רשימת השיעורים בחוג למחשבת ישראל- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  יסודות באמונה א | 24009300 | דר ריקלין חנה | סמסטר א

| 24009300 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 24009300
מורה דר ריקלין חנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתמודד עם שאלות יסוד באמונה. נתייחס בעיקר לנושאי מציאות הא-ל, תוקף מעמד הר סיני ומשמעות התורה והמצוות. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  
סרטון הכרות : סרטון

+  יסודות באמונה ב | 24009400 | דר ריקלין חנה | סמסטר ב

| 24009400 | דר ריקלין חנה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 24009400
מורה דר ריקלין חנה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתמודד עם שאלות יסוד באמונה: דת ומדע, אתגר הפמיניזם,התורה והמצוות. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  

+  הגותו של הרמחל | 24001000 | דר וקס רון | שנתי

| 24001000 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24001000
מורה דר וקס רון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לחסידות | 24000400 | דר וקס רון | שנתי

| 24000400 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000400
מורה דר וקס רון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  עיונים באגרות הראיה | 24001100 | הרב דר גרנות תמיר | שנתי

| 24001100 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24001100
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נקרא בכמה אגרות יסודיות של הראיה קוק שהן שער למכלול הגותו, ונרחיב את היריעה לגבי הסוגיות שעולות בהן: סובלנות, אמונה, רעיון האחדות, תורה והסטוריה תורה ומדע ועוד. האגרות מוגשות מבוארות עם רקע כהקדמה ודיון בעקבות האגרת.

החוג למחשבת ישראל

קורסים ביום א

 

+  מחשבת ישראל לנוכח החילון | 24014801 | דר רייזר דניאל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 24014801 | דר רייזר דניאל | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24014801
מורה דר רייזר דניאל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בממדים שונים של חילון, החל מן המאה ה18 ועד ימינו ובהתמודדות של הוגי ישראל שונים (ממשה מנדלסון ועד הרב קוק והרב סולובייציק) עם תופעות חילון שונות.

+  התפילה בעולם משתנה | 24024702 | דר ספראי אורי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 24024702 | דר ספראי אורי | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24024702
מורה דר ספראי אורי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


האתגר של עולם התפילה במציאות העכשווית הוא גדול ביותר: 
שאלת החיבור של המתפלל, עולם הדימויים המלווה את התפילה, נוסח התפילה והרלוונטיות שלו למאה ה-21, קיבוץ הגלויות, תפילה בזום, כמו מקומן של נשים בחיי בית הכנסת – כל אלה ועוד מציבים בפני הורים ומחנכים כמו גם בפני רבנים וראשי קהל שאלות הרות גורל.

במהלך הקורס נעמוד על האתגרים השונים העומדים בפני המתפלל בן-זמנינו ועל המגמות השונות הקיימות בעולם התפילה העכשווי. 

כמו כן, נבחן את היחס הרבני-הלכתי למגמות השונות, ואת דרך ההתמודדות של מחנכים ומנהיגי ציבור בני הדור האחרון עם האתגרים הגדולים שעולם התפילה מעורר.

+  מבוא לפילוסופיה של העת העתיקה | 24000500 | דר ליסון אלעד | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 24000500 | דר ליסון אלעד | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24000500
מורה דר ליסון אלעד
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מה זו פילוסופיה ובשביל מה זה טוב? פילוסופיה היא גישה לנקודת מבט חדשה על החיים, היא כלים לחשיבה, פיתוח הסקרנות לחשיבה ואפילו אהבת החשיבה עצמה. פילוסופיה היא ממש תשוקה לחשיבה. היא טורדת מנוחה וחושפת ממד של אנושיותנו הקשור בתכלית או במשמעות. אני מקווה שבעקבות הקורס תמצאו את הקסם, את הכאב ואת הדרמה הנפשית שמעוררת הפילוסופיה. 

באופן מעשי, זהו בעצם קורס מבוא לפילוסופיה שמטרתו פגישה עם יסודות של חשיבה פילוסופית באמצעות מבוא לפילוסופיה יוונית. הקורס לא נועד להיות קורס בתולדות הפילוסופיה היוונית אלא קורס שבו ניתן יהיה להתנסות בחוויה פילוסופית בעקבות קריאת טקסט או דיון. בקורס התייחסויות לסוגיות מרכזיות בפילוסופיה עתיקה כדוגמת היחס שבין מיתוס ללוגוס, על הראשית, כיצד שינוי אפשרי, היחס שבין תבונה וחושים, על ציניות, שקרים ומניפולציות, על הפוליטיקה ועל תפקידה הפוליטי של הפילוסופיה, וכן על הזדמנויות לראות את הפוטנציאל האקטואלי של החשיבה הפילוסופית.

קוד קורס 90027000
מורה דר ברנר איתמר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תורת הנפש בחסידות | 24014901 | דר רייזר דניאל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 24014901 | דר רייזר דניאל | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24014901
מורה דר רייזר דניאל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ייחודיותה של ההגות החסידות בא לידי ביטוי בהגותה האקזיסטנציאליסטית ובמיקודה הפסיכולוגי. החסידות תרגמה מושגים קבליים לשפה פסיכולוגית ושינתה את המיקוד הקבלי מן הממד הקוסמי אל הממד האישי-פסיכולוגי-פנימי. בקורס זה נדון ונעיין בתובנות הפסיכולוגיות שנוצרו והתפתחו בתורת הנפש בחסידות ונשווה אותן לפסיכולוגיה מודרנית.

+  מתורתו של הרבי מפיאסצנה | 24012500 | דר וקס רון | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 24012500 | דר וקס רון | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24012500
מורה דר וקס רון
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לפילוסופיה של העת החדשה | 24000600 | דר ליסון אלעד | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 24000600 | דר ליסון אלעד | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24000600
מורה דר ליסון אלעד
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מה זו פילוסופיה ובשביל מה זה טוב? פילוסופיה היא גישה לנקודת מבט חדשה על החיים, היא כלים לחשיבה, פיתוח הסקרנות לחשיבה ואפילו אהבת החשיבה עצמה. פילוסופיה היא ממש תשוקה לחשיבה. היא טורדת מנוחה וחושפת ממד של אנושיותנו הקשור בתכלית או במשמעות. אני מקווה שבעקבות הקורס תמצאו את הקסם, את הכאב ואת הדרמה הנפשית שמעוררת הפילוסופיה.

באופן מעשי, זהו קורס המשך במבוא לפילוסופיה שמטרתו פגישה עם יסודות של חשיבה פילוסופית באמצעות מבוא לפילוסופיה של העת החדשה, והוא כולל לימוד של דקארט,שפינוזה, לייבניץ, יום, ברקלי וקאנט. הקורס קצר ולכן יהיה צורך להכריע אם לגעת בכל אחד מהפילוסופים בקצרה או להרחיב על אחדים מהם. הקורס יכלול סוגיות מרכזיות כשאלת העצם שהינה  שאלת על המרכז או הראשית, היחס שבין חופש להכרח, מידת התלות של הפילוסוף באלוהים בניסיונו להבין את עצמו ואת העולם,בעיית הסיבתיות בעולם, יחס שבין מדע, מתמטיקה וגיאומטריה לפילוסופיה, מקור הוודאות ועוד. כהמשך לקורס בפילוסופיה עתיקה, תהיה בקורס התנסות בחשיבה פילוסופית באמצעות מגע בלתי אמצעי עם טקסטים מרכזיים ודיונים בכיתה.

+  מבוא להגות הראשונים | 24000300 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 24000300 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 24000300
מורה דר מרציאנו יוסי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרות הקורס מבוא להגות ראשונים הן:
א. היכרות עם הרקע ההיסטורי והפילוסופי בו נוצרה ספרות המחשבה היהודית הימי ביינימית. 
ב. עיון במספר סוגיות יסוד בהגות הראשונים והתמצאות בהם. (היחס לשכל, מצוות, עם ישראל, תפיסת אלקים, ייעוד האדם, 
.ג. רכישת מיומנויות קריאה. זאת מתוך התנסות בקריאה ועיון בספרים עצמם תוך הכרת המינוח, הסגנון וכיווני המחשבה.

.מבחינת ההוגים בהם נעסוק: הקורס יעסוק בעיקר בהגותם של רסג, ריהל והרמבם, אך יעסוק גם במחשבה המאוחרת יותר של שלהי ימי הביניים

+  מבוא להגות יהודית בעת החדשה | 24000100 | דר כהן אביעזר | שנתי | 12:10 - 13:30

| 24000100 | דר כהן אביעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24000100
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרתהקורס להכיר את השינוי המחשבתי המתרחש בעת החדשה, שינוי המיוצג בפילוסופיה שלדיקרט וקאנט כמעבר מאונטולוגיה לאפסיטמולוגיה וההשלכות הדרמטיות שיש למהלך בו האדםהופך להיות מודע יותר ויותר למשמעות השפה בעולמו. עיקר עניינינו בקורס בחינת המקבילותכמו גם שינוי היחס לעולם ולאדם המתרחש בעולם ההגות היהודי. נעיין במשנתם של הוגים מייצגיםכגון המהרל, מורים בולטים מהתנועה החסידית כמו גם מדברי אבות תנועת המוסר. משםנעבור להתמודדות של הוגים עם עולם הולך ומשתנה במאה ה20: פרנץ רוזנצוויג, מרטין בובר,הרב סולובייציק ועוד.


קורסים ביום ג

 

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל א | 90024700 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90024700 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90024700
מורה דר ריקלין חנה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל
ייחודו של שיעור מחשבת ישראל בבתי הספר הוא בהיותו שיעור מכונן זהות. כחלק מהזכות והחובה הכרוכים בהוראת שיעור זה, הקורס יעסוק במאפייניו המיוחדים של מקצוע מחשבת ישראל, בתרומתו הייחודית לגיבוש הזהות הדתית והערכית של תלמידנו ובאתגרים שהוא מציב עבורנו. נעמוד על מטרות הוראת מחשבת ישראל,על דרכי הוראת טקסטים במחשבת ישראל לשם הפנמה ועל דרכים להתמודדות עם שאלות אמונה העולות בשיעורים. כמו כן נעסוק בשלבי הכנת שיעור במחשבת ישראל, בניתוח המקורות הנלמדים תוך זיהוי מוקד הרעיון, זיקתו לעמדות אחרות והרלוונטיות שלו לעולמו של התלמיד. נוסף לכך, ננסה לראות כיצד תקופת הקורונה קידמה אותנו בשילוב אמצעי ההוראה מרחוק ושימוש בכלים טכנולוגים אשר גם בימים כתיקונם עשויים לשפר את ההוראה שלנו ואת מעורבות התלמידים בהוראה.

+  גישות במחשבת ישראל להשגחת ה | 24027800 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 24027800 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24027800
מורה דר ריקלין חנה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
שאלת ההשגחה היא אחת השאלות המרכזיות המעסיקה את האדם המאמין. יש לה השלכות קונקרטיות לחיינו: מהם גבולות ההשגחה? היכן היא עומדת ביחס לחופש של האדם, לבחירתו ולאחריות שהוא צריך ליטול על חייו? כיצד היא עומדת ביחס לידיעה האלוהית? נראה לכאורה שבפועל, בעם ישראל כיום התקבלה שיטת הקבלה והחסידות והוגים אחרים אשר ראו את השגחת ה כיורדת לפרטי החיים הקטנים ביותר מבלי שתפגע בבחירה החופשית, אך יש לדון בגישת הרמבם המייצגת את הקוטב השני המצמצם מאוד את ההשגחה האלוקית ומותיר מרחב רב בידי האדם. בקוטב השני עומדת הגישה הרואה בהשגחה את חזות הכל, אף אם תבוא על חשבון בחירת האדם, כפי שעולה מכתבי ר חסדאי קרקס ור צדוק הכהן מלובלין למשל. יש לדון  בכל אחת מהתפיסות, מקורותיה, ואופן השפעתה.. 

+  קריאה פילוסופית באגדות חזל | 24015300 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 24015300 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24015300
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
שלום רב!
מדי שיעור נקרא באגדות חזל ובמדרשם, בעיקר במעשי החכמים, ונפרש אותן פירוש פילוסופי, לעיתים באופן מקורי ולעתים בעקבות גדולי וחכמי ישראל כגון: המהרל, הראיה קוק, עמנואל לוינס ועוד. ננסה להתוות קוים לדרכי פירוש פילוסופיות לאגדות. דגש מיוחד יושם על מעשי חכמים שי להם זיקה לסוגיות הלכתיות ולקשר בין הלכה ואגדה

סרטון הכרות : סרטון

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל ב | 90024801 | דר ריקלין חנה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90024801 | דר ריקלין חנה | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90024801
מורה דר ריקלין חנה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל
ייחודו של שיעור מחשבת ישראל בבתי הספר הוא בהיותו שיעור מכונן זהות. כחלק מהזכות והחובה הכרוכים בהוראת שיעור זה, הקורס יעסוק במאפייניו המיוחדים של מקצוע מחשבת ישראל, בתרומתו הייחודית לגיבוש הזהות הדתית והערכית של תלמידנו ובאתגרים שהוא מציב עבורנו. נעמוד על מטרות הוראת מחשבת ישראל,על דרכי הוראת טקסטים במחשבת ישראל לשם הפנמה ועל דרכים להתמודדות עם שאלות אמונה העולות בשיעורים. כמו כן נעסוק בשלבי הכנת שיעור במחשבת ישראל, בניתוח המקורות הנלמדים תוך זיהוי מוקד הרעיון, זיקתו לעמדות אחרות והרלוונטיות שלו לעולמו של התלמיד. נוסף לכך, ננסה לראות כיצד תקופת הקורונה קידמה אותנו בשילוב אמצעי ההוראה מרחוק ושימוש בכלים טכנולוגים אשר גם בימים כתיקונם עשויים לשפר את ההוראה שלנו ואת מעורבות התלמידים בהוראה.
קוד קורס 24002600
מורה מ.א מבורך אוריה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  שפת אמת | 24022000 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 24022000 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24022000
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 24007700
מורה דר רייזר דניאל
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס בקורס נעסוק בתופעת המיסטיקה בישראל מתקופת המקרא ועד למאה העשרים. נעיין בטכניקות מדיטטיביות שפותחו במקורות יהודיים ונדון בדרכי היווצרותן. נדון בתופעת הנבואה המקראית, טכניקות ריכוז אצל הרמבם, צוּפיוּת יהודית בכתבי ר אברהם בן הרמבם וצאציו, טכניקות מדיטטיביות בקבלה הנבואית של ר אברהם אבולעפיה, בקבלת הארי, בראשית תנועת החסידות, בחסידות חבד, ברסלב, פיאסצנה וטכניקת ההקשבה בתורתו של הרב הנזיר.

+  עיון בספר מורה נבוכים | 24000200 | דר אייזנמן אסתר | שנתי | 14:20 - 15:40

| 24000200 | דר אייזנמן אסתר | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24000200
מורה דר אייזנמן אסתר
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס