חדשות

הודעה לחולי הקורונה

תלמיד או תלמידה מכללה שחלו בקורונה מתבקשים להודיע על כך מיידית:

  • תלמידות מגדל עז: לד"ר ברכי אליצור
  • תלמידי אלון שבות: לאהוד רוסט
  • תלמידי היכל שלמה: לד"ר איתמר ברנר

בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

 

נוהל התמודדות עם נגיף הקורונה

בעקבות החלטת הממשלה, לא יתקיימו  לימודים במכללה וכן לא תתקיים הכשרה מעשית.
אנו ננצל את השבוע הזה להערכות לקראת המשך הסמסטר, להקמת מערך למידה בכלים חלופיים, בעיקר למידה מקוונת. בשבוע המתחיל בכ"ו באדר, 22.3 יתחדשו הלימודים במתכונת מותאמת .
בתכנון המשך הסמסטר נצטרך לתת את הדעת לאתגרים המורכבים שיעמדו בפני כולנו, סטודנטים, מרצים וסגל מנהלי.
המגמה של המכללה היא לאפשר את קיום הסמסטר באופן המיטבי כדי למנוע פגיעה ברצף הלימודים ועיכוב בסיום הלימודים וקבלת התואר.
זאת, תוך התחשבות בקשיים ובאילוצים הכרוכים בלמידה מרחוק, בסביבה שאינה תומכת, ובטרדות אחרות שמן הסתם יעסיקו את כולנו.

לאף אחד אין פתרונות מוכנים ואנחנו לומדים, יחד עם כל עם ישראל והעולם כולו, להתמודד עם המצב תוך כדי ההתפתחויות. בזמנים אלו, כפי שאמר ראש הממשלה בנאומו הערב, עלינו לפעול מתוך אחריות משותפת וערבות הדדית.

המרצים והסגל המנהלי ישתדלו להיות זמינים ולתת מענה לשאלות, בקשות והצעות, כמיטב יכולתנו. כל מי שיכולים לסייע לחבריהם בלמידה, בתפעול התקשוב, ובתמיכה אישית בכל מה שנצטרך, מוזמנים לעשות זאת, ואף ליידע את הגורמים המוסמכים במכללה כפי הנצרך.
המענה הראשוני לשאלות ופניות הסטודנטים יהיה דרך מזכירויות הקמפוסים ומנהל הלומדים בכל קמפוס, במתכונת הרגילה.

במהלך השבוע הבא נפתח גם ערוצים נוספים, ישירים, אל המרצים.

בעזרת ה' נעשה ונצליח
בריאות ורפואה שלמה לכל העולם כולו

יהודה
פרופ' הרב יהודה ברנדס
ראש המכללה
brandes@herzog.ac.il 02-9937310