רשימת השיעורים בחוג לחינוך מיוחד- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

+  המשחק בחינוך המיוחד | 72003700 | דר פריד דינה | סמסטר א

| 72003700 | דר פריד דינה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72003700
מורה דר פריד דינה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת קורס ״המשחק בחינוך המיוחד״ הוא ללמוד מושגים קושרים לתחום המשחקיות ואת חשיבותה הרבה של המשחק בהתפתחות הרגשי, קוגנטיבית והחברתית של הילד. כמו כן להעמיק בחשיבות של שילוב המשחקיות בתחום החינוך המיוחד באופן חוויתי יצירתי ומהנה.~

~
~
קוד קורס 72001400
מורה טלמור מוריה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.קורס הקניית מיומנויות מחשב לבעלי צרכים מיוחדים עוסק בהעמקת ההבנה והרחבת הידע  אודות חשיבות השימוש בטכנולוגיה מסייעת לצורך הסרת חסמים בתהליכי ההוראה והלמידה בקורס זה תלמדו לעשות שימוש מושכל בכלים טכנולוגיים נגישים לצורך מתן מענה לפרט מתוך תפיסה של הוראה אוניברסלית ללמידה.  תפיסה זו דוגלת בהתאמת הסביבה לתלמיד (ולא להפך) ומאמינה שהסרת חסמים תצמצם את תפיסת המוגבלות של הלומד.   בקורס ילמדו כלים לבניית ספר דיגיטלי, קלוז מותאם פרט, מיפוי טקסט באופן מילולי (ריבוד) פיתוח שטף ודיוק בקריאה ועוד

+  התנהלות המורה בסביבה הארגונית | 90023600 | דר לוין אריאל | סמסטר א

| 90023600 | דר לוין אריאל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90023600
מורה דר לוין אריאל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מבקש לפתח אצל פרחי ההוראה ראייה מערכתית-ארגונית שתאפשר להם לבחון מערכות ארגוניות בית-ספריות מגוונות, אינטראקציות בין הגורמים השונים במערכת הארגונית ברמת הפרט וברמת הארגון, במעגל הבית-ספרי, הורים וקהילה ובמעגל החיצוני לבית-הספר.


+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001501 | דמסקי אודליה | סמסטר א

| 72001501 | דמסקי אודליה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72001501
מורה דמסקי אודליה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הכרת שלבי ההתפתחות הנורמלית בתחום כבסיס לזיהוי והבנת עיכובים התפתחותיים. הכרות עם המערכת החושית, הכרות עם עקרונות ואבני דרך בהתפתחות המוטורית, דיון במקומה של הסביבה כמספקת תנאים נאותים להתפתחות סנסומוטורית, הכרות עם מרכיבי המוטוריקה העדינה ומוכנות לכיתה א.

+  ליקויי שמיעה | 72005300 | סמט תומר | סמסטר א

| 72005300 | סמט תומר | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72005300
מורה סמט תומר
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד על עולמם של כבדי השמיעה והחרשים, בדגש על שילובם במערכת החינוך וההתאמות הנדרשות מאיתנו, המורים בכלל ולחינוך מיוחד בפרט, לשילובם והכלתם המיטבית של אוכלוסייה זו. נעסוק גם בנושאים אחרים הקשורים לשמיעה כמו שפת הסימנים, השתל הקוכלארי, נזקי הרעש, תקשורת לא מילולית ועוד. בתחילה, נלמד על מבנה האוזן ועל סוגים של לקויות שמיעה. בהמשך, נעסוק בהרחבה בהשלכות של כבדות שמיעה וחרשות על התחום החברתי, הרגשי,הלימודי והשפתי.
כמו כן, נלמד על שילובם של כבדי שמיעה וחרשים במערכת החינוך, בהיבטים שלהנגשה, תמיכה לימודית ודגשים למורה המשלב כבד שמיעה בכיתתו. לבסוף, נלמד על המאפיינים, הצרכים והתרבות של קהילת החרשים תוך העמקה בנושאים שלשיקום שמיעה, פתרונות הנגשה, מכשירי שמיעה ושתל קוכלארי.
הקורס כולל צפייה בסרטונים קצרים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאת סיפורים עלחרשים, במטרה ללמוד ולחוות את החרשות ולהכירה מזוויות שונות ומתוך כך להכיר טוב יותר את עולמם של כבדי השמיעה והחרשים ואת הקשיים של תלמיד כבד שמיעה שישב בכיתתנו.

+  נוירופדגוגיה- באנגלית | 90033601 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א

| 90033601 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90033601
מורה דר אלגאוי אורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

The human brain: Less than a kilo and a half of jellylike substance, with 86 billion nerve cells that give rise to every human thought,feeling, decision, behavior, invention and creation. This course will take us on a fascinating journey into the feeling, learning, thinking and acting human brain. We’ll look at answers to questions such as: What motivates us and why? How can we learn and teach more effectively? Why is it so difficult to maintain concentration and focus, and what can we do about it? What is growth mindset, and how can it help us to become better learners and educators? What are executive functions, why are they so important for every aspect of our daily lives, and how do we improve them?

In this unique course, two lecturers, a brain researcher and an occupational therapist, connect new neuroscientific findings to practical everyday tools and insights that can help us as students and as future teachers.We’ll further our theoretical understanding of brain functions such as attention, information processing, learning , memory and executive functions,and learn to apply those insights to our practice. We’ll try out and develop practical tools that are based on our neuroscientific insights, and we’ll increase our awareness of our own motivation, our executive functions, attention profiles, learning strengths and weaknesses and our growth mindset, in order to apply those neuropedagogical insights to our daily lives as students and as future teachers. 

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 90009501
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנוכחי היא לתת לפרח ההוראה תפיסה כללית ונרחבת אודות התפתחותו של האדם מלידה ועד ילדות. לאור ההנחה כי ילדותו של האדם מהווה בסיס מרכזי להמשך חייו, חיוני כי פרח הוראה המתעתד לעסוק בחינוך, יהיה בעל ידע מקצועי ובעל הבנה בהתפתחות חיי הפרט.

+  קוגניציה וזיכרון | 72005200 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א

| 72005200 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72005200
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסזה עוסק במושג הקוגניציה והזיכרון. במהלך הקורס תיערך היכרות עם תהליכיםקוגניטיביים בסיסיים ומרכזיים ותיאוריות המסבירות אותן, וכן מודלים מרכזיים בתחוםהזיכרון (מודל שלושת המאגרים, זיכרון עבודה עפי באדלי, זיכרון לטווח ארוך(גלוי וחבוי).

הקורסכולל תרגילים שחובה להגישם במהלך הסמסטר, ומבחן סיום.


קוד קורס 90002004
מורה גלינסקי אפרת
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית.
~ הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.
~
~במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

קוד קורס 90003401
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ.  נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם, ונקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.
קוד קורס 72020100
מורה סמט תומר
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד לעומק על הפרעת קשב (ADHD). בתחילה, נכיר סוגים שונים של קשב והגדרות שונות שניתנו להפרעת קשב. כמו כן, נעסוק במקור להפרעה, במאפייניה ובתסמיניה השונים. בהמשך, נעסוק באבחון וטיפול בהפרעת קשב: נלמד על דרכים לאבחן את ההפרעה ועל סוגי טיפול מגוונים. לאורך הקורס נשלב מושגים מתחום המוח על מנת לתאר ולהסביר את התסמינים הקליניים של ההפרעה וכמו כן, נקשר את החומר התאורטי לשדה החינוכי והמעשי הרלוונטי לנו כמורים. הקורס כולל צפייה בסרטונים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאת סיפורים קצרים ומטרתו היא לגרום להבנה טובה יותר ילדים הצופים אל העולם מבעד למשקפי ADHD ולתת כלים מעשיים על מנת לתמוך ולקדם את אותם תלמידים. הציון בקורס ייקבע על פי מטלות שוטפות לאורך הסמסטר (רובן אמריקאיות).

 

סרטון הכרות : סרטון

+  אסטרטגיות למידה | 90017700 | דוויק הדס | סמסטר ב

| 90017700 | דוויק הדס | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90017700
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראת דרכי למידה נכונות לצד העברת החומר הלימודי הן המפתח להצלחה לימודית. בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת דרכי למידה במקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה ותלמידי האחוזונים הנמוכים בכיתה, תוך שימת דגש על אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון והכרת סגנונות הלמידה השונים
קוד קורס 72010600
מורה שרלו אלחנן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
העבודה כמורה חינוך מיוחד מזמנת דילמות רבות: ערכיות, רגשיות, מוסריות ודתיות. בקורס נגבש מודל להתמודדות עם דילמות אלו, ונעסוק במספר דילמות מזווית מבט אתית והלכתית: היחס העקרוני ללקויות ולבעלי מום ביהדות, השקעה בתלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים, מעמדם ההלכתי של בעלי פיגור ולקויות וחיובם במצוות, התפילה ולימוד התורה בחינוך המיוחד, מגע בין המינים בחינוך המיוחד. ועוד
סרטון הכרות : סרטון

+  המוח האנושי | 638008200 | דר אלגאוי אורית | סמסטר ב

| 638008200 | דר אלגאוי אורית | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 638008200
מורה דר אלגאוי אורית
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך רקמה ביולוגית של פחות מקילו וחצי, ובתוכה 86מיליארד תאי עצב, יכולה להיות המקור של כל מחשבה, זיכרון, ידע, התנהגות, רגש,המצאה ויצירה אנושית? בקורס הזה נצא למסע אל תוך המוח האנושי. איך המוח משתנה ומתפתח?איך הוא מתקשר עם העולם? האם יום אחד נוכל לאפשר לעיוורים לראות? האם המוח יכוללתקן את עצמו? מהם סודות הלמידה, ומה יש למחקרים עדכניים להגיד על שיטות יעילותלהוראה וללמידה? עד כמה המוח אחראי לרגשות שלנו, ומה ההשלכות של כל זה לשדה החינוך?הקורס המוח האנושי הוא קורס מקוון וחדש, המזמין את המשתתפים לצאת למסע אל תוך המוחהאנושי ואל עולם מחקרי חדשני ומרתק.  

מידע טכני: הקורס מבוסס בעיקרו על סרטונים(סרטוני מבוא להסבר כללי, וסרטוני TED של טובי המדענים בעולם), והמטלות השותפות הן לרוב חידונים ושאלותפורום. יתקיים מבחן בסוף הקורס.


קוד קורס 72001401
מורה טלמור מוריה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.קורס הקניית מיומנויות מחשב לבעלי צרכים מיוחדים עוסק בהעמקת ההבנה והרחבת הידע  אודות חשיבות השימוש בטכנולוגיה מסייעת לצורך הסרת חסמים בתהליכי ההוראה והלמידה בקורס זה תלמדו לעשות שימוש מושכל בכלים טכנולוגיים נגישים לצורך מתן מענה לפרט מתוך תפיסה של הוראה אוניברסלית ללמידה.  תפיסה זו דוגלת בהתאמת הסביבה לתלמיד (ולא להפך) ומאמינה שהסרת חסמים תצמצם את תפיסת המוגבלות של הלומד.   בקורס ילמדו כלים לבניית ספר דיגיטלי, קלוז מותאם פרט, מיפוי טקסט באופן מילולי (ריבוד) פיתוח שטף ודיוק בקריאה ועוד

+  מבוא לחינוך מיוחד- הסבה | 72000100 | קרטן טל | סמסטר ב

| 72000100 | קרטן טל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72000100
מורה קרטן טל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס היא יצירת היכרות ראשונית עם עולם החינוך המיוחד. הסטודנטיות יכירו מושגי יסוד בתחום החינוך המיוחד, יכירו את אוכלוסיית התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואת המוסדות בהם הם מתחנכים, יכירו את החוקים והמדיניות החינוכית של החינוך המיוחד ואת התפתחותם לאורך השנים וכן יפתחו מודעות, רגישות וערנות לצרכים של הילדים המיוחדים.

+  נוירופדגוגיה | 90033600 | לרמן דינה | סמסטר ב

| 90033600 | לרמן דינה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90033600
מורה לרמן דינה
יום
סמסטר ב
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך נוכל ללמוד וללמד באופן יעיל יותר? מה מסיח את דעתנו, ולמה כל כך קשה לנו לשמור על קשב ומיקוד? מהו סוד המוטיבציה וכיצד משתמשים בו במסגרת חינוכית? עד כמה אמונה ביכולת, באמת יכולה לגרום לצמיחה של יכולות? מהם תפקודים ניהוליים, למה הם כל כך חשובים ואיך משפרים אותם? ומה כל זה קשור למוח האנושי?

אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק. הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב,קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בצורות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.  

 


סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 72001000
מורה שוורץ יעל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

כל התנהגות הנה נלמדת ויכולה להשתנות.שינוי התנהגות הוא תהליך. התהליך יכול להיות ארוך אך פרותיו עשויים להיות מדהימיםלרווחת התנהגותו ונפשו של התלמיד. יצירת מוטיבציה והגברת תחושת המסוגלות של התלמידתאפשר שינוי התנהגותי. אחד הכלים המשמעותיים לשינוי התנהגות הנו ניהול התנהגותי. במהלךהקורס נלמד על דפוסי התנהגות וכיצד ניתן לנהל התנהגות. מה אחריות ובסמכות המורהומה באחריות ובסמכות השותפים- ההורים, התלמיד וכו.

קוד קורס 90009500
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הנוכחי היא לתת לפרח ההוראה תפיסה כללית ונרחבת אודות התפתחותו של האדם מלידה ועד ילדות. לאור ההנחה כי ילדותו של האדם מהווה בסיס מרכזי להמשך חייו, חיוני כי פרח הוראה המתעתד לעסוק בחינוך, יהיה בעל ידע מקצועי ובעל הבנה בהתפתחות חיי הפרט.

קוד קורס 90002005
מורה גלינסקי אפרת
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית.
~ הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.
~
~במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

קוד קורס 90003402
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ.  נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם, ונקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.
קוד קורס 72000700
מורה שמש ויקי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הסטודנטים יכירו גישות שונות להוראת החשבון בבית הספר ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוך הבנה של התפתחות החשיבה החשבונית והכרת שיטות שונות להוראת חשבון. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולת ניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם. בקורס ינותחו מגוון קשיים קוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוח איכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה של תלמידים מתקשים בתחום זה.
יש לשים לב!
בקורס כלולים 3 שיעורי זום נוכחות חובה 
 וכן 12 מטלות.
מטלת סיכום בסמסטר א ומבחן בסמסטר ב
נלמד את כול מערכת המספרים השלמים
שברים פשוט, שבר עשרוני ואחוזים.

החוג לחינוך מיוחד

קורסים ביום א

 
קוד קורס 72009250
מורה שרלו אלחנן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
השיטה הנרטיבית היא שיטת טיפול שפותחה עי מייקל ווייט ודייויד אפסטון. במוקד השיטה, ההבנה שהאדם מספר את סיפור חייו באופן מסוים, שאינו בהכרח היחיד האפשרי. לעיתים, הסיפור אותו מספר האדם הוא רווי בעיות, ויוצר תחושת קורבנות, פסימיות וחוסר יכולת. מטרת הטיפול להאיר אפשרויות חדשות לספר את הסיפור. בקורס נלמד על יסודות השיטה, ועל הדרך ליישם אותה בדרכים שונות עם תלמידי החינוך המיוחד. כמעט בכל שיעור נתרגל את השיטה, בזוגות או בשלשות. לא יידרש שיתוף בתכנים אישיים בפורום קבוצתי גדול יותר. בואו בשמחה. אלחנן

+  שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים | 90003450 | דוויק הדס | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90003450 | דוויק הדס | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90003450
מורה דוויק הדס
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה.

+  פסיכולוגיה חיובית בחינוך | 90007450 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90007450 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90007450
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפסיכולוגיה החיובית הינה זרם בפסיכולוגיה המדגיש את בניית ומיצוי הטוב שבבני אדם, לצד תיקון ושיקום החסר. במהלך הקורס נלמד מהי פסיכולוגיה חיובית, מקורותיה, מיקוד בכוחות כמקור לחוסן והחלמה תוך הצגת מחקרים תאורטיים ואמפיריים. בהמשך נתמקד בפסיכולוגיה החיובית בחינוך- בנפשו של הילד, בקשר עם מוריו ובקשר של המורה עם עמיתיו. נכיר מורים פורצי דרך בארץ ובעולם, ונלמד כיצד ניתן להתחיל במפנה החיובי כעת. הסטודנטים המשתתפים בקורס יתנסו ביישום מושגי הקורס בחייהם תוך תרגול והתנסות מעשית בכתה ובבית, ובכך יהפכו למובילי שינוי חיובי במערכת החינוך.

+  כלים טיפוליים בתנועה | 72007350 | גרינברגר רחלי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72007350 | גרינברגר רחלי | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72007350
מורה גרינברגר רחלי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יעסוק בתקשורת לא מילולית, התפתחותה וחשיבותה ביצירת יחסים. ניפגש עם חוויות גופניות המלמדות אותנו על האישיות התנועתית והתקשורתית. נלמד לאבחן מוקדים תנועתיים המשקפים את דימוי הגוף של האדם. נתייחס לתקשורת לא מילולית בקבוצה ושימוש במרחב.

קוד קורס 72010650
מורה שרלו אלחנן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
העבודה כמורה חינוך מיוחד מזמנת דילמות רבות: ערכיות, רגשיות, מוסריות ודתיות. בקורס נגבש מודל להתמודדות עם דילמות אלו, ונעסוק במספר דילמות מזווית מבט אתית והלכתית: היחס העקרוני ללקויות ולבעלי מום ביהדות, השקעה בתלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים, מעמדם ההלכתי של בעלי פיגור ולקויות וחיובם במצוות, התפילה ולימוד התורה בחינוך המיוחד, מגע בין המינים בחינוך המיוחד. ועוד

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012455 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90012455 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90012455
מורה גרנביץ יחיאל
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קשר טוב עם הורי התלמיד הוא גורם משמעותי שבכוחו לעזור ולקדם אתעבודתו של המורה ולסייע רבות להתקדמות התלמיד. המפגש בין ההורים למורים הוא נושאהמעסיק מורים רבים, ולעיתים מטריד ומרתיע. אחת המטרות המרכזיות של הקורס היא להביןאת חשיבותו מפגש זה ולהתכונן אליו, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן.

קוד קורס 658003150
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מהפיכת המחשוב, התקשורת והאינטרנט - מחוללת מציאות חיים חדשה. באמצעות האינטרנט משאב המידע של כל אחד מאתנו הוא אינסופי. הרשתות החברתיות חיברו את כולנו לרשת חברתית חובקת עולם. מציאות זו מעמידה בפנינו אתגר ערכי חינוכי המחייב הערכות חינוכית חדשה. בקורס נעסוק באתגר החינוכי החדש ונלמד כיצד ניתן להפוך מציאות חדשה זו לעוצמה ערכית וחינוכית.

+  תרפיה במוזיקה | 72002350 | דר גוטפריד טלי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72002350 | דר גוטפריד טלי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72002350
מורה דר גוטפריד טלי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה פותח עבור הסטודנטים מרחב להתנסות במדיום המוסיקלי ככלי הבעתי. זוהי קבוצה שמאפשרת התבוננות עצמית למטרות לימודיות. בקבוצה זו נעשה שימוש במוסיקה ככלי טיפולי תוך התמקדות בחקר והבנה של תהליכים אישיים, בינאישיים וקבוצתיים. הסטודנטים יעברו מסע מוסיקלי אישי, במהלכו יציגו בכיתה את תעודת הזהות המוסיקלית שלהם, המשקפת אירועים משמעותיים בחייהם כפי שהם מובעים באמצעים סימבוליים. הקבוצה תתנהל על פי כללי האתיקה הנהוגים בטיפול באומנויות, ותאפשר מרחב מכבד לשיתוף, הכלה וצמיחה אישית, תוך קבלת משובים מחברי הקבוצה וממנחת הקורס.

במסגרת הקורס, המנחה מציעה תרגילים לקבוצה בהתאם למהלך המתפתח שלה. המפגשים מבוססים על התנסות. במהלך הקורס המשתתפים מכינים פרזנטציה מוזיקלית-אומנותית. מדובר ב-15 דקות של קטעי מוזיקה משמעותית בחיי הסטודנטים (חיה או מוקלטת)שהסטודנט/ית מכינ/ה בבית. הסטודנט משמיע ומציג את תעודת הזהות האישית שלו בפני הקבוצה. לאחר כל השמעה מחלקים חברי הקבוצה עם מכין הפרזנטציה את תחושותיהם. 

+  הורים מיוחדים בחברה הישראלית | 72021750 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72021750 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72021750
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באוכלוסיות מיוחדות ו/או הורים המתמודדים עם מצבי דחק הרלוונטיים לעבודה במערכת החינוך, תוך דיון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם הורים אלו. הלמידה תקנה ידע תאורטי ויישומי רחב ומעמיק של דפוסי הורות מיוחדת בחברה הישראלית בכלל זה הורים בעלי מוגבלויות שכליות, נפשיות (דיכאון אחרי לידה לקויות נפשיות) ומוגבלויות פיזיות. בנוסף נלמד על הורים המתמודדים עם נסיבות חיים מיוחדים: הורות בעלייה, הורות יחידנית, הורות אומנה, או נסיבות חיים ייחודיים של ילדיהם (הורות לדתלשים, הורות ללהטבים, הורות נפגעי סם). הלמידה תשולב בהצגות מקרה, מפגש עם הורה המתמודד עם מציאות ייחודית, ומגוון אמצעי המחשה וסרטים. הלמידה תתמקד בסוגיות  הרלוונטיות למערכת החינוך, זיהוי, אבחון ודרכי תקשורת  והתערבות מותאמים +  נוירופדגוגיה | 90033650 | לרמן דינה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90033650 | לרמן דינה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90033650
מורה לרמן דינה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

.איך נוכל ללמוד באופן יעיל יותר? מה זה תפקוד ניהולי וכיצד משפרים אותו? למה קשה לשמור על קשב ומה ניתן לעשות בעניין? אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק.

הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב, קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בסגנונות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.  

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72002955 | | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72002955 | | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72002955
מורה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
.מטרת הקורס הינה לתת היכרות ראשונית עם עולם החינוך המיוחד. 
.הלומדים יכירו מושגי יסוד בתחום החינוך המיוחד, יכירו את אוכלוסיית התלמידים עם הצרכים המיוחדים ואת המוסדות בהם הם לומדים. כמו כן תינתן סקירה של החוקים והמדיניות החינוכית של החינוך המיוחד שהתפתחו לאורך השנים
.הקורס מיועד לתלמידי הוראה העתידים לשמש כמורים בכיתות משלבות, מקדמות, טיפוליות או במסגרות כוללניות/ייחודיות של חינוך מיוחד. קורס זה בעצם מהווה בסיס לכל יתר הקורסים שבחוג 
.הרחבה לגבי המיוחדויות והשיטות תינתן בקורסים מתקדמים יותר
קוד קורס 72012650
מורה דוויק הדס
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתת מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
על המורה המלמד תלמידים לקויי למידה מוטל בין השאר תפקיד של הוראת דרכי עבודה ולמידה לתלמידיו. 
 בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת מקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה בוגרים (תלמידי ז-יב) תוך שימת דגש על סגנונות למידה, אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון וארגון החומר.
דרישות הקורס: הגשת מטלות לאורך הסמסטר. ללא עבודה מסכמת / מבחן בסיום הסמסטר.

קוד קורס 72002150
מורה דר פלמור הספל שושי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
משפחות רבות במדינת ישראל מתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הספרות על פי רוב ממוקדת באבחון וטיפול בילדים הללו, אך פחות מייחדת מקום לאחיהם המתמודדים עם מציאות מורכבת. הקורס יתמקד הן באחים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים (אוטיזם, מוגבלות שכלית, נכות נפשית, מחלות כרוניות) והן באחים שחוו אובדן, תוך העמקה בספרות עדכנית והמחשה באמצעים שונים. הלמידה תלווה במפגש עם אח של ילד בעל צרכים מיוחדים/ או אח שחווה שכול. מפגש זה יאפשר הכרות עם עולמו, קשייו והצמיחה הודות לאחאות זו. במהלך הקורס נפגש עם אח/ות שהפכו את המשא למסע מעורר השראה ומפיח תקווה..
קוד קורס 72008050
מורה רבי בן ציון
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק ביצירת שפה משותפת בין תחום לקויות הלמידה לבין תחומי הדעת תנך ותושבע, ויקנה מיומנויות הוראה רלוונטיות. הקורס יעסוק בחומרים המתאימים לכיתות תיכון חנמ מכוונות בגרות על פי תכניות הלימודים החדשות.

+  מיינדפולנס ככלי בחינוך המיוחד | 72011450 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72011450 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72011450
מורה דר בר דוד אוהד
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מיינדפולנס (קשיבות) מוגדר כתשומת לב לרגע הזה באופן מכוון ובלתי שיפוטי. בשנים האחרונות הולכת מיומנות זו ופושטת בציבורים רחבים,  ויישומים שלה משולבים במערכות רבות כולל טיפוליות, חינוכיות ומקצועיות. בקורס זה יינתן בסיס אקדמי ומעשי להיכרות עם המיינדפולנס, תוך שילוב תרגול והגברת מודעות ואיכויות הנלוות לתרגול במטרה להגברת יכולותיהם של המורה, ההורה והתלמיד.

כיוון שמדובר במיומנות נרכשת, הקורס מתקיים במתכונת סדנאית ודורש תרגול בשיעורים ובמהלך השבוע. המפגשים מתקיימים בישיבה בקבוצה, ועל מנת לאפשר ריכוז והפקת המקסימום מהתרגול לא יתאפשר שימוש במחשבים או טלפונים במהלכם או כניסה ויציאה במהלך המפגש (מלבד במקרים חריגים).


קוד קורס 72009050
מורה אלקובי אודליה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ילד שחווה מצוקהחברתית הוא ילד שסובל יום-יום, וניתן להחזיר לו את החיוך לפנים! בעידןבו רוב התקשורת מתקיימת ברשתות החברתיות – התקשורת הבין-אישית כמעט ונעלמת. ילדים רבים חווים בדידות,התעלמות ונידוי חברתי והצורך בסיוע והתערבות הולך וגדל.   אנחנו מזמינים אתכם ללמוד: ·לסייע למצוקות חברתיות לתלמידיכם באופן משמעותי ·לבנות תוכנית התערבות חברתית כיתתית ואישית ·להפוך את הכיתה שלכם לכיתה שבה כל התלמידיםמרגישים שייכים ·ללמד את עקרונות התיווך החברתי הקורס מבית תעצומות
קוד קורס 90012750
מורה דר לב רן צחי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

אחד האתגרים המשמעותיים העומדים בפני מורים בתחילת דרכם הוא ניהול כיתה. איך צריך להיראות השיעור? איך מתמודדים עם בעיות משמעת, עם כיתה הטרוגנית ועם תלמידים מאתגרים? האם יש קשר בין פדגוגיה איכותית למניעת בעיות משמעת?
במהלך הקורס נלמד דרכים מגוונות להוראה בתוך הכיתה ומחוצה לה, וכן על עקרונות הסמכות החדשה ועל היישום שלהם בכיתה. נלמד איך מונעים בעיות משמעת, איך מבססים סמכות בלי לנקוט בכוח ובכוחניות, מהו הקשר הנכון עם הורים של תלמידים, ואיך הופכים למורים משמעותיים.
הקורס יעסוק, מעבר לתכנים, גם במיומנויות. נתנסה במיומנויות עבודה בצוות, העברת משוב ועוד.

הקורס מיועד לסטודנטים המשתתפים בהכשרה מעשית מתקדמים, וישלב מטלות בזוגות.

+  התפתחות שפה | 72000856 | | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72000856 | | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72000856
מורה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה.

+  ארגז כלים לפיתוח חשיבה יצירתית | 72009950 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72009950 | קורניץ מיכל | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72009950
מורה קורניץ מיכל
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס ננסה להגיע ולעורר את המקומות היצירתיים שבתוכנו. השאיפה שלנולהביא מקומות פוריים ומגוונים אלו לידי ביטוי במפגש המתחולל בין המורה לעצמו, המורה והטקסט, המורה והתלמיד ועוד. הקורס יתנהל במתכונת של סדנה.

+  כלים להנגשה- התאמה והעשרה | 72004250 | דמסקי אודליה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 72004250 | דמסקי אודליה | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72004250
מורה דמסקי אודליה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים (מוגבלות התפתחותית או לקויי למידה ) ישנה חשיבות רבה להתאמה של הלמידה לרמתו של כל תלמיד ושל הכיתה בכללותה.  ישנו הכרח להנגיש ולהתאים את הסביבה הלימודית על מנת לאפשר העברת תוכן לימודי משמעותי. בקורס זה הסטודנטיות תלמדנה להתבונן על הסביבה ולהבין את השלכותיה על התלמידים  בכיתה ולהכיר מגוון אפשרויות להנגשה  סביבתית ולמגוון האפשרויות של התאמה בתכנית הלימודים :הנגשה בסביבה המיידית והרחבה וההכרות עם פישוט לשוני ,משחק ומשחוק, התאמות והנגשות טכנולוגיות.
קוד קורס 72004750
מורה אברמוביץ אתי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מיהו הילד המחונן או המצטיין? למה זה חשוב לי כמורה להכיר אותו? למה הוא נראה משועמם בכיתה? מה עושים עם תלמיד מחונן/מצטיין בכיתה - אילו פדגוגיות מתאימות להוראת תלמידים מיוחדים אלה? 
הילד המחונן יכול להוות אתגר למורה בכיתה, לחברים ולהורים. 
בקורס זה נחווה את עולמו של הילד המחונן והמצטיין, ונתנסה בדרכים מתאימות לאתגר אותו בכיתה עי רכישת פדגוגיות מתואמות ..

+  הוראת הקריאה | 72008357 | | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 72008357 | | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72008357
מורה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קריאה הינה משימה מורכבת וביצועה התקין תלוי במגוון כישורים לשוניים וקוגניטיביים. מרבית הילדים רוכשים את יכולת קריטית וחשובה זו ללא קשיים מיוחדים. עם זאת, ישנם תלמידים המגלים קשיים שונים ברכישת הקריאה. מטרת הקורס היא לצייד את הסטודנטיות בידע לגבי תהליך הקריאה והוראת הקריאה בכיתה וכן להעניק להן כלים לאיתור תלמידים מתקשים וידע לגבי אפשרויות הסיוע להם.

קורסים ביום ב

 

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012451 | הבר הילה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90012451 | הבר הילה | סמסטר ב | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90012451
מורה הבר הילה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המפגש בין ההורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.

+  הורים מורים ומה שביניהם- הסבה | 90012456 | קרטן טל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90012456 | קרטן טל | סמסטר ב | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90012456
מורה קרטן טל
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נפתח מודעות למורכבות התקשורתבין הורים-מורים ברמות השונות: היסטורית, פוליטית, חברתית, רגשית, רב-תרבותית וחינוכית.נבין לעומק את המורכבות והקשיים הכרוכים בלהיות הורה לילד חריג. וכן נלמד ונתנסה בכליתקשורת המאפשרים רגישות ותקשורת יעילה בין הורים ומורים. הקורס משולב בהוראה והתנסותחוויתית תוך קריאה של מאמרים עדכניים בתחום.


+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד- הסבה | 72000250 | פרידמן רושי (רות) | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72000250 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72000250
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס שנתי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
קוד קורס 72000251
מורה גלינסקי אפרת
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס שנתי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.

+  סמינריון בחנמ- הוראה מותאמת במתמטיקה | 72000750 | זוננפלד שגיא דבי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72000750 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72000750
מורה זוננפלד שגיא דבי
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס התלמידים יכירו גישות שונות להוראת החשבון בבית הספר ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוך הבנה של התפתחות החשיבה החשבונית והכרת שיטות שונות להוראת חשבון. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולת ניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם. בקורס ינותחו מגוון קשיים קוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוח איכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה של תלמידים מתקשים בתחום זה.
קוד קורס 72000751
מורה גולדשמידט מירה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס התלמידים יכירו גישות שונות להוראת החשבון בבית הספר ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוך הבנה של התפתחות החשיבה החשבונית והכרת שיטות שונות להוראת חשבון. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולת ניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם.בקורס ינותחו מגוון קשיים קוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוח איכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה של תלמידים מתקשים בתחום זה.

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72002950 | גרנביץ יחיאל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72002950 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72002950
מורה גרנביץ יחיאל
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרתהקורס היא פתיחת צוהר להיכרות עם עולמו של התלמיד בחינוך המיוחד ועם מושגיםמרכזיים במערכת החינוך המיוחד.

במסגרת הקורס, נכיר מושגים מרכזיים במערכת החינוך לילדי החינוך המיוחד וניחשף לעבודה בתחום החינוך המיוחד. הקורס ישים דגש על היכרות עם מגוון לקויות וקשיים (לרבות: אוטיזם, לקות למידה, קשיים מוטוריים מורכבים, מוגבלות שכלית התפתחותית, תסמונת דאון, בעיות נפשיות, בעיות התנהגות). כמו כן, הקורס יתייחס למערכת הטיפולית התומכת בילדי החינוך המיוחד, ולאופן בו היא פועלת.

בסמסטר א הקורס יכלול סיורים במוסדות לחינוך מיוחד, בהם ניתן יהיה לראות ולהכיר את העבודה בשטח ואת האוכלוסיות השונות של החינוך המיוחד

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72002951 | פרל תהילה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72002951 | פרל תהילה | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72002951
מורה פרל תהילה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס היא לפתוח צוהר לעולם המשמעותי של החינוך המיחד. בקורס נלמד אודות לקויות שונות, נבין את היסודות העומדים הבבסיס הלקות, במטרה ללמוד כיצד לסייע לילד בעל הצרכים המיוחדים. הקורס ילווה בסיורים חינוכיים במוסדות שונים לחינוך מיוחד, לשם העמקת הנלמד.

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72002953 | סמט תומר | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72002953 | סמט תומר | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72002953
מורה סמט תומר
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס הינה לתת היכרות ראשונית עם עולם החינוך המיוחד. הלומדים יכירו מושגי יסוד בתחום החינוך המיוחד, יכירו את אוכלוסיית התלמידים עם הצרכים המיוחדים ואת המוסדות בהם הם לומדים. כמו כן תינתן סקירה של החוקים והמדיניות החינוכית של החינוך המיוחד שהתפתחו לאורך השנים. הקורס מיועד לתלמידי הוראה העתידים לשמש כמורים בכיתות משלבות, מקדמות, טיפוליות או במסגרות כוללניות/ייחודיות של חינוך מיוחד. קורס זה בעצם מהווה בסיס לכל יתר הקורסים שבחוג. הרחבה לגבי המיוחדויות והשיטות תינתן בקורסים מתקדמים יותר.

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72002954 | דר קאים זאב | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72002954 | דר קאים זאב | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72002954
מורה דר קאים זאב
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
.מטרת הקורס הינה לתת היכרות ראשונית עם עולם החינוך המיוחד. 
.הלומדים יכירו מושגי יסוד בתחום החינוך המיוחד, יכירו את אוכלוסיית התלמידים עם הצרכים המיוחדים ואת המוסדות בהם הם לומדים. כמו כן תינתן סקירה של החוקים והמדיניות החינוכית של החינוך המיוחד שהתפתחו לאורך השנים
.הקורס מיועד לתלמידי הוראה העתידים לשמש כמורים בכיתות משלבות, מקדמות, טיפוליות או במסגרות כוללניות/ייחודיות של חינוך מיוחד. קורס זה בעצם מהווה בסיס לכל יתר הקורסים שבחוג 
.הרחבה לגבי המיוחדויות והשיטות תינתן בקורסים מתקדמים יותר
קוד קורס 72000752
מורה הבר הילה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס התלמידים יכירו גישות שונות להוראת החשבון בבית הספר ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוך הבנה של התפתחות החשיבה החשבונית והכרת שיטות שונות להוראת חשבון. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולת ניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם.בקורס ינותחו מגוון קשיים קוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוח איכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה של תלמידים מתקשים בתחום זה.

+  הוראה מותאמת במתמטיקה- הסבה | 72000755 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 72000755 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר א | יום ב | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 72000755
מורה זוננפלד שגיא דבי
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס התלמידים יכירו גישות שונות להוראת החשבון בבית הספר ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוך הבנה של התפתחות החשיבה החשבונית והכרת שיטות שונות להוראת חשבון. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולת ניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם. בקורס ינותחו מגוון קשיים קוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוח איכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה של תלמידים מתקשים בתחום זה.

+  הוראה מותאמת במתמטיקה- הסבה | 72000757 | גולדשמידט מירה | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 72000757 | גולדשמידט מירה | סמסטר א | יום ב | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 72000757
מורה גולדשמידט מירה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס התלמידים יכירו גישות שונות להוראת החשבון בבית הספר ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוך הבנה של התפתחות החשיבה החשבונית והכרת שיטות שונות להוראת חשבון. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולת ניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם. בקורס ינותחו מגוון קשיים קוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוח איכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה של תלמידים מתקשים בתחום זה.
קוד קורס 72001150
מורה עמר אילן
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
כל תלמיד בחינוך המיוחד זכאי לשירותי החינוך המיוחד מכוח החוק ועל סמך אבחון.
נושא האבחון רחב מאד ומתייחס לשיטות, גישות וכלי אבחון מגוונים.
בקורס זה נכיר את התיאוריות העומדות בבסיס האבחונים השונים, סוגי האבחונים ובעלי התפקידים הרשאים לבצעם, מבנה האבחונים, כלי האבחון השונים, התפקודים השונים הנבדקים באבחון וההשלכות שלהם לעבודה השוטפת שלנו כמורים לחינוך מיוחד.
בקורס זה נלמד לקרוא אבחון בצורה ביקורתית, להבין אותו, על כל מרכיביו ומושגיו ולגזור ממנו תכנית עבודה עבור התלמיד.
קוד קורס 72011350
מורה ברוס חגית
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.

+  קורס להרשמה 1- הסבה | 72025050 | | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72025050 | | סמסטר א | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72025050
מורה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90005351
מורה קרטן טל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נדון במאפייני וסוגי ההפרעות הפסיכופתלוגיות הקיימות בגיל הילדות וההתבגרות. בין ההפרעות הפסיכופתלוגיות שילמדו: הפרעות חרדה, הפרעות אכילה, דיכאון, OCD, PTSD. ההפרעות ילמדו מתוך קריאה ב-DSM, סרטונים ומאמרים במבט חינוכי. הסטודנטיות ילמדו מהם המאפיינים של כל לקות, כיצד ניתן לזהות את ההפרעה, למי ניתן לפנות לבקשת עזרה מקצועית וכיצד להתאים דרכי הוראה להקל על תלמידים עם הפרעות נפשיות. הלמידה בקורס משלבת כלים א-סנכרוניים, למידה עצמאית בשילוב דיון ולמידה מבוססת פרויקטים.

קוד קורס 72000753
מורה זוננפלד שגיא דבי
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס התלמידים יכירו גישות שונות להוראת החשבון בבית הספר ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוך הבנה של התפתחות החשיבה החשבונית והכרת שיטות שונות להוראת חשבון. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולת ניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם. בקורס ינותחו מגוון קשיים קוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוח איכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה של תלמידים מתקשים בתחום זה.
קוד קורס 72000754
מורה הבר הילה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס התלמידים יכירו גישות שונות להוראת החשבון בבית הספר ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוך הבנה של התפתחות החשיבה החשבונית והכרת שיטות שונות להוראת חשבון. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולת ניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם.בקורס ינותחו מגוון קשיים קוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוח איכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה של תלמידים מתקשים בתחום זה.

+  cp וליקויים מוטוריים | 72003050 | דויטש עדינה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72003050 | דויטש עדינה | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72003050
מורה דויטש עדינה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה עוסק בילדים עם מגבלות מוטוריות - כאלו שיש להם תופעות לוואי בתחומים אחרים וכאלו שהלקוי הוא מוטורי בלבד. בהמשך הקורס, תינתן סקירה נרחבת לתסמונת של שיתוק מוחי על כל סוגיו וכל גווניו עם דגש גם על הבעיות הפיזיולוגיות וגם אלו בתחום הלימודי, רגשי, חברתי, ותקשורתי. יידונו גם פתרונות טכנולוגיים וחינוכיים. תוך כדי הקורס יוקרנו סרטים וסרטונים שייחשפו את הסטודנט לרגשותיהם ומחשבותיהם של ילדים ומתבגרים עם תסמונות אלו.
קוד קורס 72006750
מורה פרל תהילה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נעבור תהליך של צמחיה אישית, גיבוש זהות מקצועית, ובניית תפיסת עולם חברתית-ערכית כמועמדים להוראה בחינוך המיוחד. יינתן דגש על ביסוס עמדות מטיבות ושינוי עמדות מגבילות מתוך הבנה כי עמדות המורה הם הגלגלים המניעים בעבודתו.

קוד קורס 72006751
מורה דר קאים זאב
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.בקורס זה נעבור תהליך של צמיחה אישית, גיבוש זהות מקצועית ובניית תפיסת עולם חברתית-ערכית כמועמדים להוראה בחינוך המיוחד. 
.יינתן דגש על ביסוס עמדות מטיבות ושינוי עמדות מגבילות מתוך הבנה כי עמדות המורה הם הגלגלים המניעים בעבודתו

+  הוראת הקריאה- הסבה | 72008650 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72008650 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72008650
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בהבנת מורכבותו של תהליך רכישת הקריאה. יוצגו סוגי הידע השונים המעורבים בתהליך הקריאה וכן גישות שונות לגבי אופן הוראת הקריאה. כמו כן בקורס ייחשפו הסטודנטים לשיטות הוראה מגוונות להוראת הקריאה ולאבחוני קריאה סטנדרטיים הנדרשים בכיתות השונות. $$
~

~

+  הוראת הקריאה- הסבה | 72008651 | קרטן טל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72008651 | קרטן טל | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72008651
מורה קרטן טל
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בהבנת מורכבותו של תהליך רכישת הקריאה. יוצגו סוגי הידע השונים המעורבים בתהליך הקריאה וכן גישות שונות לגבי אופן הוראת הקריאה. כמו כן בקורס ייחשפו הסטודנטים לשיטות הוראה מגוונות להוראת הקריאה ולאבחוני קריאה סטנדרטיים הנדרשים בכיתות השונות. $$
~

~
קוד קורס 72008852
מורה טיקוצינסקי סיגל
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המונחאוטיזם הפך כיום למושג מרכזי ומשמעותי בעולם כולו ולנושא מדובר ביותר במערכת החינוך. בקורס זה נשלב לימוד תאורטי ויישומי, ננתח תיאורי מקרה רבים (מוסרטים וכתובים) ונשמע הרצאת אורח אחת. לאורך הסמסטר נעסוק בילדים (בעיקר) עם הפרעות בתקשורת ועל הרצף האוטיסטי. נעסוק באבחנה ובהגדרות העדכניות של ASD (הפרעה על הרצף האוטיסטי) ונתאר את ההתפתחות בהגדרה של האוטיזם משנות ה 40 של המאה הקודמת ועד היום, כחלק מההתפתחות המחקר ודרכי ההתערבות בלקות זו. כמו כן, נלמד לזהות תסמינים והתנהגויות שונות של ילדים עם ASD ולפרש את משמעותם ואת אופיים. בנוסף, נסקור חלק משיטות ההתערבות הקימות בישראל: TEACCH, DIR, ABA ולבסוף נתאר את המסגרות החינוכיות המוצעות לילד עם ASDונרכוש כלים מעשיים לקידום ילדים עםASD התמודדות עימם בתוך כיתה.

קוד קורס 72008853
מורה סמט תומר
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המונחאוטיזם הפך כיום למושג מרכזי ומשמעותי בעולם כולו ולנושא מדובר ביותר במערכת החינוך. בקורס זה נשלב לימוד תאורטי ויישומי, ננתח תיאורי מקרה רבים (מוסרטים וכתובים) ונשמע הרצאת אורח אחת. לאורך הסמסטר נעסוק בילדים (בעיקר) עם הפרעות בתקשורת ועל הרצף האוטיסטי. נעסוק באבחנה ובהגדרות העדכניות של ASD (הפרעה על הרצף האוטיסטי) ונתאר את ההתפתחות בהגדרה של האוטיזם משנות ה 40 של המאה הקודמת ועד היום, כחלק מההתפתחות המחקר ודרכי ההתערבות בלקות זו. כמו כן, נלמד לזהות תסמינים והתנהגויות שונות של ילדים עם ASD ולפרש את משמעותם ואת אופיים. בנוסף, נסקור חלק משיטות ההתערבות הקימות בישראל: TEACCH, DIR, ABA ולבסוף נתאר את המסגרות החינוכיות המוצעות לילד עם ASDונרכוש .כלים מעשיים לקידום ילדים עםASD התמודדות עימם בתוך כיתה

+  קורס להרשמה 2- הסבה | 72025150 | | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72025150 | | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72025150
מורה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים | 90003452 | דוויק הדס | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90003452 | דוויק הדס | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90003452
מורה דוויק הדס
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס  נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ ובעולם, נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם, ונכיר כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

+  תקשורת בינאישית | 90008250 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90008250 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90008250
מורה דר ישי שלמה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בלימוד ובתרגול יסודות התקשורת הבין-אישית המהווים את אחד המרכיבים של האינטליגנציה הרגשית. נתמקד בסיטואציות של מפגש מצומצם משתתפים - ראיון, שיחה אישית. במהלך הקורס נכיר את סגנונות תקשורת שונים של אנשים ונלמד כיצד ליצור תקשורת נכונה ואפקטיבית עם מגוון תלמידים. הקורס סדנאי ומשלב לימוד ותרגול.

קוד קורס 72000450
מורה דר אלגאוי אורית
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות לסטודנט ידע בסיסי על המוח והתפתחותו, והקשר לרגש, מחשבה והתנהגות. נכיר את המוח המרגיש, המערכת הלימבית במרכז המוח, ונבין את הדרכים המפתיעות בה המערכת הזו משפיעה על חשיבה והתנהגות.נלמד על התפתחות מערכת העצבים, על מבנה המוח ושיטות מחקר בתחום. הכרת מערכת העצביםתהווה את הבסיס להבנת התפתחות התפקודים השונים ובכלל זה המערכת המוטורית, ראיה,שמיעה, שפה, ותהליכי למידה. יסודות אלו יאפשרו היכרות טובה עם התפתחות נורמלית לצד הפרעות בהתפתחות אצל תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ומהווים בסיס להבנת ההשלכות השונות שיש להפרעות אלו במסגרת החינוך המיוחד


+  התפתחות שפה | 72000852 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000852 | דר רוזנברג שירה | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000852
מורה דר רוזנברג שירה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה

+  התפתחות שפה | 72000854 | טיקוצינסקי סיגל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000854 | טיקוצינסקי סיגל | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000854
מורה טיקוצינסקי סיגל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה.

+  התפתחות שפה | 72000855 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000855 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000855
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה.
קוד קורס 72009150
מורה גרנביץ יחיאל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא להכיר גורמיםשונים המשפיעים על התלמיד ובאים אתו במגע מלבד המורה בכיתה. תלמידים רבים נמצאיםבתוך מעטפת מגוונת הכוללת משפחה ואנשי מקצוע שונים, כגון: יועצת, פקיד סעד,פסיכיאטר, מרפאה בעיסוק, ועוד. היכרות עם עבודתם של גורמים אלו יכולה להקל עלהתקשורת עמם ועל גיבוש צוות רבמקצועי יעיל. בקורס נכיר את הגורמים הללו ואת עבודתםבמטרה להקל על התקשורת והעבודה המשותפת עמם.

+  קורס להרשמה 3- הסבה | 72025250 | | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72025250 | | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72025250
מורה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מפגש מורה תלמיד ומרכיביו השונים | 72006350 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72006350 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72006350
מורה גרנביץ יחיאל
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא ליצור חיבור ביןתיאוריות מעולם הפסיכולוגיה לעבודתה המעשית של המורה בכיתה, ובכך להאיר את ההיבטיםהטיפוליים בעבודתה של המורה. הקורס יכלולחלקים תיאורטיים והצגות מקרה של סטודנטיות.  השתתפות בקורס כוללת קריאה, ותרומה אקטיבית לדיון הכיתתי. בכיתה ננסהלבחון את האינטראקציה בין המורה לתלמיד ולהבין כיצד לשפר אותה מתוך הבנת עולמו שלהתלמיד.         

+  הוראת הקריאה | 72008352 | דר רוזנברג שירה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72008352 | דר רוזנברג שירה | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72008352
מורה דר רוזנברג שירה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קריאה הינה משימה מורכבת וביצועה התקין תלוי במגוון כישורים לשוניים וקוגניטיביים. מרבית הילדים רוכשים את יכולת קריטית וחשובה זו ללא קשיים מיוחדים. עם זאת, ישנם תלמידים המגלים קשיים שונים ברכישת הקריאה. מטרת הקורס היא לצייד את הסטודנטיות בידע לגבי תהליך הקריאה והוראת הקריאה בכיתה וכן להעניק להן כלים לאיתור תלמידים מתקשים וידע לגבי אפשרויות הסיוע להם.

+  הוראת הקריאה | 72008353 | ברוס חגית | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72008353 | ברוס חגית | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72008353
מורה ברוס חגית
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בהבנת מורכבותו של תהליך רכישת הקריאה. יוצגו סוגי הידע השונים המעורבים בתהליך הקריאה וכן גישות שונות לגבי אופן הוראת הקריאה. הקורס יבחן את כישורי השפה בשלביה המוקדמים וידגיש את חשיבותה להמשך ההתפתחות האוריינית. כמו כן בקורס ייחשפו הסטודנטים לשיטות הוראה מגוונות להוראת הקריאה ולאבחוני קריאה סטנדרטיים הנדרשים בכיתות השונות.

+  הוראת הקריאה לללמ | 72008356 | סמט תומר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72008356 | סמט תומר | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72008356
מורה סמט תומר
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקריאה היא אבן יסוד בחינוך. על סטודנטים הלומדים חינוך, וחינוך מיוחד בפרט, להכיר לעומק את אופן הוראת הקריאה והדרכים שבהן ניתן לתמוך בתלמידים המתקשים ברכישתה. הקורס יעסוק בדרכים להוראת הקריאה והוראת הקריאה ללקויות מורכבות בפרט. בתחילה, נעסוק בשלבי רכישת הקריאה וכשלים אפשריים ברכישתם. נכיר את המנגנונים השפתיים שעליהם נשענת הקריאה ואת המנגנונים הקוגניטיביים העומדים בבסיסה כגון עיבוד מידע (חזותי ושמיעתי), זיכרון מילולי ואחסון מילים ושליפתן. נלמד על דרכים, גישות ושיטות בהוראת הקריאה, נכיר כלים ייעודים לאבחון ואיתור קשיים בקריאה ונבנה ארגז כלים מעשיים לשם תמיכה וקידום תלמידים המתקשים ברכישת קריאה. 
קוד קורס 72008850
מורה לרמן דינה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהגדרת האוטיזם והתפתחות ההגדרה במהלך השנים,הגורמים לאוטיזם, דרכי טיפול ושיטות טיפול, שילוב חינוכי וחברתי של ילדים עם אוטיזם במערכת החינוך -עקרונות שילוב ותוכניות חינוכיות יחודיות.
קוד קורס 72008851
מורה טיקוצינסקי סיגל
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ההמונחאוטיזם הפך כיום למושג מרכזי ומשמעותי בעולם כולו ולנושא מדובר ביותר במערכת החינוך. בקורס זה נשלב לימוד תאורטי ויישומי, ננתח תיאורי מקרה רבים (מוסרטים וכתובים) ונשמע הרצאת אורח אחת. לאורך הסמסטר נעסוק בילדים (בעיקר) עם הפרעות בתקשורת ועל הרצף האוטיסטי. נעסוק באבחנה ובהגדרות העדכניות של ASD (הפרעה על הרצף האוטיסטי) ונתאר את ההתפתחות בהגדרה של האוטיזם משנות ה 40 של המאה הקודמת ועד היום, כחלק מההתפתחות המחקר ודרכי ההתערבות בלקות זו. כמו כן, נלמד לזהות תסמינים והתנהגויות שונות של ילדים עם ASD ולפרש את משמעותם ואת אופיים. בנוסף, נסקור חלק משיטות ההתערבות הקימות בישראל: TEACCH, DIR, ABA ולבסוף נתאר את המסגרות החינוכיות המוצעות לילד עם ASDונרכוש כלים מעשיים לקידום ילדים עםASD התמודדות עימם בתוך כיתה.

+  שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים | 90003451 | דר קאים זאב | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90003451 | דר קאים זאב | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90003451
מורה דר קאים זאב
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה.

+  החינוך כחוויה קיומית- הסבה | 90010151 | שוסהיים שרית | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90010151 | שוסהיים שרית | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90010151
מורה שוסהיים שרית
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72006752
מורה פרל תהילה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נעבור תהליך של צמחיה אישית, גיבוש זהות מקצועית, ובניית תפיסת עולם חברתית-ערכית כמועמדים להוראה בחינוך המיוחד. יינתן דגש על ביסוס עמדות מטיבות ושינוי עמדות מגבילות מתוך הבנה כי עמדות המורה הם הגלגלים המניעים בעבודתו.
קוד קורס 72008854
מורה טיקוצינסקי סיגל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
שכיחות האוטיזם בשנים האחרונות הולכת ועולה. הקורס יפגיש את הסטודנטים עם התפתחות האבחנה וההגדרה במהלך השנים של הספקטרום האוטיסטי. נלמד על מאפייני האוכלוסיה, על הגורמים לאוטיזם, גישות טיפול והתערבויות ספציפיות, שילוב חינוכי וחברתי של ילדים עם אוטיזם במערכת החינוך-עקרונות שילוב ותוכניות חינוכיות יחודיות. 
קוד קורס 72008855
מורה ריגר מתניה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק באוכלוסייה על רצף האוטיזם. בקורס זה נשלב לימוד תאורטי ויישומי, נעסוק באבחנה ובהגדרות העדכניות של ASD (הפרעה על הרצף האוטיסטי) . כמו כן, נלמד לזהות תסמינים והתנהגויות שונות של ילדים עם ASD ולפרש את משמעותם ואת אופיים. בנוסף, נסקור  מהן השיטות ההתערבות הקיימות 
ולבסוף נתאר את המסגרות החינוכיות המוצעות ונרכוש כלים מעשיים לקידום ילדים עם ASD במסגרת החינוכית ובחברה.

קוד קורס 72011351
מורה גלינסקי אפרת
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
קוד קורס 72011352
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.

+  קורס להרשמה 5- הסבה | 72025550 | | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 72025550 | | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72025550
מורה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הורים מורים ומה שביניהם- הסבה | 90012450 | הבר הילה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90012450 | הבר הילה | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90012450
מורה הבר הילה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המפגש בין הורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.

+  הורים מורים ומה שביניהם- הסבה | 90012452 | גרנביץ יחיאל | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90012452 | גרנביץ יחיאל | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90012452
מורה גרנביץ יחיאל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 36 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נפתח מודעות למורכבות התקשורתבין הורים-מורים ברמות השונות: היסטורית, פוליטית, חברתית, רגשית, רב-תרבותית וחינוכית.נבין לעומק את המורכבות והקשיים הכרוכים בלהיות הורה לילד חריג. וכן נלמד ונתנסה בכליתקשורת המאפשרים רגישות ותקשורת יעילה בין הורים ומורים. הקורס משולב בהוראה והתנסותחוויתית תוך קריאה של מאמרים עדכניים בתחום.


+  המורה כמאמן בכיתה | 90033450 | דר וקס רון | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90033450 | דר וקס רון | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90033450
מורה דר וקס רון
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

 האימון (coaching) הוא אחד מן הנושאים החמים של המאה העשרים ואחת. בודאי נתקלת פה ושם  באימון אישי כזה או אחר - מדוע? מה פשר הפופולריות של תחום זה בתקופתינו? מה ניתן להפיק ממנו באופן אישי? ובכן, האימון הוא תהליך של למידה אישית, המעצים אנשים למצות את הפוטנציאל האישי, לשפר משמעותית ולאורך זמן את הביצועים וההישגים שלהם בחייהם המקצועיים והאישיים.

  האימון מאפשר לנו באופן אישי לקדם את עצמינו בנושאים החשובים לנו. מורה שיש לה כלים לקדם את מטרותיה היא מורה טובה יותר. לכן, המטרה הראשונה של הקורס היא שאת כלומדת תרגישי התקדמות בנושאים החשובים לך. לא רק בנושאים הלימודיים או ביחס להוראה אלא גם בתחומים שונים של חייך. והידע והכלים הללו נותנים לך כוח רב. וכמובן גם בבית הספר ניתן להשתמש בכלים שפיתח תחום האימון על מנת לסייע לתלמידים להתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם הן בחיים והן בבית הספר   .התלמיד לומד לאתר את סל המשאבים שלו, לפתח מיומנות לעשות שינויים בהתנהלות שלו תוך זמן קצר ולתכנן את עתידו, על ידי רכישת ארגז כלים ואסטרטגיות מגוונות התהליך האימוני משפיע  על התנהלות  התלמיד אבל בראש ובראשונה על המאמן = המורה
.ממשובי סטודנטיות שלמדו את הקורס של שנה שעברה בקמפוס מגדל עוז

נכון להרגע, הקורס הכי טוב שהייתי בו, מעניין ופרקטי מאוד. נוגע בהמון תחומים,

+  נוירופדגוגיה | 90033651 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90033651 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90033651
מורה דר אלגאוי אורית
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך נוכל ללמוד וללמד באופן יעיל יותר? מה מסיח את דעתנו, ולמה כל כך קשה לנו לשמור על קשב ומיקוד? מהו סוד המוטיבציה וכיצד משתמשים בו במסגרת חינוכית? עד כמה אמונה ביכולת, באמת יכולה לגרום לצמיחה של יכולות? מהם תפקודים ניהוליים, למה הם כל כך חשובים ואיך משפרים אותם? ומה כל זה קשור למוח האנושי?

אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק. הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב,קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטיו היישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בצורות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.  

+  התפתחות שפה- הסבה | 72000850 | טיקוצינסקי סיגל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72000850 | טיקוצינסקי סיגל | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72000850
מורה טיקוצינסקי סיגל
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה

+  התפתחות שפה- הסבה | 72000851 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72000851 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72000851
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה.

+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001550 | לרמן דינה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72001550 | לרמן דינה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72001550
מורה לרמן דינה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יעסוק בעקרונות ההתפתחות התקינה, ואבני הדרך ההתפתחותיים. נכיר את מערכות החושים  והתפקוד של המערכות הסנסומוטוריות, תהליכי אינטגרציה סנסורית והשפעתם על הלמידה, עם יישום באוכלוסיות שונות. בקורס ינתו כלים בסיסיים לאיתור קשיים באינטגרציה סנסורית ובטיפול והתאמת הסביבה כולל ארגז כלים סנסוריים לכיתה ולבית.  מאתגר ומעשי! 

+  קליניקה בקריאה | 72003450 | ברוס חגית | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003450 | ברוס חגית | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003450
מורה ברוס חגית
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה הוא החלק המעשי הישיר, במקביל לקורס הוראת הקריאה. הסטודנטים יתנסו באבחון ראשוני והוראה מתקנת באופן ישיר של תלמיד המתקשה בקריאה, תוך ליווי התהליך בלמידה פרטנית וכיתתית. מטרת העבודה בקליניקה:    1. התנסות בהעברת אבחונים, בבניית תכנית עבודה אישית ובהוראת הקריאה לילדים המתקשים בתחומים אלה.2. תגבור תלמידים בעלי  צרכים מיוחדים בתחום הקריאה.

+  קליניקה בקריאה | 72003453 | ריבקין בת אל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003453 | ריבקין בת אל | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003453
מורה ריבקין בת אל
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת העבודה בקליניקה:
1. התנסות בהעברת אבחונים, בבניית תכנית עבודה אישית ובהוראת הקריאה לילדים המתקשים בתחומים אלה.
2. תגבור תלמידים עם צרכים מיוחדים בתחום הקריאה

+  קליניקה בקריאה | 72003454 | עטיה מירב | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003454 | עטיה מירב | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003454
מורה עטיה מירב
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת העבודה בקליניקה:
1. התנסות בהעברת אבחונים, בבניית תכנית עבודה אישית ובהוראת הקריאה לילדים המתקשים בתחומים אלה.
2. תגבור תלמידים עם צרכים מיוחדים בתחום הקריאה

+  קליניקה בקריאה | 72003455 | ברויער חנה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003455 | ברויער חנה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003455
מורה ברויער חנה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה הוא החלק המעשי הישיר, במקביל לקורס הוראת הקריאה. הסטודנטים יתנסו באבחון ראשוני והוראה מתקנת באופן ישיר של תלמיד המתקשה בקריאה, תוך ליווי התהליך בלמידה פרטנית וכיתתית. 
מטרת העבודה בקליניקה:    1. התנסות בהעברת אבחונים, בבניית תכנית עבודה אישית ובהוראת הקריאה לילדים המתקשים בתחומים אלה.2. תגבור תלמידים בעלי  צרכים מיוחדים בתחום הקריאה.

+  קליניקה בקריאה לללמ | 72003456 | עמית נעמה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003456 | עמית נעמה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003456
מורה עמית נעמה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה הוא החלק המעשי הישיר, במקביל לקורס הוראת הקריאה. הסטודנטים יתנסו באבחון ראשוני והוראה מתקנת באופן ישיר של תלמיד המתקשה בקריאה, תוך ליווי התהליך בלמידה פרטנית וכיתתית. 
מטרת העבודה בקליניקה:
1. התנסות בהעברת אבחונים, בבניית תכנית עבודה אישית ובהוראת הקריאה לילדים המתקשים בתחומים אלה.
2. תגבור תלמידים עם צרכים מיוחדים בתחום הקריאה

+  קליניקה בקריאה- כללי | 72003460 | | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003460 | | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003460
מורה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת העבודה בקליניקה:    1. התנסות בהעברת אבחונים, בבניית תכנית עבודה אישית ובהוראת הקריאהלילדים המתקשים בתחומים אלה.

                                          2. תגבור תלמידים בעלי  צרכים מיוחדים בתחום הקריאה

+  ויסות רגשי לקשר | 72003850 | עמר אילן | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003850 | עמר אילן | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003850
מורה עמר אילן
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מהווים אחוז משמעותי מכלל התלמידים עם הצרכים המיוחדים (כ 75%)  (EBD) תלמידים עם קשיים רגשיים התנהגותיים
מאפיינים של תלמידים אלה מגוונים והגורמים להם מקורם בסיבות שונות. עמידה על מקור ומוקד הקשיים עשוי להוביל כבר מגיל צעיר לזיהוי ואיתור תלמידים אלה ולקבוע תכנית התערבות ומניעה
 מטרת הקורס הנוכחי היא להכיר לעומק את הגורמים להתהוותם של קשיים רגשיים והתנהגותיים של תלמידים עם צרכים מיוחדים ואת המאפיינים שלהם. מטרת ההיכרות והזיהוי של גורמים ומאפיינים אלה היא לקבוע תכנית התערבות חינוכית וטיפולים כדי לקדם את שילובם במסגרות החינוך השונות. 
במהלך הקורס נלמד היבטים תיאורטיים של קשיים רגשיים והתנהגותיים וכן פרטיקות לזיהויים ולקביעת התכנית
בסוף הקורס יהיה לנו מבחן מסכם שיהווה 80% מהציון הכולל ובמהלכו תהיה לנו מטלת אמצע סמסטר שבה נתנסה באיתור וזיהוי של תלמיד עם קשיים רגשיים וקביעת תכנית התערבות.
קוד קורס 72011354
מורה דויטש עדינה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.

+  כלים למורה במציאות משתנה- הסבה | 72025650 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72025650 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72025650
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90005352
מורה דר כהאן שמעון
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נלמד על הגורמים, האפיונים והטיפולים בילדים ומתבגריםבעלי הפרעות התנהגותיות והפרעות רגשיות. נכיר כיצד הפרעות התנהגותיות ורגשיותמשפיעות על הילד/המתבגר בבית הספר וסוגי הפסיכופתולוגיה. הקורס מורכב מלמידה פעילהוחווייתית, הרצאות וניתוחי מקרים.
קוד קורס 72000451
מורה דר אלגאוי אורית
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות לסטודנט ידע בסיסי על המוחוהתפתחותו, והקשר לרגש, מחשבה והתנהגות. נכיר את המוח המרגיש, המערכת הלימביתבמרכז המוח, ונבין את הדרכים המפתיעות בה המערכת הזו משפיעה על חשיבה והתנהגות.נלמד על התפתחות מערכת העצבים, על מבנה המוח ושיטות מחקר בתחום. הכרת מערכת העצביםתהווה את הבסיס להבנת התפתחות התפקודים השונים ובכלל זה המערכת המוטורית, ראיה,שמיעה, שפה, ותהליכי למידה. יסודות אלו יאפשרו היכרות טובה עם התפתחות נורמלית לצדהפרעות בהתפתחות אצל תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ומהווים בסיס להבנת ההשלכותהשונות שיש להפרעות אלו במסגרת החינוך המיוחד


קוד קורס 72001051
מורה ריגר מתניה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

.בעבודתנו החינוכית, אנו נתקלים לעתים בקשיי התנהגות בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים.  בקורס נקנה ידע וכלים בנושאים הבאים: אבחון הסיבות לקשיי התנהגות, מהן האסטרטגיות המעשיות והעקרונות המסייעים למניעת בעיות משמעת בכיתה, בניית תכניות מניעה והתערבות ברמה הכיתתית וברמה הפרטנית, ניהול כיתה, פיתוח מוטיבציה לכיתה, תקשורת מורה-תלמיד ואקלים כיתה מיטבי.

 יינתן דגש, לא רק על השינוי הנדרש מהתלמידים, אלא בראש ובראשונה השינוי הנדרש מאתנו - המורים!

קוד קורס 72001052
מורה דויטש עדינה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד את יסודות התיאוריה ההתנהגותית להלכה ולמעשה. נסקור את אבני הדרך בהתפתחות התיאוריה. נכיר את העקרונות לעיצוב ושינוי התנהגות ברמת הפרט וברמת הקבוצה. נבחן את יעילותם בקרב אוכלוסיות שונות כדוגמת: קשיי התנהגות, פיגור, הספקטרום האוטיסטי. נלמד כלים לשימוש בכיתה/

+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001551 | לרמן דינה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 72001551 | לרמן דינה | סמסטר א | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72001551
מורה לרמן דינה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בעקרונות ההתפתחות התקינה, ואבני הדרך ההתפתחותיים. נכיר את מערכות החוש והתפקוד של המערכות הסנסומוטוריות, תהליכי אינטגרציה סנסורית והשפעתם על הלמידה, עם יישום באוכלוסיות שונות. בקורס ינתו כלים בסיסיים לאיתור קשיים באינטגרציה סנסורית ובטיפול והתאמת הסביבה כולל ארגז כלים סנסוריים לכיתה ולבית. בנוסף נכיר את מרכיבי הכתיבה, התפתחות רכישת הכתיבה, איתור קשיי כתיבה ודרכי התמודדות. מאתגר ומעשי!
קוד קורס 72001650
מורה עמר אילן
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נעסוק בכתיבה בכלל ובלקות למידה עם הנמכה בכתיבה בפרט כאשר הדגש יושם על שגיאות כתיב (בקורס זה נעסוק בכתיב ופחות בכתב – מונחים אלה יובהרו במהלך הקורס). נלמד ונכיר את מרכיבי השפה בכלל וכן מבנה ומערכת הכתיב העברי$$ התפתחות, מאפיינים, מחקר ועוד. בקורס נעסוק בהתפתחות תקינה של כתיב וכן נעמוד על קשיי כתיבה ושגיאות כתיב בעיקר$$ מיון וסיווג השגיאות לפי מרכיבי השפה השונים. בחלק זה נעסוק בשגיאות כתיב בקרב תלמידים בכל שכבות הגיל (גן-תיכון) וכן בקרב סטודנטים ומבוגרים. עוד נעסוק בשאלה האם נכון וצריך לתקן שגיאות כתיב? ואם כן, כיצד? מהם הכלים והדרכים העומדים לרשותנו להערכת ואבחון שגיאות כתיב. נלמד ונכיר שיטות ודרכים לטיפול והתערבות, אישית וכתתית, בתחום שגיאות הכתיב ובכלל זה כלים ואמצעים טכנולוגיים. במהלך הקורס ילוו אותנו מושגי יסוד ומונחים רלוונטיים בתחום שגיאות הכתיב$$ פסיכו-לינגוויסטיקה, מודעות פונולוגית, אורתוגרפיה, מורפולוגיה ועוד. כקורס אקדמי-מחקרי לתואר ראשון, נלמד ונרכוש מיומנויות קריאה אקדמית במחקרים על אודות כתיבה בכלל ושגיאות כתיב בפרט. נלמד להכיר את מבנה המאמר האקדמי וקריאה ביקורתית של מאמרים מכתבי עת שפיטים וניישם מיומנות זו במהלך הקורס תוך שימת דגש על שגיאות כתיב.
קוד קורס 72001053
מורה גרנביץ יחיאל
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בבעיות משמעת ובהתמודדותעמן, תוך סקירת גישות שונות בנושא. בקורס נלמד מהי בעיית משמעת, כיצד היא נראיתבפועל, מה הגורמים התורמים להתפתחותה, ונכיר דרכי התמודדות עמה. בנוסף, הקורס יתייחס לנושאים משיקיםכגון הפרעת התנהגות, והקשר שבין קשיי קשב לבעיות משמעת.


+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001552 | דויטש עדינה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72001552 | דויטש עדינה | סמסטר ב | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72001552
מורה דויטש עדינה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יעסוק בעקרונות ההתפתחות התקינה, ואבני הדרך ההתפתחותיים. נכיר את מערכות החושים  והתפקוד של המערכות הסנסומוטוריות, תהליכי אינטגרציה סנסורית והשפעתם על הלמידה, עם יישום באוכלוסיות שונות. בקורס ינתו כלים בסיסיים לאיתור קשיים באינטגרציה סנסורית ובטיפול והתאמת הסביבה כולל ארגז כלים סנסוריים לכיתה ולבית.  מאתגר ומעשי! 

+  ליקויי ראיה ועיוורים | 72010350 | קמינצקי שרון | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72010350 | קמינצקי שרון | סמסטר ב | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72010350
מורה קמינצקי שרון
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס נותן סקירה לגבי ילדים עם לקויי ראיה ועיוורון. יש התייחסות לבעיות בתחום הרפואי, חברתי, רגשי, תקשורתי, וכמובן הלימודי. כל תלמיד יתנסה משך הסמסטר בקריאה וכתיבה בברייל, הליכה עם מקל, ותירגולים שונים על עיוור.

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד א | 72011250 | דר רוזנברג שירה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72011250 | דר רוזנברג שירה | סמסטר ב | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72011250
מורה דר רוזנברג שירה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בעקרונות בסיסיים להוראה ולמידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים כבסיס לבניית תכניות לימודים אישיות ויחידות הוראה מיטביות.
קוד קורס 72011251
מורה ברוס חגית
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתיאוריות מרכזיות בחינוך המיוחד, כבסיס לחשיבה ושיקול דעת בקביעת מטרות ובחירת דרכים להוראה בחינוך המיוחד.
קוד קורס 72011253
מורה עמית נעמה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בעקרונות בסיסיים להוראה ולמידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים כבסיס לבניית תכניות לימודים אישיות ויחידות הוראה מיטביות.
קוד קורס 72011254
מורה ברויער חנה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתיאוריות מרכזיות בחינוך המיוחד, כבסיס לחשיבה ושיקול דעת בקביעת מטרות ובחירת דרכים להוראה בחינוך המיוחד.
קוד קורס 72020650
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם התבוננות במסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה ואמצעי המחשה חווייתיים מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד+  אופקים- העשרה והרחבה בחנמ- הסבה | 72025450 | סמט תומר | שנתי | 16:00 - 18:50

| 72025450 | סמט תומר | סמסטר ש | יום ב | שעה 16:00 - 18:50
קוד קורס 72025450
מורה סמט תומר
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72000452
מורה דר כהאן שמעון
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בקשר שבין מוח והתנהגות. מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית ידע בסיסי בהתפתחות מערכת העצבים, מבנה המוח ושיטות מחקר בתחום. הכרת מערכת העצבים תהווה את הבסיס להבנת התפתחות התפקודים השונים ובכלל זה המערכת המוטורית, ראיה, שמיעה, שפה, קשב, תהליכי זיכרון וחשיבה גבוהה. יסודות אלו יאפשרו היכרות טובה עם התפתחות נורמלית לצד הפרעות בהתפתחות אצל תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וההשלכות השונות שיש להפרעות אלו במסגרת החינוך המיוחד.

קוד קורס 72001151
מורה עמר אילן
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נלמד על תהליך התפתחותם של כלים להערכה ומדידה של אינטליגנציה, כישורי למידה, כישורים חברתיים ורגשיים. נבחן את  המטרות והאתגרים  באבחונים פסיכולוגיים ונלמד דרכים להערכת איכותם של הכלים האבחוניים. נכיר כלים אבחוניים באמצעותם מתבצע תהליך הבירור, האבחון וההגדרה של קשיים המשבשים את תהליך ההתפתחות הנורמטיבי. נכיר מבנה דווח אבחון פסיכודידקטי ונלמד איך ליישם את ההמלצות בתוכנית עבודה עם התלמיד. נפגש עם הקשיים והחששות המלווים את בני המשפחה בתהליך האבחון ונפתח יכולת להבין את נקודת מבטם של ההורים בתהליך ולסייע להם להגיע להבנה טובה יותר של ילדם.

קוד קורס 72020651
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם התבוננות במסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה ואמצעי המחשה חוויתיים מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמדקוד קורס 72000253
מורה גלינסקי אפרת
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס שנתי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
קוד קורס 72001152
מורה גיסין נעמי
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
כל תלמיד בחינוך המיוחד זכאי לשירותי החינוך המיוחד מכוח החוק ועל סמך אבחון.
נושא האבחון רחב מאד ומתייחס לשיטות, גישות וכלי אבחון מגוונים.
בקורס זה נכיר את התיאוריות העומדות בבסיס האבחונים השונים, סוגי האבחונים ובעלי התפקידים הרשאים לבצעם, מבנה האבחונים, כלי האבחון השונים, התפקודים השונים הנבדקים באבחון וההשלכות שלהם לעבודה השוטפת שלנו כמורים לחינוך מיוחד.
בקורס זה נלמד לקרוא אבחון בצורה ביקורתית, להבין אותו, על כל מרכיביו ומושגיו ולגזור ממנו תכנית עבודה עבור התלמיד.
קוד קורס 72011355
מורה והב ציפי
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה בשנה ב, הינו קורס סמסטריאלי. הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית בהיבט של התאמות והוראה בכיתה הקטנה.
קוד קורס 72020652
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם התבוננות במסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה ואמצעי המחשה חווייתיים מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד


קוד קורס 90005353
מורה דר כהאן שמעון
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפסיכופתולוגיהעוסקת בהבנה, בטיפול ובמניעתם של הפרעות נפשיות. הפרעה נפשית עשויה להתבטא באופניםשונים ויש לה השלכות על תחומי החיים רבים. בקורס זה נעסוק בהשקפות השונות כלפיהפרעות נפשיות, בגורמים השונים להתפתחותם ודרכי הערכתם. מטרת הקורס לאפשרלסטודנט/ית  הכרות בסיסית עם חלק מההפרעות הנפשיות אותם הוא/היא עשויים לפגושבמהלך עבודתה במסגרת החינוכית. בין היתר נדון בהפרעות כגון: הפרעת חרדה, הפרעותדחק פוסט טראומטית, דיכאון, סכיזופרניה והפרעות אישיות.


+  מבוא לחינוך מיוחד- הסבה | 72000150 | פרל תהילה | שנתי | 17:30 - 18:50

| 72000150 | פרל תהילה | סמסטר ש | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72000150
מורה פרל תהילה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס היא יצירת היכרות ראשונית עם עולם החינוך המיוחד. הסטודנטיות יכירו מושגי יסוד בתחום החינוך המיוחד, יכירו את אוכלוסיית התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואת המוסדות בהם הם מתחנכים, יכירו את החוקים והמדיניות החינוכית של החינוך המיוחד ואת התפתחותם לאורך השנים וכן יפתחו מודעות, רגישות וערנות לצרכים של הילדים המיוחדים.

+  מבוא לחינוך מיוחד- הסבה | 72000152 | דר ליפשיץ רבקה | שנתי | 17:30 - 18:50

| 72000152 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ש | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72000152
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס היא יצירת היכרות ראשונית עם עולם החינוך המיוחד. הסטודנטיות יכירו מושגי יסוד בתחום החינוך המיוחד, יכירו את אוכלוסיית התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואת המוסדות בהם הם מתחנכים, יכירו את החוקים והמדיניות החינוכית של החינוך המיוחד ואת התפתחותם לאורך השנים וכן יפתחו מודעות, רגישות וערנות לצרכים של הילדים המיוחדים.

קורסים ביום ג

 

+  פסיכולוגיה חיובית בחינוך | 90007451 | דר בלאו רבקה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90007451 | דר בלאו רבקה | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90007451
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

פסיכולוגיה חיובית הוא ענףבפסיכולוגיה המתמקד בחיפוש והעצמה של כוחותיו של האדם. במהלך הקורס נלמד אתיסודותיה של הפסיכולוגיה החיובית, נבחן את משמעותה של גישה זו במערכת החינוך, ביחסלאישיותו של התלמיד ולמערכת היחסים בינו לבין המורה. הקורס ילווה בתרגילים באמצעותםננסה להפנים עקרונותיה של גישה זו בחיינו.
~

קוד קורס 90007050
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נסקור תהליכים היסטוריים וסוציולוגיים שהובילו לשינויים במבנה המשפחה ותפקידיה. נזהה גורמים במבנה המשפחה העלולים להוביל להתפתחות מצבי סיכון בתוך המשפחה. נגדיר התעללות בילדים ואת הסימנים המלמדים על קיומה. נכיר את מאפייני ההורה הפוגע והילד ההופך לקורבן. נלמד את חוק חובת דיווח. נעיין בחוזרי מנכל העוסקים בנושא. נבחן הבדלים בין תרבותיים במוכנות לשתף פעולה עם חובת הדיווח. נלמד מי הם הגורמים בקהילה עימם יש לחבור ולשתף פעולה במצבים בהם מתעורר חשש לסיכון.

+  התמודדות עם אלימות בכיתה | 90015250 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90015250 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90015250
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יושם דגש ומיקוד על היקף בעיית האלימות במערכת החינוך. נושא אלימות במערכת החינוך יילמד, בהתייחס למאפיינים אישיותיים, פסיכולוגיים של האדם, ושל הסביבה בה חי הפרט. בד בבד, יוצגו מגוון פתרונות הקיימים לשם התמודדות עם בעיית האלימות במערכת החינוך.
קוד קורס 72050750
מורה ריגר מתניה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מנהיגות חינוכית וערכית | 90027350 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90027350 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90027350
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס להיות מורה - פירושו להיות מנהיג! 
מטרת הקורס הנוכחי היא לסייע לפרח ההוראה לפתח כלים יישומיים וחינוכיים כמנהיגים במערכת החינוך. 
הקורס יקנה מיומנויות מנהיגות כמו הכרת תיאוריות ניהוליות בכלל, ובחינוך בפרט.

קוד קורס 72004150
מורה ריגר מתניה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במערכת החינוך המיוחד בעיקר בלקויות מורכבות, נדרש המורה להוביל צוותי עבודה, לעבוד בשיתוף עם גורמים רבים- מקצועיים ושאינם מקצועיים. לנהל קונפליקטים במרחב החינוכי ולמצות תהליכי קבלת החלטות בצוות רב מקצועי-תחומי.  מטרת הקורס הנה להעצים את הסטודנטיות  בתחושת המסוגלות בהובלת תהליכים במציאות המורכבת של עבודת צוות רב מקצועי-תחומי וקבלת כלים מעשיים לקביעת מטרות וקבלת החלטות בשיתוף עם צוות, בניית תכניות ויישומן תוך שימוש בכלל הכוחות הקיימים במערכת. בקורס נעמוד על המרכיבים הבונים שיתופי פעולה בין צוותים רב תחומיים באמצעות הבנת תהליכים ארגוניים  וקבוצתיים המשפיעים על הפרט וכל זאת במטרה לקדם אוכלוסיות מורכבות לשיפור איכות חייהם
 

+  מניעת נשירה | 90012350 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90012350 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90012350
מורה דר ראוכברגר נירית
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשנים האחרונות אנו נדרשים להתמודדות עם תופעת נשירה סמויה וגלויה של תלמידים ממערכת החינוך. עליה במספר הנושרים מבית הספר מחייבת התייחסות רחבה וכוללת של תפקיד המורה המכיר את התלמיד מעבר להישגיו הלימודיים והחברתיים. מטרתו המרכזית של הקורס היא הכרות עם תהליך הנשירה, איתור אוכלוסיה על רצף הסיכון, כלים להתמודדות ן פיתוח תפיסה חינוכית הרואה במורה כלי מרכזי במעבר מסיכון לסיכוי וצמיחה.

+  תרפיה באומנות | 72011750 | דר פריד דינה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72011750 | דר פריד דינה | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72011750
מורה דר פריד דינה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
~
קורס זה עוסק בהשפעת תהליך היצירה האומנותית במפגש מול עצמי, הקבוצה ומול התלמיד.~

הקורס כולל תהתנסיות חוויתית בכלים יצירתיים, אומנותיים והשימוש בהן לצרכי הערכה ואבחון משולב עם רקע תיאורטי בתחום. $$

~
~
~

~
~

+  שפת הסימנים | 72021850 | קלר צופיה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72021850 | קלר צופיה | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72021850
מורה קלר צופיה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נושאי הקורס: .1 שפת הסימנים הישראלית. .2 תרבות החירשים בישראל. .3 רקע והיסטורית החירשים בישראל. 4. הכרת השפה ולימוד אוצר מילים כל שיעור מורכב מהוראה פרונטאלית להקניית הנושא החדש, המלווה בתרגול החומר עם המורה, עבודה בזוגות ובקבוצות, תרגול,חזרה,מטלות קריאה, צפייה בסרטונים, תוך התמקדות בקריאת שפתיים וקשר עין בין החירש לשומע.
קוד קורס 72020150
מורה דר וקסמן מישל
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס להכיר גישות שונות המתייחסות לתחום הקשב והריכוז: שינויים היסטוריים בתפיסת ההפרעה, אטיולוגיה, תסמינים, דרכי איתור ואבחון של תחום הקשב ודרכי הטיפול בו . נפתח הבנה לגבי השלכותיה של הפרעת קשב וריכוז על מערכות חיים שונות: התחום האקדמי, המשפחה, החברה ותחום הרגש. נפתח הבנה לגבי השלכותיה של הפרעת קשב וריכוז על במעגל החיים מהילדות לבגרות. נבין את מודעות לרב-מימדיות של ההפרעה, הבעיתיות הכרוכה בכך והקומורבידיות הנלווית לה. נלמד דרכי לאיתור והערכה של ההפרעה ודרכי שיפור תפקודם של ליקויי קשב וריכוז בכיתה, בלימודים, בחברה וחיי משפחה.

+  על חינוך ודיאלוג | 90008850 | שוסהיים שרית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90008850 | שוסהיים שרית | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90008850
מורה שוסהיים שרית
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה ניצור דיאלוג עיוני עם תורות חינוכיות מגוונות, ונכיר דרכם מאפיינים ותכנים חינוכיים מובילים.

נלמד כיצד הורחבהמשמעות המושג דיאלוג בהקשרו לחינוך, את הפוטנציאל הגלום בקיומו,ואת הדרכים היישומיות שמציעות הגישות השונות.

במהלך הקורס נתחקהאחר נתיבים בהוראה אשר בהם מתקיימים באופנים שונים שימושים במוטיבים דיאלוגיים כדילהגיע להוראה מיטבית,  הנובעת מתהליכיםגלויים וסמויים שיוצר הקיום הדיאלוגי בתוך שדה החינוך.

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012453 | גיסין נעמי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90012453 | גיסין נעמי | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90012453
מורה גיסין נעמי
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המפגש בין ההורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.

+  מוגבלות שכלית התפתחותית | 72002050 | קסנט טובה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 72002050 | קסנט טובה | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72002050
מורה קסנט טובה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה מיועד להכניס את הסטודנטים לעולם של ילדים ומבוגרים בעלי לקות קוגנטיבית (פיגור שכלי לשעבר). השיעורים הם שילוב של מידע תיאורטי וכלים דידקטיים להוראת אוכלוסיה זו – הן במסגרות של חינוך המיוחד והן בשילוב. משך הסמסטר, השיעורים דנים בגורמים ללקות ועוקבים אחר ההתמודדויות מגרייה מוקדמת בתקופת התינוקות ועד דיונים לגבי שילוב בקהילה מעבר לגיל עשרים ואחד וזוגיות לבעלי לקות קוגנטיבית. אחת המטרות המרכזיות היא לפתח מודעות ורגישות לאוכלוסיה מיוחדת זו.
קוד קורס 72022350
מורה קסנט טובה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  למידה רב חושית בכיתה ההטרוגנית | 72009450 | קסנט טובה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 72009450 | קסנט טובה | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72009450
מורה קסנט טובה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסזה עוסק בעבודתו של המורה, בהטמאת תכני הלימוד וסגנונות ההוראה לתלמידי הכיתהההטרוגנית ובאתגרים שאיתם מתמודד המורה בשטח. בהמשך,  נלמד מהי למידה רב חושית המאפשרתהזדמנויות למידה מגוונות אשר יכולה להוביל ללמידה משמעותית בכיתה. 

+  כלים להנגשה- התאמה והעשרה | 72004251 | דמסקי אודליה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 72004251 | דמסקי אודליה | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72004251
מורה דמסקי אודליה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים (מוגבלות התפתחותית או לקויי למידה ) ישנה חשיבות רבה להתאמה של הלמידה לרמתו של כל תלמיד ושל הכיתה בכללותה.  ישנו הכרח להנגיש ולהתאים את הסביבה הלימודית על מנת לאפשר העברת תוכן לימודי משמעותי. בקורס זה הסטודנטיות תלמדנה להתבונן על הסביבה ולהבין את השלכותיה על התלמידים  בכיתה ולהכיר מגוון אפשרויות להנגשה  סביבתית ולמגוון האפשרויות של התאמה בתכנית הלימודים :הנגשה בסביבה המיידית והרחבה וההכרות עם פישוט לשוני ,משחק ומשחוק, התאמות והנגשות טכנולוגיות.

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 90033150
מורה דר הרץ תהילה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס ישים דגש על ויקיפדיה כדוגמה ללמידה שיתופית, מקוונת, יצירתית ואף בינלאומית. הבחירה להעמיק דווקא בוויקיפדיה ככלי נשענת על כך שוויקיפדיה היא כלי זמין וחופשי לשימוש על ידי כל מורה (שיודע כיצד להשתמש בו בצורה מושכלת), וכן המאגר הבסיסי החדש של עולם הידע ההולך ונבנה של העולם ה-21. דרך הקורס נלמד להשתמש במאגרי הידע החדשים במקום לראות בהם איום על הלמידה המסורתית$$ להפוך את הלימוד לפעיל ויצירתי, תוך שימוש באפשרויות הזמינות, ולא רק להזהיר את התלמידים שלא לעשות העתק-הדבק מוויקיפדיה.

הלימוד ייערך באופן סדנאי, תוך התנסות במגוון כלים בקבוצה, ובחינת התועלת שבהם להוראה.

תכני הקורס (כיוון כללי):
- השתתפות בעריכה כבסיס ללמידה ולרכישת קריאה ביקורתית
- קריאה השוואתית רב-לשונית, זיהוי הטיות מקומיות והרקע הפוליטי וההיסטורי להן
- השתתפות בדיון מקוון כדרך לרכישת יכולת ביטוי גבוהה תוך הקשבה לאחר
- שילוב צילום ומדיה נוספת בלמידה
- חסרונות הלמידה השיתופית בקבוצה פיזית לילדים בעלי מאפיינים מופנמים$$ ויתרונות הלמידה השיתופית המקוונת
- הזדמנויות ללמידה בינלאומית (ישראל והתפוצות - כלי גם לשיפור השפה, או בין יישובים שונים בישראל)
ויקיפדיה ככלי לשימור תרבויות מקומיות ונעלמות (היכרות עם ויקיפדיה ביידיש ובלאדינו, הצעות לשילוב עשייה תרבותית וקהילתית במסגרת ויקיפדיה)
- העצמה אישית של תלמידים מצטיינים באמצעות כתיבה בוויקיפדיה
- השאיפה לאיזון בהצגת מידע, ככלי שנו
קוד קורס 72011550
מורה ויינשטיין לוי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס איך העולם נראה מבעד למוגבלות? מה חווה אדם שחי את חייו עם מוגבלות? איך מסתכלים בעומק על אדם החיים עם מוגבלות ומבינים שהוא הרבה יותר מהמוגבלות שלו? איך רואים את האדם עצמו מבלי לטשטש את הלקות? ההתמודדות של ילד עם לקות משפיעה על התנהלותו בעולם, בכל המרחבים שבהם הוא חי, בהפסקות, בבית, ובשיעורים. בקורס זה ירכשו כלים, חוייתיים, בין אישיים ומחקריים להיפתח לחווית החיים של הילד השלם.

+  אינטליגנציה רגשית | 90008050 | דר ישי שלמה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90008050 | דר ישי שלמה | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90008050
מורה דר ישי שלמה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק בהכרת היסודות של האינטליגנציה הרגשית , ושימוש מושכל בתובנות אלו במערכת החינוך. הקורס יעסוק במושגים כללים של אינטליגנציה רגשית תוך הקבלת מושגים אלו למקורות הידע של התרבות היהודית. בנוסף להעצמה האישית של המחנך (-משתתפי הקורס) נעסוק בשאלה כיצד ניתן להעביר את התהליך לתלמידים. משתתפי הקורס יתרגלו תרגום של יסודות האינטליגנציה הרגשית לתהליך מעשי להעברה לתלמידים. הקורס הינו סדנאי – המשלב תהליך לימודי עם סדנה מעשית.
קוד קורס 72009750
מורה גרינברגר רחלי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בהקניית הידע מעולם הפסיכולוגיה על גורמים המשפיעים על חוסן נפשי והרווחה הנפשית.יינתנו כלים לפיתוח חוסן נפשי והתמודדדות עם מצבי לחץ ומשבר. 

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012454 | קנאי אבי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90012454 | קנאי אבי | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90012454
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המפגש בין ההורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.

קוד קורס 90003350
מורה בוכהולץ אילן
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סדנא דינאמית בה נשכלל את מיומנויות התקשורת הבינאישית ונרכוש כלים בסיסיים לניהול שיחה אישית עם תלמידים. בסדנא נתנסה בסימולציות של שיחות אישיות ונכיר כלים המסוגלים לקדם שיחה אישית משמעותית. מושגים ורעיונות מהשדה הפסיכולוגי ישמשו להעשרה והעמקה. ההשתתפות בסדנא כרוכה בחשיפה אישית בקבוצה ומעורבות פעילה.

+  פסיכו-פתולוגיה | 90021150 | דר אדלר אלחנן | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 90021150 | דר אדלר אלחנן | סמסטר א | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90021150
מורה דר אדלר אלחנן
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס פסיכופתולוגיה יקנה לסטודנטיות היכרות עם עולם הפרעות הנפש כפי שהוא בא לידי ביטוי אצל תלמידים. נלמד בעיקר על ההפרעות היותר שכיחות, קרי הפרעות במצב הרוח (דיכאון, והפרעות ביפולריות) והפרעות חרדה למיניהן: פוביות, הפרעת פאניקה, OCD, חרדת בחינות. כמו כן, נעסוק באובדנות ותפקיד המחנכת בהקשר זה. נדון גם בסוגיות עקרוניות הקשורות לפסיכופתולוגיה כגון היחס לאדם הסובל מהפרעה נפשית, והשאלות האתיות והפילוסופיות הכרוכות בקביעה מי נורמלי ומי לא.

+  פסיכולוגיה חברתית | 90007150 | דר אדלר אלחנן | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90007150 | דר אדלר אלחנן | סמסטר ב | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90007150
מורה דר אדלר אלחנן
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
פסיכולוגיה חברתית עוסקת ביחס בין הפרט לחברה: האופן שבו הוא מבין ומפרש אירועים חברתיים והאופן שבו החברה משפיעה עליו. הקורס יעסוק בתפיסה חברתית, דיסוננס קוגנטיבי, קונפורמיות, הגשת עזרה, ציות, תוקפנות, סטריאוטיפים ויחסים בין קבוצות.