רשימת השיעורים בחוג ללימודי ארץ ישראל – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

+  הגליל והגולן בימי הבית השני | 4514100 | דר מייטליס יצחק | סמסטר א

| 4514100 | דר מייטליס יצחק | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 4514100
מורה דר מייטליס יצחק
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס צפון הארץ הפך להיות מרכז העם היהודי לאחר חורבן הבית השני. תהליך המעבר מיהודה לצפון לא התרחש בבת אחת. היה זה תהליך שנמשך למעלה משלוש מאות שנה החל מהתקופה החשמונאית  והגיע לשיאו בתקופת חתימת השנה והתלמוד הירושלמי.
בקורס נעסוק במבנה הגאוגרפי של צפון הארץ והשפעתו על תולדות האדם,  נעסוק בתהליך ההתיישבות בימי הבית השני והמשנה והתלמוד ונשאל מהיכן הגיעו תושבי הגליל, האם הם יהודים מקוריים או שמא גרים? נעסוק בעדויות ההיסטוריות והארכאולוגיות למרד הגדול של היהודים ברומאים ונדודי הסנהדרין ומשמרות הכהונה לגליל.
הקורס מלווה במצגות ובסרטונים. חלקם ייחודיים לקורס הזה בלבד.
סרטון הכרות : סרטון

+  ירושלים לדורותיה - קורס רגיונלי | 45008303 | דר דוידסון אייל | שנתי

| 45008303 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45008303
מורה דר דוידסון אייל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל | 45000600 | דר מייטליס יצחק | שנתי

| 45000600 | דר מייטליס יצחק | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45000600
מורה דר מייטליס יצחק
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סרטון הכרות : סרטון

החוג ללימודי ארץ ישראל

קורסים ביום א

 
קוד קורס 45011600
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 39 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ימי בית חשמונאי | 45012000 | רוטנברג אריה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 45012000 | רוטנברג אריה | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45012000
מורה רוטנברג אריה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90001000
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס במסגרת הקורס דרכי הוראה בלימודי אי נעמוד מקרוב על מאפייניו של מקצוע זה כמקצוע רב-תחומי במערכת החינוך, נערוך היכרות עם מסגרות התוכן של יחידות הלימוד בהוראת התחום ונציג את אמצעי ההוראה המובילים בתחום. ננתח בעיות דידקטיות בהוראת ידיעת הארץ תוך קניין כלים לעבודה והכנה עצמית לקראת הוראת יחידת לימוד שלמה כמו גם מערך שיעור או סיור. בנוסף, נעמוד על הפוטנציאל החינוכי והערכי של הסיור במסגרת הוראת לימודי ארץ ישראל ושלח.

+  מבוא לתורת האקלים ומזג האוויר | 42000200 | בן ארי יאיר | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 42000200 | בן ארי יאיר | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 42000200
מורה בן ארי יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עבר הירדן לאורך הדורות | 45000500 | דר מייטליס יצחק | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 45000500 | דר מייטליס יצחק | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 45000500
מורה דר מייטליס יצחק
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נהר הירדן המפותל משמש מעין קו גבול בין ארץ ישראל המערבית לארץ ישראל המזרחית. למעשה מדובר בחבל ארץ שהוא חלק מארץ ישראל ההיסטורית.  הנוסעים בכביש 90 רואים את ההרים  ממזרח ואינם מגיעים לשם בבחינת כי מנגד תראה את הארץ...בקורס נעסוק במבנה הגאוגרפי והאקלימי של הרי אדום, מואב והגלעד. נעסוק בהתיישבות באזור בתקופת המקרא של שבטי ישראל וכן של ממלכות אדום, מואב ועמון. נעסוק גם בימי הבית השני  ובתקופת התלמוד,וכן בניסיונות ההתיישבות היהודית בשלהי המאה ה 19. ובניתוק חבל ארץ זה על ידי הבריטים מארץ ישראל המערבית בשנת 1922.
קוד קורס 45001100
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ארץ הגולן והחרמון - קורס רגיונלי | 45004300 | דר לאוב עודד | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 45004300 | דר לאוב עודד | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45004300
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90013800
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס לאחר הקניית הבסיס וההיכרות עם המקצוע לימודי ארץ ישראל, נעסוק במסגרת זו בפרופיל הסיור הלימודי הבית ספרי. נכיר את המימשקים השונים הקיימים סביב הסיור הבית ספרי ונלמד בעיקר את הפדגוגיה של הסיור: כיצד בונים סיור, כיצד מפגישים בין עולמו התוכני למסגרתו הטכנית, ובסופו של דבר: כיצד מלמדים בשדה ובאיזה אופן משתמשים במרכיביו הרבים של הנוף כדי לייצר מהלך ארוך מחד ומסרים נקודתיים מאידך.

+  אקלים ומזג האוויר בישראל | 42001700 | בן ארי יאיר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 42001700 | בן ארי יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 42001700
מורה בן ארי יאיר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מישור החוף - קורס רגיונלי | 45013800 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 45013800 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 45013800
מורה דר דוידסון אייל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סיפורו של מישור החוף הוא סיפורו של נס ישראלי. רצועת חוף, שהייתהבמשך רוב תקופות ההתיישבות מכוסה בביצות ובחולות נודדים הפכה לאזור ההתיישבותהמבוקש ביותר בארץ ישראל. בקורס נלמד את תהליכי ההתיישבות במישור החוף, למן העתהעתיקה ועד לעת החדשה, ונעמוד על תנאיו הפיזיים המייחדים אותו.

קוד קורס 45000300
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 38 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  הכשרת מדריכי טיולים במערכת החינוך | 45888801 | דר לאוב עודד | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45888801 | דר לאוב עודד | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45888801
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 27 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה | 45000700 | דר קמינסקי תמי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 45000700 | דר קמינסקי תמי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45000700
מורה דר קמינסקי תמי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  יסודות הערבית | 32000900 | הרב דר גמליאל חנוך | שנתי | 10:35 - 11:55

| 32000900 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 32000900
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לחי ולצומח של ארץ ישראל | 45000100 | דר בר שי נועם | שנתי | 12:10 - 13:30

| 45000100 | דר בר שי נועם | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 45000100
מורה דר בר שי נועם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 45009400
מורה דר קמינסקי תמי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 1 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הסמינר מלחמת המחתרות יתחקה אחר דרכי ההתמודדות של היישוב היהודיעם הבעיות הביטחוניות בארץ ישראל בתקופת היישוב ובשנות המנדט. ההתמקדות תהיהבזירות השונות: אל מול השלטונות הבריטיים$$ אל מול ערביי ארץ ישראל$$ אל מול המוסדותהציוניים ואל מול פלגי העם השונים. מטרות הקורס הינן להכיר ולבחוןאת התהליכים שעמדו ביסוד התפתחות כוח המגן העברי בתקופת המנדט. בקורס יוצגלעומק הממסד הביטחוני שהתפתח ביישוב היהודי בארץ ישראל בשנות היישוב, בהםארגוני המחתרת השונים. במהלך הקורס נעסוק בשאלות יסוד כגון ליגאליזם או מחתרת$$ השימוש בכוח והיחס אליו$$ התפתחות החשיבה הצבאית$$ התפתחות המסגרות השונות בהגנה, מחתרות האצל והלחיוביחסים בין ארגוני המחתרת השונים.   הקורס הנו סמינריוני ובמהלכו כל סטודנט יכתובעבודת מחקר- סמינריון או רפרט בנושא הקשור לתמה המרכזית שתילמד. העבודה תלווה גם בהצגת רפרט שיהווה חלק מציון הקורס ויועבר בכתה בסמסטר ב.

 


קוד קורס 45000401
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס שלפנינו מדלג בין פרקי התנך למרחבים הגיאוגרפיים של ארץ ישראל ולחפירות הארכאולוגיות שהתקיימו ועדיין מתקיימות באתרים המקראיים השונים בה. 
במהלך הקורס נכיר את יסודות החקר של תקופת המלוכה החל מראשיתה ועד חורבן הבית הראשון. נבין את האירועים על רקע הגיאוגרפיה הפיזית, היישובית והמדינית של ארץ ישראל והמזרח הקדום, ונציג סוגיות שימושיות בהוראת לימודי ארץ ישראל ותנך.

+  הדרכת שלח | 45010900 | בלום יניב | שנתי | 16:00 - 17:20

| 45010900 | בלום יניב | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 45010900
מורה בלום יניב
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 55 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה | 45008400 | דר לאוב עודד | שנתי | 17:40 - 19:00

| 45008400 | דר לאוב עודד | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 45008400
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 45009601
מורה דר שפנייר יוסי
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בנושאי זיכרון היסטוריים שהתרחשו במרחב הארץ ישראל. תפרוסת יישובים ושמותיהם. אתרי קרבות וזיכרם במרחב. זיכרון השואה, מה אנחנו זוכרים ולמה?

~ ~

דגש מיוחד יושם על אירועים שהתרחשו בסביבות גוש עציון לאורך הדורות בסיורים קצרים בסביבות המכללה בזמן השיעורים. סיור אחד להדגמת הנושאים הנלמדים יערך בסביבות ירושלים והדרך אליה.

~

+  כלי חרס ומטבעות | 45014400 | דר רביב דביר | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 45014400 | דר רביב דביר | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45014400
מורה דר רביב דביר
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
כלי חרס ומטבעות הם הממצאים הנפוצים ביותר בקונטקסט הארכיאולוגי ומהווים כלי מרכזי בחקר התרבות החומרית של תקופות העבר. בקורס זה נערוך היכרות בסיסית עם שני תחומי המחקר: קרמיקה (כלי חרס) ונומיסמטיקה (מטבעות). בחלקו הראשון של הקורס נכיר באופן כללי את הכלים המצויים בארץ ישראל – כלי שולחן, בישול ואחסון, ונרות – בתקופות נבחרות ובחלוקה רגיונלית. חלקו השני של הקורס יוקדש לסקירה כללית של קבוצות המטבעות העיקריות בארץ ישראל. תכני הקורס יועברו באמצעות מצגות, בהן יוצגו בין השאר מכלולי כלים מחפירות נבחרות, ותרגול מעשי עם הכלים עצמם
קוד קורס 45005700
מורה דר לאוב עודד
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נערוךהיכרות עם הממצא האמנותי היהודי הבולט מימי בית שני ועד לשלהי העת העתיקה. נדון בהבנתהממצא על רקע: התקופה, ההלכה ויחסה לאומנות הדמות, אומנות התקופה הכללית והקשריםנוספים כגון המדרש והפיוט. נדון בפולמוס היהודי-נוצרי כפי שהוא משתקף באמנות בתיהכנסת העתיקים וננסה לאפיין את החברה היהודית לאור הממצא האמנותי ומקורות נוספים.

קוד קורס 45014000
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המשפחה היא ערך עליון בחברה היהודית, והחינוך הוא המטרה העילאית שלגידול הילדים. נשמע פשוט ומובן מאליו, וודאי שלא צריך עיון? נכון, אבלהאמת היא שאם לא נבין איך יושמו הערכים הללו בתולדות העם היהודי, לא נדע להעריךאותם כראוי. אנחנו היום, שמקדישים לא מעט מחיינו לערכי המשפחה והחינוך, איננו אלאחולייה אחת בשרשרת דורות ארוכה, ובקורס נכיר כמה מן החוליות שחיברו את אותה שרשרתלפני כ-500 שנה בארץ ישראל.

בראשית המאה ה-16 התחוללו בארץ ישראל תהליכים היסטוריים שחוללו תמורותרבות בהתיישבות היהודית בה. השלטון העותמאני הוחל ורבים ממגורשי ספרד עלו לארץ והתיישבובעריה, ובפרט בצפת. מקבץ איכותי במיוחד של חכמים הפך את אי למרכז רוחני ודתיבעל השפעה עצומה בעולם היהודי. נפגשו בה יוצאי עולמות רוחניים שונים, מספרדומאשכנז, מאיטליה ומצפון אפריקה, מהבלקאן ומן המזרח, ומפגש זה הוליד מזיגה ייחודית.בצפת ובשאר יישובי אי התפתחה חברה יהודית עם מאפיינים ייחודיים.

איך נראתה מערכת החינוך היהודית באותם ימים? מה לימדו, ומי היוהמורים? האם בנות הלכו לבית הספר? איך נראו אתרי ההיכרויות בתקופההעותמאנית המוקדמת? איך נראו תהליכי הילודה וההורות? הקורס ייתן מענה לשאלות אלו,ולרבות נוספות.

קוד קורס 45014300
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המאה ה-17? ה-18? לא הורדוס, לא חיזקיהו, לא הרב קוק, לא רבי יהודההנשיא. מה כבר אפשר לומר על תקופה כל כך אפורה בתולדותיה של ארץ ישראל? עיוןבסיפורה של התקופה העותמאנית המוקדמת יגלה שיש גוונים רבים לאפור.אנחנו נחפש את הגוונים הללו, ונתעמק בקורות היהודים בארץ ישראל בתקופה זו.

קוד קורס 45002700
מורה חרמץ משה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 45014500
מורה דר רביב דביר
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס ביצוע חפירות וסקרים ארכיאולוגיים וניתוח ממצאיהם עומדים במוקד חקר התרבות החומרית של ארץ ישראל לתקופותיה. בקורס זה נערוך היכרות בסיסית עם שיטות חפירה וסקר וכן שיטות תיארוך של שרידים וממצאים הנחשפים בחפירות ובסקרים, זאת באמצעות מצגות וניתוח של דוחות חפירה וסקר נבחרים.

+  מפעלי מים קדומים בארץ ישראל | 45014100 | דר לאוב עודד | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 45014100 | דר לאוב עודד | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 45014100
מורה דר לאוב עודד
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נלמד אודות מקורות מים שונים הזמינים לאדם ועל השתכללות מפעליאספקת המים בארץ ישראל מתקופת הברונזה ועד לימי הביניים. נבחן את אספקת המים אלמול הצריכה ונערוך מאזני מים. משתתפי הקורס ירכשו דרכים לבחינת והערכת מפעלי מיםעתיקים ויציגו במהלך הקורס ממצאים.  

+  ירושלים בימי הבית השני | 45014200 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 45014200 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45014200
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מאז שבו ראשוני הגולים מבבל לירושלים, והחלו לשקם אותה מחורבותיה,הלכה העיר והתפתחה, תחילה תחת שלטון הפרסים, ולאחר מכן תחת שלטונות ההלניסטיםוהרומים. במקביל להתפתחות העיר התעצם בית המקדש, וחדר עמוק אל לב התודעה הלאומית.בית המקדש היה למרכז רוחני, משפטי, לימודי ולאומי של העם היהודי בארץ ובתפוצות.במקביל להתעצמותה ההדרגתית של ירושלים עברה החברה היהודית תמורות חברתיות ורוחניותעזות, על רקע דתי, פוליטי, משיחי וכלכלי. התמורות הללו בקעו סדקים חברתיים עמוקים,שלא התאחו עד החורבן. בקורס נבחן לעומק את התהליכים החברתיים, הרוחניים והפיזייםשעברו על ירושלים בתקופת הבית השני.

+  ארץ יהודה- קורס רגיונלי | 45004800 | דר רביב דביר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 45004800 | דר רביב דביר | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 45004800
מורה דר רביב דביר
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 45013900
מורה דר רביב דביר
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס זה נערוך היכרות בסיסית עם הממצאים העיקריים מתחומי האדריכלות והאמנות היהודית בארץ ישראל מתקופות הבית השני, המשנה והתלמוד, תוך מיקוד על יחסי הגומלין שבין המקורות הספרותיים ובכללם מקורות חזל לבין הממצא הארכיאולוגי. הקורס ידגים את הבעייתיות, אך גם את הפוטנציאל, בבחינה במקביל של המידע שניתן להפיק מטקסטים וממצא חומרי.

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בימי הביניים | 45000800 | דר דוידסון אייל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45000800 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45000800
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 45013000
מורה דר שר אבי דורון
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
זהו קורס סמינריוני. במהלכו נעלה לדיון סוגיות גאוגרפיות היסטוריות נבחרות, תוך שימוש בחידושי המחקר הארכיאולוגי ולצד עיון במקורות מקראיים וחוץ-מקראיים מן המזרח הקדום. סוגיות אלה נוגעות להבנת הרקע הריאלי של הסיפור המקראי והוא מהווה מכנה משותף לכל עבודות הסמינריון שתיכתבנה במהלכו של קורס זה. במהלך סמסטר א, תשולבנה הנחיות לכתיבה מחקרית אקדמית, ובמהלך סמסטר ב, יוצגו רפרטים על ידי התלמידים בפני חבריהם לכיתה. 
קוד קורס 45000402
מורה דר מייטליס יצחק
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בתקופת הבית הראשון היו ספרי היסטוריה כמו דברי ימי מלכי יהודה ודברי ימי מלכי ישראל, לצערנו ספרים אלו נעלמו. אנו נאלץ אם כן להתבסס בעיקר על התנך שמטרתו יותר ערכית ומוסרית ופחות היסטורית, אם כי משוקעים בו ידיעות היסטוריות רבות. בקורס זה נלמד את תולדות ארץ ישראל ועם ישראל החל מסוף תקופת השופטים ועד לחורבן הבית הראשון.  ספרי הנביאים הראשונים ישמשו אותנו כבסיס עיקרי ללימודנו, אולם בנוסף נעזר בממצאים ארכאולוגים המספקים לנו ראיה נוספת על העבר, וכן מקורות חיצוניים כמו מקורות מצריים, אשורים, מואבים וארמים  השופכים לעיתים אור חדש על האירועים.