סגל מנהלי

הנהלה

יהודה ברנדס

הנהלה

ראש המכללה

אלון שבות

02-9937310

301

brandes@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמאי

עזרא קהלני

הנהלה

רקטור המכללה

אלון שבות

02-9937310

302

ezrak@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמאי

חיים גזיאל

הנהלה

משנה לנשיא המכללה וראש בית הספר ללימודים מתקדמים

ירושלים

02-5320903

803

haim.gaziel@gmail.com

טופס פנייה
לכרטיס האקדמאי

יהושע הרלינג

הנהלה

מ''מ מנכ''ל (משותף)

אלון שבות

02-9937331

331

yherling@herzog.ac.il

טופס פנייה

ידעיה לוין

הנהלה

מ''מ מנכ''ל (משותף)

ירושלים

052-4317262

892

yedayal@herzog.ac.il

טופס פנייה

אביחי קלרמן

הנהלה

סגן רקטור המכללה

אלון שבות

02-9937333

356

avichai@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמאי

ברכי אליצור

הנהלה

ראש קמפוס מגדל עוז (נשים)

מגדל עוז

02-9937311

383

brachi@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמאי

יהושע רייס

הנהלה

סגן נשיא המכללה לפיתוח

אלון שבות

02-9937333

334

shukyr@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמאי

פאני סלומון

הנהלה

ראש לשכת ההנהלה

אלון שבות

02-9937310

310

fannys@herzog.ac.il

טופס פנייה