רשימת השיעורים בחוג לאנגלית – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

+  בלשנות יישומית ב - מואצת לאנגלית | 62004500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א

| 62004500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 62004500
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90020500
מורה רוס אברהם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
Participants in this course will acquire skills in teaching English through the use of technology. The overall goal is to enable teachers to understand and use technology appropriately to improve the learning environment and achievements of their students. Through online blogs they will produce ongoing documentation of their work during the course and will examine how information can be used in their lessons. The students will receive a very wide range of tools and learn how to organize all the information so that in the future they can easily access any tool the
קוד קורס 90023100
מורה רוס אברהם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
Participants in this course will acquire skills in teaching English through the use of technology. The overall goal is to enable teachers to understand and use technology appropriately to improve the learning environment and achievements of their students. Through online blogs they will produce ongoing documentation of their work during the course and will examine how information can be used in their lessons.
קוד קורס 62002300
מורה דר מאור שנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
In this course, we will address how to teach a piece of literature in the classroom. Students will select a literary work from the Ministry of Education list of selected pieces and create a log of assignments designed to teach that piece.  As we go through the units, students will create exercises according to the principles of HOTS and LOTS. By doing this, they will review how to use a literary work to teach vocabulary, basic literary terms, grammar  points, analytic and summary skills as well as creative thinking approaches. By the end of the course, students will understand how a  single literary work can be a valuable touchstone for teaching both the foundations of English as well as the more complex thinking abilities that are essential to the 21st century pupil.

החוג לאנגלית

קורסים ביום ג

 

+  מבוא לפונולוגיה | 62005200 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 62005200 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62005200
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  דרכי הוראה של השפה האנגלית א - באנגלית | 90029301 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90029301 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90029301
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
This course serves as the continuation of the introductory course to methodology in year one. Students will cover in greater depth the teaching of the 4 skills- reading, speaking, writing and listening. They will learn about the Israeli English Curriculum for the pre-foundation and foundation levels and appreciate how the principles of TESOL are applied within it. 

+  ספרות ילדים - באנגלית | 62002000 | דר גלברט איימי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 62002000 | דר גלברט איימי | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62002000
מורה דר גלברט איימי
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התפתחות לשונית | 62001500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 62001500 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62001500
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  יסודות הקריאה באנגלית | 62004700 | קופיאצקי גנט | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 62004700 | קופיאצקי גנט | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62004700
מורה קופיאצקי גנט
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לשירה | 62000600 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 62000600 | דר שפירו שטיינברג לינדזי | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62000600
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מהתיאטרון אל תוך הכיתה | 62006901 | דר גלברט איימי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 62006901 | דר גלברט איימי | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62006901
מורה דר גלברט איימי
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

Students participating in this workshop will actively explore howand why teachers perform in the classroom and develop their owncreative-dramatic skills. The pedagogical, theoretical and pragmatic aspects ofperformance will be discussed. Movement, vocalization, storytelling,improvisation, and other tools will be adapted and refined for classroom use.From simple warm-up exercises to calm and focus the class to theatricaltechniques in the service of oral proficiency, this course will preparestudents to play, act, improvise and reflect in their classrooms. They willbecome skilled at adapting games to their own classroom goals and students’needs.  

+  קריאה וכתיבה למטרות אקדמיות | 62000400 | דר מאור שנה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 62000400 | דר מאור שנה | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62000400
מורה דר מאור שנה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This course will build upon the writing and language skills that students acquired in Introduction to Process Writing. The main objective is to teach students how to write an academic paper that relies upon independently researched material, includes proper use of citations and a formatted ``references´´ list. In addition, students will be exposed to important essays of the modern era as models of writing style and come to recognize the difference between informed expository prose and research-based argumentation. Although the mechanics of writing will be addressed in the course, the main focus will be on the academic rhetorical mode and the construction of essays that use published data to support their thesis.
קוד קורס 62003300
מורה דר שפירו שטיינברג לינדזי
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  סמינריון באנגלית - נושאים בTESOL | 62004600 | רוס אברהם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 62004600 | רוס אברהם | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62004600
מורה רוס אברהם
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 

+  יסודות השפה האנגלית | 62001800 | רוס אברהם | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 62001800 | רוס אברהם | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 62001800
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90029200
מורה לוי מרים
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  דקדוק | 62003000 | דר בן שטרית טניה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 62003000 | דר בן שטרית טניה | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 62003000
מורה דר בן שטרית טניה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  הבעה בעל פה למטרות אקדמיות | 62003200 | דר בן שטרית טניה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 62003200 | דר בן שטרית טניה | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 62003200
מורה דר בן שטרית טניה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לבלשנות חינוכית | 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | שנתי | 12:10 - 13:30

| 62000800 | דר קופליוביץ שולמית | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 62000800
מורה דר קופליוביץ שולמית
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  קריאה וכתיבה כתהליך | 62000300 | קופיאצקי גנט | שנתי | 14:20 - 15:40

| 62000300 | קופיאצקי גנט | סמסטר ש | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 62000300
מורה קופיאצקי גנט
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
This is an introductory level course that deals with the basic mechanics and building blocks of a paragraph, the preliminary steps of essay writing (brainstorming, researching, formulating a thesis statement and producing an outline) and the structuring and writing of a short essay with a focus on both grammar proficiency and composition style.