רשימת השיעורים בחוג לאנגלית – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  דו לשוניות | 62005201 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א

| 62005201 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 62005201
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס משלב עיון בתופעת רב-לשוניות בהבט חברתי ובהבט אישי. התלמידים יקראו מאמרים של בלשנים דגולים בתחום וישתמשו בידע הזה כדי לנתח את הנסיון האישי ואת הסביבה הרב-לשונית הקרובה שלהם: המשפחה, הקהילה, מוסדות החינוך, המדינה. הקורס שם דגש מיוחד על תופעת הרב-לשוניות בעם ישראל לאורך הדורות. (הקורס באנגלית!)

קוד קורס 62010100
מורה דר קולברון לארה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Biblical Allusions in Literature is a course that will focus on varied texts, time periods, and genres connected with each other by their manifest references to episodes narrated or characters found in the Bible. We will read and analyze both the literary texts and the biblical source texts in this class. We will focus on how biblical narrative is used, manipulated, referenced, and cultivated. We will examine the connections between the text and its biblical source in terms of direct allusions or echoes in the form of names, phrases, episodes and symbols. We will examine not only the text’s allusion to the Bible but the manner in which this allusion is used to enrich, qualify, or parody the text.

+  בלשנות יישומית ב - אנגלית מקוון | 62004500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ב

| 62004500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 62004500
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 Applied Linguistics for English Teachers focuses on the essential topics that help teachers understand the needs of their students and evaluate their methodology. The students will learn about the use of the native language in teaching aforeign one, cross-linguistic influence and error correction.

קוד קורס 90020400
מורה רוס אברהם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Students of this course will acquire the skills necessary to measure and evaluate student performance in the EFL classroom. Theoretical and practical approaches to assessment will be examined. The different methods to test and measure achievement in all four domains of the English curriculum will be explored and analyzed. Students will learn about a large variety of assessment tools, how to construct them and how and when to utilize them effectively. They will become familiar with the Bagrut English modular exams and assessment practices. The approach to assessment in this course is based on the belief that assessment is a valuable learning tool that can encourage and develop learning.

החוג לאנגלית

קורסים ביום ג

 

+  בלשנות יישומית א - אנגלית | 62004400 | דר בן שטרית טניה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 62004400 | דר בן שטרית טניה | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62004400
מורה דר בן שטרית טניה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לפונולוגיה | 62005200 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 62005200 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62005200
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס משלב היבטים תיאורטיים בתחום פונולוגיה והוראת הגיה נכונה בשיעורי אנגלית. התלמידים לומדים להכיר תכונות מיוחדות של צלילים וצירופי צלילים באנגלית, משווים אותם לצלילים בעברית ובשפות אחרות, מנתחים שיטות שונות לתרגול ושיפור מבטא נכון בשלבים שונים של לימוד שפה חדשה. התלמידים ילמדו לנתח מבנה פונולוגי של צלילים, הברות ומילים. הקורס משלב בין מונחים אקדמיים להומור אשר מבוסס על כללי בלשנות. (הקורס באנגלית!)

קוד קורס 62001100
מורה דר גלברט איימי
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course will offer students the opportunity to read a diverse range of short stories. In studying this genre, we will focus on the basic elements of a literary text, such as setting, characterization, point of view, imagery, motif and narrative, as well as the specific qualities of short fiction. Students will also be introduced to the practice of literary theory and we will work to develop a basic knowledge of some of the major theoretical approaches to critical reading. An emphasis will likewise be placed on the reading of literature as a means of language enrichment and some effective strategies for integrating the short literary texts into the classroom.

+  סיפורי אגדה בהשתקפות הקולנוע | 62003700 | דר מאור שנה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 62003700 | דר מאור שנה | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 62003700
מורה דר מאור שנה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
In this course we will examine various versions of fairy tales, compare them to each other and consider how and why various film-makers have altered them before transforming them into movies. The fairy tales to be read will be Cinderella, The Little Mermaid and Snow White. Though we will not be viewing these tales as complete films, we will watch clips that address the concerns of intertextuality, feminism and psychoanalytic criticism. Through this course we will improve our interpretation and analysis skills while developing a deeper understanding of how narratives are often in conversation with each other and the way in which stories can emphasize myriad concerns, depending on the storyteller, audience and era in which the story is being told.

+  יסודות הקריאה באנגלית | 62004700 | קופיאצקי גנט | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 62004700 | קופיאצקי גנט | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62004700
מורה קופיאצקי גנט
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

This course will focus on reading strategies that will enable the students to comprehend an academic text in terms of meaning, structure and use of language. The students will identify text genre and apply the relevant reading strategies and language features to facilitate comprehension. These reading strategies serve as a model for the future teaching of reading comprehension in the school system.

+  מבוא לדרמה | 62000700 | דר מאור שנה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 62000700 | דר מאור שנה | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62000700
מורה דר מאור שנה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Students of this course will read and analyze plays from different eras. The course will focus not only on textual elements and historical context, but on pedagogical approaches that can be implemented while studying drama in the EFL classroom. In this challenging manner we will address dramatic texts that not only span the breadth of time, but cultures as well. Students will become familiar with the elements of drama such as plot, characterization, setting, dialogue, music, movement, and theme. Students will also acquire the tools to appreciate the differences between reading a play, viewing its theatrical performance (on film) and viewing its cinematic rendition.

+  הוראת הדיבור באנגלית וניהול כיתה | 62006800 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 62006800 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62006800
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
The teaching of speaking, the most neglected skill in the Israel$$i classroom, has recently become a priority in the EFL classroom. Thus, a course has been developed which  specifically focuses on this skill.  Teaching of speaking and classroom management dovetail in this course in that the successful administering of speaking/interaction  activities requires very clear rules and procedures in the classroom. In addition to learning about how to create a  learning environment that will engender a deep  language learning process ,  students will also learn about methods for organizing the grading and feedback on student work and assessment.
קוד קורס 62002700
מורה רוס אברהם
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס שילוב תכנים יהודיים בהוראת האנגלית הינו קורס בחירה והדגש בקורס הוא מציאת השילוב והאיזון המירביים בין הוראת ערכים וידע יהודיים לבין הוראת תוכנית האנגלית המלאה. השנה יתקיים פרויקט מיזם חדשני וייחודי מסוגו, המשלב פעילות חינוכית חוץ בית ספרית ופנים בית ספרית במערכת החינוך הדתית, בליווי ובהנחייה של סטודנטיות מהחוג להוראת אנגלית במכללת הרצוג, בפעילות מוזיאלית עי מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית עש וולפסון, ירושלים.

+  קריאה וכתיבה למטרות אקדמיות | 62000400 | דר בן שטרית טניה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 62000400 | דר בן שטרית טניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62000400
מורה דר בן שטרית טניה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This course will build upon the writing and language skills that students acquired in Introduction to Process Writing. The main objective is to teach students how to write an academic paper that relies upon independently researched material, includes proper use of citations and a formatted ``works cited´´ list. In addition, students will be exposed to important essays of the modern era as models of writing style and come to recognize the difference between informed expository prose and research-based argumentation. Although the mechanics of writing will be addressed in the course, the main focus will be on the academic rhetorical mode and the construction of essays that use published data to support their thesis.

+  דרכי הוראה של השפה האנגלית-ב | 90001500 | רוס אברהם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 90001500 | רוס אברהם | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90001500
מורה רוס אברהם
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-ב בונה ומרחיב ומעמיק את נושאי הלמידה מתוך הקורס דרכי ההוראה של השפה האנגלית-א בארבעת התחומים של תכנית הלימודים. בנוסף, הסטודנטים יפגשו מגוון חומרים וספרים עדכניים ויקבלו כלים לבדוק את תכונותיהם. הקורס יסקור את עקרונות תכנון יעיל המבוססות על עקרון ה backward planning. סטודנטים ילמדו איך לשפר שיעורים קיימים ואיך לייצר יחידות לימוד חדשות באמצעות הוראת טכניקות הוראה יעילות, תכנון שיעור משמעותי והתאמה נכונה של חומרים. הסטודנטים ילמדו לשלב הערכה מעצבת בתהליך התכנון וילמדו כיצד להשתמש בה ככלי בתהליך הלמידה. בנוסף, ילמדו הסטודנטים על החשיבות של התפתחות מקצועית מתמשכת ויתחילו לגבש זהות מקצועית של מורה המשתמש בהתבוננות עצמית כאמצעי שמירה על סטנדרטים גבוהים של הוראה בעולם הדינמי של הוראת האנגלית.

+  סמינריון באנגלית - נושאים בTESOL | 62004600 | דר גלברט איימי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 62004600 | דר גלברט איימי | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62004600
מורה דר גלברט איימי
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
During this seminar course, we will discuss, explore, learn and research many current and timely topics in TESOL. Additional topics will include educational methods that can improve your classroom persona and your teaching skills.  You will choose a topic and write a seminar paper during this course. The first semester will involve being introduced to many topics and the writing of a proposal. During the second semester, you will write and review each others materials. 
קוד קורס 62003300
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

This course is designed to improve students oral proficiency and encourage accuracy and fluency of language structures and vocabulary while examining a myriad of provocative learning issues in EFL today. The course will place a large emphasis on collocations as a means to enhancing the natural flow of speech. Discussions in class will be triggered by a variety of articles and video clips dealing with provocative and controversial educational issues. Students will be expected to express and share their ideas and concerns about issues pertaining to educators in Israel. They will also explore the learning value of translating from L1 to L2 and the role of memorization in language learning. The students will learn to present ideas using sophisticated vocabulary and collocations while demonstrating an improvement in the ease and naturalness with which they speak. In addition to class discussion and simulation role-playing, students will present their responses to the course content through coherently organized speeches in classroom debates. The debates will explore controversial EFL issues. Finally, this course will teach the students the skills necessary for leading a class discussion$$ an important teaching skill in a language classroom.
~

קורסים ביום ה

 

+  יסודות השפה האנגלית | 62001800 | רוס אברהם | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 62001800 | רוס אברהם | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62001800
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה נועד לשפר את יכולת הקריאה והכתיבה של התלמידים ולעודד דיוק ושטף של מבנים לשוניים ואוצר המילים. סטודנטים יקראו מגוון גדול של טקסטים מאתגרים, ויכתבו תגובות רלוונטיות אליהם. הם יתעסקו בחקר האטימולוגיה וילמדו ביטויים אידיומטיים. מיומנויות קריאה אקדמיות תפותחנה וייבדקו מעת לעת.

קוד קורס 90029200
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
This course asks what ELT is all about. What are we teaching when we teach English as a foreign language.  It looks at the systems and skills of  the language and examines various different methods to teaching them. The course will devote more time to the system of lexis  (vocabulary) as it serves as the backbone in  language learning. Finally the course will introduce lesson planning in order to prepare students for their field work the following year. Lesson planning in more detail wll be the main focus of Methodology One which  is taken in year 2. 

+  קריאה וכתיבה כתהליך | 62000300 | קופיאצקי גנט | שנתי | 09:00 - 10:20

| 62000300 | קופיאצקי גנט | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62000300
מורה קופיאצקי גנט
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

This is an introductory level course that deals with the basic mechanics and building blocks of a paragraph, the preliminary steps of essay writing (brainstorming, researching, formulating a thesis statement and producing an outline) and the structuring and writing of a short essay with a focus on both grammar proficiency and composition style. The students are also exposed to the purpose and characteristics of various major rhetorical modes, strategies for producing a written work in response to texts and the basic formatting of a proper college-level essay

+  הבעה בעל פה למטרות אקדמיות | 62003200 | דר עזריאל יעקב | שנתי | 10:35 - 11:55

| 62003200 | דר עזריאל יעקב | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62003200
מורה דר עזריאל יעקב
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

This course is designed to fine tune students oral output, encourage accuracy and fluency of language structures and vocabulary, improve competence at presentation giving and enhance aural skills. In response to reading a wide range of challenging literary, historical, and critical texts, students will give speeches, debate, interview, and lecture using power point presentations and other tools. Upon completing this course, students will have gained confidence and efficacy in their ability to perform in English orally for an audience
~

+  דקדוק | 62003000 | סולומון גיליאן | שנתי | 12:10 - 13:30

| 62003000 | סולומון גיליאן | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62003000
מורה סולומון גיליאן
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לבלשנות חינוכית | 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | שנתי | 14:20 - 15:40

| 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ש | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62000800
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

The course will provide basic knowledge of the major domains of Linguistics, including morphology, and syntax. This course provides explicit links to methodology of teaching English. It will help non-native English students to strengthen essential language skills. Native speakers will understand the difficulties of English learners.