edutube

וידיאו אינטראקטיבי בלמידה

בניית פעילות על בסיס סרטון יוטיוב באמצעות תוכנה
Edu.tube ? Interactive Video Learning
edutupe1
 מתוך: צבעים פעמיים כי טוב

כבר לא צריך דפי צפייה !!!

מחולל ליצירת פעילויות המבוססות על סרטוני (YouTube) קיימים.

מאפשר לשלב במהלך צפייה בסרטונים המצויים ב- YouTube שאלות רב ברירה, שאלות פתוחות, פעילות והערות.

 

ניתן להשיב על השאלה ולקבל משוב נכון/לא נכון ולהמשיך בצפייה.

 

 

מה עושים?

  1. נרשמים כעורכים.
  2. יוצרים פעילות חדשה
  3. נותנים לה שם ומעתיקים את כתובת הURL של הסרטון ומדביקים בעורך.
  4. מחברים שאלות רב ברירה או שמוסיפים הערה או שאלות קלוז.
  5. מפיצים את הסרטון.

 

 

דוגמאות: 

שימושים בEduTube:

למידה עצמית ולמידה עצמית בשיטת "כתה הפוכה"
הוספת שכבת מידע בספר אינטראקטיבי
הערכה חילופית לנושא שנלמד בכתה