רשימת השיעורים בחוג למחשבת ישראל- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  בין חרדלים לדתלשים א | 409001200 | דר מוזס חנן | סמסטר א

| 409001200 | דר מוזס חנן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 409001200
מורה דר מוזס חנן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החברה הציונית דתית בפתח המאה-21 היא חברה צבעונית, מגוונת ומורכבת בהרבה מה שהייתה לפני שנות דור. הגיוון והמורכבות המתגברים מעודדים פרץ של יצירתיות ותסיסה אך גם מתדלקים מחלוקות נוקבות בסוגיות יסודיות של דת ומדינה, יחס למודרנה, לפמיניזם, לתרבות הכללית ולערכים הליברליים ומקשים על תרגום האלקטורט הציוני דתי לכוח פוליטי משמעותי. הקורס יסקור את התפתחות התנועה הציונית דתית לזרמיה השונים, את הסוגיות המרכזיות העומדות במוקדי המחלוקת בעולם הציוני דתי, את אופני ההתמודדות של רבנים והוגים ציוניים דתיים עם ההיבטים השונים של המודרניות והפוסט מודרניות ואת מגוון הביטויים המוסדיים, החברתיים והפוליטיים של תהליכי הגיוון והפיצול המתחוללים בחברה 
הדתית לאומית בפתח המאה ה-21. היכרות מעמיקה עם הציונות הדתית וההתמודדויות והאתגרים המורכבים הניצבים בפניה, מעניקה רקע חיוני לסוגיות בסיסיות הניצבות במוקד לימודי האזרחות בכלל, ובמיוחד בחינוך הממד: יחסי דת - מדינה, השילוב והמתח בין ערכים יהודיים לערכים דמוקרטיים, שסעים ומתחים בחברה הישראלית : בין דתיים לחילוניים, בין דתיים לאומיים לחרדים ובין ניצים ליונים.

קוד קורס 409001300
מורה דר מוזס חנן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החיים במדינת ישראל מורכבים ומלאי דילמות המעמידים אתגר משמעותי למחנכים ולתלמידים בכל דיון ביחס לסוגיות שונות המאפיינות את היומיום הישראלי-אזרחי. הקורס מציג ומברר גישות שונות הרווחות בשיח הציבורי הישראלי לסוגיות מרכזיות ביחסי דת – מדינה באמצעות דיאלוגים מוסרטים המפגישים נציגים בולטים של הקבוצות השונות בחברה הישראלית.  

+  אישים ושיטות בחסידות | 24000700 | דר וקס רון | שנתי

| 24000700 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000700
מורה דר וקס רון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בדרכים שונות ניתן להיפגש עם התנועה החסידית רבת הפנים והשושלות. מטרת הקורס היא להכיר את עושרה של התנועה החסידית, מתוך היכ

+  בין ריהל לרמבם | 24000800 | דר מרציאנו יוסי | שנתי

| 24000800 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000800
מורה דר מרציאנו יוסי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהשוואה בין ריהל לרמבם מסביב לשש סוגיות יסודיות: היחס לשכל, היחס לפילוסופיה היוונית, היחס לשפה, היחס לפיוט, היחס ליחיד ולכלל והיחס לעם ישראל.

+  עיונים באגרות הראיה | 24001100 | הרב דר גרנות תמיר | שנתי

| 24001100 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24001100
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נקרא בכמה אגרות יסודיות של הראיה קוק שהן שער למכלול הגותו, ונרחיב את היריעה לגבי הסוגיות שעולות בהן: סובלנות, אמונה, רעיון האחדות, תורה והסטוריה תורה ומדע ועוד. האגרות מוגשות מבוארות עם רקע כהקדמה ודיון בעקבות האגרת.

החוג למחשבת ישראל

קורסים ביום א

 

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל א | 90024700 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90024700 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90024700
מורה דר ריקלין חנה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל

ייחודו של שיעור מחשבת ישראל בבתי הספר הוא בהיותו שיעור מכונן זהות. כחלק מהזכות והחובה הכרוכים בהוראת שיעור זה, הקורס יעסוק במאפייניו המיוחדים של מקצוע מחשבת ישראל, בתרומתו הייחודית לגיבוש הזהות הדתית והערכית של תלמידנו ובאתגרים שהוא מציב עבורנו. נעמוד על מטרות הוראת מחשבת ישראל,על דרכי הוראת טקסטים במחשבת ישראל לשם הפנמה ועל דרכים להתמודדות עם שאלות אמונההעולות בשיעורים. כמו כן נעסוק בשלבי הכנת שיעור במחשבת ישראל, בניתוח המקורות הנלמדים תוך זיהוי מוקד הרעיון, זיקתו לעמדות אחרות והרלוונטיות שלו לעולמו של התלמיד.

קוד קורס 24020600
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרת השיעור מפגש בלתי-אמצעי עם ספר הדרשות המרכזי שלרבי נחמן, וממילא של חסידות ברסלב, ספר ליקוטי מוהרן
, ובכך לנסות לגעת ולהכיר את סוד הקסם. העיסוק בספר זה איננו רק עיסוק בתורת מחברו, כי הרי לא פעם אנחנו מגלים שהספר מהווה מראה עבור כל אחד מאיתנו. ננסה לנהל דיאלוג עם הספר והרעיונות שהוא מעלה. נכיר תורה שהיא ביטוי לחיים, וחיים שהם מימוש של תורה, לאמור, נשים אל לב גם לחיבורים נוספים כגון חיי מוהרן, חיי ושיחות הרן, ובעיקר סיפורי מעשיות.

+  משנתו החינוכית של הרב שגר | 24001600 | דר כהן אביעזר | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 24001600 | דר כהן אביעזר | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24001600
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בלימוד דברי אחת מהדמויות היצירתיות והמקוריות שקמו בארץ לציבור הדתי לאומי בשנים האחרונות. נחשף להגות שעניינה התמודדות דתית נוקבת וככזו היא עוסקת בשאלות של היחס בין השפה הדתית ובין הממשות$$ שאלת הכנות הדתית$$ מקומה של האידיאולוגיה בהוויה הדתית ועוד הרבה. הגות זו מנהלת דיאלוג פורה עם הפילוסופיה שאפיינה את העולם המודרני ובמיוחד עם ההגות הפוסט מודרנית. 

+  משנתו החינוכית של הרב קוק | 24014400 | הרב פישר יעקב | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 24014400 | הרב פישר יעקב | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24014400
מורה הרב פישר יעקב
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

משנתו החינוכית של הראיה – תיאור הקורס

 

אינני מומחה לפדגוגיה בכלל יעיד על עצמו הראיה קוק (אגרות בעמ רפג). בלימודנו נבקש לראות ולהראות  כימומחה גדול היה הוא, מחנך האומה לשעה ולדורות.

שלושה שותפים הם במעשה החינוכי, ועל שלושתם נעמוד בעה בעיוננו:א. החניך ב. התוכן החינוכי ג. המחנך.

ענייני החינוך פזורים על פני מרחבי משנת הראיה, ולפנינו סמסטראחד בלבד ללימודם. נתמקד אפוא בעניינים המרכזיים יותר, ונסקרם בעיקר בעד שלושהפתחים: על עולמו של החניך נשקיף דרך הספר מוסר אביך$$ את תכני החינוך וערכיו נבקשבעקבות עיון בספר אורות התורה$$ וקווים לדמותו של המחנך נשרטט בסיוע קטעי אגרותשכתב הרב, אשר פזורות על פני כרכי אגרות הראיה.

נתמקד באדם הישראלי המתחנך בדרכה של תורה, אך לא נימנע מלסקור יסודותאנושיים כלליים על בסיס השוואתי לערכי ישראל.

נלך בעקבות הראיה אך את עצמנו נבקש. כל אחד מאיתנו גם חניך הוא,גם מחנך.

+  מבוא לפילוסופיה של העת העתיקה | 24000500 | דר צים אילן | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 24000500 | דר צים אילן | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24000500
מורה דר צים אילן
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נושאי הקורס אשר יילמדו :  המחשבה הקדם־סוקראטית ויסודות המחשבה הפילוסופית המקופלים בה.  כמו כן תופנה שימת לב לחשיבות הכרתה של הפילוסופיה היוונית ללימוד מעמיק של הפילוסופיה היהודית.

+  ביקורת התרבות המערבית | 24025000 | מבורך אוריה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 24025000 | מבורך אוריה | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 24025000
מורה מבורך אוריה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תרבות המערב, או בכיונויה המדוייק יותר התרבות הפוסט-מודרנית, סובבת אותנו ושוכנת בכל ההיבטים השגרתיים ביותר של היומיום שלנו. במהלך הקורס ננתח אובייקטים מתרבות היומיום: קטעי מדיה, פרסומות, עטיפות של מוצרים, אופנה, ועוד, ומתוך כך ניחשף להנחות היסוד שעליהן נשענת התרבות המערבית. במהלך הקורס תיערך גם היכרות מבואית עם תאוריות ביקורתיות העוסקות בתרבות הפוסט, וכל זאת על מנת לפתח מודעות ביקורתית בריאה שתאפשר לנו לבחור את דרכנו בתוך האוקיינוס המערבי הסובב אותנו.

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל ב | 90024801 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90024801 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90024801
מורה דר קלרמן אביחי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נערוך היכרות ולימוד של שיטות הוראה מגוונות במחשבת ישראל, תוך כדי הדגמה והתנסות בטקסטים מתכנית הלימודים במחשבת ישראל (לבגרות) בחינוך העל יסודי.

+  עיונים בספר איוב | 26020500 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 26020500 | הרב דר אליצור יוסי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 26020500
מורה הרב דר אליצור יוסי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לימוד כל ספר איוב בתבניות מוגדרות, תוךמציאת סדר ושיטה הולכים ומתפתחים. מטרת הקורס לעמוד על ההתפתחות בדיון לאורך כלהספר, ועל כך שבסוף הספר מצויות תשובות לבעיות שמעלה איוב (שאינן כי האדם קטןמלהבין). ארבע השאלות המרכזיות בהן נעסוק, והמשמשות צירי אורך בספר הן: צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, טיבו של העולם, ומדוע ה לא עונה לאיוב.
בגלל מורכבות הספר והקושי בהבנת הפסוקים,תוצא דרך לימוד המבוססת על הליכה מהמקיף אל הפרטים. בכל יחידת לימוד תוצג תחילההמסגרת הכללית, ולפעמים גם הטענה המרכזית, ורק אחכ העיסוק בפסוקים.

+  התפילה בעולם משתנה | 24024702 | דר ספראי אורי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 24024702 | דר ספראי אורי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24024702
מורה דר ספראי אורי
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


האתגר של עולם התפילה במציאות העכשווית הוא גדול ביותר: 
שאלת החיבור של המתפלל, עולם הדימויים המלווה את התפילה, נוסח התפילה והרלוונטיות שלו למאה ה-21, קיבוץ הגלויות כמו מקומן של נשים בחיי בית הכנסת – כל אלה ועוד מציבים בפני הורים ומחנכים כמו גם בפני רבנים וראשי קהל שאלות הרות גורל.

במהלך הקורס נעמוד על האתגרים השונים העומדים בפני המתפלל בן-זמנינו ועל המגמות השונות הקיימות בעולם התפילה העכשווי. 

כמו כן, נבחן את היחס הרבני-הלכתי למגמות השונותואת דרך ההתמודדות של מחנכים ומנהיגי ציבור בני הדור האחרון עם האתגרים הגדולים שעולם התפילה מעורר.

+  מבוא לפילוסופיה של העת החדשה | 24000600 | דר צים אילן | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 24000600 | דר צים אילן | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24000600
מורה דר צים אילן
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נושאי הקורס אשר יילמדו :  זרמי המחשבה המרכזיים בהגות הפילוסופית בעת החדשה ובחינתם כהמשך ושינוי ביחס להגות הפילוסופית בעת העתיקה.  פרק נרחב יוקדש לעיון במחשבתם של ההוגים הבאים :  דקארט,  שפינוזה,  קאנט,  הגל. כמו כן יוקדש פרק ללימוד ההגות האכסיסטנציאליסטית.

קוד קורס 24011100
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מתמודד עם שאלת הרגשות בחייהיהודי המאמין על פי הוגי ימי הביניים תוך התמקדות ברמבם, ריהלומהרל, תוך בחינת הנקודות הבאות - מהותו של האדם, ייעודו של האדם, האופןהמעשי בו עליו לפעול בכדי להשלים ייעוד זה. במהלך הקורס מעמוד על ההבדלים בתפיסתייעוד האדם על פי ההוגים השונים ומקומם של הרגשות על פי כל תפיסה. כמו כן נחשוף אתמודל כוכב הרגש היהודי - 6 רגשות היסוד של ההתמודדות הרוחנית היהודית, ומשמעותםהמעשית.


+  מבוא להגות הראשונים | 24000300 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 24000300 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24000300
מורה דר מרציאנו יוסי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יסקור את הגותם של הראשונים תוך התמקדות בשלש דמויות מרכזיות : רסג, ריהל והרמבם. לקורס כמה מטרות מרכזיות:
~א. היכרות עם הרקע ההיסטורי והפילוסופי להיווצרות ספרות המחשבה,
~ב. עיון במספר סוגיות יסוד בהגות הראשונים והתמצאות בהם. (היחס לשכל, מצוות, עם ישראל, תפיסת אלקים, ייעוד האדם,
~ג. התנסות בקריאה ועיון בספרים עצמם תוך הכרת המינוח, הסגנון וכיווני המחשבה.

+  עיון בספר הכוזרי | 24020200 | דר ריקלין חנה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 24020200 | דר ריקלין חנה | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 24020200
מורה דר ריקלין חנה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה נתחקה אחר הרקע לכתיבת ספר הכוזרי, הקשר בין הסגנון הספרותי לתוכנו של הספר ויחודו של ריהל על רקע הגותם של רסג, רבינו בחיי והרמבם.

נעמוד על הרעיונות המרכזיים של ריהל בגישתו לסגולת עם ישראל, ארץ ישראל וקיום התורה והמצוות והסיבות שהפכו אותו בראי הדורות ליהודי ביותר מבין הפילוסופים היהודים ולמתווה דרך אמונה מרכזית בעם ישראל. כמו כן נבחן את העדנה שזכה לה ריהל בהגות הקיומית הדתית במאה השנים האחרונות.

קוד קורס 24006600
מורה דר מרציאנו יוסי
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הגותו של הרמבם שינתה את פני המחשבה היהודית באופן משמעותי. שום דבר שנכתב אחריו לא נשאר אדיש לה. לרמבם היו מתנגדים ומתפלמסים ומאידך תומכים וממשיכים.
~הקורס יעסוק במספר סוגיות ובהתפתחותן בעקבות הרמבם. לקורס מוקד שני והוא ליווי התלמידה בכתיבת עבודה סמינריונית במהלך הקורס. החל מבחירת נושא מתוך נושאי התוכן של הקורס דרך מציאת מקורות, כתיבת ראשי פרקים, התנסות בכתיבה מדעית, העברת רפרט, ולבסוף כתיבת העבודה עצמה.
~

+  מבוא לחסידות | 24000400 | דר וקס רון | שנתי | 12:10 - 13:30

| 24000400 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24000400
מורה דר וקס רון
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

החסידות היא תנועה רוחנית רחבת הקף הן בזמן פעילותה והן במגוון הוגיה ומנהיגיה. כך למשל, אינה דומה תורתה של חבד

+  מבוא להגות יהודית בעת החדשה | 24000100 | דר ויגודה שמואל | שנתי | 14:20 - 15:40

| 24000100 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24000100
מורה דר ויגודה שמואל
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

ההגות היהודית התפתחה ברוב תקופותיה משני מקורות מקבילים. מצד אחד תוך ניסיון להציע משנה מחשבתית סדורה המעוגנת בתנך, בתלמוד ובמדרשים ומצד שני תוך שיג ושיח גלוי או נסתר עם עולם הפילוסופיה הכללית. בעת החדשה חלו שינויים משמעותיים בכל הנוגע לאפשרות של יהודים לפנות אל מקורות הפילוסופיה הכללית באופן פתוח יותר מכפי שהיה בדורות קודמים במקומות רבים. הדבר הביא לידי תגובות מגוונות. בקורס הזה נבחן תחילה את מרכיביה הרוחניים של המודרנה. לאחר מכן נבחן את משנתם של הוגים המייצגים גישות שונות ביחס למודרנה: המהרל$$ עזריה מן האדומים$$ הרמא$$ רבי יעקב עמדין$$ משה מנדלסון ובני חוגו$$ רבי נחמן קרוכמל$$ רשר הירש$$ הרמן כהן $$פרנץ רוזנצוויג$$ הרב קוק, הרב סולובייציק, ועמנואל לוינס. חשוב להדגיש כי הקורס יישא אופי של סקירה יותר מאשר עיון מעמיק בהוגה זה או אחר. מטרת הקורס להציג מגוון השיטות שהתפתחו במחשבה היהודית בעידן המודרני וזיקתן אל ההגות הכללית שבתקופה זו.

קורסים ביום ג

 

+  צדיק ועדה בעולם החסידי | 24004000 | דר כהן אביעזר | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 24004000 | דר כהן אביעזר | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24004000
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
רעיון הצדיק ומרכזיותו בעדה בכלל ובחיי חסידיו בפרט, הינו המאפיין המובהק של תנועת החסידות. מטרה מרכזית בקורס תהיה להציג את המניעים האידיאולוגיים העומדים מאחורי דמות הצדיק, תפקידיו ויחסי הגומלין בינו ובין חסידיו החל מכתבי אבות החסידות, עבור דרך הוגים מרכזיים שעיצבו את התנועה החסידית, כמו גם עיון בדברי הוגים חסידיים שלהם השפעה רבה על עולמם של לומדי החסידות עד היום. מערכת היחסים בין הצדיק לחסיד הינה סוגיה דתית רוחנית, אך לא פחות מכך חינוכית. תוך כדי הלמידה יהא עלינו לשאול: מהי אופי הסמכות של העומד בפני חסידיו-תלמידיו? מה מקורה? מהן הציפיות ההדדיות בין הצדיק-מורה ?חסיד-תלמיד? מה אופייה של התודעה העצמית של כל אחד מהצדדים? 
קוד קורס 24024500
מורה דר ספראי אורי
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עולם התפילה הנוהג בעם ישראלבמשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש. 

קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעםשהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

מתוך עולם התפילה העשיר שלחזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשר במוקדו קריאת שמע, תפילת העמידה וברכת המזון. 

נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

+  מחשבת ישראל לנוכח החילון | 24014801 | דר רייזר דניאל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 24014801 | דר רייזר דניאל | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24014801
מורה דר רייזר דניאל
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בממדים שונים של חילון, החל מן המאה ה18 ועד ימינו ובהתמודדות של הוגי ישראל שונים (ממשה מנדלסון ועד הרב קוק והרב סולובייציק) עם תופעות חילון שונות.

+  ליקוטי מוהרן | 24024800 | הרב רחמני הלל | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 24024800 | הרב רחמני הלל | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 24024800
מורה הרב רחמני הלל
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בשיעור נלמד מספר תורות יסודיות של ר נחמן. בעזרת תורות אלה נלמד על עולם האמונה העמוק של ר נחמן ונראה כי יחד עם ההכוונה לחיי אמונה, מדריך אותנו ר נחמן לעומק של השגה וידיעה של דרכי השם בעולם. מתברר שכיוונים אלה משתלבים יחדיו בתורתו למהלך שלם וכולל. 

+  ספר וסיפור בהגות החסידית | 24014600 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 24014600 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24014600
מורה דר כהן אביעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס ~
בין יתר המתיחויות שההגות החסידית מציפה, היא זו העוסקת ביחס בין תורה-שבכתב ובין תורה שבעל-פה. בין הדיבור החי של המורה ובין תיעוד דבריו בתוך הספר. בהמשך מופיעה נגזרת של מתיחות זו, כאשר הסיפור החסידי שהיה עד כה על-פה גם הוא זוכה לתיעוד. השוני במדיום מוביל לא פעם לשוני במסר, וממילא לשאלה היכן לומדים חסידות בספר, קרי בתורה או בסיפור. לסוגיה זו על מגוון היבטיה נתמסר בקורס זה
~

+  תורת הנפש בחסידות | 24014901 | דר רייזר דניאל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 24014901 | דר רייזר דניאל | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24014901
מורה דר רייזר דניאל
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ייחודיותה של ההגות החסידות בא לידי ביטוי בהגותה האקזיסטנציאליסטית ובמיקודההפסיכולוגי. החסידות תרגמה מושגיםקבליים לשפה פסיכולוגית ושינתה את המיקוד הקבלי מן הממד הקוסמי אל הממד האישי-פסיכולוגי.בקורס זה נדון ונעיין בתובנות הפסיכולוגיות שנוצרו והתפתחו בתורת הנפש בחסידותונשווה אותן לפסיכולוגיה מודרנית.

+  קריאה בכתבי הרב קוק | 24026700 | הרב רחמני הלל | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 24026700 | הרב רחמני הלל | סמסטר ב | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 24026700
מורה הרב רחמני הלל
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בשיעור נלמד מספר פסקאות מן הספרים אורות הקודש, שמונה קבצים, ואורות. מתוך עיון בפסקאות אלה נלמד איך להבין את הלשון העמוקה של הרב קוק, את עיקרי הרעיונות שלו על נפש האדם, ואת ההדרכות הרוחניות שלו בהתמודדות בין פנים וחוץ ובין קודש וחול.

+  תולדות המיסטיקה היהודית | 24003500 | דר רייזר דניאל | שנתי | 12:10 - 13:30

| 24003500 | דר רייזר דניאל | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24003500
מורה דר רייזר דניאל
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס בקורס נעסוק בתופעת המיסטיקה בישראל מתקופת המקרא ועד למאה העשרים. נעיין בטכניקות מדיטטיביות שפותחו במקורות יהודיים ונדון בדרכי היווצרותן. נדון בתופעת הנבואה המקראית, טכניקות ריכוז אצל הרמבם, צוּפיוּת יהודית בכתבי ר אברהם בן הרמבם וצאציו, טכניקות מדיטטיביות בקבלה הנבואית של ר אברהם אבולעפיה, בקבלת הארי, בראשית תנועת החסידות, בחסידות חבד, ברסלב, פיאסצנה וטכניקת ההקשבה בתורתו של הרב הנזיר.

+  עיון בספר מורה נבוכים | 24000200 | דר אייזנמן אסתר | שנתי | 14:20 - 15:40

| 24000200 | דר אייזנמן אסתר | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24000200
מורה דר אייזנמן אסתר
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נתרגל קריאה בספר מורה הנבוכים מתוך השוואת ספר זה לספריו האחרים של הרמבם. נעמיק במספר סוגיות בספר ונ

קורסים ביום ה

 

+  חסידים מתנגדים ומשכילים | 13004100 | דר רייזר דניאל | שנתי | 12:10 - 13:30

| 13004100 | דר רייזר דניאל | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 13004100
מורה דר רייזר דניאל
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
החברה היהודית במזרח אירופה נמצאה בעשורים שקדמו לחלוקות פולין, בתמורה דתית ותרבותית ששינתה את פניה של החברה היהודית המסורתית במזרח אירופה בתקופת המודרנה. התופעה הדתית הבולטת ביותר היתה עלייתה המטאורית של התנועה החסידית, לצד עליית תנועת ההשכלה. בקורס זה נדון בהתפתחות התנועה החסידית ובהגותה הייחודית ונעמוד על הסיבות האפשריות לפריצת הפולמוס על החסידות ונתוודע לתוכני המחלוקת. בנוסף, נעסוק בכתבי ההתנגדות הן מצד האורתודוקסיה הליטאית והן מצד ההשכלה. הקורס יעסוק בשלושה היבטים - ההיבט ההיסטורי, ההיבט המחקרי וההיבט ההגותי.