הוראת תורה שבעל פה תשפ"ג

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה תואר שני

קורסים מקוונים

 

+  חינוך ופוסטמודרניזם | 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א

| 601700 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 601700
מורה הרב דר ביטי יהודה
כיתה 12
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 קורס זה מבקש להפגיש את הלומדים עם היסודות הפילוסופיים של הפוסטמודרניזם ועם אמירותיו לגבי שדה החינוך. הקורס מבוסס על קריאה מונחת בדברי ליוטר, על למידה עצמית באתרים שונים ברשת ועל תחקיר/ראיון שיתבצע במוסד החינוכי. 
כמו כן, הקורס עוסק בהשתמעויות של הפוסטמודרניזם ועל החינוך הדתי.


+  להבין דברי חכמים | 505400 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א

| 505400 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 505400
מורה דר מרציאנו יוסי
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 הלומדתלמוד או מדרש מוצא את עצמו לא פעם נתקל באגדה תמוהה.

ישמספר סוגים של אגדות תמוהות, יש כאלו שאינן מתיישבות עם הטבע המוכר או ההגיון, כךלדוגמא מתואר עוג מלך הבשן בדברי חזל כמי שגובה קרסולו הוא 30 אמה.

ישאגדות שאינן הולמות את פשוטו של מקרא, למשל וה ברך את אברהם בכל... אחריםאומרים - בת הייתה לאברהם ובּכֹּל שמה.

ישנןמעשיות על שדים, על חכמים שעשו ניסים מופלאים ועוד.

אגדותכאלו מעוררות בלומד שאלות:  האם חכמיםהתכוונו לדברים כפשטם? האמנם אמת היסטורית כאן? מדוע חזל יצרו את האגדה? האםחייבים להאמין בה? האם כאשר אנו מפרשים את האגדה בדרך אליגורית אנו מפרשים אותהנכון או אולי מעוותים את כוונתם של יוצרי האגדה?

שאלותאלו עולות כמובן גם כשאנו כמורים מלמדים תלמוד, או פרשת שבוע ונתקלים באגדה שמובאתברשי או במדרש. ותוהים כיצד עלינו לנהוג עם דברי אגדה?

בקורסננסה לעיין בגישותיהם של מספר ראשונים ואחרונים לשאלות אלו, נכיר עמדות שונות,וננסה לראות מה המשמעות החינוכית של עמדות אלו וכיצד ניתן ליישמן גם בהוראה.

 


+  מבית המקדש לבית המדרש | 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א

| 400700 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 400700
מורה דר בירנבוים חנן
כיתה 12
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בחברה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ויתמקד בתיאור האירועים ההיסטוריים העיקריים שהתרחשו בתקופה זו ובניתוח  משמעותם החברתית והדתית, תוך עיון במקורות ראשוניים וסקירה של ממצאים ארכיאולוגיים
קוד קורס 602500
מורה דר ספראי אורי
כיתה 12
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולם התפילה הנוהג בעם ישראל במשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש.

קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעם שהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

מתוך עולם התפילה העשיר של חזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשר במוקדו קריאת שמע ותפילת העמידה. 

נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

קוד קורס 28017100
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס זה עוסק בלימוד מונחה של סוגיות התלמוד במסכת עבודה זרה. מטרת הקורס הנה לימוד והיכרות עם דרך הלימוד הרב-תחומית והרב-גונית. הגמרא היא חיבור רב-תחומי, והיא נוגעת בכל תחומי החיים ורבדי הנפש. יש בה הלכה ואגדה, עבודת ה וקיום מצוותיו, פילוסופיה ומוסר, היסטוריה, חברה ותרבות, ועוד. בדרך הלימוד הזו נפגוש ברב-תחומיות זו. נבקש להצביע על זיקות בין רעיונות הגותיים, משפטיים וחברתיים המונחים ביסוד המחשבה ההלכתית לבין מימושם בהלכה המשנאית, במומ התלמודי ובספרות הפרשנות והפסיקה התלויה במקורות התלמודיים.
קוד קורס 202200
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
כיתה 12
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בממשק שבין שלשת המוקדים עליהם מבוססת המכללה, המתחים ביניהם ופתרונות: בין תורה ומדע (שאלות מן הסוג של אבולוציה וביקורת המקרא) ובין שתי אלו לשאלות חינוכיות (מה מציגים לתלמידים ובאיזה גיל, לאיזה דילמות נכון לחשוף אותם והאם עדיפה התמימות.. 

+  חינוך ורב תרבותיות | 603201 | דר לוין אריאל | סמסטר ב

| 603201 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 603201
מורה דר לוין אריאל
כיתה 12
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אחד השינויים שנגרמו בעקבות תהליך הגלובליזציה בעולם הוא ההגירה. ההגירה חשפה אותנו לקבוצות בעלות תרבויות שונות ודרכי חשיבה שונות. מציאות זו משפיעה גם על מערכת החינוך למשל, ההגירה יצרה מצב שבו ישנן כיתות רב-תרבותיות עם מגוון דתי, לשוני ומסורות תרבותיות. לפתחם של אנשי החינוך ניצבות שאלות חשובות כגון האם לשלב את התלמידים המהגרים בכיתות מעורבות או ליצור להם מסגרת חינוך נפרדת ? האם לשמר את לשון האם של התלמידים המהגרים ?
שאלות אלו מקבלות משנה תוקף במדינת ישראל שמאז הקמתה קולטת עליה וחיים בתוכה אנשים בעלי דתות ותרבויות שונות.
במסגרת הקורס נתוודע לשתי האסכולות הבולטות של רב-תרבותיות בישראל, נלמד את הרקע ההיסטורי של הפלורליזם החינוכי בישראל, נכיר קבוצות תרבותיות שונות בחינוך בישראל ונלמד על דרכים בחינוך לרב-תרבותיות.
הקורס בנוי מחמש יחידות כאשר בכל יחידה מופיעים חומרי קריאה המלווים בסרטונים ותמונות. מטלות הקורס מגוונות וכוללות דיון בפורום, בחנים, ומטלות כתיבה.
קוד קורס 28017200
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס זה עוסק בלימוד מונחה של סוגיות התלמוד במסכת עבודה זרה. מטרת הקורס הנה לימוד והיכרות עם דרך הלימוד הרב-תחומית והרב-גונית. הגמרא היא חיבור רב-תחומי, והיא נוגעת בכל תחומי החיים ורבדי הנפש. יש בה הלכה ואגדה, עבודת ה וקיום מצוותיו, פילוסופיה ומוסר, היסטוריה, חברה ותרבות, ועוד. בדרך הלימוד הזו נפגוש ברב-תחומיות זו. נבקש להצביע על זיקות בין רעיונות הגותיים, משפטיים וחברתיים המונחים ביסוד המחשבה ההלכתית לבין מימושם בהלכה המשנאית, במומ התלמודי ובספרות הפרשנות והפסיקה התלויה במקורות התלמודיים.

מסלול לימודים הוראת תורה שבעל פה בגישה רב תחומית

סך הכל 14 קורסים שאינם משוייכים ליום

קורסים ביום ג

 

+  עיון בתלמוד - מבוא וכלים | 405800 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 405800 | הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 405800
מורה הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל
כיתה 12
יום ג
סמסטר ש
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה מתחמי תרבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 495800
מורה הרבנית דר טיקוצינסקי מיכל
כיתה 12
יום ג
סמסטר ש
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה מתחמי תרבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 405900
מורה פרופ פוקס עוזי
כיתה 12
יום ג
סמסטר א
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה מתחמי תרבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ספרות השאלות ותשובות מתאפיינת בכך שהיא מיישמת את ההלכה התלמודית במציאות המשתנה. השיעורים יעסקו בשאלות ותשובות שנכתבו מתקופת הגאונים ועד העת החדשה. נעסוק בשאלות ותשובות העוסקות במסכת פסחים, הנלמדת בבית המדרש. 
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 405400
מורה הרב דר סמט נעם
כיתה 12
יום ג
סמסטר ב
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה מתחמי תרבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס לימוד תורה הוא אחד המרכיבים התשתיתיים ביותר בחובתו ובעיצוב זהותו של האדם מישראל.
דווקא משום כך, שאלת משמעותו של לימוד תורה ומקומו בתוך העולם הדתי זוכה למענים מגוונים, המביאים לידי ביטוי עמדות שונות בעולם הרוח היהודי והדתי. 
הקורס יעסוק בתפיסת לימוד תורה בהגותם של הוגים מרכזיים מן העת החדשה - מהבעל שם טוב ור חיים מוולוזין ועד הוגי זמננו. 

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 600100
מורה הרב דר ביטי יהודה
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
באופן מפתיע (או שלא?), פני החינוך היהודי לדורותיו אינן אחידות, גם אם הן נעות סביב ציר מרכזי אחיד - לימוד התורה. תולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולוגיות, שיקולים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
קורס זה מבקש לדון בציר חינוך ומסורת בפרספקטיבה היסטורית, מתקופת חזל עד העת החדשה. בעזרת מקורות ותעודות שונות נגלה שגם אז לא תמיד הכל היה פשוט בחינוך היהודי... קורס ההמשך לקורס זה עוסק בציר חינוך ומודרנה, באותה שיטת לימוד.  
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 601800
מורה הרב דר ביטי יהודה
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 206 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה ממשיך את הקורס מקורות לתולדות החינוך היהודי-א, במהלכו נפגשנו עם הפנים השונות של החינוך היהודי לדורותיו - סביב הציר חינוך ומסורת. כעת, נבדוק כיצד התמורות שעברו על העולם היהודי בעת החדשה השפיעו על מטרות החינוך היהודי, על דרכיו ועל מוסדותיו. גם בציר חינוך ומודרנה ניווכח שתולדות החינוך היהודי הן ביטוי לאינטראקציות בין עמדות אידיאולוגיות, שיקולים מערכתיים והקשר היסטורי משתנה.
הלימוד מתבסס על ניתוח תעודות היסטוריות מגוונות: אגרות אישיות ופרקי זכרונות, ספרי-לימוד וקטעי עיתונות.
סוג שיעור שיעור

+  דרכה של תורה | 401800 | הרב דר סמט נעם | שנתי | 15:45 - 17:05

| 401800 | הרב דר סמט נעם | סמסטר ש | יום ג | שעה 15:45 - 17:05
קוד קורס 401800
מורה הרב דר סמט נעם
כיתה 11
יום ג
סמסטר ש
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה מתחמי תרבות)
שעת התחלה 15:45
שעת סיום 17:05
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
עקרונות רוחניים, תיאולוגיים והרמנויטיים ניצבים ברקע הלמדנות. הקורס יעסוק ברקע המחשבתי לעולם הלמדנות הישיבתי, תוך עיון בהגותן של דמויות בולטות בשיח הרוחני והלמדני - מהבעל שם-טוב ור חיים מוולוזין ועד הוגי זמננו. 
סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה א | 603800 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 603800 | דר הר שפי סיון | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603800
מורה דר הר שפי סיון
כיתה 12
יום ג
סמסטר א
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בתוך התוכנית מהוראה להפנמה, סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה הראשונה התנסותית וחווייתית, ומטרתה הנוספת - הקניית כלים להוראה מסוג זה. נבקש לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, וכאמור ובנוסף -לעמוד מתוך מבט מושכל על אפשרויות שונות של המורה להתנעת כתיבה, התבוננות וביטוי, וצורות שיתוף ומשוב מגוונות.

סוג שיעור סדנה

+  מהוראה להפנמה א | 603801 | זינגר ישי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 603801 | זינגר ישי | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603801
מורה זינגר ישי
כיתה 11
יום ג
סמסטר א
מיקום 401 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.בשיעור זה נתבונן יחד על הקשרים שניתן למצוא בין עולם האומנות והיצירה לבין מעשה ההוראה. וזאת תוך למידה סדנאית וחווייתית והתנסות בערוצי יצירה והבעה מגוונים
סוג שיעור סדנה
קוד קורס 309500
מורה פרופ רומי שלמה
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באפיונים של נוער במצבי סיכון ונשירה מהיבטים חינוכיים , פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בחלק הראשון יוצגו המאפיינים הבולטים של נוער זה כמו הישגים נמוכים, בעיות משמעת ושוטטות, מעברים רבים בין מסגרות חינוך ודפוסי התנהגות אנטי חברתיים ועברייניים. בחלק השני של הקורס ידונו אספקטים של הכשרה, מניעה, חינוך וטיפול וכן שיקום של נערים ונערות אלו בתחום החינוך הפורמלי והחינוך הבלתי פורמלי בארץ ובעולם ומקומו החשוב של מחנך הכתה בתהליכים אלה
~

סוג שיעור שיעור

+  מהוראה להפנמה ב | 603900 | דר ברוש רעות | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 603900 | דר ברוש רעות | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603900
מורה דר ברוש רעות
כיתה 12
יום ג
סמסטר ב
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשיעור זה נתבונן יחד על הקשרים שניתן למצוא בין עולם האומנות והיצירה לבין מעשה ההוראה. וזאת תוך למידה סדנאית וחווייתית והתנסות בערוצי יצירה והבעה מגוונים

סוג שיעור סדנה

+  מהוראה להפנמה ב | 603901 | כסלו שלומית | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 603901 | כסלו שלומית | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 603901
מורה כסלו שלומית
כיתה 11
יום ג
סמסטר ב
מיקום 401 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בתוך התוכנית מהוראה להפנמה, סדנת הכתיבה הינה מרחב ליצירה ולהתגלות הלב שבכתיבה. מטרתה הראשונה התנסותית וחווייתית, ומטרתה הנוספת - הקניית כלים להוראה מסוג זה. נבקש לפתח את הרגישות כלפי הטקסט הכתוב, ליצור היכרות מעמיקה עם עולמה של הכתיבה, להתנסות בצורות כתיבה שונות, להקנות כלים וגמישות בעבודה על טקסט, וכאמור ובנוסף -לעמוד מתוך מבט מושכל על אפשרויות שונות של המורה להתנעת כתיבה, התבוננות וביטוי, וצורות שיתוף ומשוב מגוונות.
סוג שיעור סדנה

+  הסדר ככלי הוראה א | 402200 | דר לנדאו גלעד | סמסטר א | 17:20 - 18:40

| 402200 | דר לנדאו גלעד | סמסטר א | יום ג | שעה 17:20 - 18:40
קוד קורס 402200
מורה דר לנדאו גלעד
כיתה 11
יום ג
סמסטר א
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה מתחמי תרבות)
שעת התחלה 17:20
שעת סיום 18:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד בחברותא - הינו הדרך המסורתית ללימוד הגמרא. גם בפדגוגיה החדשה רואים בדרך לימוד זו כדרך האפקטיבית והפוריה עבור התלמיד. אין הוא רק לומד את החומר, הוא לומד כיצד ללמוד, לוקח אחריות על לימודו, מבין ויוצר, מתוך שיתוף פעולה דיאלוגי ואינטראקטיבי עם החברותא שלו. בקורס זה נלמד את המאפיינים הייחודיים לדרך לימוד זו, תוך כדי שימוש בכלים מהפדגוגיה החדשה, נחווה זאת על עצמנו בלימוד בחברותות לקראת השיעור המרכזי בבית המדרש, נלמד כיצד להוביל סדר לימוד כזה באופן המיטבי ונתרגל זאת בחבורה.

סוג שיעור שיעור

+  הסדר ככלי הוראה ב | 402300 | דר לנדאו גלעד | סמסטר ב | 17:20 - 18:40

| 402300 | דר לנדאו גלעד | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:20 - 18:40
קוד קורס 402300
מורה דר לנדאו גלעד
כיתה 11
יום ג
סמסטר ב
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה מתחמי תרבות)
שעת התחלה 17:20
שעת סיום 18:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס לימוד בחברותא - הינו הדרך המסורתית ללימוד הגמרא. גם בפדגוגיה החדשה רואים בדרך לימוד זו כדרך האפקטיבית והפוריה עבור התלמיד. אין הוא רק לומד את החומר, הוא לומד כיצד ללמוד, לוקח אחריות על לימודו, מבין ויוצר, מתוך שיתוף פעולה דיאלוגי ואינטראקטיבי עם החברותא שלו. בקורס זה נלמד את המאפיינים הייחודיים לדרך לימוד זו, תוך כדי שימוש בכלים מהפדגוגיה החדשה, נחווה זאת על עצמנו בלימוד בחברותות לקראת השיעור המרכזי בבית המדרש, נלמד כיצד להוביל סדר לימוד כזה באופן המיטבי ונתרגל זאת בחבורה.
סוג שיעור שיעור

+  הפיוט - עולם של גשרים | 201000 | דר שמאע אברהם | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 201000 | דר שמאע אברהם | סמסטר א | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 201000
מורה דר שמאע אברהם
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 202 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולמו של הפיוט תופס מקום בתווך שבין המרחב המחייב ההלכתי לבין מרחב הרשות, אם הדתי אם הפולקלורי$$ כמו כן מבחינת מקומו הוא משמש גם בבית הכנסת וגם במרחב הביתי. מבחינת אופיו החווייתי הוא משמש סוג של שפה מחברת בין עבר והווה, ואף סוג של שיח מגשר בין קהלים ובין פרטים בעלי אופי, התנהגות ואורחות חיים שונים ונבדלים. בשנים האחרונות דומה שחלה התעצמות במעמדו של הפיוט במרחב התרבותי הכללי.
הקורס יעסוק במגוון היבטים של עולם הפיוט: הכרת סוגות פיוטיות שמימי הביניים ועד העת החדשה, רעיונות ותכנים אופייניים, מבנה וצורה ועוד. תשומת לב יתרה תינתן למסורתם החיה של הפיוטים, ללחנים וביצועים מוסיקליים שונים, להקשרי שימוש שונים, הקשרים ראשוניים כמו גם משניים, ועוד, תוך דיון במשמעותם. עיקר ההתמקדות יהיה בעולם הפיוט
סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202600
מורה דר יעקבס אחינעם
כיתה 12
יום ג
סמסטר א
מיקום 402 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא נרכוש ידע, הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוך להנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחום התיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה, והנחיית עמיתים. דגש מיוחד יינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.
~מהלך הסדנא ניפגש עם נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטיים לעולם החינוך.

סוג שיעור סדנה
קוד קורס 202602
מורה בוכהולץ אילן
כיתה 11
יום ג
סמסטר א
מיקום 401 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא השנתית נרכוש ידע הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוךלהנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחוםהתיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה,והנחיית עמיתים. דגש מיוחד ינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.

במהלך הסדנא ניפגש עם  נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטייםלעולם החינוך.

סוג שיעור סדנה

+  קולנוע בבית המדרש- סוגיות פרשניות | 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 200701 | דר ריבלין יובל | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 200701
מורה דר ריבלין יובל
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 205 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מאז המצאת הקולנוע,הפכו המקורות היהודיים – המקרא ואגדות חזל – למקור השראה לסרטים רבים, את עקבותיהםניתן לאתר, באופן גלוי או סמוי, ברבות מן היצירות שנולדו לאורך המאה העשרים. לעיתיםהם מושא לחיקוי, לעיתים מושא לביקורת ופולמוס, ונוכחותם היא עדות למרכזיותה של היצירההמסורתית בתודעתו של היוצר המודרני. השיעור יתמקד בשפה המיוחדת שבחרו בה יוצרי קולנועותיאטרון להבעת הבנותיהם ותחושותיהם באשר למקורות המקראיים וספרות חזל וביצירותהמייצגות דרכים שונות להתמודדות אמנותית עם הטקסט המקורי.

סוג שיעור שיעור
קוד קורס 202700
מורה זינגר ישי
כיתה 12
יום ג
סמסטר ב
מיקום 401 קומה 4 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא נרכוש ידע, הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוך להנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחום התיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה, והנחיית עמיתים. דגש מיוחד יינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.
~מהלך הסדנא ניפגש עם נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטיים לעולם החינוך.

סוג שיעור סדנה
קוד קורס 202701
מורה בוכהולץ אילן
כיתה 11
יום ג
סמסטר ב
מיקום 207 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בסדנא השנתית נרכוש ידע הבנות וכלים שיאפשרו לנו אנשי החינוךלהנחות קבוצות שונות במסגרות החינוכיות בהן אנו פועלים. בסדנא נשלב ידע מתחוםהתיאוריה של קבוצות, התנסות ביחסים ובתהליכים בקבוצה, הקניית מיומנויות הנחיה,והנחיית עמיתים. דגש מיוחד ינתן למיומנויות הנחיית חבורות לימוד.

במהלך הסדנא ניפגש עם  נושאים אישיים ובינאישיים הרלוונטייםלעולם החינוך.

סוג שיעור סדנה

+  גמרא-דרכי לימוד והוראה | 402000 | הרב דר סמט נעם | שנתי | 18:50 - 20:10

| 402000 | הרב דר סמט נעם | סמסטר ש | יום ג | שעה 18:50 - 20:10
קוד קורס 402000
מורה הרב דר סמט נעם
כיתה 11
יום ג
סמסטר ש
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה מתחמי תרבות)
שעת התחלה 18:50
שעת סיום 20:10
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סוג שיעור שיעור

+  סדנה לכתיבת עבודת גמר | 499700 | דר לנדאו גלעד | שנתי | 20:20 - 21:40

| 499700 | דר לנדאו גלעד | סמסטר ש | יום ג | שעה 20:20 - 21:40
קוד קורס 499700
מורה דר לנדאו גלעד
כיתה 11
יום ג
סמסטר ש
מיקום בית מדרש jnf (היכל שלמה מתחמי תרבות)
שעת התחלה 20:20
שעת סיום 21:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הסדנה מקנה את העקרונות הבסיסיים בכתיבה אקדמית, ומלווה את הכתיבה בפועל של עבודת הגמר הנדרשת במסגרת התואר השני. נתחיל מניתוח מאמרים תורניים ולאחר מכן נעסוק באופן בו בוחרים נושא לעבודה, מיקוד בעבודה, ניסוח שאלת חקר, חיפוש ספרים ומאמרים בקטוגים המקוונים, עקרונות של סגנון כתיבה אקדמי, ועוד. במסגרת הקורס הסטודנטים משתפים את הקבוצה בשלבי גיבוש העבודה ומקבלים משוב עמיתים.
סוג שיעור סדנת עבודת גמר
סך הכל 22 קורסים ביום ג

קורסים ביום ו

 
קוד קורס 202800
מורה דר לנדאו גלעד
כיתה
יום ו
סמסטר א
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:00
שעת סיום 11:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מהילמידה לפי הפדגוגיה החדשה? איזו למידה תותיר רושם משמעותי עלהלומדים מעבר לידע? בקורס  נכיר את העקרונות של הפדגוגיה החדשה והכליםהפדגוגיים אותם היא מציעה, נתנסה באופן חווייתי בכלים הפדגוגיים החדשים תוך כדילמידת טקסטים בתנך ובמחשבי הכלולים בתכנית הלימודים בחמד. במסגרת הקורס כל  אחד מהמשתתפים יבנה יחידת לימוד קצרה עפיהעקרונות הנלמדים ויקבל משוב מהקבוצה.
סוג שיעור שיעור
סך הכל 1 קורסים ביום ו