רשימת השיעורים בחוג למחשבת ישראל- תואר ראשון גברים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

+  יסודות באמונה א | 24009300 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א

| 24009300 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 24009300
מורה דר ריקלין נתן חנה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מורים למקצועות היהדות, ומורים בכלל בחינוך הדתי, נדרשים להתמודד עם שאלות אמונה של תלמידים. לדמותו של המורה כאדם מאמין משמעותית לגיבוש זהותו הדתית של התלמיד. ראוי שהמורה יהיה מסוגל להציג עמדות שונות בהגות היהודית באשר לשאלות יסוד במחשבת ישראל. בקורס זה נתייחס בעיקר לנושאי מציאותו  של האלוקים ותוקף מעמד הר סיני. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  
סרטון הכרות : סרטון

+  יסודות באמונה ב | 24009400 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב

| 24009400 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 24009400
מורה דר ריקלין נתן חנה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתמודד עם שאלות יסוד באמונה: דת ומדע, אתגר הפמיניזם והתורה והמצוות. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  

+  הגות יהודית לנוכח השואה | 24000900 | הרב דר גרנות תמיר | שנתי

| 24000900 | הרב דר גרנות תמיר | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000900
מורה הרב דר גרנות תמיר
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
השואה היא נקודת שבר הסטורית ונקודת שבר אידאולוגית ותיאולוגית. במהלכה ובעקבותיה עלו שאלות יסוד אודות המשמעות של צדק, טוב ורע, ההשגחה, האמונה בגאולה, בחירת ישראל, צלם א-לוהים שבאדם ועוד. בקורס נקרא יחד טקסטים מקוריים שנכתבו בשואה ולנוכח השואה וננסה לפתוח שער לעיסוק בבעיות גדולות אלה, כשבמוקד השאלה: האם יחסי האדם וא-לוקים יכולים אחרי השואה להיות כשהיו לפניה?

+  הגותו של הרמחל | 24001000 | דר וקס רון | שנתי

| 24001000 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24001000
מורה דר וקס רון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

רמחל (ר חיים משה לוצאטו) הוא ללא ספק מהאישים הבולטים והמיוחדים שקמו לעם היהודי במהלך הדורות. יצירתו של רמחל רבת פנים לה וידועה בהשפעתה על תנועות רוחניות שונות בעת החדשה: החסידות, המוסר וההשכלה. כתביו של רמחל עוסקים בהגות, מוסר, קבלה, לוגיקה ומחזות. אישיותו ותורתו הקנו לו מעריצים רבים, אך גם מתנגדים היו לו ולדרכו - במקום מושבו – באיטליה.

אחר שנעשה היכרות עם רמחל ובני דורו, נתמקד בעיקר בהגותו, בתורת המוסר שלו, ובפרשנותו לקבלה. רמחל הוא אחד מן הפרשנים היותר חשובים של קבלת הארי, ושיטתו נותנת בידינו .מפתחות יסודיים בלימוד נושאים מרכזיים בפנימיות התורה

מנושאי הקורס:מגיד כמקור ליצירה$$ יחודים להשגה$$  הפולמוס סביב רמחל ומשמעותו$$  טוב ורע$$ דבקות$$ קבלה ולוגיקה$$ מהותם של הספרות – אורות כלים או דמיונות$$ דרכי פרשנות הקבלה– התייחסות המקובלים לפרשנותו של רמחל$$ היחוד השלם$$ תורת המוסר של רמחל - בין צדיק לחסיד $$ המחזות של רמחל וזיקתם לתורתו$$ השפעתה שלתורת רמחל על הוגים מאוחרים$$ רמחל ותורת  החסידות, ועוד נושאים מרתקים...

+  הסיפור החסידי | 35004200 | פרופ רייזר דניאל | שנתי

| 35004200 | פרופ רייזר דניאל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 35004200
מורה פרופ רייזר דניאל
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נעסוק בדרך התהוותו של הסיפור, משמעותו בעולם החסידי, מקורותיו, שלבים שונים על רצף התפתחותו של הסיפור החסידי, סוגות שונות של הסיפור החסידי ומה ניתן ללמוד מהן על הווי החיים החסידיים. ידונו בקורס ספורי התקרבות, ספורי צדיקים, הספור הפועל, ספורי מעשיותיו של ר נחמן מברסלב וסיפוריו של ר שלמהלה קרליבך. לבסוף  ננסה לעקוב אף אחר גילגוליהם וסיפורם המחודש של הסיפורים על ידי סוכני תרבות מודרניים כמרטין בובר, פנחס שדה ועוד

+  מבוא לחסידות | 24000400 | דר וקס רון | שנתי

| 24000400 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000400
מורה דר וקס רון
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

החסידות היא תנועה רוחנית רחבת הקף הן בזמן פעילותה והן במגוון הוגיה ומנהיגיה. כך למשל, אינה דומה תורתה של חבד לתורת ברסלב. אך בתשתיתה של החסידות, רעיונות יסוד המשותפים לרוב ההוגים. נעמוד על רעיונות אלו ומקורותיהם, ביחס להגות היהודית שקדמה לה, ובעיקר בזיקתם לקבלה. בצד זה תהיה המגמה להכיר מגוון רב של הוגים, בשושלות המגוונות של  החסידות ואת המיוחד שבכל הוגה ושיטה. הקורס יתמקד בעיקר בעיון במקורות ההגותיים של החסידות, אך יתייחס גם להיבטים היסטוריים של התנועה החסידית. עיקר הלימוד יתבסס על עיון בתורות של גדולי החסידות, מראשיתה ועד למאה העשרים. בקורס נלמד על מושגי היסוד של החסידות שיאפשרו ללומד/ת התמצאות טובה בספרות החסידית הענפה וברעיותיה. 


החוג למחשבת ישראל

קורסים ביום א

 

+  מבוא להגות הראשונים | 24000300 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 24000300 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24000300
מורה דר מרציאנו יוסי
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 14 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרות הקורס מבוא להגות ראשונים הן:
א. היכרות עם הרקע ההיסטורי והפילוסופי בו נוצרה ספרות המחשבה היהודית הימי ביינימית. 
ב. עיון במספר סוגיות יסוד בהגות הראשונים והתמצאות בהם. (היחס לשכל, מצוות, עם ישראל, תפיסת אלקים, ייעוד האדם, 
.ג. רכישת מיומנויות קריאה. זאת מתוך התנסות בקריאה ועיון בספרים עצמם תוך הכרת המינוח, הסגנון וכיווני המחשבה.

.מבחינת ההוגים בהם נעסוק: הקורס יעסוק בעיקר בהגותם של רסג, ריהל והרמבם, אך יעסוק גם במחשבה המאוחרת יותר של שלהי ימי הביניים

+  מבוא להגות יהודית בעת החדשה | 24000100 | דר כהן אביעזר | שנתי | 10:35 - 11:55

| 24000100 | דר כהן אביעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 24000100
מורה דר כהן אביעזר
יום א
סמסטר ש
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להכיר את השינוי המחשבתי המתרחש בעת החדשה, שינוי המיוצג בפילוסופיה שלדיקרט וקאנט כמעבר מאונטולוגיה לאפסיטמולוגיה וההשלכות הדרמטיות שיש למהלך בו האדםהופך להיות מודע יותר ויותר למשמעות השפה בעולמו. עיקר עניינינו בקורס בחינת המקבילות כמו גם שינוי היחס לעולם ולאדם המתרחש בעולם ההגות היהודי. נעיין במשנתם של הוגים מייצגים כגון המהרל, שפינוזה ומנדלסון וכן מורים בולטים מהתנועה החסידית כמו גם מדברי אבות תנועת המוסר. משם נעבור להתמודדות של הוגים עם עולם הולך ומשתנה במאה ה20: פרנץ רוזנצוויג, מרטין בובר,הרב סולובייציק ועוד.


+  מבוא לפילוסופיה של העת העתיקה | 24000500 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 24000500 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24000500
מורה דר מלכיאל אליעזר
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 1 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

· $$ $$ $$ הקורס יעסוק (כשמו)~בפילוסופיה היוונית, שהיא ראשיתה של הפילוסופיה המערבית, ובפרט בשלושת האבות:~סוקראטס, אפלטון ואריסטו

~

o $$ $$ $$ $$ $$ $$~סוקרטס:~דמותו וגישתו לחיים (הבּורוּת הסוקרטית$$ האירוניה הסוקרטית$$ אינטלקטואליזם$$ אחדות~הסגולה הטובה$$ חולשת הרצון)

~

o $$ $$ $$ $$ $$ $$~אפלטון: מבנה~הנפש$$ תורת האידאות ותורת ההיזכרות

~

o $$ $$ $$ $$ $$ $$~אריסטו:~ריבוי סוגי הטוב$$ מוטת הכנפיים של השלמות האנושית, אושר ומזל$$ שימור התופעות

~

· $$ $$ $$ ~

~
הקורס גם יכין את הקרקע לעיון בסוגיה אתית עכשווית, מזל מוסרי: האם צריך מזל בשביל חיים טובים?
~
~~~

~

~
~

+  מבוא לפילוסופיה של העת החדשה | 24000600 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 24000600 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24000600
מורה דר מלכיאל אליעזר
יום א
סמסטר ב
מיקום חדר 31 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תחילתה של העת החדשה – חדשה ומהפכנית מהיבטים רוחניים, מחשבתיים, אמנותיים, חברתיים ופוליטיים -- במאות ה17 וה18 במערב אירופה, והפילוסופיה החדשה מהווה היבט חשוב ומרכזי שלה. נעמוד ברמיזה על טיבה של מהפכה זו $$ $$– המהפכה הסובייקטיבית – ונתמקד בפרט ובהרחבה בהיווצרותה של תורת ההכרה כתחום פילוסופי מרכזי, ובמחלוקת היסודית שמתגלעת בה בין אמפיריציסטים ורציונליסטים, שתי אסכולות מרכזיות בפילוסופיה של תקופה זו, ששורשן בעת העתיקה ורשמן ניכר גם בימינו. נתחקה אחר הדיאלקטיקה של המחלוקת, נעמוד על לקחיה ונרמוז גם על האופן שבו הם משולבים בשיטתו המהפכנית של קאנט. כמו כן נשתדל לעיין בסוגיה אתית עכשווית, מזל מוסרי, מזל ואתיקה
קוד קורס 24000501
מורה דר ליסון אלעד
יום ג
סמסטר א
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מה זו פילוסופיה ובשביל מה זה טוב? פילוסופיה היא גישה לנקודת מבט חדשה על החיים, היא כלים לחשיבה, פיתוח הסקרנות לחשיבה ואפילו אהבת החשיבה עצמה. פילוסופיה היא ממש תשוקה לחשיבה. היא טורדת מנוחה וחושפת ממד של אנושיותנו הקשור בתכלית או במשמעות. אני מקווה שבעקבות הקורס תמצאו את הקסם, את הכאב ואת הדרמה הנפשית שמעוררת הפילוסופיה.

באופן מעשי, זהו בעצם קורס מבוא לפילוסופיה שמטרתו פגישה עם יסודות של חשיבה פילוסופית באמצעות מבוא לפילוסופיה יוונית. הקורס לא נועד להיות קורס בתולדות הפילוסופיה היוונית אלא קורס שבו ניתן יהיה להתנסות בחוויה פילוסופית בעקבות קריאת טקסט או דיון. בקורס התייחסויות לסוגיות מרכזיות בפילוסופיה עתיקה כדוגמת היחס שבין מיתוס ללוגוס, על הראשית, כיצד שינוי אפשרי, היחס שבין תבונה וחושים, על ציניות, שקרים ומניפולציות ועל ההבדל בינן לבין האמת, על הפוליטיקה ועל תפקידה הפוליטי של הפילוסופיה, וכן על הזדמנויות לראות את הפוטנציאל האקטואלי של החשיבה הפילוסופית.

קורס זה מתמקד במחלוקת שבין אפלטון ואריסטו, שהינם האבות המייסדים של הפילוסופיה המערבית. זוהי מחלוקת המקיפה מגוון נושאים ועיצבה, מאז ועד היום, את התפיסות המרכזיות במערב בנוגע לביולוגיה ופיסיקה, למתמטיקה, לפסיכולוגיה ולתיאולוגיה. במילים אחרות, לאפלטון ואריסטו השפעה על התפיסות במערב לעולם, לאדם ולאלוהים. הקורס בנוי כדיאלוג בין אפלטון לאריסטו ולכן תשומת הלב מוקדשת לכל אחד מהם לסירוגין. הקורס כולל קריאה בטקסטים ומטלות כתיבה וחשיבה קצרות. 

קוד קורס 24000601
מורה דר ליסון אלעד
יום ג
סמסטר ב
מיקום חדר 206 קומה 2 (היכל שלמה)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מה זו פילוסופיה ובשביל מה זה טוב? פילוסופיה היא גישה לנקודת מבט חדשה על החיים, היא כלים לחשיבה, פיתוח הסקרנות לחשיבה ואפילו אהבת החשיבה עצמה. פילוסופיה היא ממש תשוקה לחשיבה. היא טורדת מנוחה וחושפת ממד של אנושיותנו הקשור בתכלית או במשמעות. אני מקווה שבעקבות הקורס תמצאו את הקסם, את הכאב ואת הדרמה הנפשית שמעוררת הפילוסופיה. 

באופן מעשי, זהו קורס המשך במבוא לפילוסופיה שמטרתו פגישה עם יסודות של חשיבה פילוסופית באמצעות מבוא לפילוסופיה של העת החדשה, והוא כולל לימוד של דקארט, שפינוזה, לייבניץ, יום, ברקלי וקאנט. הקורס קצר ולכן יהיה צורך להכריע אם לגעת בכל אחד מהפילוסופים בקצרה או להרחיב על אחדים מהם. ההכרעה בקורס זה היא להתמקד בפילוסופיה הרציונאליסטית על חשבונה של הפילוסופיה האמפיריציסטית, ולכן הקורס מהווה מבוא טוב למחשבה יהודית מודרנית ופחות טוב כמבוא למדע הניסויי המודרני. הקורס יכלול סוגיות מרכזיות כשאלת העצם שהינה  שאלת על המרכז או הראשית, היחס שבין חופש להכרח, מידת התלות של האדם באלוהים בניסיונו להבין את עצמו ואת העולם, בעיית הסיבתיות בעולם, יחס שבין מדע, מתמטיקה וגיאומטריה לפילוסופיה, מקור הוודאות, בעיית הקשר שבין הגוף והנפש, ועוד. כהמשך לקורס בפילוסופיה עתיקה, תהיה בקורס התנסות בחשיבה פילוסופית באמצעות מגע בלתי אמצעי עם טקסטים מרכזיים ודיונים בכיתה.