לוחות זמנים אקדמיים

הודעה חשובה לסטודנטים של קמפוסים אלון שבות, מגדל עוז, והיכל שלמה

שינויים בשל מגפת הקורונה

שנת הלימודים תשפ"ב, סמסטר ב':
השבוע הראשון של סמסטר ב', י"ט-כ"ג אדר א' 24-20 בפברואר – למידה מרחוק.
החל מהשבוע השני, כ"ו אדר א' 27 בפברואר – חוזרים ללו"ז המתוכנן כרשום בלוח הצבעוני (קישור למטה). 

תואר ראשון

שימו לב לשינוי בלו"ז האקדמי של תואר ראשון:
ביום שלישי, ט"ו בסיוון תשפ"ב 14.6.22 לא יתקיימו לימודים כמתוכנן.
באותו יום, יתקיימו מבחנים של קורסים מקוונים במקום למחרת, יום רביעי, ט"ז בסיוון תשפ"ב 15.6.22.

תואר שני