רשימת השיעורים בחוג למתמטיקה – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

קוד קורס 87002200
מורה דר אליצור צורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת שרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם תוכנת דסמוס וגיאוגברה(או תוכנות מקבילות), הוראת גיאומטריה בשילוב תוכנות דינאמיות (כגון גיאוגברה).
התייחסות מיוחדת תהיה לשילוב מיטבי של האמצעים הממוחשבים בשיעור מתמטיקה.

+  הסתברות 1 | 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א

| 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101500
מורה דר שפרבר ישי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תורת ההסתברות היא בעלת תפקיד חשוב בתחומים רבים בחיינו.אינספור בעיות בחיי היום יום שלנו דורשות גישה הסתברותית. החלטות משפטיות ורפואיות רבות נובעות מידע בסיסי בתורת ההסתברות. כמו כן, ההסתברות חיונית מאוד לתחום הביטוח וגם שווקי המניות התלויות בו. דוגמאות אלה ורבות אחרות מדגישות עד כמה תורת ההסתברות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. הקורס יעסוק בהקנייתם של חוקים ומושגים בסיסיים בתורת ההסתברות, ויוקנו בו כלים לפתרון בעיות מעשיות ולניתוח תופעות מקריות בתנאיי אי-ודאות.
הנושאים העיקריים: מושגי יסוד בקומבינטוריקה, מרחב המדגם וחישובי הסתברויות, הסתברות מותנית, המשתנה המקרי הבדיד והתפלגויות מיוחדות.

+  מכינה במתמטיקה- חשוון | 87100100 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר א

| 87100100 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87100100
מורה מ.א יודקוביץ רוני
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

+  סוגיות בהוראת המתמטיקה | 90023400 | מ.א מאיר רחל | סמסטר א

| 90023400 | מ.א מאיר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90023400
מורה מ.א מאיר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

האם יש הבדל בין הוראת מתמטיקהלבנים ולבנות? מה משפיע על הדימוי העצמי של תלמיד לגבי יכולותיו במתמטיקה? האםהפייסבוק יכול לסייע לתלמידים שלנו להצליח?

אלו רק מעט מדוגמאות למחקריםעדכניים בתחום החינוך המתמטי בישראל.

לקורס שני חלקים: בחלק הראשוןנציג את שיטות המחקר, סוגי המחקר, ונרכוש כלים שיסייעו בחיפוש אחר מחקרים אקדמייםבתחום זה. בחלק השני של הקורס נסרוק את הנושאים המרכזיים שנחקרים בתחום החינוךהמתמטי: מחקרים העוסקים בנושאים חשיבתיים, פדגוגיים, סוציו תרבותיים ונוספים.הקורס כולל קריאה ודפדוף במאמרים, צפייה במדיה, שיטוט ברשת ומטלות שונות.

קורס זהמחליף קורס כללי בחינוך, לקורס בחינוך המיועד למורים למתמטיקה ועשוי לסייע רבותבכניסה להוראת המקצוע.

+  תורת הקבוצות 1 | 87101300 | מ.א מאיר רחל | סמסטר א

| 87101300 | מ.א מאיר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101300
מורה מ.א מאיר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס תורת הקבוצות נעסוק במושגקבוצה במתמטיקה, מושג ששונה ממשמעותו הלשונית היומיומית מעצם העובדה שבמתמטיקה גם קבוצה ללא איברים מהווה קבוצה. בקורס נכיר מושגים מתמטיים חשובים נוספים (פעולות שונות, יחסים, פונקציות) , ונבין כיצד מושג הקבוצה מהווה בסיס לדיון המתמטי. נפגוש גם קבוצות אינסופיות, וננסה להשוות בין גודלן של קבוצות אלו .התנסות זו תהווה עבורנו מסע לעבר תובנות חדשות - מסע אל האינסוף והעוצמות השונות שלו. למידה בקורס זה עשויה לפתח חשיבה מתמטית מופשטת ולהוות מבוא משמעותי להמשך העיסוק בתחום זה. הקורס מקוון – הלמידה תיעשה באמצעות מצגות וסרטונים. המטלות כוללות הגשת שאלה או בוחן קצר.

קוד קורס 87005101
מורה דר אליצור צורית
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס המתמטיקה היא מלכת המדעים, אמר קרל פרידריך גאוס, גדול המתמטיקאים בכל הזמנים. מתמטיקה היא אמנות המחשבה הטהורה, העוסקת במושגים כגון כמות, מבנה, מרחב ושינוי, ושזורה בכל תחומי החיים בגלוי או מאחורי הקלעים.יש המציגים את המתמטיקה כמדע של דפוסים (תבניות משותפות) וטוענים כי המתמטיקאים מחפשים דפוסים במספרים, במרחב, במדע, במחשבים ובהפשטות דמיוניות..בקורס זה נעסוק בדפוסים, חוקיות, סדרות ותבניות. נכיר סדרות מסוגים שונים ונחפש את האיבר הבא בסדרה. נתרגל את מציאת האיבר הכללי ומציאת חוקיות של סדרה מסוימת, ונוכיח את נכונותה באינדוקציה ובשיטות נוספות. נערוך היכרות עם מבנים מפורסמים והשימושים בהם, ולבסוף נתוודע למושג גבול של סדרה

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים | 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב

| 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87101200
מורה דר ברנס אבינועם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תולדות המתמטיקה | 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב

| 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87001700
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החוג למתמטיקה

קורסים ביום ב

 

+  תורת הקבוצות 1 | 87101300 | מ.א פוזניק פניה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87101300 | מ.א פוזניק פניה | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87101300
מורה מ.א פוזניק פניה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תאור קצר של הקורס : 

הקורס  עוסק בתכונות של מושג הקבוצה :

פעולות בין קבוצות, מושג הקבוצה הריקה, פרדוקס של ראסל, חוק הדואליות, הוכחת זהויות, מושג הקבוצת החזקה ותכונותיה,  מכפלות קרטזיות, מושג היחס,  יחסי שקילות ותכונותיהם.

לאחר מכן אנו נילמד מושג הפונקציה, פונקציות חד חד ערכיות , פונקציות על.

לאחר מכן אנו נילמד מושג עוצמה של קבוצה, קבוצות בנות מנייה ותכונותיהם, משפט קנטור.

+  הסתברות 1 | 87101500 | מ.א פוזניק פניה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87101500 | מ.א פוזניק פניה | סמסטר א | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87101500
מורה מ.א פוזניק פניה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תאור קצר של הקורס :

הקורס עוסק במושגים בסייסים של תורת הסתברות:

מרחב המדגם, מאורעות במרחב המדגם, פונקצית ההסתברות ותכונותיה, מאורעות בלתי תלויים, הסתברות מותנית,

נוסחת ההסתברות השלמה, נוסחת בייס, משתנים מקרים, משתנה מקרי בדיד, התפלגות בינומית, התפלגות גיאוטרית, תוחלת 
של משתנה מקרי.

קורסים ביום ג

 

+  אלגברה ליניארית 1 | 87100700 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87100700 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100700
מורה מ.א יודקוביץ רוני
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
אלגברה לינארית היא ענף של האלגברה העוסק בחקר התכונות של וקטורים, מרחבים וקטוריים, מטריצות, העתקות לינאריות ומערכות של משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים הם נושא מרכזי במתמטיקה, ולכן נעשה שימוש נרחב באלגברה לינארית במסגרת האלגברה המופשטת, האנליזה הפונקציונלית והגאומטריה האנליטית. כמו כן נעשה שימוש באלגברה לינארית במסגרת מדעי החברה ומדעי הטבע. בקורס זה נעסוק במערכות לינאריות, שיטת גאוס, הגדרת המרחב Rn , פעולות אלמנטריות, הצגה פרמטרית של ישר ומישור, צירוף לינארי, פרישה של מישור, אי תלות, בסיסים ומימד.

+  אנליזה מודרנית | 87002700 | ב.א רבינוביץ איריס | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87002700 | ב.א רבינוביץ איריס | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87002700
מורה ב.א רבינוביץ איריס
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אלגברה ליניארית 1- תרגול | 87100800 | מ.א אטיאס הדר | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87100800 | מ.א אטיאס הדר | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87100800
מורה מ.א אטיאס הדר
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס

+  אסטרטגיות בפתרון בעיות מתמטיות 1 | 87103200 | דר אליצור צורית | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87103200 | דר אליצור צורית | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87103200
מורה דר אליצור צורית
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה, בשני חלקיו נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מתמטיות מורכבות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי, לוגי ויצירתי. ניתן דגש על הענקת כלים למורה לגיוון השיעורים ולהעלאת המוטיבציה ורמת החשיבה.

+  לוגיקה | 87001400 | מ.א בך יוסי | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 87001400 | מ.א בך יוסי | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 87001400
מורה מ.א בך יוסי
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אלגברה ליניארית 2 | 87100900 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87100900 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100900
מורה מ.א יודקוביץ רוני
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס זה הינו קורס המשך לקורס אלגברה לינארית א ובו נעסוק בנושאים: קורדינטה לפי בסיס, הגדרת מרחב לינארי, תת מרחב, מטריצות ופעולות עליהן, הפיכות, דטרמיננטות, שיטת קרמר, העתקה לינארית, ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים.

+  תורת הגבולות | 87002100 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87002100 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87002100
מורה דר טייטלבאום אליענה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אלגברה ליניארית 2- תרגול | 87101000 | מ.א אטיאס הדר | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87101000 | מ.א אטיאס הדר | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87101000
מורה מ.א אטיאס הדר
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס

+  משוואות דיפרנציאליות | 87000600 | דר שפרבר ישי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 87000600 | דר שפרבר ישי | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87000600
מורה דר שפרבר ישי
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נכיר את המשוואות הדיפרציאליות הרגילות (מדר), חשיבותן ושימושן הרב בתיאור תהליכים ודינמיקות. 
נלמד לפתור מדר מסוגים שונים. 
בין הנושאים: סיווג משוואות, מדר מסדר ראשון, תנאי התחלה, משוואות פרידות, משוואות מדוייקות ומדר מסדר שני עם מקדמים קבועים. 
בקורס גם נרחיב ונעמיק נושאים בחדוא כגון משוואות מעריכיות ופונקציות טריגונומטריות הופכיות, נלמד שיטות מתקדמות לפתרון אינטגרלים. דרישות קדם: חדוא א+ב

+  גיאומטריה מורחבת | 87001100 | מ.א פוזניק פניה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 87001100 | מ.א פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87001100
מורה מ.א פוזניק פניה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דרכי הוראת מתמטיקה בחטיבת הביינים | 90012201 | דר אליצור צורית | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90012201 | דר אליצור צורית | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90012201
מורה דר אליצור צורית
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה הסטודנטים יקבלו כלים בסיסיים שיאפשרו להם להתמודד עם הוראת המתמטיקה בחטהב. הנושאים המרכזיים יהיו: א. ההיכרות עם תכנית הלימודים החדשה לחטב ולימוד התכנים המתמטיים ב. כלים להוראה מעוררת עניין ומעודדת חשיבה והבנה. ג. תלמידים מצטיינים ומתקשים והכרות עם היבטים חברתיים ופסיכולוגיים המשפיעים על הלמידה ד. כלים לניהול כיתה והתמודדות עם בעיות משמעת.

+  מבנים אלגבריים | 87001900 | מ.א פוזניק פניה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87001900 | מ.א פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87001900
מורה מ.א פוזניק פניה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
תאור
תאור קצר של הקורס:

דרישה מוקדמת:   הקורס בתורת המספרים.

הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלך הקורס נלמדים תכונות אלגבריות של מבנה אלגברי בסיסי שנקרא חבורה.

. המטרה של הקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי . כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת.

+  סמינריון במתמטיקה | 87001600 | ב.א רבינוביץ איריס | שנתי | 16:00 - 17:20

| 87001600 | ב.א רבינוביץ איריס | סמסטר ש | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87001600
מורה ב.א רבינוביץ איריס
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 

+  גיאומטריה של המרחב | 87002600 | מ.א מאיר רחל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 87002600 | מ.א מאיר רחל | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87002600
מורה מ.א מאיר רחל
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  נושאים באנליזה והוראתם | 87005100 | מ.א חנוכה אליענה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87005100 | מ.א חנוכה אליענה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87005100
מורה מ.א חנוכה אליענה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מדידה והערכה במתמטיקה | 90025708 | מ.א חנוכה אליענה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90025708 | מ.א חנוכה אליענה | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90025708
מורה מ.א חנוכה אליענה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אנליזה 1- תרגול | 87100300 | מ.א אטקינס אשרית | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87100300 | מ.א אטקינס אשרית | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87100300
מורה מ.א אטקינס אשרית
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
התרגול באנליזה מיועד להעמקה ופתרון תרגילים בנושאים הנלמדים בקורס.

קוד קורס 87104500
מורה דר ליסון אלעד
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אפס ואינסוף הם מושגים בעייתיים, אך באופן מפתיע הידע המתמטי מושתת עליהם. בדרך כלל עושים בבית הספר מאמץ להימנע מלעסוק באפס ובאינסוף: שאלות כמו למה אם מכפילים באפס התוצאה אפס? או למה אין אפשרות לחלק באפס? זוכות בדרך כלל למענה קבוע: ככה! אבל הפרדוקסים של המחשבה המתמטית והקשיים המלווים את ההצדקות המתמטיות אינם מקריים: רובם ככולם נעוצים במהות החמקמקה של האפס והאינסוף. מטרת הקורס היא להיחשף לפוטנציאל המערער והפורה שיש לקצוות ציר המספרים. יש לכך גם סיבה פדגוגית: עם הזמן להיות טוב במתמטיקה פירושו לחשוב באופן פורמלי. אבל ייתכן שתלמידים שרגישים לבעיות הללו בהצדקה המתמטית ולא מוכנים לחשוב פורמלית דווקא יהיה סיכוי אם המורים יהיו פתוחים להכיר את הבעיות הללו. חלק מקשיי ההפנמה של ילדים נערים ובוגרים במתמטיקה קשור בהכחשת הקשיים הללו. חשיפתם והכרה מעמיקה שלהם אפשר שתוביל להנחלה מעמיקה יותר של הידע המתמטי.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים | 87001201 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 87001201 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87001201
מורה מ.א יודקוביץ רוני
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  פונקציות מרוכבות | 87000800 | דר עדי מרים | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87000800 | דר עדי מרים | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87000800
מורה דר עדי מרים
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תורת המספרים | 87001500 | דר עדי מרים | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87001500 | דר עדי מרים | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87001500
מורה דר עדי מרים
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אנליזה 2- תרגול | 87100500 | מ.א אטקינס אשרית | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87100500 | מ.א אטקינס אשרית | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87100500
מורה מ.א אטקינס אשרית
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
התרגול באנליזה מיועד להעמקה ופתרון תרגילים בנושאים הנלמדים בקורס.

+  הוראת מתמטיקה לתלמידים מתקשים | 90023900 | מ.א ירחי צילה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90023900 | מ.א ירחי צילה | סמסטר ב | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90023900
מורה מ.א ירחי צילה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נכיר מאפיינים של תלמידים מתקשים בחינוך העל יסודי (חטיבה ותיכון) ואסטרטגיות להוראה שלהם.
נכיר את תכנית הלימודים לקראת בגרות 3 יחידות מתמטיקה, נתנסה בכלים ושיטות איך אפשר ללמד לקראתה בצורה המיטבית.

+  דרכי הוראת מתמטיקה בחטיבת הביינים | 90012200 | דר אליצור צורית | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90012200 | דר אליצור צורית | סמסטר ש | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90012200
מורה דר אליצור צורית
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה הסטודנטים יקבלו כלים בסיסיים שיאפשרו להם להתמודד עם הוראת המתמטיקה בחטהב. הנושאים המרכזיים יהיו: א. ההיכרות עם תכנית הלימודים החדשה לחטב ולימוד התכנים המתמטיים ב. כלים להוראה מעוררת עניין ומעודדת חשיבה והבנה. ג. תלמידים מצטיינים ומתקשים והכרות עם היבטים חברתיים ופסיכולוגיים המשפיעים על הלמידה ד. כלים לניהול כיתה והתמודדות עם בעיות משמעת.

+  אלגברה וקטורית | 87000900 | מ.א יודקוביץ רוני | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87000900 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87000900
מורה מ.א יודקוביץ רוני
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס