רשימת השיעורים בחוג להיסטוריה – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

קוד קורס 13006400
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בשנתיים האחרונות שודרו בישראל שתי סדרות שעסקו בעליית שנות ה50-  סלאח פה זה ארץ ישראל ומעברות והציפו שוב את הכאב הגדול שליווה את העולים. 
אבל- האם זו הזווית היחידה הקיימת בסיפור העליה? ובכלל, כמה עליות גדולות היו למדינה אחרי הקמתה? מאיפה ולמה הגיעו העולים? האם הם נקלטו באופן שונה אלה מאלה? 
  בקורסזה נבחן את העליות שלאחר קום המדינה, תוך שימת דגש על המתח שהתקיים בין חזוןהקליטה, ההשתקעות וההיטמעות לבין המציאות הקשה בפניה עמדו המדינה והעולים החדשים, וננסה לחשוב האם למדנו משהו מההיסטוריה.
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 13006501
מורה דר דרמון מלכה תהילה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
שתי מלחמות עיצבו במידה רבה את מדינת ישראל כפי שאנחנו מכירים אותה. 
מצד אחד מלחמת ששת הימים שהרחיבה את גבולות המדינה ומילאה את הציבור בישראל בגאווה, יש שיאמרו בשכרון כח. ומהצד השני- מלחמת יום הכיפורים שהפתיעה את הנהגת המדינה, הביאה לאבדן אמון בהנהגה ולצמיחת שלום עכשיו וגוש אמונים.
 בקורס זה נבחן את השפעתן של שתי המלחמות על החברה הישראלית מבחינה בטחונית, חברתית וכלכלית ונדון בקשרים שבין שתיהן.

+  ארצות הברית ויהודיה | 13001500 | דר חובב ימימה | שנתי

| 13001500 | דר חובב ימימה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 13001500
מורה דר חובב ימימה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  השואה - סוגיות נבחרות | 13001600 | דר שאול מיכל | שנתי

| 13001600 | דר שאול מיכל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 13001600
מורה דר שאול מיכל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 13000700
מורה דר נוימן קלמן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סרטון הכרות : סרטון

החוג להיסטוריה

קורסים ביום א

 

+  מקורות היסטוריים ושימושם בהוראה | 13006300 | דר חובב ימימה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 13006300 | דר חובב ימימה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13006300
מורה דר חובב ימימה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס השימוש במקורות היסטוריים והיכולת לנתחם בצורה ביקורתית ומושכלת הם מאבני היסוד של לימוד ההיסטוריה. בשנים האחרונות נכנסות לתכנית הלימודים  בפיתוח  בהיסטוריה בבתי הספר התיכוניים, לבד מהשימוש התדיר במקורות היסטוריים, תכניות ייחודיות ששמות דגש רב על ניתוח מקורות. בקורס נעסוק בפיתוח מיומנות ניתוח המקורות ההיסטוריים מסוגות ומסוגים שונים – מקורות טקסטואליים, ויזואליים, סרטים וראיונות. המקורות יהיו בעיקר מתחום התוכן של יחידות החובה בלימודי ההיסטוריה בתיכון –תולדות ישראל בדורות האחרונים, ומנושאי הלימוד ביחידות ההגבר לבגרות.

+  האסלאם: צמיחתה של דת | 13006601 | דר כהן אורנה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 13006601 | דר כהן אורנה | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 13006601
מורה דר כהן אורנה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס ינתח את תולדות האסלאם החל מלידתה של הדת בתחילת המאה השביעית.

הוא יעסוק בשנותיה הראשונות של דת האסלאם ובדילמות שהתמודד עמן מבשר הדת מוחמד,בהתפשטות האסלאם ברחבי העולם ובאירועים מרכזיים בהיסטוריה של האסלאם ושל המזרח התיכון.

בנוסףלכך,  הקורס יקנה לסטודנטים ולסטודנטיותהיכרות מעמיקה עם מושגים הקשורים גם בנושאים אקטואליים שעומדים לא פעם על סדר היוםהעולמי.

סרטון הכרות : סרטון

+  מבוא להיסטוריה של יוון | 13000000 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 13000000 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 13000000
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הדרך אל הפתרון הסופי | 90005701 | דר פרידמן ריצלר יעל | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 90005701 | דר פרידמן ריצלר יעל | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90005701
מורה דר פרידמן ריצלר יעל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נתוודע בעזרתם של מקורות ראשוניים ומחקרים מתקדמים להתפתחויות המרכזיות של הפתרון הסופי ולמושגי היסוד של תקופת השואה. 
נבחן, מדוע כונה הפתרון הסופי הדרך הפתלתלה לאושוויץ ?
מהו מקומם של מושגים כגון אידיאולוגיה, אופורטוניזם, בירוקרטיה ואחרים בתהליך זה? 
מה בין מלחמת העולם השניי והשואה ומהי מהות הקשרים ביניהן?
מי היו המבצעים של הפשע הגדול ביותר באנושות, והאם ניתן לומר כי הם היו אנשים רגילים?

+  חשיבה היסטורית | 13006900 | דר כהן אורנה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 13006900 | דר כהן אורנה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13006900
מורה דר כהן אורנה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יוקדש להיכרות עם מקצועו של ההיסטוריון המודרני, וינתח את מרכיביו השונים של המחקר ההיסטורי.

בין התחומים שנעסוק בהם: היסטוריה חברתית, היסטוריה צבאית והיסטוריה פוליטית. נדון גם בגישות ובמגמות שניכרות במחקר ההיסטורי בעשרות השנים האחרונות. למשל, תפיסותיהם של היסטוריונים ישנים והיסטוריונים חדשים ביחס להיסטוריה של התנועה הציונית ומדינת ישראל.

כמוכן, במהלך הקורס נעסוק בבעיות מתודולוגיות אשר עולות לעיתים במהלך מחקרים היסטוריים. 

סרטון הכרות : סרטון

+  יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה | 13006701 | דר כהן אורנה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 13006701 | דר כהן אורנה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 13006701
מורה דר כהן אורנה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יתמקד בתולדותיהם של היהודים בארצות המוסלמיות מתחילת העת החדשה עד הקמתה של מדינת ישראל.

~

במהלך לימוד הקורס ננתח מקרי בוחן בחייהן של קהילות יהודיות בארצות האסלאם, לאור תמורות מקומיות ועולמיות: תחילתה של העת החדשה והשינויים שנלוו אליה$$ כניסתן של ארצות מערביות לארצות האסלאם והשפעתן$$ מודרניזציה ושינויים מרחיקי לכת בכל תחומי החיים, ובנוסף לכך השפעתן של תנועות לאומיות: התנועה הציונית מחד, ותנועות לאומיות מקומיות מאידך.

סרטון הכרות : סרטון

+  מבוא להיסטוריה של רומא | 13000100 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 13000100 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 13000100
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  דילמות של יהודים בשואה | 13003500 | דר פרידמן ריצלר יעל | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 13003500 | דר פרידמן ריצלר יעל | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 13003500
מורה דר פרידמן ריצלר יעל
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס היהודים בתקופת השואה מצאו עצמם תחת משטר ומדיניות שביטלו את זהותם, אנושיותם ועצם קיומם.  מול אילו דילמות מצאו עצמם היהודים במציאות כזו? כיצד התייחסו הם עצמם למשמעותם של דילמות אלו? האם הם יכולים היו להבין את המציאות בה היו נתונים? אילו בחירות ביצעו אנשים פרטיים וחברי הנהגה יהודיים בעולם נטול הבחירות בו היו נתונים? 
קוד קורס 13006801
מורה דר שאול מיכל
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
המעבר בין החברה המסורתית לעולם המודרני היה הדרגתי ולעולם לא מושלם. בקורס נבהיר את המושגים מסורת ומודרנה ונקנה כלים מעשיים לכתיבה יעילה של עבודה סמינריונית בהיסטוריה בעת החדשה. 

+  מבוא להיסטוריה של ימי הביניים | 13000201 | דר בנמלך מוטי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 13000201 | דר בנמלך מוטי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 13000201
מורה דר בנמלך מוטי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דרכי הוראת היסטוריה | 90002600 | דר שאול מיכל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90002600 | דר שאול מיכל | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90002600
מורה דר שאול מיכל
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בימי הביניים | 45000800 | דר דוידסון אייל | שנתי | 12:10 - 13:30

| 45000800 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 45000800
מורה דר דוידסון אייל
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא להיסטוריה של המאה העשרים | 13007001 | דר אבלמן עשהאל | שנתי | 12:10 - 13:30

| 13007001 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 13007001
מורה דר אבלמן עשהאל
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
  בקורס זה נעקוב אחר האירועים המרכזיים שעיצבו את הפוליטיקה, החברה והתרבות המערבית  והעולמית במאה העשרים, מראשיתה ועד סיומה
קוד קורס 13000600
מורה דר שאול מיכל
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 13000801
מורה דר בנמלך מוטי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 45014000
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המשפחה היא ערך עליון בחברה היהודית, והחינוך הוא המטרה העילאית שלגידול הילדים. נשמע פשוט ומובן מאליו, וודאי שלא צריך עיון? נכון, אבלהאמת היא שאם לא נבין איך יושמו הערכים הללו בתולדות העם היהודי, לא נדע להעריךאותם כראוי. אנחנו היום, שמקדישים לא מעט מחיינו לערכי המשפחה והחינוך, איננו אלאחולייה אחת בשרשרת דורות ארוכה, ובקורס נכיר כמה מן החוליות שחיברו את אותה שרשרתלפני כ-500 שנה בארץ ישראל.

בראשית המאה ה-16 התחוללו בארץ ישראל תהליכים היסטוריים שחוללו תמורותרבות בהתיישבות היהודית בה. השלטון העותמאני הוחל ורבים ממגורשי ספרד עלו לארץ והתיישבובעריה, ובפרט בצפת. מקבץ איכותי במיוחד של חכמים הפך את אי למרכז רוחני ודתיבעל השפעה עצומה בעולם היהודי. נפגשו בה יוצאי עולמות רוחניים שונים, מספרדומאשכנז, מאיטליה ומצפון אפריקה, מהבלקאן ומן המזרח, ומפגש זה הוליד מזיגה ייחודית.בצפת ובשאר יישובי אי התפתחה חברה יהודית עם מאפיינים ייחודיים.

איך נראתה מערכת החינוך היהודית באותם ימים? מה לימדו, ומי היוהמורים? האם בנות הלכו לבית הספר? איך נראו אתרי ההיכרויות בתקופה העותמאניתהמוקדמת? איך נראו תהליכי הילודה וההורות? הקורס ייתן מענה לשאלות מרתקות אלו, ולרבותנוספות.

+  ציונות חזון ומעש א | 13007100 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 13007100 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 13007100
מורה דר אבלמן עשהאל
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נעקוב אחר ההיסטוריה של התנועה הציונית, מתוך מבט שישלב סקירה היסטורית של אישים, תנועות ואירועים מרכזיים וכן עמידה על רעיונות מרכזיים ופולמוסים רעיוניים שליוו את דרכה של התנועה הציונית מראשיתה ועד ימינו

+  ירושלים בימי הבית השני | 45014200 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 45014200 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45014200
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מאז שבו ראשוני הגולים מבבל לירושלים, והחלו לשקם אותה מחורבותיה,הלכה העיר והתפתחה, תחילה תחת שלטון הפרסים, ולאחר מכן תחת שלטונות ההלניסטיםוהרומים. במקביל להתפתחות העיר התעצם בית המקדש, וחדר עמוק אל לב התודעה הלאומית.בית המקדש היה למרכז רוחני, משפטי, לימודי ולאומי של העם היהודי בארץ ובתפוצות.במקביל להתעצמותה ההדרגתית של ירושלים עברה החברה היהודית תמורות חברתיות ורוחניותעזות, על רקע דתי, פוליטי, משיחי וכלכלי. התמורות הללו בקעו סדקים חברתיים עמוקים,שלא התאחו עד החורבן. בקורס נבחן לעומק את התהליכים החברתיים, הרוחניים והפיזייםשעברו על ירושלים בתקופת הבית השני.

קוד קורס 45002700
מורה חרמץ משה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתת מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ציונות חזון ומעש ב | 13007203 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 13007203 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 13007203
מורה דר אבלמן עשהאל
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס זה נעקוב אחר ההיסטוריה של התנועה הציונית, מתוך מבט שישלב סקירה היסטורית של אישים, תנועות ואירועים מרכזיים וכן עמידה על רעיונות מרכזיים ופולמוסים רעיוניים שליוו את דרכה של התנועה הציונית מראשיתה ועד ימינו
קוד קורס 45014300
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המאה ה-17? ה-18? לא הורדוס, לא חיזקיהו, לא הרב קוק, לא רבי יהודההנשיא. מה כבר אפשר לומר על תקופה כל כך אפורה בתולדותיה של ארץ ישראל? עיוןבסיפורה של התקופה העותמאנית המוקדמת יגלה שיש גוונים רבים לאפור.אנחנו נחפש את הגוונים הללו, ונתעמק בקורות היהודים בארץ ישראל בתקופה זו.

קוד קורס 45000301
מורה דר בירנבוים חנן
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 13006200
מורה דר בירנבוים חנן
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יתמקד בקריאה משותפת של מגוון מקורותמן העת העתיקה, החל בספרים החיצוניים ועד לספרות חזל. נעמוד על תפיסות העולםשבאות לידי ביטוי בטקסטים השונים ועל דמותה של התרבות העולה ממכלול הטקסטים.