חדשות הסטודנטים

 

סטודנטים שאינם מצליחים להיכנס לקורסים שלהם בmoodle דרך פורטל סטודנט, 
ניתן להיכנס למודל דרך אתר המכללה בתפריט העליון "כניסת משתמש".
או להיכנס ישירות ל-Moodle בקישור זה:
https://learning.herzog.ac.il/my/
בשם משתמש יש להכניס את מספר הזהות ללא 0 מקדים.  הסיסמא רגילה.