רשימת השיעורים בחוג ללימודי ארץ ישראל – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  הגליל והגולן בימי הבית השני | 4514100 | דר מייטליס יצחק | סמסטר א

| 4514100 | דר מייטליס יצחק | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 4514100
מורה דר מייטליס יצחק
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
צפון הארץ הפך להיות מרכז העם היהודי לאחר חורבן הבית השני. תהליך המעבר מיהודה לצפון לא התרחש בבת אחת. היה זה תהליך שנמשך למעלה משלוש מאות שנה החל מהתקופה החשמונאית  והגיע לשיאו בתקופת חתימת המשנה והתלמוד הירושלמי.
בקורס נעסוק במבנה הגאוגרפי של צפון הארץ והשפעתו על תולדות האדם,  נעסוק בתהליך ההתיישבות בימי הבית השני והמשנה והתלמוד ונשאל מהיכן הגיעו תושבי הגליל, האם הם יהודים מקוריים או שמא גרים? נעסוק בעדויות ההיסטוריות והארכאולוגיות למרד הגדול של היהודים ברומאים והעדויות להתיישבותם.  וכן נעסוק  בבתי הכנסת בצפון הארץ ובנדודי הסנהדרין ומשמרות הכהונה לגליל.
הקורס מלווה במצגות ובסרטונים. חלקם שצולמו על ידי מורה הקורס והם ייחודיים לקורס הזה בלבד.
סרטון הכרות : סרטון

+  ירושלים לדורותיה- קורס רגיונלי | 45008303 | דר דוידסון אייל | שנתי

| 45008303 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45008303
מורה דר דוידסון אייל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתחקה אחר תולדותיה של ירושלים מראשיתה ועד ימינו, תוך הכרת המבנה הטופוגרפי שלה, והכרת המרחב הכפרי סביבה בעבר ובהווה.

+  מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל | 45000600 | דר מייטליס יצחק | שנתי

| 45000600 | דר מייטליס יצחק | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45000600
מורה דר מייטליס יצחק
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מקצוע הארכאולוגיה עוסק בחקר הממצא הדומם הנמצא במעמקי האדמה. הארכאולוגי מנסה לדובב את החרסים, הקירות והמטבעות אותם הותיר האדם ודרכן להבין את תולדות הארץ זהו קורס מקוון. בחלקו הראשון של קורס זה נלמד על כלי המחקר של מקצוע הארכיאולוגיה ועל התפתחות התחום במהלך הדרות. בחלקו השני נעסוק בהכרת המאפיינים של התקופות השונות מראשית ההיסטוריה ועד לסוף תקופת הבית הראשון. בנוסף לכך נדון בשאלות מקרא וארכיאולוגיה לאור הממצאים השונים.
סרטון הכרות : סרטון

החוג ללימודי ארץ ישראל

קורסים ביום א

 
קוד קורס 45020301
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתרענן בהבנה מחודשת ושונה של סיפורים מקראיים, של מדרשי חזל וסוגיותמעניינות נוספות בספרות חזל כל זאת יעשה בעזרת הבנת הראליה החקלאית ומציאות החיים שהייתה באזורנו לפני כ-2000 שנים ויותר ובעזרת הספרות הרומית והיוונית המקבילות בזמנן. 
קוד קורס 90003000
מורה דר קמינסקי תמי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס דרכי הוראת לימודי ארץ-ישראל-יישום נועד להפגיש בין עבודת המורה ללימודי ארץ ישראל בשטח לבין עבודתו בכתה, ובין לימודיו התיאורטיים בקורס דרכי הוראה של סמסטר א, ההכשרה המעשית החוגית ועבודת המורה בסיור הלימודי. במהלך הקורס נכיר את מבנה המגמה ויחידות הלימוד ונדייק את ההבדלים בין השיעור לסיור ובין הטיול לסיור הלימודי. כל משתתפת תידרש להעברת יחידת שטח אחת ויחידת כתה קצרה וכן לכתוב שאלת שטח ברמת בגרות הכוללת תשובון.
קוד קורס 45014700
מורה דר קמינסקי תמי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
חקר נשים ומגדר שייך לדיסציפלינה של היסטוריה חברתית המתחקה אחר סיפורם של דמויות וקבוצות בשוליים, שלא זכו להארה ולהתייחסות בנרטיב ההיסטורי הציבורי. ההיסטוריוגרפיה החדשה מבקשת להציבם בסיפור ההיסטורי השלם ולהאיר באמצעותם זווית מחקרית חדשה שלא זכתה להתייחסות בזיכרון הקולקטיבי. במהלך סמסטר א של הקורס נתייחס לסוגת כתיבה זו ולהתפתחותה בחקר ההיסטוריה ונספר את סיפורן של נשים וקבוצות מגדריות אשר פרצו דרך והביאו לשינוי משמעותי בחברה היישובית של היישוב הישן והיישוב החדש בארץ ישראל בעת החדשה. כל סטודנטית תבחר דמות נשית או התארגנות נשית ובעזרת מחקרים אקדמיים, תעודות, יומנים, מכתבים ועיתונות התקופה, תכתוב עבודה מחקרית- סמינריון או רפרט העוסק בדמויות ובפועלן. המפגשים יוקדשו ללימוד ולכתיבה ובמהלך סמסטר ב תוצג בכתה התמה המרכזית של הכתיבה.

+  ארץ נבנית מלבנים, אנדרטאות וזמר | 90026801 | הרב דר קלמנזון בני | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 90026801 | הרב דר קלמנזון בני | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90026801
מורה הרב דר קלמנזון בני
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המוזיקה, האדריכלות והאמנות הפיגורטיבית הן שפות ותקשורת. הן שפה לא מילולית המבטאת את רוח התקופה והמקום בו נוצרו. האמנות והמוזיקה יכולות להעביר מסרים ורעיונות. הן מהוות שפה שגם מושפעת מהמרחב והזמן, וגם משפיעה עליהם. בצד המגבלות יש לשפות הלא מילוליות האלו כוחות ואפשרויות מעבר לשפת הדיבור המילולית. משתתפי הקורס יגלו שהמוזיקה הייתה השפה הלא מילולית העיקרית של העם היהודי. לכן הזמר העברי היווה מרכיב מרכזי בהתפתחות היישוב היהודי בארץ ישראל בעת החדשה. המוזיקה והאמנות יהוו עבור המשתתפים גם אמצעים חינוכיים שיסייעו להם להעביר חומרים יבשים באמצעים פופולריים שירתקו את תלמידיהם בעתיד. מתאים במיוחד לתלמידי החוגים ללימודי אי, היסטוריה, ספרות וחינוך.

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בימי הביניים | 45000801 | דר דוידסון אייל | שנתי | 12:10 - 13:30

| 45000801 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 45000801
מורה דר דוידסון אייל
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בתולדותיה של אי החל מראשית הופעתו של האיסלאם בארץ ישראל, וכן בתקופות הצלבנית, הממלוכית והעותמאנית, והוא מפגיש בין מקורות התקופה לבין המרחב הגיאוגרפי בארץ ישראל, תוך מתן תשומת לב לקהילות היהודים באי תחת שלטון האיסלאם והנצרות

קוד קורס 45000301
מורה דר שר-אבי דורון
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס שלפנינו עוסק בפרק זמן ארוך הנתחם על ידי הקמת בית המקדש השני בימי שיבת ציון מחד, ונמשך עד לשלהי העת העתיקה, ערב עלייתו של השלטון המוסלמי בארץ ישראל. בתוך מסגרת זמן זו נעמוד מקרוב על ימי עזרא ונחמיה, ראשית ההלניזם בארץ ישראל, ימי בית חשמונאי, שלטון הורדוס, תקופת הנציבים, מלחמות היהודים ברומא- מרד החורבן ומרד בר כוכבא, וכן התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית, עת הפכה הנצרות לדת רשמית באימפריה. הקורס מבוסס על הוראה המשלבת תרגילים והצגת מטלות של המשתתפים/ות בו בדגש על הצגת אתרי המפתח הארכיאולוגיים של ארץ ישראל בתקופה הנדונה.
מבחינה מתודולוגית הקורס ישלב היכרות עם המקורות ההיסטוריים הרלוונטיים, לצד הממצאים הארכיאולוגיים והבנת הגיאוגרפיה ההיסטורית של התקופה.
קוד קורס 45001101
מורה דר שר-אבי דורון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הינה להכניס את הסטודנט בשערי חקר ידיעת הארץ תוך הקניית הכלים הבסיסיים למחקר, לסיור ולמיומנות השדה. כיצד החלה הארכיאולוגיה באי, כיצד החל המיפוי שלה, ומדוע רק במאה היט ארץ ישראל התגלתה מחדש?

קוד קורס 90001002
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס דרכי הוראה בלימודי אי נעמוד מקרוב על מאפייניו של מקצוע זה כמקצוע רב-תחומי במערכת החינוך, נערוך היכרות עם מסגרות התוכן של יחידות הלימוד בהוראת התחום ונציג את אמצעי ההוראה המובילים בתחום. ננתח בעיות דידקטיות בהוראת ידיעת הארץ תוך קניין כלים לעבודה והכנה עצמית לקראת הוראת יחידת לימוד שלמה כמו גם מערך שיעור או סיור. בנוסף, נעמוד על הפוטנציאל החינוכי והערכי של הסיור במסגרת הוראת לימודי ארץ ישראל ושלח.
~

+  בנימין ושומרון- קורס רגיונלי | 45004300 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 45004300 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 45004300
מורה דר דוידסון אייל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בארץ השומרון ובנימין יש התיישבות יהודית צעירה, אבל סיפורו של חבל הארץ הזה ותיק ומורכב ומעניין. בקורס נעמיק בתולדות ההתיישבות לדורותיה, למן העת העתיקה ועד העת החדשה, היהודית, השומרונית, הנוצרית  והמוסלמית. נעמוד על התהליכים והאירועים ההיסטוריים החשובים, וגם נדון במבנה הפיזי המיוחד של האזור ומאפייניו הגאוגרפיים..

קורסים ביום ג

 

+  יסודות הערבית | 32000900 | הרב דר גמליאל חנוך | שנתי | 14:20 - 15:40

| 32000900 | הרב דר גמליאל חנוך | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 32000900
מורה הרב דר גמליאל חנוך
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הערבית היא שפה שמית חשובה, ומן השפות השמיות הבודדות הפעילות גם בימינו. הערבית הקלאסית דומה דמיון רב ללשון המקרא, ולימודה מאיר תופעות רבות בלשון המקרא, כפי שכבר הבינו חכמי הלשון בספרד בימי הביניים. בקורס נלמד אתהאב הערבי, את תצורת הפועל ונטיותיו כולל מערכת הבניינים, ואת תצורת השם. כמו כן נלמד את יסודות בניית משפט בערבית, ואוצר מילים בסיסי המשמש בתקשורת הערבית המודרנית. הקורס מלווה בצפייה קבועה בתקשורת הערבית המודרנית.

קורסים ביום ה

 

+  מבוא לחי ולצומח של ארץ ישראל | 45000101 | דר בר שי נועם | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 45000101 | דר בר שי נועם | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 45000101
מורה דר בר שי נועם
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בארץ ישראל, הממוקמת בצומת שבין שלוש יבשות, קיים מגוון גדול של בתי גידול ועושר רב של צמחים ובעח. במהלך הקורס נערוך הכרות ראשונית עם בתי גידול המאפיינים את הארץ ונתייחס להשפעת הגורמים הסביבתיים על השפע והתפוצה של האורגניזמים. נעמוד על הקשר בין בית הגידול ובין המינים המאכלסים אותו תוך התייחסות לאורח חייהם, התנהגותם, התאמותיהם לבית הגידול ויחסי הגומלין ביניהם. הקורס כולל הרצאות, יציאות לגיחות קצרות באזור המכללה וארבעה ימי סיור.

+  מבוא לחי ולצומח של ארץ ישראל | 45000103 | דר רענן משה | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 45000103 | דר רענן משה | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 45000103
מורה דר רענן משה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בארץ ישראל, הממוקמת בצומת שבין שלוש יבשות, קיים מגוון גדול של בתי גידול ועושר רב של צמחים ובעח. במהלך הקורס נערוך הכרות ראשונית עם בתי גידול המאפיינים את הארץ ונתייחס להשפעת הגורמים הסביבתיים על השפע והתפוצה של האורגניזמים. נעמוד על הקשר בין בית הגידול ובין המינים המאכלסים אותו תוך התייחסות לאורח חייהם, התנהגותם, התאמותיהם לבית הגידול ויחסי הגומלין ביניהם. הקורס כולל הרצאות, יציאות לגיחות קצרות באזור המכללה וארבעה ימי סיור.

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה | 45008900 | דר לאוב עודד | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45008900 | דר לאוב עודד | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45008900
מורה דר לאוב עודד
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בהכרות עם החומרים הבונים את כדור הארץ (סלעים ומינרלים) ותהליכי היווצרותם, המבנה הפנימי של כדור הארץ וכוחות פנימיים וחיצוניים המעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ ואחראיים לתופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות מגוונות כמו היווצרוות רכסי הרים, הרי געש, רעידות אדמה, מערכות נחלים ועוד.

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה | 45000701 | דר קמינסקי תמי | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 45000701 | דר קמינסקי תמי | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 45000701
מורה דר קמינסקי תמי
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתולדות ארץ ישראל בעת החדשה ויתחקה אחר התהליכים המדיניים, החברתיים, הדמוגרפיים והיישוביים שהשפיעו והביאו לשינוי הנוף הפיזי והאנושי בארץ ישראל במאות ה-19 וה-20. הקורס יבחן את דפוסי השלטון והמנהל בארץ בתקופת היישוב תחת השלטון העותמני ובתקופת המנדט הבריטי$$ התגבשות היישוב הישן והחדש ומעמדו של היישוב היהודי והעברי בארץ-ישראל$$ הזיקה בין היישוב היהודי לבין השלטון והאוכלוסייה הערבית$$ התיישבות, כלכלה והתפתחות היישוב. הקורס יעניק גם כלים לניתוח היסטורי, תוך שימוש במקורות אותנטיים החשובים לחקר התקופה, תעודות, תמונות ועוד.
קוד קורס 45001900
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סיפורה של קהילת צפת במאה ה-16 הוא סיפור מופלא על מרכז רוחני-תורני ששגשג במשך תקופה קצרה, והגיע להשפעה חסרת תקדים בעולם היהודי. בקורס נלמד את הרקע לצמיחתה של צפת, ונכיר לעומק את עולם הרוח ואת הדמויות שפעלו בה.

קוד קורס 45012901
מורה דר שר-אבי דורון
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס מטרת הקורס הסמינריוני שלפנינו  הינה להעמיק חקר בשלביו השונים של מרד בר כוכבא, ובעיקר בממצאים הארכיאולוגיים והאפיגרפיים הזורים עליו אור. במוקד הקורס תעמוד התרבות החומרית של הפליטים במדבר יהודה ובעיקר הטקסטים הכתובים שנמצאו במערות המפלט במדבר יהודה. במהלך הקורס נקרא יחד את אגרות בר כוכבא שנמצאו במערות, וכן את המגילות המקראיות והתעודות הכלכליות מאותו הקשר היסטורי. לצד הקריאה המשותפת, תלמידי/ות הקורס יכתבו עבודות סמינריוניות או רפרטים ויציגו את שלבי העבודה מעת לעת מול חבריהם לכיתה תוך פיתוח דיון כיתתי מפרה.
קוד קורס 90001001
מורה דר שר-אבי דורון
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס דרכי הוראה בלימודי אי נעמוד מקרוב על מאפייניו של מקצוע זה כמקצוע רב-תחומי במערכת החינוך, נערוך היכרות עם מסגרות התוכן של יחידות הלימוד בהוראת התחום ונציג את אמצעי ההוראה המובילים בתחום. ננתח בעיות דידקטיות בהוראת ידיעת הארץ תוך קניין כלים לעבודה והכנה עצמית לקראת הוראת יחידת לימוד שלמה כמו גם מערך שיעור או סיור. בנוסף, נעמוד על הפוטנציאל החינוכי והערכי של הסיור במסגרת הוראת לימודי ארץ ישראל ושלח.
~

+  ארץ הגליל והעמקים- קורס רגיונלי | 45020200 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 45020200 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45020200
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

את הקורס נלמד מתוך תפיסה בינתחומית, הקורס בנוי קומה על גבי קומה, מן המסד הגיאולוגי דרך משאבי המים ועד הרובד האנושי. מטרת הקורס להכיר את הגליל העליון והתחתון,  עמקי הרוחב והבקע, תוך ניתוח השטח ולימוד המקורות
הקורס מתכתב עם יחידת צפון הארץ הנלמדת במערכת החינוך. במסגרת הקורס יתקיים יום סיור