הוראת מחשבת ישראל תשפ"ג

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

קורסים מקוונים

 

+  חינוך ופוסטמודרניזם | 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א

| 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 601700
מורה הרב דר ביטי יהודה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם היסודות הפילוסופיים של הפוסטמודרניזם ועם אמירותיו לגבי שדה החינוך. הקורס מבוסס על קריאה ועיון בדברי ליוטר וגירו ומלווה בדיון בכיתה. לקראת סופו של הקורס נדון גם בהקשרים בין חינוך פוסטמודרני לבין החינוך הדתי, על בסיס כתביו של הרב שגר.

קוד קורס 501200
מורה דר גרין נעם
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נעסוק בהגותה של המתנגדות הליטאית ובשלבים שונים של התפתחותה החל מצמיחתה בשלהי המאה ה-18 על ידי הגאון מווילנא ומאבקו בתנועת החסידות. נתמקד באישים חשובים שתרמו והוסיפו נדבכים על הגותה של המתנגדות הליטאית ועל פועלה. בין השאר נעסוק בר חיים מוולוזין, בר ישראל מסלנט, בחזון איש, ברב דסלר ועוד. כמו כן, נעסוק במאפיינים היחודיים של הגות זו - בערך ובמשמעות של לימוד התורה, בערכיה של תנועת המוסר ובמאפיינים של העולם הליטאי בימינו.
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 602500
מורה דר ספראי אורי
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולם התפילה הנוהג בעם ישראל במשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש.

קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעם שהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

מתוך עולם התפילה העשיר של חזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשר במוקדו קריאת שמע ותפילת העמידה. 

נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

+  פרשנות האגדה והגות | 505400 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א

| 505400 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 505400
מורה דר מרציאנו יוסי
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 202200
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בממשק שבין שלשת המוקדים עליהם מבוססת המכללה, המתחים ביניהם ופתרונות: בין תורה ומדע (שאלות מן הסוג של אבולוציה וביקורת המקרא) ובין שתי אלו לשאלות חינוכיות (מה מציגים לתלמידים ובאיזה גיל, לאיזה דילמות נכון לחשוף אותם והאם עדיפה התמימות.. 

+  חינוך ורב תרבותיות | 603201 | דר לוין אריאל | סמסטר ב

| 603201 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 603201
מורה דר לוין אריאל
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 602601
מורה הרב דר ביטי יהודה
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הפרשנות החסידית למקרא | 590000 | הרב דר אלדר איתמר | שנתי

| 590000 | הרב דר אלדר איתמר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 590000
מורה הרב דר אלדר איתמר
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בסד

הקורס הבא מבקש לעשות הכלאה בין שניתחומי לימוד משיקים. תחום אחד הינו פרשנות המקרא ותחום שני הינו ההגותהחסידית. שאיפתנו בקורס זה, לנסות לרתום את התחומים אחד לשניולנצל את הזיקה שביניהם בכדי להעמיק גם בהבנת נושאי יסוד בחסידות וגם בהבנת הגישה הפרשניתשל אדמורי החסידות. לכל אלו, נשתדל להוסיף בכל פעם את ההיבט החינוכיהנגזר מתפיסה זו. המגמה לגעת בהיבט החינוכי, איננה חיצונית לעניין אלא היא היא מהותו.אדמורי החסידות בהעניקם אינטרפרטציה לפרשיות המקרא ולגיבוריהן, לא ראו עצמם כמפרשיהמקרא, אלא כמחנכים, מורי דרך. הפרשנות, מבחינה זו, שימשה כלי בידם להוראת דרכי עבודהומוסר לשומעי לקחם.בקורס זה, אני מבקש להיות נאמן לדרכי העברה זו שלאדמורי החסידות ולכן סדר הלימוד יהיה על פי הדרשות של האדמורים לפרשותהשבוע. מסיבה זו, קצב הלימוד של הקורס גם יהיה על פי פרשותהשבוע. וכך הערך המוסף של לימוד קורס זה, שתוכלו להביא לשולחן שבת, כל שבוע דרשהחסידית עמוקה ומשמעותית.

מסלול לימודים הוראת מחשבת ישראל שיח ופרשנות

סך הכל 15 קורסים שאינם משוייכים ליום

קורסים ביום ג

 

+  חסידות כאן ועכשיו | 403600 | דר ברנר איתמר | שנתי | -

| 403600 | דר ברנר איתמר | סמסטר ש | יום ג | שעה -
קוד קורס 403600
מורה דר ברנר איתמר
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה
שעת סיום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סיורים לימודיים

+  השיח היהודי ואתגר הפמניזם | 600900 | טרם נקבע . | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 600900 | טרם נקבע . | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 600900
מורה טרם נקבע .
כיתה 12
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפמיניזם – כתנועה חברתית וכזרם הגותי – הוא אחד מגורמי ההשפעה החשובים ביותר על המציאות המודרנית, עד כדי כך שקשה כיום לדמיין כיצד היה נראה העולם לפני התמורות הדרמטיות שחוללה המהפכה הפמיניסטית. בקורס השיח היהודי ואתגר הפמיניזם נעסוק בהתמודדות של העולם היהודי עם הפמיניזם לגווניו ולזרמיו. בחלקו הראשון של הקורס תוצג ההיסטוריה של הפמיניזם על שלושת גליו ושלל זרמיו, וכן יוצגו התגובות התאולוגיות השונות בתוך העולם היהודי לפמיניזם – משלילה ואפולוגטיקה ועד אימוץ חלקי או מלא של עקרונות מתוך המחשבה הפמיניסטית. בחלקו השני של הקורס נעסוק בשורה של דילמות ואתגרים אשר מעורר המפגש בין הפמיניזם לבין המסורת היהודית, ובהן: לימוד תורה לנשים, נשים כפוסקות הלכה, נשים בתפילה ובקריאת התורה, כיסוי ראש לנשים, וכן היחס של ההלכה ושל החברה היהודית להומוסקסואלים ולסביות.

סוג שיעור שיעור

+  ריהל - בין הגות לשירה | 509101 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 509101 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 509101
מורה דר מרציאנו יוסי
כיתה 11
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ר יהודה הלוי היה מוכר בתקופתו כמשורר. רבים הכירוהו והתפעלו משיריו.  בגיל מבוגר יחסית כתב ריהל את  ספר הכוזרי אשר השפעתו על מחשבת ישראל נודעת עד לימינו. 

מטרת הקורס הזה היא להפגיש בכל שיעור מחדש את השניים, את ריהל המשורר וההוגה. ולשאול מה היחס בין הגותו המחשבתית של ריהל לשירתו.

נראה בעה, כיצד בחינה של הגותו משני הצדדים מעשירה את הבנת עמדותיו והגותו בסוגיות שונות.

 

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 509001
מורה דר כהן אביעזר
כיתה 12
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  השיח היהודי ואתגר הפמיניזם | 600903 | דר ברנר איתמר | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 600903 | דר ברנר איתמר | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 600903
מורה דר ברנר איתמר
כיתה 11
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מחשבה יהודית בעידן הפוסטמודרני | 503800 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 503800 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 503800
מורה דר ברנר איתמר
כיתה 12
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם היסודות הפילוסופיים של הפוסטמודרניזם ועם אמירותיו לגבי שדה החינוך. הקורס מבוסס על קריאה ועיון בדברי ליוטר וגירו ומלווה בדיון בכיתה. לקראת סופו של הקורס נדון גם בהקשרים בין חינוך פוסטמודרני לבין החינוך הדתי, על בסיס כתביו של הרב שגר.   

סוג שיעור שיעור

+  גלות וגאולה במחשבה היהודית | 203500 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 203500 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 203500
מורה דר מרציאנו יוסי
כיתה 12
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  מחשבה יהודית בעידן הפוסטמודרני | 503801 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 503801 | דר ברנר איתמר | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 503801
מורה דר ברנר איתמר
כיתה 11
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  גלות וגאולה במחשבה היהודית | 203501 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 203501 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 203501
מורה דר מרציאנו יוסי
כיתה 11
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 203600
מורה דר כהן אביעזר
כיתה 12
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 203601
מורה דר כהן אביעזר
כיתה 11
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 511000
מורה דר אייזנמן אסתר
כיתה 12
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 511001
מורה דר אייזנמן אסתר
כיתה 11
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 600100
מורה הרב דר ביטי יהודה
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
באופן מפתיע (או שלא?), פני החינוך היהודי לדורותיו אינן אחידות, גם אם הן נעות סביב ציר מרכזי אחיד - לימוד התורה. תולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולוגיות, שיקולים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
קורס זה מבקש לדון בציר חינוך ומסורת בפרספקטיבה היסטורית, מתקופת חזל עד העת החדשה. בעזרת מקורות ותעודות שונות נגלה שגם אז לא תמיד הכל היה פשוט בחינוך היהודי... קורס ההמשך לקורס זה עוסק בציר חינוך ומודרנה, באותה שיטת לימוד.  
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 601800
מורה הרב דר ביטי יהודה
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה ממשיך את הקורס מקורות לתולדות החינוך היהודי-א, במהלכו נפגשנו עם הפנים השונות של החינוך היהודי לדורותיו - סביב הציר חינוך ומסורת. כעת, נבדוק כיצד התמורות שעברו על העולם היהודי בעת החדשה השפיעו על מטרות החינוך היהודי, על דרכיו ועל מוסדותיו. גם בציר חינוך ומודרנה ניווכח שתולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולוגיות, שיקולים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
הלימוד מתבסס על ניתוח תעודות היסטוריות מגוונות: אגרות אישיות ופרקי זכרונות, ספרי-לימוד וקטעי עיתונות.
סוג שיעור שיעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר- מחשבת ישראל | 599702 | דר ספראי אורי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 599702 | דר ספראי אורי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 599702
מורה דר ספראי אורי
כיתה 12
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במהלךהסדנא נעסוק בשלבים השונים של הכתיבה האקדמית עד להגעה לתוצר הסופי – כתיבת עבודתהגמר.

מבחינהתוכנית נעסוק בנושא משיח וגאולה בהגות היהודית.

תחתכותרת רחבה זו, יוכל כל משתתף להגדיר לעצמו נושא שבו הוא רוצה להעמיק ולכתוב את עבודתהגמר שלו.

במהלךהקורס מוגשת כשבע מטלות שונות שבהם יתקבל משוב על בחירת הנושא והגדרת שאלת המחקר,איסוף מקורות רלוונטים, בניית ראשי הפרקים, כתיבה אקדמית, ועוד.

במהלךהקורס יציג כל משתתף לחבריו חלקים מעבודתו ויקבל מישוב מהקבוצה ומהמנחה.

מטרתהקורס היא לסיים את עבודת הגמר במהלך שנת הלימודים.

 

סוג שיעור סדנת עבודת גמר

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר- מחשבת ישראל | 599700 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 599700 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 599700
מורה דר מרציאנו יוסי
כיתה 11
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במהלךהסדנא נעסוק בשלבים השונים של הכתיבה האקדמית עד להגעה לתוצר הסופי – כתיבת עבודתהגמר.

מבחינהתוכנית נעסוק בנושא משיח וגאולה בהגות היהודית.

תחתכותרת רחבה זו, יוכל כל משתתף להגדיר לעצמו נושא שבו הוא רוצה להעמיק ולכתוב את עבודתהגמר שלו.

במהלךהקורס מוגשת כשבע מטלות שונות שבהם יתקבל משוב על בחירת הנושא והגדרת שאלת המחקר,איסוף מקורות רלוונטים, בניית ראשי הפרקים, כתיבה אקדמית, ועוד.

במהלךהקורס יציג כל משתתף לחבריו חלקים מעבודתו ויקבל מישוב מהקבוצה ומהמנחה.

מטרתהקורס היא לסיים את עבודת הגמר במהלך שנת הלימודים.

 

סוג שיעור סדנת עבודת גמר
קוד קורס 200600
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
כיתה 12
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נסקור את השינויים החברתיים והתרבותיים שהתרחשו בחברה היהודית בעת החדשה. 
נבחן את האתגרים שהשינויים והמהפכות הציבו לפני מערכת החינוך הדתית, ואת דרכי ההתמודדות, הן במבט היסטורי לאחור, והן במבט אקטואלי ועכשוי. 
נראה מה נדחה, מה אומץ והתקבל, מה היו התהליכים של הדחיה והקבלה וכיצד הם פועלים בזמננו ובאים לידי ביטוי גם במתחים שמלווים את מערכת החינוך. 

סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה א | 603800 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 603800 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603800
מורה דר הר שפי סיון
כיתה 12
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בתוך התוכנית מהוראה להפנמה, סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה הראשונה התנסותית וחווייתית, ומטרתה הנוספת - הקניית כלים להוראה מסוג זה. נבקש לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, וכאמור ובנוסף -לעמוד מתוך מבט מושכל על אפשרויות שונות של המורה להתנעת כתיבה, התבוננות וביטוי, וצורות שיתוף ומשוב מגוונות.

סוג שיעור סדנה

+  מהוראה להפנמה א | 603801 | זינגר ישי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 603801 | זינגר ישי | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603801
מורה זינגר ישי
כיתה 11
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.בשיעור זה נתבונן יחד על הקשרים שניתן למצוא בין עולם האומנות והיצירה לבין מעשה ההוראה. וזאת תוך למידה סדנאית וחווייתית והתנסות בערוצי יצירה והבעה מגוונים
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 309501
מורה פרופ רומי שלמה
כיתה 11
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון ונשירה  מהיבטים חינוכיים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בחלק הראשון יוצגו המאפיינים הבולטים של נוער זה כמו הישגים נמוכים,בעיות משמעת ושוטטות, מעברים רבים בין מסגרות חינוך ודפוסי התנהגות אנטי חברתייםועברייניים. בחלק השני של הקורס  ידונואספקטים של הכשרה, מניעה, חינוך וטיפול וכן שיקום של נערים ונערות אלו בתחוםהחינוך הפורמלי והחינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם ומקומו החשוב של מחנך הכתהבתהליכים אלה.

סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה ב | 603900 | דר ברוש רעות | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 603900 | דר ברוש רעות | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603900
מורה דר ברוש רעות
כיתה 12
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשיעור זה נתבונן יחד על הקשרים שניתן למצוא בין עולם האומנות והיצירה לבין מעשה ההוראה. וזאת תוך למידה סדנאית וחווייתית והתנסות בערוצי יצירה והבעה מגוונים

סוג שיעור סדנה

+  מהוראה להפנמה ב | 603901 | טרם נקבע . | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 603901 | טרם נקבע . | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603901
מורה טרם נקבע .
כיתה 11
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בתוך התוכנית מהוראה להפנמה, סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה הראשונה התנסותית וחווייתית, ומטרתה הנוספת - הקניית כלים להוראה מסוג זה. נבקש לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, וכאמור ובנוסף -לעמוד מתוך מבט מושכל על אפשרויות שונות של המורה להתנעת כתיבה, התבוננות וביטוי, וצורות שיתוף ומשוב מגוונות.
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 309500
מורה פרופ רומי שלמה
כיתה 12
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון ונשירה  מהיבטים חינוכיים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בחלק הראשון יוצגו המאפיינים הבולטים של נוער זה כמו הישגים נמוכים,בעיות משמעת ושוטטות, מעברים רבים בין מסגרות חינוך ודפוסי התנהגות אנטי חברתייםועברייניים. בחלק השני של הקורס  ידונואספקטים של הכשרה, מניעה, חינוך וטיפול וכן שיקום של נערים ונערות אלו בתחוםהחינוך הפורמלי והחינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם ומקומו החשוב של מחנך הכתהבתהליכים אלה.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 200601
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
כיתה 11
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נסקור את השינויים החברתיים והתרבותיים שהתרחשו בחברה היהודית בעת החדשה. 
נבחן את האתגרים שהשינויים והמהפכות הציבו לפני מערכת החינוך הדתית, ואת דרכי ההתמודדות, הן במבט היסטורי לאחור, והן במבט אקטואלי ועכשוי. 
נראה מה נדחה, מה אומץ והתקבל, מה היו התהליכים של הדחיה והקבלה וכיצד הם פועלים בזמננו ובאים לידי ביטוי גם במתחים שמלווים את מערכת החינוך. 

סוג שיעור שיעור

+  הפיוט - עולם של גשרים | 201000 | דר שמאע אברהם | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 201000 | דר שמאע אברהם | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 201000
מורה דר שמאע אברהם
כיתה 12
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולמו של הפיוט תופס מקום בתווך שבין המרחב המחייב ההלכתי לבין מרחב הרשות, אם הדתי אם הפולקלורי$$ כמו כן מבחינת מקומו הוא משמש גם בבית הכנסת וגם במרחב הביתי. מבחינת אופיו החווייתי הוא משמש סוג של שפה מחברת בין עבר והווה, ואף סוג של שיח מגשר בין קהלים ובין פרטים בעלי אופי, התנהגות ואורחות חיים שונים ונבדלים. בשנים האחרונות דומה שחלה התעצמות במעמדו של הפיוט במרחב התרבותי הכללי.
הקורס יעסוק במגוון היבטים של עולם הפיוט: הכרת סוגות פיוטיות שמימי הביניים ועד העת החדשה, רעיונות ותכנים אופייניים, מבנה וצורה ועוד. תשומת לב יתרה תינתן למסורתם החיה של הפיוטים, ללחנים וביצועים מוסיקליים שונים, להקשרי שימוש שונים, הקשרים ראשוניים כמו גם משניים, ועוד, תוך דיון במשמעותם. עיקר ההתמקדות יהיה בעולם הפיוט
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202600
מורה דר יעקבס אחינעם
כיתה 12
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא נרכוש ידע, הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוך להנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחום התיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה, והנחיית עמיתים. דגש מיוחד יינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.
~מהלך הסדנא ניפגש עם נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטיים לעולם החינוך.

סוג שיעור סדנה

+  קולנוע בבית המדרש- סוגיות פרשניות | 200703 | דר ריבלין יובל | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 200703 | דר ריבלין יובל | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 200703
מורה דר ריבלין יובל
כיתה 11
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202602
מורה בוכהולץ אילן
כיתה 11
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  קולנוע בבית המדרש- סוגיות פרשניות | 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 200701
מורה דר ריבלין יובל
כיתה 12
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מאז המצאת הקולנוע,הפכו המקורות היהודיים – המקרא ואגדות חזל – למקור השראה לסרטים רבים, את עקבותיהםניתן לאתר, באופן גלוי או סמוי, ברבות מן היצירות שנולדו לאורך המאה העשרים. לעיתיםהם מושא לחיקוי, לעיתים מושא לביקורת ופולמוס, ונוכחותם היא עדות למרכזיותה של היצירההמסורתית בתודעתו של היוצר המודרני. השיעור יתמקד בשפה המיוחדת שבחרו בה יוצרי קולנועותיאטרון להבעת הבנותיהם ותחושותיהם באשר למקורות המקראיים וספרות חזל וביצירותהמייצגות דרכים שונות להתמודדות אמנותית עם הטקסט המקורי.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202700
מורה זינגר ישי
כיתה 12
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא נרכוש ידע, הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוך להנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחום התיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה, והנחיית עמיתים. דגש מיוחד יינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.
~מהלך הסדנא ניפגש עם נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטיים לעולם החינוך.

סוג שיעור סדנה

+  הפיוט - עולם של גשרים | 201001 | דר שמאע אברהם | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 201001 | דר שמאע אברהם | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 201001
מורה דר שמאע אברהם
כיתה 11
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202701
מורה בוכהולץ אילן
כיתה 11
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור סדנה

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר - מחשבת ישראל | 599704 | דר וקס רון | שנתי | 17:40 - 19:00

| 599704 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 599704
מורה דר וקס רון
כיתה 11
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סדנת עבודת גמר
סך הכל 34 קורסים ביום ג

קורסים ביום ו

 
קוד קורס 511100
מורה דר כהן אביעזר
כיתה
יום ו
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 08:30
שעת סיום 09:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202800
מורה דר לנדאו גלעד
כיתה
יום ו
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:00
שעת סיום 11:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  בין המוח והלב: עיונים במחשבת חבד | 505000 | דר וקס רון | סמסטר ב | 10:00 - 11:20

| 505000 | דר וקס רון | סמסטר ב | יום ו | שעה 10:00 - 11:20
קוד קורס 505000
מורה דר וקס רון
כיתה
יום ו
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:00
שעת סיום 11:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר - מחשבת ישראל | 599703 | דר ריקלין נתן חנה | שנתי | 11:30 - 12:50

| 599703 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ש | יום ו | שעה 11:30 - 12:50
קוד קורס 599703
מורה דר ריקלין נתן חנה
כיתה
יום ו
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 11:30
שעת סיום 12:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור סדנת עבודת גמר
סך הכל 4 קורסים ביום ו