רשימת השיעורים בחוג להיסטוריה – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

קוד קורס 13006400
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בשנתיים האחרונות שודרו בישראל שתי סדרות שעסקו בעליית שנות ה50-  סלאח פה זה ארץ ישראל ומעברות והציפו שוב את הכאב הגדול שליווה את העולים. 
אבל- האם זו הזווית היחידה הקיימת בסיפור העליה? ובכלל, כמה עליות גדולות היו למדינה אחרי הקמתה? מאיפה ולמה הגיעו העולים? האם הם נקלטו באופן שונה אלה מאלה? 
  בקורסזה נבחן את העליות שלאחר קום המדינה, תוך שימת דגש על המתח שהתקיים בין חזוןהקליטה, ההשתקעות וההיטמעות לבין המציאות הקשה בפניה עמדו המדינה והעולים החדשים, וננסה לחשוב האם למדנו משהו מההיסטוריה.
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 13006501
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
שתי מלחמות עיצבו במידה רבה את מדינת ישראל כפי שאנחנו מכירים אותה. 
מצד אחד מלחמת ששת הימים שהרחיבה את גבולות המדינה ומילאה את הציבור בישראל בגאווה, יש שיאמרו בשכרון כח. ומהצד השני- מלחמת יום הכיפורים שהפתיעה את הנהגת המדינה, הביאה לאבדן אמון בהנהגה ולצמיחת שלום עכשיו וגוש אמונים.
 בקורס זה נבחן את השפעתן של שתי המלחמות על החברה הישראלית מבחינה בטחונית, חברתית וכלכלית ונדון בקשרים שבין שתיהן.

+  נוסעים ומסעות בימי הביניים | 13020800 | דר בנמלך מוטי | סמסטר ב

| 13020800 | דר בנמלך מוטי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 13020800
מורה דר בנמלך מוטי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נסיעות ומסעות הם חלק אינטגרלי מהחיים המורניים. רבים מאיתנו לומדים או עובדים במרחק שמחייב נסיעה מהבית אל מקוםו העבודה או הלימודים (לעיתים אף נסיעה ארוכה), כולנו נוסעים מדי פעם לטיול או לחופשה במקומות שונים ברחבי הארץ, וגם נסיעות לחול, ובייחוד הטיול הגדול שאחר הצבא הפכו לחלק מהנורמה הישראלית.
אולם תופעה זו היא תופעה חדשה המאפיינת את המחצית השנייה של המאה העשרים, עד לתקופה זו, ובוודאי שבתקופות קודמות כמו ימי הביניים או ראשית העת החדשה, מרבית האוכלוסיה נולדה, חיה, פעלה ומתה בתוך טווח מאד מצומצם. מי שחרגו מהטווח הזה ונסעו למקומות מרוחקים היו בודדים והם עשו זאת בנסיבות מיוחדות
הקורס יעסוק בנושאים אלוף שבמקרים רבים תיעדו את מסעותיהם, מה שמאפשר לנו היום להתחקות על עקבותיהם ולהבין כיצד הם תפסו את המסע ואת המקומות החדשים והשונים שבהם עברו. במהלך הקורס נקרא בספרות המסעות וננסה לנתח אותה בדרכים שונות ולחשוף את מה שמסתתר מאחורי התיאורים הציוריים של המחברים. נתוודע לנוסעים חוקרים, להרפתקנים, לסוחרים, למתתחזים ושרלטנים, וגם לסתם רמאים שהמציאו לעצמם מסעות מדומים. נלמד על השינויים הטכנולוגיים שאפשרו את המסעות ועל ההשפעה שהיתה לנוסעים ולמידע שהביאו אתם על העולם ועל החברה שמהם יצאו למסעותיהם.
קוד קורס 13007700
מורה דר שאול מיכל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נעמוד על התהליכים שעברה החברה הישראלית ושעברו הניצולים בשנים שחלפו מתום המלחמה ועד משפט אייכמן (1961). נדון במפגש הטעון בין מי שהיה שם ובין תושבי הארץ שלא היו שם$$ במקום המרכזי שהלכו ותפסו השואה, יד-ושם והניצולים בחיים בארץ מבחינה תרבותית וציבורית. כל אלה יאירו את תהליך התגבשותה של זהות ישראלית והתפתחות זיכרון השואה במגזרים השונים המרכיבים את החברה בישראל.

+  ארצות הברית ויהודיה | 13001500 | דר חובב ימימה | שנתי

| 13001500 | דר חובב ימימה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 13001500
מורה דר חובב ימימה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

חלקו הראשון של הקורס יפגיש את התלמידים עם האירועים והתהליכים המשמעותיים בתולדות ארצות הברית מאז ראשיתה ועד למאה העשרים: בתחומי מדיניות החוץ ומדיניות הפנים, משטר, כלכלה וחברה. חלקו השני של הקורס יתמקד בתולדות יהדות ארצות הברית, בגלי ההגירה שיצרו אותה ובזרמים הדתיים המרכיבים אותה. הלימוד מלווה בקריאת מחקרים רלבנטיים ובעיון במקורות טקסטואליים וויזואליים.

קוד קורס 13000700
מורה דר נוימן קלמן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מהווה מבוא כללי לעת החדשה מהרפורמציה ועד מלחמת העולם הראשונה. הוא סוקר את תולדות אירופה מהמאה ה-16 ועד למאה ה-20 בקורס נתמקד במאורעות החשובים, בהתפתחויות התרבותיות, ובתהליכים החברתיים שהתחוללו בתקופה זו, ובמיוחד בקשר ביניהם. נשים דגש על הבנה היסטורית ועל המשמעות העמוקה של ארועים ותקופות, תוך ניסיון להבין כיצד ההיסטוריה האירופאית המודרנית משפיעה על הזהות שלנו כיום.
סרטון הכרות : סרטון

החוג להיסטוריה

קורסים ביום א

 

+  חשיבה היסטורית | 13006901 | דר כהן אורנה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 13006901 | דר כהן אורנה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13006901
מורה דר כהן אורנה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יוקדש להיכרות עם מקצועו של ההיסטוריון המודרני, וינתח את מרכיביו השונים של המחקר ההיסטורי.

בין התחומים שנעסוק בהם: היסטוריה חברתית, היסטוריה צבאית והיסטוריה פוליטית. נדון גם בגישות ובמגמות שניכרות במחקר ההיסטורי בעשרות השנים האחרונות. למשל, תפיסותיהם של היסטוריונים ישנים והיסטוריונים חדשים ביחס להיסטוריה של התנועה הציונית ומדינת ישראל.

כמו כן, במהלך הקורס נעסוק בבעיות מתודולוגיות אשר עולות לעיתים במהלך מחקרים היסטוריים. 

סרטון הכרות : סרטון

+  מקורות היסטוריים ושימושם בהוראה | 13006301 | דר חובב ימימה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 13006301 | דר חובב ימימה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13006301
מורה דר חובב ימימה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
השימוש במקורות היסטוריים והיכולת לנתחם בצורה ביקורתית ומושכלת הם מאבני היסוד של לימוד ההיסטוריה, והקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות אלו הן לצורך המחקר ההיסטורי והן לצורכי הוראה בבית הספר. בשנים האחרונות נכנסות לתכנית הלימודים  בהיסטוריה בבתי הספר התיכוניים, לבד מהשימוש התדיר במקורות היסטוריים, תכניות ייחודיות ששמות דגש רב על ניתוח מקורות. בקורס נעסוק בפיתוח מיומנות ניתוח המקורות ההיסטוריים מסוגות ומסוגים שונים – מקורות טקסטואליים, ויזואליים, סרטים וראיונות. המקורות יהיו בעיקר מתחום התוכן של יחידות החובה בלימודי ההיסטוריה בתיכון –תולדות ישראל בדורות האחרונים, ומנושאי הלימוד ביחידות ההגבר לבגרות.

קוד קורס 13007801
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהיסטוריה הפוליטית והחברתית של עם ישראל החל משיבת ציון בתקופה הפרסית ועד למרד הגדול נגד הרומאים. הקורס יתבסס על ניתוח מקורות ראשוניים ומשניים העוסקים בתקופה הנידונה

קוד קורס 13007900
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהיסטוריה החברתית, הדתית והפוליטית של עם ישראל מימי המרד הגדול נגד הרומאים ועד להתנצרות האימפריה הרומית במאה הרביעית לספירה. הקורס יתבסס על ניתוח מקורות ראשוניים ומשניים העוסקים בתקופה הנידונה

+  יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה | 13006701 | דר כהן אורנה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 13006701 | דר כהן אורנה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 13006701
מורה דר כהן אורנה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יתמקד בתולדותיהם של היהודים בארצות המוסלמיות מתחילת העת החדשה עד הקמתה של מדינת ישראל.

~

במהלך לימוד הקורס ננתח מקרי בוחן בחייהן של קהילות יהודיות בארצות האסלאם, לאור תמורות מקומיות ועולמיות: תחילתה של העת החדשה והשינויים שנלוו אליה$$ כניסתן של ארצות מערביות לארצות האסלאם והשפעתן$$ מודרניזציה ושינויים מרחיקי לכת בכל תחומי החיים, ובנוסף לכך השפעתן של תנועות לאומיות: התנועה הציונית מחד, ותנועות לאומיות מקומיות מאידך.

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 13008101
מורה דר כהן אורנה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס ינתח את המאבק על ארץ ישראל בין השנים 1948-1882. בתקופה זו, שתחילתה בעליות הציוניות ארצה וסופה בהקמתה של מדינת ישראל, התרחשו מספר אירועי מפתח. חלקם התקיימו בין יהודים וערבים, חלקם התרחשו בארץ ישראל, אבל כולם נוגעים לארץ ישראל ולמאבק עליה.

במהלך לימוד הקורס ננתח את המרכזיים שבאירועים הללו ואת השלכותיהם על התפתחות הסכסוך היהודי ערבי בארץ ישראל. בין האירועים: הסכם סייקס-פיקו$$ הצהרת בלפור$$ הסכם וייצמן-פייצל$$ ברית שלום והקריאה להקמת מדינה דו לאומית בארץ ישראל$$ מאורעות תרפט$$ המרד הערבי (1939-1936) וכמו כן החלטת האום מיום כט בנובמבר 1947 על חלוקת ארץ ישראל והקמת מדינה יהודית ומדינה ערבית.

+  מבוא להיסטוריה של ימי הביניים | 13000202 | דר בנמלך מוטי | שנתי | 12:10 - 13:30

| 13000202 | דר בנמלך מוטי | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 13000202
מורה דר בנמלך מוטי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

ימי הביניים, התקופה שבין המאות החמישית והשש עשרה ידועה גם בכינוי תקופת האופל ונהנית ממוניטין מפוקפק ביותר. עם זאת בתקופה זו התעצבה והתגבשה דמותה של אירופה, ונוצרה התשתית הדתית, הרעיונית והמדינית לקיומה של אירופה ולהתהוותה של התרבות המערבית. למרות הדימוי האפל הגיעה אירופה בימי הביניים להישגים תרבותיים מרשימים בתחומי הדת, הפילוסופיה, האדריכלות, הספרות והשירה. במהלך הקורס נסקור את התפתחותה של הציוויליזציה האירופית, נעמוד על תקופות המשנה העיקריות, על המסגרות הגיאוגרפיות השונות ועל המאפיינים המרכזיים של הפוליטיקה הכלכלה התרבות והחברה באירופה בתקופה זו.

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בימי הביניים | 45000801 | דר דוידסון אייל | שנתי | 12:10 - 13:30

| 45000801 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 45000801
מורה דר דוידסון אייל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בתולדותיה של אי החל מראשית הופעתו של האיסלאם בארץ ישראל, וכן בתקופות הצלבנית, הממלוכית והעותמאנית, והוא מפגיש בין מקורות התקופה לבין המרחב הגיאוגרפי בארץ ישראל, תוך מתן תשומת לב לקהילות היהודים באי תחת שלטון האיסלאם והנצרות

קוד קורס 13020901
מורה דר פרידמן ריצלר יעל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
האם נוכל לשמוע את קולם? השואה היא אחד מהאירועים המתועדים ביותר בתלודות האנושות, אך דווקא עובדה זו דורשת מאיתנו לבחון בקפידה את המקורות על מנת לאפשר לנו לראות את תמונתה המורכבת. בקורס נפגוש מגוון מקורות שיאפשרו לנו לימוד היסטורי המשולב בהתבוננות בפן האנושי של הקורבנות. החשיפה למכלול רב תחומי של מקורות כגון: מכתבים, יצירות אומנות, מוזיקה, יומנים, כרוניקות תצלומים וחפצים תאפשר לנו לימוד רב גווני ורב מימדי של השואה.  

+  עמידה והתנגדות יהודית בתקופת השואה | 13021001 | דר פרידמן ריצלר יעל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 13021001 | דר פרידמן ריצלר יעל | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 13021001
מורה דר פרידמן ריצלר יעל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בית ספר לרוח האדם, כך הגדיר אנטק צוקרמן, מגטו ורשה את המרד שהיה אחד ממנהיגיו. מה בין עמידה להתנגדות וכיצד הזינו זו את זו בתקופת השואה? היכן התנגדו יהודים לגורל שייעדו להם הנאצים ובאילו דרכים פעלו? מול אילו מכשולים ודילמות עמדו? אילו מרכיבים נוכל להוסיף למושג גבורה בעקבות הלמידה על אודות נסיונות ופעולות אלו?  

+  מבוא להיסטוריה של המאה העשרים | 13007002 | דר אבלמן עשהאל | שנתי | 14:20 - 15:40

| 13007002 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 13007002
מורה דר אבלמן עשהאל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
  בקורס זה נעקוב אחר האירועים המרכזיים שעיצבו את הפוליטיקה, החברה והתרבות המערבית  והעולמית במאה העשרים, מראשיתה ועד סיומה

+  ההיסטוריה של לשונות היהודים | 13021101 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 13021101 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 13021101
מורה דר אבלמן עשהאל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס סמסטריאלי זה נעקוב אחר פרקים מרכזיים בהיסטוריה של השפה העברית. נראה כיצד התפתחה העברית לאורך תולדות עם ישראל, כיצד הושפעה ממגע עם שפות אחרות, כיצד התמודדה על לשונות אחרות של היהודים- ובעיקר כיצד משקפת ההיסטוריה של העברית את ההיסטוריה של עם ישראל.

+  דרכי הוראת היסטוריה | 90002600 | דר שאול מיכל | שנתי | 16:00 - 17:20

| 90002600 | דר שאול מיכל | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90002600
מורה דר שאול מיכל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס נועד להעניק לסטודנטים כלים על מנת להעביר שיעורים משמעותיים ומעניינים יותר. להנחות אותם בבניית השיעורים ותכנית הלימודים, בשימוש באמצעי עזר, בשימוש מושכל במקורות היסטוריים מסוגים שונים ומגוונים ובסוגים שונים של מטלות ומבחנים. הקורס יערך במתכונת של סדנא ויהיה מלווה בהדגמות של דרכים וגישות מגוונות להוראת היסטוריה תוך דיון בדגמים השונים ובדרכים ליישם אותם בשיעורים.

קוד קורס 13008000
מורה דר בנמלך מוטי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הרעיון המשיחי והאמונה בגאולה עתידית הם אחת המורשות החשובות ביותר שהנחילה היהדות לתרבות האנושית. היהודי מזכיר אינסוף פעמים ביי חייו את התקווה לגאולה, בברכת המזון, בתפילת שמונה עשרה, בתפילות בחגים ועוד ועוד. עם זאת לאורך ההיסטוריה היהודית היו רק מקרים ספורים שבהם הרעיון המשיחי התגשם בדמותו של אדם שסביבו נוצרה תנועת מאמינים שראו בו את מחולל התהליך המשיחי. 

במהלך הקורס נבחן מה היה מקומה של הציפיה המשיחית בהיסטוריה היהודית לדורותיה, מדוע לא נוצרו תנועות משיחיות, ומה גרם להיווצרותן של אותן תנועות שכן נוצרו. ונעמוד על המתח שבין הרעיון הנשגב והמופשט, לבין הסכנות הטמונות בהוצאתו מן הכח אל הפועל. על האופן שבו חכמי ישראל פעלו לריסון ההתלהבות המשיחית ועל התוצאות הרות הגורל שהיו להתעוררויות כאלו כאשר הן כבר התרחשו.

קורסים ביום ה

 

+  מבוא להיסטוריה של יוון | 13000001 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 13000001 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13000001
מורה דר בירנבוים חנן
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתולדותיה של יוון בתקופה הקלאסית, ויתמקד בתיאור התרבות היוונית, דרכי השלטון, עיצוב הדמוקרטיה וערי הפולייס. כמו כן יידונו המאבקים בין פרס לבין יוון והמלחמות בין אתונה לבין ספרטה.

+  מבוא להיסטוריה של רומא | 13000101 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 13000101 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13000101
מורה דר בירנבוים חנן
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יתאר את צמיחתה של רומא מעיר מדינה לאימפריה ויתמקד בשינויים הפוליטיים והחברתיים שהתחוללו ברומא למן כינון הרפובליקה ועד למאה הרביעית לספירה. נדון ביחסים שבין רומא לבין הפרובינקיות ובמאפייניה השונים של התרבות הרומאית.
קוד קורס 45001900
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סיפורה של קהילת צפת במאה ה-16 הוא סיפור מופלא על מרכז רוחני-תורני ששגשג במשך תקופה קצרה, והגיע להשפעה חסרת תקדים בעולם היהודי. בקורס נלמד את הרקע לצמיחתה של צפת, ונכיר לעומק את עולם הרוח ואת הדמויות שפעלו בה.

קוד קורס 13000802
מורה דר בנמלך מוטי
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק ידע בתהליכים המרכזיים אשר עברו על החברה היהודית בימהב, תוך הפנמה של דרכי חשיבה וניתוח היסטורי,היכרות עם מקורות מתקופת ימהב ואופן השימוש בהם בפן המחקרי ובפן ההוראתי.

קוד קורס 13000300
מורה דר שאול מיכל
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתולדות עם ישראל בעת החדשה – למן אמצע המאה ה-17, עם פרוץ פרעות תח תט בפולין ועליית התנועה השבתאית שסחפה את העם היהודי על כל תפוצותיו, ועד לאמצע המאה ה-20, עם הקמת מדינת ישראל – תקופה שהתאפיינה בתמורות מפליגות בתחום הדמוגרפי, הדתי, המדיני, הרוחני והחברתי. נעמוד על השינויים הדמוגרפיים שחלו בעם היהודי לאורך התקופה$$ בשינויים שחלו ביחסיהם של יהודים ונוכרים ובמעמדם של היהודים בקרב העמים$$ וכן בתנועות ובזרמים דתיים ורוחניים שצמחו ביהדות בעת החדשה: החסידות, ההתנגדות ותנועת המוסר, תנועת ההשכלה, הרפורמה, האורתודוקסיה והנאו-אורתודוקסיה, הלאומיות היהודית והציונות לגווניה. העיסוק בכל אלו ילווה בקריאת מאמרי יסוד ובניתוח מקורות היסטוריים רלבנטיים.