רשימת השיעורים בחוג למחשבת ישראל- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

+  יסודות באמונה א | 24009300 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א

| 24009300 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 24009300
מורה דר ריקלין נתן חנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מורים למקצועות היהדות, ומורים בכלל בחינוך הדתי, נדרשים להתמודד עם שאלות אמונה של תלמידים. לדמותו של המורה כאדם מאמין משמעותית לגיבוש זהותו הדתית של התלמיד. ראוי שהמורה יהיה מסוגל להציג עמדות שונות בהגות היהודית באשר לשאלות יסוד במחשבת ישראל. בקורס זה נתייחס בעיקר לנושאי מציאותו  של האלוקים ותוקף מעמד הר סיני. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  
סרטון הכרות : סרטון

+  יסודות באמונה ב | 24009400 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב

| 24009400 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 24009400
מורה דר ריקלין נתן חנה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתמודד עם שאלות יסוד באמונה: דת ומדע, אתגר הפמיניזם והתורה והמצוות. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  

+  הגות יהודית לנוכח השואה | 24000900 | הרב דר גרנות תמיר | שנתי

| 24000900 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000900
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
השואה היא נקודת שבר הסטורית ונקודת שבר אידאולוגית ותיאולוגית. במהלכה ובעקבותיה עלו שאלות יסוד אודות המשמעות של צדק, טוב ורע, ההשגחה, האמונה בגאולה, בחירת ישראל, צלם א-לוהים שבאדם ועוד. בקורס נקרא יחד טקסטים מקוריים שנכתבו בשואה ולנוכח השואה וננסה לפתוח שער לעיסוק בבעיות גדולות אלה, כשבמוקד השאלה: האם יחסי האדם וא-לוקים יכולים אחרי השואה להיות כשהיו לפניה?

+  הגותו של הרמחל | 24001000 | דר וקס רון | שנתי

| 24001000 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24001000
מורה דר וקס רון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

רמחל (ר חיים משה לוצאטו) הוא ללא ספק מהאישים הבולטים והמיוחדים שקמו לעם היהודי במהלך הדורות. יצירתו של רמחל רבת פנים לה וידועה בהשפעתה על תנועות רוחניות שונות בעת החדשה: החסידות, המוסר וההשכלה. כתביו של רמחל עוסקים בהגות, מוסר, קבלה, לוגיקה ומחזות. אישיותו ותורתו הקנו לו מעריצים רבים, אך גם מתנגדים היו לו ולדרכו - במקום מושבו – באיטליה.

אחר שנעשה היכרות עם רמחל ובני דורו, נתמקד בעיקר בהגותו, בתורת המוסר שלו, ובפרשנותו לקבלה. רמחל הוא אחד מן הפרשנים היותר חשובים של קבלת הארי, ושיטתו נותנת בידינו .מפתחות יסודיים בלימוד נושאים מרכזיים בפנימיות התורה

מנושאי הקורס:מגיד כמקור ליצירה$$ יחודים להשגה$$  הפולמוס סביב רמחל ומשמעותו$$  טוב ורע$$ דבקות$$ קבלה ולוגיקה$$ מהותם של הספרות – אורות כלים או דמיונות$$ דרכי פרשנות הקבלה– התייחסות המקובלים לפרשנותו של רמחל$$ היחוד השלם$$ תורת המוסר של רמחל - בין צדיק לחסיד $$ המחזות של רמחל וזיקתם לתורתו$$ השפעתה שלתורת רמחל על הוגים מאוחרים$$ רמחל ותורת  החסידות, ועוד נושאים מרתקים...

+  הסיפור החסידי | 35004200 | פרופ רייזר דניאל | שנתי

| 35004200 | פרופ רייזר דניאל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 35004200
מורה פרופ רייזר דניאל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נעסוק בדרך התהוותו של הסיפור, משמעותו בעולם החסידי, מקורותיו, שלבים שונים על רצף התפתחותו של הסיפור החסידי, סוגות שונות של הסיפור החסידי ומה ניתן ללמוד מהן על הווי החיים החסידיים. ידונו בקורס ספורי התקרבות, ספורי צדיקים, הספור הפועל, ספורי מעשיותיו של ר נחמן מברסלב וסיפוריו של ר שלמהלה קרליבך. לבסוף  ננסה לעקוב אף אחר גילגוליהם וסיפורם המחודש של הסיפורים על ידי סוכני תרבות מודרניים כמרטין בובר, פנחס שדה ועוד

+  מבוא לחסידות | 24000400 | דר וקס רון | שנתי

| 24000400 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000400
מורה דר וקס רון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

החסידות היא תנועה רוחנית רחבת הקף הן בזמן פעילותה והן במגוון הוגיה ומנהיגיה. כך למשל, אינה דומה תורתה של חבד לתורת ברסלב. אך בתשתיתה של החסידות, רעיונות יסוד המשותפים לרוב ההוגים. נעמוד על רעיונות אלו ומקורותיהם, ביחס להגות היהודית שקדמה לה, ובעיקר בזיקתם לקבלה. בצד זה תהיה המגמה להכיר מגוון רב של הוגים, בשושלות המגוונות של  החסידות ואת המיוחד שבכל הוגה ושיטה. הקורס יתמקד בעיקר בעיון במקורות ההגותיים של החסידות, אך יתייחס גם להיבטים היסטוריים של התנועה החסידית. עיקר הלימוד יתבסס על עיון בתורות של גדולי החסידות, מראשיתה ועד למאה העשרים. בקורס נלמד על מושגי היסוד של החסידות שיאפשרו ללומד/ת התמצאות טובה בספרות החסידית הענפה וברעיותיה. 


החוג למחשבת ישראל

קורסים ביום א

 

+  עיון בספר הכוזרי | 24020250 | דר ריקלין נתן חנה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 24020250 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24020250
מורה דר ריקלין נתן חנה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נתחקה אחר הרקע לכתיבת ספר הכוזרי, הקשר בין הסגנון הספרותי לתוכנו של הספר ויחודו של ריהל על רקע הגותם של רסג, רבינו בחיי והרמבם.נעמוד על הרעיונות המרכזיים של ריהל בגישתו לסגולת עם ישראל, ארץ ישראל וקיום התורה והמצוות והסיבות שהפכו אותו בראי הדורות ליהודי ביותר מבין הפילוסופים היהודים ולמתווה דרך אמונה מרכזית בעם ישראל. כמו כן נבחן את העדנה שזכה לה ריהל בהגות הקיומית הדתית במאה השנים האחרונות.

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל א | 90024750 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 90024750 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90024750
מורה דר ריקלין נתן חנה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
דרכי הוראת מחשבת ישראל א
ייחודו של שיעור מחשבת ישראל בבתי הספר הוא בהיותו שיעור מכונן זהות. הקורס יעסוק במאפייניו המיוחדים של מקצוע מחשבת ישראל, בתרומתו הייחודית לגיבוש הזהות הדתית והערכית של תלמידנו ובאתגרים שהוא מציב עבורנו. נעמוד על מטרות הוראת מחשבת ישראל, ועל דרכים להתמודדות עם שאלות אמונה העולות בשיעורים. כמו כן נעסוק בשלבי הכנת שיעור במחשבת ישראל, בניתוח המקורות הנלמדים תוך זיהוי לב השיעור, זיקתו לעמדות אחרות והרלוונטיות שלו לעולמו של התלמיד. 

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל ב | 90002450 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90002450 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90002450
מורה דר ריקלין נתן חנה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בקורס זה נתמודד עם אתגר ההוראה לשם הפנמה במחשבת ישראל, נעסוק בהוראה המכוונת ללמידה עצמית ושימוש בכלים דיגיטלים העומדים לרשותנו להוראת מקורות במחשבת ישראל וחשיבות הנכחתו של המורה במלוא אישיותו בכיתה.

+  מבוא להגות הראשונים | 24000350 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | 12:10 - 13:30

| 24000350 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24000350
מורה דר מרציאנו יוסי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרות הקורס מבוא להגות ראשונים הן:
א. היכרות עם הרקע ההיסטורי והפילוסופי בו נוצרה ספרות המחשבה היהודית הימי ביינימית. 
ב. עיון במספר סוגיות יסוד בהגות הראשונים והתמצאות בהם. (היחס לשכל, מצוות, עם ישראל, תפיסת אלקים, ייעוד האדם, 
.ג. רכישת מיומנויות קריאה. זאת מתוך התנסות בקריאה ועיון בספרים עצמם תוך הכרת המינוח, הסגנון וכיווני המחשבה.

.מבחינת ההוגים בהם נעסוק: הקורס יעסוק בעיקר בהגותם של רסג, ריהל והרמבם, אך יעסוק גם במחשבה המאוחרת יותר של שלהי ימי הביניים
קוד קורס 24009650
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השיעור יעסוק בפיצול הדרמטי שחל בחסידות פולין בתחילת המאה ה-19. מחד נכיר את תורתם המכוננת לדורות של רבי אלימלך מליזנסק והחוזה מלובלין, ומאידך ננסה לעמוד על המניעים שגרמו לפרישה של חבורה שהקימה את החצר בפשיסחה. נעסוק בעיקר בדמויות שהקימו את החצר רבי יעקב יצחק היהודי מפשיסחה, ורבי שמחה בונם מפשיסחה. ראוי לנסות ולפענח מה היה בחצר זו שהוציאה מתוכה דמויות אשר שימשו לאורך שנים מקור להערצה ולחיקוי, אך גם לחששות ולהתנגדות בקרב עולם החסידות בפולין. בחינה כזו תסייע להבין לא רק מה היה במשנה זו, שמשכה תלמידים כה רבים, ושהעניקה להם עולם דתי נועז ומרתק, אלא תאפשר להכיר את הכיוון הרעיוני של חסידות פולין הקלאסית, שהשפעתה נוכחת עד היום בעולם החסידות.

+  חסידות על הקצה: תורתה של איזביצה | 24009750 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 24009750 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24009750
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בלימוד דברי אחת מהדמויות היצירתיים והמקוריים שקמו בעולם היהודי במאה ה- 19 בכלל, ובעולמה של החסידות בפרט: רבי מרדכי יוסף ליינער מאיזביצה, מחבר ספר מי השלוח. נכיר הגות ייחודית המעוררת את הלומד להגיע למה שניתן לקרוא אותנטיות דתית. הגות השמה דגש רב על האינדווידואל עד כדי נתינת מקום להכרעה פנימית סובייקטיבית על חשבון הנורמה הכללית. הגות המעוררת את האדם למודעות עצמית נוקבת, ואשר מנחה את לומדיה לבחינה עצמית, ומעודדת בהקשר זה התמודדות עם ספקות ככלי לבירור האמת הדתית.

קוד קורס 24027750
מורה דר מרציאנו יוסי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מעמדה של ארץ ישראל נידון בספרות המחשבה מזויות שונות. קדושה, גאולה, השגחה, מצוות ועוד. 

הקורס יעסוק בתפיסתה של ארץ ישראל בהגות היהודית. 

המחצית הראשונה תוקדש ללימוד של סוגיות מרכזיות ועמדות יסוד בעניין. 

המחצית השניה תתמקד במחקר ובכתיבה של כל תלמיד  בנושא שלו, ובהגשת מטלות המקדמות אותו לעבודה סמינריונית בנושא. 

במסגרת הקורס יכתוב כל תלמיד עבודה סמינריונית או עבודת רפרט, בנושאזה.

בקורס משולבת הנחיה שיטתית שמיועדת להביא את התלמיד לסיום העבודהבמהלך השנה. זאת בשלבים מוגדרים ומתוזמנים: בחירת נושא, מציאת חומרים, ניתוח מאמר,כתיבת ראשי פרקים, הגשת פרק כתוב והעברת הרצאה קצרה בכתה.

+  מבוא לקבלה | 24009550 | דר ספראי אורי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 24009550 | דר ספראי אורי | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24009550
מורה דר ספראי אורי
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 36 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולם הסוד מלווה את המסורת היהודי מראשיתה. נבואה, דבקות, ספירות, שכינה, כוונות וייחודים הם רק חלק מאוצר מילים עשיר שהמסורת הקבלית עסקה בהן בהרחבה.
לאורך הקורס נלמד על דמויות שונות שנטלו חלק במסורת זו, נקרא ממגוון המקורות שהן יצרו, ונדון במשמעותם לחיינו שלנו. 
קוד קורס 24010950
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


~תנועת החסידות הביאה לעולם היהודי כמה חידושים משמעותיים, שלעתים היו חידוש מוחלט, ולעתים הדגשה והרחבת משמעות של ערך קיים. כך למשל הדגש על עבודת התפילה, הכוונה, השמחה, ובאופן מיוחד תפקידו של הניגון בעבודת ה. שירה מקובלת הייתה במקומות שונים בבית הכנסת, בטקסים, כמובן - בבבית המקדש, ובהקשרים חילוניים. אך כמעט שאין לפני החסידות, בודאי לא בתרבות האשכנזית, תפקיד משמעותי למוסיקה, לניגון - בעבודת ה. בשיעור נפתח צוהר לתורת הניגון החסידי. נכיר ניגונים יסודיים, ננסה להקשיב להם הקשבה מעמיקה, ללמוד איך שרים ניגון, ואין הניגון פותח פתח לנפש להתבטא ולאדם להתקרב אל ה. נכיר סוגים שונים של ניגונים המתאימים לזמנים ומצבים שונים. המפגשים ישלבו לימוד של תורות חסידיות שם ניגונים הקשורים אליהם.
~שיהיה בשמחה!
~

+  מבוא להגות יהודית בעת החדשה | 24000150 | דר כהן אביעזר | שנתי | 16:00 - 17:20

| 24000150 | דר כהן אביעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24000150
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להכיר את השינוי המחשבתי המתרחש בעת החדשה, שינוי המיוצג בפילוסופיה שלדיקרט וקאנט כמעבר מאונטולוגיה לאפסיטמולוגיה וההשלכות הדרמטיות שיש למהלך בו האדם הופך להיות מודע יותר ויותר למשמעות השפה בעולמו. עיקר עניינינו בקורס בחינת המקבילות כמו גם שינוי היחס לעולם ולאדם המתרחש בעולם ההגות היהודי. נעיין במשנתם של הוגים מייצגים כגון המהרל, שפינוזה ומנדלסון וכן מורים בולטים מהתנועה החסידית כמו גם מדברי אבות תנועת המוסר. משם נעבור להתמודדות של הוגים עם עולם הולך ומשתנה במאה ה20: פרנץ רוזנצוויג, מרטין בובר,הרב סולובייציק ועוד.


+  סדנת כתיבה יוצרת במחשבת ישראל | 24004950 | דר עופר רחל | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 24004950 | דר עופר רחל | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 24004950
מורה דר עופר רחל
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרות הסדנה היא לפתח את היצירתיות, ולשכלל את יכולת ההבעההאישית והרגשית תוך חיפוש הקול הפנימי של כל אחת ואחת ממשתתפות הסדנה. בכל מפגש ישולבו יצירות ספרותיות מודרניות שנכתבו בהשראת סיפוריםמקראיים, כמו גם ציורים ממיטב האומנות הישראלית והעולמית, או קטעי פרוזה והגות. כל אלו ישמשו כמקורותהשראה לתרגילי כתיבה. במהלך המפגשים יודגמו כמה טכניקות כתיבה האופייניות לשירה. באמצעות ההיכרות עם יסודותהשירה נתנסה בכתיבה חופשית ובכתיבה יוצרת בסגנון ספרותי/אמנותי.

קוד קורס 24011150
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מתמודד עם שאלת הרגשות בחייהיהודי המאמין על פי הוגי ימי הביניים תוך התמקדות ברמבם, ריהלומהרל, תוך בחינת הנקודות הבאות - מהותו של האדם, ייעודו של האדם, האופןהמעשי בו עליו לפעול בכדי להשלים ייעוד זה. במהלך הקורס מעמוד על ההבדלים בתפיסתייעוד האדם על פי ההוגים השונים ומקומם של הרגשות על פי כל תפיסה. כמו כן נחשוף אתמודל כוכב הרגש היהודי - 6 רגשות היסוד של ההתמודדות הרוחנית היהודית, ומשמעותםהמעשית.