נהלי מבחנים

סטודנטים יקרים,

אנא קראו בתשומת לב את ההנחיות הבאות. לא נוכל לעזור למי שיתקל בקשיים בגין אי קריאת מידע זה.

 כללי

לוח המבחנים מופיע לכל סטודנט באתר המידע האישי שלו. זהו המידע המהימן והמעודכן ביותר שתוכלו לקבל, וכל שינוי מתעדכן בו מיידית. יש לבדוק בלוח לפני המבחן מהו חדר בחינה. סטודנט רשאי להיבחן אך ורק במבחנים המופיעים בלוח המבחנים שבמידע האישי שלו. סטודנט המבקש להשלים מבחנים משנים קודמות, יפנה למינהל התלמידים ויבקש להירשם במעמד של תלמיד משלים, בכדי שהבחינה תופיע בלוח המבחנים שלו.

סטודנט בעל חוב שכר לימוד לא יוכל להיבחן עד להסדרת חובו. אנא מנעו מעצמכם ומאיתנו אי-נעימות והסדירו את חובכם לפני עונת המבחנים.

לתלמידי הקורסים המקוונים נשלח מכתב נפרד המפרט את סדרי הבחינה בקורסים אלו.

נהלים לזמן הבחינה

 1. המבחן מתחיל בשעה הנקובה. יש להתייצב בכיתת המבחן 15 דקות לפני תחילת המבחן. לא תותר כניסה למאחרים.
 2. לא תתאפשר יציאה מכיתת המבחן בחצי השעה הראשונה.
 3. יציאה מהכיתה במהלך המבחן דורשת אישור מיוחד מהמשגיח (רק תלמיד אחד רשאי לצאת בכל פעם).
 4. משך המבחן שעה וחצי, ללא חומר פתוח (אא"כ כתוב במפורש אחרת). במדעים ומתמטיקה – שעתיים.
 5. יש לכבות פלאפונים, להכניסם לתיק, ולהניח את התיק בקדמת הכיתה.
 6. כל נבחן צריך לחתום ליד פרטיו בדף המרוכז. רק המשגיח מסמן V בעת הגשת המבחן. באחריות הסטודנט לוודא שהמשגיח סימן הגשה.
 7. יש לכתוב את התשובות לשאלות המבחן בעט בלבד ורק במחברת הבחינה. טופסי הבחינה לא יסרקו והמרצה לא יראה אותם. במידה ויופיעו במבחן שאלות אמריקאיות, יש לכתוב במחברת הבחינה את מספר השאלה ומספר התשובה. כל מחברות הבחינה יסרקו ויועלו לצפיית התלמידים.
 8. יוצאים מן הכלל לסעיף הקודם הם המבחנים הנבדקים ע"י מחשב. במבחנים אלו התשובות מסומנות בדף תשובות ולא במחברת.
 9. חובה להחזיר את שאלון המבחן עם מחברת המבחן.
 10. מי שראה את המבחן והחליט לא להגישו, דינו כמי שנכשל במבחן.
 11. אין בשום אופן להכניס תינוקות לכיתת המבחן.
 12. אין לצאת להיניק במהלך המבחן. יש להיערך לכך מבעוד מועד.
 13. דיבור בשעת מבחן – יביא לפסילתו
 14. אין להשתמש במחשבים ניידים במבחן. במקרה של צורך מיוחד (התאמות) ניתן לקבל מחשב של המכללה.
 15. מי ששובצו לו שתי בחינות באותה השעה (קורה בעיקר במבחני הקורסים המקוונים) יבחן בבחינה אחת במועדה ובבחינה השניה בשעת הבחינה הבאה. לכל בחינה יוקצב מלוא הזמן. באם מדובר בשעת הבחינה האחרונה לאותו היום – יש להקדים להגיע בשעתיים לפחות ולפנות למדור מבחנים.

לאחר הבחינה

מרצי המכללה מונחים להזין ציונים למערכת עד שבועיים מיום קבלת המבחנים הסרוקים (כיום-יומיים לאחר הבחינה). אנו עושים כל מאמץ בכדי לאפשר לכם לקבל את הציונים בזמן, על-מנת שתוכלו להיערך כנדרש למועד ב', אם יש צורך בכך. אתם מוזמנים לפנות למדור המבחנים (קישור למטה) אם הציונים מתעכבים וננסה לזרז את התהליך.

ע"פ חוק זכויות הסטודנט, סטודנט זכאי לראות במה שגה במבחן. סטודנט המבקש לממש זכות זו יפנה למרצה הקורס.

ערעור על ציון במבחן או במטלה יוגש מתוך עמוד הציונים שבמידע האישי. במשך שבועיים לאחר הזנת הציון יופיע לחצן הערעור. לאחר מכן תיסגר האפשרות לערער על הציון.

מועד ב

החל משנת תש"ף נדרש רישום למועד ב' לכל מי שמבקש להבחן בו. הרישום למועד ב' יהיה פתוח עד לשבוע לפני המבחן. קנס של 100ש"ח יוטל על מי שנרשם למועד ב' ולא הגיע למבחן.

כדי להרשם למועד ב' יש להכנס לעמוד הציונים במידע האישי לסטודנט, וללחוץ על הצלמית . לביטול הרישום למועד ב (עד שבוע לפני המבחן) יש ללחוץ על הצלמית 

הציון האחרון הוא הקובע (גם אם הוא נמוך מהציון הקודם).

התאמות

תלמידים זכאים להתאמות רק באישור מרכז התמיכה.
רכזי המרכז לתמיכה בסטודנט יעדכנו את ההתאמות המערכת הממוחשבת של המכללה.

מבחנים שלא במועדים הרגילים

המכללה מאפשרת לתלמידים שלא נבחנו במועדים הרגילים להיבחן על הקורס, במידה וקורס זה מתקיים בשנים הבאות, וזאת לאחר תשלום קנס של 100 ש"ח.
להזכירך! עפ"י תקנון המכללה ניתן להיבחן רק עד שנתיים ממועד סיום הקורס.

אנו עושים מאמצים רבים בכדי לספק לכם את התנאים המיטביים לבחינות במסגרת אילוצי המערכת, מתוך שמירה על טוהר הבחינות, ומצפים לשיתוף פעולה מצדכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בטופס פניה למדור מבחנים בכל הצעה או תלונה.