רשימת השיעורים בחוג לחינוך מיוחד- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001601 | ריגר מתניה | סמסטר א

| 72001601 | ריגר מתניה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72001601
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 
?מתי ואיך מתקנים שגיאות? מה סוגי שגיאות הכתיב
 הקורס יקנה כלים לאבחון וטיפול שגיאות כתיב ובניית תכניות התערבות בתחום על פי עקרונות ההוראה המתקנת
קוד קורס 72010602
מורה שרלו אלחנן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
העבודה כמורה חינוך מיוחד מזמנת דילמות רבות: ערכיות, רגשיות, מוסריות ודתיות. בקורס נגבש מודל להתמודדות עם דילמות אלו, ונעסוק במספר דילמות מזווית מבט אתית והלכתית: היחס העקרוני ללקויות ולבעלי מום ביהדות, השקעה בתלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים, מעמדם ההלכתי של בעלי פיגור ולקויות וחיובם במצוות, התפילה ולימוד התורה בחינוך המיוחד, מגע בין המינים בחינוך המיוחד. ועוד 
סרטון הכרות : סרטון

+  הקניית מיומניות מחשב לבעצמ | 72001400 | טלמור מוריה | סמסטר א

| 72001400 | טלמור מוריה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72001400
מורה טלמור מוריה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.קורס הקניית מיומנויות מחשב לבעלי צרכים מיוחדים עוסק בהעמקת ההבנה והרחבת הידע  אודות חשיבות השימוש בטכנולוגיה מסייעת לצורך הסרת חסמים בתהליכי ההוראה והלמידה
בקורס זה תלמדו לעשות שימוש מושכל בכלים טכנולוגיים נגישים לצורך מתן מענה לפרט מתוך תפיסה של הוראה אוניברסלית ללמידה.
תפיסה זו דוגלת בהתאמת הסביבה לתלמיד (ולא להפך) ומאמינה שהסרת חסמים תצמצם את תפיסת המוגבלות של הלומד.
בקורס ילמדו כלים לבניית ספר דיגיטלי, קלוז מותאם פרט, מיפוי טקסט באופן מילולי (ריבוד) פיתוח שטף ודיוק בקריאה ועוד

+  התפתחות שפה | 72000808 | דר וקסמן מישל | סמסטר א

| 72000808 | דר וקסמן מישל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72000808
מורה דר וקסמן מישל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הכרה והעמקת ההבנה בתהליכי התפתחות שפה תקינים, והקשר בינם לבין התפתחותו הכללית של הילד$$ הכרת תהליכים לא תקינים בהתפתחות השפה והדיבור וגישות טיפוליות לליקויים השונים

+  קוגניציה וזיכרון | 72005200 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א

| 72005200 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72005200
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק במושג הקוגניציה והזיכרון. במהלך הקורס תיערך היכרות עם תהליכים קוגניטיביים בסיסיים ומרכזיים ותיאוריות המסבירות אותן, וכן מודלים מרכזיים בתחום הזיכרון (מודל שלושת המאגרים, זיכרון עבודה עפי באדלי, זיכרון לטווח ארוך (גלוי וחבוי).

קוד קורס 9000225
מורה עמר אילן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72005601
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001602 | ריגר מתניה | סמסטר ב

| 72001602 | ריגר מתניה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72001602
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מתי ואיך מתקנים שגיאות? מה סוגי שגיאות הכתיב ?
 הקורס יקנה כלים לאבחון וטיפול שגיאות כתיב ובניית תכניות התערבות בתחום על פי עקרונות ההוראה המתקנת
קוד קורס 72010603
מורה שרלו אלחנן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
העבודה כמורה חינוך מיוחד מזמנת דילמות רבות: ערכיות, רגשיות, מוסריות ודתיות. בקורס נגבש מודל להתמודדות עם דילמות אלו, ונעסוק במספר דילמות מזווית מבט אתית והלכתית: היחס העקרוני ללקויות ולבעלי מום ביהדות, השקעה בתלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים, מעמדם ההלכתי של בעלי פיגור ולקויות וחיובם במצוות, התפילה ולימוד התורה בחינוך המיוחד, מגע בין המינים בחינוך המיוחד. ועוד 
סרטון הכרות : סרטון

+  המשחק בחינוך המיוחד | 72006600 | דר פריד דינה | סמסטר ב

| 72006600 | דר פריד דינה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72006600
מורה דר פריד דינה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הקניית מיומניות מחשב לבעצמ | 72001401 | טלמור מוריה | סמסטר ב

| 72001401 | טלמור מוריה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72001401
מורה טלמור מוריה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.קורס הקניית מיומנויות מחשב לבעלי צרכים מיוחדים עוסק בהעמקת ההבנה והרחבת הידע  אודות חשיבות השימוש בטכנולוגיה מסייעת לצורך הסרת חסמים בתהליכי ההוראה והלמידה
.בקורס זה תלמדו לעשות שימוש מושכל בכלים טכנולוגיים נגישים לצורך מתן מענה לפרט מתוך תפיסה של הוראה אוניברסלית ללמידה
.תפיסה זו דוגלת בהתאמת הסביבה לתלמיד (ולא להפך) ומאמינה שהסרת חסמים תצמצם את תפיסת המוגבלות של הלומד
.בקורס ילמדו כלים לבניית ספר דיגיטלי, קלוז מותאם פרט, מיפוי טקסט באופן מילולי (ריבוד) פיתוח שטף ודיוק בקריאה ועוד

+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001501 | דמסקי אודליה | סמסטר ב

| 72001501 | דמסקי אודליה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72001501
מורה דמסקי אודליה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכרת שלבי ההתפתחות הנורמלית בתחום כבסיס לזיהוי והבנת עיכובים התפתחותיים.

הכרות עם המערכת החושית, הכרות עם עקרונות ואבני דרך בהתפתחות המוטורית, דיון במקומה של הסביבה כמספקת תנאים נאותים להתפתחות סנסו- מוטורית, הכרות עם מרכיבי המוטוריקה העדינה ומוכנות לכיתה א


קוד קורס 72001001
מורה שוורץ יעל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 9000226
מורה עמר אילן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72005600
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה..

+  הוראה מותאמת במתמטיקה | 72000701 | שמש ויקי | שנתי

| 72000701 | שמש ויקי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 72000701
מורה שמש ויקי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים מרוכזים

 

+  מבוא לחינוך מיוחד | 72000100 | גרנביץ יחיאל | קיץ

| 72000100 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 72000100
מורה גרנביץ יחיאל
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 72001801
מורה שוורץ יעל
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

החוג לחינוך מיוחד

קורסים ביום א

 
קוד קורס 72024100
מורה גרינברגר רחלי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 27 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה יעסוק בתקשורת לא מילולית, התפתחותה וחשיבותה ביצירת יחסים. ניפגש עם חוויות גופניות המלמדות אותנו על האישיות התנועתית והתקשורתית. נלמד לאבחן מוקדים תנועתיים המשקפים את דימוי הגוף של האדם. נתייחס לתקשורת לא מילולית בקבוצה ושימוש במרחב.

+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001500 | לרמן דינה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72001500 | לרמן דינה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72001500
מורה לרמן דינה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יעסוק בעקרונות ההתפתחות התקינה, ואבני הדרך ההתפתחותיים. נכיר את מערכות החוש  והתפקוד של המערכות הסנסומוטוריות, תהליכי אינטגרציה סנסורית והשפעתם על הלמידה, עם יישום באוכלוסיות שונות. בקורס ינתו כלים בסיסיים לאיתור קשיים באינטגרציה סנסורית ובטיפול והתאמת הסביבה כולל ארגז כלים סנסוריים לכיתה ולבית. בנוסף נכיר את מרכיבי הכתיבה, התפתחות רכישת הכתיבה, איתור קשיי כתיבה ודרכי התמודדות. מאתגר ומעשי!

+  התפתחות שפה | 72000805 | רוזנברג שירה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000805 | רוזנברג שירה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000805
מורה רוזנברג שירה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה

+  נוירופדגוגיה | 90033600 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90033600 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90033600
מורה דר אלגאוי אורית
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נוירופדגוגיה

כיצד מתרחשת למידה במוח האנושי? מה ניתן ללמוד ממחקרי המוח העדכנייםעל תהליכי תפיסה ולמידה? בקורס הזה נכיר את המנגנונים העצביים המעורבים בתהליכילמידה. נלמד על תאי עצב ורשתות עצביות, ונבין כיצד הלמידה מייצרת קשרים חדשיםבמוח. נתבונן במושגים כמו זיכרון, תפיסה, קשב והתפתחותקוגניטיבית, מנקודות המבט של מדעי המוח.

קוד קורס 72008800
מורה סמט תומר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72000900
מורה גרנביץ יחיאל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 7 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרתהקורס היא הקניית ידע והבנה בסיסיים של מושגים מעולם ההפרעות הרגשיות וההתנהגותיות,והיכרות עם קשיים והפרעות שונות בתחום הרגשי והנפשי, תוך התייחסות לגיל הילדות והנעוריםולקשיים הנפוצים בגילאי בית הספר. הקורס יתייחס להיבטים שונים: התפתחות ההפרעה,התמונה הקלינית, ודרכי טיפול.

בנוסף,הקורס ישאף ליצור היכרות עם הפרעות נפשיות שונות בכדי להביא לזיהוי ראשוני שלהן,ולהפניה לגורמי טיפול במקרים בהם יש צורך בכך.


קוד קורס 72010601
מורה שרלו אלחנן
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
העבודה כמורה חינוך מיוחד מזמנת דילמות רבות: ערכיות, רגשיות, מוסריות ודתיות. בקורס נגבש מודל להתמודדות עם דילמות אלו, ונעסוק במספר דילמות מזווית מבט אתית והלכתית: היחס העקרוני ללקויות ולבעלי מום ביהדות, השקעה בתלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים, מעמדם ההלכתי של בעלי פיגור ולקויות וחיובם במצוות, התפילה ולימוד התורה בחינוך המיוחד, מגע בין המינים בחינוך המיוחד. ועוד
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 72005401
מורה גולדמן בתיה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נקנה כלים חברתיים וטיפוליים למורה בחינוך המיוחד, מתוך הבנת תהליכים חברתיים בכיתה, ומודלים של תקשורת בין-אישית, וכן הכרות עם תוכניות בחינוך המיוחד: כישורי חיים, סינגור עצמי, לב 21 סיפורים טיפוליים. הקורס משלב תיאוריה והתנסות חוויתית בשיעור.

קוד קורס 72021902
מורה שמיר הילי
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יתמקד בקשר שבין לקות למידה והדרך בו היא באה לידי ביטוי בתחומי דעת שונים. במסגרת הקורס נלמד לאתר את המאפיינים הייחודיים של תחום הדעת מתוך הסתכלות על התלמיד לקוי הלמידה הלומד במסגרת הכיתה. ילמדו כלים לאיתור תלמידים עם לקויות למידה והיכרות עם מוקדי החוזק והקושי של התלמיד דרך תצפית, שיח, קריאת מבחנים ומפגש אישי הכולל תיווך דינמי . בנוסף נלמד לקרוא אבחונים במטרה לבנות לתלמיד תכנית עבודה הנגזרת מהאבחון.
קוד קורס 72005700
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 7 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

משפחות רבות במדינת ישראל מתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הספרות על פי רוב ממוקדת באבחון וטיפול בילדים הללו, אך פחות מייחדת מקום לאחיהם המתמודדים עם המורכבות והאתגר. הקורס יתמקד הן באחים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים (אוטיזם, פיגור, נכות נפשית, מחלות כרוניות) והן באחים שחוו שכול, תוך העמקה בספרות והמחשה בעזרת מגוון סרטים. הלמידה תלווה במפגש עם אח של ילד בעל צרכים מיוחדים או אח שחווה שכול. מפגש זה יאפשר הכרות עם עולמו, קשייו והצמיחה שהתאפשרה לו הודות לאחאות זו. , במהלך הקורס נפגש עם אחים שהפכו את המשא למסע מעורר השראה.

קוד קורס 72006301
מורה הלמן שירה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נעבור תהליך של צמחיה אישית, גיבוש זהות מקצועית, ובניית תפיסת עולם חברתית-ערכית כמועמדים להוראה בחינוך המיוחד. יינתן דגש על ביסוס עמדות מטיבות ושינוי עמדות מגבילות מתוך הבנה כי עמדות המורה הם הגלגלים המניעים בעבודתו.

קוד קורס 72000400
מורה דר כהאן שמעון
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בקשר שבין מוח והתנהגות. מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית ידע בסיסי בהתפתחות מערכת העצבים, מבנה המוח ושיטות מחקר בתחום. הכרת מערכת העצבים תהווה את הבסיס להבנת התפתחות התפקודים השונים ובכלל זה המערכת המוטורית, ראיה, שמיעה, שפה, קשב, תהליכי זיכרון וחשיבה גבוהה. יסודות אלו יאפשרו היכרות טובה עם התפתחות נורמלית לצד הפרעות בהתפתחות אצל תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וההשלכות השונות שיש להפרעות אלו במסגרת החינוך המיוחד.

קוד קורס 72009000
מורה אלקובי אודליה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 27 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ילד שחווה מצוקה חברתית הוא ילד שסובל יום-יום, וניתן להחזיר לו את החיוך לפנים!


בעידן בו רוב התקשורת מתקיימת ברשתות החברתיות – התקשורת הבין-אישית כמעט ונעלמת. ילדים רבים חווים בדידות, התעלמות ונידוי חברתי והצורך בסיוע והתערבות הולך וגדל.

 

אנחנו מזמינים אתכם ללמוד:

* לסייע למצוקות חברתיות לתלמידיכם באופן משמעותי

 * לבנות תוכנית התערבות חברתית כיתתית ואישית

·להפוך את הכיתה

+  הוראת הקריאה | 72008600 | רוזנברג שירה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72008600 | רוזנברג שירה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72008600
מורה רוזנברג שירה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קריאה הינה משימה מורכבת וביצועה התקין תלוי במגוון כישורים לשוניים וקוגניטיביים. מרבית הילדים רוכשים את יכולת קריטית וחשובה זו ללא קשיים מיוחדים. עם זאת, ישנם תלמידים המגלים קשיים שונים ברכישת הקריאה. מטרת הקורס היא לצייד את הסטודנטיות בידע לגבי תהליך הקריאה והוראת הקריאה בכיתה וכן להעניק להן כלים לאיתור תלמידים מתקשים וידע לגבי אפשרויות הסיוע להם.
קוד קורס 72003300
מורה הלמן שירה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בשנים האחרונות חלה עליה במספר הנעריםוהנערות שנשרו ממסגרות החינוך ו/או נמצאים במצבי סיכון ומצוקה. הקורס יעסוקבתיאוריות ובמאפיינים מרכזיים של נוער זה, ויין כלים לזיהוי מוקדם של תלמידיםהנמצאים על רצף הסיכון ולפתח כלים להתמודדות במרחב החיים בבית הספר והכיתה.  במהלך הקורס ייבחנו היבטים מרכזיים בהסתגלותםשל בני נוער בסיכון למערכת החינוך, תוך התמקדות בתפקודם החברתי, הרגשי וההתנהגותי.כמו כן ייסקרו גישות מרכזיות להבנת ההגדרות והקשיים הייחודיים של בני נוער בסיכוןהמשולבים במערכת החינוך כמו גם המנותקים.

+  סוגיות בהורות בחינוך המיוחד | 72003500 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003500 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003500
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם המסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התיאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה, סרטים ואמצעי המחשה מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד

+  קליניקה בקריאה | 72003403 | גורדון שירה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003403 | גורדון שירה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003403
מורה גורדון שירה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה הוא החלק המעשי הישיר במקביל לקורס הוראת הקריאה. הסטודנטים יתנסו באבחון ראשוני והוראה מתקנת של תלמיד המתקשה בקריאה, תוך ליווי התהליך בלמידה פרטנית וכיתתית.
קוד קורס 72009200
מורה שרלו אלחנן
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השיטה הנרטיבית היא שיטת טיפול שפותחה עי מייקל ווייט ודייויד אפסטון. במוקד השיטה, ההבנה שהאדם מספר את סיפור חייו באופן מסוים, שאינו בהכרח היחיד האפשרי. לעיתים, הסיפור אותו מספר האדם הוא רווי בעיות, ויוצר תחושת קורבנות, פסימיות וחוסר יכולת. מטרת הטיפול להאיר אפשרויות חדשות לספר את הסיפור.

בקורס נלמד על יסודות השיטה, ועל הדרך ליישם אותה בדרכים שונות עם תלמידי החינוך המיוחד. כמעט בכל שיעור נתרגל את השיטה, בזוגות או בשלשות. לא יידרש שיתוף בתכנים אישיים בפורום קבוצתי גדול יותר. בואו בשמחה. אלחנן


+  קליניקה בקריאה | 72003404 | רוזנברג שירה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003404 | רוזנברג שירה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003404
מורה רוזנברג שירה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72022001
מורה שמיר הילי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
לקות למידה באה לידי ביטוי באופנים שונים בתחומי הדעת השונים. הקורס יעמיק בתהליכי הוראה - למידה לתלמידים עם לקויות למידה בהשקה לתחום הדעת. במסגרת הקורס ילמדו כלים להוראה מותאמת לשונות לומדים עם מיקוד בלומד עם לקויות הלמידה. במסגרת התפיסה של עיצוב אוניברסלי בהוראה ילמדו כלים לתכנון שיעור מיטבי, לארגון מידע, ולהוראת אסטרטגיות למידה המותאמות ללומד עם לקויות הלמידה, כגון סיכום שיעור, ניהול זמן והתארגנות, תכנון מבחן ועוד. כל זאת מתוך הבנה שהוראה כזו תיתן מענה ללומדים רבים נוספים. דגש מיוחד יושם על תהליכים פסיכופדגוגיים בהוראה-למידה.

+  שפת הסימנים | 72021800 | כהן מקסים | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 72021800 | כהן מקסים | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 72021800
מורה כהן מקסים
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נושאי הקורס:

.1 שפת הסימנים הישראלית.

.2 תרבות החירשים בישראל.

.3 רקע והיסטורית החירשים בישראל.

4. הכרת השפה ולימוד אוצר מילים

כל שיעור

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72005900 | דר פריד דינה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72005900 | דר פריד דינה | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72005900
מורה דר פריד דינה
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס היא פתיחת צוהר להיכרות עם עולמו של התלמיד בחינוך המיוחד.
~

~במסגרת הקורס, הסטודנטים יכירו מונחים מרכזיים במערכת החינוך לילדי החינוך המיוחד וייחשפו לעבודה בתחום החינוךהמיוחד. הקורס ישים דגש על היכרות עם מגוון לקויות וקשיים (לרבות: אוטיזם, לקותלמידה, קשיים מוטוריים מורכבים, פיגור שכלי, תסמונת דאון, בעיות נפשיות, בעיותהתנהגות).
~

~
בנוסף, בקורס $$תהיה התייחסות למערכת הטיפולית התומכת בילדי החינוך המיוחד, ובחשיבות המערכת המשפחתית ביחס לילד בעל הצרכים המיוחדים $$
~

~

~

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72005902 | גרנביץ יחיאל | שנתי | 09:00 - 11:55

| 72005902 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 72005902
מורה גרנביץ יחיאל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס היא פתיחת צוהר להיכרות עם עולמו של התלמיד בחינוך המיוחד ועם מושגים מרכזיים במערכת החינוך המיוחד.

במסגרת הקורס, הסטודנטים יכירו מושגים מרכזיים במערכת החינוך לילדי החינוך המיוחד וייחשפו לעבודה בתחום החינוך המיוחד. הקורס ישים דגש על היכרות עם מגוון לקויות וקשיים (לרבות: אוטיזם, לקות למידה, קשיים מוטוריים מורכבים, פיגור שכלי, תסמונת דאון, בעיות נפשיות, בעיות התנהגות). כמו כן,הקורס יתייחס למערכת הטיפולית התומכת בילדי החינוך המיוחד,ולאופן בו היא פועלת.

בסמסטר א הקורס יכלול סיורים במוסדות לחינוך מיוחד, בהם ניתן יהיה לראות ולהכיר את העבודה בשטח ואת האוכלוסיות השונות של החינוך המיוחד

קוד קורס 90021200
מורה דר אלגאוי אורית
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

עבודה סמניריונית לסטודנטיםלחינוך מיוחד

סמינר המחקר מאפשר לסטודנטים לחינוך המיחוד להתמקד ולהעמיק בנושאי בחירה מתוך תחום ההתמחות שלהם, להכיר את הספרות המקצועית בנושא, ולצאת ללמידת עמיתים ולמידה מעשית על ידי תצפיות בכיתות ומסגרות חינוכיות, ואו ראיונות עם אנשי חינוך, מורים והורים.כך, הסמינר מאפשר לסטודנטים ללמוד את הנושא הנבחר מהיבטים תאורטיים ומעשיים כאחד.

מטרות הסמינריון:

·העמקה בנושא נבחר מהיבטים תאורטיים ומעשיים

·היכרות ראשונית עם הספרות המקצועית בנושא

·למידת עמיתים ולמידה מתוך השטח

+  הוראה מותאמת במתמטיקה | 72000700 | זוננפלד שגיא דבי | שנתי | 16:00 - 17:20

| 72000700 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72000700
מורה זוננפלד שגיא דבי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
התלמידים יכירו גישות שונות להוראת החשבון בבית הספר ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוך הבנה של התפתחות החשיבה החשבונית והכרת שיטות שונות להוראת חשבון. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולת ניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם.
בקורס ינותחו מגוון קשיים קוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוח איכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה של תלמידים מתקשים בתחום זה.

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד | 72001800 | שוורץ יעל | שנתי | 17:40 - 19:00

| 72001800 | שוורץ יעל | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 72001800
מורה שוורץ יעל
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 38 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות ידע ומיומנות בכתיבת מטרות אישיות וכיתתיות עבור תלמידם בעלי צרכים מיוחדים. כתיבת המטרות הן בהלימה לתוכניות הליבה של משרד החינוך ועל כן נלמד מהן תוכניות הליבה וכיצד לגזור מהן מטרות. כתיבת המטרות הנה החלק הראשון אך המשמעותי ביותר הוא ישום המטרות ובניית מערך שיעור מיטבי.

קוד קורס 90021203
מורה דר שטיין עינת
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 17 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס לאפשר למשתתפים להכיר ולהתנסות במחקר כמותני וכתיבה מדעית בנושא מתחוםהחינוך המיוחד. המשתתפים יכירו את עולם התוכן של מעורבות הורית במסגרת החינוך בכלל,ובמסגרות החינוך המיוחד בפרט, ואת הקשרים הקיימים בין מעורבות הורית במערכת החנוךובין משתני הורות ותגובות מצוקה והתמודדות בקרב הורים . הסטודנטים יכירו מהו מחקר מדעיואף יתנסו במחקר מדעי כמותני על כל שלביו. התהליך יתבצע תוך הדרכה קבוצתית ואישיתשיתמכו ברכישה ויישום של מיומנויות הנדרשות לשלבים השונים של המחקר, תוך ליווי הסטודנטים משלב גיבוש הרעיון, דרך תכנון וביצוע המחקר ועד לכתיבת עבודה סמינריוניתהמבוססת על המחקר שערכו.

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 72011500
מורה ויינשטיין לוי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס איך מסתכלים בעומק על לקות מבלי שזה יהפוך לכל האדם? איך רואים את האדם עצמו מבלי לטשטש את הלקות? ההתמודדות של ילד עם לקות משפיעה על התנהלותו של הילד בעולם, בכל המרחבים שבהם הוא חי, בהפסקות, בבית, ובשיעורים. בקורס זה ירכשו כלים, חוייתיים, בין אישיים ומחקריים להיפתח לחווית החיים של הילד השלם.
קוד קורס 72020100
מורה דר וקסמן מישל
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להכיר גישות שונות המתייחסות לתחום הקשב והריכוז: שינויים היסטוריים בתפיסת ההפרעה, אטיולוגיה, תסמינים, דרכי איתור ואבחון של תחום

קוד קורס 72003900
מורה רבי בן ציון
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 24 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק ביצירת שפה משותפת בין תחום לקויות הלמידה לבין תחומי הדעת תנך ותושבע, ויקנה מיומנויות הוראה רלוונטיות. הקורס יעסוק בחומרים המתאימים לכיתות תיכון חנמ מכוונות בגרות על פי תכניות הלימודים החדשות.

+  מיינדפולנס ככלי בחינוך המיוחד | 72011400 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72011400 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72011400
מורה דר בר דוד אוהד
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מיינדפולנס(קשיבות) מוגדר כתשומת לב לרגע הזה  באופןמכוון ובלתי שיפוטי. בשנים האחרונות הולכת מיומנות זו ופושטת בציבורים רחבים,  ויישומים שלה משולבים במערכות רבות כוללטיפוליות, חינוכיות ומקצועיות. בקורס זה ינתן בסיס אקדמי ומעשי להיכרות עםהמיינדפולנס, תוך שילוב תרגול והגברת מודעות ואיכויות הנלוות לתרגול. זו במטרהלהגברת יכולותיהם של המורה, ההורה והתלמיד.

+  כלי הנגשה להוראה בחינוך המיוחד | 72014100 | דמסקי אודליה | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 72014100 | דמסקי אודליה | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 72014100
מורה דמסקי אודליה
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים (לקות התפתחותית או לקות למידה )  -יש להתאים את  הלמידה לרמתו של כל תלמיד ושל הכיתה בכללותה, תוך התייחסות למאפייני התלמידים . בקורס זה  נלמד להתבונן על  הסביבה להבין את השלכותיה על התלמידים בכיתה  .נכיר  ונלמד מגוון אפשרויות להנגשה סביבתית  לצד אפשרויות של התאמה בתכנית הלימודים  :הנגשה בסביבה המיידית והרחבה  , פישוט לשוני, התאמות והנגשות טכנולוגיות , שימוש במשחק ומשחוק לקידום הלמידה
בקורס נעסוק בידע תיאורטי לצד התנסות סדנאית יישומית בפועל  בפישוט לשוני וכן  עם אייפדים. כמו כן ישנה חובת השתתפות בסיור באלין כחלק מחובות הקורס (וכתחליף לשיעור אחד בפועל במהלך הסמסטר)  .הסיור יתקיים באחד מימי ג בחופשת סמסטר  א.