רשימת השיעורים בחוג לאנגלית – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

קוד קורס 90020500
מורה רוס אברהם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Participants in this course will acquire skills in teaching English through the use of technology. The overall goal is to enable teachers to understand and use technology appropriately to improve the learning environment and achievements of their students. Through online blogs they will produce ongoing documentation of their work during the course and will examine how information can be used in their lessons. The students will receive a very wide range of tools and learn how to organize all the information so that in the future they can easily access any tool they want and use.
~המשתתפים בקורס זה ירכשו מיומנויות להוראת השפה האנגלית בעזרת טכנולוגיה. המטרה הכללית היא לאפשר למורים להבין בטכנולוגיה ולהשתמש בה בצורה מתאימה כדי לשפר את סביבת הלמידה ואת ההישגים של תלמידיהם. באמצעות בלוג משתתפים ייצרו תיעוד מתמשך של עבודתם במהלך הקורס ויתבוננו כיצד ניתן להשתמש במידע בשיעורים שלהם. הסטודנטים יקבלו מגוון רחב מאוד של כלים וילמדו איך לארגן את כל המידע כך שיוכלו גם בעתיד להגיע לכל כלי שירצו ולהשתמש בו בקלות.

+  נוירופדגוגיה- באנגלית | 90033601 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א

| 90033601 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90033601
מורה דר אלגאוי אורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

The human brain: Less than a kilo and a half of jellylike substance, with 86 billion nerve cells that give rise to every human thought,feeling, decision, behavior, invention and creation. This course will take us on a fascinating journey into the feeling, learning, thinking and acting human brain. We’ll look at answers to questions such as: What motivates us and why? How can we learn and teach more effectively? Why is it so difficult to maintain concentration and focus, and what can we do about it? What is growth mindset, and how can it help us to become better learners and educators? What are executive functions, why are they so important for every aspect of our daily lives, and how do we improve them?

In this unique course, two lecturers, a brain researcher and an occupational therapist, connect new neuroscientific findings to practical everyday tools and insights that can help us as students and as future teachers.We’ll further our theoretical understanding of brain functions such as attention, information processing, learning , memory and executive functions,and learn to apply those insights to our practice. We’ll try out and develop practical tools that are based on our neuroscientific insights, and we’ll increase our awareness of our own motivation, our executive functions, attention profiles, learning strengths and weaknesses and our growth mindset, in order to apply those neuropedagogical insights to our daily lives as students and as future teachers. 

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 62003700
מורה דר מאור שנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לשירה- הנחיה אישית | 62000601 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר ב

| 62000601 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 62000601
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course will introduce students to various forms of poetry including lyrical, narrative, dramatic poetry. Students will learn to appreciate and analyze the genre of poetry by becoming familiar with literary terms such as figures of speech, imagery, rhythm, tone, form and sound. The course will serve as the foundation for the more in-depth analysis of poetic works that students will encounter in more advanced courses in their second and third years. Pedagogical approaches to teaching poetry will be discussed in order for students to begin to nurture the skills necessary in their own literature lessons in school.
~

קוד קורס 62003701
מורה דר מאור שנה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ספרות אמריקאית- הנחיה אישית | 62010300 | דר גלברט איימי | שנתי

| 62010300 | דר גלברט איימי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 62010300
מורה דר גלברט איימי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 62002200
מורה לויט פרן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
This course will provide practical training in using a phonics-based, multi-sensory, structured system (the Hickey Method) designed to teach English as a foreign language to students with language learning issues. Hickey is a method developed by Kathleen Hickey in Great Britain, adapted for EFL learners in Israel by focusing on the 500 most common English words. The method can also be used with any beginning English learner.
קוד קורס 900119200
מורה דר וקסמן מישל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Course Aims:  The goal of this course is to:

A.    Understand how learningdisabilities impact on Foreign Language Learning.

B.    Address issues in theidentification and intervention of students with learning disabilities in the EFL classroom.

Course Topics:  

  1. General Overview of Learning Disabilities: Subtypes
  2. Dyslexia: Causes and Characteristics of Reading and Spelling
  3. Dysgraphia: Causes and Characteristics of poor handwriting
  4. The Brain: Learning Disabilities and Attention Deficit Disorder
  5. Learning Disabilities and EFL
  6.  Intervention

Course Structure: Online and Classes in the College

 

A.    Combination of asynchronous and synchronous learning

B.    Small group synchronous learning

C.   Independentasynchronous learni

+  דקדוק פדגוגי- מרוכז ומקוון- מעורב | 62000900 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | שנתי

| 62000900 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 62000900
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
Pedagogical grammar is interested in discovering the relationship between the effective use of grammar and how it is learned in the EFL classroom. The course will cover the basic principles and grammar of the English language in order to enable the students to improve their knowledge of and use of the structures. We will look at ways to teach grammar, both cognitively and affectively and examine ways in which to acquire both accuracy and fluency. In addition to examining different grammar teaching models from traditional mechanical practice exercises to creative and authentic activities, the course will examine those accepted approaches in light of the Lexical Approach which has been gaining more popularity and acceptance in recent years. By the end of the course, students will be able to prepare grammar lessons which will demonstrate an understanding and appreciation of what it mean to put ``language to work´´ in a myriad of ways. Finally, students will acquire tools to evaluate the pedagogical efficacy of a grammar unit in a grammar book in order to prepare them to use grammar books critically and selectively in the future.קורס זה הוא קורס מקוון אך דורש גם שלושה מפגשים פרונטלים 

החוג לאנגלית

קורסים ביום א

 

+  ספרות ילדים | 62002000 | דר גלברט איימי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 62002000 | דר גלברט איימי | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62002000
מורה דר גלברט איימי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Students will gain an appreciation of a wide range of classic childrens literature and be introduced to basic concepts of Bibliotherapy and Object Theater and their application. Issues to be explored include the invention and erosion of childhood, family and inter-generational experiences, adolescence, gender, friendship, and the roles of adults. After each genre that we study, there will be a bibliotherapy assignment and a discussion about how the literature and this approach can be adapted for use in the Israeli classroom. 

+  יסודות הקריאה באנגלית | 62004700 | קופיאצקי גנט | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 62004700 | קופיאצקי גנט | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62004700
מורה קופיאצקי גנט
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
This course will focus on reading strategies that will enable the students to comprehend and analyze an academic text in terms of meaning, structure and use of language. The students will identify text genre, learn and apply relevant reading strategies and language features to facilitate comprehension. These reading strategies serve as a model for the future teaching of reading comprehension in the school system.

+  התפתחות לשונית | 62001300 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 62001300 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62001300
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
The course will give insights into the fascinating covert processes of the first-language acquisition starting from early stages of babbling. The knowledge about this natural process will help us understand similarities and differences between the mother-tongue acquisition by babies and learning foreign languages in the classroom. The course will also focus on current theories of language acquisition that English teachers have to know in order to teach English effectively..

+  מהתיאטרון אל תוך הכיתה | 62002100 | דר גלברט איימי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 62002100 | דר גלברט איימי | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62002100
מורה דר גלברט איימי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Students participating in this workshop will actively explore if, how and why teachers perform in the classroom and connect with their own creative-dramatic skills. The pedagogical, theoretical and pragmatic aspects of performance will be discussed and explored. Movement, vocalization, storytelling, improvisation, and other tools will be adapted and refined for classroom use. From simple warm-up exercises to calm and focus the class to activities that students can use to deepen student-teacher and student-student communication, to classroom management methods adapted from the world of improvisation, to review techniques that help us understand whether students have understood and internalized materials taught, this course will fill student toolboxes to the brim. During this class, students will learn, do and lead these activities. 

קוד קורס 62003300
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This course is designed to improve students oral proficiency and encourage accuracy and fluency of language structures and vocabulary while examining a myriadrovocative learning issues in EFL today. The course will place a large emphasis on collocations as a means to enhancing the natural flow of speech. Discussions in class will be triggered by a variety of articles and video clips dealing with provocative and controversial educational issues. Students will be expected to express and share their ideas and concerns about issues pertaining to educators in Israel.

+  סמינריון באנגלית- נושאים ב- TESOL | 62004600 | דר גלברט איימי | שנתי | 12:10 - 13:30

| 62004600 | דר גלברט איימי | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62004600
מורה דר גלברט איימי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
During this seminar course, we will discuss, explore, learn and research many current and timely topics in TESOL. Additional topics will include educational methods that can improve your classroom persona and your teaching skills.  You will choose a topic and write a seminar paper during this course. The first semester will involve being introduced to many topics and the writing of a proposal. During the second semester, you will write and review each others materials.

+  מבוא לפונולוגיה- אנגלית | 62006700 | כהן אהרון | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 62006700 | כהן אהרון | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62006700
מורה כהן אהרון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 39 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס משלב היבטים תיאורטיים בתחום פונולוגיה והוראת הגיה נכונה בשיעורי אנגלית. התלמידים לומדים להכיר תכונות מיוחדות של צלילים וצירופי צלילים באנגלית, משווים אותם לצלילים בעברית ובשפות אחרות, מנתחים שיטות שונות לתרגול ושיפור מבטא נכון בשלבים שונים של לימוד שפה חדשה. התלמידים ילמדו לנתח מבנה פונולוגי של צלילים, הברות ומילים. הקורס משלב בין מונחים אקדמיים להומור אשר מבוסס על כללי בלשנות. (הקורס באנגלית!)

+  מבוא לשירה | 62000600 | דר מאור שנה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 62000600 | דר מאור שנה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62000600
מורה דר מאור שנה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course will introduce students to various forms of poetry including lyrical, narrative, dramatic poetry. Students will learn to appreciate and analyze the genre of poetry by becoming familiar with literary terms such as figures of speech, imagery, rhythm, tone, form and sound. The course will serve as the foundation for the more in-depth analysis of poetic works that students will encounter in more advanced courses in their second and third years. Pedagogical approaches to teaching poetry will be discussed in order for students to begin to nurture the skills necessary in their own literature lessons in school.
~

+  דרכי הוראה של השפה האנגלית- ב | 90002100 | רוס אברהם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 90002100 | רוס אברהם | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90002100
מורה רוס אברהם
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-ב בונה ומרחיב ומעמיק את נושאי הלמידה מתוך הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-א בארבעת התחומים של תכנית הלימודים. בנוסף, הסטודנטים יפגשו מגוון חומרים וספרים עדכניים ויקבלו כלים לבדוק את תכונותיהם. הקורס יסקור את עקרונות תכנון יעיל המבוססות על עקרון ה backward planning. סטודנטים ילמדו איך לשפר שיעורים קיימים ואיך לייצר יחידות לימוד חדשות באמצעות הוראת טכניקות הוראה יעילות, תכנון שיעור משמעותי והתאמה נכונה של חומרים. הסטודנטים ילמדו לשלב הערכה מעצבת בתהליך התכנון וילמדו כיצד להשתמש בה ככלי בתהליך הלמידה. בנוסף, ילמדו הסטודנטים על החשיבות של התפתחות מקצועית מתמשכת ויתחילו לגבש זהות מקצועית של מורה המשתמש בהתבוננות עצמית כאמצעי שמירה על סטנדרטים גבוהים של הוראה בעולם הדינמי של הוראת האנגלית.
~

+  קריאה וכתיבה למטרות אקדמיות | 62000450 | דר מאור שנה | שנתי | 16:00 - 17:20

| 62000450 | דר מאור שנה | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62000450
מורה דר מאור שנה
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This course will build upon the writing and language skills that students acquired in Introduction to Process Writing. The main objective is to teach students how to write an academic paper that relies upon independently researched material, includes proper use of citations and a formatted ``references´´ list. In addition, students will come to recognize the difference between informed expository prose and research-based argumentation. Although the mechanics of writing will be addressed in the course, including grammar, punctuation, spelling, sentence structure and vocabulary usage, the main focus will be on the academic rhetorical mode and the construction of argument-based essays that use published data to support a clear thesis statement.
קוד קורס 90029300
מורה לוי מרים
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course covers the main principles of teaching Englishas a foreign language theoretically and practically, according to the Curriculum 2020 for teaching English in Israel aligned with the CEFR.   Students will learn about the components ofthe new Curriculum and how to integrate them into lesson plans. Previouslylearned methods will be reviewed, applied and adapted, focusing on activitiesthat move from the receptive (reading and listening) to the productive(speaking and writing). An emphasis will be put on planning effective and engaging lessons, while making use of  the abundance of materials availabe on the Ministry website.

קוד קורס 90002800
מורה רוס אברהם
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 39 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

The instructor will teach about the problems when teachingmixed ability classes and present possible solutions for these problems.Lecturer will also model different techniques in class. Students will studymaterials about differentiated teaching and present their findings in class.

קורסים ביום ה

 

+  מבוא לבלשנות חינוכית- אנגלית- מעורב | 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | שנתי | 09:00 - 10:20

| 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62000800
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
The course will provide basic knowledge of the major domains of Theoretical Linguistics, including semantics, morphology, and syntax. Students will gain an understanding of fundamental linguistic concepts and terminology and be introduced to basic methods and practices essential to their continued study of the structure of the language. The students will follow the development of linguistic ideas and revolutionary conceptions associated with outstanding scholars.This course provides explicit links to other courses taught in the English Department during the first year: methodology, proficiency and literature. The course will help non-native English students to strengthen essential language skills. Native speakers of English will understand the difficulties that schoolchildren have to overcome when they learn English.

+  קריאה וכתיבה כתהליך- מעורב | 62000300 | קופיאצקי גנט | שנתי | 10:35 - 11:55

| 62000300 | קופיאצקי גנט | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62000300
מורה קופיאצקי גנט
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This is an introductory level proficiency course that focuses on the basic mechanics and building blocks of writing a paragraph, the preliminary steps of essay writing (brainstorming, researching, formulating a thesis statement and producing an outline) and the structuring and writing of a short essay with a focus on both grammar proficiency and composition style. The course requirementsare according to the CEFR written production level B1B2.

 

+  הבעה בעל פה למטרות אקדמיות- מעורב | 62000200 | רוס אברהם | שנתי | 12:10 - 13:30

| 62000200 | רוס אברהם | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62000200
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This course is designed to fine tune students oral output, encourage accuracy and fluency of language structures and vocabulary, improve competence at oral communication and enhance aural skills. Starting with basic skills, this course will use a functional approach to oral skills. Simultaneously to acquiring oral skills, students will learn techniques to encourage the use of oral English in their own classrooms. Upon completing this course, students will have gained confidence and efficacy in their ability to perform in English orally for an audience

+  דקדוק- מעורב | 62003000 | כהן אהרון | שנתי | 14:20 - 15:40

| 62003000 | כהן אהרון | סמסטר ש | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62003000
מורה כהן אהרון
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
The course will review all the basic grammatical structures which are taught in the ESL classroom.

+  יסודות השפה האנגלית- מעורב | 62001500 | רוס אברהם | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 62001500 | רוס אברהם | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62001500
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה נועד לשפר את יכולת הקריאה והכתיבה של התלמידים ולעודד דיוק ושטף של מבנים לשוניים ואוצר המילים. סטודנטים יקראו מגוון גדול של טקסטים מאתגרים, ויכתבו תגובות רלוונטיות אליהם. הם יתעסקו בחקר האטימולוגיה וילמדו ביטויים אידיומטיים. מיומנויות קריאה אקדמיות תפותחנה וייבדקו מעת לעת.
קוד קורס 90029200
מורה קופיאצקי גנט
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course introduces the teaching of English as a foreign language theoreticallyand practically on the elementary school level .    The course will present a general overview of the EnglishCurriculum 2020 and the    CEFR ( Common European Framework of Reference).  We will learn to plan a lesson activity, and discuss the teaching of vocabulary. We will discuss extensive reading and will survey different historical and more recent approaches for teaching EFL.