סרטון הדרכה על לוח השנה במוודל

סרטון הדרכה על צפיה בכל משימות הלמידה בלוח השנה של המוודל, וסנכרון הלוח עם לוח השנה של גוגל