רשימת השיעורים בחוג לאנגלית – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  דו לשוניות | 62005201 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א

| 62005201 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 62005201
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס משלב עיון בתופעת רב-לשוניות בהבט חברתי ובהבט אישי. התלמידים יקראו מאמרים של בלשנים דגולים בתחום וישתמשו בידע הזה כדי לנתח את הנסיון האישי ואת הסביבה הרב-לשונית הקרובה שלהם: המשפחה, הקהילה, מוסדות החינוך, המדינה. הקורס שם דגש מיוחד על תופעת הרב-לשוניות בעם ישראל לאורך הדורות. (הקורס באנגלית!)

+  קריאה בספרות מופת באנגלית | 62003800 | דר גלברט איימי | סמסטר א

| 62003800 | דר גלברט איימי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 62003800
מורה דר גלברט איימי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
IN this course, Masterpieces of English Literature - Utopia, Dystopia and the World We Live in - students will investigate the genres of Utopia and Dystopia. They will read portions of George Orwells 1984, Aldoux Huxleys Brave New World , Kurt Vonneguts Harrison Bergeron and others, as they explore the literary uniqueness of the texts. Issues to be discussed include defining the genre, analyzing the works and exploring the similarities and differences between the works and the world we live in today. 

+  הערכה ללמידה באנגלית | 90020400 | | סמסטר ב

| 90020400 | | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90020400
מורה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Students of this course will acquire the skills necessary to measure and evaluate student performance in the EFL classroom. Theoretical and practical approaches to assessment will be examined. The different methods to test and measure achievement in all four domains of the English curriculum will be explored and analyzed. Students will learn about a large variety of assessment tools, how to construct them and how and when to utilize them effectively. They will become familiar with the Bagrut English modular exams and assessment practices. The approach to assessment in this course is based on the belief that assessment is a valuable learning tool that can encourage and develop learning.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 62010000
מורה מ.א פיורר שרינה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Students will experiment with a broad selection of creative writing and poetry exercises. All exercises used in this intensive course are original, unique, and aimed to shape and sharpen students as creative writers. In addition, students will learn how to integrate creative writing and poetry into the classroom.
קוד קורס 62010800
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
קוד קורס 62005400
מורה מ.א רוס אברהם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס שילוב תכנים יהודיים בהוראת האנגלית הינו קורס בחירה והדגש בקורס הוא מציאת השילוב והאיזון המירביים בין הוראת ערכים וידע יהודיים לבין הוראת תוכנית האנגלית המלאה. השנה יתקיים פרויקט מיזם חדשני וייחודי מסוגו, המשלב פעילות חינוכית חוץ בית ספרית ופנים בית ספרית במערכת החינוך הדתית, בליווי ובהנחייה של סטודנטיות מהחוג להוראת אנגלית במכללת הרצוג, בפעילות מוזיאלית עי מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית עש וולפסון, ירושלים.

קוד קורס 62000900
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
Pedagogical grammar is interested in discovering the relationship between the effective use of grammar and how it is learned in the EFL classroom. The course will cover the basic principles and grammar of the English language in order to enable the students to improve their knowledge of and use of the structures. We will look at ways to teach grammar, both cognitively and affectively and examine ways in which to acquire both accuracy and fluency. In addition to examining different grammar teaching models from traditional mechanical practice exercises to creative and authentic activities, the course will examine those accepted approaches in light of the Lexical Approach which has been gaining more popularity and acceptance in recent years. By the end of the course, students will be able to prepare grammar lessons which will demonstrate an understanding and appreciation of what it mean to put ``language to work´´ in a myriad of ways. Finally, students will acquire tools to evaluate the pedagogical efficacy of a grammar unit in a grammar book in order to prepare them to use grammar books critically and selectively in the future.קורס זה הוא קורס מקוון אך דורש גם שלושה מפגשים פרונטלים 

החוג לאנגלית

קורסים ביום א

 

+  הוראת הדיבור באנגלית וניהול כיתה | 62006800 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 62006800 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62006800
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
The teaching of speaking, the most neglected skill in the Israel$$i classroom, has recently become a priority in the EFL classroom. Thus, a course has been developed which  specifically focuses on this skill.  Teaching of speaking and classroom management dovetail in this course in that the successful administering of speaking/interaction  activities requires very clear rules and procedures in the classroom. In addition to learning about how to create a  learning environment that will engender a deep  language learning process ,  students will also learn about methods for organizing the grading and feedback on student work and assessment. 
קוד קורס 62006100
מורה מ.א כהן אהרון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
This course introduces the student to the field of Applied Linguistics, with an emphasis on current research that is beneficial to language teachers, specifically teachers of English as a Second or Foreign Language. A wide range of topics will be covered$$ Psycholinguistics$$ first and second language acquisition$$ Language use$$ pragmatics$$ identity, emergent literacy.

+  מבוא לפונולוגיה - אנגלית | 62006700 | מ.א כהן אהרון | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 62006700 | מ.א כהן אהרון | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 62006700
מורה מ.א כהן אהרון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90029300
מורה ב.א לוי מרים
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course covers the teaching of English as a foreignlanguage  theoretically andpractically.    The course will examinelanguage systems and language skills.  Students will learn how to construct lesson plans based onthese methods, the national curriculum and approved course books.  Strategies and tools for the teaching ofpronunciation, vocabulary, and reading, at the foundationlevel will be thoroughly explored. The students will begin presentingmini-lessons to their student peers within a micro-teaching framework.  


קוד קורס 62001100
מורה דר גלברט איימי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course will offer students the opportunity to read a diverse range of short stories. In studying this genre, we will focus on the basic elements of a literary text, such as setting, characterization, point of view, imagery, motif and narrative, as well as the specific qualities of short fiction. Students will also be introduced to the practice of literary theory and we will work to develop a basic knowledge of some of the major theoretical approaches to critical reading. An emphasis will likewise be placed on the reading of literature as a means of language enrichment and some effective strategies for integrating the short literary texts into the classroom.

+  מבוא לדרמה | 62000700 | דר מאור שנה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 62000700 | דר מאור שנה | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62000700
מורה דר מאור שנה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Students of this course will read and analyze plays from different eras. The course will focus not only on textual elements and historical context, but on pedagogical approaches that can be implemented while studying drama in the EFL classroom. In this challenging manner we will address dramatic texts that not only span the breadth of time, but cultures as well. Students will become familiar with the elements of drama such as plot, characterization, setting, dialogue, music, movement, and theme. Students will also acquire the tools to appreciate the differences between reading a play, viewing its theatrical performance (on film) and viewing its cinematic rendition.

+  יסודות הקריאה באנגלית | 62004700 | מ.א קופיאצקי גנט | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 62004700 | מ.א קופיאצקי גנט | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 62004700
מורה מ.א קופיאצקי גנט
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
This course will focus on reading strategies that will enable the students to comprehend and analyze an academic text in terms of meaning, structure and use of language. The students will identify text genre and apply the relevant reading strategies and language features to facilitate comprehension. These reading strategies serve as a model for the future teaching of reading comprehension in the school system.
קוד קורס 62003300
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 62004600
מורה דר גלברט איימי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דרכי הוראה של השפה האנגלית-ב | 90002100 | מ.א רוס אברהם | שנתי | 12:10 - 13:30

| 90002100 | מ.א רוס אברהם | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90002100
מורה מ.א רוס אברהם
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-ב בונה ומרחיב ומעמיק את נושאי הלמידה מתוך הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-א בארבעת התחומים של תכנית הלימודים. בנוסף, הסטודנטים יפגשו מגוון חומרים וספרים עדכניים ויקבלו כלים לבדוק את תכונותיהם. הקורס יסקור את עקרונות תכנון יעיל המבוססות על עקרון ה backward planning. סטודנטים ילמדו איך לשפר שיעורים קיימים ואיך לייצר יחידות לימוד חדשות באמצעות הוראת טכניקות הוראה יעילות, תכנון שיעור משמעותי והתאמה נכונה של חומרים. הסטודנטים ילמדו לשלב הערכה מעצבת בתהליך התכנון וילמדו כיצד להשתמש בה ככלי בתהליך הלמידה. בנוסף, ילמדו הסטודנטים על החשיבות של התפתחות מקצועית מתמשכת ויתחילו לגבש זהות מקצועית של מורה המשתמש בהתבוננות עצמית כאמצעי שמירה על סטנדרטים גבוהים של הוראה בעולם הדינמי של הוראת האנגלית.
~

+  קריאה וכתיבה למטרות אקדמיות | 62000400 | דר מאור שנה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 62000400 | דר מאור שנה | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62000400
מורה דר מאור שנה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This course will build upon the writing and language skills that students acquired in Introduction to Process Writing. The main objective is to teach students how to write an academic paper that relies upon independently researched material, includes proper use of citations and a formatted ``references´´ list. In addition, students will come to recognize the difference between informed expository prose and research-based argumentation. Although the mechanics of writing will be addressed in the course, including grammar, punctuation, spelling, sentence structure and vocabulary usage, the main focus will be on the academic rhetorical mode and the construction of argument-based essays that use published data to support their thesis.

קורסים ביום ה

 

+  יסודות השפה האנגלית - מעורב | 62001500 | מ.א רוס אברהם | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 62001500 | מ.א רוס אברהם | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62001500
מורה מ.א רוס אברהם
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90029200
מורה מ.א קופיאצקי גנט
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course covers the teaching of English as a foreignlanguage  theoretically andpractically.    The course will examinelanguage systems and language skills as well as explore different approachesfor teaching them. Strategies and tools for the teaching of writing, listeningand speaking at the foundation level will be thoroughly explored. The studentswill begin presenting mini-lessons to their student peers within amicro-teaching framework, based on several different strategies andmethodologies discussed in the course.


+  מבוא לבלשנות חינוכית- אנגלית | 62000801 | דר קופליוביץ שולמית | שנתי | 09:00 - 10:20

| 62000801 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62000801
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
The course will provide basic knowledge of the major domains of Theoretical Linguistics, including semantics, morphology, and syntax. Students will gain an understanding of fundamental linguistic concepts and terminology and be introduced to basic methods and practices essential to their continued study of the structure of the language. The students will follow the development of linguistic ideas and revolutionary conceptions associated with outstanding scholars.This course provides explicit links to other courses taught in the English Department during the first year: methodology, proficiency and literature. The course will help non-native English students to strengthen essential language skills. Native speakers of English will understand the difficulties that schoolchildren have to overcome when they learn English.

+  קריאה וכתיבה כתהליך | 62000300 | מ.א קופיאצקי גנט | שנתי | 10:35 - 11:55

| 62000300 | מ.א קופיאצקי גנט | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62000300
מורה מ.א קופיאצקי גנט
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This is an introductory level proficiency course that focuses on the basic mechanics and building blocks of writing a paragraph, the preliminary steps of essay writing (brainstorming, researching, formulating a thesis statement and producing an outline) and the structuring and writing of a short essay with a focus on both grammar proficiency and composition style. 

+  הבעה בעל פה למטרות אקדמיות | 62000200 | מ.א רוס אברהם | שנתי | 12:10 - 13:30

| 62000200 | מ.א רוס אברהם | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62000200
מורה מ.א רוס אברהם
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This course is designed to fine tune students oral output, encourage accuracy and fluency of language structures and vocabulary, improve competence at oral communication and enhance aural skills. Starting with basic skills, this course will use a functional approach to oral skills. Simultaneously to acquiring oral skills, students will learn techniques to encourage the use of oral English in their own classrooms. Upon completing this course, students will have gained confidence and efficacy in their ability to perform in English orally for an audience

+  דקדוק | 62003000 | מ.א כהן אהרון | שנתי | 14:20 - 15:40

| 62003000 | מ.א כהן אהרון | סמסטר ש | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62003000
מורה מ.א כהן אהרון
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס