רשימת השיעורים בחוג לאנגלית – תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

+  בלשנות יישומית ב - מואצת לאנגלית | 62004500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א

| 62004500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 62004500
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90020500
מורה רוס אברהם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
Participants in this course will acquire skills in teaching English through the use of technology. The overall goal is to enable teachers to understand and use technology appropriately to improve the learning environment and achievements of their students. Through online blogs they will produce ongoing documentation of their work during the course and will examine how information can be used in their lessons. The students will receive a very wide range of tools and learn how to organize all the information so that in the future they can easily access any tool the
קוד קורס 90023100
מורה רוס אברהם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
Participants in this course will acquire skills in teaching English through the use of technology. The overall goal is to enable teachers to understand and use technology appropriately to improve the learning environment and achievements of their students. Through online blogs they will produce ongoing documentation of their work during the course and will examine how information can be used in their lessons.
קוד קורס 62002300
מורה דר מאור שנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
In this course, we will address how to teach a piece of literature in the classroom. Students will select a literary work from the Ministry of Education list of selected pieces and create a log of assignments designed to teach that piece.  As we go through the units, students will create exercises according to the principles of HOTS and LOTS. By doing this, they will review how to use a literary work to teach vocabulary, basic literary terms, grammar  points, analytic and summary skills as well as creative thinking approaches. By the end of the course, students will understand how a  single literary work can be a valuable touchstone for teaching both the foundations of English as well as the more complex thinking abilities that are essential to the 21st century pupil.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 62010800
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום
סמסטר ק
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
קוד קורס 62002201
מורה לויט פרן
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 62000900
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום
סמסטר ש
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
Pedagogical grammar is interested in discovering the relationship between the effective use of grammar and how it is learned in the EFL classroom. The course will cover the basic principles and grammar of the English language in order to enable the students to improve their knowledge of and use of the structures. We will look at ways to teach grammar, both cognitively and affectively and examine ways in which to acquire both accuracy and fluency. In addition to examining different grammar teaching models from traditional mechanical practice exercises to creative and authentic activities, the course will examine those accepted approaches in light of the Lexical Approach which has been gaining more popularity and acceptance in recent years. By the end of the course, students will be able to prepare grammar lessons which will demonstrate an understanding and appreciation of what it mean to put ``language to work´´ in a myriad of ways. Finally, students will acquire tools to evaluate the pedagogical efficacy of a grammar unit in a grammar book in order to prepare them to use grammar books critically and selectively in the future.קורס זה הוא קורס מקוון אך דורש גם שלושה מפגשים פרונטלים 

החוג לאנגלית

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 90029300
מורה קופיאצקי גנט
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course covers the teaching of English as a foreignlanguage  theoretically andpractically.    The course will examinelanguage systems and language skills.  Students will learn how to construct lesson plans based onthese methods, the national curriculum and approved course books.  Strategies and tools for the teaching ofpronunciation, vocabulary, and reading, at the foundationlevel will be thoroughly explored. The students will begin presentingmini-lessons to their student peers within a micro-teaching framework.  


+  מבוא לפונולוגיה - אנגלית | 62006700 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 62006700 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62006700
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לשירה | 62000601 | דר מאור שנה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 62000601 | דר מאור שנה | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62000601
מורה דר מאור שנה
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course will introduce students to various forms of poetry including lyrical, narrative, dramatic poetry. Students will learn to appreciate and analyze the genre of poetry by becoming familiar with literary terms such as figures of speech, imagery, rhythm, tone, form and sound. The course will serve as the foundation for the more in-depth analysis of poetic works that students will encounter in more advanced courses in their second and third years. Pedagogical approaches to teaching poetry will be discussed in order for students to begin to nurture the skills necessary in their own literature lessons in school.
~

קוד קורס 900119200
מורה דר וקסמן מישל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 38 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  יסודות הקריאה באנגלית | 62004700 | קופיאצקי גנט | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 62004700 | קופיאצקי גנט | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62004700
מורה קופיאצקי גנט
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התפתחות לשונית | 62001300 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 62001300 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62001300
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ספרות ילדים | 62002000 | דר גלברט איימי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 62002000 | דר גלברט איימי | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62002000
מורה דר גלברט איימי
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90009300
מורה רוס אברהם
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 62003300
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  סמינריון באנגלית - נושאים בTESOL | 62004600 | רוס אברהם | שנתי | 10:35 - 11:55

| 62004600 | רוס אברהם | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62004600
מורה רוס אברהם
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מהתיאטרון אל תוך הכיתה | 62006900 | דר גלברט איימי | שנתי | 12:10 - 13:30

| 62006900 | דר גלברט איימי | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62006900
מורה דר גלברט איימי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 27 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

Students participating in this workshop will actively explore howand why teachers perform in the classroom and develop their owncreative-dramatic skills. The pedagogical, theoretical and pragmatic aspects ofperformance will be discussed. Movement, vocalization, storytelling,improvisation, and other tools will be adapted and refined for classroom use.From simple warm-up exercises to calm and focus the class to theatricaltechniques in the service of oral proficiency, this course will preparestudents to play, act, improvise and reflect in their classrooms. They willbecome skilled at adapting games to their own classroom goals and students’needs.  

+  קריאה וכתיבה למטרות אקדמיות | 62000400 | דר מאור שנה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 62000400 | דר מאור שנה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62000400
מורה דר מאור שנה
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This course will build upon the writing and language skills that students acquired in Introduction to Process Writing. The main objective is to teach students how to write an academic paper that relies upon independently researched material, includes proper use of citations and a formatted ``references´´ list. In addition, students will be exposed to important essays of the modern era as models of writing style and come to recognize the difference between informed expository prose and research-based argumentation. Although the mechanics of writing will be addressed in the course, the main focus will be on the academic rhetorical mode and the construction of essays that use published data to support their thesis.

+  חיפוש הזהות במאה העשרים - באנגלית | 62006600 | פרופ רוסטון מוריי | שנתי | 17:40 - 19:00

| 62006600 | פרופ רוסטון מוריי | סמסטר ש | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 62006600
מורה פרופ רוסטון מוריי
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 

+  יסודות השפה האנגלית | 62001500 | רוס אברהם | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 62001500 | רוס אברהם | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62001500
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90029200
מורה קופיאצקי גנט
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course covers the teaching of English as a foreignlanguage  theoretically andpractically.    The course will examinelanguage systems and language skills as well as explore different approachesfor teaching them. Strategies and tools for the teaching of writing, listeningand speaking at the foundation level will be thoroughly explored. The studentswill begin presenting mini-lessons to their student peers within amicro-teaching framework, based on several different strategies andmethodologies discussed in the course.


+  קריאה וכתיבה כתהליך | 62000300 | קופיאצקי גנט | שנתי | 09:00 - 10:20

| 62000300 | קופיאצקי גנט | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62000300
מורה קופיאצקי גנט
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This course focuses on the writing process in the academic setting. We review sentence structure, topic sentences, paragraph development and different types of paragraphs while emphasizing that writing is a constant process .of revision. In the second semester, the emphasis is on writing a thesis statement, incorporating quotes, paraphrasing and developing a short essay.

+  הבעה בעל פה למטרות אקדמיות | 62000200 | רוס אברהם | שנתי | 12:10 - 13:30

| 62000200 | רוס אברהם | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62000200
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This course is designed to fine tune students oral output, encourage accuracy and fluency of language structures and vocabulary, improve competence at oral communication and enhance aural skills. Starting with basic skills, this course will use a functional approach to oral skills. Simultaneously to acquiring oral skills, students will learn techniques to encourage the use of oral English in their own classrooms. Upon completing this course, students will have gained confidence and efficacy in their ability to perform in English orally for an audience

+  מבוא לבלשנות חינוכית- אנגלית | 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | שנתי | 14:20 - 15:40

| 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ש | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62000800
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דקדוק | 62003000 | כהן אהרן | שנתי | 16:00 - 17:20

| 62003000 | כהן אהרן | סמסטר ש | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62003000
מורה כהן אהרן
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס