חוג לאנגלית תשפ"ג – קמפוס אלון שבות

 

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה גברים

קורסים מקוונים אנגלית

+  הערכה ללמידה באנגלית | 90020400 | דר רוס אברהם | סמסטר א

| 90020400 | דר רוס אברהם | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90020400
מורה דר רוס אברהם
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Students of this course will acquire the skills necessary to measure and evaluate student performance in the EFL classroom. Theoretical and practical approaches to assessment will be examined. The different methods to test and measure achievement in all four domains of the English curriculum will be explored and analyzed. Students will learn about a large variety of assessment tools, how to construct them and how and when to utilize them effectively. They will become familiar with the Bagrut English modular exams and assessment practices. The approach to assessment in this course is based on the belief that assessment is a valuable learning tool that can encourage and develop learning.

קוד קורס 62006200
מורה דר קופליוביץ שולמית
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ספרות אמריקאית | 62007300 | דר גלברט איימי | סמסטר ב

| 62007300 | דר גלברט איימי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 62007300
מורה דר גלברט איימי
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
This course will closely examine the American literary tradition through the lens of its Native-American, Jewish-American, African-American and Asian-American writers. The ambiguous nature of these divided, yet connected hyphenated classifications will be explored in light of American history and the development of American identity. Students will study writers such as Benjamin Franklin, Frederick Douglass, Zitkala-Sa, Philip Roth and Maxine Hong Kingston, focusing particularly on issues of identity construction and reconstruction.

קורסים מרוכזים

 

+  דקדוק פדגוגי- מרוכז ומקוון- מעורב | 62000900 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | שנתי

| 62000900 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 62000900
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
Pedagogical grammar is interested in discovering the relationship between the effective use of grammar and how it is learned in the EFL classroom. The course will cover the basic principles and grammar of the English language in order to enable the students to improve their knowledge of and use of the structures. We will look at ways to teach grammar, both cognitively and affectively and examine ways in which to acquire both accuracy and fluency. In addition to examining different grammar teaching models from traditional mechanical practice exercises to creative and authentic activities, the course will examine those accepted approaches in light of the Lexical Approach which has been gaining more popularity and acceptance in recent years. By the end of the course, students will be able to prepare grammar lessons which will demonstrate an understanding and appreciation of what it mean to put ``language to work´´ in a myriad of ways. Finally, students will acquire tools to evaluate the pedagogical efficacy of a grammar unit in a grammar book in order to prepare them to use grammar books critically and selectively in the future.קורס זה הוא קורס מקוון אך דורש גם שלושה מפגשים פרונטלים 

קורסים ביום א

 

+  מבוא לבלשנות חינוכית- אנגלית- מעורב | 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | שנתי | 09:00 - 10:20

| 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62000800
מורה דר קופליוביץ שולמית
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
The course will provide basic knowledge of the major domains of Theoretical Linguistics, including semantics, morphology, and syntax. Students will gain an understanding of fundamental linguistic concepts and terminology and be introduced to basic methods and practices essential to their continued study of the structure of the language. The students will follow the development of linguistic ideas and revolutionary conceptions associated with outstanding scholars.This course provides explicit links to other courses taught in the English Department during the first year: methodology, proficiency and literature. The course will help non-native English students to strengthen essential language skills. Native speakers of English will understand the difficulties that schoolchildren have to overcome when they learn English.

+  מבוא לפונולוגיה- אנגלית- מעורב | 62006700 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 62006700 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62006700
מורה דר קופליוביץ שולמית
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס משלב היבטים תיאורטיים בתחום פונולוגיה והוראת הגיה נכונה בשיעורי אנגלית. התלמידים לומדים להכיר תכונות מיוחדות של צלילים וצירופי צלילים באנגלית, משווים אותם לצלילים בעברית ובשפות אחרות, מנתחים שיטות שונות לתרגול ושיפור מבטא נכון בשלבים שונים של לימוד שפה חדשה. התלמידים ילמדו לנתח מבנה פונולוגי של צלילים, הברות ומילים. הקורס משלב בין מונחים אקדמיים להומור אשר מבוסס על כללי בלשנות. (הקורס באנגלית!)

קוד קורס 62006100
מורה דר קופליוביץ שולמית
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
This course introduces the student to the field of Applied Linguistics, with an emphasis on current research that is beneficial to language teachers, specifically teachers of English as a Second or Foreign Language. A wide range of topics will be covered$$ Psycholinguistics$$ first and second language acquisition$$ Language use$$ pragmatics$$ identity, emergent literacy.

+  קריאה וכתיבה כתהליך- מעורב | 62000300 | קופיאצקי גנט | שנתי | 12:10 - 13:30

| 62000300 | קופיאצקי גנט | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62000300
מורה קופיאצקי גנט
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This is an introductory level proficiency course that focuses on the basic mechanics and building blocks of writing a paragraph, the preliminary steps of essay writing (brainstorming, researching, formulating a thesis statement and producing an outline) and the structuring and writing of a short essay with a focus on both grammar proficiency and composition style. The course requirementsare according to the CEFR written production level B1B2.

 

+  דקדוק | 62003000 | דר רוס אברהם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 62003000 | דר רוס אברהם | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62003000
מורה דר רוס אברהם
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
The course will review all the basic grammatical structures which are taught in the ESL classroom.

+  הבעה בעל פה למטרות אקדמיות | 62000200 | דר רוס אברהם | שנתי | 16:00 - 17:20

| 62000200 | דר רוס אברהם | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62000200
מורה דר רוס אברהם
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This course is designed to fine tune students oral output, encourage accuracy and fluency of language structures and vocabulary, improve competence at oral communication and enhance aural skills. Starting with basic skills, this course will use a functional approach to oral skills. Simultaneously to acquiring oral skills, students will learn techniques to encourage the use of oral English in their own classrooms. Upon completing this course, students will have gained confidence and efficacy in their ability to perform in English orally for an audience

+  יסודות השפה האנגלית- מעורב | 62001500 | דר רוס אברהם | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 62001500 | דר רוס אברהם | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 62001500
מורה דר רוס אברהם
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה נועד לשפר את יכולת הקריאה והכתיבה של התלמידים ולעודד דיוק ושטף של מבנים לשוניים ואוצר המילים. סטודנטים יקראו מגוון גדול של טקסטים מאתגרים, ויכתבו תגובות רלוונטיות אליהם. הם יתעסקו בחקר האטימולוגיה וילמדו ביטויים אידיומטיים. מיומנויות קריאה אקדמיות תפותחנה וייבדקו מעת לעת.
קוד קורס 90029200
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course introduces the teaching of English as a foreign language theoreticallyand practically on the elementary school level .    The course will present a general overview of the EnglishCurriculum 2020 and the    CEFR ( Common European Framework of Reference).  We will learn to plan a lesson activity, and discuss the teaching of vocabulary. We will discuss extensive reading and will survey different historical and more recent approaches for teaching EFL.  

קורסים ביום ה

 

+  המורה כמנהיג | 62007200 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 62007200 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62007200
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דרכי הוראה של השפה האנגלית ב- מעורב | 90002100 | דר רוס אברהם | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90002100 | דר רוס אברהם | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90002100
מורה דר רוס אברהם
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-ב בונה ומרחיב ומעמיק את נושאי הלמידה מתוך הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-א בארבעת התחומים של תכנית הלימודים. בנוסף, הסטודנטים יפגשו מגוון חומרים וספרים עדכניים ויקבלו כלים לבדוק את תכונותיהם. הקורס יסקור את עקרונות תכנון יעיל המבוססות על עקרון ה backward planning. סטודנטים ילמדו איך לשפר שיעורים קיימים ואיך לייצר יחידות לימוד חדשות באמצעות הוראת טכניקות הוראה יעילות, תכנון שיעור משמעותי והתאמה נכונה של חומרים. הסטודנטים ילמדו לשלב הערכה מעצבת בתהליך התכנון וילמדו כיצד להשתמש בה ככלי בתהליך הלמידה. בנוסף, ילמדו הסטודנטים על החשיבות של התפתחות מקצועית מתמשכת ויתחילו לגבש זהות מקצועית של מורה המשתמש בהתבוננות עצמית כאמצעי שמירה על סטנדרטים גבוהים של הוראה בעולם הדינמי של הוראת האנגלית.
~

+  קריאה וכתיבה למטרות אקדמיות- מעורב | 62000400 | דר מאור שנה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 62000400 | דר מאור שנה | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62000400
מורה דר מאור שנה
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This course will build upon the writing and language skills that students acquired in Introduction to Process Writing. The main objective is to teach students how to write an academic paper that relies upon independently researched material, includes proper use of citations and a formatted ``references´´ list. In addition, students will come to recognize the difference between informed expository prose and research-based argumentation. Although the mechanics of writing will be addressed in the course, including grammar, punctuation, spelling, sentence structure and vocabulary usage, the main focus will be on the academic rhetorical mode and the construction of argument-based essays that use published data to support their thesis.

+  מבוא לדרמה | 62000700 | דר מאור שנה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 62000700 | דר מאור שנה | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62000700
מורה דר מאור שנה
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


~Students of this course will read and analyze plays from different eras. The course will focus not only on textual elements and historical context, but on pedagogical approaches that can be implemented while studying drama in the EFL classroom. In this challenging manner we will address dramatic texts that not only span the breadth of time, but cultures as well. Students will become familiar with the elements of drama such as plot, characterization, setting, dialogue, music, movement, and theme. Students will also acquire the tools to appreciate the differences between reading a play, viewing its theatrical performance (on film) and viewing its cinematic rendition

קוד קורס 62001100
מורה דר גלברט איימי
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course will offer students the opportunity to read a diverse range of short stories. In studying this genre, we will focus on the basic elements of a literary text, such as setting, characterization, point of view, imagery, motif and narrative, as well as the specific qualities of short fiction. Students will also be introduced to the practice of literary theory and we will work to develop a basic knowledge of some of the major theoretical approaches to critical reading. An emphasis will likewise be placed on the reading of literature as a means of language enrichment and some effective strategies for integrating the short literary texts into the classroom.

קוד קורס 62003300
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This course is designed to improve students oral proficiency and encourage accuracy and fluency of language structures and vocabulary while examining a myriadrovocative learning issues in EFL today. The course will place a large emphasis on collocations as a means to enhancing the natural flow of speech. Discussions in class will be triggered by a variety of articles and video clips dealing with provocative and controversial educational issues. Students will be expected to express and share their ideas and concerns about issues pertaining to educators in Israel.
קוד קורס 90035000
מורה לוי מרים
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

This course covers the main principles of teaching English as a foreign language theoretically and practically, according to the Curriculum 2020 for teaching English in Israel, aligned with the CEFR.   Students will learn about the components of the new Curriculum and how to integrate them into lesson plans. Previously learned methods will be reviewed, applied and adapted, focusing on activities that move from the receptive (reading and listening) to the productive(speaking and writing). An emphasis will be put on planning effective and engaging lessons, while making use of  the abundance of materials available on the Ministry website (Portal).

קוד קורס 62004600
מורה דר גלברט איימי
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
During this seminar course, we will discuss, explore, learn and research many current and timely topics in TESOL. Additional topics will include educational methods that can improve your classroom persona and your teaching skills.  You will choose a topic and write a seminar paper during this course. The first semester will involve being introduced to many topics and the writing of a proposal. During the second semester, you will write and review each others materials.