רשימת השיעורים בחוג למחשבת ישראל- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשעט

קורסים מקוונים

+  בין חרדלים לדתלשים א | 409001200 | דר מוזס חנן | סמסטר א

| 409001200 | דר מוזס חנן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 409001200
מורה דר מוזס חנן
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החברה הציונית דתית בפתח המאה-21 היא חברה צבעונית, מגוונת ומורכבת בהרבה מה שהייתה לפני שנות דור. הגיוון והמורכבות המתגברים מעודדים פרץ של יצירתיות ותסיסה אך גם מתדלקים מחלוקות נוקבות בסוגיות יסודיות של דת ומדינה, יחס למודרנה, לפמיניזם, לתרבות הכללית ולערכים הליברליים ומקשים על תרגום האלקטורט הציוני דתי לכוח פוליטי משמעותי. הקורס יסקור את התפתחות התנועה הציונית דתית לזרמיה השונים, את הסוגיות המרכזיות העומדות במוקדי המחלוקת בעולם הציוני דתי, את אופני ההתמודדות של רבנים והוגים ציוניים דתיים עם ההיבטים השונים של המודרניות והפוסט מודרניות ואת מגוון הביטויים המוסדיים, החברתיים והפוליטיים של תהליכי הגיוון והפיצול המתחוללים בחברה 
הדתית לאומית בפתח המאה ה-21. היכרות מעמיקה עם הציונות הדתית וההתמודדויות והאתגרים המורכבים הניצבים בפניה, מעניקה רקע חיוני לסוגיות בסיסיות הניצבות במוקד לימודי האזרחות בכלל, ובמיוחד בחינוך הממד: יחסי דת - מדינה, השילוב והמתח בין ערכים יהודיים לערכים דמוקרטיים, שסעים ומתחים בחברה הישראלית : בין דתיים לחילוניים, בין דתיים לאומיים לחרדים ובין ניצים ליונים.

קוד קורס 409001300
מורה דר מוזס חנן
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החיים במדינת ישראל מורכבים ומלאי דילמות המעמידים אתגר משמעותי למחנכים ולתלמידים בכל דיון ביחס לסוגיות שונות המאפיינות את היומיום הישראלי-אזרחי. הקורס מציג ומברר גישות שונות הרווחות בשיח הציבורי הישראלי לסוגיות מרכזיות ביחסי דת – מדינה באמצעות דיאלוגים מוסרטים המפגישים נציגים בולטים של הקבוצות השונות בחברה הישראלית.  

+  אישים ושיטות בחסידות | 24000700 | דר וקס רון | שנתי

| 24000700 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000700
מורה דר וקס רון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בדרכים שונות ניתן להיפגש עם התנועה החסידית רבת הפנים והשושלות. מטרת הקורס היא להכיר את עושרה של התנועה החסידית, מתוך היכ

+  בין ריהל לרמבם | 24000800 | דר מרציאנו יוסי | שנתי

| 24000800 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000800
מורה דר מרציאנו יוסי
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהשוואה בין ריהל לרמבם מסביב לשש סוגיות יסודיות: היחס לשכל, היחס לפילוסופיה היוונית, היחס לשפה, היחס לפיוט, היחס ליחיד ולכלל והיחס לעם ישראל.

+  עיונים באגרות הראיה | 24001100 | הרב דר גרנות תמיר | שנתי

| 24001100 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24001100
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נקרא בכמה אגרות יסודיות של הראיה קוק שהן שער למכלול הגותו, ונרחיב את היריעה לגבי הסוגיות שעולות בהן: סובלנות, אמונה, רעיון האחדות, תורה והסטוריה תורה ומדע ועוד. האגרות מוגשות מבוארות עם רקע כהקדמה ודיון בעקבות האגרת.

החוג למחשבת ישראל

קורסים ביום א

 

+  הגותו של המהרל | 24003400 | דר ישי שלמה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 24003400 | דר ישי שלמה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24003400
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 33 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתורת חייו של המהרל. עיון משווה של מהלך חייו של המהרל עם לימוד תורתו מלמד על התנהלותו המנהיגותית והחינוכית של המהרל. במהלך המסע הלימודי נחשוף את תפיסותיו של המהרל באשר להתנהלות היהודית הנכונה של הפרט בתוך ביתו, קהילתו והיותו חלק מהמהלך ההיסטורי של דורות. עיון זה יאפשר לנו לעמוד על דרכו ותפיסותיו החינוכיות - הצלחות ואכזבות חינוכיות כפי שמתאר אותם המהרל עצמו. התהליך כולו פותח אפשרויות להבנה חינוכית רוחנית משמעותית אקטואלית לימינו.

+  תורה מן השמיים - מהות התורה שבכתב | 24026800 | פרופ רוזנברג שלום | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 24026800 | פרופ רוזנברג שלום | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 24026800
מורה פרופ רוזנברג שלום
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לפילוסופיה של העת העתיקה | 24000500 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 24000500 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24000500
מורה דר מלכיאל אליעזר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 42 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נושאי הקורס אשר יילמדו, המחשבה הקדם סוקראטית ועיקרי המחשבה של אפלטון ואריסטו. בתוך כך, תוקדש התייחסות לחשיבות ידיעת הפילוסופיה היוונית כיסוד למחשבה הפילוסופית כפי שהתהוותה במהלך הדורות. כמו כן תופנה שימת לב להבנת החשיבות של הפילוסופיה היוונית להכרה מעמיקה של הפילוסופיה היהודית.

+  כוכב הגאולה לפרנץ רוזנצויג | 24027400 | דר צים אילן | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 24027400 | דר צים אילן | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24027400
מורה דר צים אילן
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 6 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל א | 90000800 | דר וקס רון | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90000800 | דר וקס רון | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000800
מורה דר וקס רון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא לעסוק בכמה סוגיות עקרוניות הנמצאות ברקע תוכנית הלימודים במחשי, עיסוק אשר ייעשה בכמה מישורים: הכרת ולימודים כמה טקסטים יסודיים$$ שימת לב מתודולוגית ביחס לאופן הלמידה$$ תביעת תרגום הנלמד לכלל תודעה או לעיתים חוויה דתית. דגש יושם על אופן קריאת הטקסט, מתוך רצון מחד לעבור לקריאות עומק ומאידך לנהל דיאלוג עם הטקסט מתוך הכרה שבאמצעות דיאלוג זה הטקסט הופך למנוף בעל משמעות בחיי הלומד. בנוסף, על הלומד להיות קשוב לדרישות של המערכת, ולהיות מודע למתבקש ממנו בעת העמידה שלו בכיתה כמורה למחשבת ישראל.

+  מבוא לקבלת הארי | 24004800 | הרב נגר פדיה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 24004800 | הרב נגר פדיה | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24004800
מורה הרב נגר פדיה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 41 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק במיקום קבלת הארי על רצף תורת הקבלה, ויעסוק בקוי הרצף וחידוש שהביאה איתה. ביחסה לדורות שקדמו לה, ובמשמעות שנתנו הארי ותלמידיו לחידוש שבתורתם. בחלק השני של הקורס נעסוק בתהליכי יסוד שחידשה קבלת הארי, ובמשמעות שניתנה להם במאות הבאות על ידי הדורות הבאים.

+  הרמן כהן- מאתיקה לדת | 24005300 | דר חדד אליעזר | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 24005300 | דר חדד אליעזר | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24005300
מורה דר חדד אליעזר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 18 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הקורס יעסוק במעבר שעשה הרמן כהן מן האתיקה האידיאליסטית שלו, לתפיסת המוסר של דת התבונה. בעוד שהאתיקה הפילוסופית הניאוקאנטיאנית מאופיינת בכלליותה ובתביעתה המוחלטת המוצבת בפני כל אדם באופן זהה, דת התבונה גילתה את קלסתר פניו של היחיד ואת האהבה המייחדת את מבטה כלפיו. בקורס נצביע על רציפות ושינוי בהגותו של כהן בהקשר זה.

+  אמונה בעקבות השואה | 90021700 | הרב ברין שלמה | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 90021700 | הרב ברין שלמה | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90021700
מורה הרב ברין שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 32 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשיעורי הקורס נתבונן בשאלות ובאתגרים של עולם האמונה האישיוהציבורי הן לנוכח הצרות בהתהוותן והן במבט לאחור, אחרי המבול. נחשוף את קשייהאמונה ושמירת המסורת לאחר השואה. נציג גישות שונות, בעד ונגד, ביחס לעיצוב ומיסודזיכרון השואה. נציג את דעתם של רבנים חשובים ביחס לסיבות אפשריות לבוא הפורענותונדון בהן. נבחן את שאלת לקחי השואה מן הפן האמוני והדתי. את הקורס ילוו, לכלאורכו, דפי מקורות.

+  קריאה בכתבי הרב קוק | 24026700 | דר ריקלין חנה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 24026700 | דר ריקלין חנה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24026700
מורה דר ריקלין חנה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 1 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נעמוד על עיקרי ההגות של הרב קוק, ביניהם: יחסו אל החילון והמודרנה, תפיסת המוסר, תורת האלוהות  והאידאלים האלוהיים, יחסו לתנועת המוסר והחסידות ותפיסת הגאולה שלו. נקרא יחד פסקאות מרכזיות מכתבי הרב קוק תוך ניתוח עקרונות הגותו כמו האימננציה, אחדות ההפכים  ומשקלהתפיסה המוסרית באימוץ עקרונות תאלוגיים. נעמוד על השתקפותה של תורתו בהגותם של בני חוגו בדור השני השלישי ועל האתגרים של תפיסת הרב קוק בדורנו.

+  קריאה דיאלוגית במדרש האגדה | 28005500 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 28005500 | דר כהן אביעזר | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 28005500
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהכרת דתיות בעלת אופי דיאלוגי, כלומר הכרה המציגה עשייה אשר מקורה בהקשבה ובפנייה לאחר. מתיחות זו מובלטת במקורות העוסקים במעשים שמקורם פנימי, אך עומדים במנוגד לנקודת המבט של החוק, זה התובע ציות אחיד ומחייב לכל. השיעור יעסוק באגדה, ויציע כי קיימת בספרות חזל מגמה דיאלוגית ברורה, שהשפיעה ללא ספק על מגמות דומות בספרות החסידית המאוחרת (הבעשט ותלמידיו). ההקשר של הלימוד יהיה גם ההיבטים חינוכיים: הקורס יעמוד בזיקה ישירה עם אותם מחקרים העוסקים בחינוך כחוויה קיומית, ובכך יציע דרך של תרגום הגות הפילוסופיה-הדיאלוגית למשנה רוחנית-חינוכית. בין השאר נבהיר את החשיבות של דרך זו בלימוד תורה ובפיתוח עולמם של התלמידים. השיעור יראה כי תודעה זו לא רק מחוללת תמורה עמוקה בעולמו הרוחני של הפרט, אלא מחוללת שינוי בסביבה: קרי יצירת עולם של סבלנות. סבלנות היא נקיטת קו פנימית של אחריות כלפי הכל, של פתיחת הלב בקֶשֶב אמיתי כלפי כל תופעה, ורק כך ניתן לחיות בדיאלוג עם השונה, כל שונה! בהיותה יוצרת מערכת יחסים חדשה עם החוץ, היא מהווה בסיס לעמדה חינוכית אחרת.

+  מבוא לפילוסופיה של העת החדשה | 24000600 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 24000600 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24000600
מורה דר מלכיאל אליעזר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 38 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

נושאי הקורס אשר יילמדו : זרמי המחשבה המרכזיים בהגות הפילוסופית בעת החדשה ובחינתם כהמשך ושינוי ביחס להגות הפילוסופית בעת העתיקה. פרק נרחב יוקדש לעיון במחשבתם של ההוגים הבאים : דקארט, שפינוזה, קאנט, הגל, קירקגור.

+  התפילה בעולם משתנה | 24024701 | דר ספראי אורי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 24024701 | דר ספראי אורי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24024701
מורה דר ספראי אורי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 25 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


:האתגר של עולם התפילה במציאות העכשווית הוא גדול ביותר
שאלת החיבור שלהמתפלל, עולם הדימויים המלווה את התפילה, נוסח התפילה והרלוונטיות שלו למאה ה-21,קיבוץ הגלויות כמו מקומן של נשים בחיי בית הכנסת – כל אלה ועוד מציבים בפני הוריםומחנכים כמו גם בפני רבנים וראשי קהל שאלות הרות גורל.

במהלך הקורס נעמוד על האתגרים השונים העומדים בפני המתפלל בן-זמנינו ועל המגמות השונות הקיימות בעולם התפילה העכשווי. 

כמו כן, נבחן את היחס הרבני-הלכתי למגמות השונותואת דרך ההתמודדות של מחנכים ומנהיגי ציבור בני הדור האחרון עם האתגרים הגדולים שעולם התפילה מעורר.

קוד קורס 24014200
מורה מלכיאל ישראל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה יתאר את תהליכי ההטמעה של הקבלה, על צורותיה השונות, בחברה היהודית המזרח אירופית מן המאה השש עשרה ועד לראשית החסידות בעשורים האחרונים של המאה השמונה עשרה. ממעבר המסורות המיסטיות האשכנזיות הוותיקות ממרכז אירופה, דרך חדירת ספרות הזוהר עם ראשית הדפוס וקבלת הארי, ועד לתנועות המינות השבתאית והפרנקיסטית. יתוארו תהליכים אליטיסטיים ועממיים, ויינתן דגש על שרטוט המובחנות המזרח אירופית (ובעיקר איזורי פולין – לימים, גליציה) בתוך התהליכים הללו.

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל ב | 90002400 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90002400 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90002400
מורה דר קלרמן אביחי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נערוך היכרות ולימוד של שיטות הוראה מגוונות במחשבת ישראל, תוך כדי הדגמה והתנסות בטקסטים מתכנית הלימודים במחשבת ישראל (לבגרות) בחינוך העל יסודי.

+  הארי והפרשנות החסידית | 24025800 | הרב נגר פדיה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 24025800 | הרב נגר פדיה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24025800
מורה הרב נגר פדיה
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 41 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הארי והפרשנות החסידית
הקורס יעסוק בעיקרי תורת הבעשט, תפיסת המציאות, האדם, השפה ועבודת התפילה. נלמד את תורתו ואת השלכותיה הנרחבות על תחומי החיים.
במהלך הקורס נבחן את תורת הבעשט אל מול תורת הקבלה שקדמה לו, וננסה לענות על השאלה האם תורת הבעשט מהווה חידוש או רצף?
את תורת הבעשט נלמד מתוך כתבי ר יעקב יוסף מפולנאה תלמידו, ונראה את הפרשנות החדשנית שנותן לתורת רבו.

קוד קורס 24027200
מורה דר רייזר דניאל
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהיבטים היסטוריים שונים וביצירה המגוונת שנוצרה ביהדות גליציה ובוקובינה – ספרות רבנית, חכמת ישראל, ספרות ההשכלה וכדומה. הקורס יינתן על ידי מרצים אורחים ועל ידי חברי מכון עד הנה. מרכז הקורס דר דניאל רייזר. תהיה אפשרות לחלר ממשתתפי הקורס לצאת למשלחת בקיץ לתיעוד בתי קברות בגליציה.
קוד קורס 24027500
מורה דר מלכיאל אליעזר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 34 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
~

רבים~מוצאים במחשבותיו של אריסטו על השלמות האנושית מקור רב-השראה לליבונן של שאלות אתיות~וקיומיות אקטואליות. מהו מקומן של התביעות המוסריות בחיים הטובים? עד כמה~צריכה תורה אתית, המעוניינת להדריך את החיים ו(לפעמים) לחולל בהם תמורה, להתחשב~בגבולות האפשרי? מהו היחס בין האדם כיצור טבעי בעל~צרכים טבעיים וחתירה טבעית לאושר טבעי, לבין האדם כנעלֶה מן הטבע וכמתעלה מעל טבעו~שלו, $$ ברוא בצלם אלוהים ובדמותו המוסרית? מהו~תפקידם של המקריות והמזל במימוש השלמות האנושית? נשתדל להיעזר בדברי אריסטו כדי~לחשוב בעצמנו על הסוגיות האלה ולחשב את דרכנו בהן.

~~

+  ריהל- בין שירה לפילוסופיה | 24003500 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 24003500 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 24003500
מורה דר חדד אליעזר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 18 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בשתי הסוגות המרכזיות של כתיבתריהל$$ פילוסופיה ושירה. בקורס נעמוד על תפיסתו של ריהל את הפילוסופיהואת השירה כפי שהיא משתקפת בספר הכוזרי, נבחן את היחס בין הגותו כפי שהיא משתקפתבספר הכוזרי לבין הגותו כפי שהיא משתקפת בשירתו בנושאים שונים: ארץ ישראל, נבואהוהשגחה.

+  חסידים מתנגדים ומשכילים | 13003600 | דר רייזר דניאל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 13003600 | דר רייזר דניאל | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13003600
מורה דר רייזר דניאל
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
החברה היהודית במזרח אירופה נמצאה בעשורים שקדמו לחלוקות פולין, בתמורה דתית ותרבותית ששינתה את פניה של החברה היהודית המסורתית במזרח אירופה בתקופת המודרנה. התופעה הדתית הבולטת ביותר היתה עלייתה המטאורית של התנועה החסידית, לצד עליית תנועת ההשכלה. בקורס זה נדון בהתפתחות התנועה החסידית ובהגותה הייחודית ונעמוד על הסיבות האפשריות לפריצת הפולמוס על החסידות ונתוודע לתוכני המחלוקת. בנוסף, נעסוק בכתבי ההתנגדות הן מצד האורתודוקסיה הליטאית והן מצד ההשכלה. הקורס יעסוק בשלושה היבטים - ההיבט ההיסטורי, ההיבט המחקרי וההיבט ההגותי.

+  מבוא לחסידות | 24000400 | דר כהן אביעזר | שנתי | 09:00 - 10:20

| 24000400 | דר כהן אביעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24000400
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס מטרת הקורס להציע סקירה של התנועה החסידית החל מתחילת ימיה באמצע המאה ה-18 (הבעשט ותלמידיו) ועד לשלהי המאה ה-19 (בית איזביצה-לובלין). הדגש בקורס יושם על הצגת עולמה ההגותי של החסידות, תוך שימת לב לכמה מהדמויות הבולטות לאורך השנים.במקביל הסקירה תצביע על החסידות כפנומן שניתן להגדירו כמהפכה מתמדת, הגם שבמהלך הרפלקטיבי שלנו ינתן דגש לשלוש מהפכות: הבעשט ותלמידיו$$ ר אלימלך מליזנסק ותלמידיו$$ מהפכת פשיסחה.במקביל נעיין בתורות רבות השפעה אז כמו היום, כגון: דברי רבי נחמן מברלסב, בעל התניא, ורבי קלונימוס מפיאסצנה.
קוד קורס 409000400
מורה דר חדד אליעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 54 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

זהותה של מדינת ישראל נשענת על היותה יהודית. הפרשנות המסורתית מזהה את המונח יהודית בהלכה היהודית. כיצד מתמודדת ההלכה עם מדינת ישראל אשר ניצבת גם על אדניה של דמוקרטיה,חילוניות וליברליזם?
מטרתו של קורס זה היא לנסות ולהבין מנקודת מבט תורנית-הלכתית מקצת מהסוגיות העומדות לנגד עיניה של החברה היהודית במדינת ישראל. זאת מתוך הנחה כי יציקת תשתית דתית-רעיונית בסיסית תביא להרחבת הידע, ותיתן כלים להתמודדות אמיתית וכנה עם האתגרים העומדים לנגד עיניה של ההלכה בעידן הריבונות היהודית המתחדשת.

קוד קורס 24005500
מורה דר ויגודה שמואל
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 16 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  עיון בספר מורה נבוכים | 24000200 | דר חדד אליעזר | שנתי | 14:20 - 15:40

| 24000200 | דר חדד אליעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24000200
מורה דר חדד אליעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא להגות הראשונים | 24000300 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | 16:00 - 17:20

| 24000300 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24000300
מורה דר מרציאנו יוסי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יסקור את הגותם של הראשונים תוך התמקדות בשלש דמויות מרכזיות : רסג, ריהל והרמבם. לקורס כמה מטרות מרכזיות:
~א. היכרות עם הרקע ההיסטורי והפילוסופי להיווצרות ספרות המחשבה,
~ב. עיון במספר סוגיות יסוד בהגות הראשונים והתמצאות בהם. (היחס לשכל, מצוות, עם ישראל, תפיסת אלקים, ייעוד האדם,
~ג. התנסות בקריאה ועיון בספרים עצמם תוך הכרת המינוח, הסגנון וכיווני המחשבה.

+  מבוא להגות יהודית בעת החדשה | 24000100 | דר ויגודה שמואל | שנתי | 17:40 - 19:00

| 24000100 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 24000100
מורה דר ויגודה שמואל
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

ההגות היהודית התפתחה ברוב תקופותיה משני מקורות מקבילים. מצד אחד תוך ניסיון להציע משנה מחשבתית סדורה המעוגנת בתנך, בתלמוד ובמדרשים ומצד שני תוך שיג ושיח גלוי או נסתר עם עולם הפילוסופיה הכללית. בעת החדשה חלו שינויים משמעותיים בכל הנוגע לאפשרות של יהודים לפנות אל מקורות הפילוסופיה הכללית באופן פתוח יותר מכפי שהיה בדורות קודמים במקומות רבים. הדבר הביא לידי תגובות מגוונות. בקורס הזה נבחן תחילה את מרכיביה הרוחניים של המודרנה. לאחר מכן נבחן את משנתם של הוגים המייצגים גישות שונות ביחס למודרנה: המהרל$$ עזריה מן האדומים$$ הרמא$$ רבי יעקב עמדין$$ משה מנדלסון ובני חוגו$$ רבי נחמן קרוכמל$$ רשר הירש$$ הרמן כהן $$פרנץ רוזנצוויג$$ הרב קוק, הרב סולובייציק, ועמנואל לוינס. חשוב להדגיש כי הקורס יישא אופי של סקירה יותר מאשר עיון מעמיק בהוגה זה או אחר. מטרת הקורס להציג מגוון השיטות שהתפתחו במחשבה היהודית בעידן המודרני וזיקתן אל ההגות הכללית שבתקופה זו.

+  חסידות המאה העשרים | 24027100 | דר וקס רון | שנתי | 17:40 - 19:00

| 24027100 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 24027100
מורה דר וקס רון
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 27 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

החסידות במאה העשרים (בין השנים1900-2000) נצבת מול אתגרים שונים, התפתחות המודרנה, היחס לציונות ולארץ ישראל, מלחמות העולם והשואה הנוראה, שינויים במצב המשפחה, הקהילה ועוד. נפגש עם דמויות מופת בחסידות המאה העשרים על ידי עיון בסוגיות נבחרות מתוך התייחסות לאתגרים אלו ומתוך השוואה לחסידות הראשונה של  הבעשט ותלמידיו. גם נבחן תופעות ניאו חסידיות שהתפתחו  במאה זו. נשים לב להיכרות עם העבודה הרוחנית המיוחדת של תקופה זו ונוכל לקבל כלים לעבודת ה שלנו.

מן המנהיגים עמם ועם תורתם נפגש: הרביממונקטש, אדמורי גור, הרבי מפיאסצנה, האדמורים משושלת רוזין,אדמורי חבד, האדמור מסאטמר, ואחרים.

הקורס גם מיועד  לסייע למי שצריך לכתוב עבודה סמינריונית במחשבתישראל, אך פתוח גם למי שרוצה קורס עומק בחסידות.

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 28016500
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בשיעור נעמוד על דמות דיוקנה של ישיבת וולוזין מהיבטים היסטוריים והגותיים. במוקד השיעור יעמוד הקשר בין הגות, שיטות לימוד ומבנה הישיבה. באמצעות מקורות היסטוריים נתחקה אחרי החידוש של ר חיים מוולוזין בייסוד ישיבה במתכונת של ישיבה על איזורית, נעמוד על שיטת הלימוד של ראשי הישיבה, ועל תפיסת העולם ההגותית של מייסדיה שעמדה בבסיס החידוש הארגוני. בשיעור נעקוב אחרי יסודות ההגות הליטאית המציבה במרכז עולמה הדתי את האידיאל של תלמוד תורה. נתחקה אחרי המעתק בדרכי הלימוד מדרך הפשט של הגרא לשיטת ההמשגה של ר חיים מבריסק, ולמעתק מהגות קבלית בנפש החיים להגות ניאו קנטיאנית באיש ההלכה.
קוד קורס 24026200
מורה דר ספראי אורי
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

.עולם התפילה הנוהג בעם ישראל במשך מאות שנים עוצב וגובש ברובו בשלהי בית שני וביתר שאת לאחר חורבן בית המקדש

קשה להפריז בחשיבות המפעל החזלי והאופן שבו הם כוננו מחדש את חיי העם היהודי כעם שהתפילה היא לב פעילותו: מה תולעת אין כוחה אלא בפיה, כך אין להם לישראל אלא התפילה.

מתוך עולם התפילה העשיר שלחזל, בקורס זה נתמקד באופן שבו עיצבו חזל את עולם התפילה היהודי אשרבמוקדו קריאת שמע, תפילת העמידה וברכת המזון. 

נעמוד על ההנחיות השונות שניתנו למתפללים, ונבחן מה כללה תפילתם, היכן הם התפללו, באילו מחוות גוף הם השתמשו, מהן כוונות התפילה שלהם וכיצד הם הבינו את פעולתה.

+  איגרות הרמבם - הלכה, היסטוריה, הגות | 28016600 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | שנתי | 12:10 - 13:30

| 28016600 | הרב דר ליכטנשטיין מאיר | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28016600
מורה הרב דר ליכטנשטיין מאיר
יום ג
סמסטר ש
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בשיעור נעסוק באיגרות נבחרות של הרמבם מתוך איגרות הרמבם מהדורת הרב יצחק שילת, הכוללות חומר עשיר ומגוון להכרת האופן בו הרמבם התמודד עם אתגרי השעה ולהכרת סוגיות מרכזיות בתפיסת עולמו בתחומים מגוונים - הזהות היהודית, משנה תורה, סוגיות נבחרות בענייני אמנות ודעות ועוד. המפגש עם האיגרות מאפשר היכרות מעמיקה יותר עם דמותו של הנשר הגדול

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 409000900
מורה דר ליסון אלעד
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מקובל לחשוב על ישראל במונחי המתח שבין יהודית ודמוקרטית. אולם מתח זה לא הטריד את האליטה הישראלית בעשורים הראשונים לקיומה. הקונפליקט שעמד בליבת ההגות והמעש הציוניים לא היה מול המיעוט (הערבי) וזכויותיו אלא מול העבר היהודי עצמו. מתח זה בין יהדות לציונות קשור במהפכת היהודי החדש ובשלילת הגלות כאתוס מרכזי. מתח זה לא רק שלא נפתר אלא שלאחר מלחמת ששת הימים הוא הלך והתרחב. הזרם המרכזי של הציונות שדגל ביהדות כלאום וכלל לא ראה כל בעיה בשילוב שבין יהדות ודמוקרטיה, עבר לדבוק בדגם רזה יותר של חזון יהודי המחויב לזכויות אזרח ואדם בלבד. בקורס זה נתייחס לסיבות שבגינן שילוב של מדינה יהודית ודמוקרטית הפך לבעייתי בעיני האליטה התרבותית בישראל, נתייחס לשאלת מעמדה של יהדות התפוצות בישראל מצד אחד ולמעמדו של המיעוט הערבי בישראל מצד שני. נדון במספר מקרי מבחן המדגימים זאת