סגל מנהלי

הנהלה

יהודה ברנדס

הנהלה

נשיא המכללה

אלון שבות

073-3504719

301

brandes@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יהושע הרלינג

הנהלה

מנכ''ל ומנהל משאבי אנוש

אלון שבות

02-9937331

331

yherling@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

ידעיה לוין

הנהלה

סגן נשיא לפיתוח וקשרי חוץ ומנהל בי''ס ללימודי חוץ

ירושלים

073-2179939

289

yedayal@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

חנה ריקלין

הנהלה

ראש קמפוס מגדל עוז (נשים)

מגדל עוז

073-3704131

383

hanariklin@gmail.com

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

שלמה רומי

הנהלה

ראש ביה''ס ללימודים מתקדמים

ירושלים

02-5320903

803

romish@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

איתמר ברנר

הנהלה

מרכז התואר השני

ירושלים

073-3326048

6048

itamarb@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אבי מנצורה

הנהלה

ראש מנהל לומדים

אלון שבות

02-9937359

309

avim@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

צחי לב רן

הנהלה

מנהל מערך אקדמיה – שדה. הכשרה מעשית, פיתוח מקצועי וכניסה להוראה

אלון שבות

02-9937306

306

levran@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

אביחי קלרמן

הנהלה

מנהל אקדמי

אלון שבות

073-3670866

356

avichai@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

שירה רוזנברג

הנהלה

מנהלת מערך הוראה ולמידה

אלון שבות

073-2179919

212

shiraro@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

יהודית חסידה

הנהלה

רכזת תוכניות החרדים

ירושלים

רכזת תכניות החרדים

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

פאני סלומון

הנהלה

מנהלת לשכת ההנהלה

אלון שבות

02-9937310

310

fannys@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077


חנה קיציס

הנהלה

מזכירת מנכ''ל

אלון שבות

073-2179923

268

hr@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077