רשימת השיעורים בחוג ללימודי ארץ ישראל – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  הגליל והגולן בימי הבית השני | 4514100 | דר מייטליס יצחק | סמסטר ב

| 4514100 | דר מייטליס יצחק | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 4514100
מורה דר מייטליס יצחק
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סרטון הכרות : סרטון

+  ירושלים לדורותיה - קורס רגיונלי | 45008303 | דר דוידסון אייל | שנתי

| 45008303 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45008303
מורה דר דוידסון אייל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתחקה אחר תולדותיה של ירושלים מראשיתה ועד ימינו, תוך הכרת המבנה הטופוגרפי שלה, והכרת המרחב הכפרי סביבה בעבר ובהווה.

+  מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל | 45000600 | דר מייטליס יצחק | שנתי

| 45000600 | דר מייטליס יצחק | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45000600
מורה דר מייטליס יצחק
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מקצוע הארכאולוגיה עוסק בחקר הממצא הדומם הנמצא במעמקי האדמה.זהו קורס מקוון. בחלקו הראשון של קורס זה נלמד על כלי המחקר של מקצוע הארכיאולוגיה ועל התפתחות התחום במהלך המאה העשרים. בחלקו השני נעסוק בהכרת המאפיינים של התקופות השונות מראשית ההיסטוריה ועד לסוף תקופת הבית הראשון. בנוסף לכך נעסוק בשאלות מקרא וארכיאולוגיה לאור הממצאים השונים.
סרטון הכרות : סרטון

החוג ללימודי ארץ ישראל

קורסים ביום א

 
קוד קורס 90001000
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס דרכי הוראה בלימודי אי נעמוד מקרוב על מאפייניו של מקצוע זה כמקצוע רב-תחומי במערכת החינוך, נערוך היכרות עם מסגרות התוכן של יחידות הלימוד בהוראת התחום ונציג את אמצעי ההוראה המובילים בתחום. ננתח בעיות דידקטיות בהוראת ידיעת הארץ תוך קניין כלים לעבודה והכנה עצמית לקראת הוראת יחידת לימוד שלמה כמו גם מערך שיעור או סיור. בנוסף, נעמוד על הפוטנציאל החינוכי והערכי של הסיור במסגרת הוראת לימודי ארץ ישראל ושלח.
~

קוד קורס 45020200
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

את הקורס נלמד מתוך תפיסה בינתחומית, הקורס בנוי קומה על גבי קומה, מן המסד הגיאולוגי דרך משאבי המים ועד הרובד האנושי. מטרת הקורס להכיר את הגליל העליון והתחתון,  עמקי הרוחב והבקע, תוך ניתוח השטח ולימוד המקורות
הקורס מתכתב עם יחידת צפון הארץ הנלמדת במערכת החינוך. במסגרת הקורס יתקיים יום סיור

קוד קורס 45003700
מורה דר קמינסקי תמי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יתחקה אחר דרכי ההתמודדות של היישוב היהודיעם הבעיות הביטחוניות בארץ ישראל בעשור האחרון של השלטון המנדטורי. ההתמקדות תהיהבזירות השונות: אל מול השלטונות הבריטיים$$ אל מול ערביי ארץ ישראל$$ אל מול המוסדותהציוניים והוועד הלאומי ואל מול פלגי העם השונים. מטרות הקורס הינן להכיר ולבחוןאת התהליכים שעמדו ביסוד התפתחות כוח המגן העברי בשלהי תקופת המנדט. בקורס יוצגלעומק הממסד הביטחוני שהתפתח ביישוב היהודי בארץ ישראל בשנים 1948-1939, בהםארגוני המחתרת השונים. במהלך הקורס נעסוק בשאלות יסוד כגון ליגאליזם או מחתרת$$ השימוש בכוח והיחס אליו$$ התפתחות החשיבה הצבאית$$ התפתחות המסגרות השונות בהגנה, מחתרות האצל והלחיוביחסים בין ארגוני המחתרת השונים.  

 

+  גאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל | 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 42002100 | דר לאוב רונית | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 42002100
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא להקנות כלים לניתוח הנוף הפיסי של ארץ ישראל הכוללים את המרכיבים הבאים: הגדרת גבולות, מבנה טופוגרפי, מסלע, מבנה גיאולוגי, מערכות הנחלים, קרקעות ואקלים. כמו כן, יעשה ניסיון לשחזר את ההיסטוריה הגיאולוגית של ארץ ישראל במהלכה עוצב הנוף הנוכחי.
~

קוד קורס 45013301
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהיסטוריה הפוליטית והחברתית של עם ישראל החל משיבת ציון בתקופההפרסית ועד להתנצרות האימפריה הרומאית במאה הרביעית לספירה.

קוד קורס 45001100
מורה דר שר אבי דורון
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס הינה להכניס את הסטודנט בשערי חקר ידיעת הארץ תוך הקניית הכלים הבסיסיים למחקר, לסיור ולמיומנות השדה. כיצד החלה הארכיאולוגיה באי, כיצד החל המיפוי שלה, ומדוע רק במאה היט ארץ ישראל התגלתה מחדש?

קוד קורס 90003000
מורה דר קמינסקי תמי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס דרכי הוראת לימודי ארץ-ישראל-יישום נועד להפגיש בין עבודת המורה ללימודי ארץ ישראלבשטח לבין עבודתו בכתה, ובין לימודיו התיאורטיים בקורס דרכי הוראה של סמסטר א, ההכשרההמעשית החוגית ועבודת המורה בסיור הלימודי. במהלך הקורס נכיר את מבנה המגמהויחידות הלימוד ונדייק את ההבדלים בין השיעור לסיור ובין הטיול לסיור הלימודי. כלמשתתפת תידרש להעברת יחידת שטח אחת ויחידת כתה קצרה וכן לכתוב שאלת שטח ברמת בגרותהכוללת תשובון.


קוד קורס 45020300
מורה דר לונדון עקיבא
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתרענן בהבנה מחודשת ושונה של סיפורים מקראיים, של מדרשי חזל וסוגיותמעניינות נוספות בספרות חזל כל זאת יעשה בעזרת הבנת הראליה החקלאית ומציאות החיים שהייתה באזורנו לפני כ-2000 שנים ויותר ובעזרת הספרות הרומית והיוונית המקבילות בזמנן. 

+  גוש עציון לדורותיו | 45001300 | רוטנברג אריה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 45001300 | רוטנברג אריה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45001300
מורה רוטנברג אריה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

גוש עציון לדורותיו
~
~
להתיישבות היהודית באזור גוש עציון יש שרשים עמוקים. אנו נפתח את הקורס בלימוד ההיסטוריה והארכיאולוגיה של גוש עציון בימי המקרא ובתקופת הבית השני. סיור אחד יתקיים להכרת האתרים הארכיאולוגיים בסביבה. נעבור לעת החדשה ונלמד על הניסיונות השונים של החלוצים ליישב את גוש עציון, ועל גורלם במהלך הקרבות שהתחוללו באזור. סיור שני יתקיים לנקודות ההתיישבות ולאתרי מורשת קרב בהם התנהלו קרבות הגבורה.
~

קוד קורס 45013400
מורה דר בירנבוים חנן
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה | 45000700 | דר קמינסקי תמי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 45000700 | דר קמינסקי תמי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45000700
מורה דר קמינסקי תמי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק בגיאוגרפיה ההיסטורית של ארץ ישראל בעת החדשה ויתחקה אחר התהליכים המדיניים, החברתיים, הדמוגרפיים והיישוביים שהשפיעו והביאו לשינוי הנוף הפיזי והאנושי בארץ ישראל במאות ה-19 וה-20. הקורס יבחן את דפוסי השלטון והמנהל בארץ בתקופת היישוב תחת השלטון העותמני ובתקופת המנדט הבריטי$$ התגבשות היישוב הישן והחדש ומעמדו של היישוב היהודי והעברי בארץ-ישראל$$ הזיקה בין היישוב היהודי לבין השלטון והאוכלוסייה הערבית$$ התיישבות, כלכלה והתפתחות היישוב. הקורס יעניק גם כלים לניתוח היסטורי, תוך שימוש במקורות אותנטיים החשובים לחקר התקופה, תעודות, תמונות ועוד.

+  מבוא לחי ולצומח של ארץ ישראל | 45000100 | דר בר שי נועם | שנתי | 12:10 - 13:30

| 45000100 | דר בר שי נועם | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 45000100
מורה דר בר שי נועם
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בארץ ישראל, הממוקמת בצומת שבין שלוש יבשות, קיים מגוון גדול של בתי גידול ועושר רב של צמחים ובעח. במהלך הקורס נערוך הכרות ראשונית עם בתי גידול המאפיינים את הארץ ונתייחס להשפעת הגורמים הסביבתיים על השפע והתפוצה של האורגניזמים. נעמוד על הקשר בין בית הגידול ובין המינים המאכלסים אותו תוך התייחסות לאורח חייהם, התנהגותם, התאמותיהם לבית הגידול ויחסי הגומלין ביניהם. הקורס כולל הרצאות, יציאות לגיחות קצרות באזור המכללה וארבעה ימי סיור.

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולגיה | 45008900 | דר לאוב רונית | שנתי | 12:10 - 13:30

| 45008900 | דר לאוב רונית | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 45008900
מורה דר לאוב רונית
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בהכרות עם החומרים הבונים את כדור הארץ (סלעים ומינרלים) ותהליכי היווצרותם, המבנה הפנימי של כדור הארץ וכוחות פנימיים וחיצוניים המעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ ואחראיים לתופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות מגוונות כמו היווצרוות רכסי הרים, הרי געש, רעידות אדמה, מערכות נחלים ועוד.
קוד קורס 45010500
מורה דר לאוב עודד
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
ממצא בתי הכנסת הקדומים בארץ ישראל הוא מהמרתקים והחשובים בתולדות ארץ ישראל . במהלך הקורס נלמד על ראשיתו של בית הכנסת מימי בית שני ועד לתקופה המוסלמית. נדון במקומו הדתי הקהילתי והלאומי של בית הכנסת בציר הזמן בעזרת הממצא האדריכלי, האמנותי והאפיגרפי (כתובות בתי הכנסת) במקביל לעדות הספרותית וההיסטורית. נלמד על תרומת ממצא בתי הכנסת לשחזור מפת היישוב היהודי. 
משתתפי הקורס יבחרו נושא ועליו יכתבו עבודה סמינריונית בהנחיית המרצה

קורסים ביום ה

 

+  תנך וחזל על מפת ישראל | 45013200 | דר שפנייר יוסי | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 45013200 | דר שפנייר יוסי | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45013200
מורה דר שפנייר יוסי
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בהקשרים ארץ ישראליים רחבים לאור מקורות יהודיים (תנך וחזל) נכיר חבלי ארץ מגוונים ויחודם לאור המקורות נעמיק בהכרות עם היבטים של תרבות חומרית סביב מעגל השנה בדגשים יהודיים: חקלאות קדומה, ארבעת המינים ושבעת המינים, מקורות המים הארץ ישראליים, תפרוסת יישובית, תוך הדגשת ההיבט היהודי תנך ומדרשי חזל.
קוד קורס 45001900
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סיפורה של קהילת צפת במאה ה-16 הוא סיפור מופלא על מרכז רוחני-תורני ששגשג במשך תקופה קצרה, והגיע להשפעה חסרת תקדים בעולם היהודי. בקורס נלמד את הרקע לצמיחתה של צפת, ונכיר לעומק את עולם הרוח ואת הדמויות שפעלו בה.

+  המדבר המזרחי של ארץ ישראל | 45009300 | דר שר אבי דורון | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 45009300 | דר שר אבי דורון | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45009300
מורה דר שר אבי דורון
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס המדבר המזרחי של ארץ ישראל הינו כינוי גיאוגרפי הכולל בתוכו את כל הכפיפה המזרחית המשתפלת מן ההר המרכזי של ארץ ישראל, אל הבקע, ובו כלולים מדבר יהודה ומדבר שומרון עם חבלי ספר-המדבר התוחמים אותם ממערב.
במהלך הקורס נכיר את המדבר המזרחי של ארץ ישראל על כל רבדיו: הפיסי, הביוטי והאנושי, תוך נגיעה בפרקים ההיסטוריים החשובים בתולדותיו של אזור זה. חגורות צומח וחדירה של מיני בעח לאזור זה, לצד פליטים, מורדים, מלכים ונזירים שמצאו את משכנם לאורך הדורות במדבר, במצוקי הנחלים, במערות המפלט ולחוף ים המלח.
קוד קורס 45012500
מורה חרמץ משה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נעמוד על 3 פרשיות שטלטלו את החברה הישראלי בעשוריםהראשונים:

1- סיפור העליה הגדולה. 1948-1951 

השנים הגדולות ביתר בהיסטוריה שלנו מאז ימיהחשמונאים. כך תאר לימים בן גוריון שנים אלו. עד כמה היה בן גוריון נחוש,אובססיבי, להעלות יהודים ארצה? עד כמה היה מוכן להתעמת עם שרים ועם פקידים שקראולהגביל העליה? עד כמה היה מוכן להתעמת עם המציאות הקשה?

2- משפט אייכמן

משפט השואה הגדול, משפט ששינה וטלטל את החברה הישראלית.

ב-5.60 עצרה מדינת ישראל את נשימתה עת הודיע ראש הממשלה דאז,בן גוריון, כי אדולף אייכמן נמצא כבר במעצר בארץ. נבחן את השפעת המשפט על החברההישראלית ביחסה לשואה וביחסה לניצולים שחיו באותם ימים בארץ.

3- השמאל הציוני.

היחס של מחנה השמאלהישראלי אל בריהמ בשנות החמישים. מיחס של הערצה וסגידה להסתייגות וביקורת.מה היה משקלם הסגולי של אנשי השמאל הציוני בארץ? עד כמה השפיעו האירועים שמעברלים, בבריהמ על מערכות היחסים בתוך הקיבוצים, בין חברים עד אתמול לשונאיםבנפש? 

+  ירושלים בעת החדשה | 45012400 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 45012400 | דר דוידסון אייל | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45012400
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במשך מאות שנים לא חרגה ירושלים מהיקף ממדי העיר העתיקה. גם בגודלהאוכלוסייה לא התחוללו שינויים של ממש. בראשית המאה ה-19 החל מהפך, שבעקבותיו החלהירושלים להתנער מעפרה, לקלוט עולים חדשים ולצאת מהחומות. מה היו הגורמים למהפך? מההיו משמעויותיו? מי היו האנשים שחוללו אותו, ומה הניע אותם? בקורס נפתור שאלות אלהורבות אחרות, ונספר את סיפורה המופלא של ירושלים במאתיים השנים האחרונות.

+  מרד בר כוכבא | 45002100 | דר שר אבי דורון | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 45002100 | דר שר אבי דורון | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45002100
מורה דר שר אבי דורון
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס חקר מרד בר כוכבא לא מפסיק להפתיע! בהעדר מקורות היסטוריים כתובים, תופסת הארכיאולוגיה מקום מרכזי בחקר מלחמה זו, שהיוותה את שיאה ושיברה של ההתנגדות היהודית בארץ ישראל. אתרים המתגלים חדשים לבקרים בעקבות עשרות חפירות הצלה, מערכות מסתור ומערות מפלט על שלל ממצאיהם מעסיקים את המחקר, ולאחרונה אף הרודיון ההולכת ומתבררת כמרכז מינהלי וצבאי חשוב במרד בר כוכבא. בחידושים אלה וברבים נוספים, מתחום התעודות והאגרות שהתגלו במדבר, יעסוק הקורס שלפנינו ויהווה את המילה האחרונה הידועה כיום בחקירתו של מרד זה.

+  יהודה ושומרון | 45013100 | דר רביב דביר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 45013100 | דר רביב דביר | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 45013100
מורה דר רביב דביר
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קורס זה יעסוק בהיבטים גיאוגרפיים-היסטוריים של יהודה ושומרון בתקופת המקרא, ימי בית שני ותקופת המשנה והתלמוד. במהלך הקורס נשרטט מסגרת גיאוגרפית-היסטורית להבנת התמונה היישובית הדינמית באזורי ההר המרכזי של ארץ ישראל. בקורס יינתן דגש על שילוב המחקר ההיסטורי, הגיאוגרפי והארכיאולוגי להבהרת התמונה ההיסטורית.
קוד קורס 45000800
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בתולדותיה של אי החל מראשית הופעתו של האיסלאם בארץ ישראל, וכן בתקופות הצלבנית, הממלוכית והעותמאנית, והוא מפגיש בין מקורות התקופה לבין המרחב הגיאוגרפי בארץ ישראל, תוך מתן תשומת לב לקהילות היהודים באי תחת שלטון האיסלאם והנצרות

קוד קורס 45007100
מורה דר לאוב עודד
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
הקורס יעסוק במטרות, בתכנים ובדרכי ההדרכה של הטיול במערכת החינוך. במהלכו נעבד את תחומי הידע הנרכשים בחוג ללימודי אי ליחידות הדרכה בשדה תוך מתן דגש לתחום הערכי והחוויתי. כמוכ נעסוק בשדאות: ניווט, מחנאות, פעילות בשדה ביום ובלילה ונתרגל העברת יחידות הדרכה ונושאים מזדמנים בכיתה ובשדה. יודגש שהקורס שנתי וכולל תוספת קמפוס שדה בן יומיים, יום תרגיל אמצע, יום סיור מורשת קרב וחמשוש מסכם גוש + 5 ימים (נפרדים) של סיור ותרגול במסלולים, קורס ביטחון ובטיחות וער. מועדם של ימים וקורסי השלמה אלו יפורסם למשתתפי הקורס. עמידה בדרישות הקורס מקנה תעודת מדריך טיולים במערכת החינוך
קוד קורס 45012600
מורה דר דוידסון אייל
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

אחרי מאות שנים, שבהן היה בארץ ישראל יישוב יהודי דליל וקלוש,החלו יהודים לעלות ליהודים בקצב הולך וגובר, ונולד הרובע היהודיבירושלים. זהו תהליך שהחל במאה ה-13 והתגבר במאות השנים הבאות. מה היו הגורמיםלתהליך זה? מי היו הדמויות שהניעו אותו, ומה היו הסיבות שהניעו אותן? בקורס נענהעל שאלות אלה ורבות אחרות, ונרקום את התמונה המרתקת של ארץ ישראל בתקופות הממלוכיתוהעותמאנית המוקדמת. בלב הקורס תעמוד כתיבת העבודה הסמינריונית, וההנחייהלקראתה.

קוד קורס 45000400
מורה דר שר אבי דורון
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

נכיר את יסודות החקר של הגיאוגרפיה ההיסטורית והארכיאולוגיה המקראית, וכן מקורות העזר והכלים לחקר תקופת המקרא. נבין את אירועי תקופת המלוכה על רקע הגיאוגרפיה הפיזית, הישובית והמדינית של ארץ ישראל והמזרח הקדום ונציג סוגיות מקראיות שימושיות בהוראת לימודי ארץ ישראל ותנך.