לוחות זמנים אקדמיים

הודעת חשובה לסטודנטים של קמפוסים: אלון שבות, מגדל עוז, והיכל שלמה:

בשל מגיפת הקורונה שנת הלימודים תשפ"ב יתחיל במתכונת מיוחדת:
המפגשים הפרונטליים בסמסטר א' יתקיימו בשבועות הבאים:

    • ד' – ח' במרחשון 14-10 באוקטובר השבוע הראשון בסמסטר
    • ג' – ז' בכסלו 11-7 בנובמבר
    • ט"ו – י"ט בטבת 23-19 בדצמבר
    • י"ד – י"ח בשבט 20-16 בינואר 2022– שבוע אחרון בסמסטר

שאר המפגשים בסמסטר א' יתקיימו במתכונת למידה מרחוק.

תואר ראשון

         ימים ושעות

תואר שני