מבחנים

הנחיות למבחנים סמסטר א' תשפ"א

שאלות ותשובות בנושא מבחנים

תואר ראשון

תואר שני

קורסים מקוונים

הסעות למבחנים

  • הסעות מתקיימות כסדרם במהלך מבחני מועד א'.
    לקורסים המקוונים יתקיימו הסעות מירושלים בלבד לפי רישום.
    לא יתקיימו הסעות למבחני מועד ב' ולקורסים המרוכזים.

כללי

טופס פניה למדור מבחנים