נהלי מבחנים

נהלים לזמן הבחינה

 1. המבחן מתחיל בשעה הנקובה. יש להתייצב בכיתת המבחן לפחות 30 דקות לפני תחילת המבחן. לא תותר כניסה למאחרים.
 2. לא תתאפשר יציאה מכיתת המבחן בחצי השעה הראשונה.
 3. יציאה מהכיתה במהלך המבחן דורשת אישור מיוחד מהמשגיח (רק תלמיד אחד רשאי לצאת בכל פעם).
 4. משך המבחן עד שעה וחצי, ללא חומר פתוח (אא"כ כתוב במפורש אחרת). במדעים ומתמטיקה – שעתיים.
 5. יש לכבות פלאפונים, להכניסם לתיק ולהניח את התיק בקדמת הכיתה. סטודנט שיתפס עם טלפון בזמן בחינה מסתכן בפסילת הבחינה.
 6. כל נבחן צריך לחתום ליד פרטיו בדף הנוכחות.
 7. אין לצאת להניק במהלך המבחן. יש להיערך לכך מבעוד מועד.
 8. דיבור בשעת מבחן – יביא לפסילתו
 9. מי ששובצו לו שתי בחינות באותה השעה (קורה בעיקר במבחני הקורסים המקוונים) יפנה למדור מבחנים לפחות שלושה ימים לפני הבחינה בדוא"ל exams@herzog.ac.il

 

לאחר הבחינה

 1. מרצי המכללה מונחים להזין ציונים למערכת עד שבועיים מיום הבחינה. אנו עושים כל מאמץ בכדי לאפשר לכם לקבל את הציונים בזמן, על-מנת שתוכלו להיערך כנדרש למועד ב', אם יש צורך בכך. אתם מוזמנים לפנות למדור המבחנים (קישור למטה) אם הציונים מתעכבים וננסה לזרז את התהליך.
 2. ע"פ חוק זכויות הסטודנט, סטודנט זכאי לראות במה שגה במבחן. סטודנט המבקש לממש זכות זו יפנה למרצה הקורס.
 3. ערעור על ציון במבחן או במטלה יוגש מתוך עמוד הציונים שבמידע האישי. במשך שבועיים לאחר הזנת הציון יופיע לחצן הערעור. לאחר מכן תיסגר האפשרות לערער על הציון. מרצה רשאי גם להפחית ציון בעקבות ערעור.

 

מועד ב'

נדרש רישום למועד ב' לכל מי שמבקש להבחן בו. הרישום למועד ב' יהיה פתוח עד לשבוע לפני המבחן. קנס של 100ש"ח יוטל על מי שנרשם למועד ב' ולא הגיע למבחן.

כדי להרשם למועד ב' יש להכנס לעמוד הציונים במידע האישי לסטודנט, וללחוץ על הצלמית . לביטול הרישום למועד ב (עד שבוע לפני המבחן) יש ללחוץ על הצלמית 

הציון האחרון הוא הקובע (גם אם הוא נמוך מהציון הקודם).

התאמות

תלמידים זכאים להתאמות רק באישור מרכז התמיכה.

רכזי המרכז לתמיכה בסטודנט יעדכנו את ההתאמות במערכת הממוחשבת של המכללה.

מבחנים במועדים מאוחרים

המכללה מאפשרת לתלמידים שלא נבחנו במועדים הרגילים להיבחן על הקורס, במידה וקורס זה מתקיים בשנים הבאות. יש לפנות ליועץ הלימודים בנושא.

להזכירך! עפ"י תקנון המכללה ניתן להיבחן רק עד שנתיים ממועד סיום הקורס.

אנו עושים מאמצים רבים בכדי לספק לכם את התנאים המיטביים לבחינות במסגרת אילוצי המערכת, מתוך שמירה על טוהר הבחינות, ומצפים לשיתוף פעולה מצדכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בטופס פנייה למדור מבחנים בכל הצעה או תלונה.

מאחלים לכם הצלחה רבה בבחינות,

מדור מבחנים