רשימת השיעורים בחוג למתמטיקה – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

קוד קורס 87002200
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת סרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם גיאוגברה (או תוכנות מקבילות), הוראת גיואמטריה.

קוד קורס 87005101
מורה אליצור צורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המתמטיקה היא מלכת המדעים, אמר קרל פרידריך גאוס, גדול המתמטיקאים בכל הזמנים. מתמטיקה היא אמנות המחשבה הטהורה, העוסקת במושגים כגון כמות, מבנה, מרחב ושינוי, ושזורה בכל תחומי החיים בגלוי או מאחורי הקלעים.

 יש המציגים את המתמטיקה כמדע של דפוסים (תבניות משותפות) וטוענים כי המתמטיקאים מחפשים דפוסים במספרים, במרחב, במדע, במחשבים ובהפשטות דמיוניות.

.

בקורס זה נעסוק בדפוסים, חוקיות, סדרות ותבניות. נכיר סדרות מסוגים שונים ונחפש את האיבר הבא בסדרה. נתרגל את מציאת האיבר הכללי ומציאת חוקיות של סדרה מסוימת, ונוכיח את נכונותה באינדוקציה ובשיטות נוספות. נערוך היכרות עם מבנים מפורסמים והשימושים בהם, ולבסוף נתוודע למושג גבול של סדרהקוד קורס 90023400
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מקוון זה יציג בפני הסטודנטים את עולם המחקר של החינוך המתמטי. לקורס שני חלקים: בחלק הראשון נציג את שיטות המחקר, סוגי המחקר, ונרכוש כלים שיסייעו בחיפוש אחר מחקריםאקדמיים בתחום זה. בחלק השני של הקורס נסרוק את הנושאים המרכזיים שנחקרים בתחום החינוך המתמטי:מחקרים העוסקים בנושאים קוגנטיביים, פדגוגיים, סוציו תרבותיים ונוספים. הקורס כולל קריאה ודפדוף במאמרים, צפייה במדיה, שיטוט ברשת ומטלות שונות.

+  הסתברות | 87001301 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב

| 87001301 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87001301
מורה דר שפרבר ישי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תורת ההסתברות היא בעלת תפקיד חשוב בתחומים רבים.אינספור בעיות בחיי היום יום שלנו דורשות גישה הסתברותית. החלטות משפטיות ורפואיותרבות נובעות מידע בסיסי בתורת ההסתברות. כמו כן, ההסתברות חיונית מאוד לתחוםהביטוח וגם שווקי המניות התלויות בו. דוגמאות אלה ורבות אחרותמדגישות עד כמה תורת ההסתברות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. הקורס יעסוק בהקנייתם של חוקיםומושגים בסיסיים בתורת ההסתברות, ויוקנו בו כלים לפתרון בעיות מעשיות ולניתוחתופעות מקריות בתנאיי אי-ודאות הנושאים העיקריים : מושגי יסוד בקומבינטוריקה, מרחבהמדגם וחישובי הסתברויות, הסתברות מותנית, המשתנה המקרי הבדיד והתפלגויות מיוחדות.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים | 87001200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב

| 87001200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87001200
מורה דר ברנס אבינועם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תולדות המתמטיקה | 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב

| 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87001700
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בפרקים נבחרים מתוך תולדות המתמטיקה, רובם פרקים שתוכנם רלוונטיים לתוכנית הלימודים של חטהב. בין הנושאים: שיטות ספירה ופתרון בעיות אצל המצרים הקדמונים והבבלים, התפתחות המתמטיקה היוונית, תחילת האלגברה במאות ה-9-10.

+  תורת הקבוצות | 87002001 | מאיר רחל | סמסטר ב

| 87002001 | מאיר רחל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87002001
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס תורת הקבוצות נעסוק במושג קבוצה במתמטיקה, מושג ששונה ממשמעותו הלשונית היומיומית מעצם העובדה שבמתמטיקה גם קבוצה ללא איברים מהווה קבוצה. בקורס נכיר מושגים מתמטיים חשובים נוספים (פעולות שונות, יחסים, פונקציות) , ונבין כיצד מושג הקבוצה מהווה בסיס לדיון המתמטי. נפגוש גם קבוצות אינסופיות, וננסה להשוות בין גודלן של קבוצות אלו . התנסות זו תהווה עבורנו מסע לעבר תובנות חדשות - מסע אל האינסוף והעוצמות השונות שלו. למידה בקורס זה עשויה לפתח חשיבה מתמטית מופשטת ולהוות מבוא משמעותי להמשך העיסוק בתחום זה.

+  מכינה במתמטיקה לקראת תשעט | 87004002 | יודקוביץ רוני | כללי

| 87004002 | יודקוביץ רוני | סמסטר ל | יום | שעה -
קוד קורס 87004002
מורה יודקוביץ רוני
יום
סמסטר ל
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
בקורס זה תרכשו כלים שימושיים הנחוצים לכם במהלך לימודי הקורסים המתמטיים בשנה א והלאה. בין הנושאים: עצרת, חילוק פולינומים, הבינום של ניוטון, הסכם הסכימה ועוד. בנוסף נערוך חזרה מעמיקה על חומר הלימודים מהתיכון - פתרון משוואות, חזקות, שברים, ערך מוחלט, לוגריתמים, טריגונומטריה בסיסית, גרפים, משוואת ישר, אינדוקציה ועוד.

+  מכינה במתמטיקה- לקראת תשפ אלול | 87100101 | יודקוביץ רוני | קיץ

| 87100101 | יודקוביץ רוני | סמסטר ק | יום | שעה -
קוד קורס 87100101
מורה יודקוביץ רוני
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

+  יסודות הגיאומטריה | 87000700 | דר ברנס אבינועם | שנתי

| 87000700 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 87000700
מורה דר ברנס אבינועם
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

קורס מבואי העוסק בחלק ניכר מן הנושאים הנלמדים בגיאומטריה האוקלידית של המישור במסגרת התיכונית, תוך מתן דגש על המבנה הדדוקטיבי של התחום ועל יכולת בנית הוכחות. כולל חזרה על פרקי יסוד והעמקה בנושאים ידועים: מושגים ראשוניים, זוויות, משולשים, מרובעים, מעגל, שטחים ודמיון. המתכונת המקוונת הינה מרוכזת, ויפיקו ממנה תועלת סטודנטים שכבר למדו בעבר את התחום בהרחבה ברמת 4-5 יחל.

החוג למתמטיקה

קורסים ביום ג

 

+  אלגברה לינארית א - שיעור כפול | 87000300 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 87000300 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 87000300
מורה יודקוביץ רוני
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

אלגברה לינארית היא ענף של האלגברה העוסק בחקר התכונות של וקטורים, מרחבים וקטוריים, מטריצות, העתקות לינאריות ומערכות של משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים הם נושא מרכזי במתמטיקה, ולכן נעשה שימוש נרחב באלגברה לינארית במסגרת האלגברה המופשטת, האנליזה הפונקציונלית והגאומטריה האנליטית. כמו כן נעשה שימוש באלגברה לינארית במסגרת מדעי החברה ומדעי הטבע. בקורס זה נעסוק במערכות לינאריות, שיטת גאוס, הגדרת המרחב Rn , פעולות אלמנטריות, הצגה פרמטרית של ישר ומישור, צירוף לינארי, פרישה של מישור, אי תלות, בסיסים ומימד.

+  תורת הקבוצות | 87002000 | גוטמן עודד | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87002000 | גוטמן עודד | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87002000
מורה גוטמן עודד
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בתורת הקבוצות , פיתוח חשיבה מתמטית מופשטת ויצירתיות מתמטית. נלמד על מושג הקבוצה ועל חשיבותו בעולם המתמטי. כמו כן, נלמד על מושגים הקשורים במושג הקבוצה, כגון: פונקציה, יחס וסדר. בחלק האחרון של הקורס ננסה לענות על השאלה, האם יש שתי קבוצות אינסופיות שהאחת גדולה מחברתה.

+  מתמטיקה דיסקרטית | 87002300 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87002300 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87002300
מורה דר שזיפי אלישבע
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קומבינטוריקה היא ענף במתמטיקה שעוסק בבחינת סידורים שונים של עצמים. משתמשים בקומבינטוריקה כדי לגלות את מספר האפשרויות לביצוע דבר מה, כגון סידור עצמים בשורה או בחירת כמה מהם. לקומבינטוריקה שימושים בכל ענפי המתמטיקה ובפרט בתורת ההסתברות.

+  אלגברה ליניארית ב - שיעור כפול | 87000400 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | 10:35 - 13:30

| 87000400 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 87000400
מורה יודקוביץ רוני
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס זה הינו קורס המשך לקורס אלגברה לינארית א ובו נעסוק בנושאים: קורדינטה לפי בסיס, הגדרת מרחב לינארי, תת מרחב, מטריצות ופעולות עליהן, הפיכות, דטרמיננטות, שיטת קרמר, העתקה לינארית, ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים.

קוד קורס 87001800
מורה אליצור צורית
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מתמטיות מורכבות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי, לוגי ויצירתי. ניתן דגש על הענקת כלים למורה לגיוון השיעורים ולהעלאת המוטיבציה ורמת החשיבה.

+  תורת הגבולות | 87002100 | גוטמן עודד | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 87002100 | גוטמן עודד | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 87002100
מורה גוטמן עודד
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס המתמקד בהקניית הידע והעקרונות הבסיסיים של החשבון האינפיניטיסימלי, ובראשם מושג הגבול - ובכך לספק בסיס תיאורטי איתן לחומר הנלמד בקורסי האנליזה. הקורס כולל הצגה קצרה של מערכות המספרים השלמים, הרציונליים והממשיים, וכן דיון נרחב במושגי החסימות והגבול (של סדרות ושל פונקציות) ובתכונותיהם, ובנייתם במסגרת דדוקטיבית.

+  גאומטריה מורחבת | 87001100 | פוזניק פניה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 87001100 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87001100
מורה פוזניק פניה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בחקר של מערכות שונות של אקסיומות. בסמסטר הראשון אנו נעסוק בבניית מודלים עבור גיאומטריות סופיות וכן חקר של תכונות בסיסיות של מערכות אקסיומות, כגון: אי- תלות של אקסיומות, עקרון הדואליות, שלמות וקטגוריות וכו. בהמשך הקורס יעסוק בביסוס אקסיומטי של גיאומטריה אוקלידית - הגיאומטריה של המישור.

+  יסודות הגיאומטריה | 87000701 | דר נוביק מרדכי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 87000701 | דר נוביק מרדכי | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87000701
מורה דר נוביק מרדכי
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

הקורס מהווה חזרה והעמקה של גיאומטריה במישור. בקורס יילמדו הפרקים העיקריים של גיאומטריה של המישור תוך הדגשת המבנה הדדוקטיבי של הגיאומטריה ובניית הוכחות. הפרקים העיקריים: חפיפת משולשים, ישרים מקבילים, מקביליות, מעגל, דמיון

+  סמינריון במתמטיקה | 87001600 | דר נוביק מרדכי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 87001600 | דר נוביק מרדכי | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87001600
מורה דר נוביק מרדכי
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס נועד להקנות ולחזק מיומנויות התמודדות עם טקסטים מתמטיים: קריאה, הבנה, ניתוח ועיבוד - זאת תוך הרחבת הידע של הלומדים בתחום דעת מתמטי ספציפי, שבדרך כלל אינו נדון לעומק במסגרת קורסי החובה. בחלקו הראשון יוקנה רקע תיאורטי ראשוני בנושא הנדון, וחלקו השני ימוקד בפרקי המשך שאותם יציגו המשתתפים. במסגרת הסמינריון בגיאומטריה אוקלידית יבוסס הידע הקיים תוך העמקה ויצירת קישור בין נושאים ובין הצגות שונות של מושגים, ותילמדנה טענות ותוצאות נוספות הידועות מן המאות האחרונות, עד למאה העשרים.

+  מבנים אלגבריים | 87001900 | פוזניק פניה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87001900 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87001900
מורה פוזניק פניה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלך הקורס נלמדים תכונות אלגבריות של שני מבנים אלגבריים, חבורות וחוגים, יחד עם מגוון דוגמאות של שניהם העולות בתחומים שונים במתמטיקה. המטרה של הקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי . כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת.
~

קוד קורס 90012200
מורה ירחי צילה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה הסטודנטים יקבלו כלים בסיסיים שיאפשרו להם להתמודד עם הוראת המתמטיקה בחטהב. מחד, ההיכרות עם תכנית הלימודים החדשה תיתן להם מבט על בלימודי המתמטיקה בחטב. מאידך הטיפול המעמיק במספר נושאים ייתן כלים להתמודדות עם דרכי הוראת מושגים מתמטיים ופיתוח מיומנויות חשיבה.

+  תרגול מתמטיקה שנה א | 87000500 | גוטמן עודד | שנתי | 16:00 - 17:20

| 87000500 | גוטמן עודד | סמסטר ש | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87000500
מורה גוטמן עודד
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

מטרת התרגול לחזור, לחזק ולהטמיע תכנים שנלמדו בקורסי האנליזה ואלגברה לינארית. עיקר התרגול יהיה היכרות עם דרכים ושיטות מגוונות לפתרון תרגילים מורכבים מאלו שנפתרו בשיעור.

קורסים ביום ה

 

+  אנליזה א - שיעור כפול | 87000100 | פוזניק פניה | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87000100 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87000100
מורה פוזניק פניה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי . החלק הראשון יעסוק במושגים הבאים: סידרה אינסופית, סדרות מונוטוניות, סדרות חסומות , גבול הסידרה, טכניקות לחישוב גבולות. החלק השני של הקורס יעסוק בפונקציות: תחום הגדרה, פונקציות זוגיות וא- זוגיות, גבול של פונקציה בנקודה, טכניקות לחישוב גבול של פונקציה בנקודה, פונקציות רציפות, סוגים שונים של אי-רציפות, משפט ערך הביניים, חישוב גבולות טריגונומטריים.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים | 87001200 | שחור חיה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 87001200 | שחור חיה | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87001200
מורה שחור חיה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  לוגיקה | 87001400 | דר לבריק לאה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87001400 | דר לבריק לאה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87001400
מורה דר לבריק לאה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס יילמדו מושגים יסודיים בתורת הלוגיקה. הדגש בקורס יהיה על אופי השימוש בכלים ומושגים לוגיים ופחות על העמקה ברבדי הנושא המסובכים. נושאי הלימוד: מושגי יסוד, דדוקציה, תחשיב פסוקים, תחשיב היחסים, שיטות ההוכחה.

+  מדידה והערכה במתמטיקה | 90025708 | חנוכה אליענה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90025708 | חנוכה אליענה | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90025708
מורה חנוכה אליענה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יקנה פיתוח הבנה ומודעות לחשיבותה של מדידה והערכה בעבודת המורה בהוראת המתמטיקה : היכרות עם סוגי מבחנים שונים סגורים/פתוחים פנימיים/חיצוניים, סוגי הערכה מסורתית/חילופית, למידה משמעותית, שימוש ופיתוח מחוונים ומתן משוב איכותי באופנים שונים. תופעת חרדת מבחנים.

+  אנליזה ב - שיעור כפול | 87000200 | פוזניק פניה | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87000200 | פוזניק פניה | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87000200
מורה פוזניק פניה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי . בתחילה הקורס עוסק בצורה נרחבת ומעמיקה במושג הנגזרת . במהלכו נלמדות הוכחות של משפטים בסיסים של חשבון הדיפרנציאלי. לאחר מכן בא יישום של מושג הנגזרת בחקירת הפונקציות וכן בטכניקות חישוב גבול מתקדמות כגון כלל לופיטל. בהמשך הקורס עוסק במושג האינטגרל .

+  גאומטריה של המרחב | 87002600 | מאיר רחל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 87002600 | מאיר רחל | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87002600
מורה מאיר רחל
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד מושגים הגדרות משפטים ורעיונות מתחום הגיאומטריה של המרחב. נתחיל במושגים הקשורים לישרים ומישורים במרחב, ולאחר מכן נתבונן בפינות ובגופים הנוצרים במרחב. הקורס מקנה ידע בגאומטריה של המרחב, ואסטרטגיות לפתרון בעיות. במהלך הקורס יושם דגש על הבנת הקושי שבתיאור המרחב על הנייר המישורי, והפתרונות לקושי זה. כמו כן הקורס ישלב אמצעי הוראה שונים כהדגמה לדרכי הוראת הגאומטריה והטריגונומטריה. המפגשים האחרונים של הקורס יוקדשו לנושא הטריגונומטריה במרחב, וישלבו את למידת הנושאים התאורטיים , יחד עם היכרות עם תכנית הלימודים ותרגול ברמת 4-5 יחידות לימוד כיום.

+  הסתברות | 87001300 | שחור חיה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87001300 | שחור חיה | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87001300
מורה שחור חיה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהקנייתם של חוקים ומושגים בסיסיים בתורת ההסתברות, ויוקנו בו כלים לפתרון בעיות מעשיות ולניתוח תופעות מקריות בתנאיי אי-ודאות בין הנושאים : מושגי יסוד בקומבינטוריקה, מרחב המדגם וחישובי הסתברויות, הסתברות מותנית, המשתנה המקרי הבדיד והתפלגויות בדידות מיוחדות.

+  פונקציות מרוכבות | 87000800 | דר סולומון שולמית | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87000800 | דר סולומון שולמית | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87000800
מורה דר סולומון שולמית
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס שני חלקים: א. מספרים מרוכבים: ייצוג, פתרון משוואות ב. פונקציות מרוכבות: מהי פונקציה מרוכבת, הכרות עם מספר סוגים של פונקציות מרוכבות כמו פונקציות ממעלה ראשונה ושנייה, פונקציות מעריכיות.

+  תורת המספרים | 87001500 | דר סולומון שולמית | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87001500 | דר סולומון שולמית | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87001500
מורה דר סולומון שולמית
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$ וכן פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית.

+  משוואות דיפרנציאליות | 87000600 | שחור חיה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 87000600 | שחור חיה | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87000600
מורה שחור חיה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בהמשך לקורסים אנליזה א ו-ב יילמדו בקורס שיטות מתקדמות לחישוב אינטגרלים ולשימושים בהם. כמו כן יעסוק הקורס במושג המשוואה הדיפרנציאלית, חשיבותה הרבה בתחומי המדע השונים, דרכי הפתירה ויישומים. בין הנושאים:אינטגרציה בשיטת ההצבה ובחלקים, אינטגרציה של פונקציות רציונליות, אינטגרציה בעזרת פונקציות טריגונומטריות הפוכות, חישוב שטחים. המשוואה הדיפרנציאלית וסוגיה השונים, פתירה של משוואות פרידות, משוואות מסדר ראשון ומסדר שני.

+  אלגברה וקטורית | 87000900 | דר שגב סטלה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87000900 | דר שגב סטלה | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87000900
מורה דר שגב סטלה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מתמקד בשני נושאים: גיאומטריה אנליטית ווקטורים במישור ובמרחב. בגיאומטריה אנליטית נלמד על קווים ממעלה ראשונה ושנייה ומקומות גיאומטריים. בוקטורים נלמד לפתור בעיות במרחב: חישובים של זויות ואורכים, הצגות פרמטריות של ישרים ומישורים במרחב.