רשימת השיעורים בחוג ללימודי ארץ ישראל – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  הגליל והגולן בימי הבית השני | 4514100 | דר מייטליס יצחק | סמסטר ב

| 4514100 | דר מייטליס יצחק | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 4514100
מורה דר מייטליס יצחק
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סרטון הכרות : סרטון

+  ירושלים לדורותיה - קורס רגיונלי | 45008303 | דר דוידסון אייל | שנתי

| 45008303 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45008303
מורה דר דוידסון אייל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתחקה אחר תולדותיה של ירושלים מראשיתה ועד ימינו, תוך הכרת המבנה הטופוגרפי שלה, והכרת המרחב הכפרי סביבה בעבר ובהווה.

+  מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל | 45000600 | דר מייטליס יצחק | שנתי

| 45000600 | דר מייטליס יצחק | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45000600
מורה דר מייטליס יצחק
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מקצוע הארכאולוגיה עוסק בחקר הממצא הדומם הנמצא במעמקי האדמה.זהו קורס מקוון. בחלקו הראשון של קורס זה נלמד על כלי המחקר של מקצוע הארכיאולוגיה ועל התפתחות התחום במהלך המאה העשרים. בחלקו השני נעסוק בהכרת המאפיינים של התקופות השונות מראשית ההיסטוריה ועד לסוף תקופת הבית הראשון. בנוסף לכך נעסוק בשאלות מקרא וארכיאולוגיה לאור הממצאים השונים.
סרטון הכרות : סרטון

החוג ללימודי ארץ ישראל

קורסים ביום א

 
קוד קורס 45020300
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 31 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זהנתרענן בהבנה מחודשת ושונה של סיפורים מקראיים, של מדרשי חזל וסוגיותמעניינות נוספות בספרות חזל כל זאת יעשה בעזרת הבנת הראליה החקלאיתומציאות החיים שהייתה באזורנו לפני כ-2000 שנים ויותר ובעזרת הספרות הרומיתוהיוונית המקבילות בזמנן. 

+  גוש עציון לדורותיו | 45011400 | רוטנברג אריה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 45011400 | רוטנברג אריה | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45011400
מורה רוטנברג אריה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עוד הרבה לפני היות גוש עציון, היווה צפון הר חברון יחידה גיאוגרפית המקיימת זיקה משמעותית לירושלים מצפונה ולחברון מדרומה. במהלך הקורס שלפנינו נעסוק במרחב זה החל מימי הבית הראשון ותקופת האבות, דרך ימי בית שני ומרד בר כוכבא, ועד העת החדשה והעידן המודרני, שעה שגוש עציון חקוק עמוק בתודעת המעשה הציוני במדינת ישראל.

קוד קורס 90001000
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס דרכי הוראה בלימודי אי נעמוד מקרוב על מאפייניו של מקצוע זה כמקצוע רב-תחומי במערכת החינוך, נערוך היכרות עם מסגרות התוכן של יחידות הלימוד בהוראת התחום ונציג את אמצעי ההוראה המובילים בתחום. ננתח בעיות דידקטיות בהוראת ידיעת הארץ תוך קניין כלים לעבודה והכנה עצמית לקראת הוראת יחידת לימוד שלמה כמו גם מערך שיעור או סיור. בנוסף, נעמוד על הפוטנציאל החינוכי והערכי של הסיור במסגרת הוראת לימודי ארץ ישראל ושלח.
~

קוד קורס 45005800
מורה דר דוידסון אייל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סיפורה של קהילת צפת במאה ה-16 הוא סיפור מופלא על מרכז רוחני-תורני ששגשג במשך תקופה קצרה, והגיע להשפעה חסרת תקדים בעולם היהודי. בקורס נלמד את הרקע לצמיחתה של צפת, ונכיר לעומק את עולם הרוח ואת הדמויות שפעלו בה.

+  גאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל | 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 42002100
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא להקנות כלים לניתוח הנוף הפיסי של ארץ ישראל הכוללים את המרכיבים הבאים: הגדרת גבולות, מבנה טופוגרפי, מסלע, מבנה גיאולוגי, מערכות הנחלים, קרקעות ואקלים. כמו כן, יעשה ניסיון לשחזר את ההיסטוריה הגיאולוגית של ארץ ישראל במהלכה עוצב הנוף הנוכחי.
~

+  כתובות מימי בית שני | 45006100 | דר משגב חגי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 45006100 | דר משגב חגי | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45006100
מורה דר משגב חגי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 41 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס שלפנינו יחשוף בפני תלמידיו את מצאי הכתובות על גבי פסיפסים, חרסים ואבנים, שנמצאו ברחבי הארץ במרוצת השנים והמהווים את הנדבך המדבר של הממצא הארכיאולוגי. במהלך הקורס נקרא ונעמיק בקריאת הכתובות תוך מתן כלים להכרת הכתב והלשון בימי בית שני משנה ותלמוד.

קוד קורס 45004600
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
את הקורס נלמד מתוך תפיסה בינתחומית, הקורס בנוי קומה על גבי קומה, מן המסד הגיאולוגי דרך משאבי המים ועד הרובד האנושי. מטרת הקורס להכיר את הגליל העליון והתחתון,  עמקי הרוחב והבקע, תוך ניתוח השטח ולימוד המקורות. הקורס מתכתב עם יחידת צפון הארץ הנלמדת במערכת החינוך. במסגרת הקורס יתקיים יום סיור 
קוד קורס 45001100
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ירושלים בעת החדשה | 45013600 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 45013600 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 45013600
מורה דר דוידסון אייל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 50 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תיאור קצר –ירושלים בעת החדשה

במשך מאותשנים לא חרגה ירושלים מהיקף ממדי העיר העתיקה. גם בגודל האוכלוסייה לא התחוללושינויים של ממש. בראשית המאה ה-19 החל מהפך, שבעקבותיו החלה ירושלים להתנער מעפרה,לקלוט עולים חדשים ולצאת מהחומות. מה היו הגורמים למהפך? מה היו משמעויותיו? מיהיו האנשים שחוללו אותו, ומה הניע אותם? בקורס נפתור שאלות אלה ורבות אחרות, ונספראת סיפורה המופלא של ירושלים במאתיים השנים האחרונות.

קוד קורס 90013800
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לאחר הקניית הבסיס וההיכרות עם המקצוע לימודי ארץ ישראל, נעסוק במסגרת זו בפרופיל הסיור הלימודי הבית ספרי. נכיר את המימשקים השונים הקיימים סביב הסיור הבית ספרי ונלמד בעיקר את הפדגוגיה של הסיור: כיצד בונים סיור, כיצד מפגישים בין עולמו התוכני למסגרתו הטכנית, ובסופו של דבר: כיצד מלמדים בשדה ובאיזה אופן משתמשים במרכיביו הרבים של הנוף כדי לייצר מהלך ארוך מחד ומסרים נקודתיים מאידך.
~

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה | 45008400 | דר לאוב עודד | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45008400 | דר לאוב עודד | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45008400
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהכרות עם החומרים הבונים את כדור הארץ (סלעים ומינרלים) ותהליכי היווצרותם, המבנה הפנימי של כדור הארץ וכוחות פנימיים וחיצוניים המעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ ואחראיים לתופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות מגוונות.

קוד קורס 45022000
מורה דר דוידסון אייל
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

היהודים בארץ ישראל תחת שלטון האסלאם: סמינריון – תיאור קצר

 

במשך מאות שנים חסו תושבי הארץ בצלו של חצי הסהר המוסלמי. מה היה מצבהשל ארץ ישראל תחת שלטון האסלאם? איך הושפעו מכך תושבי הארץ? מה היה מצבם שלהיהודים? האם יכלו לנהל את חייהם הרוחניים והקהילתיים? מי הנהיג אותם? אלו אירועיםעברו עליהם, וכיצד השפיעו עליהם?

בשאלות אלו ובשאלות נוספות רבות נדון בשיעורים, שיתמקדו במאות ה-18-13 – בתקופות הממלוכית והעותמאנית המוקדמת. הקורס מוגדר סמינריוני, ולכן חלק משמעותי מתוכו יוקדש להנחייה לכתיבת העבודה הסמינריונית, ולכתיבתה בפועל.

קוד קורס 45000300
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 38 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 45000800
מורה דר דוידסון אייל
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בתולדותיה של אי החל מראשית הופעתו של האיסלאם בארץ ישראל, וכן בתקופות הצלבנית, הממלוכית והעותמאנית, והוא מפגיש בין מקורות התקופה לבין המרחב הגיאוגרפי בארץ ישראל, תוך מתן תשומת לב לקהילות היהודים באי תחת שלטון האיסלאם והנצרות

קוד קורס 45000401
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לחי ולצומח של ארץ ישראל | 45000100 | דר בר שי נועם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 45000100 | דר בר שי נועם | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45000100
מורה דר בר שי נועם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יפגיש את הלומד עם עולמם העשיר והמגוון של הצמחים ובעלי החיים, יעמיק את בקיאותו בהם תוך הכרות עם אורחם ורבעם. הקורס יעניק ללומדים מבט אקולוגי על היצורים הסובבים אותנו ומשלב את תשתית הידע האקדמית עם מקורות ישראל. במהלך הקורס נפתח מיומנות זיהוי, הבנה ותשומת לב לטבע הסובב אותנו ונעבוד על ארגז הכלים שיאפשר לתלמידים להנחיל יכולות אלה לתלמידיהם.

+  הדרכת שלח | 45010900 | בלום יניב | שנתי | 16:00 - 17:20

| 45010900 | בלום יניב | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 45010900
מורה בלום יניב
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 39 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

הקורס מהווה חלק מהכשרה ארוכה יותר המתקיימת על ידי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך. קורס זה הינו החלק העיוני של הכשרת המורים לשלח במערכת החינוך והוא כולל העצמת המורה כדמות חינוכית- סביבתית המשלבת ידע ויכולות בחינוך בשדה תוך רכישת מיומנויות ארגוניות, ומיומנות במתודיקה של הדרכה בשדה ובכתה.

+  ירושלים בתקופת המקרא | 45003700 | הרב לוי יצחק | שנתי | 17:40 - 19:00

| 45003700 | הרב לוי יצחק | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 45003700
מורה הרב לוי יצחק
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 55 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס היא לעסוק במהותה של ירושלים קודם כל על פי המקראות עצמם ולפי הענין על פי חזל והראשונים.ההנחה היא כי כל מקום משמעותי המוזכר בתנך מבטא צביון רוחני מסויים המתבטא על ידי המאורעות המתרחשים בו. נעיין תחילה בפרקים המתארים את הדרך עד לגילויה של ירושלים כפי שהיא נרמזת בתורה תוך התבוננות בתפקידן של שכם בית אל וחברון.נמשיך בעיון בפרקי הכיבוש וההתנחלות בירושלים.נבחן מה מביא את דוד לבחור בירושלים כעיר הבירה, מהו פועלו למען בנין הבית ומדוע הוא לא בנה אותו ובאלו מובנים מעשי שלמה בירושלים משלימים את ימי דוד.אם יסתייע נעיין גם בימי יחזקיהו בירושלים.כחלק אינטגרלי מן הקורס ישנם מספר סיורים המלווים אותו המיועדים לחבר את מה שנלמד בכיתה בשטח עצמו בעזרת העיון בפסוקים באתרם.

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 45004400
מורה דר שר אבי דורון
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס המדבר המזרחי של ארץ ישראל הינו כינוי גיאוגרפי הכולל בתוכו את כל הכפיפה המזרחית המשתפלת מן ההר המרכזי של ארץ ישראל, אל הבקע, ובו כלולים מדבר יהודה ומדבר שומרון עם חבלי ספר-המדבר התוחמים אותם ממערב.
במהלך הקורס נכיר את המדבר המזרחי של ארץ ישראל על כל רבדיו: הפיסי, הביוטי והאנושי, תוך נגיעה בפרקים ההיסטוריים החשובים בתולדותיו של אזור זה. חגורות צומח וחדירה של מיני בעח לאזור זה, לצד פליטים, מורדים, מלכים ונזירים שמצאו את משכנם לאורך הדורות במדבר, במצוקי הנחלים, במערות המפלט ולחוף ים המלח.

+  תנך וחזל על מפת ישראל | 45013200 | דר שפנייר יוסי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 45013200 | דר שפנייר יוסי | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 45013200
מורה דר שפנייר יוסי
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בהקשרים ארץ ישראליים רחבים לאור מקורות יהודיים (תנך וחזל) נכיר חבלי ארץ מגוונים ויחודם לאור המקורות נעמיק בהכרות עם היבטים של תרבות חומרית סביב מעגל השנה בדגשים יהודיים: חקלאות קדומה, ארבעת המינים ושבעת המינים, מקורות המים הארץ ישראליים, תפרוסת יישובית, תוך הדגשת ההיבט היהודי תנך ומדרשי חזל.
קוד קורס 45003800
מורה דר רביב דביר
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יעסוק בארכיאולוגיה של ארץ ישראלבמהלך ימי בית שני ותקופת המשנה והתלמוד (פרסית-הלניסטית-רומית-ביזנטית). במהלךהקורס יילמדו סוגיות ארכיאולוגיות נבחרות תוך דיון באשר להשלכות ההיסטוריות. בקורסיוצגו חידושים רבים ממחקרי שדה שנערכו בשנים האחרונות באזורים שונים בארץ.

+  מרד בר כוכבא | 45010400 | דר שר אבי דורון | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 45010400 | דר שר אבי דורון | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45010400
מורה דר שר אבי דורון
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס חקר מרד בר כוכבא לא מפסיק להפתיע! בהעדר מקורות היסטוריים כתובים, תופסת הארכיאולוגיה מקום מרכזי בחקר מלחמה זו, שהיוותה את שיאה ושיברה של ההתנגדות היהודית בארץ ישראל. אתרים המתגלים חדשים לבקרים בעקבות עשרות חפירות הצלה, מערכות מסתור ומערות מפלט על שלל ממצאיהם מעסיקים את המחקר, ולאחרונה אף הרודיון ההולכת ומתבררת כמרכז מינהלי וצבאי חשוב במרד בר כוכבא. בחידושים אלה וברבים נוספים, מתחום התעודות והאגרות שהתגלו במדבר, יעסוק הקורס שלפנינו ויהווה את המילה האחרונה הידועה כיום בחקירתו של מרד זה.
קוד קורס 45002800
מורה חרמץ משה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מס אירועים טלטלו והסעירו את החברה הישראלית בעשור הראשון והשני לקיומה של המדינה. ציוני דרך אלה יעמדו במוקדו של הקורס שלפנינו. בין הנושאים שנדון בהם: הסכם השילומים עם גרמניה$$ משפט קסטנר והשלכותיו$$ מהעסק הביש לפרשה, ומשפט אייכמן.

+  יהודה ושומרון | 45013100 | דר רביב דביר | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 45013100 | דר רביב דביר | סמסטר ב | יום ה | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 45013100
מורה דר רביב דביר
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה יעסוק בהיבטים גיאוגרפיים-היסטוריים של יהודה ושומרון בתקופת המקרא, ימי בית שני ותקופת המשנה והתלמוד. במהלך הקורס נשרטט מסגרת גיאוגרפית-היסטורית להבנת התמונה היישובית הדינמית באזורי ההר המרכזי של ארץ ישראל. בקורס יינתן דגש על שילוב המחקר ההיסטורי, הגיאוגרפי והארכאולוגי להבהרת התמונה ההיסטורית.
קוד קורס 45888801
מורה דר לאוב עודד
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

הקורס יעסוק במטרות, בתכנים ובדרכי ההדרכה של הטיול במערכת החינוך. במהלכו נעבד את תחומי הידע הנרכשים בחוג ללימודי אי ליחידות הדרכה בשדה תוך מתן דגש לתחום הערכי והחוויתי. כמוכ נעסוק בשדאות: ניווט, מחנאות, פעילות בשדה ביום ובלילה ונתרגל העברת יחידות הדרכה ונושאים מזדמנים בכיתה ובשדה. יודגש שהקורס שנתי וכולל תוספת קמפוס שדה בן יומיים, יום תרגיל אמצע, יום סיור מורשת קרב וחמשוש מסכם גוש + 5 ימים (נפרדים) של סיור ותרגול במסלולים, קורס ביטחון ובטיחות וער. מועדם של ימים וקורסי השלמה אלו יפורסם למשתתפי הקורס. עמידה בדרישות הקורס מקנה תעודת מדריך טיולים במערכת החינוך

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה | 45000700 | דר קמינסקי תמי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 45000700 | דר קמינסקי תמי | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45000700
מורה דר קמינסקי תמי
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 45000402
מורה דר מייטליס יצחק
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
 בתקופת הבית הראשון היו ספרי היסטוריה כמו דברי ימי מלכי יהודה ודברי ימי מלכי ישראל, לצערנו ספרים אלו נעלמו. אנו נאלץ אם כן להתבסס בעיקר על התנך שמטרתו יותר ערכית ומוסרית ופחות היסטורית, אם כי משוקעים בו ידיעות היסטוריות רבות. בקורס זה נלמד את תולדות ארץ ישראל ועם ישראל החל מסוף תקופת השופטים ועד לחורבן הבית הראשון.  ספרי הנביאים הראשונים ישמשו אותנו כבסיס עיקרי ללמודנו, אולםב בנוסף נעזר בממצאים ארכאולוגים המספקים לנו ראיה נוספת על העבר, וכן מקורות חיצוניים כמו מקורות מצריים, אשורים, מואבים וארמים המוסיפים לעיתים אור חדש על האירועים. 
קוד קורס 45012200
מורה דר לאוב עודד
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
 ממצא בתי הכנסת הקדומים בארץ ישראל הוא מהמרתקים והחשובים בתולדות ארץ ישראל . במהלך הקורס נלמד על ראשיתו של בית הכנסת מימי בית שני ועד לתקופה המוסלמית. נדון במקומו הדתי הקהילתי והלאומי של בית הכנסת בציר הזמן בעזרת הממצא האדריכלי, האמנותי והאפיגרפי (כתובות בתי הכנסת) במקביל לעדות הספרותית וההיסטורית. נלמד על תרומת ממצא בתי הכנסת לשחזור מפת היישוב היהודי. 
משתתפי הקורס יבחרו נושא ועליו יכתבו עבודה סמינריונית בהנחיית המרצה