הוראת מחשבת ישראל תשפ"ג

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה תואר שני

קורסים מקוונים

 

+  חינוך ופוסטמודרניזם | 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א

| 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 601700
מורה הרב דר ביטי יהודה
כיתה 12
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם היסודות הפילוסופיים של הפוסטמודרניזם ועם אמירותיו לגבי שדה החינוך. הקורס מבוסס על קריאה מונחת בדברי ליוטר, על למידה עצמית באתרים שונים ברשת ועל תחקיר/ראיון שיתבצע במוסד החינוכי. 
כמו כן, הקורס עוסק בהשתמעויות של הפוסטמודרניזם ועל החינוך הדתי.


+  להבין דברי חכמים | 505400 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א

| 505400 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 505400
מורה דר מרציאנו יוסי
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 הלומדתלמוד או מדרש מוצא את עצמו לא פעם נתקל באגדה תמוהה.

ישמספר סוגים של אגדות תמוהות, יש כאלו שאינן מתיישבות עם הטבע המוכר או ההגיון, כךלדוגמא מתואר עוג מלך הבשן בדברי חזל כמי שגובה קרסולו הוא 30 אמה.

ישאגדות שאינן הולמות את פשוטו של מקרא, למשל וה ברך את אברהם בכל... אחריםאומרים - בת הייתה לאברהם ובּכֹּל שמה.

ישנןמעשיות על שדים, על חכמים שעשו ניסים מופלאים ועוד.

אגדותכאלו מעוררות בלומד שאלות:  האם חכמיםהתכוונו לדברים כפשטם? האמנם אמת היסטורית כאן? מדוע חזל יצרו את האגדה? האםחייבים להאמין בה? האם כאשר אנו מפרשים את האגדה בדרך אליגורית אנו מפרשים אותהנכון או אולי מעוותים את כוונתם של יוצרי האגדה?

שאלותאלו עולות כמובן גם כשאנו כמורים מלמדים תלמוד, או פרשת שבוע ונתקלים באגדה שמובאתברשי או במדרש. ותוהים כיצד עלינו לנהוג עם דברי אגדה?

בקורסננסה לעיין בגישותיהם של מספר ראשונים ואחרונים לשאלות אלו, נכיר עמדות שונות,וננסה לראות מה המשמעות החינוכית של עמדות אלו וכיצד ניתן ליישמן גם בהוראה.

 


קוד קורס 501200
מורה דר גרין נעם
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נעסוק בהגותה של המתנגדות הליטאית ובשלבים שונים של התפתחותה החל מצמיחתה בשלהי המאה ה-18 על ידי הגאון מווילנא ומאבקו בתנועת החסידות. נתמקד באישים חשובים שתרמו והוסיפו נדבכים על הגותה של המתנגדות הליטאית ועל פועלה. בין השאר נעסוק בר חיים מוולוזין, בר ישראל מסלנט, בחזון איש, ברב דסלר ועוד. כמו כן, נעסוק במאפיינים היחודיים של הגות זו - בערך ובמשמעות של לימוד התורה, בערכיה של תנועת המוסר ובמאפיינים של העולם הליטאי בימינו.
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 602500
מורה דר ספראי אורי
כיתה 12
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולם התפילה הנוהג בעם ישראל במשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש.

קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעם שהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

מתוך עולם התפילה העשיר של חזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשר במוקדו קריאת שמע ותפילת העמידה. 

נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

קוד קורס 202200
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
כיתה 12
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בממשק שבין שלשת המוקדים עליהם מבוססת המכללה, המתחים ביניהם ופתרונות: בין תורה ומדע (שאלות מן הסוג של אבולוציה וביקורת המקרא) ובין שתי אלו לשאלות חינוכיות (מה מציגים לתלמידים ובאיזה גיל, לאיזה דילמות נכון לחשוף אותם והאם עדיפה התמימות.. 

+  חינוך ורב תרבותיות | 603201 | דר לוין אריאל | סמסטר ב

| 603201 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 603201
מורה דר לוין אריאל
כיתה 12
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אחד השינויים שנגרמו בעקבות תהליך הגלובליזציה בעולם הוא ההגירה. ההגירה חשפה אותנו לקבוצות בעלות תרבויות שונות ודרכי חשיבה שונות. מציאות זו משפיעה גם על מערכת החינוך למשל, ההגירה יצרה מצב שבו ישנן כיתות רב-תרבותיות עם מגוון דתי, לשוני ומסורות תרבותיות. לפתחם של אנשי החינוך ניצבות שאלות חשובות כגון האם לשלב את התלמידים המהגרים בכיתות מעורבות או ליצור להם מסגרת חינוך נפרדת ? האם לשמר את לשון האם של התלמידים המהגרים ?
שאלות אלו מקבלות משנה תוקף במדינת ישראל שמאז הקמתה קולטת עליה וחיים בתוכה אנשים בעלי דתות ותרבויות שונות.
במסגרת הקורס נתוודע לשתי האסכולות הבולטות של רב-תרבותיות בישראל, נלמד את הרקע ההיסטורי של הפלורליזם החינוכי בישראל, נכיר קבוצות תרבותיות שונות בחינוך בישראל ונלמד על דרכים בחינוך לרב-תרבותיות.
הקורס בנוי מחמש יחידות כאשר בכל יחידה מופיעים חומרי קריאה המלווים בסרטונים ותמונות. מטלות הקורס מגוונות וכוללות דיון בפורום, בחנים, ומטלות כתיבה.
קוד קורס 602601
מורה הרב דר ביטי יהודה
כיתה 12
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם משמעותם העמוקה של מועדי ישראל, העולה מלשון הפסוקים ומפועלם הפרשני וההלכתי של חזל. הקורס מבוסס על מאמרים תורניים, פרי בית המדרש של ישיבת הר-עציון.

+  הפרשנות החסידית למקרא | 590000 | הרב דר אלדר איתמר | שנתי

| 590000 | הרב דר אלדר איתמר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 590000
מורה הרב דר אלדר איתמר
כיתה 12
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בסד

הקורס הבא מבקש לעשות הכלאה בין שניתחומי לימוד משיקים. תחום אחד הינו פרשנות המקרא ותחום שני הינו ההגותהחסידית. שאיפתנו בקורס זה, לנסות לרתום את התחומים אחד לשניולנצל את הזיקה שביניהם בכדי להעמיק גם בהבנת נושאי יסוד בחסידות וגם בהבנת הגישה הפרשניתשל אדמורי החסידות. לכל אלו, נשתדל להוסיף בכל פעם את ההיבט החינוכיהנגזר מתפיסה זו. המגמה לגעת בהיבט החינוכי, איננה חיצונית לעניין אלא היא היא מהותו.אדמורי החסידות בהעניקם אינטרפרטציה לפרשיות המקרא ולגיבוריהן, לא ראו עצמם כמפרשיהמקרא, אלא כמחנכים, מורי דרך. הפרשנות, מבחינה זו, שימשה כלי בידם להוראת דרכי עבודהומוסר לשומעי לקחם.בקורס זה, אני מבקש להיות נאמן לדרכי העברה זו שלאדמורי החסידות ולכן סדר הלימוד יהיה על פי הדרשות של האדמורים לפרשותהשבוע. מסיבה זו, קצב הלימוד של הקורס גם יהיה על פי פרשותהשבוע. וכך הערך המוסף של לימוד קורס זה, שתוכלו להביא לשולחן שבת, כל שבוע דרשהחסידית עמוקה ומשמעותית.

מסלול לימודים הוראת מחשבת ישראל שיח ופרשנות

סך הכל 16 קורסים שאינם משוייכים ליום

קורסים ביום ג

 

+  חסידות כאן ועכשיו | 403600 | דר ברנר איתמר | שנתי | -

| 403600 | דר ברנר איתמר | סמסטר ש | יום ג | שעה -
קוד קורס 403600
מורה דר ברנר איתמר
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס חסידות עכשיו נצא לשלושה סיורים – בירושלים, בתל-אביב ובטבריה – בעקבות עולמה של החסידות בארץ ישראל – מעליית החסידים הראשונים לטבריה, דרך התחדשות החסידות בתל אביב לאחר השואה, ועד לעולמה של החסידות העכשווית בירושלים. הסיורים יתקיימו בזמן חופשות בתי הספר או במהלך ימי הלימוד הרגילים של תכניות היהדות.
סוג שיעור סיורים לימודיים

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר- אמית | 599704 | דר וקס רון | שנתי | 08:30 - 10:00

| 599704 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום ג | שעה 08:30 - 10:00
קוד קורס 599704
מורה דר וקס רון
כיתה 11
יום ג
סמסטר ש
מיקום למידה מרחוק עם מפגשים פרונטליים (למידה מרחוק)
שעת התחלה 08:30
שעת סיום 10:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הסדנא מיועדת להכשיר וללוות את הלומד בכתיבת עבודת גמר.
עיקר הלימוד שנעשה בו רושם הוא הלימוד הבא מכתיבת יד (מהרשא בבא בתרא י עב)
כתיבה הוא מהפסגות החשובות של הלימוד, הן שלנו והן של תלמידנו.
שמחה גדולה וסיפוק רב הם תוצאה של כתיבה משמעותית.
פיתוח יכולת כתיבה איכותית הוא דבר נרכש הדורש תשומת לב ולמידה.
בסוף הקורס יגישו הלומדים את עבודת הגמר בנושא בו יבחרו לכתוב.
 
סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  השיח היהודי ואתגר הפמניזם | 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 600900 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 600900
מורה דר ברנר איתמר
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפמיניזם – כתנועה חברתית וכזרם הגותי – הוא אחד מגורמי ההשפעה החשובים ביותר על המציאות המודרנית, עד כדי כך שקשה כיום לדמיין כיצד היה נראה העולם לפני התמורות הדרמטיות שחוללה המהפכה הפמיניסטית. בקורס השיח היהודי ואתגר הפמיניזם נעסוק בהתמודדות של העולם היהודי עם הפמיניזם לגווניו ולזרמיו. בחלקו הראשון של הקורס תוצג ההיסטוריה של הפמיניזם על שלושת גליו ושלל זרמיו, וכן יוצגו התגובות התאולוגיות השונות בתוך העולם היהודי לפמיניזם – משלילה ואפולוגטיקה ועד אימוץ חלקי או מלא של עקרונות מתוך המחשבה הפמיניסטית. בחלקו השני של הקורס נעסוק בשורה של דילמות ואתגרים אשר מעורר המפגש בין הפמיניזם לבין המסורת היהודית, ובהן: לימוד תורה לנשים, נשים כפוסקות הלכה, נשים בתפילה ובקריאת התורה, כיסוי ראש לנשים, וכן היחס של ההלכה ושל החברה היהודית להומוסקסואלים ולסביות.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 509001
מורה דר כהן אביעזר
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 206 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת השיעור מפגש בלתי-אמצעי עם ספר הדרשות המרכזי של רבי נחמן, וממילא של חסידות ברסלב, ספר ליקוטי מוהרן, ובכך לנסות לגעת ולהכיר את סוד הקסם. ספר מורכב זה, מציב אתגר הן בהיותו מכיל הגות מרתקת ולא מובנת מאליה ועוד לפני זה דורש פענוח של השפה הייחודית בה הספר כתוב. הקורס יציע שרבי נחמן מזמין אותנו לקרוא אותו קריאת עומק, כאשר העומק איננו בהכרח מצוי ברצף עם המשמעות הגלויה והמילולית. נעזר בדיונים עכשוויים אודות התרגום (פול ריקר)$$ מות המחבר (רולאן בארת) וכן פרשנות יתראו חסר (אומברטו אקו), כדי לנסות ולהציף את אותו ממד סמוי ועמוק.
סוג שיעור שיעור

+  פותחים בלימוד | 210800 | הכהן נועה | שנתי | 10:00 - 10:40

| 210800 | הכהן נועה | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:00 - 10:40
קוד קורס 210800
מורה הכהן נועה
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:00
שעת סיום 10:40
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  גלות וגאולה במחשבה היהודית | 203500 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 203500 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 203500
מורה דר מרציאנו יוסי
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 207 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 

ברוךאתה ה גאל ישראל

מהי גאולה?

מושג הגאולה תופס מקום חשוב בחיי המאמין.

תפיסת הגאולה קשורה במישרין לתפיסת המצב הבעייתי שהיא עתידה לפתור: גלות, חורבן, גלות השכינה, ועוד, כלומר לחוסר הקיים במציאות העכשווית.

בקורס נלמד מקורות החל מהתנך וכלה בדברי חזל, ראשונים ואחרונים, העוסקים בשאלה מהי גאולה, ומה משמעותה הדתית בחיי המאמין. בדרך כלל מושג הגאולה כרוך במושגים נוספים כמו אחרית הימים, משיח, תורת הגמול, תיקון עולם,  ננסה להבין את הזיקה בין המושגים הללו.

הלימוד בקורס יהיה במתכונת של בית מדרש שבו יש לימוד מונחה בחברותא ואחר כך לימוד של הקבוצה כולה.

 

 

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 203600
מורה דר כהן אביעזר
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 11 קומה מינוס אחד (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרתהמפגשים תהיה לנסות ולחלץ מהמקורות החסידיים שפה, העשויה לאפשר לנו לבצע אתחולשל העולם הדתי המצוי. באמצעות מקורות אלה יתאפשר לנו לבחון מהו אמנם קיום רוחני,והאם ניתן להפוך את העמידה מול האלוהי לממשות, וזאת בשונה מאידיאולוגיה. לאמור,לייצר תודעה ואפשרות של ההוויה הדתית בו האדם מוצא עצמו עומד מול האלוהי, שומע אתהקריאה הקונקרטית אליו ומצליח להיענות לקריאה זו.

לאופיקיום זה יש ייצוג בולט בתורת איזביצה–לובלין, אבל לא נימנע מלעיין במורים חסידייםבולטים אחרים כגון הבעשט, רבי נחמן ורבי שמחה בונם מפשיסחה. לחיפוש דתי זהמקבילות במרחבים הגותיים בהגות האקזיסטנציאלית ובפרט בפילוסופיה הדיאלוגית שלמרטין בובר. 

סוג שיעור שיעור

+  הנחיית קבוצות– לימוד בית מדרשית | 211300 | בוכהולץ אילן | שנתי | 10:40 - 12:00

| 211300 | בוכהולץ אילן | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:40 - 12:00
קוד קורס 211300
מורה בוכהולץ אילן
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:40
שעת סיום 12:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בסדנא נרכוש ידע הבנותוכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוך להנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנופועלים. בסדנא נשלב ידע מתחום התיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכיםבקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה, והנחיית עמיתים. דגש מיוחד ינתן למיומנויותהנחיית חבורות לימוד.

במהלך הסדנא ניפגשעם  נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטיים לעולם החינוך.

סוג שיעור שיעור

+  מחשבה יהודית בעידן הפוסטמודרני | 503800 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 503800 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 503800
מורה דר ברנר איתמר
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 207 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המחשבה היהודית פעלה נוצרה לאורך כל הדורות מתוך מגע עם רוחות העולם. כיצד בא לידי ביטוי המפגש בין המחשבה היהודית לבין העידן הפוסטמודרני?

הקורס יעסוק בנקודות חיכוך בין המסורת היהודית לבין רוחות העולם בחמישים השנים האחרונות, בסוגיות כגון הערעור על מושגים מטפיזיים כמו אמת וקדושה, אפשרותן של אמונה וודאות דתית בעולם רב-תרבותי, דת ומוסר מול המחשבה הרלטביסטית ועוד. הקורס יערך במתכונת של מפגשים ארוכים, סדנאיים, אשר במוקדם קריאה במקורות של הוגים כגון הרב יונתן זקס, הרב שגר, הרב מנחם פרומן, אליעזר גולדמן, הרב אליעזר ברקוביץ, דוד הרטמן, ישעיהו ליבוביץ ועוד. 

בקורס נשלב בין למידה פעילה ומגוונת לבין הרצאות, דיונים ושיח, מתוך מטרה להביא למפגש בלתי אמצעי עם השאלות הטורדות את עולם הרוח היהודי בעידן הנוכחי.    

סוג שיעור שיעור

+  יחסי מורה- תלמיד בסיפור החסידי | 210900 | דר ברוש רעות | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 210900 | דר ברוש רעות | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 210900
מורה דר ברוש רעות
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מימי הבעשט, מחולל החסידות, העמידה תנועת החסידות במקום מרכזי את המימד הסיפורי, שזכה בה להתחדשות ולמעמד מקודש. הקורס יעסוק בהתהוותה של הסיפורת החסידית, תוך מתן דגש על פעולתו החינוכית של הסיפור החסידי וכוחו הייחודי המתקיים במרחב שבין הרבי לחסידיו, תוך חיבור הדברים לעולם החינוך בין ימינו. 
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 511000
מורה דר אייזנמן אסתר
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 207 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס היא להתוודע ליצירה היהודית המחשבתית באשכנז בימי הביניים הן בתורת הסוד, הן בתורת המוסר. בקורס גם נבחן את ייחודה ושונותה של המחשבה היהודית באשכנז בהשוואה למחשבה היהודית בספרד כצוהר להבנת ההבדלים התרבותיים וההיסטוריים שבין שני מרכזים אלו.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 211200
מורה הרב דר רייס יהושע
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 600100
מורה הרב דר ביטי יהודה
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
באופן מפתיע (או שלא?), פני החינוך היהודי לדורותיו אינן אחידות, גם אם הן נעות סביב ציר מרכזי אחיד - לימוד התורה. תולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולוגיות, שיקולים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
קורס זה מבקש לדון בציר חינוך ומסורת בפרספקטיבה היסטורית, מתקופת חזל עד העת החדשה. בעזרת מקורות ותעודות שונות נגלה שגם אז לא תמיד הכל היה פשוט בחינוך היהודי... קורס ההמשך לקורס זה עוסק בציר חינוך ומודרנה, באותה שיטת לימוד.  
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 211100
מורה זינגר ישי
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 601800
מורה הרב דר ביטי יהודה
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 206 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה ממשיך את הקורס מקורות לתולדות החינוך היהודי-א, במהלכו נפגשנו עם הפנים השונות של החינוך היהודי לדורותיו - סביב הציר חינוך ומסורת. כעת, נבדוק כיצד התמורות שעברו על העולם היהודי בעת החדשה השפיעו על מטרות החינוך היהודי, על דרכיו ועל מוסדותיו. גם בציר חינוך ומודרנה ניווכח שתולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולוגיות, שיקולים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
הלימוד מתבסס על ניתוח תעודות היסטוריות מגוונות: אגרות אישיות ופרקי זכרונות, ספרי-לימוד וקטעי עיתונות.
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 211000
מורה דר מאלי הלל
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסעם של שבי ציון מנהרות בבל אל חורבות ירושליםהמתואר בספרי עזרא-נחמיה, נשקף מבעד לנבואות ראשית הבית השני (חגי זכריה ומלאכי)ומנוגן בכמה ממזמורי התהלים עיצב את המוסדות והתפיסות של החברה היהודית העתיקה.בין שברי ההריסות של ירושלים הגדולה בנו שבי ציון קהילה חדשה שבתוכה התגבשו מוסדותהנהגה ומשפט שהתגבשו בזיקה לזכרונות העיר החרבה. בשיעורים נתכנס לקריאה לימוד ועיון בספרי המקראהמתארים את התקופה ונבקש להכנס בשערי ירושלים הנבנית מחדש כדי לחשוב לעומק עלשאלות יסוד הקשורות בזהות הנבנית מתוך שיבה מנכר למכורה: מי בפנים ומי בחוץ ואלותשובות נתנו השבים לשאלה מיהו יהודי?? מהי קדושה וכיצד מכוננים אותה בעיר חרבה?כיצד נבנית סמכות דתית בקהילה פצועה? מה משמעותה של כתיבת ההיסטוריה לאור היעלמותהשל הנבואה? לאן נעלמה מלכות בית דוד וכיצד קמה הנהגת הזקנים החדשה? מטרות הקורס: אני מקווה שתצאו מהמפגשים המשותפים שלנו עם היכרות מעמיקה יותר לא רק עם תולדות ישראל בתקופה הפרסית (538 – 332 לפנהס) ובעיקר עם ספרי המקרא הרבים שעוסקים בתקופה זו אלא גם עם מבט עומק הקשור ביחס שבין חכמה לנבואה, סופרים וכוהנים, דרישת התורה וחתימת המקרא. 

סוג שיעור שיעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 599700 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 599700 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 599700
מורה דר מרציאנו יוסי
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום 207 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במהלךהסדנא נעסוק בשלבים השונים של הכתיבה האקדמית עד להגעה לתוצר הסופי – כתיבת עבודתהגמר.

מבחינהתוכנית נעסוק בנושא משיח וגאולה בהגות היהודית.

תחתכותרת רחבה זו, יוכל כל משתתף להגדיר לעצמו נושא שבו הוא רוצה להעמיק ולכתוב את עבודתהגמר שלו.

במהלךהקורס מוגשת כשבע מטלות שונות שבהם יתקבל משוב על בחירת הנושא והגדרת שאלת המחקר,איסוף מקורות רלוונטים, בניית ראשי הפרקים, כתיבה אקדמית, ועוד.

במהלךהקורס יציג כל משתתף לחבריו חלקים מעבודתו ויקבל מישוב מהקבוצה ומהמנחה.

מטרתהקורס היא לסיים את עבודת הגמר במהלך שנת הלימודים.

 

סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  מהוראה להפנמה א | 603800 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 603800 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603800
מורה דר הר שפי סיון
כיתה 12
יום ג
סמסטר א
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בתוך התוכנית מהוראה להפנמה, סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה הראשונה התנסותית וחווייתית, ומטרתה הנוספת - הקניית כלים להוראה מסוג זה. נבקש לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, וכאמור ובנוסף -לעמוד מתוך מבט מושכל על אפשרויות שונות של המורה להתנעת כתיבה, התבוננות וביטוי, וצורות שיתוף ומשוב מגוונות.

סוג שיעור סדנה

+  מהוראה להפנמה א | 603801 | זינגר ישי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 603801 | זינגר ישי | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603801
מורה זינגר ישי
כיתה 11
יום ג
סמסטר א
מיקום 401 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.בשיעור זה נתבונן יחד על הקשרים שניתן למצוא בין עולם האומנות והיצירה לבין מעשה ההוראה. וזאת תוך למידה סדנאית וחווייתית והתנסות בערוצי יצירה והבעה מגוונים
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 202801
מורה דר ריבלין יובל
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 309500
מורה פרופ רומי שלמה
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון ונשירה מהיבטים חינוכיים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בחלק הראשון יוצגו המאפיינים הבולטים של נוער זה כמו הישגים נמוכים, בעיות משמעת ושוטטות, מעברים רבים בין מסגרות חינוך ודפוסי התנהגות אנטי חברתיים ועברייניים. בחלק השני של הקורס ידונו אספקטים של הכשרה, מניעה, חינוך וטיפול וכן שיקום של נערים ונערות אלו בתחום החינוך הפורמלי והחינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם ומקומו החשוב של מחנך הכתה בתהליכים אלה
~

סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה ב | 603900 | דר ברוש רעות | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 603900 | דר ברוש רעות | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603900
מורה דר ברוש רעות
כיתה 12
יום ג
סמסטר ב
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשיעור זה נתבונן יחד על הקשרים שניתן למצוא בין עולם האומנות והיצירה לבין מעשה ההוראה. וזאת תוך למידה סדנאית וחווייתית והתנסות בערוצי יצירה והבעה מגוונים

סוג שיעור סדנה

+  מהוראה להפנמה ב | 603901 | כסלו שלומית | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 603901 | כסלו שלומית | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603901
מורה כסלו שלומית
כיתה 11
יום ג
סמסטר ב
מיקום 401 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בתוך התוכנית מהוראה להפנמה, סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה הראשונה התנסותית וחווייתית, ומטרתה הנוספת - הקניית כלים להוראה מסוג זה. נבקש לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, וכאמור ובנוסף -לעמוד מתוך מבט מושכל על אפשרויות שונות של המורה להתנעת כתיבה, התבוננות וביטוי, וצורות שיתוף ומשוב מגוונות.
סוג שיעור סדנה

+  הפיוט - עולם של גשרים | 201000 | דר שמאע אברהם | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 201000 | דר שמאע אברהם | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 201000
מורה דר שמאע אברהם
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולמו של הפיוט תופס מקום בתווך שבין המרחב המחייב ההלכתי לבין מרחב הרשות, אם הדתי אם הפולקלורי$$ כמו כן מבחינת מקומו הוא משמש גם בבית הכנסת וגם במרחב הביתי. מבחינת אופיו החווייתי הוא משמש סוג של שפה מחברת בין עבר והווה, ואף סוג של שיח מגשר בין קהלים ובין פרטים בעלי אופי, התנהגות ואורחות חיים שונים ונבדלים. בשנים האחרונות דומה שחלה התעצמות במעמדו של הפיוט במרחב התרבותי הכללי.
הקורס יעסוק במגוון היבטים של עולם הפיוט: הכרת סוגות פיוטיות שמימי הביניים ועד העת החדשה, רעיונות ותכנים אופייניים, מבנה וצורה ועוד. תשומת לב יתרה תינתן למסורתם החיה של הפיוטים, ללחנים וביצועים מוסיקליים שונים, להקשרי שימוש שונים, הקשרים ראשוניים כמו גם משניים, ועוד, תוך דיון במשמעותם. עיקר ההתמקדות יהיה בעולם הפיוט
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202600
מורה דר יעקבס אחינעם
כיתה 12
יום ג
סמסטר א
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא נרכוש ידע, הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוך להנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחום התיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה, והנחיית עמיתים. דגש מיוחד יינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.
~מהלך הסדנא ניפגש עם נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטיים לעולם החינוך.

סוג שיעור סדנה
קוד קורס 202602
מורה בוכהולץ אילן
כיתה 11
יום ג
סמסטר א
מיקום 401 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא השנתית נרכוש ידע הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוךלהנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחוםהתיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה,והנחיית עמיתים. דגש מיוחד ינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.

במהלך הסדנא ניפגש עם  נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטייםלעולם החינוך.

סוג שיעור סדנה

+  קולנוע בבית המדרש- סוגיות פרשניות | 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 200701
מורה דר ריבלין יובל
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מאז המצאת הקולנוע,הפכו המקורות היהודיים – המקרא ואגדות חזל – למקור השראה לסרטים רבים, את עקבותיהםניתן לאתר, באופן גלוי או סמוי, ברבות מן היצירות שנולדו לאורך המאה העשרים. לעיתיםהם מושא לחיקוי, לעיתים מושא לביקורת ופולמוס, ונוכחותם היא עדות למרכזיותה של היצירההמסורתית בתודעתו של היוצר המודרני. השיעור יתמקד בשפה המיוחדת שבחרו בה יוצרי קולנועותיאטרון להבעת הבנותיהם ותחושותיהם באשר למקורות המקראיים וספרות חזל וביצירותהמייצגות דרכים שונות להתמודדות אמנותית עם הטקסט המקורי.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202700
מורה זינגר ישי
כיתה 12
יום ג
סמסטר ב
מיקום 401 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא נרכוש ידע, הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוך להנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחום התיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה, והנחיית עמיתים. דגש מיוחד יינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.
~מהלך הסדנא ניפגש עם נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטיים לעולם החינוך.

סוג שיעור סדנה
קוד קורס 202701
מורה בוכהולץ אילן
כיתה 11
יום ג
סמסטר ב
מיקום 207 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא השנתית נרכוש ידע הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוךלהנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחוםהתיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה,והנחיית עמיתים. דגש מיוחד ינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.

במהלך הסדנא ניפגש עם  נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטייםלעולם החינוך.

סוג שיעור סדנה
סך הכל 29 קורסים ביום ג

קורסים ביום ו

 
קוד קורס 511100
מורה דר כהן אביעזר
כיתה
יום ו
סמסטר א
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 08:30
שעת סיום 09:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השיעור יתאר את ההתמודדות של חלק מההוגים היהודים עם אתגר האמונה וקיום המצוות במאה ה-20. כל זאת בעולם שבו האמת האובייקטיבית התרופפה ועלתה והופיעה דמותו של האינדיבידואל והחיפוש הקיומי שלו, שלא לומר בהמשך הופעת המצב הפוסט-מודרני וההשלכות שהוא מביא עימו.

הקורס יעסוק ויתן בעיקר קול לדמויות שחיות בקצה בית-המדרש: ההגות הדיאלוגית מבית מדרשם של מרטין בובר ופרנץ רוזנצוויג, וכן נציץ בדברי אברהם יהושע השל, הריד סולובייציק ובתורת-המידורים של ישעיה ליבוביץ. כמו כן נציץ בעולם הפוסט-מודרני ובאתגרים שהוא מציף.
 

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202900
מורה דר זולדן דוד
כיתה
יום ו
סמסטר ב
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 08:30
שעת סיום 09:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בניתוח והבנת תהליכי גיבוש הזהות הדתית בהיבטים פסיכולוגיים התפתחותיים, סוציולוגיים ותורניים.
נתוודע למחקר האקדמי אודות דתיות, חילון ואתגרי הדתיות במאה העשרים ואחת
תשומת לב מיוחדת ניתן לאתגר הדתי של מתבגרים עם הפרעת קשב, במחקר ובשדה החינוכי
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202800
מורה דר לנדאו גלעד
כיתה
יום ו
סמסטר א
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:00
שעת סיום 11:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מהילמידה לפי הפדגוגיה החדשה? איזו למידה תותיר רושם משמעותי עלהלומדים מעבר לידע? בקורס  נכיר את העקרונות של הפדגוגיה החדשה והכליםהפדגוגיים אותם היא מציעה, נתנסה באופן חווייתי בכלים הפדגוגיים החדשים תוך כדילמידת טקסטים בתנך ובמחשבי הכלולים בתכנית הלימודים בחמד. במסגרת הקורס כל  אחד מהמשתתפים יבנה יחידת לימוד קצרה עפיהעקרונות הנלמדים ויקבל משוב מהקבוצה.
סוג שיעור שיעור

+  בין המוח והלב: עיונים במחשבת חבד | 505000 | דר וקס רון | סמסטר ב | 10:00 - 11:20

| 505000 | דר וקס רון | סמסטר ב | יום ו | שעה 10:00 - 11:20
קוד קורס 505000
מורה דר וקס רון
כיתה
יום ו
סמסטר ב
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:00
שעת סיום 11:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


 לחסידות ענפים רבים. אחד מהחשובים והבולטים שבהם הוא הענף החבדי. תורת חבד ידועה בהיקפה ועמקותה. גם אנשים שנמצאים מחוץ לחסידות כמו למשל פסיכולוגים מתפעלים מעומק החשיבה על מבנה האישיות של האדם ודרכי התמודדות של הגישה החבדית עם מצוקות האדם. או מוסיקולוגים המתפעלים באיכות הניגונים שלה. הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות במחשבת חבד אצל מיסד חבד - רבי שניאור זלמן מלאדי, האדמור האמצעי, הצמח צדק, הרשב, רממ שניאורסון. כדי לעמוד על חידושה של חבד, יתקיים הלימוד מתוך עיון בעמדות נוספות בחסידות בנושאים אלו, וזיקתם לקבלה ולהגות היהודית.
מנושאי הקורס בהם נעסוק: אחדות ה, השגחה פרטים וכללית, תורת הייחודים, תוהו ותיקון, תורת הנפש והתמודדות עם היצרים, לימוד תורה, העבודה בהתבוננות, הכוונה ועבודת התפילה, העבודה בביטול, העבודה בהתפעלות, הניגון, אהבת ה, בין עבודת המחשבה לעבודת הלב, עבודת המידות הייחודית של חבד, היחס בין החסידות לקבלה, גלות וגאולה ועוד. נשתדל שהלימוד לא יהיה רק תיאורתי, אלא נבחן היכן אנו נפגשים עם התכנים הללו ומה ניתן לקחת מהם לחיינו כאן ועכשיו.

סוג שיעור שיעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 599703 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | 11:30 - 12:50

| 599703 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום ו | שעה 11:30 - 12:50
קוד קורס 599703
מורה דר מרציאנו יוסי
כיתה
יום ו
סמסטר ש
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 11:30
שעת סיום 12:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
 בקורס נעסוק בכלים הנדרשים לכתיבת עבודת גמר. התוכן המרכזי שדרכו ננתח את דרכי המחקר והכתיבה יהיה בנושא: הגות ציונית דתית. יחד נתייחס לשאלת בחירת הנושא והגדרת שאלת המחקר, איסוף מקורות רלוונטים, בניית ראשי פרקים, כתיבה ביבליוגרפית, מיזוג טקסטים, ועוד. המגמה היא שתהליכי השיתוף של הסטודנטיות בשיעור עצמו בתהליך כתיבת העבודה, יסייע בידי כולן להפנים את  עקרונות הכתיבה ולהתקדם לקראת סוף השנה בכתיבת העבודה האישית עד כמה שנית
סוג שיעור סדנת עבודת גמר
סך הכל 5 קורסים ביום ו