רשימת השיעורים בחוג למתמטיקה והוראת מדעי המחשב- תואר ראשון נשים

שנת הלימודים תש"ף

קורסים מקוונים

קוד קורס 87002200
מורה דר אליצור צורית
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת שרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם תוכנת דסמוס וגיאוגברה(או תוכנות מקבילות), הוראת גיאומטריה בשילוב תוכנות דינאמיות (כגון גיאוגברה).
התייחסות מיוחדת תהיה לשילוב מיטבי של האמצעים הממוחשבים בשיעור מתמטיקה.

+  מכינה במתמטיקה- חשוון | 87100100 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר א

| 87100100 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87100100
מורה מ.א יודקוביץ רוני
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים | 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב

| 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87101200
מורה דר ברנס אבינועם
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תולדות המתמטיקה | 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב

| 87001700 | דר שגב סטלה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87001700
מורה דר שגב סטלה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  בניית אתרים | 937001600 | מ.א באט לאה | שנתי

| 937001600 | מ.א באט לאה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 937001600
מורה מ.א באט לאה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  דרכי הוראת מדעי המחשב | 90020300 | דר וסרמן אגוזה | שנתי

| 90020300 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 90020300
מורה דר וסרמן אגוזה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

החוג למתמטיקה והוראת מדעי המחשב

קורסים ביום ג

 

+  אלגברה ליניארית 1 | 87100700 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87100700 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100700
מורה מ.א יודקוביץ רוני
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
אלגברה לינארית היא ענף של האלגברה העוסק בחקר התכונות של וקטורים, מרחבים וקטוריים, מטריצות, העתקות לינאריות ומערכות של משוואות לינאריות. מרחבים וקטוריים הם נושא מרכזי במתמטיקה, ולכן נעשה שימוש נרחב באלגברה לינארית במסגרת האלגברה המופשטת, האנליזה הפונקציונלית והגאומטריה האנליטית. כמו כן נעשה שימוש באלגברה לינארית במסגרת מדעי החברה ומדעי הטבע. בקורס זה נעסוק במערכות לינאריות, שיטת גאוס, הגדרת המרחב Rn , פעולות אלמנטריות, הצגה פרמטרית של ישר ומישור, צירוף לינארי, פרישה של מישור, אי תלות, בסיסים ומימד.

+  אלגברה ליניארית 1- תרגול | 87100800 | מ.א אטיאס הדר | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87100800 | מ.א אטיאס הדר | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87100800
מורה מ.א אטיאס הדר
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס

+  לוגיקה | 87001400 | מ.א בך יוסי | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 87001400 | מ.א בך יוסי | סמסטר א | יום ג | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 87001400
מורה מ.א בך יוסי
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אלגברה ליניארית 2 | 87100900 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 87100900 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87100900
מורה מ.א יודקוביץ רוני
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס זה הינו קורס המשך לקורס אלגברה לינארית א ובו נעסוק בנושאים: קורדינטה לפי בסיס, הגדרת מרחב לינארי, תת מרחב, מטריצות ופעולות עליהן, הפיכות, דטרמיננטות, שיטת קרמר, העתקה לינארית, ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים.

+  תורת הגבולות | 87002100 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87002100 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87002100
מורה דר טייטלבאום אליענה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אלגברה ליניארית 2- תרגול | 87101000 | מ.א אטיאס הדר | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87101000 | מ.א אטיאס הדר | סמסטר ב | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87101000
מורה מ.א אטיאס הדר
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס

+  משוואות דיפרנציאליות | 87000600 | דר שפרבר ישי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 87000600 | דר שפרבר ישי | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87000600
מורה דר שפרבר ישי
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נכיר את המשוואות הדיפרציאליות הרגילות (מדר), חשיבותן ושימושן הרב בתיאור תהליכים ודינמיקות. 
נלמד לפתור מדר מסוגים שונים. 
בין הנושאים: סיווג משוואות, מדר מסדר ראשון, תנאי התחלה, משוואות פרידות, משוואות מדוייקות ומדר מסדר שני עם מקדמים קבועים. 
בקורס גם נרחיב ונעמיק נושאים בחדוא כגון משוואות מעריכיות ופונקציות טריגונומטריות הופכיות, נלמד שיטות מתקדמות לפתרון אינטגרלים. דרישות קדם: חדוא א+ב

+  גיאומטריה מורחבת | 87001100 | מ.א פוזניק פניה | שנתי | 10:35 - 11:55

| 87001100 | מ.א פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87001100
מורה מ.א פוזניק פניה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבנים אלגבריים | 87001900 | מ.א פוזניק פניה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87001900 | מ.א פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87001900
מורה מ.א פוזניק פניה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
תאור
תאור קצר של הקורס:

דרישה מוקדמת:   הקורס בתורת המספרים.

הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלך הקורס נלמדים תכונות אלגבריות של מבנה אלגברי בסיסי שנקרא חבורה.

. המטרה של הקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי . כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת.

+  סמינריון במתמטיקה | 87001600 | ב.א רבינוביץ איריס | שנתי | 16:00 - 17:20

| 87001600 | ב.א רבינוביץ איריס | סמסטר ש | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87001600
מורה ב.א רבינוביץ איריס
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ה

 

+  גיאומטריה של המרחב | 87002600 | מ.א מאיר רחל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 87002600 | מ.א מאיר רחל | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87002600
מורה מ.א מאיר רחל
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים | 87001201 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 87001201 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87001201
מורה מ.א יודקוביץ רוני
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  פונקציות מרוכבות | 87000800 | דר עדי מרים | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87000800 | דר עדי מרים | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87000800
מורה דר עדי מרים
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  תורת המספרים | 87001500 | דר עדי מרים | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87001500 | דר עדי מרים | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87001500
מורה דר עדי מרים
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אנליזה 2- תרגול | 87100500 | מ.א אטקינס אשרית | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87100500 | מ.א אטקינס אשרית | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87100500
מורה מ.א אטקינס אשרית
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
התרגול באנליזה מיועד להעמקה ופתרון תרגילים בנושאים הנלמדים בקורס.

+  אלגברה וקטורית | 87000900 | מ.א יודקוביץ רוני | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87000900 | מ.א יודקוביץ רוני | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87000900
מורה מ.א יודקוביץ רוני
יום ה
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס