רשימת השיעורים בחוג ללימודי ארץ ישראל – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

+  הגליל והגולן בימי הבית השני | 4514100 | דר מייטליס יצחק | סמסטר א

| 4514100 | דר מייטליס יצחק | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 4514100
מורה דר מייטליס יצחק
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס צפון הארץ הפך להיות מרכז העם היהודי לאחר חורבן הבית השני. תהליך המעבר מיהודה לצפון לא התרחש בבת אחת. היה זה תהליך שנמשך למעלה משלוש מאות שנה החל מהתקופה החשמונאית  והגיע לשיאו בתקופת חתימת השנה והתלמוד הירושלמי.
בקורס נעסוק במבנה הגאוגרפי של צפון הארץ והשפעתו על תולדות האדם,  נעסוק בתהליך ההתיישבות בימי הבית השני והמשנה והתלמוד ונשאל מהיכן הגיעו תושבי הגליל, האם הם יהודים מקוריים או שמא גרים? נעסוק בעדויות ההיסטוריות והארכאולוגיות למרד הגדול של היהודים ברומאים ונדודי הסנהדרין ומשמרות הכהונה לגליל.
הקורס מלווה במצגות ובסרטונים. חלקם ייחודיים לקורס הזה בלבד.
סרטון הכרות : סרטון

+  ירושלים לדורותיה - קורס רגיונלי | 45008303 | דר דוידסון אייל | שנתי

| 45008303 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45008303
מורה דר דוידסון אייל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל | 45000600 | דר מייטליס יצחק | שנתי

| 45000600 | דר מייטליס יצחק | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45000600
מורה דר מייטליס יצחק
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
סרטון הכרות : סרטון

החוג ללימודי ארץ ישראל

קורסים ביום א

 
קוד קורס 90001000
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לאיכות הסביבה | 45008300 | דר לאוב רונית | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 45008300 | דר לאוב רונית | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45008300
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות יחסי אדם- סביבה במהלך 50 השנים האחרונות. בקורס נכיר את התהליכים שהביאו את החברה האנושית למשבר ואת הדרכים בהן מתמודדים עם משבר זה עד עצם היום הזה. בקורס נכיר אתרים ונדון בסוגיות אותם ניתן לשלב כחלק מהחינוך הסביבתי במדינת ישראל.

+  ארץ הגולן והחרמון - קורס רגיונלי | 45002000 | דר לאוב עודד | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 45002000 | דר לאוב עודד | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 45002000
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה הכרות רב תחומית עם אזור הגולן והחרמון. בראשית הקורס נלמד עת התנאים הטבעיים המאפיינים את הגולן בדגש על תופעות געשיות, עיצוב הנוף וצומח הגולן. רובו של הקורס יוקדש ללימוד תולדות האדם על פי המקורות ההיסטוריים והממצא הארכאולוגי על רקע התנאים הטבעיים. בסיום הקורס נלמד על האזור בעת החדשה ועל מלחמות ישראל בגולן
קוד קורס 90003000
מורה דר קמינסקי תמי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס דרכי הוראת לימודי ארץ-ישראל-יישום נועד להפגיש בין עבודת המורה ללימודי ארץ ישראל בשטח לבין עבודתו בכתה, ובין לימודיו התיאורטיים בקורס דרכי הוראה של סמסטר א, ההכשרה המעשית החוגית ועבודת המורה בסיור הלימודי. במהלך הקורס נכיר את מבנה המגמה ויחידות הלימוד ונדייק את ההבדלים בין השיעור לסיור ובין הטיול לסיור הלימודי. כלמשתתפת תידרש להעברת יחידת שטח אחת ויחידת כתה קצרה וכן לכתוב שאלת שטח ברמת בגרות הכוללת תשובון.
קוד קורס 45011600
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  משאבי המים בישראל | 42001400 | דר לאוב רונית | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 42001400 | דר לאוב רונית | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 42001400
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס עוסק בניהול משק המים של מדינת ישראל מאז הקמתה ועד היוםה.
בקורס נכיר את מקורות המים העומדים לרשות תושבי מדינת ישראל (המערכת התלת אגנית), מי קולחין ומים מותפלים.
כמו כן נעמוד על צריכת המים של תושבי מדינת ישראל והשינויים שחלו בה בעשורים האחרונים.
באמצעות נתונים אלו ננסה להבין כיצד מנוהל משק המים של מדינת ישראל מבחינה כמותית ואיכותית ומהו מצבו נכון לשנת תשף. 

+  מישור החוף - קורס רגיונלי | 45013800 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 45013800 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 45013800
מורה דר דוידסון אייל
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סיפורו של מישור החוף הוא סיפורו של נס ישראלי. רצועת חוף, שהייתהבמשך רוב תקופות ההתיישבות מכוסה בביצות ובחולות נודדים הפכה לאזור ההתיישבותהמבוקש ביותר בארץ ישראל. בקורס נלמד את תהליכי ההתיישבות במישור החוף, למן העתהעתיקה ועד לעת החדשה, ונעמוד על תנאיו הפיזיים המייחדים אותו.

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בימי הביניים | 45000800 | דר דוידסון אייל | שנתי | 12:10 - 13:30

| 45000800 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 45000800
מורה דר דוידסון אייל
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לחי ולצומח של ארץ ישראל | 45000100 | דר בר שי נועם | שנתי | 14:20 - 15:40

| 45000100 | דר בר שי נועם | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45000100
מורה דר בר שי נועם
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לחי ולצומח של ארץ ישראל | 45000101 | דר רענן משה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 45000101 | דר רענן משה | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45000101
מורה דר רענן משה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 45009400
מורה דר קמינסקי תמי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הסמינר מלחמת המחתרות יתחקה אחר דרכי ההתמודדות של היישוב היהודיעם הבעיות הביטחוניות בארץ ישראל בתקופת היישוב ובשנות המנדט. ההתמקדות תהיהבזירות השונות: אל מול השלטונות הבריטיים$$ אל מול ערביי ארץ ישראל$$ אל מול המוסדותהציוניים ואל מול פלגי העם השונים. מטרות הקורס הינן להכיר ולבחוןאת התהליכים שעמדו ביסוד התפתחות כוח המגן העברי בתקופת המנדט. בקורס יוצגלעומק הממסד הביטחוני שהתפתח ביישוב היהודי בארץ ישראל בשנות היישוב, בהםארגוני המחתרת השונים. במהלך הקורס נעסוק בשאלות יסוד כגון ליגאליזם או מחתרת$$ השימוש בכוח והיחס אליו$$ התפתחות החשיבה הצבאית$$ התפתחות המסגרות השונות בהגנה, מחתרות האצל והלחיוביחסים בין ארגוני המחתרת השונים.   הקורס הנו סמינריוני ובמהלכו כל סטודנט יכתובעבודת מחקר- סמינריון או רפרט בנושא הקשור לתמה המרכזית שתילמד. העבודה תלווה גם בהצגת רפרט שיהווה חלקמציון הקורס ויועבר בכתה בסמסטר ב.

 


קורסים ביום ה

 
קוד קורס 45014000
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המשפחה היא ערך עליון בחברה היהודית, והחינוך הוא המטרה העילאית שלגידול הילדים. נשמע פשוט ומובן מאליו, וודאי שלא צריך עיון? נכון, אבלהאמת היא שאם לא נבין איך יושמו הערכים הללו בתולדות העם היהודי, לא נדע להעריךאותם כראוי. אנחנו היום, שמקדישים לא מעט מחיינו לערכי המשפחה והחינוך, איננו אלאחולייה אחת בשרשרת דורות ארוכה, ובקורס נכיר כמה מן החוליות שחיברו את אותה שרשרתלפני כ-500 שנה בארץ ישראל.

בראשית המאה ה-16 התחוללו בארץ ישראל תהליכים היסטוריים שחוללו תמורותרבות בהתיישבות היהודית בה. השלטון העותמאני הוחל ורבים ממגורשי ספרד עלו לארץ והתיישבובעריה, ובפרט בצפת. מקבץ איכותי במיוחד של חכמים הפך את אי למרכז רוחני ודתיבעל השפעה עצומה בעולם היהודי. נפגשו בה יוצאי עולמות רוחניים שונים, מספרדומאשכנז, מאיטליה ומצפון אפריקה, מהבלקאן ומן המזרח, ומפגש זה הוליד מזיגה ייחודית.בצפת ובשאר יישובי אי התפתחה חברה יהודית עם מאפיינים ייחודיים.

איך נראתה מערכת החינוך היהודית באותם ימים? מה לימדו, ומי היוהמורים? האם בנות הלכו לבית הספר? איך נראו אתרי ההיכרויות בתקופה העותמאניתהמוקדמת? איך נראו תהליכי הילודה וההורות? הקורס ייתן מענה לשאלות מרתקות אלו, ולרבותנוספות.

קוד קורס 45012700
מורה דר שפנייר יוסי
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בנושאי זיכרון היסטוריים שהתרחשו במרחב הארץ ישראלי. תפרוסת יישובים ושמותיהם, אתרי קרבות וזיכרם במרחב. זיכרון השואה, מה אנחנו זוכרים ולמה?
~
דגש מיוחד יושם על אירועים שהתרחשו בסביבות גוש עציון לאורך הדורות בסיורים קצרים בסביבות המכללה בזמן השיעורים.
~
סיור אחד להדגמת הנושאים הנלמדים יערך בסביבות ירושלים והדרך אליה. 
קוד קורס 45001100
מורה דר שר אבי דורון
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ארץ יהודה- קורס רגיונלי | 45000500 | דר רביב דביר | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 45000500 | דר רביב דביר | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 45000500
מורה דר רביב דביר
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ירושלים בימי הבית השני | 45014200 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 45014200 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45014200
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מאז שבו ראשוני הגולים מבבל לירושלים, והחלו לשקם אותה מחורבותיה,הלכה העיר והתפתחה, תחילה תחת שלטון הפרסים, ולאחר מכן תחת שלטונות ההלניסטיםוהרומים. במקביל להתפתחות העיר התעצם בית המקדש, וחדר עמוק אל לב התודעה הלאומית.בית המקדש היה למרכז רוחני, משפטי, לימודי ולאומי של העם היהודי בארץ ובתפוצות.במקביל להתעצמותה ההדרגתית של ירושלים עברה החברה היהודית תמורות חברתיות ורוחניותעזות, על רקע דתי, פוליטי, משיחי וכלכלי. התמורות הללו בקעו סדקים חברתיים עמוקים,שלא התאחו עד החורבן. בקורס נבחן לעומק את התהליכים החברתיים, הרוחניים והפיזייםשעברו על ירושלים בתקופת הבית השני.

קוד קורס 45002700
מורה חרמץ משה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתת מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 45014300
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המאה ה-17? ה-18? לא הורדוס, לא חיזקיהו, לא הרב קוק, לא רבי יהודההנשיא. מה כבר אפשר לומר על תקופה כל כך אפורה בתולדותיה של ארץ ישראל? עיוןבסיפורה של התקופה העותמאנית המוקדמת יגלה שיש גוונים רבים לאפור.אנחנו נחפש את הגוונים הללו, ונתעמק בקורות היהודים בארץ ישראל בתקופה זו.

קוד קורס 45000301
מורה דר בירנבוים חנן
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה | 45008900 | דר לאוב רונית | שנתי | 10:35 - 11:55

| 45008900 | דר לאוב רונית | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45008900
מורה דר לאוב רונית
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 45000400
מורה דר שר אבי דורון
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
נכיר את יסודות החקר של הגיאוגרפיה ההיסטורית והארכיאולוגיה המקראית, וכן מקורות העזר והכלים לחקר תקופת המקרא. נבין את אירועי תקופת המלוכה על רקע הגיאוגרפיה הפיזית, הישובית והמדינית של ארץ ישראל והמזרח הקדום ונציג סוגיות מקראיות שימושיות בהוראת לימודי ארץ ישראל ותנך. ראשיתו של הקורס במבואות כלליים והמשכו ברצף ההיסטורי שמראשית המלוכה בישראל ועד חורבן הבית הראשון. הקורס משלב התנסויות בהוראה וחקר עם הצגת מהלך זיהוי האתרים של תקופת המקרא על ידי תלמידיו/ותיו.

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה | 45000700 | דר קמינסקי תמי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 45000700 | דר קמינסקי תמי | סמסטר ש | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45000700
מורה דר קמינסקי תמי
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 45013000
מורה דר שר אבי דורון
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הקורס שלפנינו מבוסס על היסודות שנלמדו בקורס המבוא לתולדות ארץ ישראל בימי הבית הראשון. במהלך הקורס הסמינריוני נעמיק בחקר סוגיות שונות בגיאוגרפיה של תקופת המקרא על בסיס השיטה המשלבת ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה היסטורית ומקורות מקראיים וחוץ מקראיים.
במהלך סמסטר א נניח את היסודות לכתיבת העבודה הסמינריונית לאחר הצגת מגוון נושאים למחקר, נגבש הצעות מחקר ונעסוק בתהליך הכתיבה המחקרית. זאת לצד הצגת סוגיות נבחרות מן הגיאוגרפיה המקראית.
במהלך סמסטר ב יציגו משתתפי הקורס את תוצריהם, ישתפו את חבריהם לקורס, יציגו שאלות מחקר ומסקנות.
מטרת הקורס הינה להגיע לסוף שנת הלימודים כאשר רובה של העבודה הסמינריונית כבר מוכן, על מנת לנצל את חופשת הקיץ של שנת תשף לסיומים וקשירת קצוות.