רשימת השיעורים בחוג לאזרחות – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

קוד קורס 409002300
מורה דר כהן אורנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בדינמיקה של יחסי הגומלין בין מדינת ישראל לבין האוכלוסייה הערבית מאז הקמת המדינה.

~

הוא יתמקד בנושאים מרכזיים אשר עומדים על סדר יומם של האזרחים הערבים בישראל ומשליכים על תפיסת הזהות, על האוריינטציה ועל השיח הפוליטי שלהם, כמו גם על יחסי יהודים-ערבים.

~

במהלך הקורס ננתח סוגיות במגוון של תחומים ונתמקד בתמורות שחלו בנושאים הללו במהלך השנים. בין הנושאים שיידונו: מגמות דמוגרפיות, דיור ובנייה, כלכלה ותעסוקה, מעמד נשים וחינוך. $$

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 409002400
מורה דר כהן אורנה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק במקומם ובפעילותם של חברי הכנסת הערבים במערכת הפוליטית בישראל מאז הקמת המדינה: במפלגות ציוניות, ברשימות ערביות נפרדות שפעלו בחסות המפלגות הציוניות, במסגרת מפלגות יהודיות-ערביות ובמפלגות ערביות מתבדלות.

~

הקורס ינתח גם מגמות אחרות הניכרות בפוליטיקה הערבית בישראל לאורך השנים: פעילותם של כוחות פוליטיים בדלניים אשר מחרימים את הבחירות לכנסת הן כבוחרים והן כנבחרים, וכמו כן התגבשותה של הנהגה ערבית חוץ-פרלמנטרית ויחסי הגומלין בינה לבין חברי הכנסת הערבים.

סרטון הכרות : סרטון

החוג לאזרחות

קורסים ביום א

 

+  האזרח והגר- סוגיות שבין תורה למדינה | 409000451 | דר חדד אליעזר | שנתי | 09:00 - 10:20

| 409000451 | דר חדד אליעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 409000451
מורה דר חדד אליעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

~

זהותה של מדינת ישראל נשענת על היותה יהודית. הפרשנות המסורתית מזהה את המונח יהודית בהלכה היהודית. כיצד מתמודדת ההלכה עם מדינת ישראל אשר ניצבת גם על אדניה של דמוקרטיה, חילוניות וליברליזם? מטרתו של קורס זה היא לנסות ולהבין מנקודת מבט תורנית-הלכתית מקצת מהסוגיות העומדות לנגד עיניה של החברה היהודית במדינת ישראל. זאת מתוך הנחה כי יציקת תשתית דתית-רעיונית בסיסית תביא להרחבת הידע, ותיתן כלים להתמודדות אמיתית וכנה עם האתגרים העומדים לנגד עיניה של ההלכה בעידן הריבונות היהודית המתחדשת. הסמסטר הראשון יתמקד בשאלת הבסיס ההלכתי-רעיוני למשטר דמוקרטי והסמסטר השני ביחס שבין כבוד האדם שהוא יסוד תורת הזכויות לצלם אלוקים המקביל לו.
~

~

 $$

+  ציונות חזון ומעש א | 409002950 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 409002950 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 409002950
מורה דר אבלמן עשהאל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נעקוב אחר ההיסטוריה של התנועה הציונית, מתוך מבט שישלב סקירה היסטורית של אישים, תנועות ואירועים מרכזיים וכן עמידה על רעיונות מרכזיים ופולמוסים רעיוניים שליוו את דרכה של התנועה הציונית מראשיתה ועד ימינו

+  ציונות חזון ומעש ב | 13006150 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 13006150 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 13006150
מורה דר אבלמן עשהאל
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס זה נעקוב אחר ההיסטוריה של התנועה הציונית, מתוך מבט שישלב סקירה היסטורית של אישים, תנועות ואירועים מרכזיים וכן עמידה על רעיונות מרכזיים ופולמוסים רעיוניים שליוו את דרכה של התנועה הציונית מראשיתה ועד ימינו

+  תקשורת חברה ופוליטיקה | 658001650 | ולדמן שי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 658001650 | ולדמן שי | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 658001650
מורה ולדמן שי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס זה היא לבחון את יחסי הגומלין בין אמצעי התקשורת, החברה והמערכת הפוליטית בישראל. במסגרת הקורס ילובנו סוגיות חברתיות, פוליטיות ותקשורתיות אקטואליות הנוצרות במשולש יחסים חשוב ומורכב זה, המשפיע רבות על חיינו.

+  לאומיות, מדינות לאום ומדינת ישראל | 409000850 | דר פויכטונגר דודי | שנתי | 16:00 - 17:20

| 409000850 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 409000850
מורה דר פויכטונגר דודי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נעקוב אחר תופעת הלאומיות והסדר הפוליטי של מדינת הלאום בתרבויות שונות ובתקופות שונות. בחינה רחבה שכזו מאפשרת הבנה מבוססת של מרכזיות הלאומיות בזהות האנושית. במחקר התפשטה תפישה המתייחסת ללאומיות כאל תופעה מודרנית. הבחינה השיטתית שנערוך בקורס תאפשר לבקר תפישה זו על בסיס ניתוח הסטורי משווה.

בסמסטר א נלמד על מקורותיה ומאפייניה של הלאומיות, תוך עיון שיטתי בהגות העוסקת ברעיון זה. 
בסמסטר ב נעקוב אחר הפולמוס אודות הלאומיות שהתפתח החל מהעשורים האחרונים של המאה הקודמת ועד היום (שיש לו השלכות משמעותיות על שאלת הציונות בכלל, ומעמדה וייחודה של מדינת ישראל בפרט) ונבחן כיצד מתמודדות מדינות הלאום השונות עם קבוצות אתניות ולאומיות המאתגרות את זהותה.