סגל מנהלי

הנהלה

יהודה ברנדס

הנהלה

ראש המכללה

אלון שבות

02-9937310

301

brandes@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

עזרא קהלני

הנהלה

רקטור המכללה

אלון שבות

02-9937310

302

ezrak@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

יהושע הרלינג

הנהלה

מנכ''ל (משותף) ומנהל משאבי אנוש

אלון שבות

02-9937331

331

yherling@herzog.ac.il

טופס פנייה

ידעיה לוין

הנהלה

מנכ''ל (משותף) ומנהל בי''ס ללימודי חוץ

ירושלים

052-4317262

892

yedayal@herzog.ac.il

טופס פנייה

ברכי אליצור

הנהלה

ראש קמפוס מגדל עוז (נשים)

מגדל עוז

02-9937311

383

brachi@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

איתמר ברנר

הנהלה

מרכז התואר השני

ירושלים

02-5889014

804

itamarb@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

צחי לב רן

הנהלה

מנהל מערך אקדמיה – שדה. הכשרה מעשית, פיתוח מקצועי וכניסה להוראה

אלון שבות

02-9937306

306

levran@herzog.ac.il

טופס פנייה

אביחי קלרמן

הנהלה

סגן הרקטור וראש החוג לחינוך

אלון שבות

02-9937333

356

avichai@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

שירה רוזנברג

הנהלה

מנהלת מערך הוראה ולמידה וראש החוג לחינוך מיוחד

אלון שבות

212

shiraro@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

שלמה רומי

הנהלה

ראש ביה''ס ללימודים מתקדמים

ירושלים

803

romish@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

פאני סלומון

הנהלה

מנהלת לשכת ההנהלה

אלון שבות

02-9937310

310

fannys@herzog.ac.il

טופס פנייה

חנה קיציס

הנהלה

מזכירת מנכ''ל

אלון שבות

073-2179923

268

hr@herzog.ac.il

טופס פנייה