רשימת השיעורים בחוג לאזרחות – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  בין חרדלים לדתלשים א | 409001200 | דר מוזס חנן | סמסטר א

| 409001200 | דר מוזס חנן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 409001200
מורה דר מוזס חנן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החברה הציונית דתית בפתח המאה-21 היא חברה צבעונית, מגוונת ומורכבת בהרבה מה שהייתה לפני שנות דור. הגיוון והמורכבות המתגברים מעודדים פרץ של יצירתיות ותסיסה אך גם מתדלקים מחלוקות נוקבות בסוגיות יסודיות של דת ומדינה, יחס למודרנה, לפמיניזם, לתרבות הכללית ולערכים הליברליים ומקשים על תרגום האלקטורט הציוני דתי לכוח פוליטי משמעותי. הקורס יסקור את התפתחות התנועה הציונית דתית לזרמיה השונים, את הסוגיות המרכזיות העומדות במוקדי המחלוקת בעולם הציוני דתי, את אופני ההתמודדות של רבנים והוגים ציוניים דתיים עם ההיבטים השונים של המודרניות והפוסט מודרניות ואת מגוון הביטויים המוסדיים, החברתיים והפוליטיים של תהליכי הגיוון והפיצול המתחוללים בחברה 
הדתית לאומית בפתח המאה ה-21. היכרות מעמיקה עם הציונות הדתית וההתמודדויות והאתגרים המורכבים הניצבים בפניה, מעניקה רקע חיוני לסוגיות בסיסיות הניצבות במוקד לימודי האזרחות בכלל, ובמיוחד בחינוך הממד: יחסי דת - מדינה, השילוב והמתח בין ערכים יהודיים לערכים דמוקרטיים, שסעים ומתחים בחברה הישראלית : בין דתיים לחילוניים, בין דתיים לאומיים לחרדים ובין ניצים ליונים.

+  בין חרדלים לדתלשים ב | 409001900 | דר מוזס חנן | סמסטר ב

| 409001900 | דר מוזס חנן | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 409001900
מורה דר מוזס חנן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מהווה המשך לקורס בין חרדלים לדתלשים א ומתמקד בבירור ובמיפוי סוגיות מרכזיות העומדות במוקד סדר היום של המגזר הדתי לאומי: היחס לתרבות המערב, מערכת החינוך ועולם התורה הציוני דתי, הציונות הדתית וצהל, אתגרי המשפחה הדתית לאומית בעידן מודרני ומתירני, הפוליטיקה הציונית דתית. הדיונים בשיעורים מבוססים רובם ככולם על המבואות וההקדמות שניתנו בקורס בין חרדלים לדתלשים א .       

+  ירושלים בירת ישראל | 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב

| 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 42004000
מורה דר שפר גד
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ירושלים בירתה של מדינת ישראל בהווה ושל העם היהודי לאורך ההיסטוריה,הינה אחת הערים העתיקות והמפוארות ביותר בעולם. קורס מקוונן זה נועד להקנותלסטודנטים הכרות מעמיקה על העיר ירושלים, ב-70 שנה האחרונות. בקורס זה נכיר את התפתחותהעיר המודרנית ומאפייניה. הקורס ידון בנושאים שונים בהם: גבולותיה המשתנות שלהעיר, גיאופוליטיקה של ירושלים, אוכלוסיית ירושלים, עוני מול עושר, דת, חינוךותרבות, מאפייני נוף טבעי ובנוי, מיקומם הפיזי של הרשויות השונות, איכות הסביבה,שטחים פתוחים, כלכלה, תחבורה ועוד. לכל נושא יינתנו דוגמאות רבות ונבחן יחד את ההשפעותהחיוביות והשליליות שיש לכל נושא על ירושלים וכן מגמות עתידיות אפשריות.

קוד קורס 409001300
מורה דר מוזס חנן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החיים במדינת ישראל מורכבים ומלאי דילמות המעמידים אתגר משמעותי למחנכים ולתלמידים בכל דיון ביחס לסוגיות שונות המאפיינות את היומיום הישראלי-אזרחי. הקורס מציג ומברר גישות שונות הרווחות בשיח הציבורי הישראלי לסוגיות מרכזיות ביחסי דת – מדינה באמצעות דיאלוגים מוסרטים המפגישים נציגים בולטים של הקבוצות השונות בחברה הישראלית.     

החוג לאזרחות

קורסים ביום א

 

+  תקשורת חברה ופוליטיקה | 658001600 | ולדמן שי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 658001600 | ולדמן שי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 658001600
מורה ולדמן שי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס זה היא לבחון את יחסי הגומלין בין אמצעי התקשורת, החברה והמערכת הפוליטית בישראל. במסגרת הקורס ילובנו סוגיות חברתיות, פוליטיות ותקשורתיות אקטואליות הנוצרות במשולש יחסים חשוב ומורכב זה, המשפיע רבות על חיינו.

+  היסטוריה של האסלאם והמזרח התיכון | 13001100 | דר כהן אורנה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 13001100 | דר כהן אורנה | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13001100
מורה דר כהן אורנה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס ינתח את תולדות האסלאם והמזרח התיכון מלידת האסלאם בתחילת המאה השביעית, עד צמיחתן של התנועות הלאומיות במזרח התיכון בתחילת המאה העשרים. הוא יעסוק בשנותיה הראשונות של דת האסלאם ובהתפשטותה ברחבי העולם כמו גם באירועים מרכזיים בהיסטוריה של האסלאם ושל המזרח התיכון, ויקנה לסטודנטים ולסטודנטיות היכרות עם מושגים הקשורים גם לנושאים אקטואליים.

+  אידיאולוגיות פוליטיות בעת החדשה | 13003000 | דר פויכטונגר דודי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 13003000 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 13003000
מורה דר פויכטונגר דודי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יבחן שינויים פילוסופיים והשפעתם על תנועות אידיאולוגיות בעת החדשה דרך הוגים מרכזיים ואת זיקת הגומלין ביניהן לבין התרחשויות פוליטיות רבות חשיבות כמו מלחמות הדת וחוזה וסטפליה, המהפכה המהוללת, המהפכה האמריקאית, המהפכה הצרפתית, המהפכות הלאומיות, התפשטות רעיונות ליברליים ודמוקרטיים.

+  האזרח והגר - סוגיות שבין תורה למדינה | 409000400 | דר חדד אליעזר | שנתי | 12:10 - 13:30

| 409000400 | דר חדד אליעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 409000400
מורה דר חדד אליעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

זהותה של מדינת ישראל נשענת על היותה יהודית. הפרשנות המסורתית מזהה את המונח יהודית בהלכה היהודית. כיצד מתמודדת ההלכה עם מדינת ישראל אשר ניצבת גם על אדניה של דמוקרטיה,חילוניות וליברליזם?
מטרתו של קורס זה היא לנסות ולהבין מנקודת מבט תורנית-הלכתית מקצת מהסוגיות העומדות לנגד עיניה של החברה היהודית במדינת ישראל. זאת מתוך הנחה כי יציקת תשתית דתית-רעיונית בסיסית תביא להרחבת הידע, ותיתן כלים להתמודדות אמיתית וכנה עם האתגרים העומדים לנגד עיניה של ההלכה בעידן הריבונות היהודית המתחדשת.

+  היסטוריה של הרעיונות בעידן המודרני | 13020600 | דר ברנר איתמר | שנתי | 16:00 - 17:20

| 13020600 | דר ברנר איתמר | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 13020600
מורה דר ברנר איתמר
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מהם הרעיונות והמחשבות שחוללו את העידן המודרני? כיצד השפיעו תהליכים אידאולוגיים ופילוסופיים על ההתרחשויות ההיסטוריות בעת החדשה? הקורס יעסוק בהיסטוריה מתוך  נקודת מבט הטוענת כי לא ניתן להפריד בין ההגות, הספרות וההתרחשויות ההיסטוריות, וכי השיח והתודעה בלולים במציאות הממשית, מייצרים אותה ומפרשים אותה ללא הרף. במהלך הקורס נעסוק בתהליכים ההיסטוריים רחבי ההיקף שעיצבו את העידן המודרני: אינדיבידואליזם, ליברליזם, אידאולוגיה, הקדמה המדעית, הסטרוקטורליזם ועוד. נציג את עליית הגורמים האלה, את השפעתם על תהליכים היסטוריים ואת השינויים שהתרחשו בהם במאות השנים האחרונות.


קורסים ביום ה

 
קוד קורס 409000900
מורה דר ליסון אלעד
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מקובל לחשוב על ישראל במונחי המתח שבין יהודית ודמוקרטית. אולם מתח זה לא הטריד את האליטה הישראלית בעשורים הראשונים לקיומה. הקונפליקט שעמד בליבת ההגות והמעש הציוניים לא היה מול המיעוט (הערבי) וזכויותיו אלא מול העבר היהודי עצמו. מתח זה בין יהדות לציונות קשור במהפכת היהודי החדש ובשלילת הגלות כאתוס מרכזי. מתח זה לא רק שלא נפתר אלא שלאחר מלחמת ששת הימים הוא הלך והתרחב. הזרם המרכזי של הציונות שדגל ביהדות כלאום וכלל לא ראה כל בעיה בשילוב שבין יהדות ודמוקרטיה, עבר לדבוק בדגם רזה יותר של חזון יהודי המחויב לזכויות אזרח ואדם בלבד. בקורס זה נתייחס לסיבות שבגינן שילוב של מדינה יהודית ודמוקרטית הפך לבעייתי בעיני האליטה התרבותית בישראל, נתייחס לשאלת מעמדה של יהדות התפוצות בישראל מצד אחד ולמעמדו של המיעוט הערבי בישראל מצד שני. נדון במספר מקרי מבחן המדגימים זאת

+  מבוא להיסטוריה של יוון | 13000000 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 13000000 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13000000
מורה דר בירנבוים חנן
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתולדותיה של יוון בתקופה הקלאסית, ויתמקד בתיאור התרבות היוונית, דרכי השלטון, עיצוב הדמוקרטיה וערי הפולייס. כמו כן יידונו המאבקים בין פרס לבין יוון והמלחמות בין אתונה לבין ספרטה.

+  ניהול דיון בכיתה | 90016300 | דר דרמון מלכה תהילה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90016300 | דר דרמון מלכה תהילה | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90016300
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יפרוס את הדיון - שיח ככלי הוראה ולמידה. נכיר דגמי שיח שונים בהוראה ואת תרומתם לתהליך הלימודי והחינוכי של הלומד. באמצעות דגמים אלה נכיר את התהליך המקדים לדיון בכיתה אצל המורה, כמנהל השיח החינוכי. ואת הדיון בנושא בשדה החינוכי.
~

קוד קורס 409000100
מורה גבל רדמן רוחמה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נבקש להבין מה הרציונל המגבש את מטרות תכנית הלימודים במקצוע האזרחות במדינת ישראל. נלמד ומה עיקר מטרתה של התכנית בהקשר החינוכי. נכיר את תכנית הלימודים, עיקריה ודרכי הוראתה בנושאים השונים. נכיר קשיים הצפים במגזרים השונים סביב נושאי התכנית ודרכי ההתמודדות בהוראתם. נתרגל את הדיון בכיתה ככלי הוראה ונכיר את הערכות החלופיות המקובלות בהוראת האזרחות. נכיר את מבנה בחינת הגרות באזרחות - דרכי תשאול והערכה בבחינה.
~

+  דרכי הוראת אזרחות ב | 90019700 | גבל רדמן רוחמה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90019700 | גבל רדמן רוחמה | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90019700
מורה גבל רדמן רוחמה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הדמוקרטיה המודרנית - יסודות ואתגרים | 409001000 | דר ליסון אלעד | שנתי | 12:10 - 13:30

| 409001000 | דר ליסון אלעד | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 409001000
מורה דר ליסון אלעד
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בכדי להבין את הדמוקרטיה המודרנית, יש להבין את המודרניות עצמה. בקורס זה ננסה להעמיק בשלב ראשון אודות חוקת המודרניות הבלתי כתובה, שכולנו חתומים עליה מבלי שידענו. חוקה זו היא מעין חוזה בין כל אנשי המודרנה, סוג של DNA שכולנו שותפים לו, מי יותר ומי פחות. סימני ההיכר של ה-DNA הזה מופיעים בכל מאפייניה של המודרניות: במדע, בכלכלה המודרנית, במדינת הלאום הדמוקרטית, ובפיתוחים הטכנולוגיים, בפסיכולוגיה של האני ועוד. בשלב שני נעבור לדון בדמוקרטיה המודרנית ובאתגרים הפנימיים שלה הקשורים בעובדת היותה מודרנית. בדרך זו נוכל להבין בדרך מפתיעה את תפקיד הצבא, מערכת המשפט ואף האינטלקטואלים במערך התרבותי הדמוקרטי. נעמוד על טיבם הפרדוקסלי של החוקה הדמוקרטית, מדינת הלאום הדמוקרטית, ואף ערך השיוויון עצמו.

+  לאומיות, מדינות לאום ומדינת ישראל | 409000800 | דר פויכטונגר דודי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 409000800 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ש | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 409000800
מורה דר פויכטונגר דודי
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נעקוב אחר תופעת הלאומיות והסדר הפוליטי של מדינת הלאום בתרבויות שונות ובתקופות שונות. בחינה רחבה שכזו מאפשרת הבנה מבוססת של מרכזיות הלאומיות בזהות האנושית. במחקר התפשטה תפישה המתייחסת ללאומיות כאל תופעה מודרנית. הבחינה השיטתית שנערוך בקורס תאפשר לבקר תפישה זו על בסיס ניתוח הסטורי משווה.