רשימת השיעורים בחוג לאנגלית – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  דו לשוניות | 62005201 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א

| 62005201 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 62005201
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס משלב עיון בתופעת רב-לשוניות בהבט חברתי ובהבט אישי. התלמידים יקראו מאמרים של בלשנים דגולים בתחום וישתמשו בידע הזה כדי לנתח את הנסיון האישי ואת הסביבה הרב-לשונית הקרובה שלהם: המשפחה, הקהילה, מוסדות החינוך, המדינה. הקורס שם דגש מיוחד על תופעת הרב-לשוניות בעם ישראל לאורך הדורות. (הקורס באנגלית!)

קוד קורס 62010100
מורה דר קולברון לארה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Biblical Allusions in Literature is a course that will focus on varied texts, time periods, and genres connected with each other by their manifest references to episodes narrated or characters found in the Bible. We will read and analyze both the literary texts and the biblical source texts in this class. We will focus on how biblical narrative is used, manipulated, referenced, and cultivated. We will examine the connections between the text and its biblical source in terms of direct allusions or echoes in the form of names, phrases, episodes and symbols. We will examine not only the text’s allusion to the Bible but the manner in which this allusion is used to enrich, qualify, or parody the text.

+  בלשנות יישומית ב - אנגלית מקוון | 62004500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ב

| 62004500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 62004500
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 Applied Linguistics for English Teachers focuses on the essential topics that help teachers understand the needs of their students and evaluate their methodology. The students will learn about the use of the native language in teaching aforeign one, cross-linguistic influence and error correction.

קוד קורס 90020400
מורה רוס אברהם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Students of this course will acquire the skills necessary to measure and evaluate student performance in the EFL classroom. Theoretical and practical approaches to assessment will be examined. The different methods to test and measure achievement in all four domains of the English curriculum will be explored and analyzed. Students will learn about a large variety of assessment tools, how to construct them and how and when to utilize them effectively. They will become familiar with the Bagrut English modular exams and assessment practices. The approach to assessment in this course is based on the belief that assessment is a valuable learning tool that can encourage and develop learning.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 62010800
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום
סמסטר ל
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

+  דקדוק פדגוגי - מרוכז ומקוון | 62000900 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | שנתי

| 62000900 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 62000900
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

Pedagogical grammar is interested in discovering the relationship between the effective use of grammar and how it is learned in the EFL classroom. The course will cover the basic principles and grammar of the English language in order to enable the students to improve their knowledge of and use of the structures. We will look at ways to teach grammar, both cognitively and affectively and examine ways in which to acquire both accuracy and fluency. In addition to examining different grammar teaching models from traditional mechanical practice exercises to creative and authentic activities, the course will examine those accepted approaches in light of the Lexical Approach which has been gaining more popularity and acceptance in recent years. By the end of the course, students will be able to prepare grammar lessons which will demonstrate an understanding and appreciation of what it mean to put “language to work” in a myriad of ways. Finally, students will acquire tools to evaluate the pedagogical efficacy of a grammar unit in a grammar book in order to prepare them to use grammar books critically and selectively in the future.
~קורס זה הוא קורס מקוון אך דורש גם שלושה מפגשים פרונטלים שיתקיימו בתאריכים: 6
באוקטובר, 16 בפברואר, 12 באפריל
~
~

החוג לאנגלית

קורסים ביום א

 

+  תגבור באנגלית - תספה | 62011000 | דר עזריאל יעקב | סמסטר ב | 13:50 - 14:50

| 62011000 | דר עזריאל יעקב | סמסטר ב | יום א | שעה 13:50 - 14:50
קוד קורס 62011000
מורה דר עזריאל יעקב
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 13:50
שעת סיום 14:50
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

קורסים ביום ב

 
קוד קורס 62006900
מורה דר גלברט איימי
יום ב
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  הוראת השירה- מואצת לאנגלית | 62000600 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 62000600 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62000600
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ב
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 62006000
מורה פיורר שרינה
יום ב
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  שייקספיר- מואצת לאנגלית | 62005500 | פרופ רוסטון מוריי | שנתי | 17:40 - 19:00

| 62005500 | פרופ רוסטון מוריי | סמסטר ש | יום ב | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 62005500
מורה פרופ רוסטון מוריי
יום ב
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ג

 

+  הוראת הדיבור באנגלית וניהול כיתה | 62006800 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 62006800 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62006800
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
The teaching of speaking, the most neglected skill in the Israel$$i classroom, has recently become a priority in the EFL classroom. Thus, a course has been developed which  specifically focuses on this skill.  Teaching of speaking and classroom management dovetail in this course in that the successful administering of speaking/interaction  activities requires very clear rules and procedures in the classroom. In addition to learning about how to create a  learning environment that will engender a deep  language learning process ,  students will also learn about methods for organizing the grading and feedback on student work and assessment.

+  מבוא לפונולוגיה - אנגלית | 62006700 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 62006700 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62006700
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס משלב היבטים תיאורטיים בתחום פונולוגיה והוראת הגיה נכונה בשיעורי אנגלית. התלמידים לומדים להכיר תכונות מיוחדות של צלילים וצירופי צלילים באנגלית, משווים אותם לצלילים בעברית ובשפות אחרות, מנתחים שיטות שונות לתרגול ושיפור מבטא נכון בשלבים שונים של לימוד שפה חדשה. התלמידים ילמדו לנתח מבנה פונולוגי של צלילים, הברות ומילים. הקורס משלב בין מונחים אקדמיים להומור אשר מבוסס על כללי בלשנות. (הקורס באנגלית!)

+  בלשנות יישומית א - באנגלית | 62004400 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 62004400 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62004400
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

The students will  be introduced to the fundamentals of AppliedLinguistics, discuss multiple connections between thetheoretical knowledge of Linguistics and teaching English,  construct actual classroom activities that goin line with the findings from the field of Applied Linguistics. The students will discover the importance of  Meta-linguistic Awareness for effective language teachingand learning.

קוד קורס 62005400
מורה רוס אברהם
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס שילוב תכנים יהודיים בהוראת האנגלית הינו קורס בחירה והדגש בקורס הוא מציאת השילוב והאיזון המירביים בין הוראת ערכים וידע יהודיים לבין הוראת תוכנית האנגלית המלאה. השנה יתקיים פרויקט מיזם חדשני וייחודי מסוגו, המשלב פעילות חינוכית חוץ בית ספרית ופנים בית ספרית במערכת החינוך הדתית, בליווי ובהנחייה של סטודנטיות מהחוג להוראת אנגלית במכללת הרצוג, בפעילות מוזיאלית עי מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית עש וולפסון, ירושלים.

קוד קורס 62001100
מורה דר גלברט איימי
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course will offer students the opportunity to read a diverse range of short stories. In studying this genre, we will focus on the basic elements of a literary text, such as setting, characterization, point of view, imagery, motif and narrative, as well as the specific qualities of short fiction. Students will also be introduced to the practice of literary theory and we will work to develop a basic knowledge of some of the major theoretical approaches to critical reading. An emphasis will likewise be placed on the reading of literature as a means of language enrichment and some effective strategies for integrating the short literary texts into the classroom.

+  יסודות הקריאה באנגלית | 62004700 | קופיאצקי גנט | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 62004700 | קופיאצקי גנט | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62004700
מורה קופיאצקי גנט
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course will focus on reading strategies that will enable the students to comprehend an academic text in terms of meaning, structure and use of language. The students will identify text genre and apply the relevant reading strategies and language features to facilitate comprehension. These reading strategies serve as a model for the future teaching of reading comprehension in the school system. 

+  מבוא לדרמה | 62000700 | דר מאור שנה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 62000700 | דר מאור שנה | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62000700
מורה דר מאור שנה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Students of this course will read and analyze plays from different eras. The course will focus not only on textual elements and historical context, but on pedagogical approaches that can be implemented while studying drama in the EFL classroom. In this challenging manner we will address dramatic texts that not only span the breadth of time, but cultures as well. Students will become familiar with the elements of drama such as plot, characterization, setting, dialogue, music, movement, and theme. Students will also acquire the tools to appreciate the differences between reading a play, viewing its theatrical performance (on film) and viewing its cinematic rendition.

קוד קורס 62003300
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

This course is designed to improve students oral proficiency and encourage accuracy and fluency of language structures and vocabulary while examining a myriad of provocative learning issues in EFL today. The course will place a large emphasis on collocations as a means to enhancing the natural flow of speech. Discussions in class will be triggered by a variety of articles and video clips dealing with provocative and controversial educational issues. Students will be expected to express and share their ideas and concerns about issues pertaining to educators in Israel

+  סמינריון באנגלית - נושאים בTESOL | 62004600 | דר גלברט איימי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 62004600 | דר גלברט איימי | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62004600
מורה דר גלברט איימי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
During this seminar course, we will discuss, explore, learn and research many current and timely topics in TESOL. Additional topics will include educational methods that can improve your classroom persona and your teaching skills.  You will choose a topic and write a seminar paper during this course. The first semester will involve being introduced to many topics and the writing of a proposal. During the second semester, you will write and review each others materials.

+  דרכי הוראה של השפה האנגלית-ב | 90002100 | רוס אברהם | שנתי | 12:10 - 13:30

| 90002100 | רוס אברהם | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90002100
מורה רוס אברהם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-ב בונה ומרחיב ומעמיק את נושאי הלמידה מתוך הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-א בארבעת התחומים של תכנית הלימודים. בנוסף, הסטודנטים יפגשו מגוון חומרים וספרים עדכניים ויקבלו כלים לבדוק את תכונותיהם. הקורס יסקור את עקרונות תכנון יעיל המבוססות על עקרון ה backward planning. סטודנטים ילמדו איך לשפר שיעורים קיימים ואיך לייצר יחידות לימוד חדשות באמצעות הוראת טכניקות הוראה יעילות, תכנון שיעור משמעותי והתאמה נכונה של חומרים. הסטודנטים ילמדו לשלב הערכה מעצבת בתהליך התכנון וילמדו כיצד להשתמש בה ככלי בתהליך הלמידה. בנוסף, ילמדו הסטודנטים על החשיבות של התפתחות מקצועית מתמשכת ויתחילו לגבש זהות מקצועית של מורה המשתמש בהתבוננות עצמית כאמצעי שמירה על סטנדרטים גבוהים של הוראה בעולם הדינמי של הוראת האנגלית.
~

+  קריאה וכתיבה למטרות אקדמיות | 62000400 | דר מאור שנה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 62000400 | דר מאור שנה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62000400
מורה דר מאור שנה
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This course will build upon the writing and language skills that students acquired in Introduction to Process Writing. The main objective is to teach students how to write an academic paper that relies upon independently researched material, includes proper use of citations and a formatted ``works cited´´ list. In addition, students will be exposed to important essays of the modern era as models of writing style and come to recognize the difference between informed expository prose and research-based argumentation. Although the mechanics of writing will be addressed in the course, the main focus will be on the academic rhetorical mode and the construction of essays that use published data to support their thesis.

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 62000801
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לבלשנות חינוכית א- אנגלית | 62011100 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 62011100 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62011100
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

The course will provide basic knowledge of the major domains of Theoretical Linguistics, including semantics, morphology, and syntax. Students will gain an understanding of fundamental linguistic concepts and terminology and be introduced to basic methods and practices essential to their continued study of the structure of the language. The students will follow the development of linguistic ideas and revolutionary conceptions associated with outstanding scholars.
~This course provides explicit links to other courses taught in the English Department during the first year: methodology, proficiency and literature. The course will help non-native English students to strengthen essential language skills. Native speakers of English will understand the difficulties that schoolchildren have to overcome when they learn English
.
~

+  יסודות השפה האנגלית | 62001500 | רוס אברהם | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 62001500 | רוס אברהם | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62001500
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה נועד לשפר את יכולת הקריאה והכתיבה של התלמידים ולעודד דיוק ושטף של מבנים לשוניים ואוצר המילים. סטודנטים יקראו מגוון גדול של טקסטים מאתגרים, ויכתבו תגובות רלוונטיות אליהם. הם יתעסקו בחקר האטימולוגיה וילמדו ביטויים אידיומטיים. מיומנויות קריאה אקדמיות תפותחנה וייבדקו מעת לעת.

+  דקדוק- מואצת לאנגלית | 62003001 | סולומון גיליאן | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 62003001 | סולומון גיליאן | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62003001
מורה סולומון גיליאן
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 62010101
מורה דר קולברון לארה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 62005700
מורה דר מאור שנה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הבעה בעל פה למטרות אקדמיות | 62000200 | סולומון גיליאן | שנתי | 09:00 - 10:20

| 62000200 | סולומון גיליאן | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62000200
מורה סולומון גיליאן
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  קריאה וכתיבה כתהליך | 62000300 | קופיאצקי גנט | שנתי | 14:20 - 15:40

| 62000300 | קופיאצקי גנט | סמסטר ש | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62000300
מורה קופיאצקי גנט
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

This course focuses on the writing process in the academic setting. We review sentence structure, topic sentences, paragraph development and different types of paragraphs while emphasizing that writing is a constant process of revision. In the second semester, the emphasis is on writing a thesis statement, incorporating quotes, paraphrasing and developing a short essay.

+  דקדוק | 62003000 | סולומון גיליאן | שנתי | 16:00 - 17:20

| 62003000 | סולומון גיליאן | סמסטר ש | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62003000
מורה סולומון גיליאן
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס