רשימת השיעורים בחוג למחשבת ישראל- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

+  יסודות באמונה א | 24009300 | דר ריקלין חנה | סמסטר א

| 24009300 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 24009300
מורה דר ריקלין חנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתמודד עם שאלות יסוד באמונה. נתייחס בעיקר לנושאי מציאות הא-ל, תוקף מעמד הר סיני ומשמעות התורה והמצוות. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  
סרטון הכרות : סרטון

+  יסודות באמונה ב | 24009400 | דר ריקלין חנה | סמסטר ב

| 24009400 | דר ריקלין חנה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 24009400
מורה דר ריקלין חנה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתמודד עם שאלות יסוד באמונה כמו: אתגר הפמיניזם, התפילה, דת ומוסר ועוד. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  

+  אישים ושיטות בחסידות | 24000700 | דר וקס רון | שנתי

| 24000700 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000700
מורה דר וקס רון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  הגות יהודית לנוכח השואה | 24000900 | הרב דר גרנות תמיר | שנתי

| 24000900 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000900
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  הסיפור החסידי | 35004200 | דר רייזר דניאל | שנתי

| 35004200 | דר רייזר דניאל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 35004200
מורה דר רייזר דניאל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נעסוק בדרך התהוותו של הסיפור, משמעותו בעולם החסידי, מקורותיו, שלבים שונים על רצף התפתחותו של הסיפור החסידי, סוגות שונות של הסיפור החסידי ומה ניתן ללמוד מהן על הווי החיים החסידיים. ידונו בקורס ספורי התקרבות, ספורי צדיקים, הספור הפועל וספורי מעשיותיו של ר נחמן מברסלב. לבסוף ננסה לעקוב אף אחר גילגוליהם וסיפורם המחודש של הסיפורים על ידי מספרים מודרניים

החוג למחשבת ישראל

קורסים ביום א

 

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל א | 90024700 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90024700 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90024700
מורה דר ריקלין חנה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מתודיקה בהוראת מחשבת ישראלייחודו של שיעור מחשבת ישראל בבתי הספר הוא בהיותו שיעור מכונן זהות. כחלק מהזכות והחובה הכרוכים בהוראת שיעור זה, הקורס יעסוק במאפייניו המיוחדים של מקצוע מחשבת ישראל, בתרומתו הייחודית לגיבוש הזהות הדתית והערכית של תלמידנו ובאתגרים שהוא מציב עבורנו. נעמוד על מטרות הוראת מחשבת ישראל,על דרכי הוראת טקסטים במחשבת ישראל לשם הפנמה ועל דרכים להתמודדות עם שאלות אמונההעולות בשיעורים. כמו כן נעסוק בשלבי הכנת שיעור במחשבת ישראל, בניתוח המקורות הנלמדים תוך זיהוי מוקד הרעיון, זיקתו לעמדות אחרות והרלוונטיות שלו לעולמו של התלמיד.

+  הגותו של המהרל | 24024200 | דר ישי שלמה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 24024200 | דר ישי שלמה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24024200
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לפילוסופיה של העת העתיקה | 24000500 | דר ליסון אלעד | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 24000500 | דר ליסון אלעד | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24000500
מורה דר ליסון אלעד
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מה זו פילוסופיה ובשביל מה זה טוב? פילוסופיה היא גישה לנקודת מבט חדשה על החיים, היא כלים לחשיבה, פיתוח הסקרנות לחשיבה ואפילו אהבת החשיבה עצמה. פילוסופיה היא ממש תשוקה לחשיבה. היא טורדת מנוחה וחושפת ממד של אנושיותנו הקשור בתכלית או במשמעות. אני מקווה שבעקבות הקורס תמצאו את הקסם, את הכאב ואת הדרמה הנפשית שמעוררת הפילוסופיה. 

באופן מעשי, זהו בעצם קורס מבוא לפילוסופיה שמטרתו פגישה עם יסודות של חשיבה פילוסופית באמצעות מבוא לפילוסופיה יוונית. הקורס לא נועד להיות קורס בתולדות הפילוסופיה היוונית אלא קורס שבו ניתן יהיה להתנסות בחוויה פילוסופית בעקבות קריאת טקסט או דיון. בקורס התייחסויות לסוגיות מרכזיות בפילוסופיה עתיקה כדוגמת היחס שבין מיתוס ללוגוס, על הראשית, כיצד שינוי אפשרי, היחס שבין תבונה וחושים, על ציניות, שקרים ומניפולציות, על הפוליטיקה ועל תפקידה הפוליטי של הפילוסופיה, וכן על הזדמנויות לראות את הפוטנציאל האקטואלי של החשיבה הפילוסופית.

קוד קורס 24027500
מורה דר מלכיאל אליעזר
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
~

השאלות בדבר חופש הבחירה, הרצון~האנושי, ומקומו של האדם בסדר הטבע מעסיקות את הפילוסופיה מראשיתה ועד ימינו.~העיסוק בהן מעלה שורה של שאלות מתחומי המטפיסיקה, האתיקה, ההכרה, הדת~והאנתרופולוגיה הפילוסופית. במהלך הקורס נבקש לשאלות אלה תשובות בכתבי הפילוסופים~בני זמננו, נתעמק במושגי החופש, הבחירה והאוטונומיה האנושית ונשרטט את גבולותיהם

~~

+  מבוא למגדר ויהדות | 24003900 | מבורך אוריה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 24003900 | מבורך אוריה | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24003900
מורה מבורך אוריה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  דת וחילון | 24011801 | דר גרין נעם | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 24011801 | דר גרין נעם | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24011801
מורה דר גרין נעם
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נעסוק בזהות היהודית החילונית שהתפתחה בעקבות תהליך החילון שעבר על העם היהודי במאתיים השנים האחרונות. נתמקד בגורמים ובתגובות לתהליך זה במשבר שהוא יצר ובדרכים שבהם ניסו יהודים להתמודד עם שאלת היחס שבין יהדות לבין ישראליות.

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל ב | 90024801 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90024801 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90024801
מורה דר קלרמן אביחי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתת מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  קריאה בכתבי הרב קוק | 24026700 | דר ריקלין חנה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 24026700 | דר ריקלין חנה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24026700
מורה דר ריקלין חנה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לפילוסופיה של העת החדשה | 24000600 | דר ליסון אלעד | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 24000600 | דר ליסון אלעד | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24000600
מורה דר ליסון אלעד
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מה זו פילוסופיה ובשביל מה זה טוב? פילוסופיה היא גישה לנקודת מבט חדשה על החיים, היא כלים לחשיבה, פיתוח הסקרנות לחשיבה ואפילו אהבת החשיבה עצמה. פילוסופיה היא ממש תשוקה לחשיבה. היא טורדת מנוחה וחושפת ממד של אנושיותנו הקשור בתכלית או במשמעות. אני מקווה שבעקבות הקורס תמצאו את הקסם, את הכאב ואת הדרמה הנפשית שמעוררת הפילוסופיה.

באופן מעשי, זהו קורס המשך במבוא לפילוסופיה שמטרתו פגישה עם יסודות של חשיבה פילוסופית באמצעות מבוא לפילוסופיה של העת החדשה, והוא כולל לימוד של דקארט,שפינוזה, לייבניץ, יום, ברקלי וקאנט. הקורס קצר ולכן יהיה צורך להכריע אם לגעת בכל אחד מהפילוסופים בקצרה או להרחיב על אחדים מהם. הקורס יכלול סוגיות מרכזיות כשאלת העצם שהינה  שאלת על המרכז או הראשית, היחס שבין חופש להכרח, מידת התלות של הפילוסוף באלוהים בניסיונו להבין את עצמו ואת העולם,בעיית הסיבתיות בעולם, יחס שבין מדע, מתמטיקה וגיאומטריה לפילוסופיה, מקור הוודאות ועוד. כהמשך לקורס בפילוסופיה עתיקה, תהיה בקורס התנסות בחשיבה פילוסופית באמצעות מגע בלתי אמצעי עם טקסטים מרכזיים ודיונים בכיתה.

+  קבלת צפת | 24009800 | דר ספראי אורי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 24009800 | דר ספראי אורי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24009800
מורה דר ספראי אורי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במשך עשרות שנים בודדות התקבצו לצפת מספר תלמידי חכמים ומקובלים שיצרו מהפכה של ממש בתוך העולם היהודי. ההלכה, התפילה, המוסר ועולם הרוח היהודי בכללותו שינו בשנים אלה את פניהם לבלי הכר.
לאורך הקורס נעמוד על מגוון כתבים שנוצרו בשנים אלה, נדון בתכניהם ונבחן את משמעותם לזמנם ולזמננו.

קוד קורס 24009900
מורה דר וקס רון
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתת מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

העצמה [empowerment, הוא מונח רווח במדעי החברה המציין השקעת כוח למען יעד או מטרה,חיזוק או הגברה לפיתוח אישי או קבוצתי בסביבות שונות. הנחת היסוד של הקורס שבחסידות ובתנועת המוסר ניתן למצוא כלים שונים  להעצמת האדם וקידומו הרוחני באמצעות הנחיות מעשיות בעבודת ה. תורות רבות בחסידות עוסקות בהדרכות מפורטות לעבודה פנימית, שמטרתן העצמה נפשית ורוחנית. הקורס יעסוק בסוגיות שונות ויתבסס על מקורות מגוונים מספרות החסידות והמוסר. יחודו של הקורס, שיושם דגש גם על התנסות מעשית חוויתית והפנמת הכלים. הסדנא תכלול שימוש בכלים שונים בהם עבודה בדמיון, התבוננות, כתיבה יוצרת ועוד. 

מנושאי הקורסעבודת המחשבה,  העצמה

קוד קורס 24015501
מורה דר אייזנמן אסתר
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתת מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתפיסת האהבה לפי הוגי ימי הביניים תוך התמקדות בשאלות על מהות האהבה: מה היא אהבה, במה נבדלת אהבת אדם מאהבת ה ומהמקומה של אהבת גבר ואישה בחיים הדתיים? מה הם היחסים בין אהבת ה ליראתו וכיצד ניתן לרכוש רגשות אלו? כיצד נבחנת אהבת ה ברגעי משבר כגון בעת פרעות ביהודים ומוות על קידוש השם? והאם בעולם של אהבה יש מקום לסיגופים ולפרישות גופנית מחיי העולם הזה? הקורס ישווה בין גישות שפותחו בספרד אל מול גישות שפותחו באשכנז ויסביר את הרקע ההיסטורי לגישות השונות הללו.

+  מבוא להגות הראשונים | 24000300 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 24000300 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24000300
מורה דר מרציאנו יוסי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרות הקורס מבוא להגות ראשונים הן:
א. היכרות עם הרקע ההיסטורי והפילוסופי בו נוצרה ספרות המחשבה היהודית הימי ביינימית. 
ב. עיון במספר סוגיות יסוד בהגות הראשונים והתמצאות בהם. (היחס לשכל, מצוות, עם ישראל, תפיסת אלקים, ייעוד האדם, 
.ג. רכישת מיומנויות קריאה. זאת מתוך התנסות בקריאה ועיון בספרים עצמם תוך הכרת המינוח, הסגנון וכיווני המחשבה.

.מבחינת ההוגים בהם נעסוק: הקורס יעסוק בעיקר בהגותם של רסג, ריהל והרמבם, אך יעסוק גם במחשבה המאוחרת יותר של שלהי ימי הביניים

+  עיון בספר הכוזרי | 24020200 | דר ריקלין חנה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 24020200 | דר ריקלין חנה | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 24020200
מורה דר ריקלין חנה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 24026500
מורה דר ויגודה שמואל
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 203 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הרמן כהן, פרנץרוזנצוויג ועמנואל לוינס נחשבים כל אחד לפילוסופים מרכזיים בתקופתם. שלושתם הושפעותחילה מפילוסופיה שהיתה מקובלת בזמנם: כהן מקנט, רוזנצוויג מהגל ולוינס מהיידגר.ברם, בשלב מסוים החלו כל אחד משלושת ההוגים הללו לערער על הפילוסופיה שהייתה להםלהשראה ראשונה, וביקשו לבנות פילוסופיה חלופית. בשלושת המקרים הפילוסופיה החדשהשואבת את השראתה ממקורות היהדות. ברם, שלושת הוגים אלו מייצגים שלושה מודלים שוניםשל התייחסות לפילוסופיה הכללית מחד ולמקורות היהדות מאידך. בסמינריון הנוכחי נבחן תחילה אתשלב ההשפעה הפילוסופית ולאחר מכן את שלב הביקורת ואת השפעת מקורות היהדות ונוכחותםבמשנתם הפילוסופית האישית.

+  מבוא לחסידות | 24000400 | דר וקס רון | שנתי | 12:10 - 13:30

| 24000400 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24000400
מורה דר וקס רון
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
החסידות היא תנועה רוחנית רחבת הקף הן בזמן פעילותה והן במגוון הוגיה ומנהיגיה. כך למשל, אינה דומה תורתה של חבד לתורת ברסלב. אך בתשתיתה של החסידות, רעיונות יסוד המשותפים לרוב ההוגים. נעמוד על רעיונות אלו ומקורותיהם, ביחס להגות היהודית שקדמה לה, ובעיקר בזיקתם לקבלה. בצד זה תהיה המגמה להכיר מגוון רב של הוגים חסידיים לדורותיהם, ואת המיוחד שבכל שיטה. הקורס יתמקד בעיקר בעיון במקורות ההגותיים של החסידות, אך יתייחס גם להיבטים היסטוריים של התנועה החסידית. בקורס נשתדל לנגוע בסוגיות הקיומיות של החסידות, גם כדי לקבל השראה לחיינו אנו מתורותיה המיוחדות. בשיעור יהיה שימוש באמצעים שונים כמו תורות, סיפורים, תמונות, סרטונים, ניגונים ועוד.

+  מבוא להגות יהודית בעת החדשה | 24000100 | דר ויגודה שמואל | שנתי | 16:00 - 17:20

| 24000100 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24000100
מורה דר ויגודה שמואל
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 24027100
מורה דר וקס רון
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

החסידות במאה העשרים (בין השנים1900-2000) ניצבת מול אתגרים שונים, התפתחות המודרנה, היחס לציונות ולארץ ישראל,מלחמות העולם והשואה הנוראה, שינויים במצב המשפחה, הקהילה ועוד. נפגש עם דמויותמופת בחסידות המאה העשרים על ידי עיון בסוגיות נבחרות מתוך התייחסות לאתגרים אלוומתוך השוואה לחסידות הראשונה של  הבעשט ותלמידיו. גם נבחן תופעות ניאוחסידיות שהתפתחו  במאה זו. נשים לב להיכרותעם העבודה הרוחנית המיוחדת של תקופה זו ונוכל לקבל כלים לעבודת ה שלנו. מן המנהיגים עמם ועם תורתם נפגש: הרביממונקטש, אדמורי גור, הרבי מפיאסצנה, האדמורים משושלת רוזין,אדמורי חבד, האדמור מסאטמר, ואחרים.

הקורס  מיועד גם  לסייע למי שצריך לכתוב עבודה סמינריונית במחשבתישראל, אך פתוח גם למי שרוצה קורס עומק בחסידות.

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 24009601
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השיעוריעסוק בפיצול הדרמטי שחל בחסידות פולין בתחילת המאה ה-19. מחד נכיר את תורתםהמכוננת לדורות של רבי אלימלך מליזנסק והחוזה מלובלין, ומאידך ננסה לעמוד עלהמניעים שגרמו לפרישה של חבורה שהקימה את החצר בפשיסחה. נעסוק בעיקר בדמויותשהקימו את החצר רבי יעקב יצחק היהודי מפשיסחה, ורבי שמחה בונם מפשיסחה. ראוי לנסותולפענח מה היה בחצר זו שהוציאה מתוכה דמויות אשר שימשו לאורך שנים מקור להערצהולחיקוי, אך גם לחששות ולהתנגדות בקרב עולם החסידות בפולין. בחינה כזו תסייע להביןלא רק מה היה במשנה זו, שמשכה תלמידים כה רבים, ושהעניקה להם עולם דתי נועז ומרתק,אלא תאפשר להכיר את הכיוון הרעיוני של חסידות פולין הקלאסית, שהשפעתה נוכחת עדהיום בעולם החסידות.

+  מבוא לקבלה | 24009500 | דר ספראי אורי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 24009500 | דר ספראי אורי | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 24009500
מורה דר ספראי אורי
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולם הסוד מלווה את המסורת היהודי מראשיתה. נבואה, דבקות, ספירות, שכינה, כוונות וייחודים הם רק חלק מאוצר מילים עשיר שהמסורת הקבלית עסקה בהן בהרחבה.
לאורך הקורס נלמד על מגוון דמויות שנטלו חלק במסורת זו, נקרא ממגוון המקורות שהן יצרו, ונדון במשמעותם לחיינו שלנו. 

+  הטבע והתורה במשנת הרמבם | 24015200 | דר חדד אליעזר | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 24015200 | דר חדד אליעזר | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24015200
מורה דר חדד אליעזר
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הרמבם מציין במורה הנבוכיםמספר הקבלות בין הטבע לבין התורה. אנו נתחקה אחר הקבלות אלו וננסה לעמוד עלמשמעותן. למרות שהרמבם מסתייג מרעיון החוק הטבעי, נראה שעקרונותיסוד המונחים בתשתית הטבע מועתקים ממנו אל החוק ומשפיעים לדעתו על עיצובו. השאלה העולהמנתונים אלו היא מה שורשן של הקבלות אלו וכיצד יש להבינם. כמו כן, נבחן את השפעת תפיסהזו על כתיבתו ההלכתית של הרמבם וננסה להתחקות אחר עקבותיה במשנה תורה.

+  חסידות על הקצה: תורתה של איזביצה | 24009700 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 24009700 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24009700
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורסיעסוק בלימוד דברי אחת מהדמויות היצירתיים והמקוריים שקמו בעולם היהודי במאה ה- 19 בכלל, ובעולמה של החסידות בפרט: רבי מרדכי יוסף ליינער מאיזביצה, מחבר ספר מיהשלוח.

נכיר הגות ייחודית המעוררת את הלומד להגיע למה שניתן לקרואאותנטיות דתית. הגות השמה דגש רב על האינדווידואל עד כדי נתינת מקום להכרעהפנימית סובייקטיבית על חשבון הנורמה הכללית. הגות המעוררת את האדם למודעות עצמיתנוקבת, ואשר מנחה את לומדיה לבחינה עצמית, ומעודדת בהקשר זה התמודדות עם ספקותככלי לבירור האמת הדתית.

+  עיון בקבלת המאה העשרים | 13004600 | דר רייזר דניאל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 13004600 | דר רייזר דניאל | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 13004600
מורה דר רייזר דניאל
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נעיין בחיבורים הקבליים המובהקים שנכתבו במאה העשרים: כתבי הרב יל אשלג, ר שלמה אלישיב (בעל הלשם), ר דוד הכהן (הנזיר), ר יהודה פתיה, הרייצ מליובביץ ועוד. מלבד הדיון הטקסטואלי נעסוק בזיקתם לאירועים היסטוריים. נושאי הקורס: רקע היסטורי - ייחודיותם של החסידות והקבלה במאה העשרים. - המאפיינים השונים של הקבלה והחסידות במאה העשרים. - קבלה ספרדית בהשוואה לקבלה אשכנזית - זיקות, דמיון, ואפיונים ייחודיים - השפעות מודרניות על הקבלה והחסידות: מלחמות העולם, סוציאליזם, קפיטליזם, לאומיות וציונות.

+  תנועת המוסר היהודית | 24015100 | דר רייזר דניאל | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 24015100 | דר רייזר דניאל | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24015100
מורה דר רייזר דניאל
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתת מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תורת האתיקה, היינו המוסר האנושי: האישי והחברתי, לא פסחה מעל היהדות. ראשיתה במוסר הנביאים המקראי והמשכה במדרשי חזל והלאה. ואולם המוסר התגבש לידי תורה שלמה רק במאה ה-11 בספר חובת הלבבות לרבינו בחיי אבן פקודה, ובמאה ה-12 בחסידות אשכנז, לאחר מכן בספרות הקבלה מבית מדרשו של הרמק ובסופו של דבר בשלוחות המודרניות של המיסטיקה היהודית: תנועת החסידות של הבעשט ותנועת המוסר של ר ישראל סלנטר. בקורס זה נלמד על הסוגות השונות של המוסר, על האדםוהחברה האידאלית כפי שהוצגו בתורת המוסר ועל המתח בין תורה זו, השואפת לאותנטיותלבין המסגרת הממסדית השגרתית
קוד קורס 24015602
מורה דר אייזנמן אסתר
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק במהות הנבואה לפי הוגי ימי הביניים: כיצד ניתן להגיע לנבואה והאם הדבר תלוי בקבה או באדם או בשניהם? מה תפקידו של הנביא והאם ובמה נבדלת אישיותו מאישיותם של אנשים רגילים? מה היחס בין התגלות לתבונה? מה רואה הנביא בנבואה אם לקבה אין גוף ואין דמות גוף? מה תפקידו של הנביא אל מול המלך ושאר המנהיגים? הקורס יתן מענה לשאלות אלו תוך התמקדות בשלוש גישות עיקריות בנוגע לנבואה: עמדתו של ר סעדיה גאון, עמדתו של ר יהודה הלוי ועמדתו של הרמבם.

+  קריאה צמודה בפנקסי הראיה | 24015400 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 24015400 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 24015400
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתת מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
שלום רב!
בשיעור נקרא באחד הפנקסים החדשים, במטרה להבין את אופני היצירה של הראיה קוק זצל, כיצד העלתה רוחו רעיונות ומחשבות, כיצד דרש את פסוקי התורה ומדרשי חזל, וכמובן - נעסוק בסוגיות משמעותיות של הגות וקיום במשנת הראיה. 
בהמשך נפרסם את הפנקס ממנו נלמד - יהיה צורך להביאו לשיעור. 
לימוד פורה וערב
סרטון הכרות : סרטון

+  עיון בספר מורה נבוכים | 24000200 | דר אייזנמן אסתר | שנתי | 14:20 - 15:40

| 24000200 | דר אייזנמן אסתר | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24000200
מורה דר אייזנמן אסתר
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס