רשימת השיעורים בחוג למתמטיקה – תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

קוד קורס 87103600
מורה דר אליצור צורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת שרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם תוכנת דסמוס וגיאוגברה(או תוכנות מקבילות), הוראת גיאומטריה בשילוב תוכנות דינאמיות (כגון גיאוגברה).
התייחסות מיוחדת תהיה לשילוב מיטבי של האמצעים הממוחשבים בשיעור מתמטיקה.

+  הסתברות 1 | 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א

| 87101500 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101500
מורה דר שפרבר ישי
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תורת ההסתברות היא בעלת תפקיד חשוב בתחומים רבים בחיינו.אינספור בעיות בחיי היום יום שלנו דורשות גישה הסתברותית. החלטות משפטיות ורפואיות רבות נובעות מידע בסיסי בתורת ההסתברות. כמו כן, ההסתברות חיונית מאוד לתחום הביטוח וגם שווקי המניות התלויות בו. דוגמאות אלה ורבות אחרות מדגישות עד כמה תורת ההסתברות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. הקורס יעסוק בהקנייתם של חוקים ומושגים בסיסיים בתורת ההסתברות, ויוקנו בו כלים לפתרון בעיות מעשיות ולניתוח תופעות מקריות בתנאיי אי-ודאות.
הנושאים העיקריים: מושגי יסוד בקומבינטוריקה, מרחב המדגם וחישובי הסתברויות, הסתברות מותנית, המשתנה המקרי הבדיד והתפלגויות מיוחדות.
קוד קורס 87100101
מורה יודקוביץ רוני
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
בקורס זה תרכשו כלים שימושיים הנחוצים לכם במהלך לימודי הקורסים המתמטיים בשנה א והלאה. בין הנושאים: עצרת, חילוק פולינומים, הבינום של ניוטון, הסכם הסכימה ועוד. בנוסף נערוך חזרה מעמיקה על חומר הלימודים מהתיכון - פתרון משוואות, חזקות, שברים, ערך מוחלט, לוגריתמים, טריגונומטריה בסיסית, גרפים, משוואת ישר, אינדוקציה ועוד.

+  תולדות המתמטיקה 1 | 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א

| 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87102500
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בפרקים נבחרים מתוך תולדות המתמטיקה, רובם פרקים שתוכנם רלוונטיים לתוכנית הלימודים של חטהב. בין הנושאים: שיטות ספירה ופתרון בעיות אצל המצרים הקדמונים והבבלים, התפתחות המתמטיקה היוונית, תחילת האלגברה במאות ה-9-10.

+  תורת הקבוצות 1 | 87101300 | מאיר רחל | סמסטר א

| 87101300 | מאיר רחל | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101300
מורה מאיר רחל
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס תורת הקבוצות נעסוק במושגקבוצה במתמטיקה, מושג ששונה ממשמעותו הלשונית היומיומית מעצם העובדה שבמתמטיקה גם קבוצה ללא איברים מהווה קבוצה. בקורס נכיר מושגים מתמטיים חשובים נוספים (פעולות שונות, יחסים, פונקציות) , ונבין כיצד מושג הקבוצה מהווה בסיס לדיון המתמטי. נפגוש גם קבוצות אינסופיות, וננסה להשוות בין גודלן של קבוצות אלו .התנסות זו תהווה עבורנו מסע לעבר תובנות חדשות - מסע אל האינסוף והעוצמות השונות שלו. למידה בקורס זה עשויה לפתח חשיבה מתמטית מופשטת ולהוות מבוא משמעותי להמשך העיסוק בתחום זה. הקורס מקוון – הלמידה תיעשה באמצעות מצגות וסרטונים. המטלות כוללות הגשת שאלה או בוחן קצר.

+  חשיבה כמותית | 87104300 | וולף מירי | סמסטר ב

| 87104300 | וולף מירי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87104300
מורה וולף מירי
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נבדוק את כושר ההתמצאות שלנו במספרים שלמים ובשברים, יחס ואחוזים. בנוסף נתנסה בהמרת מידות שונות. נושאים אלו יילמדו באמצעות כליםטכנולוגים חדשים וניחשף לסוגי הוראה שונים. ההוראה תתבצע בצורה סדנאית מפעילה....  והכל ...מבלי להזכיר את המושג אלגברה...

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים | 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב

| 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87101200
מורה דר ברנס אבינועם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  גיאומטריה אוקלידית | 87101100 | דר ברנס אבינועם | שנתי

| 87101100 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 87101100
מורה דר ברנס אבינועם
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס מבואי העוסק בחלק ניכר מן הנושאים הנלמדים בגיאומטריה האוקלידית של המישור במסגרת התיכונית, תוך מתן דגש על המבנה הדדוקטיבי של התחום ועל יכולת בנית הוכחות. כולל חזרה על פרקי יסוד והעמקה בנושאים ידועים: מושגים ראשוניים, זוויות, משולשים, מרובעים, מעגל, שטחים ודמיון. המתכונת המקוונת הינה מרוכזת, ויפיקו ממנה תועלת סטודנטים שכבר למדו בעבר את התחום בהרחבה ברמת 4-5 יחל.

החוג למתמטיקה

קורסים ביום ב

 

+  הסתברות 1 | 87101500 | פוזניק פניה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87101500 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87101500
מורה פוזניק פניה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תאור קצר של הקורס :

הקורס עוסק במושגים בסייסים של תורת הסתברות:

מרחב המדגם, מאורעות במרחב המדגם, פונקצית ההסתברות ותכונותיה, מאורעות בלתי תלויים, הסתברות מותנית,

נוסחת ההסתברות השלמה, נוסחת בייס, משתנים מקרים, משתנה מקרי בדיד, התפלגות בינומית, התפלגות גיאוטרית, תוחלת 
של משתנה מקרי.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים | 87101200 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87101200 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87101200
מורה יודקוביץ רוני
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תורת הקבוצות 1 | 87101300 | פוזניק פניה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87101300 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87101300
מורה פוזניק פניה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תאור קצר של הקורס : 

הקורס  עוסק בתכונות של מושג הקבוצה :

פעולות בין קבוצות, מושג הקבוצה הריקה, פרדוקס של ראסל, חוק הדואליות, הוכחת זהויות, מושג הקבוצת החזקה ותכונותיה,  מכפלות קרטזיות, מושג היחס,  יחסי שקילות ותכונותיהם.

לאחר מכן אנו נילמד מושג הפונקציה, פונקציות חד חד ערכיות , פונקציות על.

לאחר מכן אנו נילמד מושג עוצמה של קבוצה, קבוצות בנות מנייה ותכונותיהם, משפט קנטור.

קורסים ביום ג

 

+  אלגברה ליניארית 1 | 87100701 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87100701 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100701
מורה יודקוביץ רוני
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
אלגברה לינארית היא ענף של האלגברה העוסק בחקר התכונות של וקטורים, מרחבים וקטוריים, מטריצות, העתקות לינאריות ומערכות של משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים הם נושא מרכזי במתמטיקה, ולכן נעשה שימוש נרחב באלגברה לינארית במסגרת האלגברה המופשטת, האנליזה הפונקציונלית והגאומטריה האנליטית. כמו כן נעשה שימוש באלגברה לינארית במסגרת מדעי החברה ומדעי הטבע. בקורס זה נעסוק במערכות לינאריות, שיטת גאוס, הגדרת המרחב Rn , פעולות אלמנטריות, הצגה פרמטרית של ישר ומישור, צירוף לינארי, פרישה של מישור, אי תלות, בסיסים ומימד.

+  מבנים אלגבריים | 87102700 | פוזניק פניה | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87102700 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87102700
מורה פוזניק פניה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור קצר של הקורס:

דרישה מוקדמת:   הקורס בתורת המספרים.

הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלך הקורס נלמדים תכונות אלגבריות של מבנה אלגברי בסיסי שנקרא חבורה.

. המטרה של הקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי . כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת.

בתח
אנו נתחיל את הקורס מלימוד של פעולות בינאריות לאחר מכן אנו נגדיר את מושג החבורה.


בהמשך אנו נציג דוגמאות של חבורות ידועות בתורת החבורות ונחקור את תכנותיהן.  בהמשך אנו נלמד תכונות של חבורות צקליות, מושג איזומורפיזם של חבורות.

ולאחר מכם אנו נלמד על תת - חבורות נורמליות ותכונותיהן.

+  אלגברה ליניארית 2 | 87100900 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87100900 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100900
מורה יודקוביץ רוני
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס זה הינו קורס המשך לקורס אלגברה לינארית א ובו נעסוק בנושאים: קורדינטה לפי בסיס, הגדרת מרחב לינארי, תת מרחב, מטריצות ופעולות עליהן, הפיכות, דטרמיננטות, שיטת קרמר, העתקה לינארית, ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים.

+  משוואות דיפרנציאליות | 87101801 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87101801 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87101801
מורה דר שפרבר ישי
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נכיר את המשוואות הדיפרציאליות הרגילות (מדר), חשיבותן ושימושן הרב בתיאור תהליכים ודינמיקות. 
נלמד לפתור מדר מסוגים שונים. 
בין הנושאים: סיווג משוואות, מדר מסדר ראשון, תנאי התחלה, משוואות פרידות, משוואות מדוייקות ומדר מסדר שני עם מקדמים קבועים. 
בקורס גם נרחיב ונעמיק נושאים בחדוא כגון משוואות מעריכיות ופונקציות טריגונומטריות הופכיות, נלמד שיטות מתקדמות לפתרון אינטגרלים. דרישות קדם: חדוא א+ב

+  פונקציות מרוכבות- לדו חוגי | 87000801 | רבינוביץ איריס | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87000801 | רבינוביץ איריס | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87000801
מורה רבינוביץ איריס
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס שני חלקים: א. מספרים מרוכבים: ייצוג, פתרון משוואות ב. פונקציות מרוכבות: מהי פונקציה מרוכבת, הכרות עם מספר סוגים של פונקציות מרוכבות כמו פונקציות ממעלה ראשונה ושנייה, פונקציות מעריכיות.

+  תורת המספרים 1 | 87102000 | פוזניק פניה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87102000 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87102000
מורה פוזניק פניה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תאור קצר של הקורס

הקורס בתורת המספרים עוסק בחקר תכונות התחלקות של מספרים שלמים.

אנו נגדיר מושגים - מחלק משותף מקסימלי וכפולה משותפת מינימלית ונפתח את תכונותיהם .

בהמשך הקורס אנו נגדיר מושג של מספר ראשוני - מושג מאכזי בתורת המספרים.

אנו נחקור תכונות של מספרים ראשוניים ונוכיח את משפט היסודי של האריטמטיקה.

+  אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות 1 | 87103202 | דר אליצור צורית | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87103202 | דר אליצור צורית | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87103202
מורה דר אליצור צורית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה, בשני חלקיו נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מתמטיות מורכבות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי, לוגי ויצירתי. ניתן דגש על הענקת כלים למורה לגיוון השיעורים ולהעלאת המוטיבציה ורמת החשיבה.

+  מתמטיקה דיסקרטית | 87002300 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87002300 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87002300
מורה דר שזיפי אלישבע
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס קומבינטוריקה היא ענף במתמטיקה שעוסק בבחינת סידורים שונים של עצמים. משתמשים בקומבינטוריקה כדי לגלות את מספר האפשרויות לביצוע דבר מה, כגון סידור עצמים בשורה או בחירת כמה מהם. לקומבינטוריקה שימושים בכל ענפי המתמטיקה ובפרט בתורת ההסתברות.

+  סמינריון במתמטיקה | 87001600 | פוזניק פניה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 87001600 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87001600
מורה פוזניק פניה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
תאור  קצר של הקורס :

הקורס נועד להקנות ולחזק מיומנויות התמודדות עם טקסטים מתמטיים: קריאה, הבנה, ניתוח ועיבוד - זאת תוך הרחבת הידע של הלומדים בתחום דעת מתמטי ספציפי, שבדרך כלל אינו נדון לעומק במסגרת קורסי החובה. בחלקו הראשון יוקנה רקע תיאורטי ראשוני בנושא הנדון, וחלקו השני ימוקד בפרקי המשך שאותם יציגו המשתתפים. 

יושם דגש מיוחד על ניסוח מדוייק של החומר המתמטי , ועל קפדנות ( ריגורוזיות  ) בכתיבת ההוכחות.

+  סמינריון במתמטיקה | 87001601 | רבינוביץ איריס | שנתי | 14:20 - 15:40

| 87001601 | רבינוביץ איריס | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87001601
מורה רבינוביץ איריס
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס נועד להקנות ולחזק מיומנויות התמודדות עם טקסטים מתמטיים: קריאה, הבנה, ניתוח ועיבוד - זאת תוך הרחבת הידע של הלומדים בתחום דעת מתמטי ספציפי, שבדרך כלל אינו נדון לעומק במסגרת קורסי החובה. בחלקו הראשון יוקנה רקע תיאורטי ראשוני בנושא הנדון, וחלקו השני ימוקד בפרקי המשך שאותם יציגו המשתתפים. במסגרת הסמינריון בגיאומטריה אוקלידית יבוסס הידע הקיים תוך העמקה ויצירת קישור בין נושאים ובין הצגות שונות של מושגים, ותילמדנה טענות ותוצאות נוספות הידועות מן המאות האחרונות, עד למאה העשרים.

+  תורת הגבולות | 87102800 | דר לוי עזרא | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87102800 | דר לוי עזרא | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87102800
מורה דר לוי עזרא
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס המתמקד בהקניית הידע והעקרונות הבסיסיים של החשבון האינפיניטיסימלי, ובראשם מושג הגבול - ובכך לספק בסיס תיאורטי איתן לחומר הנלמד בקורסי האנליזה. הקורס כולל הצגה קצרה של מערכות המספרים השלמים, הרציונליים והממשיים, וכן דיון נרחב במושגי החסימות והגבול (של סדרות ושל פונקציות) ובתכונותיהם, ובנייתם במסגרת דדוקטיבית.
~

+  אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות 1 | 87103201 | דר אליצור צורית | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 87103201 | דר אליצור צורית | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 87103201
מורה דר אליצור צורית
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה, בשני חלקיו נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מתמטיות מורכבות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי, לוגי ויצירתי. ניתן דגש על הענקת כלים למורה לגיוון השיעורים ולהעלאת המוטיבציה ורמת החשיבה.

קורסים ביום ה

 

+  אנליזה 1 | 87100200 | פוזניק פניה | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87100200 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100200
מורה פוזניק פניה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
תאור קצר של הקורס:

בקורס זה סטודנטים לומדים מושגים בסיסים באנליסה אשר מהווים בסיס ללימודים מתקדמים
 של חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי.

הקורס עוסק במושג הסדרה, גבול הסידרה, טכניקות חישוב גבולות, חישוב גבולות של סדרות מונוטוניות חסומות.

לאחר מכן נלמד המושג הבסיסי של אנליסה - מושג הפונקציה.

בהמשך הקורס אנו נילמד מושג גבול של של פונקציה בנקודה וטכניקות חישוב גבולות.

לאחר מכן  אנו  נלמד מושג - רציפות הפונקציה, מיון של נקודות אי- רציפות וכן תכונות של פונקציות רציפות

+  אנליזה 2 | 87100402 | פוזניק פניה | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87100402 | פוזניק פניה | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100402
מורה פוזניק פניה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור קצר של הקורס :

אנו נלמד את המושג המרכזי של חשבון אינפיניסטימילי - מושג הנגזרת ויישומים הרבחם שלו באנליסה.

אנו נגדיר את מושג הנגזרת באמצעות מושג הגבול, ולאחר מכן נוכיח את נוסחאות לנגזרות של פונקציות האלמנטאיות.

לאחר מכן אנו נעבור ללימוד יישומים של מושג הנגזרת בחקר פונקציות.

אנו נוכיח את משפט רול,את משפט פרמה , את משפט לגרנז ועוד מספר משפטים מרכזיים של חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי  אשר נותנים אפשרות לחקור פונקציה ולאפיין את הגרף שלה על פי הפרמטרים השונים.

אנו נילמד כיצד מוצאים תחומי קמירות וקעירות של הפונקציה , נקודות פתול, ונילמד משפטים באמצעותם ניתן לקבוע תחומי קמירות וקעירות ונקודות פיתול.

לאחר מכן אנו נילמד את כלל לופיטל ויישומיו בחישוב גבולות וחישוב אסימפטוטות של הפונקציה.

כמו כן אנו ניתן התייסות מיוחדת ללימוד של פונקציות טריגונומטריות, זהויות טריגונומטריות, פתרון משואות טריגוונומטריות.

+  תולדות המתמטיקה 2 | 87102600 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87102600 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87102600
מורה דר טייטלבאום אליענה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס המשך לקורס המקוון תולדות המתמטיקה 1.
בקורס נמשיך לעקוב אחר התפתחות המתמטיקה מימי הביניים לתקופה המודרנית.