מבחני בקיאות בתנ"ך

תאריכים:

יום א' ט"ו בטבת תש"ף (12.1.20)

יום ג' כ"א באדר תש"ף (17.3.20)

יום א' כ"ג באייר תש"ף (17.5.20)

יום ג' י"ד באב תש"ף (4.8.20)

כל המבחנים מתקיימים בשעה 13:00, במגדל עוז ובאלון שבות – בחדרי המחשבים. יש להתעדכן בלוח המבחנים שבמידע האישי בשבוע שלפני המבחן.

מיקום המבחנים:

מבחני הבקיאות בתנ"ך מתקיימים בקמפוס אלון שבות (גברים) ובקמפוס מגדל עוז (נשים) בחדרי המחשבים.

הנחיות:

 

פרטים נוספים:

תלמידים סדירים: יהודית פרידמן | minhaltalsd@herzog.ac.il
תלמידי ישיבה ומשלימי חובות: רבקה טל | minhaltalym@herzog.ac.il
תלמידי הסבת אקדמאים: אוולין לוי | evelinl@herzog.ac.il