רשימת השיעורים בחוג למדעי הטבע- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  היסטוריה ופילוסופיה של המדע | 638009000 | הרב דר ברגר דב | סמסטר א

| 638009000 | הרב דר ברגר דב | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 638009000
מורה הרב דר ברגר דב
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 קורס מיועד ללומדי מדעים. המדע המודרני התקדם במאתיים השנים בצעדיענק, ומפגיש את האדם עם תיאוריות וגילויים חדשים. קורס זה מנסה להפגיש את הסטודנטעם חלק מחידושים מדעיים אלו ולדון במשמעות הפילוסופית והאמונית שלהם.

+  דרכי הוראת ביולוגיה - מקוון | 90021300 | כהן אסתר | סמסטר ב

| 90021300 | כהן אסתר | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 90021300
מורה כהן אסתר
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס הוא קורס מלווה לקורס הפרונטלי אך בו זמנית מקיף את התכנים המשמעותיים של הוראת הביולוגיה.הקורס בנוי כך שכל סטודנט יכיר את עיקרונות ותכני הוראת הביולוגיה תוך כדי יצירת מאגר חומרים לכלל הסטודנטים.יחד נצור מאגר הכולל דפי עבודה, מבחנים, פלקטים,פעילויות מתוקשבות, אתרי אינטרנט שימושיים ועוד.בנוסף ההשתתפות בפורומים השונים תאפשר דיונים ומפגשים עם גישות ומחשבות מגוונות.

קוד קורס 638021000
מורה דר ששון חווה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרתהקורס, היכרות עם מגוון תפיסות שגויות הנפוצות אצלילדים ומתבגרים בתחומי מדע שונים: פיסיקה, כימיה וביולוגיה, הצעות לטיפול בתפיסותאלה, רציונל ודרכי הוראה מומלצות. זאת בהתייחס לגישה הרואה בלמידה והבניית ידע חדשכתוצאה מאינטראקציה בין מושגים ורעיונות שהתלמידים מחזיקים בהם לבין מה שמלמדיםאותם ותמיכה בשינוי תפיסתי (ConceptualChange).

סרטון הכרות : סרטון

+  יסודות היקום והאמונה | 638021301 | תורגמן דניאל | סמסטר ב

| 638021301 | תורגמן דניאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 638021301
מורה תורגמן דניאל
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסע מרתק בו ניחשף לסודות הכמוסים של היקום. נעמיק בשאלות על הבריאה, מהותו של החומר

+  תקשורת ביצוריים חיים | 638021400 | דר בן יהודה עוז | סמסטר ב

| 638021400 | דר בן יהודה עוז | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 638021400
מורה דר בן יהודה עוז
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החוג למדעי הטבע

קורסים ביום א

 

+  פיזיקה- חשמל | 638012000 | דר לבריק לאה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 638012000 | דר לבריק לאה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 638012000
מורה דר לבריק לאה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נלמד על מעגלים חשמליים הממלאים תפקידים מרכזיים בכל שטחי החיים המודרניים. הם מצויים בלב כל המשדרים והמקלטים של הרדיו והטלוויזיה, במערכות חלוקת החשמל הביתיות והתעשייתיות, במחשבים ובמערכות העצבים של יצורים חיים. נלמד על חוקי אום, אמפר, ואחרים, על שדה מגנטי, השראה, כוח לורנץ ועוד.

+  דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה | 90019000 | דר פילוסוף גלעד | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90019000 | דר פילוסוף גלעד | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90019000
מורה דר פילוסוף גלעד
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 36 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס דרכי הוראת מדע וטכנולוגיה מבהיר את מטרות המקצוע המשולב למדעים,טכנולוגיה וחברה. הלימוד בכיתה והן הפעילות בסדנאות יחשפו חלק ניכר מתכני המקצוע בד בבד עם הקניית כישורים להוראת מדע וטכנולוגיה. הקורס יתמקד בהפקת תוצרים המשמשים להערכה חלופית תוך התייחסות לפיתוח מיומנויות למידה והפקת תוצרים מגוונים במהלך הקורס ובסיומו.


+  ביולוגיה של התא | 638004700 | דר אוסטר יעל | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 638004700 | דר אוסטר יעל | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 638004700
מורה דר אוסטר יעל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 36 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הכרות עם התא, יחידת המבנה הבסיסית של כל החי. הכרת אברוני התא העיקריים, תפקידם ודרך הפעולה, הבנת פעילות התא כמערכת המווסתת את פעילותה (הומאוסטאזיס). גלגולי אנרגיה בתא הכרות עם תאים מסוגים שונים ניתוח אחידות ושוני ,שיטות מחקר בביולוגיה של התא.
~

+  חקר במדע | 638008500 | דר סיאני מרב | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 638008500 | דר סיאני מרב | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 638008500
מורה דר סיאני מרב
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 36 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הוראת מיומנויות חקר ופתרון בעיות והתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה מעצימות את ההנעה וההנאה בלמידת מדע וטכנולוגיה. 

מאחר וכיום יש צורך בהוראה מפורשת של מיומנויות החקר והתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי ופתרון בעיות, נלמד את מיומנויות החקר, ונתנסה בדרכים שונות להוראת החקר בשכבות הגיל השונות בהן נדרש מתלמידים לתכנן ולכתוב עבודת חקר במדעים.


+  נוירופדגוגיה | 72008700 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 72008700 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72008700
מורה דר אלגאוי אורית
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נוירופדגוגיה

כיצד מתרחשת למידה במוח האנושי? מה ניתן ללמוד ממחקרי המוח העדכניים על תהליכי תפיסה ולמידה? בקורס הזה נכיר את המנגנונים העצביים המעורבים בתהליכי למידה. נלמד על תאי עצב ורשתות עצביות, ונבין כיצד הלמידה מייצרת קשרים חדשים במוח. נתבונן במושגים כמו זיכרון, תפיסה, קשב והתפתחות קוגניטיבית מנקודות המבט של מדעי המוח ונכיר כלים יישומיים לשימוש בהוראה ונכיר כלים יישומיים לשימוש בהוראה.  

 
.   

+  מבוא לתורת האקלים ומזג אוויר | 42000200 | בן ארי יאיר | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 42000200 | בן ארי יאיר | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 42000200
מורה בן ארי יאיר
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס עוסק בגורמים ובתהליכים המעורבים ביצירת אזורי האקלים ותופעות מזג האוויר הנגזרות מהם: כדור הארץ, התווך האטמוספרי המקיף אותו ומעברי אנרגיית אור וחום בתווך, היבטים אסטרונומיים וגיאומטריים במערכת היחסים בין כדור הארץ לשמש, התחזורת העולמית וחלוקתה לתאים, כוחות המשפיעים על תנועת הרוחות בתחזורת העולמית, ניתוח אופקי ואנכי של הנעשה בתחתית העמודה האטמוספרית, בדפנות תאי התחזורת העולמית, תהליכים הקשורים למעברי פאזה (מוצק-נוזל-גז) במים שבאטמוספירה וביטויים, אזורי האקלים. במהלך הקורס יתקיים מעקב, ליווי וניתוח תופעות אקלימיות/מטאורולוגיות אקטואליות המתרחשות בזמן אמת בישראל, במזרח התיכון ובעולם כולו. הסטודנטיות תקבלנה כלים ודוגמאות להוראת הנושא בבתי הספר.

+  ביולוגיה של הסרטן | 638003700 | דובדבני מורשה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 638003700 | דובדבני מורשה | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 638003700
מורה דובדבני מורשה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נעסוק בהכרת מנגנון חלוקת התא על שלביו השונים ועל תהליכי הבקרה הרבים הקיימים למנגנון זה. נכיר את השיבושים השונים בתהליך היוצרים סוגים שונים של התמרה סרטנית ונעמוד על חשיבות הכרת המנגנון הפגוע ככלי ליצירת אופק טיפולי למחלה.

+  דרכי הוראת ביולוגיה | 90005400 | כהן אסתר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 90005400 | כהן אסתר | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90005400
מורה כהן אסתר
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 36 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מקיף את העקרונות הביולוגיים ותכני הוראת הביולוגיה. מקצוע הביולוגיה בהיותו מפתח מבט על העולם ועל גוף האדם ברמות הארגון השונות מאפשר לסטודנט לשכלל את מבטו פנימה וגישתו האמונית ולהביע את אישיותו דרך המקצוע .בקוס הסטודנטים יכירו את תכניות הלימודים, את הספרים, יתנסו בחקר ומעבדות מסוגים שונים , ינהלו דיונים סביב סוגיות ביו-אתיות .הסטודנטים יקבלו רעיונות לפעילויות מגוונות ומתוכן : ניתוח לב ריאות, של מע הרביה הנקבית של כבשה , סעודת טו בשבט בוטנית ועוד...ברוכים כל הבאים

קוד קורס 638006400
מורה דר סיאני מרב
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 36 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס יילמדו עקרונות המבנה והתפקוד של מערכת הנשימה ושל מערכת ההובלה. נלמד על התפתחות המערכות המורכבות בבעלי חיים ובאדם וכן נעסוק בפיזיולוגיה של המערכות בבריאות ובחולי.  

+  אל החלל ומעבר לו | 638009300 | בן עמי הראל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 638009300 | בן עמי הראל | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 638009300
מורה בן עמי הראל
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מסע אל כוכבים רחוקים ועולמות חדשים

במהלך הקורס נצא במסע אלמרחבי מערכת השמש והגלקסיה תוך הכרות עם יציאת האדם אל מחוץ לגבולות עולמנוהקטן. נכיר את עולמם של האסטרונאוטים ומדעני החלל, נלמד על משימות חללייחודיות, נצלול אל מושבות עתידיות בחלל, ננסה לתת פתרונות יצירתיים לקיום בני אדםבחלל החיצון ונגלה את המורכבות הפוליטית של עולם החלל. לבסוף, נלמד על חיפושחיים בחלל החיצון ונדון באפשרות קיום יצורים תבוניים נוספים במרחבי היקום. הלימודיכלול סדנאות בהן נקים מבנים מותאמים לחלל, נכיר שיטות ועזרי הוראהייחודיים, נתנסה בעבודת מעבדה בה נבנה כוכב שביט, נכיר קרינהקוסמית, נערוך דיונים ועוד.

+  סמינריון במדעים | 638011900 | דר סיאני מרב | שנתי | 10:35 - 11:55

| 638011900 | דר סיאני מרב | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 638011900
מורה דר סיאני מרב
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס מלווה לכתיבת העבודה הסמנריונית במדעים. הקורס יכלול חשיפה למקורות מידע מדעיים. תרגול של מיון, בחירה וארגון המקורות אשר ישמשו לכתיבת העבודה, מתן כלים לכתיבה ולהערכה של חלקי העבודה במהלך כתיבתם, הדגמה וניתוח של עבודות סמינריוניות, רכישת מיומנות בעיבוד חומרים להצגה פרונטלית, הדרכה אישית לאורך השנה.

קורסים ביום ה

 

+  כימיה כללית ופיזיקלית | 638012400 | דר אנסבכר תמר | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 638012400 | דר אנסבכר תמר | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 638012400
מורה דר אנסבכר תמר
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 36 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס נותן בסיס להבנת הכימיה. מהם היסודות הבונים את הכימיה, אלו כללים שולטים בה
 וכיצד הכימיה משפיעה על חיי היום יום שלנו כמו גם על הביולוגיה והסביבה 
הקורס כולל הדגמות וניסויים קצרים, המתלווים לחומר התיאורטי ומבהירים את חשיבותו

+  כימיה אורגנית | 638001200 | דר פילוסוף גלעד | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 638001200 | דר פילוסוף גלעד | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 638001200
מורה דר פילוסוף גלעד
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
תיאור נרחב של הקורס בקישור

תיאור קורס כימיה אורגנית

כימיה אורגנית הינו תחום העוסק בתרכובות שמקורן ביצורים חיים. ענף זה בכימיה פתח יכולת המאפשרות לנו היום להיות יוצרים מציאויות חדשות שלא היו ביכולתנו מאז ימי בראשית, כגון שליטה שליטה על תהליכים ביולוגים. יחד עם זאת הכימיה האורגנית מאפשרת לנו לחזות אירועים בד בבד עם יכולת יצירת חומרים חדשים ומוצרים חדשניים כגון חליפת חלל ואף תחומי פלסטיקה וכו.

הקורס מחייב למידה אינטנסיבית ורצופה של החומר הנלמד, תוך תרגול כל שיעור על מנת לרכוש את השפה ואת כלליה במהלך הקורס. במהלך הקורס תבחנו בנושאים מתוך הקורס, שחלקם יגרע מהמבחן הסופי בהתאם ליכולתכן.


+  פיזיקה - מכניקה - שיעור כפול | 638005100 | דר לבריק לאה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 638005100 | דר לבריק לאה | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 638005100
מורה דר לבריק לאה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  ביולוגיה מולקולרית | 638011700 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 638011700 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 638011700
מורה דר רוזיצקי ברכה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 36 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  אבולוציה | 638020100 | הרב דר ברגר דב | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 638020100 | הרב דר ברגר דב | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 638020100
מורה הרב דר ברגר דב
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 36 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תיאורית האבולוציה הנה תיאוריה ביולוגית מרכזית. לצד חשיבותה בביולוגיה, יצרה תיאוריה זו מהפכה בתחומי ידע רבים ושינתה את צורת החשיבה של האדם. תיאוריה זו גם נמצאת במרכזו של פולמוס דתי: האם תיאורית האבולוציה סותרת את האמונה הדתית או לא. בקורס זה נלמד את יסודות תיאורית האבולוציה ברמה הביולוגית, וכן נעמוד על שלוש שיטות אורתודוקסיות מרכזיות במאה העשרים, להתייחסות היהדות לתיאורית האבולוציה.

+  פיזיולוגיה של הצמח | 638005600 | לם אורית | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 638005600 | לם אורית | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 638005600
מורה לם אורית
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 36 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נלמד להכיר לעומק את המנגנונים המרכזיים העומדים בבסיס הפיזיולוגיה של הצמח תוך שילוב מעבדות מעשיות התומכות בנלמד. נחקור לעומק את תהליכי הפוטוסינתזה והנשימה, פוטנציאל מים ופוטנציאל אוסמוטי של תאים צמחיים. נכיר את האינטראקציה של הצמח עם סביבתו ונלמד על הורמונים צמחיים ושימושם המעשי. נגלה את מנגנון ההתמיינות ברקמות הצמח ואת תהליכי התפתחות של הצמח השלם. נראה כיצד אותות שונים כגון אור, טמפרטורה וכח הכבידה משפיעים על הצמח ונכיר מושגים כמו: אטיולציה, פוטוטרופיזם וגיאוטרופיזם.

+  תורשת האדם | 638020800 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 638020800 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 638020800
מורה דר רוזיצקי ברכה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 36 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  ביוכימיה | 638001300 | דר באום מוטי | סמסטר ב | 16:00 - 18:50

| 638001300 | דר באום מוטי | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 18:50
קוד קורס 638001300
מורה דר באום מוטי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להכיר את מולקולות הייסוד המרכיבות את התאים (חלבונים, פחמימות ושומנים), ואת הקשר בין מבנם לתפקידם בתאים, להבנת תהליכים כימיים המתרחשים בגוף החי והצומח. בין נושאי הקורס יוכרו קבוצות פונקציונליות, חלבונים - מבנה ותפקוד, חלבוני מבנה, תובלה, אנזימים. ליפידים, סוכרים-מבנה ומטבוליזם, מחלות עם משק בלתי תקין של סוכרים, הורמונים. חילוף חומרים ואנרגיה במערכות ביולוגיות.