רשימת השיעורים בחוג למתמטיקה – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

קוד קורס 87002200
מורה אליצור צורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת שרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם תוכנת דסמוס וגיאוגברה(או תוכנות מקבילות), הוראת גיאומטריה בשילוב תוכנות דינאמיות (כגון גיאוגברה).
התייחסות מיוחדת תהיה לשילוב מיטבי של האמצעים הממוחשבים בשיעור מתמטיקה.

+  הסתברות 1 | 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א

| 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101500
מורה דר שפרבר ישי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תורת ההסתברות היא בעלת תפקיד חשוב בתחומים רבים בחיינו.אינספור בעיות בחיי היום יום שלנו דורשות גישה הסתברותית. החלטות משפטיות ורפואיות רבות נובעות מידע בסיסי בתורת ההסתברות. כמו כן, ההסתברות חיונית מאוד לתחום הביטוח וגם שווקי המניות התלויות בו. דוגמאות אלה ורבות אחרות מדגישות עד כמה תורת ההסתברות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. הקורס יעסוק בהקנייתם של חוקים ומושגים בסיסיים בתורת ההסתברות, ויוקנו בו כלים לפתרון בעיות מעשיות ולניתוח תופעות מקריות בתנאיי אי-ודאות.
הנושאים העיקריים: מושגי יסוד בקומבינטוריקה, מרחב המדגם וחישובי הסתברויות, הסתברות מותנית, המשתנה המקרי הבדיד והתפלגויות מיוחדות.

+  סוגיות בהוראת המתמטיקה | 90023400 | מאיר רחל | סמסטר א

| 90023400 | מאיר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90023400
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האם יש הבדל בין הוראת מתמטיקהלבנים ולבנות? מה משפיע על הדימוי העצמי של תלמיד לגבי יכולותיו במתמטיקה? האםהפייסבוק יכול לסייע לתלמידים שלנו להצליח?

אלו רק מעט מדוגמאות למחקריםעדכניים בתחום החינוך המתמטי בישראל.

לקורס שני חלקים: בחלק הראשוןנציג את שיטות המחקר, סוגי המחקר, ונרכוש כלים שיסייעו בחיפוש אחר מחקרים אקדמייםבתחום זה. בחלק השני של הקורס נסרוק את הנושאים המרכזיים שנחקרים בתחום החינוךהמתמטי: מחקרים העוסקים בנושאים חשיבתיים, פדגוגיים, סוציו תרבותיים ונוספים.הקורס כולל קריאה ודפדוף במאמרים, צפייה במדיה, שיטוט ברשת ומטלות שונות.

קורס זהמחליף קורס כללי בחינוך, לקורס בחינוך המיועד למורים למתמטיקה ועשוי לסייע רבותבכניסה להוראת המקצוע.

+  תורת הקבוצות 1 | 87101300 | מאיר רחל | סמסטר א

| 87101300 | מאיר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101300
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס תורת הקבוצות נעסוק במושגקבוצה במתמטיקה, מושג ששונה ממשמעותו הלשונית היומיומית מעצם העובדהשבמתמטיקה גם קבוצה ללא איברים מהווה קבוצה. בקורס נכיר מושגים מתמטיים חשוביםנוספים (פעולות שונות, יחסים, פונקציות) , ונבין כיצד מושג הקבוצה מהווה בסיסלדיון המתמטי. נפגוש גם קבוצות אינסופיות, וננסה להשוות בין גודלן של קבוצות אלו .התנסות זו תהווה עבורנו מסע לעבר תובנות חדשות - מסע אל האינסוף והעוצמות השונותשלו. למידה בקורס זה עשויה לפתח חשיבה מתמטית מופשטת ולהוות מבוא משמעותי להמשךהעיסוק בתחום זה. הקורסמקוון – הלמידה תיעשה באמצעות מצגות וסרטונים. המטלות כוללות הגשת שאלה או בוחןקצר.

קוד קורס 87005101
מורה אליצור צורית
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס המתמטיקה היא מלכת המדעים, אמר קרל פרידריך גאוס, גדול המתמטיקאים בכל הזמנים. מתמטיקה היא אמנות המחשבה הטהורה, העוסקת במושגים כגון כמות, מבנה, מרחב ושינוי, ושזורה בכל תחומי החיים בגלוי או מאחורי הקלעים.יש המציגים את המתמטיקה כמדע של דפוסים (תבניות משותפות) וטוענים כי המתמטיקאים מחפשים דפוסים במספרים, במרחב, במדע, במחשבים ובהפשטות דמיוניות..בקורס זה נעסוק בדפוסים, חוקיות, סדרות ותבניות. נכיר סדרות מסוגים שונים ונחפש את האיבר הבא בסדרה. נתרגל את מציאת האיבר הכללי ומציאת חוקיות של סדרה מסוימת, ונוכיח את נכונותה באינדוקציה ובשיטות נוספות. נערוך היכרות עם מבנים מפורסמים והשימושים בהם, ולבסוף נתוודע למושג גבול של סדרה

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים | 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב

| 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87101200
מורה דר ברנס אבינועם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תולדות המתמטיקה | 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב

| 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87001700
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החוג למתמטיקה

קורסים ביום ב

 

+  גיאומטריה אוקלידית | 87101101 | מאיר רחל | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 87101101 | מאיר רחל | סמסטר א | יום ב | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 87101101
מורה מאיר רחל
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס מבואי העוסק בחלק ניכר מן הנושאים הנלמדים בגיאומטריה האוקלידית של המישור במסגרת התיכונית, תוך מתן דגש על המבנה הדדוקטיבי של התחום ועל יכולת בנית הוכחות. כולל חזרה על פרקי יסוד והעמקה בנושאים ידועים: מושגים ראשוניים, זוויות, משולשים, מרובעים, מעגל, שטחים ודמיון. המתכונת המקוונת הינה מרוכזת, ויפיקו ממנה תועלת סטודנטים שכבר למדו בעבר את התחום בהרחבה ברמת 4-5 יחל.

+  תורת הקבוצות 1 | 87101300 | פוזניק פניה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87101300 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87101300
מורה פוזניק פניה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תאור קצר של הקורס : 

הקורס  עוסק בתכונות של מושג הקבוצה :

פעולות בין קבוצות, מושג הקבוצה הריקה, פרדוקס של ראסל, חוק הדואליות, הוכחת זהויות, מושג הקבוצת החזקה ותכונותיה,  מכפלות קרטזיות, מושג היחס,  יחסי שקילות ותכונותיהם.

לאחר מכן אנו נילמד מושג הפונקציה, פונקציות חד חד ערכיות , פונקציות על.

לאחר מכן אנו נילמד מושג עוצמה של קבוצה, קבוצות בנות מנייה ותכונותיהם, משפט קנטור.

+  הסתברות 1 | 87101500 | פוזניק פניה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87101500 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87101500
מורה פוזניק פניה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תאור קצר של הקורס :

הקורס עוסק במושגים בסייסים של תורת הסתברות:

מרחב המדגם, מאורעות במרחב המדגם, פונקצית ההסתברות ותכונותיה, מאורעות בלתי תלויים, הסתברות מותנית,

נוסחת ההסתברות השלמה, נוסחת בייס, משתנים מקרים, משתנה מקרי בדיד, התפלגות בינומית, התפלגות גיאוטרית, תוחלת
של משתנה מקרי.

+  גיאומטריה אנליטית | 87101700 | פוזניק פניה | סמסטר ב | 10:35 - 13:30

| 87101700 | פוזניק פניה | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 87101700
מורה פוזניק פניה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס תאור   הקורס :

הקורס הזה מרחיב את הידע בגיאומטריה אנליטית שנרכש בתיכון.

אנו נילמד תכונות של קווים ממעלה ראשונה ושנייהכמקומות גיאומטריים.

לאחר מכן אנו נלמד צורות מעגל, אליפסה, פרבולה, היפרבולה  בתור מקומות גיאומטריים.

בהמשך אנו נילמד על מעגל אפולוניוס.  לאחר מכן אנו נילמד על חתכי החרוט ונעבור ללימוד גיאומטריה אנליטית במרחב.

אנו נברר מהוא  תנאי השקה לכל אחת מן הצורות הללו.

קוד קורס 87103400
מורה חנוכה אליענה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה הסטודנטים יקבלו כלים בסיסיים שיאפשרו להם להתמודד עם הוראת המתמטיקה בחטהב.
 הנושאים המרכזיים בהם נעסוק:
א. היכרות עם תכנית הלימודים החדשה לחטב ולימוד התכנים המתמטיים
ב. כלים להוראה מעוררת עניין ומעודדת חשיבה והבנה.
ג. תלמידים מצטיינים ומתקשים והכרות עם היבטים חברתיים ופסיכולוגיים המשפיעים על הלמידה
ד. כלים לניהול כיתה והתמודדות עם בעיות משמעת.
הקורס יציג מגוון דרכי הוראה, ישלב הרצאות של הסטודנטים, וסדנאות מעשיות.

קורסים ביום ג

 

+  אלגברה לינארית 1 | 87100700 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87100700 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100700
מורה יודקוביץ רוני
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
אלגברה לינארית היא ענף של האלגברה העוסק בחקר התכונות של וקטורים, מרחבים וקטוריים, מטריצות, העתקות לינאריות ומערכות של משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים הם נושא מרכזי במתמטיקה, ולכן נעשה שימוש נרחב באלגברה לינארית במסגרת האלגברה המופשטת, האנליזה הפונקציונלית והגאומטריה האנליטית. כמו כן נעשה שימוש באלגברה לינארית במסגרת מדעי החברה ומדעי הטבע. בקורס זה נעסוק במערכות לינאריות, שיטת גאוס, הגדרת המרחב Rn , פעולות אלמנטריות, הצגה פרמטרית של ישר ומישור, צירוף לינארי, פרישה של מישור, אי תלות, בסיסים ומימד.

+  אנליזה מודרנית | 87002700 | רבינוביץ איריס | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87002700 | רבינוביץ איריס | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87002700
מורה רבינוביץ איריס
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אלגברה לינארית 1- תרגול | 87100800 | אטיאס הדר | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87100800 | אטיאס הדר | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87100800
מורה אטיאס הדר
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
קוד קורס 87103200
מורה אליצור צורית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה, בשני חלקיו נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מתמטיות מורכבות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי, לוגי ויצירתי. ניתן דגש על הענקת כלים למורה לגיוון השיעורים ולהעלאת המוטיבציה ורמת החשיבה.

+  לוגיקה | 87001400 | בך יוסי | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 87001400 | בך יוסי | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 87001400
מורה בך יוסי
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אלגברה לינארית 2 | 87100900 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87100900 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100900
מורה יודקוביץ רוני
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס זה הינו קורס המשך לקורס אלגברה לינארית א ובו נעסוק בנושאים: קורדינטה לפי בסיס, הגדרת מרחב לינארי, תת מרחב, מטריצות ופעולות עליהן, הפיכות, דטרמיננטות, שיטת קרמר, העתקה לינארית, ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים.

+  תורת הגבולות | 87002100 | גוטמן עודד | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87002100 | גוטמן עודד | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87002100
מורה גוטמן עודד
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אלגברה לינארית 2- תרגול | 87101000 | אטיאס הדר | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87101000 | אטיאס הדר | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87101000
מורה אטיאס הדר
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס

+  תורת הקבוצות 2 | 87101400 | גוטמן עודד | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87101400 | גוטמן עודד | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87101400
מורה גוטמן עודד
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הסתברות 2 | 87101600 | בך יוסי | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 87101600 | בך יוסי | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 87101600
מורה בך יוסי
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  משוואות דיפרנציאליות | 87000600 | דר שפרבר ישי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 87000600 | דר שפרבר ישי | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87000600
מורה דר שפרבר ישי
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נכיר את המשוואות הדיפרציאליות הרגילות (מדר), חשיבותן ושימושן הרב בתיאור תהליכים ודינמיקות. 
נלמד לפתור מדר מסוגים שונים. 
בין הנושאים: סיווג משוואות, מדר מסדר ראשון, תנאי התחלה, משוואות פרידות, משוואות מדוייקות ומדר מסדר שני עם מקדמים קבועים. 
בקורס גם נרחיב ונעמיק נושאים בחדוא כגון משוואות מעריכיות ופונקציות טריגונומטריות הופכיות, נלמד שיטות מתקדמות לפתרון אינטגרלים. דרישות קדם: חדוא א+ב

+  גיאומטריה מורחבת | 87001100 | פוזניק פניה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 87001100 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87001100
מורה פוזניק פניה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבנים אלגבריים | 87001900 | פוזניק פניה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87001900 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87001900
מורה פוזניק פניה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
תאור
תאור קצר של הקורס:

דרישה מוקדמת:   הקורס בתורת המספרים.

הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלך הקורס נלמדים תכונות אלגבריות של מבנה אלגברי בסיסי שנקרא חבורה.

. המטרה של הקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי . כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת.

+  סמינריון במתמטיקה | 87001600 | רבינוביץ איריס | שנתי | 16:00 - 17:20

| 87001600 | רבינוביץ איריס | סמסטר ש | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87001600
מורה רבינוביץ איריס
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 

+  גיאומטריה של המרחב | 87002600 | מאיר רחל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 87002600 | מאיר רחל | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87002600
מורה מאיר רחל
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אנליזה 1 | 87100200 | פוזניק פניה | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87100200 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100200
מורה פוזניק פניה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
תאור קצר של הקורס:

בקורס זה סטודנטים לומדים מושגים בסיסים באנליסה אשר מהווים בסיס ללימודים מתקדמים באנךיסה.

הקורס עוסק במושג הסדרה, גבול הסידרה, טכניקות חישוב גבולות, חישוב גבולות של סדרות מונוטוניות חסומות.

לאחר מכן נלמד המושג הבסיסי של אנליסה - פונקציה.

לאחר מכן אנו נילמד מושג גבול של של פונקציה בנקודה וטכניקות חישוב גבולות.

בהמשך אנו  נלמד מושג - רציפות הפונקציה, מיון של נקודות אי- רציפות וכן תכונות של פונקציות רציפות.

+  נושאים באנליזה והוראתן | 87005100 | חנוכה אליענה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87005100 | חנוכה אליענה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87005100
מורה חנוכה אליענה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מדידה והערכה במתמטיקה | 90025708 | חנוכה אליענה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90025708 | חנוכה אליענה | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90025708
מורה חנוכה אליענה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אנליזה 1- תרגול | 87100300 | אטקינס אשרית | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87100300 | אטקינס אשרית | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87100300
מורה אטקינס אשרית
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
התרגול באנליזה מיועד להעמקה ופתרון תרגילים בנושאים הנלמדים בקורס.

קוד קורס 87104500
מורה דר ליסון אלעד
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אפס ואינסוף הם מושגים בעייתיים, אך באופן מפתיע הידע המתמטי מושתת עליהם. בדרך כלל עושים בבית הספר מאמץ להימנע מלעסוק באפס ובאינסוף: שאלות כמו למה אם מכפילים באפס התוצאה אפס? או למה אין אפשרות לחלק באפס? זוכות בדרך כלל למענה קבוע: ככה! אבל הפרדוקסים של המחשבה המתמטית והקשיים המלווים את ההצדקות המתמטיות אינם מקריים: רובם ככולם נעוצים במהות החמקמקה של האפס והאינסוף. מטרת הקורס היא להיחשף לפוטנציאל המערער והפורה שיש לקצוות ציר המספרים. יש לכך גם סיבה פדגוגית: עם הזמן להיות טוב במתמטיקה פירושו לחשוב באופן פורמלי. אבל ייתכן שתלמידים שרגישים לבעיות הללו בהצדקה המתמטית ולא מוכנים לחשוב פורמלית דווקא יהיה סיכוי אם המורים יהיו פתוחים להכיר את הבעיות הללו. חלק מקשיי ההפנמה של ילדים נערים ובוגרים במתמטיקה קשור בהכחשת הקשיים הללו. חשיפתם והכרה מעמיקה שלהם אפשר שתוביל להנחלה מעמיקה יותר של הידע המתמטי.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים | 87001201 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 87001201 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87001201
מורה יודקוביץ רוני
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  אנליזה 2 | 87100400 | פוזניק פניה | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87100400 | פוזניק פניה | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100400
מורה פוזניק פניה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס תאור הקןרס :

אנו נלמד את המושג המרכזי של חשבון אינפיניסטימילי - מושג הנגזרת ויישומים הרבחם שלו באנליסה.

אנו נגדיר את מושג הנגזרת באמצעות מושג הגבול, ולאחר מכן נוכיח את נוסחאות לנגזרות של פונקציות האלמנטאיות.

לאחר מכן אנו נעבור ללימוד יישומים של מושג הנגזרת בחקר פונקציות.

אנו נוכיח את משפט רול,את משפט פרמה , את משפט לגרנז ועוד מספר לא מבוטל של משפטים שנותנים אפשרות לחקור פונקציות ולאפיין את נקודות קיצון.

אנו נילמד תחומי קמירות וקעירות של הפונקציה , נקודות פתול, ונילמד משפטים באמצעותם ניתן לקבוע תחומי קמירות וקעירות ונקודות פיתול.

לאחר מכן אנו נילמד את כלל לופיטל ויישומיו בחישוב גבולות וחישוב אסימפטוטות של הפונקציה.

אנו ניתן התיחחסות מיוחדת ללימוד של פונקציות טריגונומטריות, זהויות טריגונומטריות, פתרון משואות טריגוונומטריות.

+  פונקציות מרוכבות | 87000800 | דר סולומון שולמית | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87000800 | דר סולומון שולמית | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87000800
מורה דר סולומון שולמית
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תורת המספרים | 87001500 | דר סולומון שולמית | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87001500 | דר סולומון שולמית | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87001500
מורה דר סולומון שולמית
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אנליזה 2- תרגול | 87100500 | אטקינס אשרית | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87100500 | אטקינס אשרית | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87100500
מורה אטקינס אשרית
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
התרגול באנליזה מיועד להעמקה ופתרון תרגילים בנושאים הנלמדים בקורס.

קוד קורס 90012200
מורה אליצור צורית
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה הסטודנטים יקבלו כלים בסיסיים שיאפשרו להם להתמודד עם הוראת המתמטיקה בחטהב. הנושאים המרכזיים יהיו: א. ההיכרות עם תכנית הלימודים החדשה לחטב ולימוד התכנים המתמטיים ב. כלים להוראה מעוררת עניין ומעודדת חשיבה והבנה. ג. תלמידים מצטיינים ומתקשים והכרות עם היבטים חברתיים ופסיכולוגיים המשפיעים על הלמידה ד. כלים לניהול כיתה והתמודדות עם בעיות משמעת.

+  אלגברה וקטורית | 87000900 | יודקוביץ רוני | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87000900 | יודקוביץ רוני | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87000900
מורה יודקוביץ רוני
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס