נסיון

מיון:

 

ניתן למיין רשימות תלמידים ע"י שלוחצים על כותרת העמודה, ולוחצים קונטרול ולוחצים על עוד כותרת. כך נוצר מיון משני

אם עומדים על האייקון הימני ברשימה ניתן לראות את מספר הרשומות

לבחור עץ תצוגה וגם צמצם הכל – ואז לגרור את הכותרות של הטבלה למשבצת שנפתחת למעלה. למשל ברשימת תלמידים – לבחור שלוחה, מסלול וכו'. ואז נראה את השלוחות מכווצות והמסלולים מכווצים ונוכל לבחור את הרשימה הרצויה.

אייקון ימני – יצוא – מייצא את התצוגה של המסך לאקסל

 

חלון תלמיד, כשנכנסים לכתובת בחלון הפנימי ללחוץ על העיגול הכחול לאתר מיקוד

 

העתקת תעודת זהות, בקנטרול c ולא עם עכבר