רשימת השיעורים בחוג למתמטיקה והוראת מדעי המחשב- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תשפ"ב

קורסים מקוונים

קוד קורס 87103600
מורה דר אליצור צורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת שרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם תוכנת דסמוס וגיאוגברה(או תוכנות מקבילות), הוראת גיאומטריה בשילוב תוכנות דינאמיות (כגון גיאוגברה).
התייחסות מיוחדת תהיה לשילוב מיטבי של האמצעים הממוחשבים בשיעור מתמטיקה.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים 1 | 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א

| 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101200
מורה דר ברנס אבינועם
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תולדות המתמטיקה 1 | 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א

| 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87102500
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בפרקים נבחרים מתוך תולדות המתמטיקה, רובם פרקים שתוכנם רלוונטיים לתוכנית הלימודים של חטהב. בין הנושאים: שיטות ספירה ופתרון בעיות אצל המצרים הקדמונים והבבלים, התפתחות המתמטיקה היוונית, תחילת האלגברה במאות ה-9-10.
קוד קורס 87000700
מורה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

החוג למתמטיקה והוראת מדעי המחשב

קורסים ביום ג

 

+  אלגברה ליניארית 1 | 87100750 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87100750 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100750
מורה יודקוביץ רוני
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
אלגברה לינארית היא ענף של האלגברה העוסק בחקר התכונות של וקטורים, מרחבים וקטוריים, מטריצות, העתקות לינאריות ומערכות של משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים הם נושא מרכזי במתמטיקה, ולכן נעשה שימוש נרחב באלגברה לינארית במסגרת האלגברה המופשטת, האנליזה הפונקציונלית והגאומטריה האנליטית. כמו כן נעשה שימוש באלגברה לינארית במסגרת מדעי החברה ומדעי הטבע. בקורס זה נעסוק במערכות לינאריות, שיטת גאוס, הגדרת המרחב Rn , פעולות אלמנטריות, הצגה פרמטרית של ישר ומישור, צירוף לינארי, פרישה של מישור, אי תלות, בסיסים ומימד.

+  אלגברה ליניארית 2 | 87100950 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | 14:20 - 17:20

| 87100950 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 87100950
מורה יודקוביץ רוני
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס זה הינו קורס המשך לקורס אלגברה לינארית א ובו נעסוק בנושאים: קורדינטה לפי בסיס, הגדרת מרחב לינארי, תת מרחב, מטריצות ופעולות עליהן, הפיכות, דטרמיננטות, שיטת קרמר, העתקה לינארית, ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים.

+  סמינריון במתמטיקה | 87103150 | רבינוביץ איריס | שנתי | 14:20 - 15:40

| 87103150 | רבינוביץ איריס | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87103150
מורה רבינוביץ איריס
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור קצר של הקורס :
~
~הקורס נועד להקנות ולחזק מיומנויות התמודדות עם טקסטים מתמטיים: קריאה, הבנה, ניתוח ועיבוד - זאת תוך הרחבת הידע של הלומדים בתחום דעת מתמטי ספציפי, שבדרך כלל אינו נדון לעומק במסגרת קורסי החובה. בחלקו הראשון יוקנה רקע תיאורטי ראשוני בנושא הנדון, וחלקו השני ימוקד בפרקי המשך שאותם יציגו המשתתפים.
~
~יושם דגש מיוחד על ניסוח מדוייק של החומר המתמטי , ועל קפדנות ( ריגורוזיות ) בכתיבת ההוכחות.
~

+  סמינריון במתמטיקה | 87103151 | פוזניק פניה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 87103151 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87103151
מורה פוזניק פניה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
תאור  קצר של הקורס :

הקורס נועד להקנות ולחזק מיומנויות התמודדות עם טקסטים מתמטיים: קריאה, הבנה, ניתוח ועיבוד - זאת תוך הרחבת הידע של הלומדים בתחום דעת מתמטי ספציפי, שבדרך כלל אינו נדון לעומק במסגרת קורסי החובה. בחלקו הראשון יוקנה רקע תיאורטי ראשוני בנושא הנדון, וחלקו השני ימוקד בפרקי המשך שאותם יציגו המשתתפים. 

יושם דגש מיוחד על ניסוח מדויק של החומר המתמטי , ועל קפדנות (ריגורוזיות) בכתיבת ההוכחות.

+  אשנב למתמטיקה | 87100100 | גוטמן עודד | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 87100100 | גוטמן עודד | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 87100100
מורה גוטמן עודד
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

בקורס זה תרכשו כלים שימושיים הנחוצים לכם במהלך לימודי הקורסים המתמטיים בשנה א והלאה. בין הנושאים: עצרת, חילוק פולינומים, הבינום של ניוטון, הסכם הסכימה ועוד. בנוסף נערוך חזרה מעמיקה על חומר הלימודים מהתיכון - פתרון משוואות, חזקות, שברים, ערך מוחלט, לוגריתמים, טריגונומטריה בסיסית, גרפים, משוואת ישר, אינדוקציה ועוד.
~

+  תורת המספרים 1 | 87102050 | פוזניק פניה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 87102050 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 87102050
מורה פוזניק פניה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תאור קצר של הקורס

הקורס בתורת המספרים עוסק בחקר תכונות התחלקות של מספרים שלמים.

אנו נגדיר מושגים - מחלק משותף מקסימלי וכפולה משותפת מינימלית ונפתח את תכונותיהם .

בהמשך הקורס אנו נגדיר מושג של מספר ראשוני - מושג מאכזי בתורת המספרים.

אנו נחקור תכונות של מספרים ראשוניים ונוכיח את משפט היסודי של האריטמטיקה.

קורסים ביום ה

 

+  אנליזה 1 | 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100250
מורה פוזניק פניה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
תאור קצר של הקורס:

בקורס זה סטודנטים לומדים מושגים בסיסיים באנליזה אשר מהווים בסיס ללימודים מתקדמים
 של חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי.

הקורס עוסק במושג הסדרה, גבול הסידרה, טכניקות חישוב גבולות, חישוב גבולות של סדרות מונוטוניות חסומות.

לאחר מכן נלמד המושג הבסיסי של אנליזה - מושג הפונקציה.

בהמשך הקורס אנו נלמד מושג גבול של פונקציה בנקודה וטכניקות חישוב גבולות.

לאחר מכן  אנו  נלמד מושג - רציפות הפונקציה, מיון של נקודות אי- רציפות וכן תכונות של פונקציות רציפות

+  מבוא למדעי המחשב | 937000050 | | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 937000050 | | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 937000050
מורה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הקורס מקנה מושגי יסוד במדעי המחשב, אלגורתמיקה ותכנות, בנוסף הקורס מקנה ידע בפתירת בעיות וביישומן לשפת התכנות.Java יילמדו בקורס נושאים כמו: פתרון בעיות אלגוריתמיות, קלט פלט, ביצוע מותנה, ביצוע חוזר ומערכים חד ודו ממדיים. הקורס יילמד על-יד שיעורים פרונטאליים ותרגול במעבדות המחשב.

+  אנליזה 2 | 87100450 | פוזניק פניה | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87100450 | פוזניק פניה | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100450
מורה פוזניק פניה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור קצר של הקורס :

אנו נלמד את המושג המרכזי של חשבון אינפיניטסימלי - מושג הנגזרת והיישומים הרבים שלו באנליזה.

אנו נגדיר את מושג הנגזרת באמצעות מושג הגבול, ולאחר מכן נוכיח את נוסחאות לנגזרות של פונקציות האלמנטאיות.

לאחר מכן אנו נעבור ללימוד יישומים של מושג הנגזרת בחקר פונקציות.

אנו נוכיח את משפט רול, את משפט פרמה, את משפט לגרנז ועוד מספר משפטים מרכזיים של חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי  אשר נותנים אפשרות לחקור פונקציה ולאפיין את הגרף שלה על פי הפרמטרים השונים.

אנו נלמד כיצד מוצאים תחומי קמירות וקעירות של הפונקציה, נקודות פתול, ונלמד משפטים באמצעותם ניתן לקבוע תחומי קמירות וקעירות ונקודות פיתול.

לאחר מכן אנו נלמד את כלל לופיטל ויישומיו בחישוב גבולות וחישוב אסימפטוטות של הפונקציה.

כמו כן אנו ניתן התייחסות מיוחדת ללימוד של פונקציות טריגונומטריות, זהויות טריגונומטריות, פתרון משואות טריגונומטריות.

+  תכנות מונחה עצמים | 937000250 | | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 937000250 | | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 937000250
מורה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס הסטודנט ילמד מושגים יסודיים ומתקדמים בתכנות מונחה עצמים בשפת Java. כמו כן, בקורס יילמדו שימושים מורכבים בתכנות מונחה עצמים. הנושאים שיילמדו הם: מחלקות ועצמים, מחלקות מופשטות, ירושה ופולימורפיזם. הקורס יילמד על-יד הרצאות פרונטאליות ותרגול המעבדות המחשבים.

+  משוואות דיפרנציאליות | 87101850 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 10:35 - 13:30

| 87101850 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 87101850
מורה דר שפרבר ישי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נכיר את המשוואות הדיפרציאליות הרגילות (מדר), חשיבותן ושימושן הרב בתיאור תהליכים ודינמיקות. 
נלמד לפתור מדר מסוגים שונים. 
בין הנושאים: סיווג משוואות, מדר מסדר ראשון, תנאי התחלה, משוואות פרידות, משוואות מדוייקות ומדר מסדר שני עם מקדמים קבועים. 
בקורס גם נרחיב ונעמיק נושאים בחדוא כגון משוואות מעריכיות ופונקציות טריגונומטריות הופכיות, נלמד שיטות מתקדמות לפתרון אינטגרלים. דרישות קדם: חדוא א+ב

+  מבנה המחשב ושפת סף | 937000350 | | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 937000350 | | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 937000350
מורה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הקורס יעסוק במבנהו הפנימי של המחשב ואופן פעולתו של כל מרכיב. בקורס הסטודנט ייחשף לשיטות ספירה שונות ובפרט שיטות ספירה שבהם משתמש המחשב, הסטודנט יבין את הקשר שבין שפה עילית לשפת סף וידע להשתמש בידע שנרכש לאיתור בעיות ושגיאות בתכניות שנכתבו בשפה עילית, כמו כן הסטודנט ירכוש ידע ומיומנות לפתרון בעיות בעזרת שפת סף.

+  גיאומטריה של המרחב | 87102950 | מאיר רחל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87102950 | מאיר רחל | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87102950
מורה מאיר רחל
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד מושגים הגדרות משפטים ורעיונות מתחום הגאומטריה שלהמרחב. נתחיל במושגים הקשורים לישרים ומישורים במרחב, ולאחר מכן נתבונן בפינותובגופים הנוצרים במרחב. הקורס מקנה ידע בגאומטריה של המרחב, ואסטרטגיות לפתרוןבעיות. במהלך הקורס יושם דגש על הבנת הקושי שבתיאור המרחב על הנייר המישורי,והפתרונות לקושי זה. כמו כן הקורס ישלב אמצעי הוראה שונים כהדגמה לדרכי הוראתהגאומטריה והטריגונומטריה. השליש האחרון של הקורס יוקדש לנושא הטריגונומטריהבמרחב, וישלב למידת הנושאים התאורטיים , יחד עם היכרות עם תכנית הלימודים ותרגולברמת  4-5  יחידות לימוד כיום.

+  מבנים אלגבריים | 87102750 | פוזניק פניה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87102750 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87102750
מורה פוזניק פניה
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור קצר של הקורס:

דרישה מוקדמת:   הקורס בתורת המספרים.

הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלך הקורס נלמדים תכונות אלגבריות של מבנה אלגברי בסיסי שנקרא חבורה.

המטרה של הקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי . כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת.


אנו נתחיל את הקורס מלימוד של פעולות בינאריות לאחר מכן אנו נגדיר את מושג החבורה.


בהמשך אנו נציג דוגמאות של חבורות ידועות בתורת החבורות ונחקור את תכונותיהן.  בהמשך אנו נלמד תכונות של חבורות צקליות, מושג איזומורפיזם של חבורות.

ולאחר מכן אנו נלמד על תת - חבורות נורמליות ותכונותיהן.

+  תורת הקבוצות 1 | 87101350 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87101350 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87101350
מורה דר שפרבר ישי
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס תורת הקבוצות נעסוק במושג קבוצהבמתמטיקה, מושג ששונה ממשמעותו הלשונית היומיומית מעצם העובדה שבמתמטיקה גם קבוצה ללא איברים מהווה  קבוצה.  בקורס נכיר מושגים מתמטיים חשובים נוספים (פעולות שונות,יחסים, פונקציות) , ונבין כיצד מושג הקבוצה מהווה בסיס לדיון המתמטי. חלק מהמפגשים יתקיימו בלמידה מרחוק


+  הסתברות 1 | 87101550 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 87101550 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום ה | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 87101550
מורה דר שפרבר ישי
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תורת ההסתברות היא בעלת תפקיד חשוב בתחומים רבים בחיינו.אינספור בעיות בחיי היום יום שלנו דורשות גישה הסתברותית. החלטות משפטיות ורפואיות רבות נובעות מידע בסיסי בתורת ההסתברות. כמו כן, ההסתברות חיונית מאוד לתחום הביטוח וגם שווקי המניות התלויות בו. דוגמאות אלה ורבות אחרות מדגישות עד כמה תורת ההסתברות הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. הקורס יעסוק בהקנייתם של חוקים ומושגים בסיסיים בתורת ההסתברות, ויוקנו בו כלים לפתרון בעיות מעשיות ולניתוח תופעות מקריות בתנאיי אי-ודאות.
הנושאים העיקריים: מושגי יסוד בקומבינטוריקה, מרחב המדגם וחישובי הסתברויות, הסתברות מותנית, המשתנה המקרי הבדיד והתפלגויות מיוחדות.
הקורס יכלול שיעורים פרונטליים , שיעורי רשת, ולמידה עצמית