קורסים מקוונים

קורסים מקוונים –  תשפ"ג                                                

לתמיכה בקורסים המקוונים לחצו כאן

 

 

מכתב פתיחה לקורסים המקוונים תשפ"ב
כחלק מהלמידה במכללה עומדים לרשות הסטודנטים מגוון קורסים מקוונים ללמידה מלאה מרחוק. הקורסים מיועדים לסטודנטים סדירים, ללומדים לתעודת הוראה והרחבת הסמכה, למשתלמים וללומדים תורה לשמה.

הלמידה בקורסים אלו מתבצעת באמצעות מערכת ללמידה מרחוק שניתן לגלוש אליה באמצעות דפדפנים סטנדרטיים. במערכת זו כל אחד מהלומדים מזוהה ומתקדם בלמידה על ידי קריאה, האזנה, צפייה בתכנים, ביצוע משימות למידה אינטראקטיביות וקבלת משוב אוטומטי או משוב ממרצה הקורס, בהתאם לסוג המטלה. לוח הזמנים להתקדמות ולתאריכי הגשת מטלות מוצג באתר של כל קורס, והלומדים אחראים לנהל את הלמידה האישית בתוך מסגרת זו, בקצב הנתון לבחירתכם.

 

בחירת קורסים מקוונים

רשימת הקורסים נמצא בראש העמוד.
בתוך "פרטי הקורס" ניתן לראות עבור חלק מהקורסים סרטוני פתיחה המאפשרים להתרשם מהנושאים הנלמדים ומדרישות הקורס.

 

הגבלות

 • מספר המשתתפים בחלק מהקורסים מוגבל.
 • ניתן ללמוד בקורסים המקוונים עד 3 ש"ש בסמסטר אחד.
 • ניתן ללמוד בקורסים המקוונים עד 6 ש"ש מאותו חוג במשך כל התואר.
 • בחוג לתושב"ע ניתן לצבור עד 4 ש"ש בקורסים מקוונים במסגרת חובות החוג, (סטודנטים שצוברים פחות מ-10 ש"ש על לימודי הגמרא וההלכה בישיבה או במדרשה יוכלו ללמוד קורסים מקוונים בהיקף 6 ש"ש).

 

אחריות הלומדים

הקורסים המקוונים נחשבים לקורסי המכללה לכל דבר ועניין, וחלים עליהם כל תקנות המכללה הכתובות בתקנון. בנוסף:

 • יש להיכנס לקורס מיד עם פתיחתו, ולהתוודע אל לוח הזמנים ותאריכי הגשת המטלות. על הסטודנטים להקדיש כשעה וחצי בשבוע ללמידה עבור כל קורס מקוון.
 • על הסטודנטים ללמוד בעיון את תכני הקורס.
 • על הסטודנטים לבצע משימות למידה ולהגיש מטלות באופן סדיר בהתאם ללוח הזמנים המוצג באתר של כל קורס.
  אופן הגשת המטלות מוסבר באתר המכללה, וניתן לפנות לתמיכה טכנית כשנדרשת עזרה נוספת.
  איחור בהגשת המטלות לפי לוח הזמנים המופיע באתר הקורס, כמוהו כחוסר נוכחות, העלול להביא לגריעה מהקורס, בהתאם להנחיות המכללה.
 • להשלמת קורס מקוון נדרש ציון עובר במטלות וכן גם ציון עובר במבחן הסופי.

 

מבחנים

מיקום המבחנים
 • המבחנים לקורסים המקוונים של התואר הראשון מתקיימים בקמפוס המכללה באלון שבות.
 • סטודנטים לתואר ראשון הלומדים בקורס מקוון ששייך לתואר השני, ייבחנו בקמפוס התואר השני.
 • מיקום המבחן מופיע בפורטל "מידע אישי".
 • הסעות למבחנים יוצאות מירושלים בלבד.
מועדי המבחנים
 • תאריכי המבחנים לקורסים המקוונים מופיעים בלוח המבחנים שבפורטל "מידע אישי".
 • המבחנים אינם בהכרח בימי הלימוד (בדרך כלל המבחנים מתקיימים בימי רביעי).

 

יושרה

למידה מקוונת מתבססת על יחסי אמון בין המורה ללומדים. בהגשת מטלות הלומדים מתבקשים להצהיר ולאשר את מקוריות ההגשה, ולהסכים שהעבודה תיבדק לאיתור גניבה ספרותית על ידי קבוצת דירוג מקוריות. ככלל, יש לבצע את המטלות לבד ללא שותפים, אלא אם ניתנה הנחייה אחרת של המרצה.

חיפוש חומרי עזר ושימוש בהם במסגרת הלימוד הם פעולות חיוביות התורמות ללמידה. יש להקפיד על המגבלות הבאות:

 • אין להשתמש בתשובות של סטודנטים אחרים בקורס כחומר עזר, ואין להעביר תשובות מתוך הקורס לסטודנטים אחרים.
 • החומר יעובד ולא יועתק. עיבוד פירושו: קיצור, תמצות, סיכום, הערכה, הדגשה, וכל פעולה המעידה על קריאה והפנמה של החומר.
 • יש לציין את מראה המקום של החומר המובא מן האינטרנט – כך נאה, והדבר עשוי גם להועיל לתלמידים אחרים, כאשר נשפר את הקורס ונציין בפרק מקורות לעיון בנושא.

כאשר מתעורר חשד בדבר שליטת הלומד/ת בחומר שהוגש בקורס, ייערך בירור. במקרים חמורים יישקל ביטול הציון של הקורס, או אף הרחקה מן הלימודים.

 

תמיכה בקורסים המקוונים

 • לתמיכה טכנית לחצו כאן
 • לסיוע בנושאי תוכן הקורס ומהלכו יש לפנות למרצה בהתאם לדרכי ההתקשרות המופיעות בדף הקורס.
 • לשאלות בנושא מבחנים וציונים, יש לפנות למדור מבחנים.

 

קישורים נוספים: