיחת רעים וכיבוד

10:00 – דברי פתיחה לסרט / ד"ר יובל ריבלין

10:30 – הקרנת הסרט

ד"ר עמנואל גיליס: הנצרות על קצה (המזלג) הצלב

הגב' שרה ברנע: מלחמת העולם הראשונה מבט מהר הזיתים

ד"ר עמנואל גיליס: הנצרות על קצה (המזלג) הצלב

ד"ר יובל ריבלין: חיוך הרפאים – הומור יהודי בקולנוע האמריקני – מצחיקונת

ד"ר עמנואל גיליס: הנצרות על קצה (המזלג) הצלב

הרב ד"ר אהרון אדלר: ארבע פרשיות כהכנה לפסח

9:00   – התכנסות לשיחת רעים וכיבוד

9:30   – דברי פתיחה לסרט / ד"ר יובל ריבלין

10:00 – הקרנת הסרט

מר חנניה רותם: איפה נמצאים הר סיני ונדודי בני ישראל במדבר

ד"ר יובל ריבלין: חיוך הרפאים – הומור יהודי בקולנוע האמריקני השלומיאל כפילוסוף

מר חנניה רותם: ממנורה למגן דוד בעקבות הסמל הלאומי של ישראל

הרב ד"ר אברהם קוסמן: סיפור מודרני של מגילת אסתר והקמת מדינת ישראל

ד"ר יאשיהו פרג'ון: "צא, צא איש הדמים" על חתרנות וקריאה חתרנית

הרב ד"ר מורדי כהן: ראשונים עולים.  מדוע?

9:30   – התכנסות לשיחת רעים וכיבוד

10:00 – דברי פתיחה לסרט / ד"ר יובל ריבלין

10:30 הקרנת הסרט

ד"ר יאשיהו פרג'ון: הנאומים האחרונים של משה – עיון בספר דברים

הרב ד"ר אהרון אדלר: שבעים שמות לירושלים

ד"ר יובל ריבלין: חיוך הרפאים – הומור יהודי בקולנוע האמריקני – מן האוכף אל הגאטקס

הרב הלל ואן לואן: כוחה של ברכה