רשימת השיעורים בחוג למחשבת ישראל- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"א

קורסים מקוונים

+  יסודות באמונה א | 24009300 | דר ריקלין חנה | סמסטר א

| 24009300 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 24009300
מורה דר ריקלין חנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתמודד עם שאלות יסוד באמונה. נתייחס בעיקר לנושאי מציאות הא-ל, תוקף מעמד הר סיני ומשמעות התורה והמצוות. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  
סרטון הכרות : סרטון

+  יסודות באמונה ב | 24009400 | דר ריקלין חנה | סמסטר ב

| 24009400 | דר ריקלין חנה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 24009400
מורה דר ריקלין חנה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתמודד עם שאלות יסוד באמונה: דת ומדע, אתגר הפמיניזם,התורה והמצוות. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  

+  הגותו של הרמחל | 24001000 | דר וקס רון | שנתי

| 24001000 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24001000
מורה דר וקס רון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לחסידות | 24000400 | דר וקס רון | שנתי

| 24000400 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000400
מורה דר וקס רון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  עיונים באגרות הראיה | 24001100 | הרב דר גרנות תמיר | שנתי

| 24001100 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24001100
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נקרא בכמה אגרות יסודיות של הראיה קוק שהן שער למכלול הגותו, ונרחיב את היריעה לגבי הסוגיות שעולות בהן: סובלנות, אמונה, רעיון האחדות, תורה והסטוריה תורה ומדע ועוד. האגרות מוגשות מבוארות עם רקע כהקדמה ודיון בעקבות האגרת.

החוג למחשבת ישראל

קורסים ביום א

 

+  הגותו של המהרל | 24003400 | דר ישי שלמה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 24003400 | דר ישי שלמה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24003400
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתורת חייו של המהרל. עיון משווה של מהלך חייו של המהרל עם לימוד תורתו מלמד על התנהלותו המנהיגותית והחינוכית של המהרל. במהלך המסע הלימודי נחשוף את תפיסותיו של המהרל באשר להתנהלות היהודית הנכונה של הפרט בתוך ביתו, קהילתו והיותו חלק מהמהלך ההיסטורי של דורות. עיון זה יאפשר לנו לעמוד על דרכו ותפיסותיו החינוכיות - הצלחות ואכזבות חינוכיות כפי שמתאר אותם המהרל עצמו. התהליך כולו פותח אפשרויות להבנה חינוכית רוחנית משמעותית אקטואלית לימינו.

+  מבוא לפילוסופיה של העת העתיקה | 24000500 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 24000500 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 24000500
מורה דר מלכיאל אליעזר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

· $$ $$ $$ הקורס יעסוק (כשמו)~בפילוסופיה היוונית, שהיא ראשיתה של הפילוסופיה המערבית, ובפרט בשלושת האבות:~סוקראטס, אפלטון ואריסטו

~

o $$ $$ $$ $$ $$ $$~סוקרטס:~דמותו וגישתו לחיים (הבּורוּת הסוקרטית$$ האירוניה הסוקרטית$$ אינטלקטואליזם$$ אחדות~הסגולה הטובה$$ חולשת הרצון)

~

o $$ $$ $$ $$ $$ $$~אפלטון: מבנה~הנפש$$ תורת האידאות ותורת ההיזכרות

~

o $$ $$ $$ $$ $$ $$~אריסטו:~ריבוי סוגי הטוב$$ מוטת הכנפיים של השלמות האנושית, אושר ומזל$$ שימור התופעות

~

· $$ $$ $$ ~

הקורס גם יכין את הקרקע לעיון בסוגיה אתית עכשווית, מזל מוסרי: האם צריך מזל בשביל חיים טובים?
~
~

~

~
~מרכזית ללימודנ

+  התפילה בעולם משתנה | 24026301 | דר ספראי אורי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 24026301 | דר ספראי אורי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24026301
מורה דר ספראי אורי
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


:האתגר של עולם התפילה במציאות העכשווית הוא גדול ביותר
שאלת החיבור שלהמתפלל, עולם הדימויים המלווה את התפילה, נוסח התפילה והרלוונטיות שלו למאה ה-21, קיבוץ הגלויות, תפילה בזום, כמו מקומן של נשים בחיי בית הכנסת – כל אלה ועוד מציבים בפני הוריםומחנכים כמו גם בפני רבנים וראשי קהל שאלות הרות גורל.

במהלך הקורס נעמוד על האתגרים השונים העומדים בפני המתפלל בן-זמנינו ועל המגמות השונות הקיימות בעולם התפילה העכשווי. 

כמו כן, נבחן את היחס הרבני-הלכתי למגמות השונותואת דרך ההתמודדות של מחנכים ומנהיגי ציבור בני הדור האחרון עם האתגרים הגדולים שעולם התפילה מעורר.

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל א | 90000800 | דר וקס רון | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90000800 | דר וקס רון | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000800
מורה דר וקס רון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 24020600
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת השיעור מפגש בלתי-אמצעי עם ספר הדרשות המרכזי שלרבי נחמן, וממילא של חסידות ברסלב, ספר ליקוטי מוהרן. כמו כן נעיין בכמה מסיפוריו (סיפורי מעשיו ועוד) .
עיון כפול זה ינסה לתת מענה לשאלת סוד קסמה של תורת ברסלב בשנים האחרונות. העיסוק בספר זה איננו רק עיסוק בתורת מחברו, כי הרי לא פעם אנחנו מגלים שהספר מהווה מראה עבור כל אחד מאיתנו. ננסה לנהל דיאלוג עם הספר והרעיונות שהוא מעלה. נכיר תורה שהיא ביטוי לחיים, וחיים שהם מימוש של תורה. על רקע זה נשים אל לב גם לחיבורים נוספים כגון חיי מוהרן, חיי ושיחות הרן.  
קוד קורס 24015000
מורה דר רייזר דניאל
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נעיין ביסודות ההגות החסידית ובמחלוקות מחקריות בהבנתם: תפיסת האמננטיות האלוקית (אין עוד מלבדו)$$ יש ואַיִן$$ העלאת הניצוצות$$ תורת הצמצום$$ העלאת מחשבות זרות ועוד. בקורסזה נכיר את את יסודות ההגות החסידית והן את המחלוקות הקיימות לגבי היסודות הללו - במחקר האקדמי.    
קוד קורס 24008700
מורה דר וקס רון
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 24027900
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 ראשית צמיחת גאולתנו והתמורות ההיסטוריות הדרמתיות שליוו תהליך זה, באים לידי ביטוי הגותי ומעשי במשנתו החינוכית של הרב עמיטל. מציאות חדשה ומורכבת זו מהווה את האתגר הרוחני והמעשי עמו התמודד הרב עמיטל. במהלך הקורס נעסוק בפרקים במשנתו ההגותית והחינוכית של הרב עמיטל. נעמוד על היסודות ההגותיים עליהם עומדת משנתו החינוכית וכן נלמד פרקים מתוך הגות זו. 

+  מבוא לפילוסופיה של העת החדשה | 24000600 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 24000600 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 24000600
מורה דר מלכיאל אליעזר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס ~~

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל ב | 90002400 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90002400 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90002400
מורה דר קלרמן אביחי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  צדיק ועדה בעולם החסידי | 24014700 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 24014700 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24014700
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
רעיון הצדיק ומרכזיותו בעדה בכלל ובחיי חסידיו בפרט, הינו המאפיין המובהק של תנועת החסידות. מטרה מרכזית בקורס תהיה להציג את המניעים האידיאולוגיים העומדים מאחורי דמות הצדיק, תפקידיו ויחסי הגומלין בינו ובין חסידיו החל מכתבי אבות החסידות, עבור דרך הוגים מרכזיים שעיצבו את התנועה החסידית, כמו גם עיון בדברי הוגים חסידיים שלהם השפעה רבה על עולמם של לומדי החסידות עד היום. מערכת היחסים בין הצדיק לחסיד הינה סוגיה דתית רוחנית, אך לא פחות מכך חינוכית. תוך כדי הלמידה יהא עלינו לשאול: מהי אופי הסמכות של העומד בפני חסידיו-תלמידיו? מה מקורה? מהן הציפיות ההדדיות בין הצדיק-מורה ?חסיד-תלמיד? מה אופייה של התודעה העצמית של כל אחד מהצדדים? 

+  עיון בקבלת המאה העשרים | 13004800 | דר רייזר דניאל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 13004800 | דר רייזר דניאל | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 13004800
מורה דר רייזר דניאל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נעיין בחיבורים הקבליים המובהקים שנכתבו במאה העשרים: כתבי הרב יל אשלג, ר שלמה אלישיב (בעל הלשם), ר דוד הכהן (הנזיר), ר יהודה פתיה, הרייצ מליובביץ ועוד. מלבד הדיון הטקסטואלי נעסוק בזיקתם לאירועים היסטוריים. נושאי הקורס: רקע היסטורי - ייחודיותם של החסידות והקבלה במאה העשרים. - המאפיינים השונים של הקבלה והחסידות במאה העשרים. - קבלה ספרדית בהשוואה לקבלה אשכנזית - זיקות, דמיון, ואפיונים ייחודיים - השפעות מודרניות על הקבלה והחסידות: מלחמות העולם, סוציאליזם, קפיטליזם, לאומיות וציונות.

+  גאולה ומשיח בקבלה ובחסידות | 24012600 | דר וקס רון | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 24012600 | דר וקס רון | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 24012600
מורה דר וקס רון
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא להגות יהודית בעת החדשה | 24000100 | דר כהן אביעזר | שנתי | 09:00 - 10:20

| 24000100 | דר כהן אביעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24000100
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרתהקורס להכיר את השינוי המחשבתי המתרחש בעת החדשה, שינוי המיוצג בפילוסופיה שלדיקרט וקאנט כמעבר מאונטולוגיה לאפסיטמולוגיה וההשלכות הדרמטיות שיש למהלך בו האדםהופך להיות מודע יותר ויותר למשמעות השפה בעולמו. עיקר עניינינו בקורס בחינת המקבילותכמו גם שינוי היחס לעולם ולאדם המתרחש בעולם ההגות היהודי. נעיין במשנתם של הוגים מייצגיםכגון המהרל, מורים בולטים מהתנועה החסידית כמו גם מדברי אבות תנועת המוסר. משםנעבור להתמודדות של הוגים עם עולם הולך ומשתנה במאה ה20: פרנץ רוזנצוויג, מרטין בובר,הרב סולובייציק ועוד.


+  מבוא להגות הראשונים | 24000301 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | 12:10 - 13:30

| 24000301 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24000301
מורה דר מרציאנו יוסי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרות הקורס מבוא להגות ראשונים הן:
א. היכרות עם הרקע ההיסטורי והפילוסופי בו נוצרה ספרות המחשבה היהודית הימי ביינימית. 
ב. עיון במספר סוגיות יסוד בהגות הראשונים והתמצאות בהם. (היחס לשכל, מצוות, עם ישראל, תפיסת אלקים, ייעוד האדם, 
.ג. רכישת מיומנויות קריאה. זאת מתוך התנסות בקריאה ועיון בספרים עצמם תוך הכרת המינוח, הסגנון וכיווני המחשבה.

.מבחינת ההוגים בהם נעסוק: הקורס יעסוק בעיקר בהגותם של רסג, ריהל והרמבם, אך יעסוק גם במחשבה המאוחרת יותר של שלהי ימי הביניים
קוד קורס 24027700
מורה דר מרציאנו יוסי
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מעמדה של ארץ ישראל נידון בספרות המחשבה מזויות שונות. קדושה, גאולה, השגחה, מצוות ועוד. 

הקורס יעסוק בתפיסתה של ארץ ישראל בהגות היהודית. 

המחצית הראשונה תוקדש ללימוד של סוגיות מרכזיות ועמדות יסוד בעניין. 

המחצית השניה תתמקד במחקר ובכתיבה של כל תלמיד  בנושא שלו, ובהגשת מטלות המקדמות אותו לעבודה סמינריונית בנושא. 

במסגרת הקורס יכתוב כל תלמיד עבודה סמינריונית או עבודת רפרט, בנושאזה.

בקורס משולבת הנחיה שיטתית שמיועדת להביא את התלמיד לסיום העבודהבמהלך השנה. זאת בשלבים מוגדרים ומתוזמנים: בחירת נושא, מציאת חומרים, ניתוח מאמר,כתיבת ראשי פרקים, הגשת פרק כתוב והעברת הרצאה קצרה בכתה.

+  עיון בספר מורה נבוכים | 24000200 | דר חדד אליעזר | שנתי | 17:40 - 19:00

| 24000200 | דר חדד אליעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 24000200
מורה דר חדד אליעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס