רשימת השיעורים בחוג למחשבת ישראל- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

+  יסודות באמונה א | 24009300 | דר ריקלין חנה | סמסטר א

| 24009300 | דר ריקלין חנה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 24009300
מורה דר ריקלין חנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתמודד עם שאלות יסוד באמונה. נתייחס בעיקר לנושאי מציאות הא-ל, תוקף מעמד הר סיני ומשמעות התורה והמצוות. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  
סרטון הכרות : סרטון

+  יסודות באמונה ב | 24009400 | דר ריקלין חנה | סמסטר ב

| 24009400 | דר ריקלין חנה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 24009400
מורה דר ריקלין חנה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתמודד עם שאלות יסוד באמונה כמו: אתגר הפמיניזם, התפילה, דת ומוסר ועוד. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  

+  אישים ושיטות בחסידות | 24000700 | דר וקס רון | שנתי

| 24000700 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000700
מורה דר וקס רון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  הגות יהודית לנוכח השואה | 24000900 | הרב דר גרנות תמיר | שנתי

| 24000900 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000900
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  הסיפור החסידי | 35004200 | דר רייזר דניאל | שנתי

| 35004200 | דר רייזר דניאל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 35004200
מורה דר רייזר דניאל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נעסוק בדרך התהוותו של הסיפור, משמעותו בעולם החסידי, מקורותיו, שלבים שונים על רצף התפתחותו של הסיפור החסידי, סוגות שונות של הסיפור החסידי ומה ניתן ללמוד מהן על הווי החיים החסידיים. ידונו בקורס ספורי התקרבות, ספורי צדיקים, הספור הפועל וספורי מעשיותיו של ר נחמן מברסלב. לבסוף ננסה לעקוב אף אחר גילגוליהם וסיפורם המחודש של הסיפורים על ידי מספרים מודרניים

החוג למחשבת ישראל

קורסים ביום א

 
קוד קורס 24026600
מורה דר צים אילן
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בהגותו של הרב סולובייציק ניכר היטב חותמה של הפילוסופיההקיומית ( אקסיסטנציאליזם ) שקראה תיגר על המחשבה הפילוסופית המערבית כפי שהתגבשהמראשיתה ביוון העתיקה ועד למאה התשע־עשרה.  קריאת תיגר זוהפכה במחשבתו של הרב סולובייציק לפילוסופיה של אמונה השופכת אור חדש על מושגהאמונה עצמו ותכניו השונים כמו בריאה,התגלות, גאולה,  תפילה,  אהבה ועוד.בקורס הנוכחי נדון באפיוניה השונים של הגות הרב סולובייציק וביחודיותהכפילוסופיה של אמונה,  ובתוך כך נערוך השוואהבינה לבין זרמי מחשבה דומים בעת החדשה.

+  מבוא לפילוסופיה של העת העתיקה | 24000500 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 24000500 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24000500
מורה דר מלכיאל אליעזר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

· $$ $$ $$ הקורס יעסוק (כשמו)~בפילוסופיה היוונית, שהיא ראשיתה של הפילוסופיה המערבית, ובפרט בשלושת האבות:~סוקראטס, אפלטון ואריסטו

~

o $$ $$ $$ $$ $$ $$~סוקרטס:~דמותו וגישתו לחיים (הבּורוּת הסוקרטית$$ האירוניה הסוקרטית$$ אינטלקטואליזם$$ אחדות~הסגולה הטובה$$ חולשת הרצון)

~

o $$ $$ $$ $$ $$ $$~אפלטון: מבנה~הנפש$$ תורת האידאות ותורת ההיזכרות

~

o $$ $$ $$ $$ $$ $$~אריסטו:~ריבוי סוגי הטוב$$ מוטת הכנפיים של השלמות האנושית, אושר ומזל$$ שימור התופעות

~

· $$ $$ $$ הקורס גם יכין את הקרקע~לעיון בסוגיה אתית עכשווית, מזל מוסרי

~מרכזית ללימודנו ושוזרת~אותו לאו
קוד קורס 24009101
מורה דר צים אילן
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 27 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפילוסופיהשל עמנואל קאנט, כדברי הוגו ברגמן, מתחילה פרק חדש בתולדות רוחהאדם.  זו פילוסופיה שחוללה מהפכהבמחשבה הפילוסופית ובתודעת התרבות.  בקורסנתמקד ברבדים השונים של הפילוסופיה של קאנט.בתוך כך תוקדש התייחסות לחשיבות הכרת מחשבתו להבנת פרקים נרחבים בפילוסופיההיהודית בעת החדשה.

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל א | 90000800 | דר וקס רון | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 90000800 | דר וקס רון | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90000800
מורה דר וקס רון
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 24009600
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השיעוריעסוק בפיצול הדרמטי שחל בחסידות פולין בתחילת המאה ה-19. מחד נכיר את תורתםהמכוננת לדורות של רבי אלימלך מליזנסק והחוזה מלובלין, ומאידך ננסה לעמוד עלהמניעים שגרמו לפרישה של חבורה שהקימה את החצר בפשיסחה. נעסוק בעיקר בדמויותשהקימו את החצר רבי יעקב יצחק היהודי מפשיסחה, ורבי שמחה בונם מפשיסחה. ראוי לנסותולפענח מה היה בחצר זו שהוציאה מתוכה דמויות אשר שימשו לאורך שנים מקור להערצהולחיקוי, אך גם לחששות ולהתנגדות בקרב עולם החסידות בפולין. בחינה כזו תסייע להביןלא רק מה היה במשנה זו, שמשכה תלמידים כה רבים, ושהעניקה להם עולם דתי נועז ומרתק,אלא תאפשר להכיר את הכיוון הרעיוני של חסידות פולין הקלאסית, שהשפעתה נוכחת עדהיום בעולם החסידות.

+  אמונה אחרי השואה | 90021700 | הרב ברין שלמה | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 90021700 | הרב ברין שלמה | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 90021700
מורה הרב ברין שלמה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 5 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מחשבת ישראל לנוכח החילון | 24014800 | דר רייזר דניאל | סמסטר א | 17:40 - 19:00

| 24014800 | דר רייזר דניאל | סמסטר א | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 24014800
מורה דר רייזר דניאל
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בממדים שונים של חילון, החל מן המאה ה18 ועד ימינו ובהתמודדות של הוגי ישראל שונים (ממשה מנדלסון ועד הרב קוק והרב סולובייציק) עם תופעות חילון שונות.
קוד קורס 24009200
מורה דר ישי שלמה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מתמודד עם שאלת הרגשות בחייהיהודי המאמין על פי הוגי ימי הביניים מתוך בחינת הנקודות הבאות - מהותו של האדם, ייעודושל האדם, האופן המעשי בו עליו לפעול בכדי להשלים ייעוד זה. במהלך הקורס מעמוד עלההבדלים בתפיסת ייעוד האדם על פי ההוגים השונים ומקומם של הרגשות על פי כל תפיסה.כמו כן נחשוף את מודל כוכב הרגש היהודי - 6 רגשות היסוד של ההתמודדות הרוחניתהיהודית, ומשמעותם המעשית.

+  מבוא לפילוסופיה של העת החדשה | 24000600 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 24000600 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24000600
מורה דר מלכיאל אליעזר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לקבלה | 24009500 | דר ספראי אורי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 24009500 | דר ספראי אורי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24009500
מורה דר ספראי אורי
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
עולם הסוד מלווה את המסורת היהודי מראשיתה. נבואה, דבקות, ספירות, שכינה, כוונות וייחודים הם רק חלק מאוצר מילים עשיר שהמסורת הקבלית עסקה בהן בהרחבה.
לאורך הקורס נלמד על מגוון דמויות שנטלו חלק במסורת זו, נקרא ממגוון המקורות שהן יצרו, ונדון במשמעותם לחיינו שלנו. 

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל ב | 90002400 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90002400 | דר קלרמן אביחי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90002400
מורה דר קלרמן אביחי
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 24004500
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תורת הנפש בחסידות | 24014900 | דר רייזר דניאל | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 24014900 | דר רייזר דניאל | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 24014900
מורה דר רייזר דניאל
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ייחודיותה של ההגות החסידות בא לידי ביטוי בהגותה האקזיסטנציאליסטית ובמיקודה הפסיכולוגי. החסידות תרגמה מושגים קבליים לשפה פסיכולוגית ושינתה את המיקוד הקבלי מן הממד הקוסמי אל הממד האישי-פסיכולוגי. בקורס זה נדון ונעיין בתובנות הפסיכולוגיות שנוצרו והתפתחו בתורת הנפש בחסידות ונשווה אותן לפסיכולוגיה מודרנית.

+  דת וחילון | 24013301 | דר גרין נעם | סמסטר ב | 17:40 - 19:00

| 24013301 | דר גרין נעם | סמסטר ב | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 24013301
מורה דר גרין נעם
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך הקורס נעסוק בזהות היהודית החילונית שהתפתחה בעקבות תהליך החילון שעבר על העם היהודי במאתיים השנים האחרונות. נתמקד בגורמים ובתגובות לתהליך זה במשבר שהוא יצר ובדרכים שבהם ניסו יהודים להתמודד עם שאלת היחס שבין יהדות לבין ישראליות.
קוד קורס 24007700
מורה דר רייזר דניאל
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 1 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא לחסידות | 24000400 | דר כהן אביעזר | שנתי | 10:35 - 11:55

| 24000400 | דר כהן אביעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 24000400
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 51 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  יידיש - שפה ותרבות | 13005600 | דר רייזר דניאל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 13005600 | דר רייזר דניאל | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 13005600
מורה דר רייזר דניאל
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 24002100
מורה דר מרציאנו יוסי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 18 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהגותו של ר יוסף אלבו בספר העיקרים.

מחציתו הראשונה תוקדש לסקירת הספר ולעיון במספר סוגיות.

במסגרת הקורס יכתוב כל תלמיד עבודה סמינריונית או עבודת רפרט, בנושאזה.

בקורס משולבת הנחיה שיטתית שמיועדת להביא את התלמיד לסיום העבודהבמהלך השנה. זאת בשלבים מוגדרים ומתוזמנים: בחירת נושא, מציאת חומרים, ניתוח מאמר,כתיבת ראשי פרקים, הגשת פרק כתוב והעברת הרצאה קצרה בכתה.

+  מבוא להגות הראשונים | 24000301 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | 14:20 - 15:40

| 24000301 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24000301
מורה דר מרציאנו יוסי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 11 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרות הקורס מבוא להגות ראשונים הן:
א. היכרות עם הרקע ההיסטורי והפילוסופי בו נוצרה ספרות המחשבה היהודית הימי ביינימית. 
ב. עיון במספר סוגיות יסוד בהגות הראשונים והתמצאות בהם. (היחס לשכל, מצוות, עם ישראל, תפיסת אלקים, ייעוד האדם, 
.ג. רכישת מיומנויות קריאה. זאת מתוך התנסות בקריאה ועיון בספרים עצמם תוך הכרת המינוח, הסגנון וכיווני המחשבה.

.מבחינת ההוגים בהם נעסוק: הקורס יעסוק בעיקר בהגותם של רסג, ריהל והרמבם, אך יעסוק גם במחשבה המאוחרת יותר של שלהי ימי הביניים

+  עיון בספר מורה נבוכים | 24000200 | דר חדד אליעזר | שנתי | 16:00 - 17:20

| 24000200 | דר חדד אליעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24000200
מורה דר חדד אליעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא להגות יהודית בעת החדשה | 24000100 | דר ויגודה שמואל | שנתי | 17:40 - 19:00

| 24000100 | דר ויגודה שמואל | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 24000100
מורה דר ויגודה שמואל
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 21 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ג

 

+  סוגיות במחשבת הרמבן | 24020500 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 24020500 | דר חדד אליעזר | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24020500
מורה דר חדד אליעזר
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס