רשימת השיעורים בחוג לחינוך מיוחד- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

+  המשחק בחינוך המיוחד | 72003700 | דר פריד דינה | סמסטר א

| 72003700 | דר פריד דינה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72003700
מורה דר פריד דינה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת קורס ״המשחק בחינוך המיוחד״ הוא ללמוד מושגים קושרים לתחום המשחקיות ואת חשיבותה הרבה של המשחק בהתפתחות הרגשי, קוגנטיבית והחברתית של הילד. כמו כן להעמיק בחשיבות של שילוב המשחקיות בתחום החינוך המיוחד באופן חוויתי יצירתי ומהנה.~

~
~
קוד קורס 72001400
מורה טלמור מוריה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.קורס הקניית מיומנויות מחשב לבעלי צרכים מיוחדים עוסק בהעמקת ההבנה והרחבת הידע  אודות חשיבות השימוש בטכנולוגיה מסייעת לצורך הסרת חסמים בתהליכי ההוראה והלמידה בקורס זה תלמדו לעשות שימוש מושכל בכלים טכנולוגיים נגישים לצורך מתן מענה לפרט מתוך תפיסה של הוראה אוניברסלית ללמידה.  תפיסה זו דוגלת בהתאמת הסביבה לתלמיד (ולא להפך) ומאמינה שהסרת חסמים תצמצם את תפיסת המוגבלות של הלומד.   בקורס ילמדו כלים לבניית ספר דיגיטלי, קלוז מותאם פרט, מיפוי טקסט באופן מילולי (ריבוד) פיתוח שטף ודיוק בקריאה ועוד

+  התנהלות המורה בסביבה הארגונית | 90023600 | דר לוין אריאל | סמסטר א

| 90023600 | דר לוין אריאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90023600
מורה דר לוין אריאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש לפתח אצל פרחי ההוראה ראייה מערכתית-ארגונית שתאפשר להם לבחון מערכות ארגוניות בית-ספריות מגוונות, אינטראקציות בין הגורמים השונים במערכת הארגונית ברמת הפרט וברמת הארגון, במעגל הבית-ספרי, הורים וקהילה ובמעגל החיצוני לבית-הספר.


+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001501 | דמסקי אודליה | סמסטר א

| 72001501 | דמסקי אודליה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72001501
מורה דמסקי אודליה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הכרת שלבי ההתפתחות הנורמלית בתחום כבסיס לזיהוי והבנת עיכובים התפתחותיים. הכרות עם המערכת החושית, הכרות עם עקרונות ואבני דרך בהתפתחות המוטורית, דיון במקומה של הסביבה כמספקת תנאים נאותים להתפתחות סנסומוטורית, הכרות עם מרכיבי המוטוריקה העדינה ומוכנות לכיתה א.

+  ליקויי שמיעה | 72005300 | סמט תומר | סמסטר א

| 72005300 | סמט תומר | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72005300
מורה סמט תומר
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד על עולמם של כבדי השמיעה והחרשים, בדגש על שילובם במערכת החינוך וההתאמות הנדרשות מאיתנו, המורים בכלל ולחינוך מיוחד בפרט, לשילובם והכלתם המיטבית של אוכלוסייה זו. נעסוק גם בנושאים אחרים הקשורים לשמיעה כמו שפת הסימנים, השתל הקוכלארי, נזקי הרעש, תקשורת לא מילולית ועוד. בתחילה, נלמד על מבנה האוזן ועל סוגים של לקויות שמיעה. בהמשך, נעסוק בהרחבה בהשלכות של כבדות שמיעה וחרשות על התחום החברתי, הרגשי,הלימודי והשפתי.
כמו כן, נלמד על שילובם של כבדי שמיעה וחרשים במערכת החינוך, בהיבטים שלהנגשה, תמיכה לימודית ודגשים למורה המשלב כבד שמיעה בכיתתו. לבסוף, נלמד על המאפיינים, הצרכים והתרבות של קהילת החרשים תוך העמקה בנושאים שלשיקום שמיעה, פתרונות הנגשה, מכשירי שמיעה ושתל קוכלארי.
הקורס כולל צפייה בסרטונים קצרים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאת סיפורים עלחרשים, במטרה ללמוד ולחוות את החרשות ולהכירה מזוויות שונות ומתוך כך להכיר טוב יותר את עולמם של כבדי השמיעה והחרשים ואת הקשיים של תלמיד כבד שמיעה שישב בכיתתנו.

+  נוירופדגוגיה- באנגלית | 90033601 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א

| 90033601 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90033601
מורה דר אלגאוי אורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

The human brain: Less than a kilo and a half of jellylike substance, with 86 billion nerve cells that give rise to every human thought,feeling, decision, behavior, invention and creation. This course will take us on a fascinating journey into the feeling, learning, thinking and acting human brain. We’ll look at answers to questions such as: What motivates us and why? How can we learn and teach more effectively? Why is it so difficult to maintain concentration and focus, and what can we do about it? What is growth mindset, and how can it help us to become better learners and educators? What are executive functions, why are they so important for every aspect of our daily lives, and how do we improve them?

In this unique course, two lecturers, a brain researcher and an occupational therapist, connect new neuroscientific findings to practical everyday tools and insights that can help us as students and as future teachers.We’ll further our theoretical understanding of brain functions such as attention, information processing, learning , memory and executive functions,and learn to apply those insights to our practice. We’ll try out and develop practical tools that are based on our neuroscientific insights, and we’ll increase our awareness of our own motivation, our executive functions, attention profiles, learning strengths and weaknesses and our growth mindset, in order to apply those neuropedagogical insights to our daily lives as students and as future teachers. 

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 90009501
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנוכחי היא לתת לפרח ההוראה תפיסה כללית ונרחבת אודות התפתחותו של האדם מלידה ועד ילדות. לאור ההנחה כי ילדותו של האדם מהווה בסיס מרכזי להמשך חייו, חיוני כי פרח הוראה המתעתד לעסוק בחינוך, יהיה בעל ידע מקצועי ובעל הבנה בהתפתחות חיי הפרט.

+  קוגניציה וזיכרון | 72005200 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א

| 72005200 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72005200
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסזה עוסק במושג הקוגניציה והזיכרון. במהלך הקורס תיערך היכרות עם תהליכיםקוגניטיביים בסיסיים ומרכזיים ותיאוריות המסבירות אותן, וכן מודלים מרכזיים בתחוםהזיכרון (מודל שלושת המאגרים, זיכרון עבודה עפי באדלי, זיכרון לטווח ארוך(גלוי וחבוי).

הקורסכולל תרגילים שחובה להגישם במהלך הסמסטר, ומבחן סיום.


קוד קורס 90002004
מורה גלינסקי אפרת
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית.
~ הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.
~
~במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

קוד קורס 90003401
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ.  נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם, ונקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.
קוד קורס 72020100
מורה סמט תומר
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד לעומק על הפרעת קשב (ADHD). בתחילה, נכיר סוגים שונים של קשב והגדרות שונות שניתנו להפרעת קשב. כמו כן, נעסוק במקור להפרעה, במאפייניה ובתסמיניה השונים. בהמשך, נעסוק באבחון וטיפול בהפרעת קשב: נלמד על דרכים לאבחן את ההפרעה ועל סוגי טיפול מגוונים. לאורך הקורס נשלב מושגים מתחום המוח על מנת לתאר ולהסביר את התסמינים הקליניים של ההפרעה וכמו כן, נקשר את החומר התאורטי לשדה החינוכי והמעשי הרלוונטי לנו כמורים. הקורס כולל צפייה בסרטונים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאת סיפורים קצרים ומטרתו היא לגרום להבנה טובה יותר ילדים הצופים אל העולם מבעד למשקפי ADHD ולתת כלים מעשיים על מנת לתמוך ולקדם את אותם תלמידים. הציון בקורס ייקבע על פי מטלות שוטפות לאורך הסמסטר (רובן אמריקאיות).

 

סרטון הכרות : סרטון

+  אסטרטגיות למידה | 90017700 | דוויק הדס | סמסטר ב

| 90017700 | דוויק הדס | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90017700
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראת דרכי למידה נכונות לצד העברת החומר הלימודי הן המפתח להצלחה לימודית. בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת דרכי למידה במקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה ותלמידי האחוזונים הנמוכים בכיתה, תוך שימת דגש על אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון והכרת סגנונות הלמידה השונים
קוד קורס 72010600
מורה שרלו אלחנן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
העבודה כמורה חינוך מיוחד מזמנת דילמות רבות: ערכיות, רגשיות, מוסריות ודתיות. בקורס נגבש מודל להתמודדות עם דילמות אלו, ונעסוק במספר דילמות מזווית מבט אתית והלכתית: היחס העקרוני ללקויות ולבעלי מום ביהדות, השקעה בתלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים, מעמדם ההלכתי של בעלי פיגור ולקויות וחיובם במצוות, התפילה ולימוד התורה בחינוך המיוחד, מגע בין המינים בחינוך המיוחד. ועוד
סרטון הכרות : סרטון

+  המוח האנושי | 638008200 | דר אלגאוי אורית | סמסטר ב

| 638008200 | דר אלגאוי אורית | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 638008200
מורה דר אלגאוי אורית
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך רקמה ביולוגית של פחות מקילו וחצי, ובתוכה 86מיליארד תאי עצב, יכולה להיות המקור של כל מחשבה, זיכרון, ידע, התנהגות, רגש,המצאה ויצירה אנושית? בקורס הזה נצא למסע אל תוך המוח האנושי. איך המוח משתנה ומתפתח?איך הוא מתקשר עם העולם? האם יום אחד נוכל לאפשר לעיוורים לראות? האם המוח יכוללתקן את עצמו? מהם סודות הלמידה, ומה יש למחקרים עדכניים להגיד על שיטות יעילותלהוראה וללמידה? עד כמה המוח אחראי לרגשות שלנו, ומה ההשלכות של כל זה לשדה החינוך?הקורס המוח האנושי הוא קורס מקוון וחדש, המזמין את המשתתפים לצאת למסע אל תוך המוחהאנושי ואל עולם מחקרי חדשני ומרתק.  

מידע טכני: הקורס מבוסס בעיקרו על סרטונים(סרטוני מבוא להסבר כללי, וסרטוני TED של טובי המדענים בעולם), והמטלות השותפות הן לרוב חידונים ושאלותפורום. יתקיים מבחן בסוף הקורס.


קוד קורס 72001401
מורה טלמור מוריה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.קורס הקניית מיומנויות מחשב לבעלי צרכים מיוחדים עוסק בהעמקת ההבנה והרחבת הידע  אודות חשיבות השימוש בטכנולוגיה מסייעת לצורך הסרת חסמים בתהליכי ההוראה והלמידה בקורס זה תלמדו לעשות שימוש מושכל בכלים טכנולוגיים נגישים לצורך מתן מענה לפרט מתוך תפיסה של הוראה אוניברסלית ללמידה.  תפיסה זו דוגלת בהתאמת הסביבה לתלמיד (ולא להפך) ומאמינה שהסרת חסמים תצמצם את תפיסת המוגבלות של הלומד.   בקורס ילמדו כלים לבניית ספר דיגיטלי, קלוז מותאם פרט, מיפוי טקסט באופן מילולי (ריבוד) פיתוח שטף ודיוק בקריאה ועוד

+  מבוא לחינוך מיוחד- הסבה | 72000100 | קרטן טל | סמסטר ב

| 72000100 | קרטן טל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72000100
מורה קרטן טל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס היא יצירת היכרות ראשונית עם עולם החינוך המיוחד. הסטודנטיות יכירו מושגי יסוד בתחום החינוך המיוחד, יכירו את אוכלוסיית התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואת המוסדות בהם הם מתחנכים, יכירו את החוקים והמדיניות החינוכית של החינוך המיוחד ואת התפתחותם לאורך השנים וכן יפתחו מודעות, רגישות וערנות לצרכים של הילדים המיוחדים.

+  נוירופדגוגיה | 90033600 | לרמן דינה | סמסטר ב

| 90033600 | לרמן דינה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90033600
מורה לרמן דינה
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך נוכל ללמוד וללמד באופן יעיל יותר? מה מסיח את דעתנו, ולמה כל כך קשה לנו לשמור על קשב ומיקוד? מהו סוד המוטיבציה וכיצד משתמשים בו במסגרת חינוכית? עד כמה אמונה ביכולת, באמת יכולה לגרום לצמיחה של יכולות? מהם תפקודים ניהוליים, למה הם כל כך חשובים ואיך משפרים אותם? ומה כל זה קשור למוח האנושי?

אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק. הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב,קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בצורות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.  

 


סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 72001000
מורה שוורץ יעל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

כל התנהגות הנה נלמדת ויכולה להשתנות.שינוי התנהגות הוא תהליך. התהליך יכול להיות ארוך אך פרותיו עשויים להיות מדהימיםלרווחת התנהגותו ונפשו של התלמיד. יצירת מוטיבציה והגברת תחושת המסוגלות של התלמידתאפשר שינוי התנהגותי. אחד הכלים המשמעותיים לשינוי התנהגות הנו ניהול התנהגותי. במהלךהקורס נלמד על דפוסי התנהגות וכיצד ניתן לנהל התנהגות. מה אחריות ובסמכות המורהומה באחריות ובסמכות השותפים- ההורים, התלמיד וכו.

קוד קורס 90009500
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנוכחי היא לתת לפרח ההוראה תפיסה כללית ונרחבת אודות התפתחותו של האדם מלידה ועד ילדות. לאור ההנחה כי ילדותו של האדם מהווה בסיס מרכזי להמשך חייו, חיוני כי פרח הוראה המתעתד לעסוק בחינוך, יהיה בעל ידע מקצועי ובעל הבנה בהתפתחות חיי הפרט.

קוד קורס 90002005
מורה גלינסקי אפרת
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית.
~ הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.
~
~במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

קוד קורס 90003402
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ.  נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם, ונקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.
קוד קורס 72000700
מורה שמש ויקי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הסטודנטים יכירו גישות שונות להוראת החשבון בבית הספר ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוך הבנה של התפתחות החשיבה החשבונית והכרת שיטות שונות להוראת חשבון. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולת ניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם. בקורס ינותחו מגוון קשיים קוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוח איכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה של תלמידים מתקשים בתחום זה.
יש לשים לב!
בקורס כלולים 3 שיעורי זום נוכחות חובה 
 וכן 12 מטלות.
מטלת סיכום בסמסטר א ומבחן בסמסטר ב
נלמד את כול מערכת המספרים השלמים
שברים פשוט, שבר עשרוני ואחוזים.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 900119200
מורה דר וקסמן מישל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

Course Aims:  The goal of this course is to:

A.    Understand how learningdisabilities impact on Foreign Language Learning.

B.    Address issues in theidentification and intervention of students with learning disabilities in the EFL classroom.

Course Topics:  

  1. General Overview of Learning Disabilities: Subtypes
  2. Dyslexia: Causes and Characteristics of Reading and Spelling
  3. Dysgraphia: Causes and Characteristics of poor handwriting
  4. The Brain: Learning Disabilities and Attention Deficit Disorder
  5. Learning Disabilities and EFL
  6.  Intervention

Course Structure: Online and Classes in the College

 

A.    Combination of asynchronous and synchronous learning

B.    Small group synchronous learning

C.   Independentasynchronous learni

החוג לחינוך מיוחד

קורסים ביום א

 

+  הורים מיוחדים בחברה הישראלית | 72024000 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 72024000 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72024000
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באוכלוסיות מיוחדות ו/או הורים המתמודדים עם מצבי דחק הרלוונטיים לעבודה במערכת החינוך, תוך דיון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם הורים אלו. הלמידה תקנה ידע תאורטי ויישומי רחב ומעמיק של דפוסי הורות ייחודית בחברה הישראלית בכלל זה הורים בעלי מוגבלויות שכליות, נפשיות (דיכאון אחרי לידה לקויות נפשיות) ומוגבלויות פיזיות. בנוסף נלמד על הורים המתמודדים עם נסיבות חיים מיוחדות: הורות בעלייה, הורות יחידנית, הורות אומנה, או נסיבות חיים ייחודיים של ילדיהם (הורות לדתלשים, הורות ללהטבים, הורות נפגעי סם). הלמידה תשולב בהצגות מקרה, מפגש עם הורה המתמודד עם מציאות ייחודית, ומגוון אמצעי המחשה וסרטים. הלמידה תתמקד בסוגיות  הרלוונטיות למערכת החינוך, זיהוי, אבחון ודרכי תקשורת והתערבות מותאמים +  שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים | 90003400 | דר בלאו רבקה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90003400 | דר בלאו רבקה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90003400
מורה דר בלאו רבקה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נרכוש כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך הסיוע והתמיכה בהם.

בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ המבוססים על חוק ההכלה החדש. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה.

+  החינוך כחוויה קיומית | 90010100 | שוסהיים שרית | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90010100 | שוסהיים שרית | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90010100
מורה שוסהיים שרית
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נבקש להכיר תכנים וגישות חינוכיות תוך שילוב למידה התנסות וכתיבה אישית , בנושאים הקשורים להבניית הוויתו המקצועית והאישית של המורה. במפגשינו נתבונן בהיבטים חינוכיים ובשאלות קיומיות הקשורות להתפתחות האישית של המורה כאדם השואף לצמיחה והגשמה.

מטרת הקורס היא לאפשר התבוננות אישית ומקצועית , להעצים את המכוונות העצמית של המורה, ולהגביר את תחושת המסוגלות, מתוך הידע והתיאוריות שנפגוש בשיעורים ובעיקר מתוך ההקשרים שלהם לכוחות ולמשאבים השונים של המורה המתפתחים תדיר.

מטרת הקורס להעצים את יכולת המורה לקיים תהליך חינוכי מתוך תשומת לב עמוקה ונוכחות קשובה וסקרנית לתהליך אותו הוא חווה ואשר לו הוא שותף.

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72005900 | גרנביץ יחיאל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72005900 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72005900
מורה גרנביץ יחיאל
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרתהקורס היא פתיחת צוהר להיכרות עם עולמו של התלמיד בחינוך המיוחד ועם מושגיםמרכזיים במערכת החינוך המיוחד.

במסגרתהקורס, נכיר מושגים מרכזיים במערכת החינוך לילדי החינוך המיוחד וניחשף לעבודהבתחום החינוך המיוחד. הקורס ישים דגש על היכרות עם מגוון לקויות וקשיים (לרבות:אוטיזם, לקות למידה, קשיים מוטוריים מורכבים, מוגבלות שכלית התפתחותית, תסמונתדאון, בעיות נפשיות, בעיות התנהגות). כמו כן, הקורס יתייחס למערכתהטיפולית התומכת בילדי החינוך המיוחד, ולאופן בו היא פועלת.

בסמסטר א הקורס יכלול סיורים במוסדותלחינוך מיוחד, בהם ניתן יהיה לראות ולהכיר את העבודה בשטח ואת האוכלוסיות השונותשל החינוך המיוחד


+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001500 | לרמן דינה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72001500 | לרמן דינה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72001500
מורה לרמן דינה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יעסוק בעקרונות ההתפתחות התקינה, ואבני הדרך ההתפתחותיים. נכיר את מערכות החוש  והתפקוד של המערכות הסנסומוטוריות, תהליכי אינטגרציה סנסורית והשפעתם על הלמידה, עם יישום באוכלוסיות שונות. בקורס ינתו כלים בסיסיים לאיתור קשיים באינטגרציה סנסורית ובטיפול והתאמת הסביבה כולל ארגז כלים סנסוריים לכיתה ולבית. בנוסף נכיר את מרכיבי הכתיבה, התפתחות רכישת הכתיבה, איתור קשיי כתיבה ודרכי התמודדות. מאתגר ומעשי!

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012401 | הבר הילה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90012401 | הבר הילה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90012401
מורה הבר הילה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המפגש בין הורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.
קוד קורס 72006700
מורה גולדשמידט מירה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נעבור תהליך של צמחיה אישית, גיבוש זהות מקצועית, ובניית תפיסת עולם חברתית-ערכית כמועמדים להוראה בחינוך המיוחד. יינתן דגש על ביסוס עמדות מטיבות ושינוי עמדות מגבילות מתוך הבנה כי עמדות המורה הם הגלגלים המניעים בעבודתו.
קוד קורס 72008800
מורה לרמן דינה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יפגיש את הסטודנטים עם האבחנה וההגדרה העדכנית של ASD מתוך ה – DSM V והתפתחות בהגדרה של האוטיזם. זה יסייע ללומד לזהות התנהגויות שונות של ילדים עם ASD ולפרש אותם בהתאם למאפיינים. הקורס יסקור חלק משיטות ההתערבות הקימות בישראל: TEACCH, DIR, ABA. זה יאפשר לסטודנט/ית להתנסות ולפתח אסטרטגיות וארגז כלים לכיתה.

קוד קורס 90012701
מורה דר לב רן צחי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אחד האתגרים המשמעותיים העומדים בפני מורים בתחילת דרכם הוא ניהול כיתה. איך צריך להיראות השיעור? איך מתמודדים עם בעיות משמעת, עם כיתה הטרוגנית ועם תלמידים מאתגרים? האם יש קשר בין פדגוגיה איכותית למניעת בעיות משמעת?
במהלך הקורס נלמד דרכים מגוונות להוראה בתוך הכיתה ומחוצה לה, וכן על עקרונות הסמכות החדשה ועל היישום שלהם בכיתה. נלמד איך מונעים בעיות משמעת, איך מבססים סמכות בלי לנקוט בכוח ובכוחניות, מהו הקשר הנכון עם הורים של תלמידים, ואיך הופכים למורים משמעותיים.
הקורס יעסוק, מעבר לתכנים, גם במיומנויות. נתנסה במיומנויות עבודה בצוות, העברת משוב ועוד.

הקורס מיועד לסטודנטים המשתתפים בהכשרה מעשית מתקדמים, וישלב מטלות בזוגות.

+  התפתחות שפה | 72000800 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000800 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000800
מורה דר רוזנברג שירה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה
קוד קורס 72003900
מורה רבי בן ציון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק ביצירת שפה משותפת בין תחום לקויות הלמידה לבין תחומי הדעת תנך ותושבע, ויקנה מיומנויות הוראה רלוונטיות. הקורס יעסוק בחומרים המתאימים לכיתות תיכון חנמ מכוונות בגרות על פי תכניות הלימודים החדשות.

+  עקרונות בתוכניות לימודים | 90021500 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90021500 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90021500
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 50 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

תכנון הלימודים הוא המרכיב המרכזי בעבודת המורה בכיתתו. על מנת להוביל את הפדגוגיה בבית הספר על המורה לשלוט בתכני ההוראה וברזיה. מציאות זו אפשרית על ידי הכרות מעמיקה של המורה עם תחום תוכניות הלימודים ובאמצעות המפגש האישי של המורה עם תוכנית הלימודים בתחום התמחותו, על תכניה מטרותיה ועקרונותיה. על המורה לשלוט בתוכנית הלימודים ולדעת להפיק ממנה את אופני ההוראה שלו מבחינת תכנון לימודים שנתי, מטרות השיעור ויעדיו, עזרים ואמצעי הוראה רלוונטיים ועוד. השאיפה המרכזית היא להוביל ליצירה ופיתוח של מורה רחב אופקים הנשען על ידע רחב בעבודתו והמסוגל לפתח בעצמו בעתיד תוכניות לימודים בית ספריות בתחום התמחותו.


+  הוראת הקריאה | 72008300 | דר רוזנברג שירה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72008300 | דר רוזנברג שירה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72008300
מורה דר רוזנברג שירה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קריאה הינה משימה מורכבת וביצועה התקין תלוי במגוון כישורים לשוניים וקוגניטיביים. מרבית הילדים רוכשים את יכולת קריטית וחשובה זו ללא קשיים מיוחדים. עם זאת, ישנם תלמידים המגלים קשיים שונים ברכישת הקריאה. מטרת הקורס היא לצייד את הסטודנטיות בידע לגבי תהליך הקריאה והוראת הקריאה בכיתה וכן להעניק להן כלים לאיתור תלמידים מתקשים וידע לגבי אפשרויות הסיוע להם.

+  פסיכולוגיה חיובית בחינוך | 90007400 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90007400 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90007400
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 41 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
פסיכולוגיה החיובית הינה זרם בפסיכולוגיה המדגיש את בניית ומיצוי הטוב שבבני אדם, לצד תיקון ושיקום החסר. במהלך הקורס נלמד מהי פסיכולוגיה חיובית, מקורותיה, מיקוד בכוחות כמקור לחוסן והחלמה תוך הצגת מחקרים תאורטיים ואמפיריים. בהמשך נתמקד בפסיכולוגיה החיובית בחינוך- בנפשו של הילד, בקשר עם מוריו ובקשר של המורה עם עמיתיו. נכיר מורים פורצי דרך בארץ ובעולם, ונלמד כיצד ניתן להתחיל במפנה החיובי כעת. הסטודנטים המשתתפים בקורס יתנסו ביישום מושגי הקורס בחייהם תוך תרגול והתנסות מעשית בכתה ובבית, ובכך יהפכו למובילי שינוי חיובי בבית הספר

+  התמודדות עם אלימות בכיתה | 90015200 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90015200 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90015200
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס יושם דגש ומיקוד על היקף בעיית האלימות במערכת החינוך. נושא אלימות במערכת החינוך יילמד, בהתייחס למאפיינים אישיותיים, פסיכולוגיים של האדם, ושל הסביבה בה חי הפרט. בד בבד, יוצגו מגוון פתרונות הקיימים לשם התמודדות עם בעיית האלימות במערכת החינוך.

קוד קורס 90008501
מורה דר כהאן שמעון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפסיכופתולוגיהעוסקת בהבנה, בטיפול ובמניעתם של הפרעות נפשיות. הפרעה נפשית עשויה להתבטא באופניםשונים ויש לה השלכות על תחומי החיים רבים. בקורס זה נעסוק בהשקפות השונות כלפיהפרעות נפשיות, בגורמים השונים להתפתחותם ודרכי הערכתם. מטרת הקורס לאפשרלסטודנט/ית  הכרות בסיסית עם חלק מההפרעות הנפשיות אותם הוא/היא עשויים לפגושבמהלך עבודתה במסגרת החינוכית. בין היתר נדון בהפרעות כגון: הפרעת חרדה, הפרעותדחק פוסט טראומטית, דיכאון, סכיזופרניה והפרעות אישיות.


+  קליניקה בקריאה | 72003400 | לדרר דוד | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003400 | לדרר דוד | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003400
מורה לדרר דוד
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה הוא החלק המעשי הישיר, במקביל לקורס הוראת הקריאה. הסטודנטים יתנסו באבחון ראשוני והוראה מתקנת באופן ישיר של תלמיד המתקשה בקריאה, תוך ליווי התהליך בלמידה פרטנית וכיתתית. מטרת העבודה בקליניקה:    1. התנסות בהעברת אבחונים, בבניית תכנית עבודה אישית ובהוראת הקריאה לילדים המתקשים בתחומים אלה.2. תגבור תלמידים בעלי  צרכים מיוחדים בתחום הקריאה.
קוד קורס 72020600
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 41 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם המסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התיאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה, סרטים ואמצעי המחשה מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד

+  היבטים קוגנטיביים בעבודת המורה | 90015900 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90015900 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90015900
מורה דר ראוכברגר נירית
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
kאיך אנחנו לומדים? ככל שנכיר את מערכות השותפות בתהליך הלמידה שלנו כך נוכל לייצר פתרונות יצירתיים לקשיים בתחום זה ולשיפור  בתוצרים. ההכרות עם התודעה מהווה את הבסיס לשיפור מיומנויות הלמידה, קשב וזיכרון. מטרתו המרכזית של הקורס היא להכיר את תהליכי חשיבה, תפיסה קשב וזיכרון בדגש על עבודת המורה ותפקידו בקידום תהליכי למידה. הכרות המורה את המערכות הפנימיות של התודעה, ההבנה כיצד הן פועלות עשויה לשפר במידה ניכרת את ההוראה ותהליכי הלמיsv 
קוד קורס 72000400
מורה דר כהאן שמעון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בקשר שבין מוח והתנהגות.מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית ידע בסיסי בהתפתחות מערכת העצבים, מבנה המוח ושיטותמחקר בתחום. הכרת מערכת העצבים תהווה את הבסיס להבנת התפתחות התפקודים השוניםובכלל זה המערכת המוטורית, ראיה, שמיעה, שפה, קשב, תהליכי זיכרון וחשיבה גבוהה.יסודות אלו יאפשרו היכרות טובה עם התפתחות נורמלית לצד הפרעות בהתפתחות אצלתלמידים בעלי צרכים מיוחדים וההשלכות השונות שיש להפרעות אלו במסגרת החינוךהמיוחד.


+  נוער בסיכון | 72012000 | דר קאים זאב | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 72012000 | דר קאים זאב | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72012000
מורה דר קאים זאב
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 53 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאוריות ובמאפיינים מרכזיים של נוער המצוי במצבי סיכון ומצוקה, וכן בקשר בין מצוקה, חוסן וסיכון לבין סטייה חברתית. 

במהלך הקורס ייבחנו היבטים מרכזיים בהסתגלותם של בני נוער בסיכון למערכת החינוך, תוך התמקדות בתפקודם החברתי, הרגשי וההתנהגותי. 

כמו כן, ייסקרו גישות מרכזיות להבנת ההגדרות והקשיים הייחודיים של בני נוער בסיכון המשולבים במערכת החינוך כמו גם המנותקים ממנה.


קוד קורס 658003100
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מהפיכת המחשוב, התקשורת והאינטרנט - מחוללת מציאות חיים חדשה. באמצעות האינטרנט משאב המידע של כל אחד מאתנו הוא אינסופי. הרשתות החברתיות חיברו את כולנו לרשת חברתית חובקת עולם. מציאות זו מעמידה בפנינו אתגר ערכי חינוכי המחייב הערכות חינוכית חדשה. בקורס נעסוק באתגר החינוכי החדש ונלמד כיצד ניתן להפוך מציאות חדשה זו לעוצמה ערכית וחינוכית.

+  מיינדפולנס ככלי בחינוך המיוחד | 72011400 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72011400 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72011400
מורה דר בר דוד אוהד
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 27 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מיינדפולנס (קשיבות) מוגדר כתשומת לב לרגע הזה באופן מכוון ובלתי שיפוטי. בשנים האחרונות הולכת מיומנות זו ופושטת בציבורים רחבים,  ויישומים שלה משולבים במערכות רבות כולל טיפוליות, חינוכיות ומקצועיות. בקורס זה יינתן בסיס אקדמי ומעשי להיכרות עם המיינדפולנס, תוך שילוב תרגול והגברת מודעות ואיכויות הנלוות לתרגול במטרה להגברת יכולותיהם של המורה, ההורה והתלמיד.

כיוון שמדובר במיומנות נרכשת, הקורס מתקיים במתכונת סדנאית ודורש תרגול בשיעורים ובמהלך השבוע. המפגשים מתקיימים בישיבה בקבוצה, ועל מנת לאפשר ריכוז והפקת המקסימום מהתרגול לא יתאפשר שימוש במחשבים או טלפונים במהלכם או כניסה ויציאה במהלך המפגש (מלבד במקרים חריגים).


+  מניעת נשירה | 90012300 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90012300 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90012300
מורה דר ראוכברגר נירית
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשנים האחרונות אנו נדרשים להתמודדות עם תופעת נשירה סמויה וגלויה של תלמידים ממערכת החינוך. עליה במספר הנושרים מבית הספר מחייבת התייחסות רחבה וכוללת של תפקיד המורה המכיר את התלמיד מעבר להישגיו הלימודיים והחברתיים. מטרתו המרכזית של הקורס היא הכרות עם תהליך הנשירה, איתור אוכלוסיה על רצף הסיכון, כלים להתמודדות ן פיתוח תפיסה חינוכית הרואה במורה כלי מרכזי במעבר מסיכון לסיכוי וצמיחה.

+  ארגז כלים לפיתוח חשיבה יצירתית | 72009900 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 72009900 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 72009900
מורה קורניץ מיכל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס ננסה להגיע ולעורר את המקומות היצירתיים שבתוכנו. השאיפה שלנו להביא מקומות פוריים ומגוונים אלו לידי ביטוי במפגש המתחולל בין המורה לעצמו, המורה והטקסט, המורה והתלמיד ועוד. הקורס יתנהל במתכונת של סדנה.

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד | 72001800 | שוורץ יעל | שנתי | 17:40 - 19:00

| 72001800 | שוורץ יעל | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 72001800
מורה שוורץ יעל
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות ידע ומיומנות בכתיבת מטרות אישיות וכיתתיות עבור תלמידם בעלי צרכים מיוחדים. כתיבת המטרות הן בהלימה לתוכניות הליבה של משרד החינוך ועל כן נלמד מהן תוכניות הליבה וכיצד לגזור מהן מטרות. כתיבת המטרות הנה החלק הראשון אך המשמעותי ביותר הוא ישום המטרות ובניית מערך שיעור מיטבי.

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 72020101
מורה דר וקסמן מישל
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס להכיר גישות שונות המתייחסות לתחום הקשב והריכוז: שינויים היסטוריים בתפיסת ההפרעה, אטיולוגיה, תסמינים, דרכי איתור ואבחון של תחום הקשב ודרכי הטיפול בו . נפתח הבנה לגבי השלכותיה של הפרעת קשב וריכוז על מערכות חיים שונות: התחום האקדמי, המשפחה, החברה ותחום הרגש. נפתח הבנה לגבי השלכותיה של הפרעת קשב וריכוז על במעגל החיים מהילדות לבגרות. נבין את מודעות לרב-מימדיות של ההפרעה, הבעיתיות הכרוכה בכך והקומורבידיות הנלווית לה. נלמד דרכי לאיתור והערכה של ההפרעה ודרכי שיפור תפקודם של ליקויי קשב וריכוז בכיתה, בלימודים, בחברה וחיי משפחה.
קוד קורס 72009700
מורה גרינברגר רחלי
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בהקניית הידע מעולם הפסיכולוגיה על גורמים המשפיעים על חוסן נפשי והרווחה הנפשית.יינתנו כלים לפיתוח חוסן נפשי והתמודדדות עם מצבי לחץ ומשבר. 
קוד קורס 72012100
מורה ויינשטיין לוי
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ללמוד וללמד על אינטימיות, התבגרות ויחסים בין גברים ונשים זוהי מטלה מורכבת. להכיר בסכנות הקיימות ולפתח חוסן ומוגנות אצל תלמידים זה פיקוח נפש. לעשות את כל הנל עם תלמידי החינוך המיוחד, המתמודדים עם כל הנל בנוסף על ההתמודדויות היום יומיות שלהם זה כבר חיוני. בקורס זה נרכוש כלים להיות מסוגלים לדבר על זה כראוי ובאופן מותאם. חשוב מאוד: על מנת להגן על הסטודנטים ולאפשר דיבורים כנים, כל משתתף בקורס נדרש להסכים לשמור על פרטיותם של חבריו לקורס ולא להוציא החוצה דברים  שנאמרים על ידי אחרים,. (חוץ מדברי המרצה כמובן)
קוד קורס 90008503
מורה ברניג מיכה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד על חלק מן הקשיים הרגשיים השכיחים ביותר איתם תלמידים מתמודדים, כגון חרדות, הפרעות במצב הרוח, והקשיים הרגשיים הכרוכים בהפרעת קשב. הקורס יציע בסיס תיאורטי להבנת קשיים אלה, וכלים ראשוניים להתמודדות איתם.  הקורס גם יקנה כלים בסיסיים לזיהוי הפרעות אלה, וידע לאיזה גורם מקצועי יש להפנות תלמידים עם קשיים משמעותיים.

+  חינוך ופוליטיקה | 90026701 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90026701 | דר פויכטונגר דודי | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90026701
מורה דר פויכטונגר דודי
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מהו חינוך פוליטי? מה ההבדל בין חינוך פוליטי לחינוך אידיאולוגי? האם ראוי להכניס פוליטיקה או אידיאולוגיה לשיעור?
שאלות אלו ואחרות מציבות דילמות חינוכיות לא-פשוטות בפניו של המורה - בשיעורי חינוך, אזרחות ובכלל במסדרונות בית הספר.
בקורס זה ננסה לבחון את הסוגיות האלו מנקודות מבט שונות פדגוגיות וחינוכיות - בהקשר הרחב התיאורטי, ובהקשרים קונקרטיים במרחב החינוכי. 

+  אינטליגנציה רגשית | 90008000 | דר ישי שלמה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90008000 | דר ישי שלמה | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90008000
מורה דר ישי שלמה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק בהכרת היסודות של האינטליגנציה הרגשית , ושימוש מושכל בתובנות אלו במערכת החינוך. הקורס יעסוק במושגים כללים של אינטליגנציה רגשית תוך הקבלת מושגים אלו למקורות הידע של התרבות היהודית. בנוסף להעצמה האישית של המחנך (-משתתפי הקורס) נעסוק בשאלה כיצד ניתן להעביר את התהליך לתלמידים. משתתפי הקורס יתרגלו תרגום של יסודות האינטליגנציה הרגשית לתהליך מעשי להעברה לתלמידים. הקורס הינו סדנאי – המשלב תהליך לימודי עם סדנה מעשית.
קוד קורס 90021000
מורה דר צחי אדם
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לקרוא מחקרים על עולמם של התלמידים אנחנו יודעים. אבל האם נוכל להכיר אותם יותר טוב... דרך הסרטים שהם יוצרים?

קורס זה מבקש לפגוש את עולמם הפנימי של תלמידי ותלמידות החינוךהדתי לאומי, כפי שהוא משתקף בסרטים שהם יוצרים, במגמות הקולנוע של החמד.

נלמד איך לפתח צפייה רגישה וקשובה, המגלה בתוך הטקסט הקולנועי רבדים נסתרים, וחושפת אותנו לשאלות היסוד שתלמידים דתיים שואלים את עצמם, ולקונפליקטים מורכבים שעימם הם מתמודדים.

הדיון בסרטים ייערך בשילוב טקסטים סוציולוגיים והגותיים,וייעזר בכלי ניתוח של המבע הקולנועי. 

באמצעות הסרטים השונים ייבחנו נושאים כגון זהותדתית ועבודת ה, יחסים משפחתיים, זהות ואמת בעידן הפוסטמודרני, זוגיות, התמכרויות,עלייה ארצה, החיים תחת איום ביטחוני, היחס למדינת ישראל, זיכרון השואה ועוד.

 

קוד קורס 72011500
מורה ויינשטיין לוי
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס איך העולם נראה מבעד למוגבלות? מה חווה אדם שחי את חייו עם מוגבלות? איך מסתכלים בעומק על אדם החיים עם מוגבלות ומבינים שהוא הרבה יותר מהמוגבלות שלו? איך רואים את האדם עצמו מבלי לטשטש את הלקות? ההתמודדות של ילד עם לקות משפיעה על התנהלותו בעולם, בכל המרחבים שבהם הוא חי, בהפסקות, בבית, ובשיעורים. 
בקורס זה ירכשו כלים, חוייתיים, בין אישיים ומחקריים להיפתח לחווית החיים של הילד השלם.

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012400 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90012400 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90012400
מורה דר רוזנברג שירה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המפגש בין הורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.


קוד קורס 90011501
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מתמודד עם אחד האתגרים המהשמעותיים בשדה החינוך בזמננו. בתחילה נעשית סקירה ווהבהרה של המונחים מודרניות ופוסט מודרניות על משמעויותיהם הפילוסופיות והתרבותיות.כמו כן מוצגים תחומי מחויבות שונים בחייו של אדם בוגר. בתוך כך מוצג המתח שבין מודרניות לבין מחויבות שהופך לכמעט סתירה בין פוסטמודרניות לבין מחויבות. מוצג המתח בין מחויבות לבין התחברות ומוצג המושג נאמנות. האם יש הבדל בין מחויבות לבין נאמנות? האם ניתן להתחבר לנאמנות? שאלה זו נבחנת על רקע תיאוריות פסיכולוגיות על התפתחותם הבריאה של בני אדם. האם ניתן לבסס ולחנך למחויבות בעולם פוסטמודרני? הקורס מציג מספר אסטרטגיות שונות להתמודדות עם שאלה זו.
קוד קורס 90011500
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מתמודד עם אחד האתגרים המהשמעותיים בשדה החינוך בזמננו. בתחילה נעשית סקירה ווהבהרה של המונחים מודרניות ופוסט מודרניות על משמעויותיהם הפילוסופיות והתרבותיות.כמו כן מוצגים תחומי מחויבות שונים בחייו של אדם בוגר. בתוך כך מוצג המתח שבין מודרניות לבין מחויבות שהופך לכמעט סתירה בין פוסטמודרניות לבין מחויבות. מוצג המתח בין מחויבות לבין התחברות ומוצג המושג נאמנות. האם יש הבדל בין מחויבות לבין נאמנות? האם ניתן להתחבר לנאמנות? שאלה זו נבחנת על רקע תיאוריות פסיכולוגיות על התפתחותם הבריאה של בני אדם. האם ניתן לבסס ולחנך למחויבות בעולם פוסטמודרני? הקורס מציג מספר אסטרטגיות שונות להתמודדות עם שאלה זו.
קוד קורס 90003300
מורה בוכהולץ אילן
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סדנא דינאמית בה נשכלל את מיומנויות התקשורת הבינאישית ונרכוש כלים בסיסיים לניהול שיחה אישית עם תלמידים. בסדנא נתנסה בסימולציות של שיחות אישיות ונכיר כלים המסוגלים לקדם
~שיחה אישית משמעותית. מושגים ורעיונות מהשדה הפסיכולוגי ישמשו להעשרה והעמקה.
~ההשתתפות בסדנא כרוכה בחשיפה אישית בקבוצה ומעורבות פעילה.

+  דמויות מחנכות | 90024900 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 90024900 | הרב דר ביטי יהודה | סמסטר א | יום ה | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90024900
מורה הרב דר ביטי יהודה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


~מהי דמות מחנכת? שאלה זו מטרידה רבים: הורים, תלמידים וכמובן - המורים עצמם. באופן מפתיע (או שלא?), אין להשאלה הזאת תשובה אחת...מטרת הקורס היא לדון בשאלה זו ולהציע מספר כיווני חשיבה, מתוך זויות ראיה שונות: ספרות המחקר בסוגיית המורה הראוי, מחקרים אמפיריים ותפיסות פילוסופיות, דמויות חינוכיות מן העבר ומן ההווה וכמובן - מתוך החיים עצמם: מי הדמות המחנכת שהשפיע עלינו כתלמיד? בדמות זו תעסוק מטלת הסיכום של הקורס, המבקשת לחבר בין תיאוריה למעשה.

+  כלים להנגשה- התאמה והעשרה | 72004200 | דמסקי אודליה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 72004200 | דמסקי אודליה | סמסטר ב | יום ה | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 72004200
מורה דמסקי אודליה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים (לקות התפתחותית או לקות למידה )  -יש להתאים את  הלמידה לרמתו של כל תלמיד ושל הכיתה בכללותה, תוך התייחסות למאפייני התלמידים . בקורס זה  נלמד להתבונן על  הסביבה להבין את השלכותיה על התלמידים בכיתה  .נכיר  ונלמד מגוון אפשרויות להנגשה סביבתית  לצד אפשרויות של התאמה בתכנית הלימודים  :הנגשה בסביבה המיידית והרחבה  , פישוט לשוני, התאמות והנגשות טכנולוגיות , שימוש במשחק ומשחוק לקידום הלמידה בקורס נעסוק בידע תיאורטי לצד התנסות סדנאית יישומית בפועל  בפישוט לשוני וכן  עם אייפדים. כמו כן ישנה חובת השתתפות בסיור באלין כחלק מחובות הקורס (וכתחליף לשיעור אחד בפועל במהלך הסמסטר)  .הסיור יתקיים באחד מימי ג בחופשת סמסטר  א.