מבחני בקיאות בתנ"ך

תאריכים:

ראו: מבחנים – תואר ראשון

מיקום המבחנים:

מבחני הבקיאות בתנ"ך מתקיימים בקמפוס אלון שבות (גברים) ובקמפוס מגדל עוז (נשים) בחדרי המחשבים.

הנחיות:

 

פרטים נוספים:

תלמידים סדירים: יהודית פרידמן | minhaltalsd@herzog.ac.il
תלמידי ישיבה ומשלימי חובות: רבקה טל | minhaltalym@herzog.ac.il
תלמידי הסבת אקדמאים: אוולין לוי | evelinl@herzog.ac.il