רשימת השיעורים בחוג לאזרחות – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

קוד קורס 409002300
מורה דר כהן אורנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בדינמיקה של יחסי הגומלין בין מדינת ישראל לבין האוכלוסייה הערבית מאז הקמת המדינה. הוא יתמקד בנושאים מרכזיים אשר עומדים על סדר יומם של האזרחים הערבים בישראל ומשליכים על תפיסת הזהות, על האוריינטציה ועל השיח הפוליטי שלהם, כמו גם על יחסי יהודים-ערבים.

במהלך הקורס ננתח סוגיות במגוון של תחומים ונתמקד בתמורות שחלו בנושאים הללו במהלך השנים. בין הנושאים שיידונו: מגמות דמוגרפיות, דיור ובנייה, כלכלה ותעסוקה, מעמד נשים וחינוך. 

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 409002400
מורה דר כהן אורנה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק במקומם ובפעילותם של חבריהכנסת הערבים במערכת הפוליטית בישראל מאז הקמת המדינה: במפלגות ציוניות, ברשימותערביות נפרדות שפעלו בחסות המפלגות הציוניות, במסגרת מפלגות יהודיות-ערביות ובמפלגותערביות מתבדלות.

הקורס ינתח גם מגמות אחרות הניכרותבפוליטיקה הערבית בישראל לאורך השנים: פעילותם של כוחות פוליטיים בדלניים אשרמחרימים את הבחירות לכנסת הן כבוחרים והן כנבחרים, וכמו כן התגבשותה של הנהגהערבית חוץ-פרלמנטרית ויחסי הגומלין בינה לבין חברי הכנסת הערבים.

+  ירושלים בירת ישראל | 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב

| 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 42004000
מורה דר שפר גד
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החוג לאזרחות

קורסים ביום א

 

+  יסודות המשטר בישראל | 409000200 | דר מוזס חנן | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 409000200 | דר מוזס חנן | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 409000200
מורה דר מוזס חנן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא להיסטוריה של יוון | 13000000 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 13000000 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 13000000
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  גיאוגרפיה פוליטית של ארץ ישראל | 42001700 | דר אריאלי תמר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 42001700 | דר אריאלי תמר | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 42001700
מורה דר אריאלי תמר
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

גיאוגרפיה פוליטית, או בשמה המקוצר גיאופוליטיקה, הינה תת-תחום מרכזיבגיאוגרפיה האנושית המתמקד בחקר האינטראקציה שבין עוצמה (פוליטית ואחרות) ומרחב.שחקנים שונים במרחב הינם בעלי עוצמה ואינטרסים שונים, ומתוך כך נגזרת יכולתם הבלתישוויונית להשפיע על עיצובו. התפיסה הדומיננטית רואה כתפקידה של הגיאוגרפיה שלהפוליטיקה (או הפוליטיקה של הגיאוגרפיה) את חשיפתחוסר השוויון המובנה ביכולתם של פרטים, קבוצות ומוסדות להשפיע על כינונם שלמרחבי חיים שונים – המקומי, האזורי, הלאומי או העולמי.

+  תולדות המחשבה המדינית | 409000300 | דר פויכטונגר דודי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 409000300 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 409000300
מורה דר פויכטונגר דודי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
המחשבה מדינית היא ההגות האנושית סביב שאלות הקשורות לחיינו וליתר דיוק: למערכת היחסים שבין האדם-החברה-הרשות. השאלות העומדות בבסיסה של המחשבה המדינית מעסיקות את בני האדם בכל זמן ובכל מקום והן אלו המתוות את המשטר והממשל הראוי: מהו צדק? מהו טבע האדם? כיצד הוא משפיע על דמותה של המדינה? מה יעודה של המדינה? מה נותן לאחדים את הזכות לשלוט על אחרים? כיצד ראויה. להתקיים מערכת היחסים שבין הדת והמדינה? אלו מקצת השאלות ועוד שיעלו במהלך הקורס. 

הקורס יחולק לשני חלקים. בסמסטר א נלמד את יסודותיה של המחשבה המדינית - החל מההוגים הקדם סוקרטיים, עבור אצל אפלטון ואריסטו, ועד לזרמים הפוסט-אריסטוטליים.
בסמסטר ב נעבור לעסוק בסוגיות הנל כמפגש על-זמני של הוגים מהתקופה הימי ביניימית, העת החדשה והמודרנה. נכיר זרמים ורעיונות כגון ליברליזם, קהילתנות, שמרנות וכיוב

+  מבוא לממשל ופוליטיקה | 409000600 | דר מוזס חנן | שנתי | 14:20 - 15:40

| 409000600 | דר מוזס חנן | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 409000600
מורה דר מוזס חנן
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 409000500
מורה דר ליסון אלעד
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לצערי הרב בכל שנותי באוניברסיטה מעולם לא לימדו אותי איך לקרוא ואיך לכתוב. בעצם מעולם לא לימדו אותי ללמוד. מטרת הקורס הזה היא להשלים במעט את החסך הזה.
למרות שבאופן רשמי זהו קורס אקדמי, בפועל זוהי סדנא לפיתוח מיומנות חיפוש, קריאה וכתיבה. מטרת הסדנא הזו היא ללמוד דרכים יעילות ולהתאמן בחיפוש מידע, בקריאת מאמרים, בכתיבת סיכום, בכתיבת מאמרוניציק הכולל אינטגרציה של כמה מקורות, ובכתיבת תגובה קצרה על מאמרונציק של חבר. זהו. כדאי לנצל את הסדנא הזו לצורך עבודות שאתם ממילא מתכננים לכתוב במהלך התואר - לחשיבה על נושא, לחיפוש חומרים ואפילו לכתיבה ראשונית של העבודה. אבל גם אם לא, רכישת מיומנויות בסיסיות כאלה - במיוחד אצל מורים לעתיד - היא חובה ואינה מותרות.
הקורס אינו כולל בחינה אלא רק תרגילים המרכיבים יחד את הציון הסופי.

+  ציונות חזון ומעש א | 13007100 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 13007100 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 13007100
מורה דר אבלמן עשהאל
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נעקוב אחר ההיסטוריה של התנועה הציונית, מתוך מבט שישלב סקירה היסטורית של אישים, תנועות ואירועים מרכזיים וכן עמידה על רעיונות מרכזיים ופולמוסים רעיוניים שליוו את דרכה של התנועה הציונית מראשיתה ועד ימינו

+  סוגיות בפוליטיקה הישראלית | 409002100 | דר מוזס חנן | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 409002100 | דר מוזס חנן | סמסטר א | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 409002100
מורה דר מוזס חנן
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפוליטיקה הישראלית היא זירה מאתגרת, סוערת ויצרית. תכונות אלה נובעות מהאתגרים המורכבים עימם מתמודדת מדינת ישראל, מהרכבה המגוון והמשוסע של החברה הישראלית  ומחילוקי דעות משמעותיים בין הקבוצות הבולטות המרכיבות אותה על דמותה הרצויה של המדינה. בקורס נתמקד בניתוח העמדות וחילוקי הדעות בסוגיות היסודיות שעל סדר היום במדינת ישראל, באפיון הסוציולוגי והפוליטי של השבטים והקבוצות המרכזיות בחברה, באידאולוגיה של המפלגות הבולטות במערכת הפוליטית ובתמורות שהתחוללו בהi במהלך השנים ובהכרת והבנת פעילותם של גורמים נוספים המשפיעים על המערכת הפוליטית בישראל.         

קוד קורס 409000900
מורה דר ליסון אלעד
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מקובל לחשוב על ישראל במונחי המתח שבין יהודית ודמוקרטית. אולם מתח זה לא הטריד את האליטה הישראלית בעשורים הראשונים לקיומה. הקונפליקט שעמד בליבת ההגות והמעש הציוניים לא היה מול המיעוט (הערבי) וזכויותיו אלא מול העבר היהודי עצמו. מתח זה בין יהדות לציונות קשור במהפכת היהודי החדש ובשלילת הגלות כאתוס מרכזי. מתח זה לא רק שלא נפתר אלא שלאחר מלחמת ששת הימים הוא הלך והתרחב. הזרם המרכזי של הציונות שדגל ביהדות כלאום וכלל לא ראה כל בעיה בשילוב שבין יהדות ודמוקרטיה, עבר לדבוק בדגם רזה יותר של חזון יהודי המחויב לזכויות אזרח ואדם בלבד. בקורס זה נתייחס לסיבות שבגינן שילוב של מדינה יהודית ודמוקרטית הפך לבעייתי בעיני האליטה התרבותית בישראל, נתייחס לשאלת מעמדה של יהדות התפוצות בישראל מצד אחד ולמעמדו של המיעוט הערבי בישראל מצד שני. נדון במספר מקרי מבחן המדגימים זאת.

+  תיאולוגיה פוליטיקה ומה שביניהם | 409001700 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 409001700 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 409001700
מורה דר פויכטונגר דודי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
דרמה מתרחשת במחשבה (המדינית) היהודית בעת החדשה: אין זו עוד מחשבה מדיניתהנטועה בתוך ארבע אמות של הלכה ומחשבה יהודית, אלא כזו המפתחת תפיסת עולם אחרת,חוץ-דתית היוצאת מתוך בית המדרש ומתעמתת איתו, המנהלת דו-שיח ער ומפרה עם המחשבההמדינית הכללית. ההתמקדות הולכת ופוחתת במבנה השלטון וביזור העוצמה במרחב, ומנגדעיסוק רחב יותר בשאלות הנוגעות לזהות ותודעה שיוכית אלטרנטיבית לדת (כדוגמת לאומיות, ליברליזם, סוציאליזם). אין זו רק מחשבה מדינית הרואה את האל כשחקן פוליטי פעיל(גלוי או נסתר) במרחב, אלא כזו אשר בענפיה השונים מדירה את אלוהים מהשדה, וממשיכהלטעון להיותה יהודית. במסגרת הקורס נבקש לבחון את השינוי שחל במערכתהיחסים בין שני המוקדים, התיאולוגיה והפוליטיקה בהגותם של הוגים ורבנים בעת החדשה - מהמאה ה- 17 ועד התנועה הציונית.

+  ציונות חזון ומעש ב | 13007203 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 13007203 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 13007203
מורה דר אבלמן עשהאל
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס זה נעקוב אחר ההיסטוריה של התנועה הציונית, מתוך מבט שישלב סקירה היסטורית של אישים, תנועות ואירועים מרכזיים וכן עמידה על רעיונות מרכזיים ופולמוסים רעיוניים שליוו את דרכה של התנועה הציונית מראשיתה ועד ימינו

+  האזרח והגר - סוגיות שבין תורה למדינה | 409000400 | דר חדד אליעזר | שנתי | 16:00 - 17:20

| 409000400 | דר חדד אליעזר | סמסטר ש | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 409000400
מורה דר חדד אליעזר
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס