מעקב התקדמות למידה

כדי לקבל את מעקב התקדמות הלמידה בקורס יש להפעיל את השלמת הפעילות במשאב או במטלה.

 

השלמת פעילות

השלמת פעילות מאפשרת למורה לקבוע קריטריונים להשלמת המטלה בהגדרות של פעילות ספציפית.

בסוף הגדרות של מטלה/בוחן נמצא הבלוק של : תנאים להשלמת פעילות.

השלמת פעילות

בסעיף: תנאים להשלמת פעילות יש שלוש אופציות:

  1. לא לציין השלמת פעילות . במקרה כזה לא ניתן לקיים מעקב התקדמות למידה.
  2. סטודנטים יכולים לסמן ידנית "השלמת פעילות" . במקרה כזה, אם הסטודנט לא סימן, המרצה לא יראה שהפעילות הושלמה בדו"ח מעקב פעילות.
  3. לסמן פעילות כ"הושלמה" כאשר מתמלאים התנאים :
  • צפייה נדרשת בפריט או במטלה . כל פעילות שנצפתה ע"י התלמיד תסומן כאילו הושלמה, גם אם לא הוגשה.
  • ציון נדרש ? הפעילות נחשבת כהושלמה כאשר הסטודנט מקבל ציון. יש לזכור – אם התקדמות הסטודנט בקורס מותנית בהשלמת הפעילות, הסטודנט לא יוכל להתקדם בטרם נבדקה המטלה וניתן ציון. לכן אפשרות זו מתאימה יותר לבוחן, בו ניתן ציון ללא התערבות המרצה.
  • הסטודנט צריך להגיש פעילות זו בכדי להשלימה . מתאים יותר למטלות.
  • מועד השלמה – התאריך בו יש להשלים את הפעילות. התאריך לא יוצג לסטודנטים ורק מוצג בדוח השלמת הפעילות. עדיף שלא להשתמש באפשרות זו, כיוון שפעילות שבוצעה לאחר התאריך תסומן כאילו לא בוצעה.

 

למה להשתמש בהשלמת פעילות?

אם תכונה זו מופעלת, היא מאפשרת הן למרצה והן לתלמידים לעקוב אחר ההתקדמות שלהם בקורס. ניתן גם להוסיף סרגל התקדמות אשר מציג באופן ברור מה בוצע ומה עדיין צריך להתבצע.
השלמת הפעילות יכולה להיות קשורה להגבלות גישה לפעילויות ומטלות אחרות בקורס ומאפשרת למרצים לקבוע קריטריונים להתקדמות הסטודנט בקורס.

 

דו"ח השלמת פעילות

ניתן לצפות במידע השלמת פעילות בניהול> דוחות>דוח השלמת פעילות.

ניהול

 

כך נראה דוח השלמת פעילות

דוח פעילות

נתקלתם בבעיה ביישום? רוצים לדעת עוד? צרו קשר עם שושי shoshyr@herzog.ac.il