קורס מכינה מתמטיקה

קורס מכינה במתמטיקה

לתלמידים שמתחילים בשנה"ל תשע"ט

ראשת החוג: ד"ר סטלה שגב

stelas@herzog.ac.il

קורס המכינה הינו חובה לכל הסטודנטים שנרשמים לחוג למתמטיקה או החוג למתמטיקה והוראת מדעי המחשב. הוא כולל גם חזרה ורענון של תכנים מתכנית הלימודים של 5-4 יח' וגם מספר נושאים נוספים שדרושים בתחילת הלימודים.

ההשתתפות בקורס וציון של לפחות 70 הם חלק מתנאי הקבלה לחוג.

הקורס מתקיים לפני תחילת שנת הלימודים.

לסילבוס הקורס –  לחצו כאן

התאריכים של הקורס לתלמידים שמתחילים את לימודיהם בשנה"ל תשע"ט:

  • ט"ז, י"ח-י"ט, כ"ג-כ"ו באלול תשע"ח  (27.8, 29-30.8, 3-6.9)

סה"כ: 7 ימי לימוד, חובה להשתתף בכל ימי הקורס.
הלימודים יתקיימו בקמפוס אלון שבות בין השעות 16:30-9:00.

קורס מכינה מיוחד לתלמידי הישיבות שמתחילים את לימודיהם בשנה"ל תשע"ט יתקיים בצורה מקוונת החל מ-י"א באב תשע"ח (23.7.2018). 

 

מבחנים (משותפים לקורס הפרונטאלי ולקורס המקוון): 

מועד א': ח' בתשרי תשע"ט (17.9.2018) בשעה 14:00

מועד ב': כ"ה בתשרי תשע"ט (4.10.2018) בשעה 10:00

מבחן לדוגמא – לחצו כאן