סיוע בשכר לימוד

לשנה"ל תשפ"א

הלוואת מותנית מועדפת סעיף 1
מלגת מפעל הפיס סעיף 2
חונכות פר"ח וסחל"ב סעיף 3
חיילים משוחררים ובוגרות שירות לאומי סעיף 4
תוכנית רג"ב סעיף 5
הלוואה מקרן שכ"ל סעיף 6
תשלום מראש סעיף 7
הנחת קרובי משפחה סעיף 8
ועדת מלגות של המכללה סעיף 9
מלגות חיצוניות סעיף 10

 

1. הלוואות מותנות מועדפות:

תלמידים סדירים במכללה בשנים א'-ג'. העונים על התנאים המפורטים בהמשך, זכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית ממשרד החינוך. פרטים נוספים על ההלוואה ועל הפיכתה למענק לחצו כאן.

משרד החינוך אינו מתחייב לתת הלוואה זו.

הזכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית מועדפת, בסכום של 5,800 ש"ח:

 • סטודנטים בתוכנית מצוינים (רג"ב) הלומדים 24 ש"ש לפחות
 • סטודנטים ל .B.Ed:
  הלומדים בהתמחות: אנגלית, לשון, מדעי הטבע, מתמטיקה, הוראת מדעי המחשב.
  בשנים א'-ג'.
  יש במערכת שלהם לשנת תשפ"א לפחות 24 ש"ש.
 • סטודנטים בתוכנית הכשרת אקדמאים:
  הלומדים בהתמחות: אנגלית, לשון, מדעי הטבע, מתמטיקה, הוראת מדעי המחשב
  ממוצע ציונים בתואר 80 ומעלה (עדיפות לבעלי תואר בתחום אותו לומדים לתעודת ההוראה)
  יש במערכת השעות שלהם לשנת תשפ"א לפחות 15 ש"ש
 • יש לראות בהלוואה זו הלוואה לכל דבר, שחייבים בהחזרתה עם גמר הלימודים או במקרה של הפסקתם. סדרי החזר ההלוואה ייקבעו על ידי בנק מסד – נותן ההלוואה.
 • הלוואות מותנות מועדפות מוצמדות למדד ונושאות ריבית.

תנאי ההחזר מפורטים בכתב ההתחייבות עליו חותמים בבנק עם קבלת ההלוואה.

מילוי התנאים להפיכת ההלוואה המותנית למענק:

סיום לימודים בתוכנית המלאה לפיה קיבל את הלוואה וזכאותו לתואר ו/או תעודת הוראה.

עיסוק בהוראה באחד ממוסדות החינוך בישראל שבפיקוח משרד החינוך, בהיקף ובמשך התקופה שפורטו בשטר ההתחייבות לבנק, לגבי כל סוג הלוואה.

את הבקשה להלוואה מותנית יש למסור לרונית במזכירות המכללה עד כ"ח  בחשוון תשפ"א  15.11.20.

לטופס בקשת הלוואה מותנית לחצו כאן.

 

2. מלגת מפעל הפיס

מלגה ללומדים מתמטיקה חד חוגי או לשון

הזכאים למלגה זו יקבלו הן את המלגה והן הלוואה מותנית. חובה לקחת הלוואה מותנית.

הדרישות לקבלת המלגה

מתמטיקה חד חוגי:

ללומדים .B.Ed:

בגרות 5 יחידות במתמטיקה, בציון 85 לפחות

ציון פסיכומטרי – 110 לפחות ברכיב חשיבה כמותית

להסבת אקדמאים להוראה:

תואר ראשון בתחום קרוב, בממוצע 80 לפחות

לשון

ללומדים .B.Ed:

בגרות בלשון, 2 יחידות או יותר,  בציון 90 לפחות

ציון פסיכומטרי – 100 לפחות ברכיב חשיבה מילוית

 

ההטבות והחובות של הסטודנטים המשתתפים בתוכנית מלגות מפעל הפיס

כל סטודנט שתאושר זכאותו, יקבל מלגה ממפעל הפיס, בסך 5,000 ₪, או 10,000 ₪, בהתאם לתוכנית בה הוא לומד, כמפורט בטבלה הלוואות מותנות ומלגות מפעל הפיס לשנה"ל תשפ"א המופיעה בהמשך מקבל המלגה חייב בתמורתה במעורבות חברתית במהלך השנה בה קיבל את המלגה, כלהלן:

תמורת מלגה של 5,000  ש"ח  – 40 שעות בשנה.

תמורת מלגה של 10,000 ש"ח – 80 שעות בשנה.

ניתן לבצע את המעורבות החברתית בבית הספר. עדיפות לביצוע פעילות זו בבתי ספר ברמת טיפוח 4 ומעלה. אם יש קושי במציאת בתי ספר כאלה באזור, ניתן לפעול עם תלמידים מתקשים, בבית הספר בו הסטודנט מבצע את ההתנסות המעשית, או בבי"ס אחר שאושר ע"י מרכז התוכנית במכללה.

 

סיכום הלוואות מותנות ומלגות מפעל הפיס לשנה"ל תשפ"א

התוכנית הלוואה מותנית מספר פעמים שניתן לקבל הלוואה מותנית סכום מלגת פיס
רג"ב כל החוגים 5,800 3 5,000
מקצועות נדרשים .B.Ed מתמטיקה חד חוגי, הוראת מדעי המחשב, לשון 5,800 3 5,000/10,000
מקצועות נדרשים הסבת אקדמאים להוראה מתמטיקה, הוראת מדעי המחשב 5,800 1 5,000/10,000
הי-טק להוראה 8,000 1 5,000

 

3. פר"ח וסחל"ב:

חונכות במסגרת פר"ח היא עבודה אתגרית חינוכית התורמת לילדים הזקוקים לכך ומאפשרת לסטודנטים לממן חלק משכר הלימוד. פרויקט פר"ח מציע לסטודנטים מלגה בגובה של כחצי משכר הלימוד, כגמול עבור חונכות ילד או קבוצת ילדים, 4 שעות בשבוע המתחלקות לשני מפגשים. המפגש עם הילדים יתקיים בימים ובשעות לפי אפשרויותיהם של הסטודנטים. ניתן להשתתף בפרויקט פר"ח באזור מגורי הסטודנט ברחבי הארץ או בישובים השונים בגוש עציון.

גובה המלגה לשנת הלימודים הוא חצי משכר הלימוד. פרטים נוספים והרשמה באתר פר"ח.

ההרשמה לשנת הפעילות תשפ"א תיפתח בתחילת ספטמבר 2020. ההרשמה על בסיס מקום פנוי. מומלץ להקדים את הרשמתכם.

בנוסף, תלמידים משנה ב' ומעלה לתואר ב.אד. יכולים להשתלב בתוכנית "סחל"ב" – תוכנית המשלבת סטודנטים בעבודה בבתי ספר וגנים תמורת מילגת לימודים. פרטים אודות התוכנית ניתן למצוא באתר.

 

4. מענק לחיילים משוחררים ומסיימות שירות לאומי:

המכללה האקדמית הרצוג היא מוסד מוכר לצורך ניצול כספי המענק הניתן לחיילים משוחררים. לצורך קבלת המענק יש לפנות לסניף בנק לאומי או פועלים עם שובר תשלום הניתן במשרדי המכללה.

החזר שכ"ל לחיילים משוחררים ומסיימות שרות לאומי, בשנה א':

הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה ע"פ חוק חיילים משוחררים תחזיר את שכ"ל של שנה א' לתלמידים שהשתחררו מהצבא או משרות לאומי בחמש השנים האחרונות, והלומדים במכללות באזור עדיפות לאומית. ההחזר יועבר לחשבון הבנק של הפיקדון ובתנאי הפיקדון (בנוסף לפיקדון הרגיל). כדי לקבל את ההחזר, חובה לשלם שכ"ל ולמלא כתב התחייבות באתר חיילים משוחררים. בנות ששרתו לפחות שנת שרות אחת אך פחות משנתיים יקבלו מחצית הסכום ששילמו.

פרטים נוספים באתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים. כל האמור לעיל כפוף לחוק חיילים משוחררים ולמדיניות הקרן.

 

5. תוכנית רג"ב: כפוף לתנאי קבלה של התוכנית. לפרטים לחצו כאן.

 

6. הלוואה מקרן שכ"ל

קרן שכ"ל, אשר פועלת בשיתוף פעולה עם בנק מרכנתיל דיסקונט מעניקה הלוואות לסטודנטים לעזרה במימון שכר לימוד. סכום ההלוואה הוא עד 20,000 ש"ח לשנה בפריסה של עד 60 תשלומים.
ישנם 2 מסלולים אפשריים:

א. הלוואה מסובסדת ע"י המכללה:
הסדרת קבל ההלוואה מקרן שכ"ל עד 30.11.20, בסכום שאינו עולה על גובה שכר לימוד, בהחזר של עד 24 תשלומים:
המכללה תסבסד את ההלוואה ותשלם את ריבית לקרן ההלוואות. הסטודנט ישלם רק את הקרן.
אין הנחה נוספת על תשלום מראש.

ב. הלוואה לא מסובסדת:
ניתן לקחת את ההלוואה גם לאחר 30.11.20, וליותר מ-24 תשלומים. במקרה זה הסטודנט ישלם בעצמו את הריבית על ההלוואה.

בשני המסלולים סכום ההלוואה יועבר ישירות למכללה לתשלום שכר הלימוד.
הסדר התשלומים ייערך מול קרן שכ"ל, אשר יפנה את הסטודנט אל הבנק ולא מול מכללת הרצוג. ההתקשרות בעניין ההלוואה, תנאי ההלוואה וההחזר היא בין הסטודנט לבין הבנק בלא מעורבות של המכללה.

יתרונות להלוואה זו

 • אין צורך להעביר את חשבון העו"ש שלך לבנק שנותן את ההלוואה.
 • פטור מדמי ניהול ועמלות, כולל אם תבחרו בפרעון מוקדם של ההלוואה.
 • אין צורך בערבים או בתלושי שכר.
 • התנהלות נוחה וידידותית וליווי של הסטודנט ע"י קרן שכ"ל בכל שלבי התהליך.

יש להגיש את הבקשה בממשק אינטרנטי לבד, באתר: www.sachal.co.il. לבירורים: 03-9635856. כל המידע יינתן ע"י קרן שכ"ל. אין לפנות בשאלות בנושא זה למכללה.

 

7. תשלום מראש: הנחה בסך 2% תוענק למשלמים את שכר הלימוד עד כ"ח בחשון תשפ"א  15.11.20.

 

8. הנחת קרובי משפחה הלומדים בו זמנית במכללה לתואר או תעודה: קרובים בדרגה ראשונה (הורים, אחים, בני זוג) זכאים להנחה בשיעור 5% לכל תלמיד, מותנה בתשלום שכר לימוד.

 

9. ועדת המלגות של מכללת הרצוג:

לאחר שמיצית את כל האפשרויות למימון שכר הלימוד, ועדיין נותר לך קושי במימון, ניתן לפנות בכתב לוועדת המלגות של המכללה. יש לצרף לטופס הבקשה מסמכים המעידים על מצבך הכלכלי. המכללה אינה מתחייבת לתת מלגה לכל פונה. גובה המלגה ייקבע על ידי הוועדה בהתאם למצב הכלכלי של הפונים. להורדת טופס בקשת הנחה נא לחצו כאן.

 

10. מלגות חיצוניות לחצו כאן