רשימת השיעורים בחוג לחינוך מיוחד- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

קוד קורס 72020102
מורה סמט תומר
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד לעומק על הפרעת קשב (ADHD). בתחילה, נכיר סוגים שוניםשל קשב והגדרות שונות שניתנו להפרעת קשב. כמו כן, נעסוק במקור להפרעה, במאפייניהובתסמיניה השונים. בהמשך, נעסוק באבחון וטיפול בהפרעת קשב: נלמד על דרכים לאבחן אתההפרעה ועל סוגי טיפול מגוונים. לאורך הקורס נשלב מושגים מתחום המוח על מנת לתארולהסביר את התסמינים הקליניים של ההפרעה וכמו כן, נקשר את החומר התאורטי לשדה החינוכיוהמעשי הרלוונטי לנו כמורים. הקורס כולל צפייה בסרטונים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאתסיפורים קצרים ומטרתו היא לגרום להבנה טובה יותר ילדים הצופים אל העולם מבעד למשקפיADHD ולתת כליםמעשיים על מנת לתמוך ולקדם את אותם תלמידים.

סרטון הכרות : סרטון

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001601 | ריגר מתניה | סמסטר א

| 72001601 | ריגר מתניה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72001601
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מתי ואיך מתקנים שגיאות? מה סוגי שגיאות הכתיבה? קורס יקנה כלים לאבחון וטיפול שגיאות כתיב ובניית תכניות התערבות בתחום על פי עקרונות ההוראה המתקנת
סרטון הכרות : סרטון

+  אסטרטגיות למידה | 90017701 | דוויק הדס | סמסטר א

| 90017701 | דוויק הדס | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90017701
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הוראת דרכי למידה נכונות לצד העברת החומר הלימודי הן המפתח להצלחה לימודית. בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת דרכי למידה במקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה ותלמידי האחוזונים הנמוכים בכיתה, תוך שימת דגש על אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון והכרת סגנונות הלמידה השונים
קוד קורס 72010602
מורה שרלו אלחנן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 72001400
מורה טלמור מוריה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התפתחות שפה | 72000808 | דר וקסמן מישל | סמסטר א

| 72000808 | דר וקסמן מישל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72000808
מורה דר וקסמן מישל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  נוירופדגוגיה | 90033600 | לרמן דינה | סמסטר א

| 90033600 | לרמן דינה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90033600
מורה לרמן דינה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך נוכל ללמוד באופן יעיל יותר? מה זה תפקוד ניהולי וכיצד משפרים אותו? למה קשה לשמור על קשב ומה ניתן לעשות בעניין? אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק. 

הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב, קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בסגנונות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.  

 


סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 90009501
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  קוגניציה וזיכרון | 72005200 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א

| 72005200 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72005200
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 9000225
מורה עמר אילן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית. הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.

במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

קוד קורס 72020100
מורה סמט תומר
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד לעומק על הפרעת קשב (ADHD). בתחילה, נכיר סוגים שונים של קשב והגדרות שונות שניתנו להפרעת קשב. כמו כן, נעסוק במקור להפרעה, במאפייניה ובתסמיניה השונים. בהמשך, נעסוק באבחון וטיפול בהפרעת קשב: נלמד על דרכים לאבחן את ההפרעה ועל סוגי טיפול מגוונים. לאורך הקורס נשלב מושגים מתחום המוח על מנת לתאר ולהסביר את התסמינים הקליניים של ההפרעה וכמו כן, נקשר את החומר התאורטי לשדה החינוכי והמעשי הרלוונטי לנו כמורים. הקורס כולל צפייה בסרטונים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאת סיפורים קצרים ומטרתו היא לגרום להבנה טובה יותר ילדים הצופים אל העולם מבעד למשקפי ADHD ולתת כלים מעשיים על מנת לתמוך ולקדם את אותם תלמידים.

סרטון הכרות : סרטון

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001602 | ריגר מתניה | סמסטר ב

| 72001602 | ריגר מתניה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72001602
מורה ריגר מתניה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מתי ואיך מתקנים שגיאות? מה סוגי שגיאות הכתיב ?הקורס יקנה כלים לאבחון וטיפול שגיאות כתיב ובניית תכניות התערבות בתחום על פי עקרונות ההוראה המתקנת
סרטון הכרות : סרטון

+  אסטרטגיות למידה | 90017702 | דוויק הדס | סמסטר ב

| 90017702 | דוויק הדס | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90017702
מורה דוויק הדס
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72010603
מורה שרלו אלחנן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סרטון הכרות : סרטון

+  המשחק בחינוך המיוחד | 72006600 | דר פריד דינה | סמסטר ב

| 72006600 | דר פריד דינה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72006600
מורה דר פריד דינה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72001401
מורה טלמור מוריה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001501 | דמסקי אודליה | סמסטר ב

| 72001501 | דמסקי אודליה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72001501
מורה דמסקי אודליה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  נוירופדגוגיה | 90033601 | לרמן דינה | סמסטר ב

| 90033601 | לרמן דינה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90033601
מורה לרמן דינה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך נוכל ללמוד באופן יעיל יותר? מה זה תפקוד ניהולי וכיצד משפרים אותו? למה קשה לשמור על קשב ומה ניתן לעשות בעניין? אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק. 

הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב, קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בסגנונות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.  

 

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 72001001
מורה שוורץ יעל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

כל התנהגות הנה נלמדת ויכולה להשתנות.שינוי התנהגות הוא תהליך. התהליך יכול להיות ארוך אך פרותיו עשויים להיות מדהימיםלרווחת התנהגותו ונפשו של התלמיד. יצירת מוטיבציה והגברת תחושת המסוגלות של התלמידתאפשר שינוי התנהגותי. אחד הכלים המשמעותיים לשינוי התנהגות הנו ניהול התנהגותי. במהלךהקורס נלמד על דפוסי התנהגות וכיצד ניתן לנהל התנהגות. מה אחריות ובסמכות המורהומה באחריות ובסמכות השותפים- ההורים, התלמיד וכו.

קוד קורס 90009503
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  קוגניציה וזיכרון | 72005202 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב

| 72005202 | דר בר דוד אוהד | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72005202
מורה דר בר דוד אוהד
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 9000226
מורה עמר אילן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית. הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.

במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

+  הוראה מותאמת במתמטיקה | 72000701 | שמש ויקי | שנתי

| 72000701 | שמש ויקי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 72000701
מורה שמש ויקי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

החוג לחינוך מיוחד

קורסים ביום א

 
קוד קורס 72009200
מורה שרלו אלחנן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 658003100
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72004700
מורה אברמוביץ אתי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  כלים להתערבות קבוצתית | 72007202 | גרינברגר רחלי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72007202 | גרינברגר רחלי | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72007202
מורה גרינברגר רחלי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ארגז כלים לפיתוח חשיבה יצירתית | 72009900 | קורניץ מיכל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72009900 | קורניץ מיכל | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72009900
מורה קורניץ מיכל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  חינוך לצפייה ביקורתית | 90008600 | קלר ציפי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90008600 | קלר ציפי | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90008600
מורה קלר ציפי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  נוירופדגוגיה | 90033600 | לרמן דינה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90033600 | לרמן דינה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90033600
מורה לרמן דינה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

.איך נוכל ללמוד באופן יעיל יותר? מה זה תפקוד ניהולי וכיצד משפרים אותו? למה קשה לשמור על קשב ומה ניתן לעשות בעניין? אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק.

הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב, קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בסגנונות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.  

+  אתגרי החינוך במדינת ישראל | 90032800 | דר וינשטוק משה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90032800 | דר וינשטוק משה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90032800
מורה דר וינשטוק משה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מערכת החינוך במדינת ישראל מתמודדת עם שינויים גדולים המתרחשים בעולם, המדגישים את חשיבות היצירתיות, האינדיבידואליזם, וההתאמה האישית 
 לצד הבנת החשיבות והצורך לשמר ידע בסיסי שמכונן ובונה את עולמם של אזרחי ישראל ותפיסות ערכיות שמכוננות את הייחודיות היהודית והאזרחית במדינה
במהלך הקורס נעסוק בלימוד והבנת האתגרים המרכזיים והדילמות המהותיות עמם מתמודדת מערכת החינוך במדינת ישראל
הקורס יעסוק במטרות החינוך במדינת ישראל, בתכני מערכת החינוך במדינת ישראל ואופני ההערכה, ובתמורות בתפיסות החינוך במהלך השנים.
 הקורס יגע בדילמות הגלובליות ובשינויים המתרחשים בעולם, וכיצד שינויים אלו משפיעים על הנעשה בחינוך בישראל.

+  כלים טיפוליים בתנועה | 72007300 | גרינברגר רחלי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 72007300 | גרינברגר רחלי | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72007300
מורה גרינברגר רחלי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  שפת הסימנים | 72021800 | כהן מקסים | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 72021800 | כהן מקסים | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72021800
מורה כהן מקסים
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72009000
מורה אלקובי אודליה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  עקרונות בתוכניות לימודים | 90009700 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90009700 | דר בוזגלו אהרן | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90009700
מורה דר בוזגלו אהרן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72020101
מורה דר וקסמן מישל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת הקורס להכיר גישות שונות המתייחסות לתחום הקשב והריכוז: שינויים היסטוריים בתפיסת ההפרעה, אטיולוגיה, תסמינים, דרכי איתור ואבחון של תחום הקשב ודרכי הטיפול בו . נפתח הבנה לגבי השלכותיה של הפרעת קשב וריכוז על מערכות חיים שונות: התחום האקדמי, המשפחה, החברה ותחום הרגש. נפתח הבנה לגבי השלכותיה של הפרעת קשב וריכוז על במעגל החיים מהילדות לבגרות. נבין את מודעות לרב-מימדיות של ההפרעה, הבעיתיות הכרוכה בכך והקומורבידיות הנלווית לה. נלמד דרכי לאיתור והערכה של ההפרעה ודרכי שיפור תפקודם של ליקויי קשב וריכוז בכיתה, בלימודים, בחברה וחיי משפחה.

+  כלים תיאטרליים למורה | 72012500 | ויינשטיין לוי | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 72012500 | ויינשטיין לוי | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72012500
מורה ויינשטיין לוי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס נלמד להשתמש בכלים מעולם התאטרון והמשחק הדרמטי בכדי להעביר חומרי למידה ולמידה רגשית תוך יצירת למידה על ידי התלמיד השלם (קוגניציה, רגש, גוף) בדגש על התאמת הכלים והתכנים לתלמידי החינוך המיוחד.
קוד קורס 72002600
מורה הלמן שירה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התמודדות עם אלימות בכיתה | 90015200 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90015200 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90015200
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  כלים להתערבות קבוצתית | 72007201 | גולדמן בתיה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72007201 | גולדמן בתיה | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72007201
מורה גולדמן בתיה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נקנה כלים חברתיים וטיפוליים למורה בחינוך המיוחד, מתוך הבנת תהליכים חברתיים בכיתה, ומודלים של תקשורת בין-אישית, וכן הכרות עם תוכניות בחינוך 
המיוחד: כישורי חיים, חוסן, סינגור עצמי, לב21 סיפורים טיפוליים. הקורס משלב תיאוריה והתנסות חוויתית בשיעור.

+  החינוך כחוויה קיומית | 90008900 | שוסהיים שרית | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90008900 | שוסהיים שרית | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90008900
מורה שוסהיים שרית
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72011300
מורה גלינסקי אפרת
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  חשיבה לוגית וחשיבה יצירתית | 90025000 | דר אליצור צורית | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90025000 | דר אליצור צורית | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90025000
מורה דר אליצור צורית
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  חינוך מיני | 90012601 | דר דבו יוכבד | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90012601 | דר דבו יוכבד | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90012601
מורה דר דבו יוכבד
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  כלים להתערבות קבוצתית | 72007204 | גולדמן בתיה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72007204 | גולדמן בתיה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72007204
מורה גולדמן בתיה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נקנה כלים חברתיים וטיפוליים למורה בחינוך המיוחד, מתוך הבנת תהליכים חברתיים בכיתה, ומודלים של תקשורת בין-אישית, וכן הכרות עם תוכניות בחינוך 
המיוחד: כישורי חיים, חוסן, סינגור עצמי, לב21 סיפורים טיפוליים. הקורס משלב תיאוריה והתנסות חוויתית בשיעור.

+  נוירופדגוגיה | 90033601 | דר אלגאוי אורית | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90033601 | דר אלגאוי אורית | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90033601
מורה דר אלגאוי אורית
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך נוכל ללמוד באופן יעיל יותר? מה זה תפקוד ניהולי וכיצד משפרים אותו? למה קשה לשמור על קשב ומה ניתן לעשות בעניין? אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק. 

הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב, קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בסגנונות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.  

 


+  שפת הסימנים למתקדמים | 72012201 | כהן מקסים | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72012201 | כהן מקסים | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72012201
מורה כהן מקסים
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס המתקדם ללימוד שפת הסימנים הישראלית . מיועד לאלו שלמדו אתהקורס הבסיסית מתחילים ומעוניינים להמשיך ולהעשיר את ידע ואוצר המילים בשפתהסימנים הישראלית. אחרי שלמדתם את הבסיס של שפת הסימנים הישראלית הגיע הזמן להעמיק, לחקור ולגלותעוד על השפה של קהילת החירשים בישראל ותרבותםמטרת הקורס היא להקנות לעובדיםידע רחב יותר בשפת הסימנים לשם תקשורת עם חירשים דוברי השפה הצורכים שירותים שוניםשל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.


תהליך הלימוד הואייחודי ומשלב לימוד פרונטאלי, אינטראקציה בין המשתתפים, משחקים ופעילויותשונות.

קוד קורס 72012600
מורה דוויק הדס
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
על המורה המלמד תלמידים לקויי למידה מוטל בין השאר תפקיד של הוראת דרכי עבודה ולמידה לתלמידיו. 
 בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת מקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה בוגרים (תלמידי ז-יב) תוך שימת דגש על אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון וארגון החומר.

קוד קורס 90003301
מורה בוכהולץ אילן
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סדנא דינאמית בה נשכלל את מיומנויות התקשורת הבינאישית ונרכוש כלים בסיסיים לניהול שיחה אישית עם תלמידים. בסדנא נתנסה בסימולציות של שיחות אישיות ונכיר כלים המסוגלים לקדם שיחה אישית משמעותית. מושגים ורעיונות מהשדה הפסיכולוגי ישמשו להעשרה והעמקה. ההשתתפות בסדנא כרוכה בחשיפה אישית בקבוצה ומעורבות פעילה.
קוד קורס 90012700
מורה דר לב רן צחי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

העולם החדש מציב בפני המבוגרים אתגרים שלא היו בעבר. במשך אלפי שנים סמכותם של ההורים והמורים לא הוטלה בספק. ילדים עשו מה שאמרו להם בלי לשאול שאלות, ובין המבוגרים הייתה הסכמה שכך צריך להיות. המורה תמיד צודק, אל תתווכח, אל תשאל שאלות סתם. כיום, הנורמות שהיו מקובלות בעבר אינן מקובלות עוד. הכח והכוחניות שהיו חלק מכלי החינוך בעבר אינם לגיטימיים היום. מצב זה מציב בפני המורים אתגרים חדשים כאשר הם נדרשים לחנך ולייצר סמכות בלי הכלים מן העבר.

במהלך הקורס נלמד יחד מהן המטרות שלנו כמחנכים, וכיצד אנחנו יכולים לנהל כיתה ולייצר סמכות משמעותית בלי להיכנס לעימותים מיותרים עם תלמידים ועם הורים.

נתנסה בכלים שונים שפותחו בתחום זה, נדון בהם ונשכלל אותם.

הקורס מיועד לסטודנטים המשתתפים בהכשרה מעשית מתקדמים, וישלב מטלות מתוקשבות

קוד קורס 72010600
מורה שרלו אלחנן
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90013111
מורה דר ששון חווה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מיועד לסטודנטים בשנה ג. בקורס נלמד על נושא המוטיבציה בחינוך ונעסוק בשלבי כתיבת העבודה הסמינריונית בנושא זה. נעסוק בהכרת סגנון המחקר האיכותני, חיפוש מקורות אקדמיים במאגרי החיפוש, נעבוד על קריאה אקטיבית ויעילה, על כתיבה אקדמית ועל ניתוח נתונים ואופן הצגתם.

+  סמינריון בחינוך -חנמ | 72008516 | דר קאים זאב | שנתי | 16:00 - 17:20

| 72008516 | דר קאים זאב | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72008516
מורה דר קאים זאב
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה כל סטודנטית תתנסה  באופן עצמאי בשאלת מחקר המעניינת אותה מתחום החינוך המיוחד, ותערוך עליה מחקר כמותי / איכותני / עיוני. במהלך הקורס נרכוש וניישם כלים בכתיבה אקדמית, לרבות: חיפוש ביבליוגרפי, אינטגרציה בין מקורות אקדמיים, כושר תכנון מחקר וביצועו, חשיבה ביקורתית וכתיבה המשלבת מיומנויות חקר.

+  סמינריון בחינוך -חנמ | 72008517 | דר הלוי גיא | שנתי | 16:00 - 17:20

| 72008517 | דר הלוי גיא | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72008517
מורה דר הלוי גיא
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בהדרכת הסטודנטים בכתיבת עבודה סמינריונית בחינוך. הנושא המדויק, נקבע בבחירה משותפת של הסטודנט והמרצה, אולם המרצה מציע תחום חקירה רחב בנושאים הקשורים לזהות וחינוך או להשפעת הערכת הלמידה על הלמידה. הקורס מלמד תוך כדי הנחייה מהי כתיבה אקדמית, כיצד לאתר מידע אמין ורלוונטי בנושאים שונים. הסטודנט יתנסה בחיפוש במאגרי מידע, אזכור מאמרים, רשימה ביבליוגרפית, ויצליח לכתוב בסוף הקורס עבודה סמינריונית ברמה אקדמית. כתיבת עבודה סמנריונית מהווה את הפקק המרכזי בעיכוב בקבלת התואר. הסטודנט בקורס זה לומד את שלבי הכתיבה ומלווה באופן צמוד בכל שלבי העבודה.

קורסים ביום ב

 

+  הוראה מותאמת במתמטיקה | 72000700 | שמש ויקי | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 72000700 | שמש ויקי | סמסטר א | יום ב | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 72000700
מורה שמש ויקי
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  הוראה מותאמת במתמטיקה | 72000705 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 72000705 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר א | יום ב | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 72000705
מורה זוננפלד שגיא דבי
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס התלמידים יכירו גישות שונות להוראת החשבון בבית הספר ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוך הבנה של התפתחות החשיבה החשבונית והכרת שיטות שונות להוראת חשבון. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולת ניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם. בקורס ינותחו מגוון קשיים קוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוח איכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה של תלמידים מתקשים בתחום זה.

+  התפתחות שפה - הסבה | 72000804 | טיקוצינסקי סיגל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72000804 | טיקוצינסקי סיגל | סמסטר א | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72000804
מורה טיקוצינסקי סיגל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72001604
מורה נחשון שרית
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התפתחות שפה - הסבה | 72000805 | קרטן טל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72000805 | קרטן טל | סמסטר א | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72000805
מורה קרטן טל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה.

קוד קורס 72000400
מורה דר אלגאוי אורית
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התפתחות שפה | 72000800 | רוזנברג שירה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000800 | רוזנברג שירה | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000800
מורה רוזנברג שירה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התפתחות שפה | 72000802 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000802 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000802
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התפתחות שפה | 72000803 | טיקוצינסקי סיגל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000803 | טיקוצינסקי סיגל | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000803
מורה טיקוצינסקי סיגל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72002801
מורה הלמן שירה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72009103
מורה גרנביץ יחיאל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא להכיר גורמיםשונים המשפיעים על התלמיד ובאים אתו במגע מלבד המורה בכיתה. תלמידים רבים נמצאיםבתוך מעטפת מגוונת הכוללת משפחה ואנשי מקצוע שונים, כגון יועצת, פקיד סעד,פסיכיאטר, מרפאה בעיסוק, ועוד. היכרות עם עבודתם של גורמים אלו יכולה להקל עלהתקשורת עמם ועל גיבוש צוות רבמקצועי יעיל. בקורס נכיר את הגורמים הללו ואת עבודתםבמטרה להקל על התקשורת והעבודה המשותפת עמם.

קוד קורס 72000404
מורה דר כהאן שמעון
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בקשר שבין מוח והתנהגות.מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית ידע בסיסי בהתפתחות מערכת העצבים, מבנה המוח ושיטותמחקר בתחום. הכרת מערכת העצבים תהווה את הבסיס להבנת התפתחות התפקודים השוניםובכלל זה המערכת המוטורית, ראיה, שמיעה, שפה, קשב, תהליכי זיכרון וחשיבה גבוהה.יסודות אלו יאפשרו היכרות טובה עם התפתחות נורמלית לצד הפרעות בהתפתחות אצלתלמידים בעלי צרכים מיוחדים וההשלכות השונות שיש להפרעות אלו במסגרת החינוךהמיוחד.

קוד קורס 72008801
מורה לרמן דינה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יפגיש את הסטודנטים עם האבחנה וההגדרה העדכנית של ASD מתוך ה – DSM V והתפתחות בהגדרה של האוטיזם. זה יסייע ללומד לזהות התנהגויות שונות של ילדים עם ASD ולפרש אותם בהתאם למאפיינים. הקורס יסקור חלק משיטות ההתערבות הקימות בישראל: TEACCH, DIR, ABA. זה יאפשר לסטודנט/ית להתנסות ולפתח אסטרטגיות וארגז כלים לכיתה.

+  הורים מורים ומה שביניהם - הסבה | 90012403 | חברוני סמדר | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90012403 | חברוני סמדר | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90012403
מורה חברוני סמדר
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נפתח מודעות למורכבות התקשורתבין הורים-מורים ברמות השונות: היסטורית, פוליטית, חברתית, רגשית, רב-תרבותית וחינוכית.נבין לעומק את המורכבות והקשיים הכרוכים בלהיות הורה לילד חריג. וכן נלמד ונתנסה בכליתקשורת המאפשרים רגישות ותקשורת יעילה בין הורים ומורים. הקורס משולב בהוראה והתנסותחוויתית תוך קריאה של מאמרים עדכניים בתחום.


קוד קורס 90005304
מורה קרטן טל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72006706
מורה הלמן שירה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נעבור תהליך של צמחיה אישית, גיבוש זהות מקצועית, ובניית תפיסת עולם חברתית-ערכית כמועמדים להוראה בחינוך המיוחד. יינתן דגש על ביסוס עמדות מטיבות ושינוי עמדות מגבילות מתוך הבנה כי עמדות המורה הם הגלגלים המניעים בעבודתו.
קוד קורס 72006708
מורה פרל תהילה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נעבור תהליך של צמחיה אישית, גיבוש זהות מקצועית, ובניית תפיסת עולם חברתית-ערכית כמועמדים להוראה בחינוך המיוחד. יינתן דגש על ביסוס עמדות מטיבות ושינוי עמדות מגבילות מתוך הבנה כי עמדות המורה הם הגלגלים המניעים בעבודתו.
קוד קורס 72011301
מורה והב ציפי
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.

+  מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד ב | 72011302 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 72011302 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72011302
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
קוד קורס 72008810
מורה ריגר מתניה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נכיר מהי ההפרעה ברצף האוטיסטי (ASD) - ההגדרה, דרכי האבחון והמאפיינים של ההפרעה.
נכיר את המסגרות החינוכיות וגישות ההתערבות הקיימות במערכת החינוך. ובנוסף, נכיר מהם דרכי השילוב לאוכלוסייה זו במערכת החינוך הרגילה 
קוד קורס 72001002
מורה עמר אילן
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד את יסודות התיאוריה ההתנהגותית להלכה ולמעשה. נסקור את אבני הדרך בהתפתחות התיאוריה. נכיר את העקרונות לעיצוב ושינוי התנהגות ברמת הפרט וברמת הקבוצה ונבחן את יעילותם בקרב אוכלוסיות שונות.  תיאורי מקרה בישעורי כדי להגדיר אתגרים, מוקדי כוח, ניסוח מטרות ובנית תוכנית עבודה וכלים לשימוש בכיתה:
קוד קורס 72001010
מורה ריגר מתניה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

.בעבודתנו החינוכית, אנו נתקלים לעתים בקשיי התנהגות בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים   
בקורס נקנה ידע וכלים בנושא: אבחון הסיבות לקשיי התנהגות, מהן האסטרטגיות המעשיות והעקרונות המסייעים, בניית תכניות מניעה והתערבות ברמה הכיתתית וברמה הפרטנית. נלמד מהו ניהול כיתה, אקלים כיתה ודמות המורה. יינתן דגש, לא רק על השינוי הנדרש בקרב התלמידים, אלא בראש ובראשונה השינוי הנדרש בקרב צוותי ההוראה

+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001504 | לרמן דינה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 72001504 | לרמן דינה | סמסטר א | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72001504
מורה לרמן דינה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72020603
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72002601
מורה הלמן שירה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90005305
מורה חברוני סמדר
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס: פיתוח גישה להבנת מצבי חיים מורכבים. בקורס נסקור את התפתחות הפסיכופתולוגיה בדגש על המושגים נורמה, חריגות וטיפול. בחלקו המרכזי של הקורס נסקור הפרעות רגשיות והתנהגותיות, תוך מעורבות וחקירה אקדמית. נפתח חשיבה ליצירת מרחבים רגשיים ופיזיים להכלת תלמידים המתמודדים עם הפרעות מגוונות.

קוד קורס 72001015
מורה קרטן טל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72001016
מורה גרנביץ יחיאל
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס זה נלמד את יסודות התיאוריה ההתנהגותית להלכה ולמעשה. נסקור את אבני הדרך בהתפתחות התיאוריה. נלמד גם על אחת מנגזרותיה התיאוריה הקוגניטיבית התנהגותית. נכיר את העקרונות לעיצוב ושינוי התנהגות ברמת הפרט וברמת הקבוצה. נבחן את יעילותם בקרב אוכלוסיות שונות כדוגמת: קשיי התנהגות, פיגור, הספקטרום האוטיסטי. נלמד כלים לשימוש בכיתה ונתנסה ביצירת תוכנית אישית.
קוד קורס 72011303
מורה והב ציפי
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
קוד קורס 72001105
מורה גיסין נעמי
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001501 | קסנט טובה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 72001501 | קסנט טובה | סמסטר א | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72001501
מורה קסנט טובה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יעסוק בעקרונות ההתפתחות התקינה, ואבני הדרך ההתפתחותיים. נכיר את מערכות החושים  והתפקוד של המערכות הסנסומוטוריות, תהליכי אינטגרציה סנסורית והשפעתם על הלמידה, עם יישום באוכלוסיות שונות. בקורס ינתו כלים בסיסיים לאיתור קשיים באינטגרציה סנסורית ובטיפול והתאמת הסביבה כולל ארגז כלים סנסוריים לכיתה ולבית.  מאתגר ומעשי! 
קוד קורס 72012601
מורה עמר אילן
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נעסוק בשילובן של אסטרטגיות למידה אורייניות במקצועות רבי המלל.
הקורס יעסוק בשונות בסגנונות למידה וחשיבה של תלמידים ובהתאמת דרכים ושיטות להוראה יעילה ומיטבית שיאפשרו לכל תלמיד לפתח מיומנויות של לומד עצמאי - בר אוריין.
נלמד אסטרטגיות למידה דיסציפלינריות ואינטר-דיסציפלינריות יישומיות ונלמד לשלב אותן גם בכלים טכנולוגיים שיתופים.
במהלך הקורס נתנסה בלמידה והוראה יישומיים של תכנים רבי מלל בשילוב אסטרטגיות למידה אורייניות

קוד קורס 72020609
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם המסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התיאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה, סרטים ואמצעי המחשה מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד
קוד קורס 90005307
מורה הלמן שירה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נלמד על הגורמים, האפיונים והטיפולים בילדים ומתבגריםבעלי הפרעות התנהגותיות והפרעות רגשיות. נכיר כיצד הפרעות התנהגותיות ורגשיותמשפיעות על הילד/המתבגר בבית הספר וסוגי הפסיכופתולוגיה. הקורס מורכב מלמידה פעילהוחווייתית, הרצאות וניתוחי מקרים.

+  הוראה מותאמת במתמטיקה | 72000706 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 72000706 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר ב | יום ב | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 72000706
מורה זוננפלד שגיא דבי
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס התלמידים יכירו גישות שונות להוראת החשבון בבית הספר ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוך הבנה של התפתחות החשיבה החשבונית והכרת שיטות שונות להוראת חשבון. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולת ניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם. בקורס ינותחו מגוון קשיים קוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוח איכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה של תלמידים מתקשים בתחום זה.

+  הוראה מותאמת במתמטיקה | 72000707 | הבר הילה | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 72000707 | הבר הילה | סמסטר ב | יום ב | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 72000707
מורה הבר הילה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 72006700
מורה פרל תהילה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתת מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הוראת הקריאה - הסבה | 72008305 | טרופר ציפורה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72008305 | טרופר ציפורה | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72008305
מורה טרופר ציפורה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בהבנת מורכבותו של תהליך רכישת הקריאה. יוצגו סוגי הידע השונים המעורבים בתהליך הקריאה וכן גישות שונות לגבי אופן הוראת הקריאה. כמו כן בקורס ייחשפו הסטודנטים לשיטות הוראה מגוונות להוראת הקריאה ולאבחוני קריאה סטנדרטיים הנדרשים בכיתות השונות. 

קוד קורס 72008800
מורה טיקוצינסקי סיגל
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90003405
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה.
קוד קורס 90005303
מורה דר כהאן שמעון
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הפסיכופתולוגיה עוסקת בהבנה, בטיפולובמניעתם של הפרעות נפשיות. הפרעה נפשית עשויה להתבטא באופנים שונים ויש לה השלכותעל תחומי החיים רבים. בקורס זה נעסוק בהשקפות השונות כלפי הפרעות נפשיות, בגורמיםהשונים להתפתחותם ודרכי הערכתם. מטרת הקורס לאפשר לסטודנט/ית  הכרות בסיסית עם חלק מההפרעות הנפשיות אותם הוא/היאעשויים לפגוש במהלך עבודתה במסגרת החינוכית. בין היתר נדון בהפרעות כגון: הפרעתחרדה, הפרעות דחק, דיכאון, סכיזופרניה ועוד..
קוד קורס 72006707
מורה דר קאים זאב
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס זה נעבור תהליך של צמחיה אישית, גיבוש זהות מקצועית, ובניית תפיסת עולם חברתית-ערכית כמועמדים להוראה בחינוך המיוחד. 
יינתן דגש על ביסוס עמדות מטיבות ושינוי עמדות מגבילות מתוך הבנה כי עמדות המורה הם הגלגלים המניעים בעבודתו.
קוד קורס 72008808
מורה סמט תומר
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המונחאוטיזם הפך כיום למושג מרכזי ומשמעותי בעולם כולו ולנושא מדובר ביותרבמערכת החינוך. בקורס זה נשלב לימוד תאורטי ויישומי, ננתח תיאורי מקרה רבים (מוסרטיםוכתובים) ונשמע הרצאת אורח אחת. לאורך הסמסטר נעסוק בילדים (בעיקר) עם הפרעותבתקשורת ועל הרצף האוטיסטי. נעסוק באבחנה ובהגדרות העדכניות של ASD(הפרעה על הרצף האוטיסטי) ונתאר את ההתפתחות בהגדרה של האוטיזםמשנות ה 40 של המאה הקודמת ועד היום, כחלק מההתפתחות המחקר ודרכי ההתערבות בלקותזו. כמו כן, נלמד לזהות תסמינים והתנהגויות שונות של ילדים עם ASD ולפרש את משמעותם ואת אופיים. בנוסף, נסקור חלק משיטות ההתערבותהקימות בישראל: TEACCH, DIR, ABA ולבסוףנתאר את המסגרות החינוכיות המוצעות לילד עם ASDונרכוש כלים מעשיים לקידום ילדים עם ASDולהתמודדות עימם בתוך כיתה.

+  הוראת הקריאה | 72008306 | רוזנברג שירה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72008306 | רוזנברג שירה | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72008306
מורה רוזנברג שירה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קריאה הינה משימה מורכבת וביצועה התקין תלוי במגוון כישורים לשוניים וקוגניטיביים. מרבית הילדים רוכשים את יכולת קריטית וחשובה זו ללא קשיים מיוחדים. עם זאת, ישנם תלמידים המגלים קשיים שונים ברכישת הקריאה. מטרת הקורס היא לצייד את הסטודנטיות בידע לגבי תהליך הקריאה והוראת הקריאה בכיתה וכן להעניק להן כלים לאיתור תלמידים מתקשים וידע לגבי אפשרויות הסיוע להם.

+  הוראת הקריאה | 72008307 | גורדון שירה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72008307 | גורדון שירה | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72008307
מורה גורדון שירה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בהבנת מורכבותו של תהליך רכישת הקריאה. יוצגו סוגי הידע השונים המעורבים בתהליך הקריאה וכן גישות שונות לגבי אופן הוראת הקריאה. הקורס יבחן את כישורי השפה בשלביה המוקדמים וידגיש את חשיבותה להמשך ההתפתחות האוריינית. כמו כן בקורס ייחשפו הסטודנטים לשיטות הוראה מגוונות להוראת הקריאה ולאבחוני קריאה סטנדרטיים הנדרשים בכיתות השונות.

+  הוראת הקריאה | 72008300 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72008300 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72008300
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בהבנת מורכבותו של תהליך רכישת הקריאה. יוצגו סוגי הידע השונים המעורבים בתהליך הקריאה וכן גישות שונות לגבי אופן הוראת הקריאה. כמו כן בקורס ייחשפו הסטודנטים לשיטות הוראה מגוונות להוראת הקריאה ולאבחוני קריאה סטנדרטיים הנדרשים בכיתות השונות.

+  הוראת הקריאה | 72008310 | טרופר ציפורה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72008310 | טרופר ציפורה | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72008310
מורה טרופר ציפורה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בהבנת מורכבותו של תהליך רכישת הקריאה. יוצגו סוגי הידע השונים המעורבים בתהליך הקריאה וכן גישות שונות לגבי אופן הוראת הקריאה. כמו כן בקורס ייחשפו הסטודנטים לשיטות הוראה מגוונות להוראת הקריאה ולאבחוני קריאה סטנדרטיים הנדרשים בכיתות השונות.
 
קוד קורס 72009102
מורה גרנביץ יחיאל
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא להכיר גורמים שונים המשפיעים על התלמיד ובאים אתו במגע מלבד המורה בכיתה. תלמידים רבים נמצאיםבתוך מעטפת מגוונת הכוללת משפחה ואנשי מקצוע שונים, כגון יועצת, פקיד סעד,פסיכיאטר, מרפאה בעיסוק, ועוד. היכרות עם עבודתם של גורמים אלו יכולה להקל עלהתקשורת עמם ועל גיבוש צוות רבמקצועי יעיל. בקורס נכיר את הגורמים הללו ואת עבודתם במטרה להקל על התקשורת והעבודה המשותפת עמם.

קוד קורס 72000403
מורה דר אלגאוי אורית
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מפגש מורה תלמיד ומרכיביו השונים | 72006308 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72006308 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72006308
מורה גרנביץ יחיאל
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא ליצור חיבור בין תיאוריות מעולם הפסיכולוגיה לעבודתה המעשית של המורה בכיתה, ובכך להאיר את ההיבטיםהטיפוליים בעבודתה של המורה. הקורס יכלול חלקים תיאורטיים והצגות מקרה של סטודנטיות.  השתתפות בקורס כוללת קריאה חובה ומומלצת, ותרומה אקטיבית לדיון הכיתתי. בכיתה ננסה לבחון את האינטראקציה בין המורהלתלמיד ולהבין כיצד מפגש זה משפיע על עולמו של היחיד.

+  קליניקה בקריאה | 72003409 | ברוס חגית | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003409 | ברוס חגית | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003409
מורה ברוס חגית
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  קליניקה בקריאה | 72003412 | גורדון שירה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003412 | גורדון שירה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003412
מורה גורדון שירה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  קליניקה בקריאה | 72003413 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003413 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003413
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 204 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת העבודה בקליניקה:    1. התנסות בהעברת אבחונים, בבניית תכנית עבודה אישית ובהוראת הקריאהלילדים המתקשים בתחומים אלה.

                                          2. תגבור תלמידים בעלי  צרכים מיוחדים בתחום הקריאה

+  קליניקה בקריאה | 72003401 | טרופר ציפורה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003401 | טרופר ציפורה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003401
מורה טרופר ציפורה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת העבודה בקליניקה:    1. התנסות בהעברת אבחונים, בבניית תכנית עבודה אישית ובהוראת הקריאהלילדים המתקשים בתחומים אלה.2. תגבור תלמידים בעלי  צרכים מיוחדים בתחום הקריאה
קוד קורס 72008802
מורה טיקוצינסקי סיגל
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72008803
מורה ריגר מתניה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נכיר מהי ההפרעה ברצף האוטיסטי ההגדרה והמאפיינים שלה.
נכיר את המסגרות החינוכיות  ודרכי ההתערבות המקובלים במערכת החינוך. ובנוסף, נכיר מהם דרכי השילוב לאוכלוסייה זו במערכת החינוך הרגילה 

+  הוראת הקריאה - הסבה | 72008311 | הבר הילה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72008311 | הבר הילה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72008311
מורה הבר הילה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קריאה הינה משימה מורכבת וביצועה התקין תלוי במגוון כישורים לשוניים וקוגניטיביים. מרבית הילדים רוכשים את יכולת קריטית וחשובה זו ללא קשיים מיוחדים. עם זאת, ישנם תלמידים המגלים קשיים שונים ברכישת הקריאה. מטרת הקורס היא לצייד את הסטודנטיות בידע לגבי תהליך הקריאה והוראת הקריאה בכיתה וכן להעניק להן כלים לאיתור תלמידים מתקשים וידע לגבי אפשרויות הסיוע להם

+  קליניקה בקריאה | 72003416 | דוויק הדס | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003416 | דוויק הדס | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003416
מורה דוויק הדס
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקליניקה בקריאה מיועדת לתרגול ויישום הנלמד בקורס הוראת הקריאה. בקליניקה כל סטודנטית תעבוד עם תלמידה בכיתות היסוד על שיפור מיומנויות הקריאה שלה.
קוד קורס 72000402
מורה דר אלגאוי אורית
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72001103
מורה עמר אילן
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
כל תלמיד בחינוך המיוחד זכאי לשירותי החינוך המיוחד מכוח החוק ועל סמך אבחון.
נושא האבחון רחב מאד ומתייחס לשיטות, גישות וכלי אבחון מגוונים.
בקורס זה נכיר את התיאוריות העומדות בבסיס האבחונים השונים, סוגי האבחונים ובעלי התפקידים הרשאים לבצעם, מבנה האבחונים, כלי האבחון השונים, התפקודים השונים הנבדקים באבחון וההשלכות שלהם לעבודה השוטפת שלנו כמורים לחינוך מיוחד.
בקורס זה נלמד לקרוא אבחון בצורה ביקורתית, להבין אותו, על כל מרכיביו ומושגיו ולגזור ממנו תכנית עבודה עבור התלמיד.
קוד קורס 72009101
מורה גרנביץ יחיאל
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72011206
מורה רוזנברג שירה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72011207
מורה ברוס חגית
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתיאוריות מרכזיות בחינוך המיוחד, כבסיס לחשיבה ושיקול דעת בקביעת מטרות ובחירת דרכים להוראה בחינוך המיוחד.
קוד קורס 72011208
מורה דוויק הדס
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72011209
מורה והב ציפי
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק בתיאוריות מרכזיות בחינוך המיוחד, כבסיס לחשיבה ושיקול דעת בקביעת מטרות ובחירת דרכים להוראה בחינוך המיוחד.

+  אינטליגנציה רגשית | 90006500 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90006500 | דר ישי שלמה | סמסטר ב | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90006500
מורה דר ישי שלמה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72020607
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


~הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם המסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה ואמצעי המחשה מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד

קוד קורס 90005306
מורה עמישב תמר
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס אינטראקטיבי בו נלמד באופן פעיל ומשמעותי על האפיונים של לקויות רגשיות אצל ילדים ומתבגרים. נלמד כיצד לקויות רגשיות משפיעות על הילד והמתבגר בבית הספר וכיצד המורה יכולה להתאים את ההוראה בכתה לעזור לתלמידיה. $$ $$ דרישות הקורס מורכבות מלמידה עצמאית ופרויקט
קוד קורס 72001106
מורה עמר אילן
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
כל תלמיד בחינוך המיוחד זכאי לשירותי החינוך המיוחד מכוח החוק ועל סמך אבחון.
נושא האבחון רחב מאד ומתייחס לשיטות, גישות וכלי אבחון מגוונים.
בקורס זה נכיר את התיאוריות העומדות בבסיס האבחונים השונים, סוגי האבחונים ובעלי התפקידים הרשאים לבצעם, מבנה האבחונים, כלי האבחון השונים, התפקודים השונים הנבדקים באבחון וההשלכות שלהם לעבודה השוטפת שלנו כמורים לחינוך מיוחד.
בקורס זה נלמד לקרוא אבחון בצורה ביקורתית, להבין אותו, על כל מרכיביו ומושגיו ולגזור ממנו תכנית עבודה עבור התלמיד.

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001611 | נחשון שרית | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 72001611 | נחשון שרית | סמסטר ב | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72001611
מורה נחשון שרית
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  cp וליקויים מוטוריים | 72003000 | קסנט טובה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 72003000 | קסנט טובה | סמסטר ב | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72003000
מורה קסנט טובה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72020608
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם המסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התיאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה, סרטים ואמצעי המחשה מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד
קוד קורס 72000203
מורה פרידמן רושי (רות)
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 72000205
מורה גלינסקי אפרת
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72002900 | גרנביץ יחיאל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72002900 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72002900
מורה גרנביץ יחיאל
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס היא פתיחת צוהר להיכרות עם עולמו של התלמיד בחינוך המיוחד ועם מושגים מרכזיים במערכת החינוך המיוחד.

במסגרת הקורס, הסטודנטיות יכירו מושגים מרכזיים במערכת החינוך לילדי החינוך המיוחד וייחשפו לעבודה בתחום החינוך המיוחד. הקורס ישים דגש על היכרות עם מגוון לקויות וקשיים (לרבות: אוטיזם, לקות למידה, קשיים מוטוריים מורכבים, פיגור שכלי, תסמונת דאון, בעיות נפשיות, בעיות התנהגות). כמו כן, הקורס יתייחס למערכת הטיפולית התומכת בילדי החינוך המיוחד, ולאופן בו היא פועלת.

בסמסטר א הקורס יכלול סיורים במוסדות לחינוך מיוחד, בהם ניתן יהיה לראות ולהכיר את העבודה בשטח ואת האוכלוסיות השונות של החינוך המיוחד


+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72002901 | פרל תהילה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72002901 | פרל תהילה | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72002901
מורה פרל תהילה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72002902 | דר ליפשיץ רבקה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72002902 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72002902
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72002903 | דר קאים זאב | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72002903 | דר קאים זאב | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72002903
מורה דר קאים זאב
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72002904 | סמט תומר | שנתי | 09:00 - 11:55

| 72002904 | סמט תומר | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 72002904
מורה סמט תומר
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרתו של קורס מרתק זה היא פתיחת צוהר לעולמם של התלמידים בחינוך המיוחד וחשיפה למושגים מרכזיים במערכת החינוך המיוחד.


במסגרת הקורס, הסטודנטים יכירו מושגים מרכזיים במערכת החינוך לילדי החינוך המיוחד וילמדו כלים לעבודה עם תלמידים אלו. 


הקורס ישים דגש על היכרות עם מגוון לקויות וקשיים (לרבות: אוטיזם, לקות למידה, קשיים מוטוריים מורכבים, פיגור שכלי, תסמונת דאון,בעיות נפשיות, בעיות התנהגות). 


כמו כן, הקורס יתייחס למערכת הטיפולית התומכת בילדי החינוך המיוחד, ולאופן בו היא פועלת.


 הקורס יכלול סיורים במוסדות לחינוך מיוחד, בהם ניתן יהיה לראות ולהכיר את העבודה בשטח ואת האוכלוסיות השונות של החינוך המיוחד

+  הוראה מותאמת במתמטיקה - הסבה | 72000702 | שמש ויקי | שנתי | 12:10 - 13:30

| 72000702 | שמש ויקי | סמסטר ש | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000702
מורה שמש ויקי
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  הוראה מותאמת במתמטיקה - הסבה | 72000708 | דר קאים זאב | שנתי | 12:10 - 13:30

| 72000708 | דר קאים זאב | סמסטר ש | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000708
מורה דר קאים זאב
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 72008522
מורה דנציגר תומר
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 13:30
שעת סיום 14:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

המציאות הטכנולוגית החדשה במאה ה-21 ,הביאה בעקבותיו שלל מושגים, תפיסות עולם, התנהגויות וחוויות המציבים אתגרים רבים ודילמות ערכיות בתחום החינוך. מטרת הקורס היא לסייע לתלמידים בתהליך כתיבת עבודה סמינריונית על דילמה חינוכית ספציפית ודרכי ההתמודדות איתה. הקורס ילווה את התלמיד מהשלב של בחירת הנושא, דרך כתיבת ראשי הפרקים, מציאת מקורות וניתוחם ועד לכתיבת העבודה עצמה. התלמיד יוכל לקבל משוב מן המנחה בכל שלב וכך להתקדם בתהליך באופן הדרגתי ומונחה.


קוד קורס 72008515
מורה דר ליפשיץ רבקה
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 13:40
שעת סיום 15:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יהווה מסע מרתק להערכה איכותית וכמותית באופן של יישום מחקר במסגרת עולם החינוך המיוחד
קוד קורס 72008518
מורה דר גרוס אסתי
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 13:40
שעת סיום 15:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

המציאות הטכנולוגית החדשה במאה ה-21 ,הביאה בעקבותיו שלל מושגים, תפיסות עולם, התנהגויות וחוויות המציבים אתגרים רבים ודילמות ערכיות בתחום החינוך. מטרת הקורס היא לסייע לתלמידים בתהליך כתיבת עבודה סמינריונית על דילמה חינוכית ספציפית ודרכי ההתמודדות איתה. הקורס ילווה את התלמיד מהשלב של בחירת הנושא, דרך כתיבת ראשי הפרקים, מציאת מקורות וניתוחם ועד לכתיבת העבודה עצמה. התלמיד יוכל לקבל משוב מן המנחה בכל שלב וכך להתקדם בתהליך באופן הדרגתי ומונחה.


קוד קורס 72008519
מורה דר ראוכברגר נירית
יום ב
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 13:40
שעת סיום 15:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

המציאות הטכנולוגית החדשה במאה ה-21 ,הביאה בעקבותיו שלל מושגים, תפיסות עולם, התנהגויות וחוויות המציבים אתגרים רבים ודילמות ערכיות בתחום החינוך. מטרת הקורס היא לסייע לתלמידים בתהליך כתיבת עבודה סמינריונית על דילמה חינוכית ספציפית ודרכי ההתמודדות איתה. הקורס ילווה את התלמיד מהשלב של בחירת הנושא, דרך כתיבת ראשי הפרקים, מציאת מקורות וניתוחם ועד לכתיבת העבודה עצמה. התלמיד יוכל לקבל משוב מן המנחה בכל שלב וכך להתקדם בתהליך באופן הדרגתי ומונחה.


+  סמינריון בחינוך -חנמ - אקדמיה כיתה | 72008505 | דר ישי שלמה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 72008505 | דר ישי שלמה | סמסטר ש | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72008505
מורה דר ישי שלמה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

המציאות הטכנולוגית החדשה במאה ה-21 ,הביאה בעקבותיו שלל מושגים, תפיסות עולם, התנהגויות וחוויות המציבים אתגרים רבים ודילמות ערכיות בתחום החינוך. מטרת הקורס היא לסייע לתלמידים בתהליך כתיבת עבודה סמינריונית על דילמה חינוכית ספציפית ודרכי ההתמודדות איתה. הקורס ילווה את התלמיד מהשלב של בחירת הנושא, דרך כתיבת ראשי הפרקים, מציאת מקורות וניתוחם ועד לכתיבת העבודה עצמה. התלמיד יוכל לקבל משוב מן המנחה בכל שלב וכך להתקדם בתהליך באופן הדרגתי ומונחה.


+  מבוא לחינוך מיוחד - הסבה | 72000100 | דוויק הדס | שנתי | 17:30 - 18:50

| 72000100 | דוויק הדס | סמסטר ש | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72000100
מורה דוויק הדס
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ג

 

+  תרפיה בדרמה | 72007400 | חברוני סמדר | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 72007400 | חברוני סמדר | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72007400
מורה חברוני סמדר
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס דרמה תרפיה היא שפה המאמצת כלים, תיאוריות וגישות דרמטיות ותיאטרליותלמטרות טיפוליות. הטיפול בדרמה תרפיה מתבסס על ההנחה- שבפעולה יצירתית כמו הצגתתיאטרון, הפעלות בדרמה או סיפור סיפורים, קיים  פן המעניק לאדם  כוחות נפש ומאפשר לו התמודדות עם קשיים אישיים.הדרמה פותחת דלת לעולם הדמיון ומאפשרת למתנסים בה להימצא בכלמקום, לנוע בין עבר, עתיד והווה ולהיכנס לכל תפקיד בו יחפצו.   ההתנסות הדרמטית מעניקה חוויה ממנה ניתן ללמוד על המציאות היומיומית ולשאוב כוחות לשינוי.בקורס  יינתנו כלים לשילוב  משחק , דרמה וסיפורים בזווית טיפולית .כל זאת עלמנת להרחיב ולהעמיק את  העבודה בתחוםהחינוך .הקורס יסייעלפתח את ארגז הכלים היצירתי האישי של כל אחד כהורה, כמחנך  וכאדם .הקורס יתנהלבצורה חווייתית תוך שילוב של לימוד חומר תיאורטי.

+  פסיכולוגיה חיובית בחינוך | 90009500 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90009500 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90009500
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הפסיכולוגיה החיובית הינה זרם בפסיכולוגיה המדגיש את בניית ומיצוי הטוב שבבני אדם, לצד תיקון ושיקום החסר. במהלך הקורס נלמד מהי פסיכולוגיה חיובית, מקורותיה, מיקוד בכוחות כמקור לחוסן והחלמה תוך הצגת מחקרים תאורטיים ואמפיריים. בהמשך נתמקד בפסיכולוגיה החיובית בחינוך- בנפשו של הילד, בקשר עם מוריו ובקשר של המורה עם עמיתיו. נכיר מורים פורצי דרך בארץ ובעולם, ונלמד כיצד ניתן להתחיל במפנה החיובי כעת. הסטודנטים המשתתפים בקורס יתנסו ביישום מושגי הקורס בחייהם תוך תרגול והתנסות מעשית בכתה ובבית, ובכך יהפכו לסוכני שינוי חיובי במערכת החינוך.
קוד קורס 72002100
מורה דר פלמור הספל שושי
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
משפחות רבות במדינת ישראל מתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הספרות על פי רוב ממוקדת באבחון וטיפול בילדים הללו, אך פחות מייחדת מקום לאחיהם המתמודדים עם המורכבות והאתגר. הקורס יתמקד הן באחים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים (אוטיזם, מוגבלות שכלית, נכות נפשית, מחלות כרוניות) והן באחים שחוו שכול, תוך העמקה בספרות  והמחשה באמצעים שונים. הלמידה תלווה במפגש עם אח של ילד בעל צרכים מיוחדים/ או אח שחווה שכול. מפגש זה יאפשר הכרות עם עולמו, קשייו והצמיחה שהתאפשרה לו הודות לאחאות זו. במהלך הקורס נפגש עם אח/ות שהפכו את המשא למסע מעורר השראה.
קוד קורס 72022100
מורה דוויק הדס
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72022200
מורה דוויק הדס
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מניעת נשירה | 90012300 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90012300 | דר ראוכברגר נירית | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90012300
מורה דר ראוכברגר נירית
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72004100
מורה ריגר מתניה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
  בקורס זה נלמד מהם הלקויות המורכבות והמאפיינים שלהם, המסגרות החינוכיות ודרכי ההתערבות המותאמות לאוכלוסיות אלו
 הקורס ידגיש מהו ניהול כיתהומהי הגישה המערכתית המתאימה לאוכלוסיות אלו


 
קוד קורס 72008001
מורה רבי בן ציון
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72001302
מורה ריגר מתניה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נעסוק בתאוריית כושר ההשתנות הקוגניטיבית-מבנית ותאוריית ההתנסות בלמידה המתווכת של פרופ ראובן פוירשטיין. 
התחומים העיקריים בהם נעסוק הם : עקרונות התיווך, הבחנה וטיפול בפונקציות קוגניטיביות פגומות, בנייה ויישום מטרות חינוכיות-תיווכיות  ובניית סביבה מעודדת שינוי. 
.בקורס יושם דגש על הבנת התיאוריות ועל יישומן באופן מעשי אצל תלמידי החינוך המיוחד 

+  העצמת המורה | 90024100 | דר שטיין עינת | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90024100 | דר שטיין עינת | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90024100
מורה דר שטיין עינת
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מיינדפולנס ככלי בחינוך המיוחד | 72011401 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 72011401 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72011401
מורה דר בר דוד אוהד
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מיינדפולנס (קשיבות) מוגדר כתשומת לב לרגע הזה באופן מכוון ובלתי שיפוטי. בשנים האחרונות הולכת מיומנות זו ופושטת בציבורים רחבים, ויישומים שלה משולבים במערכות רבות כולל חינוכיות, טיפוליות, ומקצועיות. בקורס זה ינתן בסיס מעשי ואקדמי להיכרות עם המיינדפולנס, תוך שילוב משמעותי של תרגול והגברת מודעות ואיכויות הנלוות לתרגול. זאת, במטרה להגברת יכולותיהם של המורה, ההורה והתלמיד. 

+  תרפיה בדרמה | 72007401 | סמט אסתר | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 72007401 | סמט אסתר | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72007401
מורה סמט אסתר
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001505 | דויטש עדינה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 72001505 | דויטש עדינה | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72001505
מורה דויטש עדינה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יעסוק בעקרונות ההתפתחות התקינה, ואבני הדרך ההתפתחותיים. נכיר את מערכות החושים  והתפקוד של המערכות הסנסומוטוריות, תהליכי אינטגרציה סנסורית והשפעתם על הלמידה, עם יישום באוכלוסיות שונות. בקורס ינתו כלים בסיסיים לאיתור קשיים באינטגרציה סנסורית ובטיפול והתאמת הסביבה כולל ארגז כלים סנסוריים לכיתה ולבית.  מאתגר ומעשי! 

+  מבוא לתכנון לימודים | 90033300 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90033300 | דר לוין אריאל | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90033300
מורה דר לוין אריאל
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד על התיאוריה של תכנון הלימודים והתהליכים שהובילו ליצירתה, הדרכים לארגון הידע הקיים בתכניות הלימודים, מודלים לפיתוח והפעלת תכניות לימודים ומקומם של המורים בפיתוח תכניות לימודים.

קוד קורס 72008508
מורה דר סמט ברוריה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 90007001
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס נסקור תהליכים היסטוריים וסוציולוגיים שהובילו לשינויים במבנה המשפחה ותפקידיה. נזהה גורמים במבנה המשפחה העלולים להוביל להתפתחות מצבי סיכון בתוך המשפחה. נגדיר התעללות בילדים ואת הסימנים המלמדים על קיומה. נכיר את מאפייני ההורה הפוגע והילד ההופך לקורבן. נלמד את חוק חובת דיווח. נעיין בחוזרי מנכל העוסקים בנושא. נבחן הבדלים בין תרבותיים במוכנות לשתף פעולה עם חובת הדיווח. נלמד מי הם הגורמים בקהילה עימם יש לחבור ולשתף פעולה במצבים בהם מתעורר חשש לסיכון.
קוד קורס 90007500
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90003302
מורה בוכהולץ אילן
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
סדנא דינאמית בה נשכלל את מיומנויות התקשורת הבינאישית ונרכוש כלים בסיסיים לניהול שיחה אישית עם תלמידים. בסדנא נתנסה בסימולציות של שיחות אישיות ונכיר כלים המסוגלים לקדם שיחה אישית משמעותית. מושגים ורעיונות מהשדה הפסיכולוגי ישמשו להעשרה והעמקה. ההשתתפות בסדנא כרוכה בחשיפה אישית בקבוצה ומעורבות פעילה.
קוד קורס 72022002
מורה שמיר הילי
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס לקות למידה באה לידי ביטוי באופנים שונים בתחומי הדעת השונים. הקורס יעמיק בתהליכי הוראה - למידה לתלמידים עם לקויות למידה בהשקה לתחום הדעת. במסגרת הקורס ילמדו כלים להוראה מותאמת לשונות לומדים עם מיקוד בלומד עם לקויות הלמידה. במסגרת התפיסה של עיצוב אוניברסלי בהוראה ילמדו כלים לתכנון שיעור מיטבי, לארגון מידע, ולהוראת אסטרטגיות למידה המותאמות ללומד עם לקויות הלמידה, כגון סיכום שיעור, ניהול זמן והתארגנות, תכנון מבחן ועוד. כל זאת מתוך הבנה שהוראה כזו תיתן מענה ללומדים רבים נוספים. דגש מיוחד יושם על תהליכים פסיכופדגוגיים בהוראה-למידה.

+  למידה רב חושית בכיתה ההטרוגנית | 72009400 | קסנט טובה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72009400 | קסנט טובה | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72009400
מורה קסנט טובה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסזה עוסק בעבודתו של המורה, בהטמאת תכני הלימוד וסגנונות ההוראה לתלמידי הכיתהההטרוגנית ובאתגרים שאיתם מתמודד המורה בשטח. בהמשך,  נלמד מהי למידה רב חושית המאפשרתהזדמנויות למידה מגוונות אשר יכולה להוביל ללמידה משמעותית בכיתה. 

+  העולם המקוון בחיי בית הספר | 90033200 | דר וינשטוק משה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90033200 | דר וינשטוק משה | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90033200
מורה דר וינשטוק משה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
העולם המקוון והדיגיטלי משפיע על כל אחד מאיתנו בכל רגע, ולא פחות מכך על ילדינו ועל עולם בית הספר ותפיסות החינוך בארץ ובעולם.
במהלך הקורס נלמד להבין את התפיסות השונות של הפעלת העולם המקוון במסגרות החינוכיות.
ניגע בניסויים שנערכו במדינת ישראל ובעולם במסגרת הלמידה הדיגיטלית, בהצלחות בכישלונות ובמחירים.
נבחן את השפעת העולם הדיגיטלי על התלמיד, המורה ובית הספר וננסה לצייר קווי מתאר אפשריים לבית הספר העתידי.
הקורס יעסוק גם באפשרויות הלמידה המשמעותית בעולם הדיגיטלי, ובהשלכות שלה על האדם הלומד והמלמד.

+  סמינריון בחינוך -חנמ | 72008512 | דר בלאו רבקה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72008512 | דר בלאו רבקה | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72008512
מורה דר בלאו רבקה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

נושאהמחקר הוא יחסים בין מורים לתלמידים, מנקודת מבטו של המורה

במהלךהקורס: 1 נלמד מהו מאמר מדעי, נזהה את חלקיו, מתוך כך נלמד מהו מחקר.

2.נלמד ונתנסה בתהליך כתיבה אקדמית.  נכיר ונעשהשימוש במיומנויות כתיבה בכלל וכתיבה אקדמית בפרט (חיפוש מקורות מידע, הגדרת נושא,שאלת מחקר, קריאת מאמר, מיזוג טקסטים בכתיבה. מהפסקה לנושא ועוד)

3.נבצע מחקר.

4.נכתוב עבודה סמנריונית בה יבואו לידי ביטוי הנל כמו גם מיומנויות וידעשנצברו שנות הלימודים.


+  סמינריון בחינוך -חנמ | 72008513 | דר שטיין עינת | שנתי | 17:30 - 18:50

| 72008513 | דר שטיין עינת | סמסטר ש | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72008513
מורה דר שטיין עינת
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס מטרת הקורס לאפשר למשתתפות להכיר ולהתנסות במחקר כמותני וכתיבה מדעית בנושא מתחום החינוך המיוחד. נכיר את עולם התוכן של מעורבות הורית במסגרת החינוך בכלל,ובמסגרות החינוך המיוחד בפרט, ואת הקשרים הקיימים בין מעורבות הורית במערכת החנוך ובין משתני הורות ותגובות מצוקה והתמודדות בקרב הורים . הקורס כולל התנסות במחקר מדעי-כמותני על כל שלביו. התהליך יתבצע תוך הדרכה קבוצתית ואישית שיתמכו ברכישה ויישום של מיומנויות הנדרשות לשלבים השונים של המחקר, תוך ליווי הסטודנטיות משלב גיבוש הרעיון, דרך תכנון וביצוע המחקר ועד לכתיבת עבודה סמינריונית המבוססת על המחקר שערכו.

קורסים ביום ד

 
קוד קורס 72008520
מורה איגרא אידה
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 13:40
שעת סיום 15:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

המציאות הטכנולוגית החדשה במאה ה-21 ,הביאה בעקבותיו שלל מושגים, תפיסות עולם, התנהגויות וחוויות המציבים אתגרים רבים ודילמות ערכיות בתחום החינוך. מטרת הקורס היא לסייע לתלמידים בתהליך כתיבת עבודה סמינריונית על דילמה חינוכית ספציפית ודרכי ההתמודדות איתה. הקורס ילווה את התלמיד מהשלב של בחירת הנושא, דרך כתיבת ראשי הפרקים, מציאת מקורות וניתוחם ועד לכתיבת העבודה עצמה. התלמיד יוכל לקבל משוב מן המנחה בכל שלב וכך להתקדם בתהליך באופן הדרגתי ומונחה.


קוד קורס 72008521
מורה דר הלוי גיא
יום ד
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 13:40
שעת סיום 15:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

המציאות הטכנולוגית החדשה במאה ה-21 ,הביאה בעקבותיו שלל מושגים, תפיסות עולם, התנהגויות וחוויות המציבים אתגרים רבים ודילמות ערכיות בתחום החינוך. מטרת הקורס היא לסייע לתלמידים בתהליך כתיבת עבודה סמינריונית על דילמה חינוכית ספציפית ודרכי ההתמודדות איתה. הקורס ילווה את התלמיד מהשלב של בחירת הנושא, דרך כתיבת ראשי הפרקים, מציאת מקורות וניתוחם ועד לכתיבת העבודה עצמה. התלמיד יוכל לקבל משוב מן המנחה בכל שלב וכך להתקדם בתהליך באופן הדרגתי ומונחה.


קורסים ביום ה

 
קוד קורס 72011500
מורה ויינשטיין לוי
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס איך העולם נראה מבעד למוגבלות? מה חווה אדם שחי את חייו עם מוגבלות? איך מסתכלים בעומק על אדם החיים עם מוגבלות ומבינים שהוא הרבה יותר מהמוגבלות שלו? איך רואים את האדם עצמו מבלי לטשטש את הלקות? ההתמודדות של ילד עם לקות משפיעה על התנהלותו בעולם, בכל המרחבים שבהם הוא חי, בהפסקות, בבית, ובשיעורים. בקורס זה ירכשו כלים, חווייתיים, בין אישיים ומחקריים להיפתח לחווית החיים של הילד השלם.

+  אתגרים בחינוך בנות בעידן פמינסטי | 90013300 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90013300 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90013300
מורה דר סמט ברוריה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  פיתוח חשיבה ויצירתיות בלמידה | 90030900 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90030900 | דר סמט ברוריה | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90030900
מורה דר סמט ברוריה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72008900
מורה דר גרוס אסתי
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הילדים של היום - האתגר וההזדמנות | 90031000 | דר הרץ תהילה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90031000 | דר הרץ תהילה | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90031000
מורה דר הרץ תהילה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מדברים הרבה על הדור של היום, הילדים של ימינו (כמו בכל דור, אנחנו חושבים שהדור החדש נושא בתוכו אתגר רציני יותר מכפי שהיה בדורנו - זה התחיל כבר בעת העתיקה...). אך האם אכן בדורות האחרונים יש שינוי משמעותי, המשפיע על הצעירים ועל עולם החינוך? עד כמה העולם השתנה לאחרונה - ועד כמה הדבר משפיע על הילדים של ימינו? מה ניתן לעשות בקשר לכך? אלו השפעות צריכות להיות לשינוי, בתחום החינוך וההוראה?
בקורס נתמקד בשינויים עולמיים המשפיעים על הצעירים (וגם על עצמנו): שינויים בהגדרת המשפחה ותפקודה$$ בתעסוקה ופנאי$$ בתפיסת האישיות המיטבית וייעודה בעולם$$ בטכנולוגיה, מידע וחברה$$ בהתמכרויות מכל המינים (לרשתות חברתיות ולרשת בכלל, לסמים, לאלכוהול ועוד). כל אלה משפיעים על יציבותם הנפשית של הילדים ובני הנוער, על יכולתם להתמודד עם אתגרים ושינויים בעולמם, על תפיסתם את העצמי ואת הגדרתם העצמית, וגם על יכולתם ללמוד ולהתפתח.
בקורס ננסה לעקוב אחר השפעות שינויים אלה על האישיות (גם על עצמנו, וגם על תלמידנו)$$ ונעלה כיוונים אפשריים להתמודדות עם אתגרים אלה, ומינופם לחינוך טוב ומשמעותי יותר.

+  למידה בכיתה מזוית קולנועית | 90011100 | דר צחי אדם | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90011100 | דר צחי אדם | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90011100
מורה דר צחי אדם
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
השפה האור-קולית הולכת ותופסת בעידן הנוכחי את מקומה של השפה המילולית. למידה בכיתה מהזווית הקולנועית הינה סדנא מעשית לשימוש אפקטיבי במדיום זה במהלך ההוראה בכיתה. במרכזה של הסדנא, התנסות פרקטית של הסטודנטים בשילוב סרטים בשיעורים מסוגים שונים.לצד זאת יכירו הסטודנטים את התיאוריות העוסקות בתרומת השימוש בסרטים לתהליכי למידה, וייפגשו עם מתודות שונות לשילוב קולנוע בהוראה.
רכיב משמעותי בסדנה הינה השתתפותם הפעילה של הסטודנטים, שיגישו בפני הכיתה שיעורים קצרים המשלבים סרטים. 
קוד קורס 72007500
מורה דר גרוס אסתי
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד את הגישה הפרו-אקטיבית והרה-אקטיבית בתחום תוכניות מניעה לשימוש לרעה בסמים, אלכוהול וטבק. הלמידה תתרחש באמצעות חשיפה לתיאוריות  ולפרקטיקה בתחום עם דגש על מערכת החינוך הפורמלית ותפקיד המורה. 
קוד קורס 90029700
מורה רוס אברהם
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ליקויי ראיה ועיוורים | 72010300 | | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 72010300 | | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72010300
מורה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72011501
מורה ויינשטיין לוי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס איך העולם נראה מבעד למוגבלות? מה חווה אדם שחי את חייו עם מוגבלות? איך מסתכלים בעומק על אדם החיים עם מוגבלות ומבינים שהוא הרבה יותר מהמוגבלות שלו? איך רואים את האדם עצמו מבלי לטשטש את הלקות? ההתמודדות של ילד עם לקות משפיעה על התנהלותו בעולם, בכל המרחבים שבהם הוא חי, בהפסקות, בבית, ובשיעורים. בקורס זה ירכשו כלים, חוייתיים, בין אישיים ומחקריים להיפתח לחווית החיים של הילד השלם.

+  המשחק בחינוך המיוחד | 72012400 | זביב אושרת | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72012400 | זביב אושרת | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72012400
מורה זביב אושרת
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נדון בחשיבות המשחק להתפתחות קוגניטיבית, שפתית-תקשורתית, רגשית, חברתית ומוטורית-תחושתית של הילד כבר מהשנה הראשונה לחייו, נעקוב אחר שלבי המשחק בהתפתחות הטיפוסית ומה יכול להגביל או לעכב את התפתחות המשחק בילדים מהחינוך המיוחד. נענה על השאלה כיצד אנו יכולים לטפח כישורי משחק אצל ילדים מהחינוך המיוחד.  

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012401 | קנאי אבי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90012401 | קנאי אבי | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90012401
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המפגש בין ההורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.
קוד קורס 72008809
מורה זביב אושרת
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יפגיש את המשתתפות עם האבחנות הפרעות על הספקטרום האוטיסטי (Autistic Spectrum Disorders) והפרעה בתקשורת חברתית (Social Communication Disorder). נלמד לזהות את המאפיינים המוקדמים ואת הביטוי ההתנהגותי באמצעות ניתוח סרטים ותיאורי מקרה. נסקור את גישות הטיפול ונלמד עקרונות התערבות. נדון בחשיבות העבודה עם המשפחה כחלק מהתערבות עם הילד במסגרת החינוכית. 

+  המיוחד בתוכנו-הזדהות עם האחר | 72003300 | דר גרוס אסתי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72003300 | דר גרוס אסתי | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003300
מורה דר גרוס אסתי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90014200
מורה קנאי אבי
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מתמודד עם אחד האתגרים המשמעותיים בשדה החינוך בזמננו. בתחילה נעשית סקירה והבהרה של המונחים מודרניות ופוסטמודרניות על משמעויותיהם הפילוסופיות והתרבותיות. כמו כן מוצגים תחומי מחויבות שונים בחייו של אדם בוגר. בתוך כך מוצג המתח שבין מודרניות לבין מחויבות שהופך לכמעט סתירה בין פוסטמודרניות לבין מחויבות. מוצג המתח בין מחויבות להתחברות ומוצג המושג נאמנות. האם יש הבדל בין מחויבות לבין נאמנות? האם ניתן להתחבר לנאמנות? שאלה זו נבחנת על רקע תיאוריות פסיכולוגיות על התפתחותם הבריאה של בני אדם. האם ניתן לבסס ולחנך למחויבות בעולם פוסטמודרני? הקורס מציג מספר אסטרטגיות שונות להתמודדות עם שאלה זו.
קוד קורס 90033100
מורה דר הרץ תהילה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס ישים דגש על ויקיפדיה כדוגמה ללמידה שיתופית, מקוונת, יצירתית ואף בינלאומית. הבחירה להעמיק דווקא בוויקיפדיה ככלי נשענת על כך שוויקיפדיה היא כלי זמין וחופשי לשימוש על ידי כל מורה (שיודע כיצד להשתמש בו בצורה מושכלת), וכן המאגר הבסיסי החדש של עולם הידע ההולך ונבנה של העולם ה-21. דרך הקורס נלמד להשתמש במאגרי הידע החדשים במקום לראות בהם איום על הלמידה המסורתית$$ להפוך את הלימוד לפעיל ויצירתי, תוך שימוש באפשרויות הזמינות, ולא רק להזהיר את התלמידים שלא לעשות העתק-הדבק מוויקיפדיה.

הלימוד ייערך באופן סדנאי, תוך התנסות במגוון כלים בקבוצה, ובחינת התועלת שבהם להוראה.

תכני הקורס (כיוון כללי):
- השתתפות בעריכה כבסיס ללמידה ולרכישת קריאה ביקורתית
- קריאה השוואתית רב-לשונית, זיהוי הטיות מקומיות והרקע הפוליטי וההיסטורי להן
- השתתפות בדיון מקוון כדרך לרכישת יכולת ביטוי גבוהה תוך הקשבה לאחר
- שילוב צילום ומדיה נוספת בלמידה
- חסרונות הלמידה השיתופית בקבוצה פיזית לילדים בעלי מאפיינים מופנמים$$ ויתרונות הלמידה השיתופית המקוונת
- הזדמנויות ללמידה בינלאומית (ישראל והתפוצות - כלי גם לשיפור השפה, או בין יישובים שונים בישראל)
ויקיפדיה ככלי לשימור תרבויות מקומיות ונעלמות (היכרות עם ויקיפדיה ביידיש ובלאדינו, הצעות לשילוב עשייה תרבותית וקהילתית במסגרת ויקיפדיה)
- העצמה אישית של תלמידים מצטיינים באמצעות כתיבה בוויקיפדיה
- השאיפה לאיזון בהצגת מידע, ככלי שנו

+  פסיכולוגיה חברתית | 90007100 | אדלר אלחנן | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90007100 | אדלר אלחנן | סמסטר ב | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90007100
מורה אדלר אלחנן
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס