רשימת השיעורים בחוג ללימודי ארץ ישראל – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  הגליל והגולן בימי הבית השני | 4514100 | דר מייטליס יצחק | סמסטר א

| 4514100 | דר מייטליס יצחק | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 4514100
מורה דר מייטליס יצחק
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
צפון הארץ הפך להיות מרכז העם היהודי לאחר חורבן הבית השני. תהליך המעבר מיהודה לצפון לא התרחש בבת אחת. היה זה תהליך שנמשך למעלה משלוש מאות שנה החל מהתקופה החשמונאית  והגיע לשיאו בתקופת חתימת המשנה והתלמוד הירושלמי.
בקורס נעסוק במבנה הגאוגרפי של צפון הארץ והשפעתו על תולדות האדם,  נעסוק בתהליך ההתיישבות בימי הבית השני והמשנה והתלמוד ונשאל מהיכן הגיעו תושבי הגליל, האם הם יהודים מקוריים או שמא גרים? נעסוק בעדויות ההיסטוריות והארכאולוגיות למרד הגדול של היהודים ברומאים והעדויות להתיישבותם.  וכן נעסוק  בבתי הכנסת בצפון הארץ ובנדודי הסנהדרין ומשמרות הכהונה לגליל.
הקורס מלווה במצגות ובסרטונים. חלקם שצולמו על ידי מורה הקורס והם ייחודיים לקורס הזה בלבד.
סרטון הכרות : סרטון

+  ירושלים לדורותיה - קורס רגיונלי | 45008303 | דר דוידסון אייל | שנתי

| 45008303 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45008303
מורה דר דוידסון אייל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל | 45000600 | דר מייטליס יצחק | שנתי

| 45000600 | דר מייטליס יצחק | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45000600
מורה דר מייטליס יצחק
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מקצוע הארכאולוגיה עוסק בחקר הממצא הדומם הנמצא במעמקי האדמה. הארכאולוגי מנסה לדובב את החרסים, הקירות והמטבעות אותם הותיר האדם ודרכן להבין את תולדות הארץ זהו קורס מקוון. בחלקו הראשון של קורס זה נלמד על כלי המחקר של מקצוע הארכיאולוגיה ועל התפתחות התחום במהלך הדרות. בחלקו השני נעסוק בהכרת המאפיינים של התקופות השונות מראשית ההיסטוריה ועד לסוף תקופת הבית הראשון. בנוסף לכך נדון בשאלות מקרא וארכיאולוגיה לאור הממצאים השונים.
סרטון הכרות : סרטון

החוג ללימודי ארץ ישראל

קורסים ביום א

 
קוד קורס 45020300
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתרענן בהבנה מחודשת ושונה של סיפורים מקראיים, של מדרשי חזל וסוגיותמעניינות נוספות בספרות חזל כל זאת יעשה בעזרת הבנת הראליה החקלאית ומציאות החיים שהייתה באזורנו לפני כ-2000 שנים ויותר ובעזרת הספרות הרומית והיוונית המקבילות בזמנן. 

+  ארץ נבנית מלבנים, אנדרטאות וזמר | 90026800 | הרב דר קלמנזון בני | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90026800 | הרב דר קלמנזון בני | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90026800
מורה הרב דר קלמנזון בני
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 45001100
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 90003000
מורה דר קמינסקי תמי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס דרכי הוראת לימודי ארץ-ישראל-יישום נועד להפגיש בין עבודת המורה ללימודי ארץ ישראל בשטח לבין עבודתו בכתה, ובין לימודיו התיאורטיים בקורס דרכי הוראה של סמסטר א, ההכשרה המעשית החוגית ועבודת המורה בסיור הלימודי. במהלך הקורס נכיר את מבנה המגמה ויחידות הלימוד ונדייק את ההבדלים בין השיעור לסיור ובין הטיול לסיור הלימודי. כל משתתפת תידרש להעברת יחידת שטח אחת ויחידת כתה קצרה וכן לכתוב שאלת שטח ברמת בגרות הכוללת תשובון.

+  שומרון ובנימין - קורס רגיונלי | 45004300 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 45004300 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 45004300
מורה דר דוידסון אייל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בארץ השומרון ובנימין יש התיישבות יהודית צעירה, אבל סיפורו של חבל הארץ הזה ותיק ומורכב ומעניין. בקורס נעמיק בתולדות ההתיישבות לדורותיה, למן העת העתיקה ועד העת החדשה, היהודית, השומרונית, הנוצרית  והמוסלמית. נעמוד על התהליכים והאירועים ההיסטוריים החשובים, וגם נדון במבנה הפיזי המיוחד של האזור ומאפייניו הגאוגרפיים..

קוד קורס 45014700
מורה דר קמינסקי תמי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
חקר נשים ומגדר שייך לדיסציפלינה של היסטוריה חברתית המתחקה אחר סיפורם של דמויות וקבוצות בשוליים, שלא זכו להארה ולהתייחסות בנרטיב ההיסטורי הציבורי. ההיסטוריוגרפיה החדשה מבקשת להציבם בסיפור ההיסטורי השלם ולהאיר באמצעותם זווית מחקרית חדשה שלא זכתה להתייחסות בזיכרון הקולקטיבי. במהלך סמסטר א של הקורס נתייחס לסוגת כתיבה זו ולהתפתחותה בחקר ההיסטוריה ונספר את סיפורן של נשים וקבוצות מגדריות אשר פרצו דרך והביאו לשינוי משמעותי בחברה היישובית של היישוב הישן והיישוב החדש בארץ ישראל בעת החדשה. כל סטודנטית תבחר דמות נשית או התארגנות נשית ובעזרת מחקרים אקדמיים, תעודות, יומנים, מכתבים ועיתונות התקופה, תכתוב עבודה מחקרית- סמינריון או רפרט העוסק בדמויות ובפועלן. המפגשים יוקדשו ללימוד ולכתיבה ובמהלך סמסטר ב תוצג בכתה התמה המרכזית של הכתיבה.

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בימי הביניים | 45000800 | דר דוידסון אייל | שנתי | 12:10 - 13:30

| 45000800 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 45000800
מורה דר דוידסון אייל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 45000301
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ג

 

+  יסודות הערבית | 32000900 | הרב דר גמליאל חנוך | שנתי | 14:20 - 15:40

| 32000900 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32000900
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הערבית היא שפה שמית חשובה, ומן השפות השמיות הבודדות הפעילות גם בימינו. הערבית הקלאסית דומה דמיון רב ללשון המקרא, ולימודה מאיר תופעות רבות בלשון המקרא, כפי שכבר הבינו חכמי הלשון בספרד בימי הביניים. בקורס נלמד אתהאב הערבי, את תצורת הפועל ונטיותיו כולל מערכת הבניינים, ואת תצורת השם. כמו כן נלמד את יסודות בניית משפט בערבית, ואוצר מילים בסיסי המשמש בתקשורת הערבית המודרנית. הקורס מלווה בצפייה קבועה בתקשורת הערבית המודרנית.

קורסים ביום ה

 

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה | 45000700 | דר קמינסקי תמי | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 45000700 | דר קמינסקי תמי | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 45000700
מורה דר קמינסקי תמי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתולדות ארץ ישראל בעת החדשה ויתחקה אחר התהליכים המדיניים, החברתיים, הדמוגרפיים והיישוביים שהשפיעו והביאו לשינוי הנוף הפיזי והאנושי בארץ ישראל במאות ה-19 וה-20. הקורס יבחן את דפוסי השלטון והמנהל בארץ בתקופת היישוב תחת השלטון העותמני ובתקופת המנדט הבריטי$$ התגבשות היישוב הישן והחדש ומעמדו של היישוב היהודי והעברי בארץ-ישראל$$ הזיקה בין היישוב היהודי לבין השלטון והאוכלוסייה הערבית$$ התיישבות, כלכלה והתפתחות היישוב. הקורס יעניק גם כלים לניתוח היסטורי, תוך שימוש במקורות אותנטיים החשובים לחקר התקופה, תעודות, תמונות ועוד.
קוד קורס 90001000
מורה דר שר אבי דורון
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לחי ולצומח של ארץ ישראל | 45000100 | דר בר שי נועם | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 45000100 | דר בר שי נועם | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 45000100
מורה דר בר שי נועם
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 45001900
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סיפורה של קהילת צפת במאה ה-16 הוא סיפור מופלא על מרכז רוחני-תורני ששגשג במשך תקופה קצרה, והגיע להשפעה חסרת תקדים בעולם היהודי. בקורס נלמד את הרקע לצמיחתה של צפת, ונכיר לעומק את עולם הרוח ואת הדמויות שפעלו בה.

+  ארץ הגליל והעמקים - קורס רגיונלי | 45020200 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 45020200 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45020200
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

את הקורס נלמד מתוך תפיסה בינתחומית, הקורס בנוי קומה על גבי קומה, מן המסד הגיאולוגי דרך משאבי המים ועד הרובד האנושי. מטרת הקורס להכיר את הגליל העליון והתחתון,  עמקי הרוחב והבקע, תוך ניתוח השטח ולימוד המקורות
הקורס מתכתב עם יחידת צפון הארץ הנלמדת במערכת החינוך. במסגרת הקורס יתקיים יום סיור

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה | 45008900 | דר לאוב עודד | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45008900 | דר לאוב עודד | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45008900
מורה דר לאוב עודד
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 45012900
מורה דר שר אבי דורון
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס