רשימת השיעורים בחוג ללימודי ארץ ישראל – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  הגליל והגולן בימי הבית השני | 4514100 | דר מייטליס יצחק | סמסטר א

| 4514100 | דר מייטליס יצחק | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 4514100
מורה דר מייטליס יצחק
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
צפון הארץ הפך להיות מרכז העם היהודי לאחר חורבן הבית השני. תהליך המעבר מיהודה לצפון לא התרחש בבת אחת. היה זה תהליך שנמשך למעלה משלוש מאות שנה החל מהתקופה החשמונאית  והגיע לשיאו בתקופת חתימת המשנה והתלמוד הירושלמי.
בקורס נעסוק במבנה הגאוגרפי של צפון הארץ והשפעתו על תולדות האדם,  נעסוק בתהליך ההתיישבות בימי הבית השני והמשנה והתלמוד ונשאל מהיכן הגיעו תושבי הגליל, האם הם יהודים מקוריים או שמא גרים? נעסוק בעדויות ההיסטוריות והארכאולוגיות למרד הגדול של היהודים ברומאים והעדויות להתיישבותם.  וכן נעסוק  בבתי הכנסת בצפון הארץ ובנדודי הסנהדרין ומשמרות הכהונה לגליל.
הקורס מלווה במצגות ובסרטונים. חלקם שצולמו על ידי מורה הקורס והם ייחודיים לקורס הזה בלבד.
סרטון הכרות : סרטון

+  ירושלים לדורותיה- קורס רגיונלי | 45008303 | דר דוידסון אייל | שנתי

| 45008303 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45008303
מורה דר דוידסון אייל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתחקה אחר תולדותיה של ירושלים מראשיתה ועד ימינו, תוך הכרת המבנה הטופוגרפי שלה, והכרת המרחב הכפרי סביבה בעבר ובהווה.

+  מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל | 45000600 | דר מייטליס יצחק | שנתי

| 45000600 | דר מייטליס יצחק | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45000600
מורה דר מייטליס יצחק
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מקצוע הארכאולוגיה עוסק בחקר הממצא הדומם הנמצא במעמקי האדמה. הארכאולוגי מנסה לדובב את החרסים, הקירות והמטבעות אותם הותיר האדם ודרכן להבין את תולדות הארץ זהו קורס מקוון. בחלקו הראשון של קורס זה נלמד על כלי המחקר של מקצוע הארכיאולוגיה ועל התפתחות התחום במהלך הדרות. בחלקו השני נעסוק בהכרת המאפיינים של התקופות השונות מראשית ההיסטוריה ועד לסוף תקופת הבית הראשון. בנוסף לכך נדון בשאלות מקרא וארכיאולוגיה לאור הממצאים השונים.
סרטון הכרות : סרטון

קורסים מרוכזים

 

+  ארץ הנגב- קורס רגיונלי- מרוכז | 45020600 | דר לאוב עודד | סמסטר ב

| 45020600 | דר לאוב עודד | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 45020600
מורה דר לאוב עודד
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס  הקורס יעסוק בכל רבדי הנוף של הנגב החל במבנה הפיסי של המרחב בין באר שבע לאילת, דרך האירועים והאוכלוסיות בנגב לאורך הדורות, ועד הסוגיות האקטואליות המודרניות במרחב זה יושם דגש על הפתרונות השונים לאתגר האקלים המדברי והמחסור במים בציר הזמן

החוג ללימודי ארץ ישראל

קורסים ביום א

 

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה | 45008400 | דר לאוב עודד | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45008400 | דר לאוב עודד | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45008400
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהכרות עם החומרים הבונים את כדור הארץ (סלעים ומינרלים) ותהליכי היווצרותם, המבנה הפנימי של כדור הארץ וכוחות פנימיים וחיצוניים המעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ ואחראיים לתופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות מגוונות.

+  ארץ נבנית מלבנים, אנדרטאות וזמר | 90026800 | הרב דר קלמנזון בני | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90026800 | הרב דר קלמנזון בני | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90026800
מורה הרב דר קלמנזון בני
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המוזיקה,האדריכלות והאמנות הפיגורטיבית הן שפות ותקשורת. הן שפה לא מילולית המבטאת את רוחהתקופה והמקום בו נוצרו. האמנות והמוזיקה יכולות להעביר מסרים ורעיונות. הן מהוותשפה שגם מושפעת מהמרחב והזמן, וגם משפיעה עליהם. בצד המגבלות יש לשפות הלאמילוליות האלו כוחות ואפשרויות מעבר לשפת הדיבור המילולית. משתתפי הקורס יגלושהמוזיקה הייתה השפה הלא מילולית העיקרית של העם היהודי. לכן הזמר העברי היווה מרכיבמרכזי בהתפתחות היישוב היהודי בארץ ישראל בעת החדשה. המוזיקה והאמנות יהוו עבורהמשתתפים גם אמצעים חינוכיים שיסייעו להם להעביר חומרים יבשים באמצעים פופולרייםשירתקו את תלמידיהם בעתיד. מתאים במיוחד לתלמידי החוגים ללימודי אי, היסטוריה,ספרות וחינוך.

קוד קורס 45000300
מורה דר שר-אבי דורון
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס שלפנינו עוסק בפרק זמן ארוך הנתחם על ידי הקמת בית המקדש השני בימי שיבת ציון מחד, ונמשך עד לשלהי העת העתיקה, ערב עלייתו של השלטון המוסלמי בארץ ישראל. בתוך מסגרת זמן זו נעמוד מקרוב על ימי עזרא ונחמיה, ראשית ההלניזם בארץ ישראל, ימי בית חשמונאי, שלטון הורדוס, תקופת הנציבים, מלחמות היהודים ברומא- מרד החורבן ומרד בר כוכבא, וכן התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית, עת הפכה הנצרות לדת רשמית באימפריה. הקורס מבוסס על הוראה המשלבת תרגילים והצגת מטלות של המשתתפים/ות בו בדגש על הצגת אתרי המפתח הארכיאולוגיים של ארץ ישראל בתקופה הנדונה.
מבחינה מתודולוגית הקורס ישלב היכרות עם המקורות ההיסטוריים הרלוונטיים, לצד הממצאים הארכיאולוגיים והבנת הגיאוגרפיה ההיסטורית של התקופה.
קוד קורס 45020300
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זהנתרענן בהבנה מחודשת ושונה של סיפורים מקראיים, של מדרשי חזל וסוגיותמעניינות נוספות בספרות חזל כל זאת יעשה בעזרת הבנת הראליה החקלאיתומציאות החיים שהייתה באזורנו לפני כ-2000 שנים ויותר ובעזרת הספרות הרומיתוהיוונית המקבילות בזמנן. 

קוד קורס 90001000
מורה דר שר-אבי דורון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס במסגרת הקורס דרכי הוראה בלימודי אי נעמוד מקרוב על מאפייניו של מקצוע זה כמקצוע רב-תחומי במערכת החינוך, נערוך היכרות עם מסגרות התוכן של יחידות הלימוד בהוראת התחום ונציג את אמצעי ההוראה המובילים בתחום. ננתח בעיות דידקטיות בהוראת ידיעת הארץ תוך קניין כלים לעבודה והכנה עצמית לקראת הוראת יחידת לימוד שלמה כמו גם מערך שיעור או סיור. בנוסף, נעמוד על הפוטנציאל החינוכי והערכי של הסיור במסגרת הוראת לימודי ארץ ישראל ושלח.
קוד קורס 45001100
מורה דר שר-אבי דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס הינה להכניס את הסטודנט בשערי חקר ידיעת הארץ תוך הקניית הכלים הבסיסיים למחקר, לסיור ולמיומנות השדה. כיצד החלה הארכיאולוגיה באי, כיצד החל המיפוי שלה, ומדוע רק במאה היט ארץ ישראל התגלתה מחדש?

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה | 45000700 | דר קמינסקי תמי | סמסטר א | 14:20 - 17:20

| 45000700 | דר קמינסקי תמי | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 45000700
מורה דר קמינסקי תמי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתולדות ארץ ישראל בעת החדשה ויתחקה אחר התהליכים המדיניים, החברתיים, הדמוגרפיים והיישוביים שהשפיעו והביאו לשינוי הנוף הפיזי והאנושי בארץ ישראל במאות ה-19 וה-20. הקורס יבחן את דפוסי השלטון והמנהל בארץ בתקופת היישוב תחת השלטון העותמני ובתקופת המנדט הבריטי$$ התגבשות היישוב הישן והחדש ומעמדו של היישוב היהודי והעברי בארץ-ישראל$$ הזיקה בין היישוב היהודי לבין השלטון והאוכלוסייה הערבית$$ התיישבות, כלכלה והתפתחות היישוב. הקורס יעניק גם כלים לניתוח היסטורי, תוך שימוש במקורות אותנטיים החשובים לחקר התקופה, תעודות, תמונות ועוד.

+  מבוא לחי ולצומח של ארץ ישראל | 45000100 | דר בר שי נועם | סמסטר ב | 14:20 - 17:20

| 45000100 | דר בר שי נועם | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 45000100
מורה דר בר שי נועם
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בארץ ישראל, הממוקמת בצומת שבין שלוש יבשות, קיים מגוון גדול של בתי גידול ועושר רב של צמחים ובעח. במהלך הקורס נערוך הכרות ראשונית עם בתי גידול המאפיינים את הארץ ונתייחס להשפעת הגורמים הסביבתיים על השפע והתפוצה של האורגניזמים. נעמוד על הקשר בין בית הגידול ובין המינים המאכלסים אותו תוך התייחסות לאורח חייהם, התנהגותם, התאמותיהם לבית הגידול ויחסי הגומלין ביניהם. הקורס כולל הרצאות, יציאות לגיחות קצרות באזור המכללה וארבעה ימי סיור.

+  מבוא לחי ולצומח של ארץ ישראל | 45000102 | דר רענן משה | סמסטר ב | 14:20 - 17:20

| 45000102 | דר רענן משה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 45000102
מורה דר רענן משה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בארץ ישראל, הממוקמת בצומת שבין שלוש יבשות, קיים מגוון גדול של בתי גידול ועושר רב של צמחים ובעח. במהלך הקורס נערוך הכרות ראשונית עם בתי גידול המאפיינים את הארץ ונתייחס להשפעת הגורמים הסביבתיים על השפע והתפוצה של האורגניזמים. נעמוד על הקשר בין בית הגידול ובין המינים המאכלסים אותו תוך התייחסות לאורח חייהם, התנהגותם, התאמותיהם לבית הגידול ויחסי הגומלין ביניהם. הקורס כולל הרצאות, יציאות לגיחות קצרות באזור המכללה וארבעה ימי סיור.
קוד קורס 45014600
מורה דר דוידסון אייל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

ביקרת כבר מאה פעמים בעיר העתיקה של ירושלים. נכנסת משער יפו, יצאת משערציון. אז זהו, שהחומות של העיר העתיקה אינן עתיקות באמת. הן בסך הכול בנות 500שנה, שזה הרבה זמן בשביל מודיעין והרצליה. בשביל ירושלים 500 שנה זה לא פזם.

אז איפה העיר העתיקה באמת של ירושלים? זה מה שנחקור בקורס הזה. לא רקהיכן עברו החומות בתקופות הקדומות, אלא גם פרשיות עלומות מתקופת הכנענים, מבניםשהארכאולוגים מנסים לפצח את חידתם ואירועים דרמטיים בימי הבית הראשון והשני.

הקורס יתמקד במחקר אישי מונחה, שתכליתו עבודה סמינריונית.

קורסים ביום ה

 

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בימי הביניים | 45000800 | דר דוידסון אייל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45000800 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45000800
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בתולדותיה של אי החל מראשית הופעתו של האיסלאם בארץ ישראל, וכן בתקופות הצלבנית, הממלוכית והעותמאנית, והוא מפגיש בין מקורות התקופה לבין המרחב הגיאוגרפי בארץ ישראל, תוך מתן תשומת לב לקהילות היהודים באי תחת שלטון האיסלאם והנצרות

+  ארץ הגליל והעמקים- קורס רגיונלי | 45004600 | דר דוידסון אייל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 45004600 | דר דוידסון אייל | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45004600
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הגליל והעמקים הוא מחבלי ההתיישבות העתיקים העולם. כמו נסיכה מןהאגדות המצפה מראש המגדל לאביר שלה, רבים רצו שארץ ההרים הקסומים והעמקים הפוריים תהיהרק שלהם, רבים מסרו את נפשם למענה, רבים נישבו בקסמה, רבים לא הצליחו...

בקורס נלך ניפול גם אנחנו בשבי קסמיה של ארץ הגליל והעמקים. נלמד אתתהליכי ההתיישבות למן התקופות הפרהיסטוריות ועד לעת החדשה, ונעמוד על תנאיה הפיזייםהמייחדים אותה.

קוד קורס 90013801
מורה דר שר-אבי דורון
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס לאחר הקניית הבסיס וההיכרות עם המקצוע לימודי ארץ ישראל, נעסוק במסגרת זו בפרופיל הסיור הלימודי הבית ספרי. נכיר את המימשקים השונים הקיימים סביב הסיור הבית ספרי ונלמד בעיקר את הפדגוגיה של הסיור: כיצד בונים סיור, כיצד מפגישים בין עולמו התוכני למסגרתו הטכנית, ובסופו של דבר: כיצד מלמדים בשדה ובאיזה אופן משתמשים במרכיביו הרבים של הנוף כדי לייצר מהלך ארוך מחד ומסרים נקודתיים מאידך.
קוד קורס 45000401
מורה דר מייטליס יצחק
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס שלפנינו מדלג בין פרקי התנך למרחבים הגיאוגרפיים של ארץ ישראל ולחפירות הארכאולוגיות שהתקיימו ועדיין מתקיימות באתרים המקראיים השונים בה. 
במהלך הקורס נכיר את יסודות החקר של תקופת המלוכה החל מראשיתה ועד חורבן הבית הראשון. נבין את האירועים על רקע הגיאוגרפיה הפיזית, היישובית והמדינית של ארץ ישראל והמזרח הקדום, ונציג סוגיות שימושיות בהוראת לימודי ארץ ישראל ותנך.
קוד קורס 45005800
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סיפורה של קהילת צפת במאה ה-16 הוא סיפור מופלא על מרכז רוחני-תורני ששגשג במשך תקופה קצרה, והגיע להשפעה חסרת תקדים בעולם היהודי. בקורס נלמד את הרקע לצמיחתה של צפת, ונכיר לעומק את עולם הרוח ואת הדמויות שפעלו בה.

+  על חופר וסופר - ארכיאולוגיה ומקרא | 45020000 | דר מייטליס יצחק | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 45020000 | דר מייטליס יצחק | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45020000
מורה דר מייטליס יצחק
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
. אחד הנושאים המסעירים את הציבור והעולה לכותרות מדי פעם הוא היחס בין המקרא לממצא הארכאולוגי. בקורס זה נעסוק בממשק שבין שני התחומים ונדון בסוגיות בהן הארכאולוגיה תורמת להבנת הטקסט המקראי ובנוסף נדון בצורה נרחבת בשאלה באיזו מידה אכן .הארכאולוגיה אינה עלה בקנה אחד עם המקרא. הקורס יתפרס  מבחינה כרונולוגית על פני תקופות שונות, החל מראשית האדם ועד חורבן הבית הראשון.
קוד קורס 45012900
מורה דר שר-אבי דורון
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס מטרת הקורס הסמינריוני שלפנינו  הינה להעמיק חקר בשלביו השונים של מרד בר כוכבא, ובעיקר בממצאים הארכיאולוגיים והאפיגרפיים הזורים עליו אור. במוקד הקורס תעמוד התרבות החומרית של הפליטים במדבר יהודה ובעיקר הטקסטים הכתובים שנמצאו במערות המפלט במדבר יהודה. במהלך הקורס נקרא יחד את אגרות בר כוכבא שנמצאו במערות, וכן את המגילות המקראיות והתעודות הכלכליות מאותו הקשר היסטורי. לצד הקריאה המשותפת, תלמידי/ות הקורס יכתבו עבודות סמינריוניות או רפרטים ויציגו את שלבי העבודה מעת לעת מול חבריהם לכיתה תוך פיתוח דיון כיתתי מפרה.