רשימת השיעורים בחוג לחינוך מיוחד- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001601 | ריגר מתניה | סמסטר א

| 72001601 | ריגר מתניה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72001601
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 
?מתי ואיך מתקנים שגיאות? מה סוגי שגיאות הכתיב
 הקורס יקנה כלים לאבחון וטיפול שגיאות כתיב ובניית תכניות התערבות בתחום על פי עקרונות ההוראה המתקנת
קוד קורס 72010602
מורה שרלו אלחנן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
העבודה כמורה חינוך מיוחד מזמנת דילמות רבות: ערכיות, רגשיות, מוסריות ודתיות. בקורס נגבש מודל להתמודדות עם דילמות אלו, ונעסוק במספר דילמות מזווית מבט אתית והלכתית: היחס העקרוני ללקויות ולבעלי מום ביהדות, השקעה בתלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים, מעמדם ההלכתי של בעלי פיגור ולקויות וחיובם במצוות, התפילה ולימוד התורה בחינוך המיוחד, מגע בין המינים בחינוך המיוחד. ועוד 
סרטון הכרות : סרטון

+  הקניית מיומניות מחשב לבעצמ | 72001400 | טלמור מוריה | סמסטר א

| 72001400 | טלמור מוריה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72001400
מורה טלמור מוריה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.קורס הקניית מיומנויות מחשב לבעלי צרכים מיוחדים עוסק בהעמקת ההבנה והרחבת הידע  אודות חשיבות השימוש בטכנולוגיה מסייעת לצורך הסרת חסמים בתהליכי ההוראה והלמידה
בקורס זה תלמדו לעשות שימוש מושכל בכלים טכנולוגיים נגישים לצורך מתן מענה לפרט מתוך תפיסה של הוראה אוניברסלית ללמידה.
תפיסה זו דוגלת בהתאמת הסביבה לתלמיד (ולא להפך) ומאמינה שהסרת חסמים תצמצם את תפיסת המוגבלות של הלומד.
בקורס ילמדו כלים לבניית ספר דיגיטלי, קלוז מותאם פרט, מיפוי טקסט באופן מילולי (ריבוד) פיתוח שטף ודיוק בקריאה ועוד

+  התפתחות שפה | 72000808 | דר וקסמן מישל | סמסטר א

| 72000808 | דר וקסמן מישל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72000808
מורה דר וקסמן מישל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הכרה והעמקת ההבנה בתהליכי התפתחות שפה תקינים, והקשר בינם לבין התפתחותו הכללית של הילד$$ הכרת תהליכים לא תקינים בהתפתחות השפה והדיבור וגישות טיפוליות לליקויים השונים

+  קוגניציה וזיכרון | 72005200 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א

| 72005200 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72005200
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק במושג הקוגניציה והזיכרון. במהלך הקורס תיערך היכרות עם תהליכים קוגניטיביים בסיסיים ומרכזיים ותיאוריות המסבירות אותן, וכן מודלים מרכזיים בתחום הזיכרון (מודל שלושת המאגרים, זיכרון עבודה עפי באדלי, זיכרון לטווח ארוך (גלוי וחבוי).

קוד קורס 9000225
מורה עמר אילן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72005601
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001602 | ריגר מתניה | סמסטר ב

| 72001602 | ריגר מתניה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72001602
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מתי ואיך מתקנים שגיאות? מה סוגי שגיאות הכתיב ?
 הקורס יקנה כלים לאבחון וטיפול שגיאות כתיב ובניית תכניות התערבות בתחום על פי עקרונות ההוראה המתקנת
קוד קורס 72010603
מורה שרלו אלחנן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
העבודה כמורה חינוך מיוחד מזמנת דילמות רבות: ערכיות, רגשיות, מוסריות ודתיות. בקורס נגבש מודל להתמודדות עם דילמות אלו, ונעסוק במספר דילמות מזווית מבט אתית והלכתית: היחס העקרוני ללקויות ולבעלי מום ביהדות, השקעה בתלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים, מעמדם ההלכתי של בעלי פיגור ולקויות וחיובם במצוות, התפילה ולימוד התורה בחינוך המיוחד, מגע בין המינים בחינוך המיוחד. ועוד 
סרטון הכרות : סרטון

+  המשחק בחינוך המיוחד | 72006600 | דר פריד דינה | סמסטר ב

| 72006600 | דר פריד דינה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72006600
מורה דר פריד דינה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הקניית מיומניות מחשב לבעצמ | 72001401 | טלמור מוריה | סמסטר ב

| 72001401 | טלמור מוריה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72001401
מורה טלמור מוריה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.קורס הקניית מיומנויות מחשב לבעלי צרכים מיוחדים עוסק בהעמקת ההבנה והרחבת הידע  אודות חשיבות השימוש בטכנולוגיה מסייעת לצורך הסרת חסמים בתהליכי ההוראה והלמידה
.בקורס זה תלמדו לעשות שימוש מושכל בכלים טכנולוגיים נגישים לצורך מתן מענה לפרט מתוך תפיסה של הוראה אוניברסלית ללמידה
.תפיסה זו דוגלת בהתאמת הסביבה לתלמיד (ולא להפך) ומאמינה שהסרת חסמים תצמצם את תפיסת המוגבלות של הלומד
.בקורס ילמדו כלים לבניית ספר דיגיטלי, קלוז מותאם פרט, מיפוי טקסט באופן מילולי (ריבוד) פיתוח שטף ודיוק בקריאה ועוד

+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001501 | דמסקי אודליה | סמסטר ב

| 72001501 | דמסקי אודליה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72001501
מורה דמסקי אודליה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכרת שלבי ההתפתחות הנורמלית בתחום כבסיס לזיהוי והבנת עיכובים התפתחותיים.

הכרות עם המערכת החושית, הכרות עם עקרונות ואבני דרך בהתפתחות המוטורית, דיון במקומה של הסביבה כמספקת תנאים נאותים להתפתחות סנסו- מוטורית, הכרות עם מרכיבי המוטוריקה העדינה ומוכנות לכיתה א


קוד קורס 72001001
מורה שוורץ יעל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 9000226
מורה עמר אילן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72005600
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה..

+  הוראה מותאמת במתמטיקה | 72000701 | שמש ויקי | שנתי

| 72000701 | שמש ויקי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 72000701
מורה שמש ויקי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

החוג לחינוך מיוחד

קורסים ביום א

 
קוד קורס 72002800
מורה הלמן שירה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הסטודנטים יחשפו למורכבות הרגשית והחברתית של הילד בעל הקשיים בשלבי החיים השונים. נבחן את הסוגיה של קשיים אלה כחלק מהלקות או כתוצאה ממנה ונחשף לכלים שונים של הוראה מתקנת חברתית-רגשית.

+  ליקויי שמיעה | 72020401 | סמט תומר | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 72020401 | סמט תומר | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72020401
מורה סמט תומר
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הסטודנטיות ילמדו על מבנה האוזן וסוגים של לקויות ובדיקות שמיעה. 
נעסוק בהרחבה בהשלכות של כבדות שמיעה וחרשות על התחום החברתי, הרגשי, הלימודי והשפתי. 
כמו כן נלמד על שילובם של כבדי שמיעה וחרשים במערכת החינוך, בהיבטים של הנגשה, תמיכה לימודית ודגשים למורה המשלב כבד שמיעה בכיתתו, כמו גם על המאפיינים, הצרכים והתרבות של קהילת החרשים.  
במסגרת הקורס, הסטודנטיות ישמעו שתי הרצאות אורח.+  ליקויי שמיעה | 72020400 | סמט תומר | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72020400 | סמט תומר | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72020400
מורה סמט תומר
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הסטודנטיות ילמדו על מבנה האוזן וסוגים של לקויות ובדיקות שמיעה. 
נעסוק בהרחבה בהשלכות של כבדות שמיעה וחרשות על התחום החברתי, הרגשי, הלימודי והשפתי. 
כמו כן נלמד על שילובם של כבדי שמיעה וחרשים במערכת החינוך, בהיבטים של הנגשה, תמיכה לימודית ודגשים למורה המשלב כבד שמיעה בכיתתו.
נלמד על המאפיינים, הצרכים והתרבות של קהילת החרשים תוך העמקה בנושאים של שיקום שמיעה, פתרונות הנגשה, מכשירי שמיעה ושתל קוכלארי.  
במסגרת הקורס, הסטודנטיות ישמעו שתי הרצאות אורח.


קוד קורס 72007202
מורה גולדמן בתיה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נקנה כלים חברתיים וטיפוליים למורה בחינוך המיוחד, מתוך הבנת תהליכים חברתיים בכיתה, ומודלים של תקשורת בין-אישית, וכן הכרות עם תוכניות בחינוך המיוחד: כישורי חיים, סינגור עצמי, לב 21 סיפורים טיפוליים. הקורס משלב תיאוריה והתנסות חוויתית בשיעור.
קוד קורס 72001302
מורה דוויק הדס
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נעסוק בתיאוריית כושר ההשתנות של האדם, תוך התמקדות בפיתוח כושר השתנות אצל תלמידי החינוך המיוחד. התחומים העיקריים בהם נעסוק הינם עקרונות התיווך, הבחנה וטיפול בפונקציות קוגניטיביות פגומות, מטרות ושלבי האבחון הדינמי, בניית סביבה מעודדת שינוי, וכלי ההעשרה האינסטרומנטלית. בקורס יושם דגש על הבנת התיאוריות ועל יישומן באופן מעשי בכיתת החינוך המיוחד.

+  נוירופדגוגיה | 90033600 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90033600 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90033600
מורה דר אלגאוי אורית
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נוירופדגוגיה

כיצד מתרחשת למידה במוח האנושי? מה ניתן ללמוד ממחקרי המוח העדכניים על תהליכי תפיסה ולמידה? בקורס הזה נכיר את המנגנונים העצביים המעורבים בתהליכי למידה. נלמד על תאי עצב ורשתות עצביות, ונבין כיצד הלמידה מייצרת קשרים חדשים במוח. נתבונן במושגים כמו זיכרון, תפיסה, קשב והתפתחות קוגניטיבית מנקודות המבט של מדעי המוח ונכיר כלים יישומיים לשימוש בהוראה ונכיר כלים יישומיים לשימוש בהוראה.  

 
.

+  כלים טיפוליים בתנועה | 72007300 | גרינברגר רחלי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 72007300 | גרינברגר רחלי | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72007300
מורה גרינברגר רחלי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יעסוק בתקשורת לא מילולית, התפתחותה וחשיבותה ביצירת יחסים. ניפגש עם חוויות גופניות המלמדות אותנו על האישיות התנועתית והתקשורתית. נלמד לאבחן מוקדים תנועתיים המשקפים את דימוי הגוף של האדם. נתייחס לתקשורת לא מילולית בקבוצה ושימוש במרחב.

קוד קורס 72010600
מורה שרלו אלחנן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

העבודה כמורה חינוך מיוחד מזמנת דילמות רבות: ערכיות, רגשיות, מוסריות ודתיות. בקורס נגבש מודל להתמודדות עם דילמות אלו, ונעסוק במספר דילמות מזווית מבט אתית והלכתית: היחס העקרוני ללקויות ולבעלי מום ביהדות, השקעה בתלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים, מעמדם ההלכתי של בעלי פיגור ולקויות וחיובם במצוות, התפילה ולימוד התורה בחינוך המיוחד, מגע בין המינים בחינוך המיוחד. ועוד

קוד קורס 72002600
מורה הלמן שירה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשנים האחרונות חלה עליה במספר הנעריםוהנערות שנשרו ממסגרות החינוך ו/או נמצאים במצבי סיכון ומצוקה. הקורס יעסוקבתיאוריות ובמאפיינים מרכזיים של נוער זה, ויין כלים לזיהוי מוקדם של תלמידיםהנמצאים על רצף הסיכון ולפתח כלים להתמודדות במרחב החיים בבית הספר והכיתה.  במהלך הקורס ייבחנו היבטים מרכזיים בהסתגלותםשל בני נוער בסיכון למערכת החינוך, תוך התמקדות בתפקודם החברתי, הרגשי וההתנהגותי.כמו כן ייסקרו גישות מרכזיות להבנת ההגדרות והקשיים הייחודיים של בני נוער בסיכוןהמשולבים במערכת החינוך כמו גם המנותקים.

קוד קורס 72009900
מורה קורניץ מיכל
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס ננסה להגיע ולעורר את המקומות היצירתיים שבתוכנו. השאיפה שלנולהביא מקומות פוריים ומגוונים אלו לידי ביטוי במפגש המתחולל בין המורה לעצמו, המורה והטקסט, המורה והתלמיד ועוד. הקורס יתנהל במתכונת של סדנה. 

+  הוראה מותאמת בהבעה בכתב | 72006600 | דוויק הדס | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72006600 | דוויק הדס | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72006600
מורה דוויק הדס
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הבעה בכתב היא מיומנות המלווה את התלמיד בכל שנות לימודיו, והצורך בה הולך וגובר בכל המקצועות ככל שעולים בכיתות הלימוד. זו אחת המיומנויות הלימודיות הקשות ביותר, ותלמידים רבים מתקשים בה. בקורס ילמדו מרכיבי הכתיבה וכיצד להקנות אותם לתמידים באופן תקין על ידי הוראה מתקנת.

+  כלים טיפוליים בתנועה | 72007301 | גרינברגר רחלי | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72007301 | גרינברגר רחלי | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72007301
מורה גרינברגר רחלי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יעסוק בתקשורת לא מילולית, התפתחותה וחשיבותה ביצירת יחסים. ניפגש עם חוויות גופניות המלמדות אותנו על האישיות התנועתית והתקשורתית. נלמד לאבחן מוקדים תנועתיים המשקפים את דימוי הגוף של האדם. נתייחס לתקשורת לא מילולית בקבוצה ושימוש במרחב.
~

קוד קורס 72009000
מורה אלקובי אודליה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ילד שחווה מצוקהחברתית הוא ילד שסובל יום-יום, וניתן להחזיר לו את החיוך לפנים!


בעידןבו רוב התקשורת מתקיימת ברשתות החברתיות – התקשורת הבין-אישית כמעט ונעלמת. ילדים רבים חווים בדידות,התעלמות ונידוי חברתי והצורך בסיוע והתערבות הולך וגדל.

 

אנחנו מזמינים אתכם ללמוד:

·לסייע למצוקות חברתיות לתלמידיכם באופן משמעותי

·לבנות תוכנית התערבות חברתית כיתתית ואישית

קוד קורס 72007201
מורה גולדמן בתיה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נלמד על ונחווה את התחום של התערבות קבוצתית בכיתה שמטרתה קידום מיטביות ברמת המערכת, הכיתה והפרט בבית הספר. תוצג הגישה של המורה כמנחה דיאלוגים בקרב התלמידים בנושאים רגשיים/חברתיים. הלימוד ייעשה באמצעות שילוב של העברת ידע תוך דוגמאות מהשדה, התנסות חוויתית והמשגה של תהליכים פסיכולוגיים.

קוד קורס 72007203
מורה גרינברגר רחלי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  שפת הסימנים | 72021800 | כהן מקסים | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72021800 | כהן מקסים | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72021800
מורה כהן מקסים
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נושאי הקורס:

.1 שפת הסימנים הישראלית.

.2 תרבות החירשים בישראל.

.3 רקע והיסטורית החירשים

קוד קורס 72009200
מורה שרלו אלחנן
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השיטה הנרטיבית היא שיטת טיפול שפותחה עי מייקל ווייט ודייויד אפסטון. במוקד השיטה, ההבנה שהאדם מספר את סיפור חייו באופן מסוים, שאינו בהכרח היחיד האפשרי. לעיתים, הסיפור אותו מספר האדם הוא רווי בעיות, ויוצר תחושת קורבנות, פסימיות וחוסר יכולת. מטרת הטיפול להאיר אפשרויות חדשות לספר את הסיפור.

בקורס נלמד על יסודות השיטה, ועל הדרך ליישם אותה בדרכים שונות עם תלמידי החינוך המיוחד. כמעט בכל שיעור נתרגל את השיטה, בזוגות או בשלשות. לא יידרש שיתוף בתכנים אישיים בפורום קבוצתי גדול יותר. בואו בשמחה. אלחנן


קוד קורס 72008506
מורה דר פריד דינה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס  $$בקורס זה נלמד לכתוב ולהרכיב את הפרקים השונים של העבודה תוך התמקדות בנושא המחקר. לימוד זה יכלול עבודה אקדמאית, כתיבה לפי הAPA, לימוד קריאה והבנה של מאמרים אקדמאים, והרכבה של כל המרכיבים הללו לכדי עבודה מובנת ומאורגנת לפי הכללים הנדרשים.
קוד קורס 72020200
מורה דוויק הדס
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

על המורה המלמד תלמידים לקויי למידה מוטלים תפקידים חינוכיים ולימודיים רבים. בין התפקידים הלימודיים נמצאת הוראת דרכי עבודה ולמידה לתלמידיו. מכיוון שהתלמיד של ימינו חשוף לכמות מידע גדולה ביותר, עולה הקושי של התלמיד לקוי הלמידה בשימוש במידע זה, ועל המורה לחינוך מיוחד ללמדו כיצד להשתמש במידע זה. תפקיד זה הולך ותופס את מקום העברת הידע, שפעם היה תפקידו המרכזי של המורה. בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת מקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה בוגרים תוך שימת דגש על אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון וארגון החומר.

הקורס ניתן במבנה של קליניקה, כאשר לאורך רוב הסמסטר השני כל סטודנטית תעבוד עם תלמידת תיכון באופן פרטני על מנת להקנות לה אסטרטגיות מתאימות לה.

קוד קורס 72008504
מורה דר קאים זאב
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס בקורס זה כל סטודנטית תתנסה  באופן עצמאי בשאלת מחקר המעניינת אותה מתחום החינוך המיוחד, ותערוך עליה מחקר כמותי / איכותני / עיוני. במהלך הקורס נרכוש וניישם כלים בכתיבה אקדמית, לרבות: חיפוש ביבליוגרפי, אינטגרציה בין מקורות אקדמיים, כושר תכנון מחקר וביצועו, חשיבה ביקורתית וכתיבה המשלבת מיומנויות חקר.

קורסים ביום ב

 

+  הוראה מותאמת במתמטיקה | 72000700 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 72000700 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר א | יום ב | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 72000700
מורה זוננפלד שגיא דבי
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס התלמידים יכירו גישות שונות להוראת החשבון בבית הספר ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוך הבנה של התפתחות החשיבה החשבונית והכרת שיטות שונות להוראת חשבון. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולת ניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם.
בקורס ינותחו מגוון קשיים קוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוח איכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה של תלמידים מתקשים בתחום זה.

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים א | 72010700 | גרנביץ יחיאל | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 72010700 | גרנביץ יחיאל | סמסטר א | יום ב | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 72010700
מורה גרנביץ יחיאל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא פתיחת צוהר להיכרות עם עולמושל התלמיד בחינוך המיוחד ועם מושגים מרכזיים במערכת החינוך המיוחד.

במסגרת הקורס, הסטודנטיות יכירומושגים מרכזיים במערכת החינוך לילדי החינוך המיוחד וייחשפו לעבודה בתחום החינוך המיוחד.הקורס ישים דגש על היכרות עם מגוון לקויות וקשיים (לרבות: אוטיזם, לקות למידה, קשייםמוטוריים מורכבים, פיגור שכלי, תסמונת דאון, בעיות נפשיות, בעיות התנהגות). כמו כן,הקורס יתייחס למערכת הטיפולית התומכת בילדי החינוך המיוחד,ולאופן בו היא פועלת.

בסמסטר א הקורס יכלול סיורים במוסדות לחינוך מיוחד, בהם ניתן יהיה לראות ולהכיר את העבודה בשטח ואת האוכלוסיות השונות של החינוך המיוחד


+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים א | 72010701 | פרל תהילה | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 72010701 | פרל תהילה | סמסטר א | יום ב | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 72010701
מורה פרל תהילה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא לפתוח צוהר לעולם המשמעותי של החינוך המיחד. בקורס נלמד אודות לקויות שונות, נבין את היסודות העומדים הבבסיס הלקות, במטרה ללמוד כיצד לסייע לילד בעל הצרכים המיוחדים. הקורס ילווה בסיורים חינוכיים במוסדות שונים לחינוך מיוחד, לשם העמקת הנלמד.

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים א | 72010702 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 72010702 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | יום ב | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 72010702
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 204 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידים היכרות ראשונית עם עולם החינוך המיוחד. הלומדים יכירו מושגי יסוד בתחום החינוך המיוחד, יכירו את אוכלוסיית התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואת המוסדות בהם הם מתחנכים, יכירו את החוקים והמדיניות החינוכית של החינוך המיוחד ואת התפתחותם לאורך השנים וכן יפתחו מודעות, רגישות וערנות לצרכים של הילדים המיוחדים. בנוסף, נערוך סיורים שיבססו את ההיכרות שלנו עם האוכלוסיות השונות של בעצמ ועקרונות הטיפול בהן.

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים א | 72010703 | דר קאים זאב | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 72010703 | דר קאים זאב | סמסטר א | יום ב | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 72010703
מורה דר קאים זאב
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס הינה לתת היכרות ראשונית עם עולם החינוך המיוחד. הלומדים יכירו מושגי יסוד בתחום החינוך המיוחד, יכירו את אוכלוסיית התלמידים עם הצרכים המיוחדים ואת המוסדות בהם הם לומדים. כמו כן תינתן סקירה של החוקים והמדיניות החינוכית של החינוך המיוחד שהתפתחו לאורך השנים. הקורס מיועד לתלמידי הוראה העתידים לשמש כמורים בכיתות משלבות, מקדמות, טיפוליות או במסגרות כוללניות/ייחודיות של חינוך מיוחד. קורס זה בעצם מהווה בסיס לכל יתר הקורסים שבחוג. הרחבה לגבי המיוחדויות והשיטות תינתן בקורסים מתקדמים יותר.

+  הוראה מותאמת במתמטיקה | 72000705 | שמש ויקי | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 72000705 | שמש ויקי | סמסטר א | יום ב | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 72000705
מורה שמש ויקי
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים א | 72010704 | דר איגרא אידה | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 72010704 | דר איגרא אידה | סמסטר א | יום ב | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 72010704
מורה דר איגרא אידה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 36 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72001604
מורה עמר אילן
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נעסוק בכתיבה בכלל ובלקות למידה עם הנמכה בכתיבה בפרט כאשר הדגש יושם על שגיאות כתיב (בקורס זה נעסוק בכתיב ופחות בכתב – מונחים אלה יובהרו במהלך הקורס).

נלמד ונכיר את מרכיבי השפה בכלל וכן מבנה ומערכת הכתיב העברי$$ התפתחות, מאפיינים, מחקר ועוד.

בקורס נעסוק בהתפתחות תקינה של כתיב וכן נעמוד על קשיי כתיבה ושגיאות כתיב בעיקר$$ מיון וסיווג השגיאות לפי מרכיבי השפה השונים. בחלק זה נעסוק בשגיאות כתיב בקרב תלמידים בכל שכבות הגיל (גן-תיכון) וכן בקרב סטודנטים ומבוגרים.

עוד נעסוק בשאלה האם נכון וצריך לתקן שגיאות כתיב? ואם כן, כיצד? מהם הכלים והדרכים העומדים לרשותנו להערכת ואבחון שגיאות כתיב.

נלמד ונכיר שיטות ודרכים לטיפול והתערבות, אישית וכתתית, בתחום שגיאות הכתיב ובכלל זה כלים ואמצעים טכנולוגיים.

במהלך הקורס ילוו אותנו מושגי יסוד ומונחים רלוונטיים בתחום שגיאות הכתיב$$ פסיכו-לינגוויסטיקה, מודעות פונולוגית, אורתוגרפיה, מורפולוגיה ועוד.

כקורס אקדמי-מחקרי לתואר ראשון, נלמד ונרכוש מיומנויות קריאה אקדמית במחקרים על אודות כתיבה בכלל ושגיאות כתיב בפרט. נלמד להכיר את מבנה המאמר האקדמי וקריאה ביקורתית של מאמרים מכתבי עת שפיטים וניישם מיומנות זו במהלך הקורס תוך שימת דגש על שגיאות כתיב.


קוד קורס 72002801
מורה הלמן שירה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הסטודנטים יחשפו למורכבות הרגשית והחברתית של הילד בעל הקשיים בשלבי החיים השונים. נבחן את הסוגיה של קשיים אלה כחלק מהלקות או כתוצאה ממנה ונחשף לכלים שונים של הוראה מתקנת חברתית-רגשית.

+  הוראת הקריאה - הסבה | 72008305 | עמישב תמר | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72008305 | עמישב תמר | סמסטר א | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72008305
מורה עמישב תמר
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה יעסוק בהבנת מורכבותו של תהליך רכישת הקריאה. יוצגו סוגי הידע השונים המעורבים בתהליך הקריאה וכן גישות שונות לגבי אופן הוראת הקריאה. בקורס ייחשפו הסטודנטים לשיטות הוראה מגוונות להוראת הקריאה ולאבחוני קריאה סטנדרטיים הנדרשים בכיתות השונות.
קוד קורס 72000400
מורה דר כהאן שמעון
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בקשר שבין מוח והתנהגות. מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית ידע בסיסי בהתפתחות מערכת העצבים, מבנה המוח ושיטות מחקר בתחום. הכרת מערכת העצבים תהווה את הבסיס להבנת התפתחות התפקודים השונים ובכלל זה המערכת המוטורית, ראיה, שמיעה, שפה, קשב, תהליכי זיכרון וחשיבה גבוהה. יסודות אלו יאפשרו היכרות טובה עם התפתחות נורמלית לצד הפרעות בהתפתחות אצל תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וההשלכות השונות שיש להפרעות אלו במסגרת החינוך המיוחד.

+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001501 | לרמן דינה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72001501 | לרמן דינה | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72001501
מורה לרמן דינה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יעסוק בעקרונות ההתפתחות התקינה, ואבני הדרך ההתפתחותיים. נכיר את מערכות החוש  והתפקוד של המערכות הסנסומוטוריות, תהליכי אינטגרציה סנסורית והשפעתם על הלמידה, עם יישום באוכלוסיות שונות. בקורס ינתו כלים בסיסיים לאיתור קשיים באינטגרציה סנסורית ובטיפול והתאמת הסביבה כולל ארגז כלים סנסוריים לכיתה ולבית. בנוסף נכיר את מרכיבי הכתיבה, התפתחות רכישת הכתיבה, איתור קשיי כתיבה ודרכי התמודדות. מאתגר ומעשי!

+  תרפיה בדרמה | 72007400 | סמט אסתר | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 72007400 | סמט אסתר | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72007400
מורה סמט אסתר
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

דרמה תרפיה היא שפה המאמצת כלים, תיאוריות וגישות דרמטיות ותיאטרליותלמטרות טיפוליות. הטיפול בדרמה תרפיה מתבסס על ההנחה- שבפעולה יצירתית כמו הצגתתיאטרון, הפעלות בדרמה או סיפור סיפורים, קיים  פן המעניק לאדם  כוחות נפש ומאפשר לו התמודדות עם קשיים אישיים.

הדרמה פותחת דלת לעולם הדמיון ומאפשרת למתנסים בה להימצא בכלמקום, לנוע בין עבר, עתיד והווה ולהיכנס לכל תפקיד בו יחפצו.   ההתנסות הדרמטית מעניקה חוויה ממנה ניתן ללמוד על המציאות היומיומית ולשאוב כוחות לשינוי.

בקורס  יינתנו כלים לשילוב  משחק , דרמה וסיפורים בזווית טיפולית .כל זאת עלמנת להרחיב ולהעמיק את  העבודה בתחוםהחינוך .

הקורס יסייעלפתח את ארגז הכלים היצירתי האישי של כל אחד כהורה, כמחנך  וכאדם .

הקורס יתנהלבצורה חווייתית תוך שילוב של לימוד חומר תיאורטי.

 

קוד קורס 90009501
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72022100
מורה דוויק הדס
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
פעמים רבות ההתמקדות בחינוך המיוחד היא על הקניית כישורי החיים הבסיסיים. בקורס נדון בסוגיה כיצד ניתן לפתח את יכולת החשיבה של תלמידי החינוך המיוחד באופן תאורטי ומעשי.
קוד קורס 72022200
מורה דוויק הדס
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ככל שעולים בכיתות ביהס, כך עולים גם ברמת הדרישות בתחום הבנת הנקרא. כל תחום דעת מלווה בטקסטים רבים, ואנו כמורים צריכים ללמד את תלמידי החינוך המיוחד כיצד להתמודד עם טקסטים ארוכים ו/או מורכבים. בקורס לא נלמד על שיפור הדיוק בקריאה, אלא על הפן המהותי של ההבנה.
קוד קורס 72008900
מורה דר גרוס אסתי
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

חינוך למיניות בריאה בחינוך מיוחד – שנהנה גוף מןהגוף (מגילה, יג, ע א)

מטרתהקורס להדגים כיצד המורה יכול לספק מרחב מיטבי לשיחה בנושאים אינטימיים עם תלמידיםבכלל, ועם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בפרט. נושאי הקורס יתחלקו לשלושה תחומים$$ פיזיולוגיה ודימוי גוף, זהות מגדרית - גבריות, נשיות ומהשביניהן, והתנהלות מינית מיטבית. הידע העיוני יתבסס על תיאוריותמדעיות ומקורות דתיים. הקורס יישא אופי של שילוב בין לימוד עיוני לבין שיחותפתוחות.

+  מוגבלות שכלית התפתחותית | 72002001 | דר איגרא אידה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 72002001 | דר איגרא אידה | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72002001
מורה דר איגרא אידה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה מיועד להכניס את הסטודנטים לעולם של ילדים ומבוגרים בעלי לקות קוגנטיבית (פיגור שכלי לשעבר). השיעורים הם שילוב של מידע תיאורטי וכלים דידקטיים להוראת אוכלוסיה זו – הן במסגרות של חינוך המיוחד והן בשילוב. משך הסמסטר, השיעורים דנים בגורמים ללקות ועוקבים אחר ההתמודדויות מגרייה מוקדמת בתקופת התינוקות ועד דיונים לגבי שילוב בקהילה מעבר לגיל עשרים ואחד וזוגיות לבעלי לקות קוגנטיבית. אחת המטרות המרכזיות היא לפתח מודעות ורגישות לאוכלוסיה מיוחדת זו.
קוד קורס 72008001
מורה רבי בן ציון
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק ביצירת שפה משותפת בין תחום לקויות הלמידה לבין תחומי הדעת תנך ותושבע, ויקנה מיומנויות הוראה רלוונטיות. הקורס יעסוק בחומרים המתאימים לכיתות תיכון חנמ מכוונות בגרות על פי תכניות הלימודים החדשות.
~

+  כלי הנגשה להוראה בחינוך המיוחד | 72004200 | דמסקי אודליה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 72004200 | דמסקי אודליה | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72004200
מורה דמסקי אודליה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים (מוגבלות התפתחותית או לקויי למידה ) ישנה חשיבות רבה להתאמה של הלמידה לרמתו של כל תלמיד ושל הכיתה בכללותה.  ישנו הכרח להנגיש ולהתאים את הסביבה הלימודית על מנת לאפשר העברת תוכן לימודי משמעותי. בקורס זה הסטודנטיות תלמדנה להתבונן על הסביבה ולהבין את השלכותיה על התלמידים  בכיתה ולהכיר מגוון אפשרויות להנגשה  סביבתית ולמגוון האפשרויות של התאמה בתכנית הלימודים :הנגשה בסביבה המיידית והרחבה וההכרות עם פישוט לשוני ,משחק ומשחוק,התאמות והנגשות טכנולוגיות.

+  הורים מיוחדים בחברה הישראלית | 72021700 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 72021700 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72021700
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

יכלול עיון בסוגיות הקורס יעסוק באוכלוסיות מיוחדות ו/או הורים המתמודדים עם מצבי דחק הרלוונטיים לעבודה במערכת החינוך, תוך דיון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם הורים אלו. הלמידה תקנה ידע תיאורטי ויישומי רחב ומעמיק של דפוסי הורות מיוחדת בחברה הישראלית בכלל ובקרב הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בפרט. בין הנושאים שנדון בהם: הורות בעלייה, הורות חד הורית, והורות לנוער בסיכון לגווניו, פסיכופתולוגיה הורית (דיכאון אחרי לידה, מחלות נפש). כמו כן, נדון בסוגיות ייחודיות של הורות בצל מחלה ושכול. הלמידה תשולב בהצגות מקרה ומגוון אמצעי המחשה וסרטים, ותתמקד בסוגיות  הרלוונטיות למערכת החינוך, זיהוי, אבחון ודרכי תקשורת  והתערבות המותאמים להם.

קורס זה הוא קורס מתקדם עבור סטודנטים שהשתתפו בקורס המבוא בהורות בחינוך המיוחד (או במקרים חריגים באישור המרצה).

+  cp וליקויים מוטוריים | 72003000 | דר איגרא אידה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72003000 | דר איגרא אידה | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72003000
מורה דר איגרא אידה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק בילדים עם מגבלות מוטוריות - כאלו שיש להם תופעות לוואי בתחומים אחרים וכאלו שהלקוי הוא מוטורי בלבד. בהמשך הקורס, תינתן סקירה נרחבת לתסמונת של שיתוק מוחי על כל סוגיו וכל גווניו עם דגש גם על הבעיות הפיזיולוגיות וגם אלו בתחום הלימודי, רגשי, חברתי, ותקשורתי. יידונו גם פתרונות טכנולוגיים וחינוכיים. תוך כדי הקורס יוקרנו סרטים וסרטונים שייחשפו את הסטודנט לרגשותיהם ומחשבותיהם של ילדים ומתבגרים עם תסמונות אלו.

קוד קורס 72008508
מורה דר סמט ברוריה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הלימוד בקורס יקנה כלים לכל שלבי כתיבת העבודה הסמינריונית כגון: כללי כתיבת הרקע התיאורטי, ניהול מחקר איכותני, כתיבת הממצאים ודיון. המרצה תספק ליווי צמוד בכל שלבי העבודה למן בחירת הנושא ועד הגשת העבודה המוגמרת. הקורס יילמד בסימסטר ב ובחמישה ימים מרוכזים בחופשת הקיץ. 
קוד קורס 72002100
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס משפחות רבות במדינת ישראל מתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הספרות על פי רוב ממוקדת באבחון וטיפול בילדים הללו, אך פחות מייחדת מקום לאחיהם המתמודדים עם המורכבות והאתגר. הקורס יתמקד הן באחים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים (אוטיזם, פיגור, נכות נפשית, מחלות כרוניות) והן באחים שחוו שכול, תוך העמקה בספרות 
והמחשה באמצעים שונים. הלמידה תלווה במפגש עם אח של ילד בעל צרכים מיוחדים/ או אח שחווה שכול. מפגש זה יאפשר הכרות עם עולמו, קשייו והצמיחה שהתאפשרה לו הודות לאחאות זו. , במהלך הקורס נפגש עם אחים שהפכו את המשא למסע מעורר השראה.

+  קליניקה בהתפתחות שכלית - גבעות | 72022300 | דר איגרא אידה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72022300 | דר איגרא אידה | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72022300
מורה דר איגרא אידה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 קורס זה מהווה השלמה מעשית לקורס מוגבלות שכלית התפתחותית. במהלך הקורס ייחשפו הסטודנטיות להיבטים פדגוגיים שונים הקשורים לעבודה עם אנשים עם מוגבלות שכלית בגילאים שונים. בקורס זה ילמדו הסטודנטיות לבנות פעילויות שונות הקשורות לתחומי תפקוד של  האנשים הללו כגון פיתוח מיומנויות קריאה וחשבון פונקציונליים, סנגור עצמי, פיוח קשרים בינאישיים, פיתוח מיומנוית תעסוקה בשעות הפנאי וכד.

+  ליקויי ראיה ועיוורים | 72010300 | דר איגרא אידה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72010300 | דר איגרא אידה | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72010300
מורה דר איגרא אידה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס נותן סקירה לגבי ילדים עם לקויי ראיה ועיוורון. יש התייחסות לבעיות בתחום הרפואי, חברתי, רגשי, תקשורתי, וכמובן הלימודי. כל תלמיד יתנסה משך הסמסטר בקריאה וכתיבה בברייל, הליכה עם מקל, ותירגולים שונים על עיוור.

קוד קורס 72008509
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במהלך הקורס יכתבו הסטודנטיות עבודה סמינריונית בנושא יחסי מורה תלמיד. הקורס יתנהל בשני רבדים מקבילים: רכישה ושימוש במיומנויות. יוקנו מיומנויות: כתיבה אקדמית כדג מיזוג טקסטים, כתיבה טיעונית,  חיפוש במקורות מידע, כתיבת ביבליוגרפיה. ילמדו חלקי המאמר המדעי במחקר האמפירי. נתרגל בצוותא את הנלמד באמצעות כתיבת פרק ראשון בעבודה. במקביל, תבחר כל סטודנטית נושא ספציפי מהתחום ותתנסה בביצוע וכתיבת מחקר.

קוד קורס 72008510
מורה דר בר דוד אוהד
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בסמינריון המחקר תלמידי החוג לחינוך המיוחד יחקרו נושא בחירה באופן עצמאי. מטרות הסמינר הן:

* למידה של נושא המחקר הנבחר

* הכרה ראשונית עם הספרות המקצועית בנושא

* ביצוע מחקר עצמאי, בעזרת ניסוי מבוקר

* כתיבת דוח מחקרי על פי כללי הכתיבה המדעית

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 72011500
מורה ויינשטיין לוי
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס איך מסתכלים בעומק על לקות מבלי שזה יהפוך לכל האדם? איך רואים את האדם עצמו מבלי לטשטש את הלקות? ההתמודדות של ילד עם לקות משפיעה על התנהלותו של הילד בעולם, בכל המרחבים שבהם הוא חי, בהפסקות, בבית, ובשיעורים. בקורס זה ירכשו כלים, חוייתיים, בין אישיים ומחקריים להיפתח לחווית החיים של הילד השלם.

+  המיוחד בתוכנו-הזדהות עם האחר | 72003300 | דר גרוס אסתי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72003300 | דר גרוס אסתי | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72003300
מורה דר גרוס אסתי
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס מוצגים מושגים מרכזיים הקשורים ביחסינו כלפי האחר: סטריאוטיפים, דעות קדומות ואפליה. מטרת הקורס לתרגל מודעות לעולם הרגשי של האחר והזדהות אתו תוך העלאת מצבים ודילמות הניצבים בפני המורה לחינוך מיוחד.

קוד קורס 72007500
מורה דר גרוס אסתי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72008805
מורה זביב אושרת
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012401 | קנאי אבי | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90012401 | קנאי אבי | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90012401
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המפגש בין ההורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.

קוד קורס 72008511
מורה דר גרוס אסתי
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נצא ביחד להרפתקת מסע לבדיקת שאלה מסקרנת בנושא שקשור ליחס כלפי האחר$$ דעות קדומות ואפליה בהקשר של חינוך מיוחד. במהלך הקורס יסופקו כלים מדעיים לחקר כמותני של השאלה המסקרנת. התחנות במסע: בחירת נושא, סקירת ספרות, מיקוד שאלת מחקר, העלאת השערות, בחירת מדגם/כלי/הליך, ניתוח נתונים, הצגת ממצאים ודיון.