רשימת השיעורים בחוג למתמטיקה – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

קוד קורס 87103600
מורה דר אליצור צורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת שרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם תוכנת דסמוס וגיאוגברה(או תוכנות מקבילות), הוראת גיאומטריה בשילוב תוכנות דינאמיות (כגון גיאוגברה).
התייחסות מיוחדת תהיה לשילוב מיטבי של האמצעים הממוחשבים בשיעור מתמטיקה.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים 1 | 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א

| 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101200
מורה דר ברנס אבינועם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תולדות המתמטיקה 1 | 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א

| 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87102500
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בפרקים נבחרים מתוך תולדות המתמטיקה, רובם פרקים שתוכנם רלוונטיים לתוכנית הלימודים של חטהב. בין הנושאים: שיטות ספירה ופתרון בעיות אצל המצרים הקדמונים והבבלים, התפתחות המתמטיקה היוונית, תחילת האלגברה במאות ה-9-10.
קוד קורס 87104700
מורה דר אליצור צורית
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המתמטיקה היא מלכת המדעים, אמר קרל פרידריך גאוס, גדול המתמטיקאים בכל הזמנים. מתמטיקה היא אמנות המחשבה הטהורה, העוסקת במושגים כגון כמות, מבנה, מרחב ושינוי, ושזורה בכל תחומי החיים בגלוי או מאחורי הקלעים.יש המציגים את המתמטיקה כמדע של דפוסים (תבניות משותפות) וטוענים כי המתמטיקאים מחפשים דפוסים במספרים, במרחב, במדע, במחשבים ובהפשטות דמיוניות..בקורס זה נעסוק בדפוסים, חוקיות, סדרות ותבניות. נכיר סדרות מסוגים שונים ונחפש את האיבר הבא בסדרה. נתרגל את מציאת האיבר הכללי ומציאת חוקיות של סדרה מסוימת, ונוכיח את נכונותה באינדוקציה ובשיטות נוספות. נערוך היכרות עם מבנים מפורסמים והשימושים בהם, ולבסוף נתוודע למושג גבול של סדרה

קוד קורס 87000700
מורה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

החוג למתמטיקה

קורסים ביום ג

 

+  אלגברה ליניארית 1 | 87100750 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87100750 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100750
מורה יודקוביץ רוני
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
אלגברה לינארית היא ענף של האלגברה העוסק בחקר התכונות של וקטורים, מרחבים וקטוריים, מטריצות, העתקות לינאריות ומערכות של משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים הם נושא מרכזי במתמטיקה, ולכן נעשה שימוש נרחב באלגברה לינארית במסגרת האלגברה המופשטת, האנליזה הפונקציונלית והגאומטריה האנליטית. כמו כן נעשה שימוש באלגברה לינארית במסגרת מדעי החברה ומדעי הטבע. בקורס זה נעסוק במערכות לינאריות, שיטת גאוס, הגדרת המרחב Rn , פעולות אלמנטריות, הצגה פרמטרית של ישר ומישור, צירוף לינארי, פרישה של מישור, אי תלות, בסיסים ומימד.

+  אנליזה מתקדמת | 87105150 | רבינוביץ איריס | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87105150 | רבינוביץ איריס | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87105150
מורה רבינוביץ איריס
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק ביסודות האנליזה בשני משתנים ומעלה ,חדוא של פונקציות בשני משתנים ומעלה

 הסטודנטים לומדים מושגים באנליזה המתמטית. בעזרתם ידעו 1) לתאר ולייצג פונקציות שתי משתנים ומעלה 2) לחקור פונקציות רב משתנים 3) לחשב אינטגרל פונקציות שני משתנים

קוד קורס 87105450
מורה שמש ויקי
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בו נכיר הלכה למעשה את החוט המקשר בין אבחון לטיפול בילדים לקויי למידה או מתקשים בתחום המתמטיקה. נלמד כלים פרקטיים שיתנו מענה למיומנויות המתמטיות שבהן הילדים מתקשים ונתאים את המידע לחומרים מתמטיים עכשוויים. נכיר מודלים וכלים שונים שיסייעו לנו להעריך את יכולתו של התלמיד לבצע תהליכי תרגום והבנה של השפה המתמטית ויכולת מעבר בין ייצוגים שונים )ייצוג שפתי, ייצוג ויזו- מרחבי, שפה מתמטית( וכן מודלים להטמעת הבנה תהליכית של חומרים מתמטיים. נכיר כלים לתרגול והכוונה עצמית במשימה מתמטית )למשל, מודל מורי, המבוסס על שיטת לימוד יהודית מסורתית עתיקה(. בנוסף, נלמד דרכים ועקרונות לשינון ולשליפה של מידע לתלמידי יסודי וחטיבה, כעובדות יסוד )לוח המאה, לוח החיבור והחיסור, לוח הכפל( וכן אקסיומות שונות )כנוסחאות הכפל המקוצר, לדוגמה(. נכיר מפת דרכים )ראו בקישור( שתלווה אותנו מרגע האבחון, בניית תוכנית התערבות, תהליך הטיפול ואבחון נוסף לבחינת ההתקדמות. נלמד ונתרגל מבנה של מפגש טיפולי וכן נכיר את מדרג ההתאמות בתחום המתמטיקה בחינוך המיוחד. הכלים שינתנו מתאימים לכול נושאי המתמטיקה חטב על פי .תוכנית הלימודים החדשים וכן נעבור חלקית על תוכנית הבגרות החדשה 3 יחל 

+  גיאומטריה אוקלידית- לחד חוגי | 87101150 | דר נוביק מרדכי | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87101150 | דר נוביק מרדכי | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87101150
מורה דר נוביק מרדכי
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס מבוא העוסק בחלק ניכר מן הנושאים הנלמדים בגיאומטריה האוקלידית של המישור במסגרת התיכונית, תוך מתן דגש על המבנה הדדוקטיבי של התחום ועל יכולת בנית הוכחות. כולל חזרה על פרקי יסוד והעמקה בנושאים ידועים: מושגים ראשוניים, זוויות, משולשים, מרובעים, מעגל, שטחים ודמיון. בנוסף, מספר שיעורים יעסקו בבעיות בניה בסרגל ומחוגה.

+  נושאים בפיזיקה למורי מתמטיקה | 87105250 | יודקוביץ רוני | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87105250 | יודקוביץ רוני | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87105250
מורה יודקוביץ רוני
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
המקצוע היחיד שיותר מפחיד ממתמטיקה זה פיזיקה... במהלך השנה נראה שאין ממה לפחד.
המתמטיקה והפיזיקה קשורות זו לזו בקשר הדוק. אין ספק שידיעת מתמטיקה יכולה לסייע להבנה בשיעורי הפיזיקה אבל האם ידיעה בפיזיקה יכולה לסייע להבנה המתמטית?
במהלך השנה נראה שימושים פיזיקליים למושגים באנליזה וקטורים גאומטריה ועוד. נראה איך ניתן ליישם מושגים מתמטים תאורטיים ולהשתמש בהם על מנת לחזות תהליכים במציאות.

+  אלגברה ליניארית 2 | 87100950 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | 14:20 - 17:20

| 87100950 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 87100950
מורה יודקוביץ רוני
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס זה הינו קורס המשך לקורס אלגברה לינארית א ובו נעסוק בנושאים: קורדינטה לפי בסיס, הגדרת מרחב לינארי, תת מרחב, מטריצות ופעולות עליהן, הפיכות, דטרמיננטות, שיטת קרמר, העתקה לינארית, ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים.

+  אנליזה נומרית | 87104600 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87104600 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87104600
מורה דר שזיפי אלישבע
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סמינריון במתמטיקה | 87103150 | רבינוביץ איריס | שנתי | 14:20 - 15:40

| 87103150 | רבינוביץ איריס | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87103150
מורה רבינוביץ איריס
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור קצר של הקורס :
~
~הקורס נועד להקנות ולחזק מיומנויות התמודדות עם טקסטים מתמטיים: קריאה, הבנה, ניתוח ועיבוד - זאת תוך הרחבת הידע של הלומדים בתחום דעת מתמטי ספציפי, שבדרך כלל אינו נדון לעומק במסגרת קורסי החובה. בחלקו הראשון יוקנה רקע תיאורטי ראשוני בנושא הנדון, וחלקו השני ימוקד בפרקי המשך שאותם יציגו המשתתפים.
~
~יושם דגש מיוחד על ניסוח מדוייק של החומר המתמטי , ועל קפדנות ( ריגורוזיות ) בכתיבת ההוכחות.
~

+  סמינריון במתמטיקה | 87103151 | פוזניק פניה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 87103151 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87103151
מורה פוזניק פניה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
תאור  קצר של הקורס :

הקורס נועד להקנות ולחזק מיומנויות התמודדות עם טקסטים מתמטיים: קריאה, הבנה, ניתוח ועיבוד - זאת תוך הרחבת הידע של הלומדים בתחום דעת מתמטי ספציפי, שבדרך כלל אינו נדון לעומק במסגרת קורסי החובה. בחלקו הראשון יוקנה רקע תיאורטי ראשוני בנושא הנדון, וחלקו השני ימוקד בפרקי המשך שאותם יציגו המשתתפים. 

יושם דגש מיוחד על ניסוח מדויק של החומר המתמטי , ועל קפדנות (ריגורוזיות) בכתיבת ההוכחות.

+  אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות 1 | 87103250 | דר אליצור צורית | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87103250 | דר אליצור צורית | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87103250
מורה דר אליצור צורית
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה, בשני חלקיו נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מתמטיות מורכבות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי, לוגי ויצירתי. ניתן דגש על הענקת כלים למורה לגיוון השיעורים ולהעלאת המוטיבציה ורמת החשיבה.

+  יסודות הגיאומטריה | 87102250 | פוזניק פניה | שנתי | 16:00 - 17:20

| 87102250 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87102250
מורה פוזניק פניה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הקורס עוסק בחקר של מערכות שונות של אקסיומות. 


בסמסטר הראשון אנו נעסוק בבניית מודלים עבור גיאומטריות סופיות וכן בחקר של תכונות בסיסיות של מערכות אקסיומות, כגון: אי- תלות של אקסיומות , שלמות וקטגוריות.  כמו כן אנו נלמד מושג של מערכת בעלת סתירה  ונרכוש מיומנויות לזהות מערכות בעלות סתירה.

בהמשך הקורס יעסוק בביסוס אקסיומטי של גיאומטריה אוקלידית - הגיאומטריה של המישור.

+  אשנב למתמטיקה | 87100100 | גוטמן עודד | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 87100100 | גוטמן עודד | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 87100100
מורה גוטמן עודד
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

בקורס זה תרכשו כלים שימושיים הנחוצים לכם במהלך לימודי הקורסים המתמטיים בשנה א והלאה. בין הנושאים: עצרת, חילוק פולינומים, הבינום של ניוטון, הסכם הסכימה ועוד. בנוסף נערוך חזרה מעמיקה על חומר הלימודים מהתיכון - פתרון משוואות, חזקות, שברים, ערך מוחלט, לוגריתמים, טריגונומטריה בסיסית, גרפים, משוואת ישר, אינדוקציה ועוד.
~

+  תורת המספרים 1 | 87102050 | פוזניק פניה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 87102050 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 87102050
מורה פוזניק פניה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תאור קצר של הקורס

הקורס בתורת המספרים עוסק בחקר תכונות התחלקות של מספרים שלמים.

אנו נגדיר מושגים - מחלק משותף מקסימלי וכפולה משותפת מינימלית ונפתח את תכונותיהם .

בהמשך הקורס אנו נגדיר מושג של מספר ראשוני - מושג מאכזי בתורת המספרים.

אנו נחקור תכונות של מספרים ראשוניים ונוכיח את משפט היסודי של האריטמטיקה.

קורסים ביום ה

 

+  אנליזה 1 | 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100250
מורה פוזניק פניה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
תאור קצר של הקורס:

בקורס זה סטודנטים לומדים מושגים בסיסיים באנליזה אשר מהווים בסיס ללימודים מתקדמים
 של חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי.

הקורס עוסק במושג הסדרה, גבול הסידרה, טכניקות חישוב גבולות, חישוב גבולות של סדרות מונוטוניות חסומות.

לאחר מכן נלמד המושג הבסיסי של אנליזה - מושג הפונקציה.

בהמשך הקורס אנו נלמד מושג גבול של פונקציה בנקודה וטכניקות חישוב גבולות.

לאחר מכן  אנו  נלמד מושג - רציפות הפונקציה, מיון של נקודות אי- רציפות וכן תכונות של פונקציות רציפות

+  אנליזה 2 | 87100450 | פוזניק פניה | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87100450 | פוזניק פניה | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100450
מורה פוזניק פניה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור קצר של הקורס :

אנו נלמד את המושג המרכזי של חשבון אינפיניטסימלי - מושג הנגזרת והיישומים הרבים שלו באנליזה.

אנו נגדיר את מושג הנגזרת באמצעות מושג הגבול, ולאחר מכן נוכיח את נוסחאות לנגזרות של פונקציות האלמנטאיות.

לאחר מכן אנו נעבור ללימוד יישומים של מושג הנגזרת בחקר פונקציות.

אנו נוכיח את משפט רול, את משפט פרמה, את משפט לגרנז ועוד מספר משפטים מרכזיים של חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי  אשר נותנים אפשרות לחקור פונקציה ולאפיין את הגרף שלה על פי הפרמטרים השונים.

אנו נלמד כיצד מוצאים תחומי קמירות וקעירות של הפונקציה, נקודות פתול, ונלמד משפטים באמצעותם ניתן לקבוע תחומי קמירות וקעירות ונקודות פיתול.

לאחר מכן אנו נלמד את כלל לופיטל ויישומיו בחישוב גבולות וחישוב אסימפטוטות של הפונקציה.

כמו כן אנו ניתן התייחסות מיוחדת ללימוד של פונקציות טריגונומטריות, זהויות טריגונומטריות, פתרון משואות טריגונומטריות.

+  מבוא ללוגיקה מתמטית | 87102450 | דר עדי מרים | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 87102450 | דר עדי מרים | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87102450
מורה דר עדי מרים
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  משוואות דיפרנציאליות | 87101850 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 10:35 - 13:30

| 87101850 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 87101850
מורה דר שפרבר ישי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נכיר את המשוואות הדיפרציאליות הרגילות (מדר), חשיבותן ושימושן הרב בתיאור תהליכים ודינמיקות. 
נלמד לפתור מדר מסוגים שונים. 
בין הנושאים: סיווג משוואות, מדר מסדר ראשון, תנאי התחלה, משוואות פרידות, משוואות מדוייקות ומדר מסדר שני עם מקדמים קבועים. 
בקורס גם נרחיב ונעמיק נושאים בחדוא כגון משוואות מעריכיות ופונקציות טריגונומטריות הופכיות, נלמד שיטות מתקדמות לפתרון אינטגרלים. דרישות קדם: חדוא א+ב

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים 2 | 87105050 | דר עדי מרים | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 87105050 | דר עדי מרים | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87105050
מורה דר עדי מרים
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  גיאומטריה של המרחב | 87102950 | מאיר רחל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87102950 | מאיר רחל | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87102950
מורה מאיר רחל
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד מושגים הגדרות משפטים ורעיונות מתחום הגאומטריה שלהמרחב. נתחיל במושגים הקשורים לישרים ומישורים במרחב, ולאחר מכן נתבונן בפינותובגופים הנוצרים במרחב. הקורס מקנה ידע בגאומטריה של המרחב, ואסטרטגיות לפתרוןבעיות. במהלך הקורס יושם דגש על הבנת הקושי שבתיאור המרחב על הנייר המישורי,והפתרונות לקושי זה. כמו כן הקורס ישלב אמצעי הוראה שונים כהדגמה לדרכי הוראתהגאומטריה והטריגונומטריה. השליש האחרון של הקורס יוקדש לנושא הטריגונומטריהבמרחב, וישלב למידת הנושאים התאורטיים , יחד עם היכרות עם תכנית הלימודים ותרגולברמת  4-5  יחידות לימוד כיום.

+  מבנים אלגבריים | 87102750 | פוזניק פניה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87102750 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87102750
מורה פוזניק פניה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור קצר של הקורס:

דרישה מוקדמת:   הקורס בתורת המספרים.

הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלך הקורס נלמדים תכונות אלגבריות של מבנה אלגברי בסיסי שנקרא חבורה.

המטרה של הקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי . כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת.


אנו נתחיל את הקורס מלימוד של פעולות בינאריות לאחר מכן אנו נגדיר את מושג החבורה.


בהמשך אנו נציג דוגמאות של חבורות ידועות בתורת החבורות ונחקור את תכונותיהן.  בהמשך אנו נלמד תכונות של חבורות צקליות, מושג איזומורפיזם של חבורות.

ולאחר מכן אנו נלמד על תת - חבורות נורמליות ותכונותיהן.

קוד קורס 87104050
מורה ירחי צילה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נכיר מקרוב מאפיינים שונים של תלמידים מתקשים במתמטיקה בחינוך העל יסודי (חטיבה ותיכון) ואת תכנית הלימודים לקראת בגרות 3 יחידות.
נבחן אסטרטגיות וכלים שיעמיקו את ההבנה של תלמידים אלו, תוך התייחסות לדרך ההוראה בכיתה, לתכנון השיעורים ולבניית הנושאים להוראה. 

+  תורת הקבוצות 1 | 87101350 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87101350 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87101350
מורה דר שפרבר ישי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס תורת הקבוצות נעסוק במושג קבוצהבמתמטיקה, מושג ששונה ממשמעותו הלשונית היומיומית מעצם העובדה שבמתמטיקה גם קבוצה ללא איברים מהווה  קבוצה.  בקורס נכיר מושגים מתמטיים חשובים נוספים (פעולות שונות,יחסים, פונקציות) , ונבין כיצד מושג הקבוצה מהווה בסיס לדיון המתמטי. חלק מהמפגשים יתקיימו בלמידה מרחוק


קוד קורס 87105350
מורה ירחי צילה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נתמקד במאפיינים רגשיים, חברתיים של תלמידים מתקשים במתמטיקה בעיקר בקבוצות הלימוד הגבוהות (4-5 יחידות).
נכיר אסטרטגיות וכלים שיסייעו לתלמידים אלו להעמיק את ההבנה, תוך התייחסות לדרך ההוראה בכיתה, לתכנון השיעורים ולבניית הנושאים להוראה. 

+  נושאים במתמטיקה לכיתה י 1 | 87104150 | דר אליצור צורית | סמסטר א | 16:00 - 18:50

| 87104150 | דר אליצור צורית | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 18:50
קוד קורס 87104150
מורה דר אליצור צורית
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס


~בקורס נעסוק בנושאים מתוך תכנית הלימודים בדגש על החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי בעיקר לרמות 4-5 יחידות.
~הקורס עוסק בדרכי הוראה, ניתוח קשיים של תלמידים, הערכה של הלמידה, ובתכנים המתמטיים של הנושאים בקורס.
~.לצד נושאים תיאורטיים וקריאת מאמרים, ננהל דיונים במליאה, נשווה בין דרכי הוראה שונות והסטודנטים יציגו סקירה של יחידת הוראה באחד מנושאי הקורס
~

+  הסתברות 1 | 87101550 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 87101550 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 87101550
מורה דר שפרבר ישי
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תורת ההסתברות היא בעלת תפקיד חשוב בתחומים רבים בחיינו.אינספור בעיות בחיי היום יום שלנו דורשות גישה הסתברותית. החלטות משפטיות ורפואיות רבות נובעות מידע בסיסי בתורת ההסתברות. כמו כן, ההסתברות חיונית מאוד לתחום הביטוח וגם שווקי המניות התלויות בו. דוגמאות אלה ורבות אחרות מדגישות עד כמה תורת ההסתברות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. הקורס יעסוק בהקנייתם של חוקים ומושגים בסיסיים בתורת ההסתברות, ויוקנו בו כלים לפתרון בעיות מעשיות ולניתוח תופעות מקריות בתנאיי אי-ודאות.
הנושאים העיקריים: מושגי יסוד בקומבינטוריקה, מרחב המדגם וחישובי הסתברויות, הסתברות מותנית, המשתנה המקרי הבדיד והתפלגויות מיוחדות.
הקורס יכלול שיעורים פרונטליים , שיעורי רשת, ולמידה עצמית