רשימת השיעורים בחוג להיסטוריה – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  ביטויה של השואה בדרמה | 35007601 | דר עופר רחל | סמסטר א

| 35007601 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 35007601
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלךהקורס ייפגשו התלמידים עם יצירות מן הספרות והדרמה שחוויות השואה במרכזן. נעסוקבמאפיינים האסתטיים המיוחדים לנושא השואה, ובאמצעי העיצוב האופייניים למדיום הדרמטיוהאומנותי.

+  בין חרדלים לדתלשים א | 409001200 | דר מוזס חנן | סמסטר א

| 409001200 | דר מוזס חנן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 409001200
מורה דר מוזס חנן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החברה הציונית דתית בפתח המאה-21 היא חברה צבעונית, מגוונת ומורכבת בהרבה מה שהייתה לפני שנות דור. הגיוון והמורכבות המתגברים מעודדים פרץ של יצירתיות ותסיסה אך גם מתדלקים מחלוקות נוקבות בסוגיות יסודיות של דת ומדינה, יחס למודרנה, לפמיניזם, לתרבות הכללית ולערכים הליברליים ומקשים על תרגום האלקטורט הציוני דתי לכוח פוליטי משמעותי. הקורס יסקור את התפתחות התנועה הציונית דתית לזרמיה השונים, את הסוגיות המרכזיות העומדות במוקדי המחלוקת בעולם הציוני דתי, את אופני ההתמודדות של רבנים והוגים ציוניים דתיים עם ההיבטים השונים של המודרניות והפוסט מודרניות ואת מגוון הביטויים המוסדיים, החברתיים והפוליטיים של תהליכי הגיוון והפיצול המתחוללים בחברה 
הדתית לאומית בפתח המאה ה-21. היכרות מעמיקה עם הציונות הדתית וההתמודדויות והאתגרים המורכבים הניצבים בפניה, מעניקה רקע חיוני לסוגיות בסיסיות הניצבות במוקד לימודי האזרחות בכלל, ובמיוחד בחינוך הממד: יחסי דת - מדינה, השילוב והמתח בין ערכים יהודיים לערכים דמוקרטיים, שסעים ומתחים בחברה הישראלית : בין דתיים לחילוניים, בין דתיים לאומיים לחרדים ובין ניצים ליונים.

קוד קורס 35008500
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד יצירות ספרותיות לצד יצירות אומנותיות יוצר מפגשים מרתקים בין המדיום המילולי למדיום החזותי ומעשיר את החוויה התרבותית והרוחנית

קוד קורס 35007702
מורה דר עופר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלךהקורס ייפגשו התלמידים עם יצירות מן השירה והאומנות שחוויות השואה במרכזן. נעסוקבמאפיינים האסתטיים המיוחדים לנושא השואה, ובאמצעי העיצוב האופייניים למדיום הדרמטיוהאומנותי.

+  לשון הספרות המתורגמת | 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב

| 32004100 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 32004100
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בתקופת הביניים פעלה באירופה תנועה של מתרגמים שתרגמו ספרות מגוונת מערבית לעברית, ובכלל זה ספרי המחשבה המפורסמים כגון מורה הנבוכים והכוזרי. בקורס נעסוק ברקע לתרגומים האלה, בקשיים שעמדו בפני המתרגמים ובמאפיינים הלשוניים של יצירותיהם. הקורס מתאים גם לתלמידים שאינם  תלמידי לשון אך מתעניינים בספרות המחשבה של ימי הביניים

+  ארצות הברית ויהודיה | 13001500 | דר חובב ימימה | שנתי

| 13001500 | דר חובב ימימה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 13001500
מורה דר חובב ימימה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

חלקו הראשון של הקורס יפגיש את התלמידים עם האירועים והתהליכים המשמעותיים בתולדות ארצות הברית מאז ראשיתה ועד למאה העשרים: בתחומי מדיניות החוץ ומדיניות הפנים, משטר, כלכלה וחברה. חלקו השני של הקורס יתמקד בתולדות יהדות ארצות הברית, בגלי ההגירה שיצרו אותה ובזרמים הדתיים המרכיבים אותה. הלימוד מלווה בקריאת מחקרים רלבנטיים ובעיון במקורות טקסטואליים וויזואליים.

+  השואה - סוגיות נבחרות | 13001600 | דר שאול מיכל | שנתי

| 13001600 | דר שאול מיכל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 13001600
מורה דר שאול מיכל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

חקר שואת יהודי אירופה מהווה שדה מחקרי פורה ביותר בעולם כולו. מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנט מבחר מהסוגיות המעסיקות את חוקרי השואה בימינו. הקורס בנוי סביב שני צירים: הראשון - המדיניות האנטי יהודית של השלטון הנאצי: שורשיה, אופייה, מגמותיה ויישומה הלכה למעשה. ב. התגובה היהודית למדיניות זו והניסיונות להתמודד עם תוצאותיה והשלכותיה.

+  ירושלים לדורותיה - קורס רגיונלי | 45008303 | דר דוידסון אייל | שנתי

| 45008303 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45008303
מורה דר דוידסון אייל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתחקה אחר תולדותיה של ירושלים מראשיתה ועד ימינו, תוך הכרת המבנה הטופוגרפי שלה, והכרת המרחב הכפרי סביבה בעבר ובהווה.

קוד קורס 13000700
מורה דר נוימן קלמן
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מהווה מבוא כללי לעת החדשה מהרפורמציה ועד מלחמת העולם הראשונה. הוא סוקר את תולדות אירופה מהמאה ה-16 ועד למאה ה-20 בקורס נתמקד במאורעות החשובים, בהתפתחויות התרבותיות, ובתהליכים החברתיים שהתחוללו בתקופה זו, ובמיוחד בקשר ביניהם. נשים דגש על הבנה היסטורית ועל המשמעות העמוקה של ארועים ותקופות, תוך ניסיון להבין כיצד ההיסטוריה האירופאית המודרנית משפיעה על הזהות שלנו כיום.

החוג להיסטוריה

קורסים ביום א

 
קוד קורס 45013301
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהיסטוריה הפוליטית והחברתית של עם ישראל החל משיבת ציון בתקופההפרסית ועד להתנצרות האימפריה הרומאית במאה הרביעית לספירה.

קוד קורס 45013400
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תולדות החינוך במדינת ישראל | 90013200 | דר צמרת צבי | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90013200 | דר צמרת צבי | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90013200
מורה דר צמרת צבי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס ידון בתולדות החינוך במדינת ישראל

מעת הקמתה עד ימינו.

יודגשו הזרמים החינוכיים השונים בימי המדינההראשונים,

העלייה הגדולה והכפייה האנטי דתית באותם ימים

ויובלטו המאבקים בין השמאל לימין ובעיקר המאבקיםבשמאל.

מאוחר יותר תודגש הרפורמה בחינוך ויודגשו החינוךבעיירות הפיתוח והפערים הבינעדתיים.

השיעור ינתח את טביעת האצבעות של כמה שריםמרכזיים – ובראשם דינור, ארן, המר ורובינשטיין –

ויעסוק בשאלות יסוד של החינוך בישראל בראשית המאהה-21 ולקראת עתיד. 

+  היסטוריה של האסלאם והמזרח התיכון | 13001100 | דר כהן אורנה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 13001100 | דר כהן אורנה | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13001100
מורה דר כהן אורנה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס ינתח את תולדות האסלאם והמזרח התיכון מלידת האסלאם בתחילת המאה השביעית, עד צמיחתן של התנועות הלאומיות במזרח התיכון בתחילת המאה העשרים. הוא יעסוק בשנותיה הראשונות של דת האסלאם ובהתפשטותה ברחבי העולם כמו גם באירועים מרכזיים בהיסטוריה של האסלאם ושל המזרח התיכון, ויקנה לסטודנטים ולסטודנטיות היכרות עם מושגים הקשורים גם לנושאים אקטואליים.

+  השאלה היהודית בעת החדשה | 13012000 | דר שאול מיכל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 13012000 | דר שאול מיכל | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13012000
מורה דר שאול מיכל
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הדיון בנוגע לשאלה היהודית הסעיר את מתנגדי היהודים באירופה כמו גם את תומכיהם במאות ה-19 וה-20. האם רצוי ואפשרי לשלב את היהודים בחברה האירופית? בקורס נעמוד על הרקע להתעוררות השאלה דווקא בעת החדשה ולתשובות השונות שניתנו לה, מהתשובה הציונית, דרך הפתרון המרקסיסטי ועד (להבדיל) הפתרון הסופי. במהלך הקורס ינתנו כלים מעשיים לכתיבה יעילה של עבודה סמינריונית וזו תוגש עי כל אחת מתלמידות הקורס בסיומו. 

+  אידיאולוגיות פוליטיות בעת החדשה | 13003000 | דר פויכטונגר דודי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 13003000 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 13003000
מורה דר פויכטונגר דודי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יבחן שינויים פילוסופיים והשפעתם על תנועות אידיאולוגיות בעת החדשה דרך הוגים מרכזיים ואת זיקת הגומלין ביניהן לבין התרחשויות פוליטיות רבות חשיבות כמו מלחמות הדת וחוזה וסטפליה, המהפכה המהוללת, המהפכה האמריקאית, המהפכה הצרפתית, המהפכות הלאומיות, התפשטות רעיונות ליברליים ודמוקרטיים.

קוד קורס 13000801
מורה דר בנמלך מוטי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק ידע בתהליכים המרכזיים אשר עברו על החברה היהודית בימהב, תוך הפנמה של דרכי חשיבה וניתוח היסטורי,היכרות עם מקורות מתקופת ימהב ואופן השימוש בהם בפן המחקרי ובפן ההוראתי.

קוד קורס 13020600
מורה דר ברנר איתמר
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מהם הרעיונות והמחשבות שחוללו את העידן המודרני? כיצד השפיעו תהליכים אידאולוגיים ופילוסופיים על ההתרחשויות ההיסטוריות בעת החדשה? הקורס יעסוק בהיסטוריה מתוך  נקודת מבט הטוענת כי לא ניתן להפריד בין ההגות, הספרות וההתרחשויות ההיסטוריות, וכי השיח והתודעה בלולים במציאות הממשית, מייצרים אותה ומפרשים אותה ללא הרף. במהלך הקורס נעסוק בתהליכים ההיסטוריים רחבי ההיקף שעיצבו את העידן המודרני: אינדיבידואליזם, ליברליזם, אידאולוגיה, הקדמה המדעית, הסטרוקטורליזם ועוד. נציג את עליית הגורמים האלה, את השפעתם על תהליכים היסטוריים ואת השינויים שהתרחשו בהם במאות השנים האחרונות.


+  מבוא להיסטוריה של ימי הביניים | 13000201 | דר בנמלך מוטי | שנתי | 17:30 - 18:50

| 13000201 | דר בנמלך מוטי | סמסטר ש | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 13000201
מורה דר בנמלך מוטי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

ימי הביניים, התקופה שבין המאות החמישית והשש עשרה ידועה גם בכינוי תקופת האופל ונהנית ממוניטין מפוקפק ביותר. עם זאת בתקופה זו התעצבה והתגבשה דמותה של אירופה, ונוצרה התשתית הדתית, הרעיונית והמדינית לקיומה של אירופה ולהתהוותה של התרבות המערבית. למרות הדימוי האפל הגיעה אירופה בימי הביניים להישגים תרבותיים מרשימים בתחומי הדת, הפילוסופיה, האדריכלות, הספרות והשירה. במהלך הקורס נסקור את התפתחותה של הציוויליזציה האירופית, נעמוד על תקופות המשנה העיקריות, על המסגרות הגיאוגרפיות השונות ועל המאפיינים המרכזיים של הפוליטיקה הכלכלה התרבות והחברה באירופה בתקופה זו.

קורסים ביום ה

 

+  מבוא להיסטוריה של יוון | 13000000 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 13000000 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13000000
מורה דר בירנבוים חנן
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתולדותיה של יוון בתקופה הקלאסית, ויתמקד בתיאור התרבות היוונית, דרכי השלטון, עיצוב הדמוקרטיה וערי הפולייס. כמו כן יידונו המאבקים בין פרס לבין יוון והמלחמות בין אתונה לבין ספרטה.

קוד קורס 45001900
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סיפורה של קהילת צפת במאה ה-16 הוא סיפור מופלא על מרכז רוחני-תורני ששגשג במשך תקופה קצרה, והגיע להשפעה חסרת תקדים בעולם היהודי. בקורס נלמד את הרקע לצמיחתה של צפת, ונכיר לעומק את עולם הרוח ואת הדמויות שפעלו בה.

קוד קורס 45012500
מורה חרמץ משה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נעמוד על 3 פרשיות שטלטלו את החברה הישראלי בעשוריםהראשונים:

1- סיפור העליה הגדולה. 1948-1951 

השנים הגדולות ביתר בהיסטוריה שלנו מאז ימיהחשמונאים. כך תאר לימים בן גוריון שנים אלו. עד כמה היה בן גוריון נחוש,אובססיבי, להעלות יהודים ארצה? עד כמה היה מוכן להתעמת עם שרים ועם פקידים שקראולהגביל העליה? עד כמה היה מוכן להתעמת עם המציאות הקשה?

2- משפט אייכמן

משפט השואה הגדול, משפט ששינה וטלטל את החברה הישראלית.

ב-5.60 עצרה מדינת ישראל את נשימתה עת הודיע ראש הממשלה דאז,בן גוריון, כי אדולף אייכמן נמצא כבר במעצר בארץ. נבחן את השפעת המשפט על החברההישראלית ביחסה לשואה וביחסה לניצולים שחיו באותם ימים בארץ.

3- השמאל הציוני.

היחס של מחנה השמאלהישראלי אל בריהמ בשנות החמישים. מיחס של הערצה וסגידה להסתייגות וביקורת.מה היה משקלם הסגולי של אנשי השמאל הציוני בארץ? עד כמה השפיעו האירועים שמעברלים, בבריהמ על מערכות היחסים בתוך הקיבוצים, בין חברים עד אתמול לשונאיםבנפש? 

+  מבוא להיסטוריה של רומא | 13000100 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 13000100 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13000100
מורה דר בירנבוים חנן
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יתאר את צמיחתה של רומא מעיר מדינה לאימפריה ויתמקד בשינויים הפוליטיים והחברתיים שהתחוללו ברומא למן כינון הרפובליקה ועד למאה הרביעית לספירה. נדון ביחסים שבין רומא לבין הפרובינקיות ובמאפייניה השונים של התרבות הרומאית.

+  תגובות יהודיות לשואה | 13012400 | דר רייזר דניאל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 13012400 | דר רייזר דניאל | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 13012400
מורה דר רייזר דניאל
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בחקירת התגובות לשואה כפי שנוצרו בידי הוגים יהודיים השייכים לאסכולות מחשבה שונות. זאת, בהתבסס על טקסטים שנכתבו בזמן הכיבוש הנאצי באירופה, כמו גם בארץ ישראל ובארצות הברית בזמן המלחמה ולאחריה. נעסוק במשנתם התיאולוגית של רבנים מזרמים שונים כמו גם פילוסופים יהודים שונים, כדוגמת: עמנואל לוינס, אמיל פקנהיים, מליסה רפאל, הרב סולובייציק, ר יששכר שלמה טייכטל, אתי הילסום, דוד הלבני ועוד
קוד קורס 45000800
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בתולדותיה של אי החל מראשית הופעתו של האיסלאם בארץ ישראל, וכן בתקופות הצלבנית, הממלוכית והעותמאנית, והוא מפגיש בין מקורות התקופה לבין המרחב הגיאוגרפי בארץ ישראל, תוך מתן תשומת לב לקהילות היהודים באי תחת שלטון האיסלאם והנצרות

+  דרכי הוראת היסטוריה | 90002600 | דר שאול מיכל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90002600 | דר שאול מיכל | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90002600
מורה דר שאול מיכל
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס נועד להעניק לסטודנטים כלים על מנת להעביר שיעורים משמעותיים ומעניינים יותר. להנחות אותם בבניית השיעורים ותכנית הלימודים, בשימוש באמצעי עזר, בשימוש מושכל במקורות היסטוריים מסוגים שונים ומגוונים ובסוגים שונים של מטלות ומבחנים. הקורס יערך במתכונת של סדנא ויהיה מלווה בהדגמות של דרכים וגישות מגוונות להוראת היסטוריה תוך דיון בדגמים השונים ובדרכים ליישם אותם בשיעורים.

קוד קורס 45000400
מורה דר שר אבי דורון
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

נכיר את יסודות החקר של הגיאוגרפיה ההיסטורית והארכיאולוגיה המקראית, וכן מקורות העזר והכלים לחקר תקופת המקרא. נבין את אירועי תקופת המלוכה על רקע הגיאוגרפיה הפיזית, הישובית והמדינית של ארץ ישראל והמזרח הקדום ונציג סוגיות מקראיות שימושיות בהוראת לימודי ארץ ישראל ותנך.

+  חסידים מתנגדים ומשכילים | 13004100 | דר רייזר דניאל | שנתי | 12:10 - 13:30

| 13004100 | דר רייזר דניאל | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 13004100
מורה דר רייזר דניאל
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
החברה היהודית במזרח אירופה נמצאה בעשורים שקדמו לחלוקות פולין, בתמורה דתית ותרבותית ששינתה את פניה של החברה היהודית המסורתית במזרח אירופה בתקופת המודרנה. התופעה הדתית הבולטת ביותר היתה עלייתה המטאורית של התנועה החסידית, לצד עליית תנועת ההשכלה. בקורס זה נדון בהתפתחות התנועה החסידית ובהגותה הייחודית ונעמוד על הסיבות האפשריות לפריצת הפולמוס על החסידות ונתוודע לתוכני המחלוקת. בנוסף, נעסוק בכתבי ההתנגדות הן מצד האורתודוקסיה הליטאית והן מצד ההשכלה. הקורס יעסוק בשלושה היבטים - ההיבט ההיסטורי, ההיבט המחקרי וההיבט ההגותי.
קוד קורס 13000600
מורה דר שאול מיכל
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
~

הקורס יעסוק בתולדות עם ישראל בעת החדשה~– למן אמצע המאה ה-17, עם פרוץ פרעות תח תט בפולין ועליית התנועה~השבתאית שסחפה את העם היהודי על כל תפוצותיו, ועד לאמצע המאה ה-20, עם הקמת מדינת~ישראל – תקופה שהתאפיינה בתמורות מפליגות בתחום הדמוגרפי, הדתי, המדיני, הרוחני~והחברתי. נעמוד על השינויים הדמוגרפיים שחלו בעם היהודי לאורך התקופה$$ בשינויים~שחלו ביחסיהם של יהודים ונוכרים ובמעמדם של היהודים בקרב העמים$$ וכן בתנועות~ובזרמים דתיים ורוחניים שצמחו ביהדות בעת החדשה: החסידות, ההתנגדות ותנועת המוסר,~תנועת ההשכלה, הרפורמה, האורתודוקסיה והנאו-אורתודוקסיה, הלאומיות היהודית~והציונות לגווניה. העיסוק בכל אלו ילווה בקריאת מאמרי יסוד ובניתוח מקורות~היסטוריים רלבנטיים.

~
קוד קורס 13012100
מורה דר בנמלך מוטי
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

פרק הזמן שבין ראשית המאה השש עשרהלסוף המאה השמונה עשרה זכה בעשורים האחרונים למעד משל עצמו והוא מכונה העתהחדשה המוקדמת וזאת מתוך תחושה כי בתקופה זו חלו שינויים המפרידים אותה מימיהביניים, אך היא עדיין אינה ממש חלק מהעולם המודני שיבא בעקבותיה.

בקורס זה נבחן האם גם ליהודים היתהעת חדשה מוקדמת? האם תקופה העומדת בסימן של מוביליות גאוגרפית וחברתיתהולכת וגוברת, התפתחות הדפוס וחשיפתם של היהודים לתחומי ידע נרחבים,  התפשטותה של הקבלה והתהוותן של תנועות משיחיותובראשון השבתאות. עדיין גוברת המסורת, או שמא יהודי התקופה היו כבר בתהליך שלתמורות לקראת משבר המודרנה.

במהלך הקורס נגלה אנשים שמחליפיםזהויות דתיות לפי הצורך, לומדים באוניברסיטאות ומאמינים בקיומם של חדי קרן, עוסקיםבמאגיה וצופים בכוכבים, דורשים ומלמדים תורה גם לתלמידים גויים,  וזו רק ההתחלה.