רשימת השיעורים בחוג למחשבת ישראל- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  יסודות באמונה א | 24009300 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א

| 24009300 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 24009300
מורה דר ריקלין נתן חנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתמודד עם שאלות יסוד באמונה. נתייחס בעיקר לנושאי מציאות הא-ל, תוקף מעמד הר סיני ומשמעות התורה והמצוות. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  
סרטון הכרות : סרטון

+  יסודות באמונה ב | 24009400 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב

| 24009400 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 24009400
מורה דר ריקלין נתן חנה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתמודד עם שאלות יסוד באמונה: דת ומדע, אתגר הפמיניזם,התורה והמצוות. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  

+  הגותו של הרמחל | 24001000 | דר וקס רון | שנתי

| 24001000 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24001000
מורה דר וקס רון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

רמחל (ר חיים משה לוצאטו) הוא ללא ספק מהאישים הבולטים והמיוחדים שקמו לעם היהודי במהלך הדורות. יצירתו של רמחל רבת פנים לה וידועה בהשפעתה על תנועות רוחניות שונות בעת החדשה: החסידות, המוסר וההשכלה. כתביו של רמחל עוסקים בהגות, מוסר, קבלה, לוגיקה ומחזות. אישיותו ותורתו הקנו לו מעריצים רבים, אך גם מתנגדים היו לו ולדרכו - במקום מושבו – באיטליה.

אחר שנעשה היכרות עם רמחל ובני דורו, נתמקד בעיקר בהגותו, בתורת המוסר שלו, ובפרשנותו לקבלה. רמחל הוא אחד מן הפרשנים היותר חשובים של קבלת הארי, ושיטתו נותנת בידינו .מפתחות יסודיים בלימוד נושאים מרכזיים בפנימיות התורה

מנושאי הקורס:מגיד כמקור ליצירה$$ יחודים להשגה$$  הפולמוס סביב רמחל ומשמעותו$$  טוב ורע$$ דבקות$$ קבלה ולוגיקה$$ מהותם של הספרות – אורות כלים או דמיונות$$ דרכי פרשנות הקבלה– התייחסות המקובלים לפרשנותו של רמחל$$ היחוד השלם$$ תורת המוסר של רמחל - בין צדיק לחסיד $$ המחזות של רמחל וזיקתם לתורתו$$ השפעתה שלתורת רמחל על הוגים מאוחרים$$ רמחל ותורת  החסידות, ועוד נושאים מרתקים...

+  מבוא לחסידות | 24000400 | דר וקס רון | שנתי

| 24000400 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000400
מורה דר וקס רון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

החסידותהיא תנועה רוחנית רחבת הקף הן בזמן פעילותה והן במגוון הוגיה ומנהיגיה. כך למשל, אינה דומה תורתה של חבד לתורת ברסלב. אך בתשתיתה של החסידות, רעיונות יסוד המשותפים לרוב ההוגים. נעמוד על רעיונות אלו ומקורותיהם, ביחס להגות היהודית שקדמה לה, ובעיקר בזיקתם לקבלה. בצד זה תהיה המגמה להכיר מגוון רב של הוגים, בשושלות המגוונות של  החסידות ואת המיוחד שבכל הוגה ושיטה. הקורס יתמקד בעיקר בעיון במקורות ההגותיים של החסידות, אך יתייחס גם להיבטים היסטוריים של התנועה החסידית. עיקר הלימוד יתבסס על עיון בתורות של גדולי החסידות, מראשיתה ועד למאה העשרים.


+  עיונים באגרות הראיה | 24001100 | הרב דר גרנות תמיר | שנתי

| 24001100 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24001100
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נקרא בכמה אגרות יסודיות של הראיה קוק שהן שער למכלול הגותו, ונרחיב את היריעה לגבי הסוגיות שעולות בהן: סובלנות, אמונה, רעיון האחדות, תורה והסטוריה תורה ומדע ועוד. האגרות מוגשות מבוארות עם רקע כהקדמה ודיון בעקבות האגרת.

החוג למחשבת ישראל

קורסים ביום א

 

+  הגותו של המהרל | 24003400 | דר ישי שלמה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 24003400 | דר ישי שלמה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24003400
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתורת חייו של המהרל. עיון משווה של מהלך חייו של המהרל עם לימוד תורתו מלמד על התנהלותו המנהיגותית והחינוכית של המהרל. במהלך המסע הלימודי נחשוף את תפיסותיו של המהרל באשר להתנהלות היהודית הנכונה של הפרט בתוך ביתו, קהילתו והיותו חלק מהמהלך ההיסטורי של דורות. עיון זה יאפשר לנו לעמוד על דרכו ותפיסותיו החינוכיות - הצלחות ואכזבות חינוכיות כפי שמתאר אותם המהרל עצמו. התהליך כולו פותח אפשרויות להבנה חינוכית רוחנית משמעותית אקטואלית לימינו.

קוד קורס 24027900
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 ראשית צמיחת גאולתנו והתמורות ההיסטוריות הדרמתיות שליוו תהליך זה, באים לידי ביטוי הגותי ומעשי במשנתו החינוכית של הרב עמיטל. מציאות חדשה ומורכבת זו מהווה את האתגר הרוחני והמעשי עמו התמודד הרב עמיטל. במהלך הקורס נעסוק בפרקים במשנתו ההגותית והחינוכית של הרב עמיטל. נעמוד על היסודות ההגותיים עליהם עומדת משנתו החינוכית וכן נלמד פרקים מתוך הגות זו. 

+  מבוא להגות יהודית בעת החדשה | 24000100 | דר כהן אביעזר | שנתי | 09:00 - 10:20

| 24000100 | דר כהן אביעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24000100
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרתהקורס להכיר את השינוי המחשבתי המתרחש בעת החדשה, שינוי המיוצג בפילוסופיה שלדיקרט וקאנט כמעבר מאונטולוגיה לאפסיטמולוגיה וההשלכות הדרמטיות שיש למהלך בו האדםהופך להיות מודע יותר ויותר למשמעות השפה בעולמו. עיקר עניינינו בקורס בחינת המקבילותכמו גם שינוי היחס לעולם ולאדם המתרחש בעולם ההגות היהודי. נעיין במשנתם של הוגים מייצגיםכגון המהרל, מורים בולטים מהתנועה החסידית כמו גם מדברי אבות תנועת המוסר. משםנעבור להתמודדות של הוגים עם עולם הולך ומשתנה במאה ה20: פרנץ רוזנצוויג, מרטין בובר,הרב סולובייציק ועוד.


+  מבוא לפילוסופיה של העת העתיקה | 24000500 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 24000500 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 24000500
מורה דר מלכיאל אליעזר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

· $$ $$ $$ הקורס יעסוק (כשמו)~בפילוסופיה היוונית, שהיא ראשיתה של הפילוסופיה המערבית, ובפרט בשלושת האבות:~סוקראטס, אפלטון ואריסטו

~

o $$ $$ $$ $$ $$ $$~סוקרטס:~דמותו וגישתו לחיים (הבּורוּת הסוקרטית$$ האירוניה הסוקרטית$$ אינטלקטואליזם$$ אחדות~הסגולה הטובה$$ חולשת הרצון)

~

o $$ $$ $$ $$ $$ $$~אפלטון: מבנה~הנפש$$ תורת האידאות ותורת ההיזכרות

~

o $$ $$ $$ $$ $$ $$~אריסטו:~ריבוי סוגי הטוב$$ מוטת הכנפיים של השלמות האנושית, אושר ומזל$$ שימור התופעות

~

· $$ $$ $$ ~

הקורס גם יכין את הקרקע לעיון בסוגיה אתית עכשווית, מזל מוסרי: האם צריך מזל בשביל חיים טובים?
~
~

~

~
~מרכזית ללימודנ

+  מבוא לפילוסופיה של העת החדשה | 24000600 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 24000600 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 24000600
מורה דר מלכיאל אליעזר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תחילתה של העת החדשה – חדשה ומהפכנית מהיבטים רוחניים, מחשבתיים, אמנותיים, חברתיים ופוליטיים -- במאות ה17 וה18 במערב אירופה, והפילוסופיה החדשה מהווה היבט חשוב ומרכזי שלה. נעמוד ברמיזה על טיבה של מהפכה זו  – המהפכה הסובייקטיבית – ונתמקד בפרט ובהרחבה בהיווצרותה של תורת ההכרה כתחום פילוסופי מרכזי, ובמחלוקת היסודית שמתגלעת בה בין אמפיריציסטים ורציונליסטים, שתי אסכולות מרכזיות בפילוסופיה של תקופה זו, ששורשן בעת העתיקה ורשמן ניכר גם בימינו. נתחקה אחר הדיאלקטיקה של המחלוקת, נעמוד על לקחיה ונרמוז גם על האופן שבו הם משולבים בשיטתו המהפכנית של קאנט. כמו כן נשתדל לעיין בסוגיה אתית עכשווית, מזל מוסרי, מזל ואתיקה